toán CPSX và tính giá thành SPXL p

97 155 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:16

Chương 1: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP1.1Đặc điểm của nghành xây lắp Sản xuất xây lắp (SX XL) là ngành SX có tính chất công nghiệp như dây chuyền, giữa các khâu, các giai đoạn có mối liên hệ với nhau. Tuy nhiên đó là một ngành SX công nghiệp đặc biệt vì vậy nó có những đặc điểm sau :•SX XL mang tính chất riêng lẻ, đơn chiếc ;•Sản phẩm xây dựng cơ bản ( XDCB ) có giá trị lớn, khối lượng công trình lớn, thời gian thi công tương đối dài ;•Thời gian sử dụng sản phẩm XL tương đối lâu ;•Sản phẩm XDCB được sử dụng tại chỗ ( nơi SX là nơi tiêu dùng . Địa điểm xây dựng thay đổi thường xuyên theo địa bàn thi công;•SX XDCB thường diễn ra ngoài trời chịu tác động trực tiếp của điều kiện môi trường thiên nhiên thời tiết. Do đó việc thi công xây lắp ở mức độ nào đó còn mang tính thời vụ.1.2Khái niệm, phân loại chi phí xây lắp 1.2.1 Khái niệm: CP SX trong DNXL là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ lao động sống, lao động vật hoá cùng với các chi phí khác mà DN bỏ ra để SX kinh doanh trong một thời kỳ ( tháng , quý , năm)1.2.2 Phân loại CP SXCP SX trong DN XL được phân thành những loại sau: 1.2.2.1 Phân loại theo yếu tố chi phí • Chi phí NVL • Chi phí dịch vụ mua ngoài • Chi phí nhân công • Chi phí khác bằng tiền • Chi phí nhân công • Chi phí khác bằng tiền • Chi phí nhân công • Chi phí khác bằng tiền • Chi phí khấu hao TSCĐ 1.2.2.2 Phân loại theo mục đích và công dụng của chi phí Chi phí NVL trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sử dụng máy thi công Chi phí sản xuất chung 1.2.2.3 Phân loại theo cách ứng xử chi phí Biến phí Định phí 1.2.2.4 Phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí vào giá thành Chi phí trực tiếp Chi phí gián tiếp 1.2.2.5 Phân loại theo nội dung cấu thành chi phí Chi phí đơn nhất Chi phí tổng hợp . 1.3. NỘI DUNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SP1.3.1 Khái niệm: Giá thành sản phẩm XL là toàn bộ CP tính bằng tiền để hoàn thành cho từng CT , HMCT hoặc khối lượng XL hoàn thành hoặc đến giai đoạn hoàn thành quy ước với bên giao thầu. 1.3.2 Phân loại giá thành 1.3.2.1 Giá thành dự toán GTDT của công tác xây lắp là toàn bộ các CP để hoàn thành khối lượng công tác XL theo dự toán ( được xây dựng trrên cơ sở thiết kế kỹ thuật thi công định mức và đơn giá do nhà nước quy định cho từng khu vực thi công) Giá thành dự toán = Giá trị dự toán Lợi nhuận định mức Giá thành Khối lượng công Đơn giá XL do Các CP Dự toán tác XL theo dự toán NN ban hành theo khác theo Từng khu vực thi công định mức 1.3.2.2 Giá thành kế hoạch Giá thành kế hoạch là giá thành được xác định từ những điều kiện và các đặc điểm cụ thể của một DN XL trong một thời kỳ nhất định.DN căn cứ vào GTDT và căn cứ vào điều kiện cụ thể của DN trong kỳ kế hoạch để tự xácd định các định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá để xác định CP cần thiết để hoàn thành khối lượng công tác XL trong kỳ kế hoạch.Giá thành Giá thành Lãi do hạ Chênh lệch so với Kế hoạch dự toán giá thành dự toán Giá thành kế hoạch = Giá thành dự toán Mức hạ giá thành kế hoạch 1.3.2.3 Giá thành thực tế Giá thành thực tế là toàn bộ CP SX thực tế phát sinh để hoàn thành khối lượng công tác XLGiá thành CP SX dở dang CP SX phát sinh CP SX dở dangThực tế đầu kỳ trong kỳ cuối kỳ 1.3.2.4 Giá thành định mức Giá thành định mức là tổng CP để hoàn thành khối lượng công tác XL cụ thể được tính toán trên đặc điểm kết cấu công trình.1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CP 1.4.1 Đối tượng tập hợp CP SX: Là phạm vi giới hạn mà DN xác định trước để tập hợp CP SX. Trong DN đối tượng này có thể là: Nơi phát sinh CP như : Phân xưởng , tổ đội SX hay toàn bộ quy trình công nghệ  Đối tượng chịu phí như: từng SP , nhóm SP cùng loại, từng đơn đặt hàng, từng giai đoạn công nghệ, từng chi tiết SP, từng công trình xây dựng.  Như vậy xác định đối tượng hạch toán CP SX thực chất là xác định nơi phát sinh CP và nơi chịu CP, làm cơ sở cho việc tập hợp CP SX để phục vụ cho yêu cầu tính giá thành SP.  Báo cáo tốt nghiệp  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp Ba năm giảng đường năm tháng quý báu quan trọng với em Bởi thời gian em tận tâm giảng dạy, hành trang tri thức cho em đường tới, để em tự tin đủ kiến thức tiếp tục bước tiếp đường em chọn Kỳ thực tập bước cuối đường Cao Đẳng Để có thành thời gian qua em xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu Trường CĐXD số 3, quý thầy cô hết lòng truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm thời gian em học trường Em xin chân thành cảm ơn dạy bảo tận tình quý thầy cô, đặc biệt quý thầy cô Khoa Kinh Tế Qua thời gian thực tập công ty TNHH Khánh Thuận giúp em tích luỹ kiến thức khoa học kinh tế nâng cao kiến thức thực tế Để có điều em xin chân thành cảm ơn bảo tận tình anh, chị phòng kế toán công ty TNHH Khánh Thuận, giúp em làm quen với thực tế, nhiệt tình anh, chị phòng kế toán công ty giúp em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Đặc biệt tận tình hướng dẫn cô Phạm Hạnh Nguyên trình nghiên cứu báo cáo tôt nghiệp Em xin chúc quý công ty ngày phát triển, vươn xa vươn cao Chúc quý thầy cô trường CĐXD số nói chung, thầy cô khoa kinh tế nói riêng sức khỏe thành công Sinh viên thực Lê Thị Hạnh GVHD: Phạm Hạnh Nguyên SVTH: Lê Thị Hạnh Trang  Báo cáo tốt nghiệp  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam tiến trình hội nhập WTO, với chuyển kinh tế chế mới, chế vận hành kinh tế thị trường quản lý vĩ mô nhà nước Trong năm gần ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới Nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, nhiều DN đứng vững phát triển vượt qua khủng hoảng tài nhờ đổi mới, cải tiến khoa học kỹ thuật, công tác tổ chức quản lý Trước cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường mối quan tâm lớn nhất, quan trọng DN lợi nhuận Lợi nhuận định đến tồn tại, phát triển DN Do DN tính toán, cân nhắc để lựa chọn phương án đạt hiệu cao Để đạt mục đích đòi hỏi DN phải quan tâm yếu tố chi phí, mà cụ thể Giá thành thành phẩm Kế toán CP sản xuất tính Giá thành sản phẩm DN nói chung DN xây lắp nói riêng vấn đề nhà quản trị quan tâm CP sản xuất tính giá thành sản phẩm tiêu quan trọng, chúng quan hệ chặt chẽ với nhau, việc tiết kiệm CP, hạ giá thành thành phẩm góp phần nâng cao LN, tăng tích luỹ cho DN Nó tiền đề để đảm bảo cho tồn tại, vị uy tín DN thị trường Để làm tốt công việc đòi hỏi phải tổ chức công tác tập hợp CP tính giá thành cách kịp thời, xác hợp lý, đối tượng, chế độ kế toán qui định Để từ có biện pháp tiết kiệm CP sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm Đó yêu cầu quan trọng công tác Kế Toán DN Xuất phát từ kiến thức qua thời gian học tập trường thời gian thực tập công ty TNHH Khánh Thuận, tìm hiểu công tác Kế Toán công ty em thấy công tác “Kế Toán tập hợp CP tính giá thành “ công ty coi GVHD: Phạm Hạnh Nguyên SVTH: Lê Thị Hạnh Trang  Báo cáo tốt nghiệp  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp trọng Cùng với yêu thích thân em chọn đề tài “ Kế Toán tập hợp CP tính Giá thành sản phẩm để trình bày báo cáo tôt nghiệp  Báo cáo tôt nghiệp em gồm ba chương : Chương : Những vấn đề lý luận chung Kế Toán CP tính giá thành sản phẩm xây lắp Chương : Thực trạng công tác kế toán CP sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty TNHH Khánh Thuận Chương 3: Một số ý kiến nhận xét đóng góp công tác CP sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty TNHH Khánh Thuận Vì thời gian kiến thức hạn chế nên báo cáo em nhiều sai sót Kính mong đóng góp ý kiến quý thầy cô, anh, chị công ty để em hoàn thiện kiến thức công tác Kế toán sau Em xin chân thành cảm ơn ! Tuy Hòa, Ngày 04 Tháng Năm 2010 Sinh Viên Thực Hiện Lê Thị Hạnh GVHD: Phạm Hạnh Nguyên SVTH: Lê Thị Hạnh Trang  Báo cáo tốt nghiệp  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT CP : chi phí CPSX : Chi phí sản xuất XDCB : Xây dựng SXXL: Sản xuất xây lắp DNXL: Doanh nghiệp xây lắp DN : Doanh nghiệp HMCT: Hạng mục công trình GTDT : Giá thành dự toán SP : Sản phẩm CP NVL TT: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CP NC TT: Chi phí nhân công trực tiếp CP SXC : chi phí sản xuất chung TSCĐ: Tài sản cố định MTC: Máy thi công KL: Khối lượng CCDC: Công cụ , dụng cụ Z : Giá thành CN : Công nhân GVHD: Phạm Hạnh Nguyên SVTH: Lê Thị Hạnh Trang  Báo cáo tốt nghiệp  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp Chương 1: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 1.1 Đặc điểm nghành xây lắp Sản xuất xây lắp (SX XL) ngành SX có tính chất công nghiệp dây chuyền, khâu, giai đoạn có mối liên hệ với Tuy nhiên ngành SX công nghiệp đặc biệt có đặc điểm sau : • SX XL mang tính chất riêng lẻ, đơn ; • Sản phẩm xây dựng ( XDCB ) có giá trị lớn, khối lượng công trình lớn, thời gian thi công tương đối dài ; • Thời gian sử dụng sản phẩm XL tương đối lâu ; • Sản phẩm XDCB sử dụng chỗ ( nơi SX nơi tiêu dùng Địa điểm xây dựng thay đổi thường xuyên theo địa bàn thi công; • SX XDCB thường diễn trời chịu tác động trực tiếp điều kiện môi trường thiên nhiên thời tiết Do việc thi công xây lắp mức độ mang tính thời vụ 1.2 Khái niệm, phân loại chi phí xây lắp 1.2.1 Khái niệm: CP SX DNXL biểu tiền toàn lao động sống, lao động vật hoá với chi phí khác mà DN bỏ để SX kinh doanh thời kỳ ( tháng , quý , năm) 1.2.2 Phân loại CP SX CP SX DN XL phân thành loại sau: 1.2.2.1 Phân loại theo yếu tố chi phí • Chi phí NVL • Chi phí dịch vụ mua • Chi phí nhân công • Chi phí khác tiền • Chi phí nhân công • Chi phí khác tiền • Chi phí nhân công • Chi phí khác tiền • Chi phí khấu hao TSCĐ GVHD: Phạm Hạnh Nguyên SVTH: Lê Thị Hạnh Trang  Báo cáo tốt nghiệp  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.2.2 Phân loại theo mục đích công dụng chi phí  Chi phí NVL trực tiếp  Chi phí nhân công trực tiếp  Chi phí sử dụng máy thi công  Chi phí sản xuất chung 1.2.2.3 Phân loại theo cách ứng xử chi phí  Biến phí  Định phí 1.2.2.4 Phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí vào giá thành • Chi phí trực tiếp • Chi phí gián tiếp 1.2.2.5 Phân loại theo nội dung cấu thành chi phí  Chi phí đơn  Chi phí tổng hợp 1.3 NỘI DUNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SP 1.3.1 Khái niệm: Giá thành sản phẩm XL toàn CP tính tiền để hoàn thành cho CT , HMCT khối lượng XL hoàn thành đến giai đoạn hoàn thành quy ước với bên giao thầu 1.3.2 Phân loại giá thành 1.3.2.1 Giá thành dự toán GTDT công tác xây lắp toàn CP để hoàn thành khối lượng công tác XL theo dự toán ( xây dựng trrên sở thiết kế kỹ thuật thi công định mức đơn giá nhà nước quy định cho khu vực thi công) Giá thành Khối lượng công Đơn giá XL Dự toán tác XL theo dự toán NN ban hành theo Các CP khác theo Từng khu vực thi công định mức Giá thành dự toán = Giá trị dự toán - Lợi nhuận định mức 1.3.2.2 Giá thành kế hoạch GVHD: Phạm Hạnh Nguyên SVTH: Lê Thị Hạnh Trang  Báo cáo tốt nghiệp  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp Giá thành kế hoạch giá thành xác định từ điều kiện đặc điểm cụ thể DN XL thời kỳ định.DN vào GTDT vào điều kiện cụ thể DN kỳ kế hoạch để tự xácd định định mức kinh tế kỹ thuật đơn giá để xác định CP cần thiết để hoàn thành khối lượng công tác XL kỳ kế hoạch Giá thành Giá thành Kế hoạch dự toán Lãi hạ Chênh lệch so với giá thành Giá thành kế hoạch = Giá thành dự toán dự toán - Mức hạ giá thành kế hoạch 1.3.2.3 Giá thành thực tế Giá thành thực tế toàn CP SX thực tế phát sinh để hoàn thành khối lượng công tác XL Giá thành Thực tế CP SX dở dang CP SX phát sinh đầu kỳ kỳ CP SX dở dang cuối kỳ 1.3.2.4 Giá thành định mức Giá thành định mức tổng CP để hoàn thành khối lượng công tác XL cụ thể tính toán đặc điểm kết cấu công trình 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CP 1.4.1 Đối tượng tập hợp CP SX: Là phạm vi giới hạn mà DN xác định trước để tập hợp CP SX Trong DN đối tượng là:  Nơi phát sinh CP : Phân xưởng , tổ đội SX hay toàn quy trình công nghệ  Đối tượng chịu phí như: SP , nhóm SP loại, đơn đặt hàng, giai đoạn công nghệ, chi tiết SP, công trình xây dựng  Như xác định đối tượng hạch toán CP SX thực chất xác định nơi phát sinh CP nơi chịu CP, làm sở cho việc tập hợp CP SX để phục vụ cho yêu cầu tính giá thành SP 1.4.2 Phương pháp tập hợp CP SX Trong XDCB kế toán thường sử dụng phương pháp sau: GVHD: Phạm Hạnh Nguyên SVTH: Lê Thị Hạnh Trang  Báo cáo tốt nghiệp  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp  Phương pháp trực tiếp: phương pháp thường áp dụng trường hợp CP SX có liên quan trực tiếp đến đối tượng hạch toán riêng biệt CT, HMCT  Phương pháp gián tiếp: phương pháp thường áp dụng trường hợp CP SX có liên quan trực tiếp đến nhiều đối tượng hạch toán CP SX mà CP theo dõi riêng cho đối tượng được.Lúc ta cần phải phân bổ CP tập hợp theo công thức sau: Mức phân bổ Tổng CP cần phân bổ CP cho đối tượng Tiêu thức phân bổ Tổng tiêu thức phân bổ đối tượng đối tượng  Trong DN XL thường sử dụng “phương pháp trực tiếp để tập hợp CP SX 1.5 KẾ TOÁN TỔNG HỢP CPSX 1.5.1 Đối tượng tính giá thành DN XL - Đối tượng tính giá thành DN XL toàn loại SP, công việc cần phải tính giá thành, giá thành đơn vị -Trong DN XL SP có tính chất riêng lẻ, đơn nên đối tượng tính giá thành CT, HMCT hoàn thành Ngoài đối tượng tính giá thành DN XL giai đoạn CT, HMCT giai đoạn hoàn thành quy ước tuỳ vào hình thức bàn giao CT đơn vị XL với chủ đầu tư 1.5.2 Kỳ tính giá thành Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp DN xây dựn thường tiến hành vào cuối kỳ kế toán công trình hoàn thành toàn sở bảng tính CP NVL, CP NCTT, CP MTC, CP SXC cho đối tượng CP xác định 1.5.2 Các phương pháp tính giá thành Kế toán sử dụng phương pháp để tính giá thành SP là: • Phương pháp trực tiếp • Phương pháp cộng CP • Phương pháp hệ số • Phương pháp liên hợp • Phương pháp tỷ lệ • Phương pháp định mức • Phương pháp loại trừ CP • Phương pháp đơn đặt hàng GVHD: Phạm Hạnh Nguyên SVTH: Lê Thị Hạnh Trang  Báo cáo tốt nghiệp  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp Trong DN XL kế toán thường sử dụng Phương pháp tính giá thành sau 15.2.1 Phương pháp trực tiếp ( phương pháp giản đơn )  Điều kiện áp dụng: Áp dụng cho DN có quy trình SX giản đơn, chu kỳ sản xuất ngắn  Cách tính: Kế toán tập hợp CP phát sinh cho CT, HMCT từ khởi công đén hoàn thành bàn giao Giá thành thực tế CP SX CP SX CP SX khối lượngcông tác XL dở dang phát sinh dở dang hoàn thành bàn giao đầu kỳ kỳ cuối kỳ 1.5.2.2 Phương pháp hệ số  Điều kiện áp dụng: Phương pháp áp dụng với DN quy trình công nghệ SX tạo nhiều loại SP chúng có hệ số quy đổi Đối tượng tập hợp CP SX toàn quy trình công nghệ SX  Cách tính: Theo phương pháp muốn tính giá thành cho CT , HMCT ta lấy CT, HMCT có hệ số làm chuẩn quy đổi CT, HMCT khác CT, HMCT chuẩn Tổng sản phẩm chuẩn Tổng sản lượng loại Hoàn thành kỳ SP SX thực tế hoàn thành kỳ Z đơn vị Sản phẩm chuẩn quy đổi Tổng Z tt loại SP hoàn thành kỳ Tổng SP chuẩn hoàn thành kỳ Z thực tế Z đơn vị loại SP SP chuẩn GVHD: Phạm Hạnh Nguyên Hệ số sản lượng hoàn thành thực tế loại SP qui đổi SP chuẩn SVTH: Lê Thị Hạnh Trang  Báo cáo tốt nghiệp  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp 15.2.3 Phương pháp tỷ lệ  Điều kiện áp dụng: Phương pháp áp dụng quy trình SX tạo nhiều loại SP chúng hệ số quy đổi, phải xác định tỷ lệ tổng giá thành thực tế tổng giá thành kế hoạch để qua xác định giá thành cho loại SP Tỷ lệ Tổng Z thực tế loại sản phẩm hoàn thành kỳ Giá thành Tổng Z kế hoạch ( định mức ) loại sản phẩm Z thực tế Z kế hoạch (định mức) Tỷ lệ Từng loại SP loại SP giá thành 1.5.2.4 Phương pháp cộng CP  Điều kiện áp dụng: áp dụng CT , HMCT phải trải qua nhiều giai đoạn thi công  Cách tính: Z = DD đk+ C 1+ C2 + + Cn – DDck Trong đó: - DD đk, ck : Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ, cuối kỳ - C1 , C2 , ., Cn : Chi phí sản xuất giai đoạn 1.6 KẾ TOÁN CP SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP 1.6.1 Kế toán tập hợp phân bổ CP Nguyên vật liệu trực tiếp 1.6.1.1 Nội dung CP NVL TT bao gồm tất CP NVL trực tiếp dùng cho thi công XL gồm có:  Vật liệu xây dựng ( VL ): Là loại vật liệu NVL, bán thành phẩm mua ngoài, vật kết cấu mà tham gia vào trình SX cấu thành nên thực thể SP  Vật liệu khác (VL phụ ): Là vật liệu tham gia vào trình SX kết hợp với vật liệu làm thay đổi màu sắc, tăng thêm chất lượng, thẩm mỹ SP như: bột màu, đinh, a dao…  Nhiên liệu: than củi dùng để nấu nhựa rải đường, dầu dùng để chạy máy… Ngoài có vật kết cấu như: bê tông đúc sẵn hay thiết bị gắn liền với vật kiến trúc như: thiết bị vệ sinh, thông gió, ánh sáng… 1.6.1.2 Phương pháp tập hợp phân bổ CP NVL TT GVHD: Phạm Hạnh Nguyên SVTH: Lê Thị Hạnh Trang 10  Báo cáo tốt nghiệp  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TNHH Khánh Thuận 14 Trần bình trọng - TP Tuy Hòa Mẫu số S35-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 trưởng BTC SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Tên Tàì khoản : chi phí sản phẩm dở dang Tên công trình : Chi nhánh Ngân hàng sách huyện Tây Hòa NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng 31/3 SH NT 03 31/3 kết chuyển CP NVLTT 04 31/3 kết chuyển CP NCTT 1.078.797.469 1.078.797.469 134.576.500 31/3 05 23.135.000 31/3 06 31/3 kết chuyển CP MTC 31/3 kết chuyển CP SXC 31/3 07 31/3 Kết chuyển giá vốn 1.275.235.469 31/3 Công số phát sinh 621 622 623 23.135.000 38.726.500 1.275.235.469 2.550.470.938 1.078.797.469 134.576.500 23.135.00 Sổ có … Trang , đánh số từ trang ………đến trang……… Tuy hòa, ngày 31 tháng năm 2009 Kế Toán Trưởng (ký, họ tên) GVHD: Phạm Hạnh Nguyên (ký, họ tên) SVTH: Lê Thị Hạnh 632 134.576.500 38.726.500 Người Lập 627 Trang 77 38.726.500 1.275.235.469  Báo cáo tốt nghiệp  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TNHH Khánh Thuận Mẫu số S02c1-DN 14 trần bình trọng-TP hòa ( Ban hành kèm theo QĐ Số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 trưởng BTC) SỔ CÁI Tài khoản 154 - CP Sản xuất kinh doanh dở dang Năm 2009 ĐVT: Đồng NT Chứng từ GS ghi sổ SH NT 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 07 07 07 07 07 TK Diễn giải ĐƯ Nợ 31/3 Số dư đầu năm Số phát sinh Kết chuyển CP 621 31/3 NVLTT Kết chuyển CP 622 31/3 NCTT Kết chuyển CP 623 31/3 MTC Kết chuyển CP 627 31/3 SXC Kết chuyển giá vốn Ghi Số tiền Có 1.078.797.469 134.576.500 23.135.000 38.716.635 632 1.275.235.469 Cộng số phát sinh 1.275.235.469 1.275.235.469 Số dư cuối năm Cộng lũy kế Sổ có …………trang, đánh số từ trang …… đến trang …… Ngày 31 tháng năm 2009 Người lập (Ký, họ tên ) Kế toán trưởng (Ký, họ tên ) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu ) 2.5.5 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tính giá thành công ty TNHH Khánh Thuận 2.5.5.1 Đánh giá sản phẩm dở dang Công trình Ngân hàng sách huyện Tây Hòa hoàn thành kỳ khối lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ GVHD: Phạm Hạnh Nguyên SVTH: Lê Thị Hạnh Trang 78  Báo cáo tốt nghiệp  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp 2.5.5.2 Tính giá thành sản phẩm Giá thành Công trình Ngân hàng sách huyện Tây hòa tính theo phương pháp trực tiếp Công trình hoàn thành bàn giao theo hợp đồng Dưới bảng giá thành Công Trình Ngân hàng sách huyện Tây Hòa Kỳ tính giá thành công trình Ngân hàng sách huyện Tây Hòa công trình hoàn thành bàn giao THẺ TÍNH GIÁ THÀNH Công trình : Ngân hàng sách huyện Tây Hòa Khoản mục chi phí CP NVL TT CP NCTT CP MTC CP SXC Cộng Dđk 0 0 Cđk 1.078.797.469 134.576.500 23.135.000 38.716.635 1.275.235.469 Dck 0 0 Z 1.078.797.469 134.576.500 23.135.000 38.716.635 1.275.235.469 Ngày 31 tháng năm 2009 Người lập Kế toán trưởng (ký, họ tên GVHD: Phạm Hạnh Nguyên (ký, họ tên ) SVTH: Lê Thị Hạnh Trang 79  Báo cáo tốt nghiệp GVHD: Phạm Hạnh Nguyên  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp SVTH: Lê Thị Hạnh Trang 80  Báo cáo tốt nghiệp GVHD: Phạm Hạnh Nguyên  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp SVTH: Lê Thị Hạnh Trang 81  Báo cáo tốt nghiệp  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TNHH Khánh Thuận Mẫu số S02b-DN 14 trần bình trọng-Tp Tuy hòa (Ban hành theo QĐsố 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ ĐĂNG KÝCHỨNG TỪ GHI SỔ Năm : 2009 Chứng từ ghi sổ Số hiệu Ngày tháng Chứng từ ghi sổ Số hiệu Ngày tháng 03 04 05 06 07 08 … 31/3 1.078.797.469 31/3 134.576.500 31/3 23.135.000 31/3 38.716.635 31/3 1.275.235.469 31/3 1.275.235.469 ………… ………………… ……… …… Tổng cộng 3.825.696.542 Công lũy kế Sổ có ………….trang đánh số từ trang…………đến trang…… ……… Ngày 31 tháng năm 2009 Người lập Kế toán trưởng (ký họ tên ) (ký họ tên ) Chương : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÓNG GÓP VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH THUẬN 3.1 Một số nhận xét chung công ty TNHH Khánh Thuận GVHD: Phạm Hạnh Nguyên SVTH: Lê Thị Hạnh Trang 82  Báo cáo tốt nghiệp  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp Trải qua thời gian ngắn thực tập công ty TNHH Khánh Thuận, tìm hiểu công tác quản lý, công tác kế toán công ty , em có số nhận xét sau:  Về công tác quản lý: Công ty áp dụng hình thức quản lý trực tiếp đảm bảo thống công việc Các phòng, ban, phận có liên hệ với tạo nên môi trường làm việc mang lại hiệu cao  Về công tác kế toán Ưu điểm Nhìn chung cấu tổ chức kế toán công ty theo em hợp lý, phù hợp với công việc khả năng, trình độ chuyên môn nhân viên kế toán Bộ máy kế toán công ty làm việc hiệu Kế toán phản ánh đầy đủ ,chính xác toàn diện nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Với hình thức tổ chức máy kế toán tập trung đảm bảo thống nhân viên kế toán phát huy vai trò chức - Công ty áp dụng hình thức kế toán CHỨNG TỪ GHI SỔ Đây hình thức ghi sổ đơn giản, gọn nhẹ phù hợp với điều kiện thực tế công ty - Về hệ thống sổ sách : Công ty mở hệ thống sổ chi tiết để tiện cho việc theo dõi kiểm tra đối chiếu - Công ty thực Công nghệ hóa sử dụng máy móc thiết bị phù hợp cho phận kế toán Mặt khác công ty ứng dụng nhiều phần mềm chuyên dùng : Phần mềm dự toán , phần mềm hỗ trợ kê khai thuế Nhược điểm Mặc dù có phân công trình làm việc nhân viên kế toán thường đảo lộn vai trò phải kiêm nhiệm vai trò - Các bảng chấm công, báo cáo gửi lên phòng kế toán không thời gian làm cho công tác tiền lương bị động - Trong công tác kế toán toán tình trạng kiêm nhiệm nhiều dẫn đến việc chưa giải kịp thời yêu cầu khách hàng - Việc luân chuyển chứng từ đầu vào mang nhiều bất cập Khi chứng từ kế toán phát sinh kế toán thường tập hợp lại để cuối tháng ghi sổ lần điều gây ứ động cuối tháng, gây khó khăn cho kế toán Ý kiến đóng góp : GVHD: Phạm Hạnh Nguyên SVTH: Lê Thị Hạnh Trang 83  Báo cáo tốt nghiệp  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp - Kế toán nên vào sổ kế toán chứng từ phát sinh để tránh việc ghi chép nhiều vào cuối tháng - Việc luân chuyển chứng từ công trình thi công lên văn phòng công ty thường chậm trễ, nên điều kế toán đến công trình để theo dõi cách chặt chẽ hơn, 3.2 MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY TNHH KHÁNH THUẬN Kế toán CP SX tính giá thành công ty ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ xác khoản mục CP phát sinh Công ty dã chọn đối tượng tập hợp CP CT , HMCT Phương pháp tập hợp CP phương pháp trực tiếp kỳ tính giá thành CT , HMCT hoàn thành bàn giao điều phù hợp với đặc điểm ngành nghề kinh doanh, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý xây lắp  Về kế toán CP NVL TT : Đối với DN XL CT , HMCT có dự toán vật liệu Do xuất NVL cần có kế hoạch, biện pháp theo dõi chặt chẽ Số NVL sử dụng không hết phải theo dõi phản ánh sổ sách để ghi giảm CP giá thành sản phẩm xác - Với điều kiện thực tế giá loại vật liệu ngày tăng công ty nên dự trữ lượng NVL kho để công việc thi công không bị gián đoạn thiếu vật liệu  Về CP Nhân công trực tiếp : Công ty chưa tiến hành trích BHXH, BHYT, BHTN nhân viên quản lý đội số CN hợp đồng từ tháng trở lên Công ty nên trích trả khoản để đảm bảo chế độ thoả đáng quyền lợi người lao động - Đối với CT công ty sử dụng lao động thuê Vì đội trưởng đội cần theo dõi số tiền phải trả cho công nhân lao động thuê theo công việc thuê giúp cho việc hạch toán CP Nhân công trực tiếp rõ ràng hiệu * Về CP SXC : Công ty hoạch toán chi tiết cho đối tượng, mở chi tiết nên thuận lợi cho việc theo dõi GVHD: Phạm Hạnh Nguyên SVTH: Lê Thị Hạnh Trang 84  Báo cáo tốt nghiệp  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp 3.3 KẾT LUẬN Sau hai tháng thực tập công ty TNHH Khánh Thuận với vốn kiến thức học trường với hướng dẫn bảo cô giáo hướng dẫn ban giám đốc phòng kế toán công ty em hoàn thành báo cáo tốt nhiệp chuyên đề “Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp” Qua chuyên đề thực tập em nhận thấy ngành XDCB ngành sản xuất giữ vai trò quan trọng kinh tế Do việc tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm phải đảm bảo chất lượng tốt vấn đề quan trọng DN Điều chứng tỏ Công tác chi phí mang ý nghĩa tầm quan trọng Mặc dù có nhiều cố gắng kiến thức hạn chế thời gian có hạn bên cạnh nội dung đề tài mang tính tổng hợp nên việc tìm hiểu công tác kế toán nói chung công tác kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Khánh thuận chuyên đề mức định không tránh khỏi thiếu sót Kính mong quan tâm bảo giúp đỡ, đóng góp quý thầy cô anh, chị công ty để em hoàn thiện kiến thức Em Xin chân thành cảm ơn ! Tuy hòa, Ngày 04 tháng năm 2010 PHỤ LỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHÁNH THUẬN SỬ DỤNG STT Số hiệu tài khoản Cấp Cấp Cấp 111 112 GVHD: Phạm Hạnh Nguyên Tên tài khoản Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng SVTH: Lê Thị Hạnh Trang 85  Báo cáo tốt nghiệp 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 131 133 138 1381 1388 141 142 152 1521 1523 153 1531 1532 154 155 156 211 2111 2112 2113 2114 214 242 311 331 333 3331 3334 3338 334 3341 3342 338 3383 3384 3388 341 411 421 511 515 621 622 623 6231 GVHD: Phạm Hạnh Nguyên  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp Phải thu khách hàng Thuế GTGT đầu vào đợc kấu trừ Phải thu khác Tài sản thiếu chờ xử lý Phải thu khác Tạm ứng Chi phí trả trớc Nguyên liệu, vật liệu Nguyên vật liệu Nhiên liệu Công cụ dụng cụ công cụ dụng cụ bảo hộ lao động Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Thành phẩm Hàng hoá Tài sản cố định Nhà vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phương tiện vận tảI truyền dẫn Thiết bị dụng cụ quản lý Hao mòn tài sản cố định Chi phí trả trước dài hạn Vay ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Thuế khoản phảI trả cho nhà nớc Thuế giá trị gia tăng phảI nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp Các loại thuế khác Phải trả ngời lao động Phải trả công nhân viên Phải trả Ngời lao động khác Phải trả phảI nộp khác Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Phải trả phải nộp khác Vay dài hạn Nguồn vốn kinh doanh Lợi nhuận chưa phân phối Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nguyên nhân công trực tiếp Chi phí sử dụng máy thi công Chi phí nhân công SVTH: Lê Thị Hạnh Trang 86  Báo cáo tốt nghiệp 6232 6233 6234 6237 6238 48 627 6271 6272 6273 6274 6277 6278 49 50 51 632 635 642 6421 6422 6423 6424 6425 6277 6278 52 53 54 821 8211 911 GVHD: Phạm Hạnh Nguyên  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp Chi phí vật liệu Chi phí dụng cụ sản xuất Chi phí khấu hao Chi phí dịch vụ mua Chi phí tiền khác Chi phí sản xuất chung Chi phí nhân công Chi phí vật liệu Chi phí dụng cụ sản xuất Chi phí khấu hao Chi phí dịch vụ mua Chi phí tiền khác Giá vốn hàng bán Chi phí tài Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên Chi phí vật liệu quản lý Chi phí đồ dùng văn phòng Chi phí khấu hao Thuế phí, lệ phí Chi phí dịch vụ mua Chi phí tiền khác Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Chi phí thuế thu nhập hành Xác định kết kinh doanh SVTH: Lê Thị Hạnh Trang 87  Báo cáo tốt nghiệp  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kế toán doanh nghiệp I – Nhà xuất Xây Dựng Giáo trình Kế toán tài - PGS.TS Võ Văn Nhị Kế toán tài – PGS.TS VÕ VĂN NHỊ (chủ biên ) NXB TÀI CHÍNH Lý thuyết thực hành kế toán doanh nghiệp Tài liệu, sổ sách kế toán công ty TNHH XD Khánh Thuận GVHD: Phạm Hạnh Nguyên SVTH: Lê Thị Hạnh Trang 88  Báo cáo tốt nghiệp  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY TNHH KHÁNH THUẬN Tuy hòa, ngày tháng năm 2010 GIÁM ĐỐC GVHD: Phạm Hạnh Nguyên KẾ TOÁN TRƯỞNG SVTH: Lê Thị Hạnh Trang 89  Báo cáo tốt nghiệp  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Tuy Hòa, ngày tháng năm 2009 GIÁO VIÊN NHẬN XÉT GVHD: Phạm Hạnh Nguyên SVTH: Lê Thị Hạnh Trang 90  Báo cáo tốt nghiệp  Kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHẤM BÁO CÁO Tuy Hòa, ngày tháng năm 2010 GIÁO VIÊN NHẬN XÉT GVHD: Phạm Hạnh Nguyên SVTH: Lê Thị Hạnh Trang 91 [...]... trước CP CP sử dụng MTC sử dụng MTC thực tế phát sinh -TH2: DN không trích trước CP sử dụng MTC TK 111,112,331 CP dùng cho MTC GVHD: Phạm Hạnh Nguyên TK 142(1) TK 623 P/ bổ CP MTC vào CP kỳ này SVTH: Lê Thị Hạnh TK 154 K/C, P/ bổ để tính giá thành SP Trang 17  Báo cáo tốt nghi p  Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây l p  Đối với CP tạm thời không tính một lần vào CP sử dụng MTC mà phải được phân... sản phẩm xây l p 1.7 KẾ TOÁN TỔNG H P CP SX XL VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP XL 1.7.1 Phương ph p t p h p Tổng CP SX kinh doanh trong DN XL bao gồm những CP có liên quan đến việc SX kinh doanh của DN đã được t p h p vào bên Nợ của các TK 621,622,623,627 Để tính được giá thành SP cho từng đối tượng kế toán phải K/C hoặc phân bổ CP cho các đối tượng theo các tiêu thức thích h p Trước khi K/C hoặc phân bổ Kế toán. .. thầu phụ b/giao nhưng chưa được XĐ là tiêu thụ Giá trị KLX L do nhà thầu phụ b/giao được XĐ là tiêu thụ ngay trong kỳ GVHD: Phạm Hạnh Nguyên SVTH: Lê Thị Hạnh Trang 21  Báo cáo tốt nghi p  Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây l p 1.8 ĐÁNH GIÁ SP DỞ DANG CUỐI KỲ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SPXL 1.8.1 Đánh giá SP dở dang cuối kỳ : - Đánh giá Sp dở dang là việc tính toán phân bổ CP sản xuất trong kỳ mà Sp... thời  CP về dụng cụ SX XL CCDC dùng cho thi công…  CP KH TSCĐ dùng cho đội xây dựng Trường h p DN tổ chức thi công hoàn toàn bằng máy thì CP KH MTC cũng được tính vào CP SX chung 1.6.4.2 Phương ph p t p h p và phân bổ CP SX chung - Phương ph p t p h p: CP SX chung được t p h p theo từng công trường hoặc từng đội thi công và phân bổ cho từng CT, HMCT theo phương ph p thích h p - Tiêu thức phân bổ... giảm trừ CP trong giá thành 1.7.2 Phương ph p Kế toán TK 621 TK 154(1)-XL TK 155(1) CP NVL TT Giá thành SP XL hoàn thành chờ tiêu thụ hoặc chưa bàn giao TK 622 TK 336(2) CP NC TT K/C hoặc phân bổ CP để tính giá thành Giá thành SP XL hoàn thành bàn giao cho nhà thầu chính TK 623 CP MTC TK627 CP SXC 111, 112, 331 133 TK 632 Thuế GTGT Giá thành SP XL hoàn thành được K/trừ bàn giao cho bên A Giá trị KLXL... dở dang phảI chịu - Việc đánh giá SP dở dang trong SX XL phụ thuộc vào phương thức thanh toán KL XL hoàn thành giữa 2 bên giao thầu và nhận thầu Để XĐ CP SX DD cuối kỳ Kế toán phải tiến hành kiểm kê đánh giá SP dở dang theo các phương ph p thích h p như:PP NVL TT , hay KL SP tương đương  TH1: Bàn giao thanh toán CT h/ thành toàn bộ thì SPDD là những CT, HMCT chưa hoàn thành. CPSXDD là tổng CPSX từ... Báo cáo tốt nghi p  Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây l p Khi xuất dùng NVL TT kế toán căn cứ vào những chứng từ xuất kho để tính ra giá thực tế của vật liệu xuất dùng Khi tính giá NVL xuất kho kế toán có thể sử dụng các phương ph p tính giá thành phù h p với đặc thù của đơn vị và đã được đăng ký như: Nh p trước xuất trước ( FIFO ), Nh p sau xuất trước ( LIFO ), Bình quân... trình, HMCT có thể dùng phương ph p tỷ lệ hoặc hệ số để tính giá thành GVHD: Phạm Hạnh Nguyên SVTH: Lê Thị Hạnh Trang 22  Báo cáo tốt nghi p  Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây l p Chương 2 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY L P TẠI CÔNG TY TNHH KHÁNH THUẬN 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH KHÁNH THUẬN 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty TNHH Khánh... TT nếu tính trả theo SP hoặc theo thời gian nhưng có liên hệ trực ti p với từng đối tượng t p h p CP cụ thể thì dùng phương ph p t p h p trực ti p Đối với CP NC TT SX trả lương theo thời gian có liên quan đến nhiều đối tượng và không hạch toán trực ti p được và các khoản lương phụ của CN SX XL thì phải dùng phương ph p phân bổ gián ti p Tiêu chuẩn được dùng để phân bổ h p lý là phân bổ theo tiền lương... TT phát sinh trong kỳ -Trị giá NVL dùng không hết nh p lại kho -Giá trị phế liệu thu hồi -Phân bổ CP NVL TT và K/C sang TK 154  TK 621 không có số dư cuối kỳ GVHD: Phạm Hạnh Nguyên SVTH: Lê Thị Hạnh Trang 11  Báo cáo tốt nghi p  Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây l p 1.6.1.4 Phương ph p kế toán Sơ đồ 1: HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TI P (4c) Cuối kỳ nh p kho vật liệu thừa không
- Xem thêm -

Xem thêm: toán CPSX và tính giá thành SPXL p, toán CPSX và tính giá thành SPXL p, toán CPSX và tính giá thành SPXL p

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay