Sách quản trị kinh doanh QUốc tế

157 146 0
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:11

Quản trị Kinh doanh Quốc tế CI.1 CHƯƠNG I : HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUỐC TẾ VÀ CÔNG TY ĐA QUỐC GIA (MNC) I QUÁ TRÌNH QUỐC TẾ HÓA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH I.1 Khái quát hoạt động kinh doanh quốc tế I.1.1 Hoạt động xuất nhập .2 I.1.2 Hoạt động đầu tư trực tiếp nước .3 I.2 Lý tiến hành hoạt động kinh doanh quốc tế I.2.1 Phản ứng chủ động I.2.2 Phản ứng thụ động I.3 Các hình thức quốc tế hóa hoạt động kinh doanh quốc tế I.3.1 Cho thuê quyền .7 I.3.2 Xuất I.3.3 Sản xuất chỗ .8 I.4 Lợi cạnh tranh quốc tế: I.4.1 Lợi cạnh tranh nguồn lực tạo lợi cạnh tranh I.4.2 Nhân tố tác động đến việc hình thành lợi cạnh tranh 10 II Công ty đa quốc gia (MNC) 12 II.1 Bản chất cuả công ty đa quốc gia 12 II.1.1 Đặc điểm MNC .13 II.1.2 Vì công ty kinh doanh nội địa mong muốn trở thành MNC? 14 II.1.3 Triết lý chiến lược MNC .15 II.2 Các hình thức hoạt động MNC 16 II.2.1 Sở hữu 100% vốn .16 II.2.2 Liên minh chiến lược 17 II.2.3 Liên doanh 18 II.3 Quy trình quản trị chiến lược MNC .19 III Đầu tư trực tiếp MNC 19 III.1 Động lực định dòng đầu tư trực tiếp 19 III.2 Thái độ nước khách việc tiếp nhận đầu tư quốc tế 19 III.2.1 Thái độ tích cực: 19 III.2.2 Thái độ tiêu cực: 19 III.3 Đo lường mức độ hấp dẫn nước định đầu tư 20 III.3.1 Môi trường kinh tế vĩ mô sách kinh tế nhà nước 20 III.3.2 Rủi ro kinh tế trị 20 III.3.3 Các định chế thương mại môi trường đầu tư 20 III.3.4 Điều kiện thị trường nhân tố sản xuất .21 III.3.5 Cơ sở hạ tầng kinh tế .21 III.3.6 Các yếu tố vật chất văn hoá xã hội .21 Quản trị Kinh doanh Quốc tế CI.2 I QUÁ TRÌNH QUỐC TẾ HÓA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH I.1 Khái quát hoạt động kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế thể hoạt động giao dịch xảy nước với phần lại giới Những giao dịch nầy bao gồm hoạt động mậu dịch quốc tế hoạt động đầu tư nước Hiện khoảng 500 công ty lớn hàng đầu giới chiếm khoảng 80% lượng đầu tư nước 50% tổng giá trị mậu dịch toàn giới Do việc nghiên cứu hoạt động kinh doanh quốc tế chủ yếu đặt nặng vào hoạt động công ty kinh doanh quốc tế lớn nêu trên, công ty nầy thường gọi công ty đa quốc gia (MNCs), công ty nầy đời đặt văn phòng nơi tiến hành hoạt động kinh doanh nhiều nơi giới Trong thập kỷ vừa qua MNCs đầu tư hàng tỷ USD nước theo hình thức đầu tư song phương: Hoa Kỳ đầu tư vào Cộng đồng kinh tế Châu Âu ngược lại; Nhật Bản đầu tư vào Hoa Kỳ ngược lại; Canada đầu tư trực tiếp vào Hoa Kỳ ngược lại, … Tuy thời gian gần đây, MNCs chuyển hướng đầu tư vào nước phát triển nước chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường Ví dụ từ năm 1991-1995, Công ty Volkswagen đầu tư tỷ USD vào nhà sản xuất ô tô Skoda Cộng Hoà Czech; Opel (Đức) đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ô tô trị giá 680 triệu USD Đông Đức Sự chuyển hướng đầu tư nầy bắt nguồn từ số lý sau: triển vọng sinh lợi thị trường nầy cao rủi ro kinh tế trị lớn; chương trình tư nhân hóa tiến hành rộng khắp nước Nam Mỹ hội cho MNCs thâm nhập vào khu vực nầy; mặt khác tăng trưởng mạnh mẽ đầy triển vọng Nhật Bản thập niên 80 kỷ 20 dẫn đến việc đầu tư vốn thị trường nước Ngoài tượng nêu trên, hoạt động phổ biến kỷ nguyên kinh doanh quốc tế ngày việc tiến hành liên doanh quốc tế MNCs với MNC với công ty nội địa Ví dụ công ty GMC liên doanh với Toyota để sản xuất xe Hoa Kỳ; Ford liên doanh với Volkswagen để sản xuất xe Nam Mỹ; Motorola phối hợp với Toshiba để phát triển sản xuất hệ chip điện tử có độ phân giải cao; Nissan Hitachi phối hợp với nhằm tạo “văn phòng di động” qua việc phát triển, sản xuất loại điện thoại di động, máy fax, tivi, videocassette I.1.1 Hoạt động xuất nhập Hoạt động xuất nhập hiểu theo nghĩa rộng không bao gồm loại hàng hóa mà loại dịch vụ lĩnh vực hàng không, vận tải, khách sạn… khuynh hướng ngày khối lượng dịch vụ xuất nầy gia tăng (một lĩnh vực xuất chủ yếu Hoa Kỳ dịch vụ giải trí phim, chương trình tivi…) Quản trị Kinh doanh Quốc tế CI.3 Việc nghiên cứu số liệu xuất nhập quan trọng lĩnh vực kinh doanh quốc tế lý Thứ nhất, mậu dịch quốc tế lĩnh vực truyền thống kinh doanh quốc tế việc nghiên cứu cho phép thấu hiểu thực tiễn hoạt động chiến lược MNCs Ví dụ, số liệu mậu dịch quốc tế vòng 10 năm trước cho thấy đối tác nhập hàng hóa Hoa Kỳ Canada, Nhật Bản, Mehico, vương quốc Anh, Đức Các nước nầy thường nhập computer, máy móc dùng nông trại, máy móc thiết bị sử dụng ngành nghề khác, hàng điện tử Ngược lại Hoa Kỳ nhập chủ yếu từ đối tác Canada, Nhật Bản, Mehico, Đức, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa mặt hàng xe hơi, giầy dép, hàng điện tử tiêu dùng, phụ tùng thay thế, đồ trang sức Các số liệu nầy cho biết 10 đối tác nhập lớn Hoa Kỳ 10 đối tác xuất lớn nhất, nói cách khác Hoa Kỳ mua bán với tỷ trọng lớn phạm vi số quốc gia Thứ hai, số liệu mậu dịch quốc tế giúp cho thông hiểu tác động hoạt động kinh doanh quốc tế kinh tế quốc gia Thật số liệu nầy, giải thích câu hỏi đặt như: Việc trở thành nhà xuất lớn tác động đến kinh tế quốc gia nào? Việc lệ thuộc vào nguồn hàng nhập tác động đến kinh tế? I.1.2 Hoạt động đầu tư trực tiếp nước Hoạt động đầu tư trực tiếp nước thể dịch chuyển vốn hải ngoại để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Các quốc gia công nghiệp hóa đầu tư với tỷ trọng lớn vào quốc gia công nghiệp hóa khác với tỷ trọng nhỏ vào nước phát triển, nước công nghiệp hóa Các số liệu thời gian qua cho thấy phần lớn vốn đầu tư trực tiếp tập trung vào Hoa Kỳ, Cộng đồng Châu Âu, Nhật Bản Ví dụ: vào năm 1990, Hoa kỳ tiếp nhận lượng vốn đầu tư xấp xỉ 1.500 tỷ USD đầu tư nước khoảng 1.200 tỷ USD Các nhà đầu tư lớn Hoa Kỳ vào năm 1992 bao gồm Nhật Bản, Anh, Hà Lan, Canada, Đức; vốn đầu tư nước nầy chiếm 70% tổng lượng vốn đầu tư mà Hoa Kỳ tiếp nhận Trong số nhà đầu tư nầy, tốc độ đầu tư Nhật Bản nhanh nhất, nhiên tổng vốn đầu tư Cộng đồng kinh tế Châu Âu (EC) lớn gấp lần so với Nhật Bản Đồng thời Hoa Kỳ nhà đầu tư lớn giới đầu tư tập trung vào EC, Canada, Nhật Bản Khi quốc gia phát triển ngày trở nên giàu có hơn, họ thường tiến hành đầu tư khu vực có tiềm tăng trưởng Chẳng hạn Nhật Bản năm gần đầu tư nhiều vào thị trường EC, cụ thể thập niên 1980 họ gia tăng tỷ trọng đầu tư lên gấp lần so với năm đầu Trong cấu đầu tư theo ngành tỷ trọng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất lớn nhất, nhiên họ đầu tư đáng kể vào lĩnh vực ngân hàng bảo hiểm Một lý khiến Nhật Bản gia tăng đầu tư họ dự báo có tăng trưởng lớn kinh tế EC thập niên 1990, lý khác rào cản thuế quan phi thuế quan Quản trị Kinh doanh Quốc tế CI.4 EC chặt chẽ điều nầy đảm bảo lợi nhuận đáng kể cho công ty đầu tư trực tiếp vào I.2 Lý tiến hành hoạt động kinh doanh quốc tế Thông thường nhiều người cho công ty tiến hành quốc tế hóa hoạt động kinh doanh dựa lý việc tìm kiếm khai thác lợi nhuận từ hội kinh doanh thị trường hải ngoại Tuy nhiên thực tế có nhiều động lực dẫn đến hoạt động quốc tế hoá hoạt động kinh doanh công ty Các động lực nầy phân chia thành hai dạng: chủ động thụ động Trong dạng người ta phân thành nhân tố bên nhân tố bên I.2.1 Phản ứng chủ động A Nhân tố bên  Vấn đề quản trị: Có lẽ nguyên nhân quan trọng khiến cho công ty vào hoạt động kinh doanh quốc tế tìm kiếm thị trường để kinh doanh nhằm thỏa mãn động quản trị; điều nầy không diễn doanh nghiệp có quy mô lớn mà động lực quan trọng doanh nghiệp vừa nhỏ nơi người quản lý, đồng thời người chủ có tinh thần mạo hiểm, chấp nhận rủi ro nhà doanh nghiệp  Hiệu kinh tế theo quy mô: Quá trình mở rộng hoạt đông kinh doanh quốc tế có lẽ đường nhanh để gia tăng doanh số, tác đông đến quy mô sản xuất đơn vị Trong số ngành công nghiệp có tầm quan trọng hiệu kinh tế theo quy mô lớn việc đạt điều nầy giúp cho công ty hạ thấp phí tổn cho đơn vị sản phẩm, làm gia tăng khả cạnh tranh công ty thị trường nội địa mà thị trường hải ngoại Hiệu kinh tế theo quy mô không diễn lĩnh vực sản xuất mà bao trùm sang chức khác công ty Ví dụ: chi phí nghiên cứu phát triển phân bổ cho đơn vị sản phẩm nhỏ đi, hoạt động quảng cáo tivi sử dụng không cho thị trường  Hiệu kinh tế theo phạm vi: Thậm chí trường hợp hiệu kinh tề theo quy mô đạt công ty tiến hành hoạt động kinh doanh quốc tế phải điều chỉnh sản phẩm nhằm thích nghi với yêu cầu riêng quốc gia họ đạt hiệu kinh tế theo phạm vi họ sử dụng nguồn lực, kỹ nhân công kỹ thuật có để tạo sản phẩm cho thị trường nước Tuy nhiên hiệu kinh tế theo phạm vi đôi lúc không xác thực công ty mở rộng hoạt động kinh doanh thị trường nước phải đầu tư hoàn toàn vào nguồn lực kỹ  Hiệu ứng kinh nghiệm: Sự cần thiết để phát triển kỹ để thành công thị trường nước lợi trình quốc tế hoá hoạt động kinh doanh quốc tế kỹ nầy chuyển giao cho đơn vị hoạt động thị trường nước Đối với số công ty việc học tập kinh nghiệm Quản trị Kinh doanh Quốc tế CI.5 từ thị trường hải ngoại lại nhân tố chủ yếu định hành vi quốc tế hoá hoạt động kinh doanh B Nhân tố bên  Cơ hội sinh lợi: Một lý cổ điển khiến công ty vào hoạt động kinh doanh quốc tế việc bán thêm nhiều hàng hoá thị trường nước với mức sinh lợi cao Vì công ty nhận định thị trường hải ngoại có nhiều thuận lợi cho phép công ty gia tăng thêm lợi nhuận từ việc bán hàng (khách hàng triển vọng, mức độ cạnh tranh không gay gắt, rào cản gia nhập dễ dàng vượt qua) động lực nầy tác động mạnh mẽ đến trình quốc tế hoá hoạt động kinh doanh  Cơ hội gia tăng sản lượng: Bên cạnh hội sinh lợi cao thị trường nước việc có hội gia tăng sản lượng nhân tố định hành vi mở rộng thị trường hải ngoại MNC Nếu hiệu kinh tế theo quy mô phạm vi lớn MNC sẵn lòng mở rộng thị trường hải ngoại chí trường hợp tỷ suất lợi nhuận cho đơn vị mức thấp  Phục vụ khách hàng quốc tế hoá: Với tư cách khách hàng quốc tế, khách hàng nầy thường mua loại sản phẩm hay dịch vụ cách độc lập với quốc gia mà họ hoạt động Ví dụ nhà sản xuất xe thiết lập chi nhánh nước họ thường yêu cầu nhà cung cấp phận, chi tiết cung cấp nguồn lực đầu vào cho nhà máy hải ngoại họ Tương tự vậy, công ty quốc tế thường thích làm việc với quan quảng cáo quốc gia mà hoạt động Các công ty không sẵn lòng quốc tế hoá với khách hàng họ khách hàng trung thành vào đối thủ cạnh tranh chào mời dịch vụ đa quốc gia  Lợi việc phân bố địa lý: Sự hấp dẫn thị trường hải ngoại không chỗ cho phép công ty kinh doanh quốc tế hội gia tăng doanh số, bên cạnh cho phép công ty nầy lợi việc sử dụng nguồn lực đặc biệt rẻ tiền (con người, sở vật chất, sở vật chất cho hoạt động nghiên cứu, hỗ trợ nhà nước, nguồn lực tự nhiên khác ) Nếu nguồn lực hải ngoại nầy tương đối không dịch chuyển việc sử dụng dẫn đến cải thiện đáng kể phương diện chi phí chất lượng sản phẩm công ty việc quốc tế hoá số chức công ty (thường chức sản xuất chức nghiên cứu phát triển) cần phải xem xét  Kiểm soát đối thủ cạnh tranh: Thị trường hải ngoại bên cạnh việc chào mời hội kinh doanh đặt mối đe dọa đơn vị kinh doanh hải ngọai Hơn thị trường hải ngọai quê nhà đối thủ cạnh tranh mạnh MNC thị trường quốc tế Do việc tiến hành thiết lập chi nhánh kinh doanh quê nhà đối thủ cạnh tranh hành vi nhằm kiểm soát đối thủ cạnh tranh thị trường họ Bằng cách nầy họ nhận định phương thức cạnh tranh mà đối thủ thực để đưa đối sách phù hợp Quản trị Kinh doanh Quốc tế CI.6 hoạt động cạnh tranh thị trường quốc tế mà thị trường quê nhà đối thủ cạnh tranh I.2.2 Phản ứng thụ động A Nhân tố bên  Tác động kéo: Nếu thúc đẩy động quản trị phần nêu thể hành vi chủ động tham gia vào thị trường quốc tế MNCs tác động kéo thể hành vi thụ động nhà quản trị Một họ nhận thấy có nhiều công ty ngành vào thị trường quốc tế nhiều nhà quản trị cố gắng làm theo để mang tiếng người lỗi thời người sau đơn vị khác  Tồn kho mức : Là lý phổ biến nhiều công ty Thật vậy, có số công ty đối đầu với việc thặng dư tồn kho, số ngành, tình trạng nầy luôn phổ biếnở nhiều công ty Thật vậy, công ty với chu kỳ sản xuất ngắn, ví dụ ngành sản xuất quần áo thời trang hay sản phẩm điện tử gia dụng, thường cố gắng tránh tình trạng sản phẩm trở nên lỗi thời (bởi điều nầy huỷ hoại thị phần danh tiếng nó) nhà sản xuất cố gắng xuất hàng hóa trở nên lỗi thời sang thị trường nước khác Mặt khác, số ngành mà chất lượng sản phẩm khó lòng đạt ổn định trình sản xuất họ cố gắng bán số sản phẩm không đạt chất lượng cao vào thiị trường nước yêu cầu cao phương diện chất lượng Điều nầy nhằm bảo vệ tiếng tăm mức giá thị trường chủ yếu hay thị trường mục tiêu họ  Dư thừa công suất : Để đối phó với vần đề tồn kho mức, nhiều công ty chọn giải pháp hoạt động mức công suất thiết kế; nhiên giải pháp nầy giải pháp hiệu chi phí cố định tính cho đơn vị sản phẩm cao Ngoài giải pháp nầy, MNC chọn lựa cách giảm quy mô, sa thải công nhân Tuy nhiên, có lẽ giải pháp có lợi việc sử dụng phần công suất dư thừa cho thị trường hải ngoại Giải pháp nầy thường ưa thích công ty mà việc giảm quy mô sản xuất dẫn đến việc gia tăng chi phí kinh tế xã hội Đây cách mà công ty có tình trạng dư thừa công suất theo mùa vụ thường sử dụng  Phân tán rủi ro: Một số công ty thường quan niệm kinh doanh không nên đặt tất trứng vào rổ gặp nhiều rủi ro Để né tránh rủi ro, công ty đa dạng hoá hoạt động kinh doanh cách đa dạng hóa chủng loại sản phẩm hay đa dạng hóa thị trường theo khu vực hay quốc gia Những công ty muốn tập trung vào lĩnh vực kinh dooanh họ thường chọn giải pháp né tránh rủi ro cách quốc tế hóa hoạt động kinh doanh B Nhân tố bên  Đơn hàng gia công đột xuất: Trong nhiều tình huống, ban đầu công ty ý định vào thị trường quốc tế dịp tình cờ đó, họ nhận đơn hàng từ khách hàng nước sản phẩm họ thị trường chấp nhận Từ họ bắt đầu xem thị trường nước phận chiến lược Quản trị Kinh doanh Quốc tế CI.7  Sự không hấp dẫn thị trường nước: Nhiếu nhà kinh doanh quốc tế cho hội kinh doanh có hiệu thị trường nước gây nên tác động “kéo” công ty vào thị trường quốc tế việc thiếu hội gia tăng doanh số thị trường nội địa nhân tố gây tác động “đẩy” công ty vào thị trường nước Sự không hấp dẫn thị trường nước nhiều nguyên nhân thuộc cấu trúc thị trường, ví dụ như: thị trường nhỏ, có hội tăng trưởng; nhu cầu thị trường nội địa bị giảm sút; hoạt động cạnh tranh gay gắt; rào cản vào ngành thấp; đối thủ cạnh tranh nhiều; áp lực mạnh tổ chức công đoàn… Sự không hấp dẫn thị trường bị gây nhân tố nầy làm tăng động vào thị trường quốc tế công ty  Phản công trước đối thủ cạnh tranh: Thông thường công ty bị công công ty cạnh tranh nước họ hành động theo hai cách: phòng thủ phản công Chiến lược phòng thủ bao hàm việc tìm cách bảo vệ thị phần, né tránh cạnh tranh trực diện… Tuy nhiên cách phòng thủ tốt việc công đối thủ quê hương đối thủ Theo cách nầy công ty nội địa tiến hành quốc tế hóa hoạt động kinh doanh cạnh tranh, tiến hành trận chiến quê hương đối thủ  Áp lực trị: Trong số quốc gia, công ty bị áp lực phủ trình quốc tế hóa hoạt động kinh doanh quốc tế Sự can thiệp nầy xuất phát từ mục tiêu kinh tế ví dụ phủ nầy mong muốn có nhiều ngoại tệ để thúc đẩy trình tăng trưởng kinh tế thông qua xuất Tuy nhiên nhiều công ty bị áp lực quốc tế hóa hoạt động kinh doanh lý tạo công ăn việc làm, mục tiêu trị (địa vị quyền lực quốc gia bình diện quốc tế) I.3 Các hình thức quốc tế hóa hoạt động kinh doanh quốc tế Quá trình quốc tế hóa hoạt động kinh doanh quốc tế công ty khác biệt với phương diện lý mà hình thức mà công ty tiến hành hoạt động kinh doanh quốc tế Một số công ty quốc tế hóa số hoạt động tạo giá trị gia tăng, số khác quốc tế hóa toàn hoạt động Điều nầy hình dung qua việc khảo sát nội dung hình thức quốc tế hóa hoạt động kinh doanh quốc tế như: Cho thuê quyền, xuất gián tiếp, trực tiếp, sản xuất chỗ I.3.1 Cho thuê quyền Theo hình thức nầy công ty cho thuê quyền cho phép công ty nước sử dụng tên tuổi, nhãn hiệu sản phẩm để sản xuất kinh doanh khu vực địa lý, hay quốc gia thời gian định Những công ty tiến hành quốc tế hóa hoạt động kinh doanh theo hình thức cho thuê quyền trở thành đơn vị kinh doanh quốc tế trọn vẹn theo ý nghĩa thực nó, hoạt động chủ yếu cần phải điều chỉnh cho thích hợp với điều kiện thị trường nước Nhìn chung lợi hình thức cho thuê nhu cầu thay đổi tổ chức tốt hơn, rủi ro thấp không cần phải tiến hành hoạt động đầu tư mới, tốc độ sản sinh lợi nhuận nhanh Hình thức nầy sử dụng phủ nước Quản trị Kinh doanh Quốc tế CI.8 áp đặt giới hạn nhập khẩu, chi phí vận chuyển làm cho hoạt động xuất MNC trở nên khó khăn Hạn chế hình thức nầy việc thương lượng cho thuê quyền kéo dài thỏa thuận việc cho thuê quyền khó khăn để quản lý Hơn nữa, người thuê quyền làm tổn hại đến người cho thuê số khía cạnh như: làm rò rỉ bí công nghệ hay làm tổn hại đến uy tín người cho thuê họ sử dụng tên tuổi nhãn hiệu sản phẩm cách không khôn ngoan; người thuê nhãn hiệu sản phẩm trở thành đối thủ cạnh tranh tiềm với người cho thuê I.3.2 Xuất Đặc trưng hình thức xuất sản phẩm vật chất vượt khỏi biên giới quốc gia trình kinh doanh quốc tế Phạm vi, mức độ xâm nhập vào thị trường nước việc hoạt động chủ yếu công ty cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thị trường nước lệ thuộc vào hình thức xuất mà công ty lựa chọn Trong trường hợp xuất gián tiếp, phần lớn nhiệm vụ hoạt động quốc tế thực đối tượng thứ ba (các đơn vị trung gian xuất khẩu) công ty kinh doanh nầy biết sản phẩm tiêu thụ thị trường hải ngoại Trong trường hợp xuất trực tiếp, công ty tiến hành chức marketing bán hàng thực trực tiếp với đối tác nước Điều nầy đòi hỏi cấu tổ chức chiến lược công ty phải thay đổi cho phù hợp, đáp ứng với nhu cầu riêng biệt thị trường hải ngọai Đối với công ty nhỏ, hấp dẫn hình thức nầy xuất phát từ chỗ hình thức quốc tế hóa hoạt động kinh doanh đơn giản, tốn kém, mang tính chất phát triển Đối với công ty lớn, với kinh nghiệm quốc tế rộng khắp, thực việc tập trung hóa sản xuất quốc gia phù hợp Tuy nhiên thân hình thức nầy có nhược điểm riêng nó: nhạy cảm chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch rào cản mậu dịch khác; mặt khác thay đổi tỷ giá hối đoái gây tác động bất lợi cho hoạt động xuất Hơn nữa, cách biệt khoảng cách địa lý giũa hai địa điểm sản xuất gia tăng chi phí vận chuyển, gây khó khăn cho việc phân phối hàng hóa; việc khác biệt triết lý, văn hóa dẫn đến việc khó khăn việc đáp ứng nhu cầu thị trường địa phương I.3.3 Sản xuất chỗ Đặc trưng hình thức nầy sở sản xuất dịch chuyển nước không sản phẩm Có nhiều hình thức để tiến hành hoạt động sản xuất chỗ, chúng bao gồm:  Sản xuất theo dự án (Projects): Trong trường hợp nầy công ty kinh doanh quốc tế phái đơn vị di động đến nước để thực hợp đồng ngắn hạn Quản trị Kinh doanh Quốc tế CI.9  Hợp đồng sản xuất chỗ (Contract product) : Đối với dạng nầy, công ty kinh doanh quốc tế tiến hành hợp đồng với công ty nội địa để sản xuất mặt hàng mang nhãn hiệu tên tuổi  Thiết lập sở sản xuất nước ngoài: Đơn vị nầy thuộc sở hữu 100% vốn công ty kinh doanh quốc tế dạng liên doanh  Mua cổ phần: Theo hình thức nầy, công ty kinh doanh quốc tế tiến hành việc mua cổ phần công ty nội địa có sẵn Thông qua việc nắm cổ phần chi phối, công ty kinh doanh quốc tế đưa dần việc sản xuất mặt hàng đến thị trường công ty nội địa Trong hình thức sản xuất chỗ, hàng loạt hoạt động tạo giá trị gia tăng thực nước ngoài, điều nầy đòi hỏi công ty kinh doanh quốc tế phải có thay đổi thích hợp cấu tố chức Thuận lợi hình thức nầy việc giảm chi phí vận chuyển, rút ngắn thời gian phân phối, né tránh rào cản mậu dịch, tạo lập mối quan hệ với khách hàng kênh phân phối hàng hóa địa phương… Tuy nhiên nhược điểm hình thức nầy phức tạp cấu tổ chức để thực việc quản lý khỏi phạm vi quốc gia, hiệu kinh tế theo quy mô thấp, mức độ rủi ro đầu tư cao I.4 Lợi cạnh tranh quốc tế: I.4.1 Lợi cạnh tranh nguồn lực tạo lợi cạnh tranh Sự thành công công ty thị trường hay nước lệ thuộc lớn vào việc có tạo dựng trì lợi cạnh tranh so với đối thủ hay không Theo Michael Porter, có hai loại lợi cạnh tranh bản: lợi dựa vào việc trì chi phí sản xuất thấp lợi dựa việc khác biệt hóa sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh; sở việc khác biệt hóa đó, công ty đặt giá cao để bù đắp cho việc tạo khác biệt Một công ty tồn phát triển thị trường quốc tế dựa vào hai lợi nầy sở hữu hai loại lợi cạnh tranh Để thông hiểu lợi cạnh tranh công ty kinh doanh quốc tế, điều quan trọng theo De Wit Mayer (1994) việc mặt phải xác định cho vị cạnh tranh tương đối công ty so với ngành mà hoạt động (triển vọng vị trí), mặt khác phải xác định nguồn lực bên để phát triển vị cạnh tranh nầy Các nguồn lực bên bao gồm tài sản, tài (competences), lực (capabilities) Tài sản công ty hiểu bao gồm loại tài sản vô hình hữu hình mà nhà quản trị sử dụng Những loại tài sản nầy thể tổng kết tài sản công ty; loại tài sản hữu hình bao gồm: máy móc thiết bị, tiền bạc, nhà xưởng, vật tư,… Và tài sản vô hình bao gồm: nhãn hiệu, độc quyền phát minh, tên tuổi công ty… Những loại tài sản nầy xác định giá trị thị trường bán cho công ty khác Quản trị Kinh doanh Quốc tế CI.10 Riêng yếu tố tài công ty, ngược lại, bao gồm tài sản vô hình mà việc chuyển giao chúng cho công ty khác khó khăn Yếu tố tài bao gồm tất bí kỹ thuật, công nghệ, kỹ mà công ty sở hữu Ví dụ Công ty Honda nỗi tiếng việc am hiểu bí ngành sản xuất xe gắn máy, Sony sở hữu bí kỹ thuật sản xuất sản phẩm điện tử thu nhỏ, Phillips nỗi tiếng lĩnh vực điện tử cảm quang Những yếu tố thuộc tài nầy công ty trao đổi hay mua hai lý do: ( i) Chỉ có số tài nầy thuộc vài người công ty, phần lớn tài nầy gắn liền với tập thể lao động, với cấu trúc quy trình hệ thống sản xuất (ii) Những yếu tố tài thông thường dựa khối lượng kiến thức ngầm tích lũy lâu dài, chúng mã hóa hay phân loại được, diễn đạt văn được, việc bán chúng điều khó khăn Cũng tương tự yếu tố tài năng, yếu tố lực yếu tố mua bán Nếu yếu tố tài thể kỹ phương diện kỹ thuật, yếu tố thể kỹ phương diện quản trị; yếu tố nầy thể khả quản trị quy trình kinh doanh công ty Ví dụ công ty Mc Donald nỗi tiếng lĩnh vực quản trị hệ thống đại lý độc quyền mình, Honda nỗi tiếng việc thực giới thiệu sản phẩm cách nhanh chóng Những yếu tố thuộc lực nầy chí khó chuyển đổi, mua bán yếu tố tài chúng hình thành gắn liền với phong cách, văn hóa công ty Do việc bắt chước hệ thống quản lý thành công công ty khác đòi hỏi công ty xem xét phải thay đổi cách tiếp cận vấn đề kinh doanh trình vô khó khăn I.4.2 Nhân tố tác động đến việc hình thành lợi cạnh tranh Để sử dụng nguồn lực bên nhằm phát huy lợi cạnh tranh thị trường quốc tế, công ty cần phải cố gắng phát triển hay sở hữu cho nguồn lực đặc thù riêng biệt từ tạo lợi sở phí tổn thấp hay khác biệt sản phẩm mà phải không ngừng nâng cao lực học tập cải tiến Về nguyên tắc, công ty có hội ngang trong việc cải tiến phát triển lợi cạnh tranh Tuy nhiên thực tế cho thấy ngành công nghiệp tồn vài công ty thành công chúng phân tán cách ngẫu nhiên giới Thật vậy, nhiều ngành công nghiệp, công ty thành công thường phát sinh từ số quốc gia dẫn đầu lĩnh vực nầy giới Ví dụ ngành công nghiệp điện ảnh tập trung cao độ Hollywood, việc sản xuất máy ghi hình thường tập trung vào vài công ty hàng đầu Nhật Bản, gần 75% sản lượng hoa xuất xuất phát từ Hà lan Điều nầy tạo nên giả thuyết có vài quốc gia hay khu vực thích hợp cho việc phát triển lợi cạnh tranh đặc biệt cho ngành so với quốc gia khu vực lại Quản trị Kinh doanh Quốc tế CIX.12 tiếp cho phép công nhân nhóm làm việc có tự chủ định việc tìm giải pháp nâng cao suất, chất lượng, thực lịch trình làm việc Hình thức gián tiếp cho phép công nhân cử người đại diện cho họ tham gia vào hội đồng phối hợp hoạt động công nhân quản trị gia Nhật Bản: Khái niệm dân chủ công nghiệp Nhật Bản không rộng rãi trường hợp Châu Âu mà thực theo đặc thù văn hóa riêng Các công nhân Nhật Bản khuyến khích nhận dạng vấn đề có liên quan nơi làm việc nhằm gia tăng suất chất lượng Khi vấn đề nầy đề xuất lên cấp quản trị, họ xem xét cách cởi mở để thực Vai trò công đoàn việc phát triển hệ thống dân chủ công nghiệp V Các giải pháp thực chiến lược nhân quốc tế V.1 Đào tạo ngôn ngữ Mặc dù tiếng Anh loại ngôn ngữ chủ yếu hoạt động kinh doanh quốc tế, nhiên việc đào tạo ngôn ngữ xứ cho chuyên gia biệt phái yêu cầu quan trọng lợi ích sau đây:  Cho phép quản trị gia giao tiếp cách có hiệu với đồng nghiệp, công nhân nhà cung cấp khách hàng  Kiểm soát hoạt động cạnh tranh cách có hiệu nhờ vào việc nắm bắt thông tin cần thiết báo chí người xứ Các MNC thường đặt sở gần với đối thủ cạnh tranh chủ yếu thành tựu khoa học kỹ thuật đối thủ cạnh tranh nầy thường đăng tải báo chí địa phương từ nguồn khác với ngôn ngữ xứ  Cho phép chuyên gia biệt phái tuyển dụng tài người xứ thiết lập mối quan hệ tốt với quan xứ Ví dụ chi nhánh công ty IBM Nhật Bản thuê khoảng 30% nhà nghiên cứu Nhật Bản từ trường đại học hay công ty xứ  Đào tạo ngôn ngữ cho phép chuyên gia nắm bắt văn hóa nước khách hội nhập vào môi trường kinh doanh Những nghiên cứu gần cho thấy chuyên gia biệt phái Hoa Kỳ thường không tâm đến việc học ngôn ngữ thứ hai Trong quản trị gia từ nước Nam Mỹ, Châu Âu , Nhật Bản trọng đến việc học sử dụng ngôn ngữ khác V.2 Điều chỉnh văn hóa Đi kèm với việc đào tạo ngôn ngữ cho chuyên gia biệt phái việc huấn luyện cho chuyên gia nầy thông hiểu văn hóa nước họ kinh doanh yêu cầu thiết Có ba cách tiếp cận vấn đề nầy Cách thứ việc thiết kế chương trình đào tạo làm cho chuyên gia nắm bắt hệ thống tiêu chuẩn giá trị văn hóa tổ chức văn hóa quốc gia mà họ công tác Cách tiếp cận nầy thực thông qua chương trình đào tạo thức gặp mặt trao đổi Quản trị Kinh doanh Quốc tế CIX.13 với chuyên gia vừa trở từ quốc gia mà chuyên gia biệt phái nầy qua công tác Các tiếp cận thứ hai việc đào tạo ngôn ngữ xứ cho quản trị gia cho phép họ thực tế quốc gia mà họ kinh doanh Cách thứ ba việc thực chương trình đồng hóa văn hóa Cách tiếp cận nầy tốn thường đem lại hiệu cao Đồng hoá văn hóa kỹ thuật học tập theo chương trình hoạch định trước nhằm giúp cho người văn hóa khác thấm nhuần yếu tố văn hóa thái độ, cảm nhận, phong tục, tập quán, tiêu chuẩn giá trị quốc gia Từ thông hiểu nầy họ có cách cảm nhận vấn đề, suy nghĩ hành động người xứ Cách học tập nầy thường tiến hành theo quy tắc sau : học viên yêu cầu đọc trích đoạn thể cảm nhận hay vấn đề ứng xử văn hóa, sau học viên chọn cách giải thích điều xẩy ra? vậy? Nếu câu trả lời học viên xác họ đọc tiếp trích đoạn Nếu câu trả lời họ sai họ yêu cầu đọc lại trích đoạn lần chọn câu trả lời khác (mỗi trích đoạn thiết kế nhiều câu trả lời khác có câu đúng) Chương trình học tập đồng hóa văn hóa sử dụng trích đoạn tình có tính chất chuẩn hóa phổ biến làm sở cho việc đào tạo Các tình nầy tình thực tế mà chuyên gia biệt phái đối mặt sang công tác nước định; chuyên gia biệt phái không nắm vững văn hóa nước xứ họ trả lời sai Các tình nầy thường soạn thảo chuyên gia biệt phái quốc gia họ hồi hương V.3 Xem xét phí tổn việc cử chuyên gia biệt phái Các MNC bắt đầu đánh giá cách cẩn thận chi phí cho việc phái chuyên gia nước phí tổn phải bỏ để trì chuyên gia có tài hoạt động kinh doanh hải ngoại Phí tổn cho quản trị gia biến đổi nhiều theo khu vực Ở số quốc gia phí tổn cho việc sống làm việc chuyên gia cao so với nơi khác Ví dụ Hoa Kỳ thực phẩm rẻ so với Nhật Bản, Đức, Anh quốc Do MNC trước định phái chuyên gia nước ngoài, họ phải xem xét chi phí hai trường hợp: phái chuyên gia biệt phái sử dụng nguồn nhân lực chỗ Một khuynh hướng phổ biến chi phí thuê trì quản trị gia cao cấp cao có xu hướng tiếp tục tăng lên; nhiều MNC chọn giải pháp chuyên môn hóa quản trị gia cho khu vực cố gắng kéo dài hợp đồng với quản trị gia nầy Cách làm nầy tỏ tốn việc phải di chuyển quản trị gia từ khu vực địa lý nầy sang khu vực khác./ Quản trị Kinh doanh Quốc tế CX.1 CHƯƠNG 10: CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ I XÁC ĐỊNH CÁC MỐI QUAN HỆ TÀI CHÍNH GIỮA MNC VÀ CHI NHÁNH .2 I.1 Giải pháp nhiều mặt .2 I.2 Giải pháp cục I.3 Giải pháp trung tâm II QUẢN TRỊ DÒNG NGÂN LƯU TOÀN CẦU II.1 Chu chuyển dòng ngân lưu nội II.2 Kỹ thuật tài trợ II.2.1 Định giá chuyển giao .4 II.2.2 Tìm nơi trú ẩn thuế II.2.3 Xây dựng khoản nợ bình phong .6 II.2.4 Xác lập hệ thống mạng toán nội toàn cầu .6 III QUẢN TRỊ RỦI RO VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI III.1 Lạm phát III.2 Phòng chống rủi ro tỷ giá hối đoái thay đổi III.2.1 Rủi ro chuyển đổi III.2.2 Rủi ro giao dịch III.2.3 Rủi ro kinh tế III.3 Các chiến lược bảo hiểm 10 III.3.1 Bảo hiểm hoạt động tài 10 III.3.2 Ký hợp đồng mua/bán ngoại tệ có kỳ hạn 11 III.3.3 Thiết lập quyền chọn mua ngoại tệ 11 IV PHÂN TÍCH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ .12 IV.1 Phân tích tiêu giá ròng (NPV) cho dự án đầu tư nước 12 Quản trị Kinh doanh Quốc tế CX.2 I XÁC ĐỊNH CÁC MỐI QUAN HỆ TÀI CHÍNH GIỮA MNC VÀ CHI NHÁNH Thật quan trọng để công ty mẹ thiết lập mối liên hệ liên quan đến kế hoạch tài quyền kiểm tra Một mặt, chi nhánh công ty chịu trách nhiệm kế hoạch hệ thống kiểm tra Mặt khác, có vài trung tâm kiểm soát để phối hợp tất hoạt động đảm bảo có hiệu lợi nhuận Chỉ thách thức này, MNC hướng đến lựa chọn giải pháp: toàn diện, cục trọng điểm I.1 Giải pháp nhiều mặt Giải pháp nhiều mặt tạo cho MNC công ty mẹ phân quyền định cho công ty Những thoả thuận bảng kê tài chuẩn bị theo nguyên tắc kế toán chung cho công ty mẹ công ty con, thực công ty đánh giá liên quan đến yếu tố nội địa nước Những thuận lợi cách tiếp cận nhiều mặt phân quyền Quyết định lập thời điểm theo điều kiện thị trường, công ty giới hướng đến linh động hơn, động hơn, cạnh tranh hiệu Mặt khác, giải pháp giảm quyền lực tập trung vào văn phòng quốc, ban quản trị cấp cao công ty thường không thích giảm quyền lực họ Thêm vào đó, MNC tìm thấy giải pháp đưa đến cạnh tranh công ty khác giới giảm lợi nhuận toàn cho công ty I.2 Giải pháp cục Giải pháp cục làm cho tất hoạt động kinh doanh nước mở rộng kinh doanh nước Trong trường hợp đơn vị hợp thành hệ thống kế hoạch kiểm tra công ty mẹ Những thuận lợi hệ thống phối hợp quản lý toàn hoạt động Điều mang lại tập trung chức tài để tiền mặt không cần cho hoạt động hàng ngày đầu tư thị trường chứng khoán chuyển cho công ty chi nhánh khác cần vốn kinh doanh Giải pháp vấn đề cho công ty con, cần nhiều tiền mặt để lại cho doanh nghiệp cản trở nỗ lực mở rộng công ty mẹ lấy hết nguồn lực cần thiết I.3 Giải pháp trung tâm Giải pháp trung tâm để giữ kế hoạch tài kiểm soát định toàn cầu Quyết định chịu ảnh hưởng hai yếu tố Một chất vị trí công ty Ví dụ, Anh đầu tư Bắc Mỹ trội công ty mẹ, tiếp cận nhiều mặt, chất lượng quản lý địa phương giảm tập trung Ngược lại, đầu tư nước phát triển tập trung, công ty mẹ trì chi tiêu tài chặt chẽ Yếu tố ảnh hưởng thứ hai lợi ích đạt phối hợp đồng thời đơn vị cách cẩn thận công ty MNC nước đương đầu với vô số thuế, hệ thống tài môi trừơng cạnh tranh Thường có hiệu tập trung tất định kiểm tra tài điều cách tốt đảm bảo tối đa hiệu lợi nhuận Ví dụ, Quản trị Kinh doanh Quốc tế CX.3 có hai công ty mà khả bán ngang nhau, với kế hoạch tài tập trung, công ty mẹ đảm bảo doanh thu đơn vị lập với thuế thu nhập công ty thấp II QUẢN TRỊ DÒNG NGÂN LƯU TOÀN CẦU Một lĩnh vực quan trọng quản trị tài toàn cầu nắm giữ dòng tiền mặt toàn cầu Có số cách thực Ba số cách quan trọng bao gồm sử dụng thận trọng quỹ nội bộ, sử dụng kỹ thuật tài trợ, sử dụng mạng đa quốc gia II.1 Chu chuyển dòng ngân lưu nội Khi MNC muốn mở rộng kinh doanh, cách đơn giản mà chứa đựng nhiều tiền lấy từ nguồn nội vốn lưu động, khoản chênh lệch tài sản có lưu động tài sản nợ lưu động Ví dụ, công ty GM Đức muốn thuê nhiều công nhân, họ chi vượt mức quỹ dùng cho kinh doanh Cách khác tăng tiền nội cách vay từ ngân hàng địa phương từ công ty mẹ Ví dụ, Công ty MNC Chile nhận khoản vay từ công ty mẹ công ty Đức trả tiền lãi Cách thứ ba công ty mẹ tăng cổ phần đầu tư vào công ty Công ty trả cho công ty mẹ cổ tức vốn đầu tư Những ví dụ minh họa hình II.1 giúp có nhiều cách để MNC tìm nguồn tiền mặt nội cho kinh doanh Những phương pháp có thường sử dụng không? Câu trả lời phụ thuộc vào số yếu tố, bao gồm luật lệ phủ liên quan đến cho vay liên công ty Ví dụ, tỷ lệ thuế cao, họ thường tìm khoản vay có lãi suất thấp cho công ty MNC cần đến vốn để mở rộng thị trường Logic đằng sau chiến lược đơn vị có lợi nhuận cao không cần tính lãi suất cao bị phủ đánh thuế cao Ngược lại, công ty vay tiền cần lãi suất thấp để mở rộng kinh doanh Chuyển tiền theo kiểu này, MNC đề nghị mở rộng, giảm thuế, tăng doanh thu tiềm cho công ty Những nỗ lực để ngăn MNC nắm lấy thuận lợi thuế, năm gần vài phủ thay đổi luật thuế định thuế tối thiểu cho khoản vay liên công ty Vay Trả lãi Công ty Đức Đầu tư vốn Công ty mẹ Cổ tức quyền Vay Trả lãi Công ty Chile Hình II.1: Thông dụng nguồn nội dòng quỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế CX.4 Lĩnh vực khác cần quan tâm giới hạn khả công ty mẹ tính phí licence phí quyền cho việc sử dụng công nghệ đánh giá phí quản lý mà bao gồm phí quản lý công ty Khi giới hạn phủ lĩnh vực này, MNC tự rút tiền nhiều từ công ty con, cung cấp cho công ty mẹ lượng tiền chung sử dụng để mở rộng hoạt động II.2 Kỹ thuật tài trợ Kỹ thuật tài trợ chiến lược sử dụng để chuyển tiền từ MNC sang công ty khác Trong có nhiều cách tiếp cận khác nhau, ba cách thông dụng là: chuyển giá, tránh thuế khoản vay trước ( fronting loan ) II.2.1 Định giá chuyển giao Chuyển giá giá nội lập công ty nội ngành trao đổi giá công ty Chile mua máy tính từ công ty Đức Kết ban đầu công ty Đức bán motor khách hàng bên khác Kết luận thứ hai công ty Chile nhận chiết khấu giao dịch liên ngành công ty mẹ không cho phép công ty dùng lợi nhuận để chi tiêu cho Tuy nhiên, hai kết luận không chiến lược chuyển giá áp dụng Giá cuối xác định luật lệ địa phương lập mức cho phép MNC đạt mục tiêu tăng lợi nhuận, giảm phí, / chuyển tiền công ty Một ví dụ thấy MNC có công ty đặt văn phòng quốc gia A, có mức thuế thu nhập công ty thấp bán sản phẩm cho công ty quốc gia B, có mức thuế lợi tức cao Nếu chuyển giá lập cẩn thận, phân phối lại thuế cao sang nơi thuế thấp Bảng II.1 cung cấp ví dụ ngược lại với chuyển giá giá nối dài (arm’s length) Giá nối dài người mua trả cho nhà buôn thị trường theo điều kiện cạnh tranh hoàn hảo Như bảng, chi phí mà công ty quốc gia A 8.000$ cho hàng hóa mà họ bán cho công ty quốc gia B Theo giá nối dài giá bán thêm 2.000$ lợi nhuận 10.000$ Công ty thứ hai bán hàng hàng hóa với giá 12.000$, hai công ty có lợi nhuận 2.000$ Như bảng, thuế quốc gia A 40%, B 50% Vì công ty có lợi nhuận ròng 1.200$, công ty thứ hai có 1.000$ Theo thỏa thuận chuyển giá, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận quốc gia thuế thấp tối thiểu hóa lợi nhuận quốc gia có mức thuế cao Trong trường hợp này, công ty bán hàng với giá 12.000$ sau trả 40% thuế 4.000$ lợi nhuận, họ có lời ròng 3.400$ Công ty thứ hai bán 12.000$, lợi nhuận Tuy vậy, nhờ vào chiến lược chuyển giá, lợi nhuận toàn MNC lớn giá nối dài Lợi ích hiển nhiên chuyển giá cho phép MNC giảm thuế Lợi ích thứ hai chiến lược đưa đến công ty tập trung tiền mặt vào điểm công ty Một vấn đề với chuyển giá bảng kê tài phản ánh xác Quản trị Kinh doanh Quốc tế CX.5 thực công ty lợi nhuận biên tế xử lý Vấn đề thứ hai chiến lược không khuyến khích người bán kinh doanh có hiệu Trong năm gần quốc gia soạn thảo lại thuế để ngăn ngừa chuyển giá Ở Mỹ, quan thuế yêu cầu MNC áp dụng quy định xác định trước, trước thành lập sách chuyển giá Sau công ty nộp yêu cầu này, sở thuế xác định sách có thích hợp không Mục tiêu sở thuế đảm bảo MNC tính cho công ty nước giá linh kiện sản phẩm họ tính cho bên độc lập thứ ba, loại trừ tượng xử lý giá cho mục đích thuế Bảng II.1 Chuyển lợi nhuận chuyển giá Giá nối dài Quốc gia A Chuyển giá Quốc gia B Quốc gia A Quốc gia B Giá bán 10.000$ XK 12.000$ 12.000$ XK 12.000$ Chi phí 8.000 10.000 8.000 12.000 Lợi nhuận 2.000 2.000 4.000 000 800 1.000 1.600 1.200 1.000 3.400 Thuế (A:40%; B:50%) Lời ròng II.2.2 Tìm nơi trú ẩn thuế Tránh thuế: Kỹ thuật tài trợ sử dụng tránh thuế, kinh doanh quốc gia có mức thuế thấp.Chiến lược dùng để liên kết với chuyển giá liên quan đến bán hàng công ty mức chi phí thấp để tránh thuế theo bán sản phẩm mức giá cao cho công ty thứ ba Bảng II.2 cung cấp ví dụ vấn đề Kết bảng lợi nhuận ròng 4.000$, lớn bảng II.1 áp dụng chuyển giá Bảng II.2 Chuyển giá thông qua tránh thuế Công ty Quốc gia A Công ty Quốc gia B Quốc gia A (tránh thuế) Giá bán 8.000$ XK 12.000$ 12.000$ XK Chi phí 8.000 8.000 12.000 Quản trị Kinh doanh Quốc tế CX.6 Lợi nhuận Thuế (A:40%; B:0%) Lời ròng 4.000 II.2.3 Xây dựng khoản nợ bình phong Vay trước chiến lược tiền quỹ liên quan đến bên thứ ba quản lý khoản vay Ví dụ, MNC Mỹ định kinh doanh Trung Quốc, MNC phải quan tâm đến rủi ro trị kèm theo định Có thể phủ sung công tài sản công ty con, bao gồm tiền mặt nắm giữ? Để bảo vệ đầu tư họ, công ty mẹ ký quỹ ngân hàng lớn giới có ràng buộc chặt chẽ với Trung Quốc Công ty vay vốn với ngân hàng Vì vậy, MNC có vị tốt cho quỹ họ Chiến lược quỹ quan trọng chuyển tiền, giúp MNC đương đầu vơi chế trị luật lệ để tồn Tuy nhiên, chiến lược luôn bổ sung mạng hoạt động nội quản lý quỹ để đảm bảo hóa đơn toán tức 50.000$ Công ty Đức 125.000$ 100.000$ 100.000$ 100.000$ Công ty Nhật Công ty Chile 25.000$ 25.000$ 25.000$ 50.000$ 50.000$ 150.000$ Công ty Mexico 50.000$ Hình II.2 Dòng chuyển tiền công ty MNC II.2.4 Xác lập hệ thống mạng toán nội toàn cầu Khi công ty kinh doanh với nhau, họ giữ tiền công ty khác công ty khác giữ tiền họ Hình II.2 đưa ví dụ công ty toán lẫn Theo thời gian nghĩa vụ giải công ty Tuy nhiên, nỗ lực để làm cho trình hiệu hơn, nhiều MNC thành lập tài khoản toán bù trừ ( clearing account ) địa điểm cụ thể cho nhà quản lý địa phương có quyền chuyển tiền cần thiết để toán nghĩa vụ nội công ty Quá trình tạo mạng đa quốc gia liên quan đến việc xác định số lượng chênh lệch Quản trị Kinh doanh Quốc tế CX.7 ròng mà công ty sở hữu thông qua giao dịch mạng, bắt đầu việc tính số nợ cho Bảng II.3 xây dựng sở thông tin bảng II.2 cho thấy vị mạng Trên sở thông tin này, tiền yêu cầu chuyển để tập trung tài khoản toán, có tiền trả từ trung tâm toán Bảng II.3 Tiền mặt ròng công ty Công ty Tổng số tiền nhận Đức Tổng số tiền trả Chênh lệch ròng 300.000$ 225.000$ 75.000$ Chi lê 125.000 150.000 -25.000 Nhật 200.000 275.000 -75.000 Mexico 225.000 200.000 25.000 Nhà quản lý trung tâm toán chịu trách nhiệm tìm cách làm cho trình diễn cách nhanh Đặc biệt là, nhân viên nhận thông tin chuyển tiền hàng tháng từ công ty sử dụng liệu để xác định vị đơn vị mạng Nhà quản lý tìm khoản cần chuyển Những chuyển tiền thường thực theo loại tiền tệ người trả, để công ty Đức có nghĩa vụ trả DM, công ty Đức trả peso Quá trình quản lý phận phòng toán bù trừ Có số lý mà mạng đa quốc gia trở nên phổ biến Một thuận lợi giúp công ty mẹ đảm bảo ràng buộc tài đơn vị nhanh chóng thực Nếu hóa đơn cho phép chưa chi trả thời điểm, đưa đến doanh nghiệp khác không muốn kinh doanh với công ty toán chậm Mạng giúp giảm vấn đề Thuận lợi thứ hai công ty làm chủ khoản tiền nhanh chóng để thâm nhập quỹ họ Thuận lợi thứ ba công ty mẹ biết công ty có tích lũy nhiều tiền lấy nguồn cần thiết để cung cấp cho hoạt động địa phương khác Thuận lợi thứ tư chi phí chuyển ngoại hối thấp trung tâm toán chuyển số tiền lớn lúc Công ty Đức 75.000$ 75.000$ Công ty Chile Trung tâm toán bù trừ 25.000$ 25.000$ Công ty Nhật Hình II.3 Dòng chuyển tiền công ty MNC Công ty Mexico Quản trị Kinh doanh Quốc tế CX.8 Có số vấn đề liên quan đến mạng đa quốc gia Một nhiều quốc gia kiểm soát giao dịch cách cho phép họ giao dịch thương mại, không cho phép chuyển tiền Vấn đề thứ hai số trường hợp khác, phủ yêu cầu toán nhập chậm đến hoàn tất thủ tục hải quan, làm chậm trình mạng từ 60 đến 90 ngày Vấn đề thứ ba quản lý công ty phối hợp cho nhà quản lý trung tâm toán biết tất giao dịch tác động đến trình Đôi có tác động đến phối hợp nhà quản lý mà dòng lưu kim lớn dòng lưu kim vào Theo tiến trình mạng họ chậm trễ toán đến tháng hoạt động để dự trữ toán hóa đơn phải tức Mạng đa quốc gia giúp MNC đảm bảo tài khoản nội công ty cân bằng, trình có ích để giúp công ty mẹ quản lý nguồn tiền mặt toàn cầu Tuy nhiên, có số vấn đề trình yêu cầu lưu tâm đặc biệt vấn đề mà mạng giải rủi ro hối đoái tác động lên giá trị tiền tệ quốc tế Những rủi ro đặc biệt quan trọng MNC kinh doanh với người mua mà trả ngoại tệ yếu Liên quan đến vấn đề MNC thường thực chiến lược quản trị rủi ro ngoại hối III QUẢN TRỊ RỦI RO VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Có số cách mà MNC cố gắng để quản trị rủi ro hối đoái Ví dụ, công ty tin Mexico giảm giá đồng peso, giá trị đồng peso giữ giảm Ngược lại, đồng peso tăng giá so với dollar, MNC giữ peso giảm đồng dollar Đây ví dụ đơn giản, minh họa chiến lược rủi ro hối đoái quan trọng để quản lý tài đa quốc gia có hiệu Một số lĩnh vực cần lưu tâm xem xét quản trị rủi ro hối đoái Một lạm phát, lạm phát tác động lên giá trị hối đoái Thứ hai tác động hối đoái tạo Thứ ba chiến lược bảo hộ sử dụng để giảm thiểu rủi ro Thứ tư loại hình dự đoán hệ thống báo cáo để xây dựng kế hoạch kiểm soát đáp ứng công ty III.1 Lạm phát Mỗi quốc gia có mức độ lạm phát hàng năm khác Mặt tích cực, lạm phát làm cho khoản nợ tài hấp dẫn Ví dụ, General Electric mua cao ốc văn phòng Monterrey, Mexico, với giá triệu peso trả làm năm, lạm phát ảnh hưởng đến toàn giá trị Nếu lạm phát 10% năm, tòa cao ốc có giá trị triệu peso vào cuối năm thứ ba Vì lạm phát khuyến khích người mua mua giá thấp Mặt khác, lạm phát tác động lên lãi suất cách tăng chi phí khoản vay Lạm phát tác động đến giá trị tiền tệ thị trường giới Khi MNC kinh doanh quốc gia có mức lạm phát cao, có số chiến lược công ty cần sử dụng bao gồm: (1) nhanh chóng giảm tài sản cố định để toán giá trị tài sản nhanh có thể; (2) chậm toán khoản chưa toán cho người bán mà toán tiền địa phương – Vì giá trị tiền tệ giảm toán dài hạn Quản trị Kinh doanh Quốc tế CX.9 hoãn, điều tốt cho công ty con; (3) nhấn mạnh vào vịêc thu khoản phải thu tiền tệ giá hàng tháng; (4) Giữ số tiền địa phương lúc chuyển số lại quỹ vào nơi ổn định Và (5) tìm nguồn vốn khác người vay địa phương tăng lãi suất để bảo vệ khoản thu hồi đầu tư họ MNC xem xét việc nâng giá bán để giữ lợi nhuận đương đầu với lạm phát III.2 Phòng chống rủi ro tỷ giá hối đoái thay đổi MNC muốn giảm tác động hối đoái Hình thức thông dụng tác động chuyển đổi, giao dịch kinh tế III.2.1 Rủi ro chuyển đổi Tác động chuyển đổi: Chuyển đổi trình trình bày lại bảng kê tài nước theo đồng tiền quốc Ví dụ, PepsiCo chuyển bảng cân đối tài sản bảng kê thu nhập công ty sang dollar Theo cách ban quản trị cổ đông thấy công ty kinh doanh Công ty phối hợp bảng kê tài công ty thành bảng kê công ty mẹ thông qua trình biết hợp ( consolidation) Khoản nhận trả ghi bảng cân đối tài sản theo tỷ giá hối đoái thời điểm thực hoạt động Bất khoản lời lỗ từ giao dịch phản ánh trực tiếp bảng kê thu nhập III.2.2 Rủi ro giao dịch Tác động giao dịch: Tác động giao dịch rủi ro mà công ty đương đầu toán hóa đơn nhận khoản thu liên quan đến thay đổi tỷ giá hối đoái Ví dụ, nhà bán lẻ người Mỹ mua 10.000 áo sơ mi từ nhà sản xuất Mexico với giá 90.000$ đồng ý trả 90 ngày peso với tỷ giá peso/dollar, tác động giao dịch rủi ro đồng peso mạnh so với dollar Nếu công ty Mỹ toán ngay, họ chuyển 270.000peso cho nhà sản xuất Nếu sau 90 ngày tỷ giá hối đoái 2.9 peso, giá dollarcủa hợp đồng cao ban đầu Mặt khác, nhà sản xuất Mỹ bán hàng cho Mexico toán peso công ty Mỹ lời Ví dụ, MNC bán vật dụng gia đình với giá triệu peso, giá dollar 2.333.333,33 (7.000.000/3), khoản thời gian công ty Mexico chuyển tiền peso, công ty nhận 2.413.793,10$ (7.000.000/2.9) công ty Mỹ thu lợi 80.459,77$ Như có tác động giao dịch cho người mua lẫn người bán III.2.3 Rủi ro kinh tế Tác động kinh tế: Tác động kinh tế rủi ro hối đoái liên quan đến giá sản phẩm, nguồn linh kiện, đầu tư địa phương để nâng cao vị trí cạnh tranh Tác động kinh tế bao trùm rủi ro Trong trường hợp giá sản phẩm, tiền tệ khách hàng nước thay đổi liên quan đến người bán, người bán định làm với rủi ro Ví dụ, yên tăng giá so với dollar, liệu công ty Mỹ có bán hàng với giá thấp cho nhà cung cấp Nhật Bản không? Nếu tất doanh thu yen, công ty Quản trị Kinh doanh Quốc tế CX.10 Mỹ thu dollar nhiều cách để cũ Mặt khác, công ty Mỹ bán giá thấp, họ khuyến khích người mua không? ty Mỹ Và ngược lại, tác động mối liên hệ yen dollar tạo rủi ro cho cCông Quyết định liên quan với tài sản công ty Nếu giá trị tiền sở mạnh lên, doanh thu dự trữ tạo nhiều lợi nhuận dollar Tuy nhiên, có phải thông minh ấn định giá thấp, để thu lợi ích đơn vị, tăng nhu cầu? Tương tự, có phải thông minh bán tài sản cố định tóa cao ốc nhà máy thuê lại từ người mua? Một vài công ty Tokyo tìm thấy vào đầu thập niên 1990 đất cao ốc mà họ mua trước có giá trị hàng trăm lần giá họ mua Tin tưởng thị trường bất động sản cao họ khuyên bán tài sản thuê lại, công ty bán văn phòng thu nhiều lợi nhuận Giá thị trường địa ốc giảm cho thấy định thông minh Một ví dụ khác rủi ro cho công ty bán hàng quốc gia có đồng tiền yếu Trong trường hợp nhiều công ty tăng hiệu sản xuất, chi phí thấp tiếp tục có lãi Như Honda, Nissan BMW áp dụng chiến lược cách tạo số hoạt động Mỹ, thị trường giới rộng họ Trong trình công ty giảm tác động kinh tế họ III.3 Các chiến lược bảo hiểm Bảo hộ hình thức bảo vệ chống lại dịch chuyển ngược tỷ giá hối đoái Nếu MNC chịu tổn thất tài nặng nề đồng yen mạnh lên so với dollar, công ty bảo hộ vị họ để đảm bảo dollar yếu đi, công ty không chịu tổn thất lớn Bảo hộ hình thức bảo hiểm giúp giảm thiểu rủi ro Những phần sau xem xét số hình thức thông dụng bảo hộ III.3.1 Bảo hiểm hoạt động tài Chiến lược kinh doanh tài chính: Chiến lược kinh doanh tài thiết kế để giảm thiểu tác động thay đổi tỷ giá hối đoái lợi nhuận công ty nước sở Nền kinh tế chịu tác động lạm phát tiền tệ họ tăng giá, ví dụ, công ty nước sở giới hạn tín dụng hàng hóa cố gắng thu khoản phải thu nhanh giá tăng không ngừng giảm sức mua quỹ Ngược lại, công ty chậm thực nghĩa vụ toán để giữ tiền địa phương rẻ làm vậy, họ toán hóa đơn đồng tiền mạnh lên Cùng lúc đó, công ty xem xét mua tài sản cố định để kiếm lời từ lạm phát Liên hệ chặt chẽ với nội dung sử dụng chiến lược trì hõan toán để bào vệ dòng lưu kim Chiến lược toán nhanh thu khoản thu ngoại tệ trước đến hạn tiền tệ dự báo tăng giá toán ngoại tệ trước đến hạn đồng tiền mong đợi tăng giá Logic đằng sau vấn đề là: công ty muốn có tiền trước đồng tiền tăng giá trả tiền trước tiền tăng giá Chiến lược trì hoãn Quản trị Kinh doanh Quốc tế CX.11 công ty chậm nhận khoản toán tiền tệ mong đợi tăng giá chậm trả khoản đồng tiền mong đợi yếu Điều ngược với chiến lược toán nhanh Quyết định dự trữ dựa sở nhận tình nhà quản lý Nếu lạm phát đưa đến giá tăng, công ty giảm thiểu số lượng thực để thu lời từ giá tăng Nếu dự trữ hàng nhập khẩu, nhà quản lý cố gắng dự trữ nhiều trước đồng tiền giảm giá Nếu đồng tiền sở mạnh lên, nhà quản lý mua hàng Đôi MNC cung ứng hàng bán hàng theo với đồng tiền yếu bán hàng đồng tiền mạnh Chiến lược nợ giữ sở ngẫu nhiên Mặc dù vài công ty thích mượn từ nguồn địa phương giảm phụ thuộc vào nguồn khác, chiến lược có khiếm khuyết Ví dụ, thời kỳ lạm phát chi phí vay cao Tương tự, sử dụng đồng tiền yếu giới hạn khả mua hàng công ty từ quốc gia có đồng tiền mạnh Bởi số yếu tố cần xác định cẩn thận, hầu hết MNC định sở tình III.3.2 Ký hợp đồng mua/bán ngoại tệ có kỳ hạn Hợp đồng kỳ hạn ngoại hối: Hợp đồng forward thỏa thuận công ty ngân hàng để chuyển giao ngoại tệ với tỷ giá xác định vào thời điểm tương lai Mục đích hợp đồng giảm thiểu rủi ro tương ứng với tác động rủi ro hối đoái Ví dụ trường hợp nhà cung cấp Mỹ bán trang thiết bị cho công ty Nhật Bản với trị giá 50 triệu yen toán sau 90 ngày Nếu tỷ giá hối đoái giao 104 yen/dollar, giá trị hợp đồng 480.769,23$ Tuy nhiên, điều xảy chi tỷ giá hối đoái vào ngày thứ Nếu công ty Mỹ muốn nắm lấy hội đồng yen tăng giá, họ mua hợp đồng forward từ ngân hàng với tỷ giá hối đoái 106yen/dollar Nhà cung cấp đảm bảo số tiền 471.698,11$ (50.000.000/106) 90 ngày để đổi 50 triệu yen Nếu đồng yen yếu 106yen/dollar công ty tiết kiệm tiền Nếu giá giữ 104yen/dollar công ty lỗ 9.701,12$ Dĩ nhiên, yen tăng giá công ty giảm khoản 428.301.89$ Mặt khác hợp đồng forward cung cấp an toàn đồng tiền người mua giảm giá Ngược lại công ty giảm khoản thu III.3.3 Thiết lập quyền chọn mua ngoại tệ Quyền chọn ngoại tệ: Quyền chọn ngoại tệ công cụ mang lại cho người mua quyền mua bán lượng ngoại tệ định tỷ giá xác định trước vào thời điểm xác định Quyền chọn ngoại tệ linh động hợp đồng forward người mua thực quyền chọn Sử dụng ví dụ người bán muốn bảo vệ giá trị 50 triệu yen để đổi lấy dollar mức giá xác định trước 104 yen/dollartrong 90 ngày Công ty phải trả lệ phí quyền chọn ( giả định 25.000$) cho quyền giá trị tiền tệ bảo hộ Không có điều xảy cho tỷ giá hối đoái yen dollar, công ty chuyển 50 triệu yen cho người bán quyền chọn nhận 480.769,23$ Dĩ nhiên, công ty thực quyền chọn giá trị yen vào 90 ngày số tiền Nếu yen tăng giá thành 102, tổng số tiền 490.196,07$ công ty không thực quyền chọn Mặt khác, đồng yên giảm giá thành 106 yen/dollar, 50 triệu yen có giá Quản trị Kinh doanh Quốc tế CX.12 trị 471.698,11$ công ty thực quyền chọn Tuy nhiên công ty phải trừ khoản 25.000$ vào khoản lợi nhuận họ phải trả khoản lệ phí quyền chọn Nhiều công ty cảm thấy giá hợp lý để trả theo đảm bảo họ không chịu thiệt hại từ giảm giá đồng yen IV PHÂN TÍCH NGÂN QUỸ ĐẦU TƯ Chi tiêu vốn dự án mà chi phí phân thành số năm Ví dụ xây dựng cao ốc, nhà máy, thay thiết bị hữu Vì công ty sống với định có hiệu giai đọan dài, kỹ thuật toán học phân tích sử dụng, bao gồm kỹ thuật chiết khấu dòng lưu kim NPV IRR Phương pháp truyền thống thời gian hoàn vốn tỷ lệ thu hồi sử dụng Thực tế, kỹ thuật thích hợp để phân tích nội địa thường áp dụng để phân tích chi tiêu vốn MNC cho dự án nước Ngược lại với dự án nước, câu hỏi phải trả lời là: hướng dẫn phân tích, công ty mẹ công ty con? Phân tích ban đầu thực công ty chi nhánh chuyển qua văn phòng trung tâm để thẩm định Ví dụ, hai công ty muốn xây dựng nhà máy sản xuất bánh xe bán thị trừơng Nếu phối hợp, họ cạnh tranh với Vì phối hợp công ty mẹ định có lợi cho toàn tổ chức Vai trò công ty mẹ làm cho NPV dự án thấp lại cao dự án khác IV.1 Phân tích tiêu giá ròng (NPV) cho dự án đầu tư nước Công ty mẹ xem xét lại phương án chi tiêu họ cần thông tin tổng thể để định Tuy nhiên, định chi tiêu thường khác công ty sử dụng kỹ thuật có khiếm khuyết không tác động rủi ro trị Việc giải thích có khác này, phải xem xét công thức NPV Chúng ta tách phần tài kinh doanh cách chiết khấu dòng lưu kim chi phí vốn trung bình thể định tài Phương trình NPV là: T I t  Ct t t 0 (1  K A ) NPV   Trong đó, K A  k c S D  k d (1  t x ) V V Với Tt = chi phí đầu tư năm thứ t Ct = khoản thu năm thứ t T thời gian thực dự án KA = chi phí vốn trung bình Quản trị Kinh doanh Quốc tế CX.13 kc = chi phí vốn cổ phần kd = chi phí tài trở khoản nợ tx = tỷ lệ thuế D S , V V = tỷ lệ nợ vốn cổ phần NPV giá tích luỹ ròng dự án Xem xét xác định NPV, phải nhận bất đồng công ty mẹ công ty xuất suất chiết khấu IRR, chi phí đầu tư, kiểm soát rủi ro ngoại tệ nguyên nhân vài dòng lưu kim tương lai công ty mẹ bỏ qua Từ quan điểm công ty mẹ, quỹ không chuyển nhanh, giá trị bị giảm quỹ sẵn cho toán cổ tức tái đầu tư Ngược lại, kiểm soát ngoại hối thực hiện, công ty mẹ thường tạo đóng băng cho quỹ Từ quan điểm công ty mẹ, chi phí đầu tư tương lai quốc gia, tài trợ quỹ giảm Trong hai trường hợp, công ty không trực tiếp liên quan đến vấn đề quản lý ngoại hối, chiết khấu tất dòng lưu kim tích lũy từ quan điểm Tượng tự, rủi ro trị nguyên nhân công ty mẹ tăng suất chiết khấu yêu cầu tỷ lệ thu hồi phản ánh rủi ro Tuy nhiên, công ty không đồng ý với quan điểm này, không tăng suất chiết khấu, tính giá dòng lưu kim cao Để xác định suất chiết khấu, nhiều vấn đề xuất Đầu tiên, thông thường suất chiết khấu khác Lý lãi suất khác quốc gia, tỷ lệ lạm phát xây dựng cho suất chiết khấu khác Công ty thường không sử dụng suất chiết khấu quốc gia để đánh giá dòng lưu kim quốc gia khác Tiến trình tính suất chiết khấu thực Thêm vào đó, tỷ số nợ khác quốc gia, số trung bình phương trình thay chi phí vốn Điều xảy MNC tối đa hóa sử dụng nợ để tài trợ Tuy nhiên, tỷ lệ nợ quốc gia không thích hợp để xác định chi phí vốn nợ hạn thực công ty phần công ty đa quốc gia Tương tự, nhầm lẫn để sử dụng chi phí nợ thực địa phương để xác định chi phí vốn Trong ví dụ này, MNC sử dụng nợ thông thường địa phương chi phí nợ, không thuận lợi cho MNC Một cách tổng quát, quyền chọn tài trợ mở rộng cho MNC nhiều cho công ty nội địa Thị trường trái phiếu Châu Âu thị trường trái phiếu nước cung cấp cho MNC khả tăng tài trợ với chi phí thấp Hơn mạng đa quốc gia MNC giúp họ nắm lấy hội thuận lợi Những điều bao gồm khuyến khích đầu tư miễn thuế cho đầu tư mới, bảo hiểm xuất khẩu, đảm bảo khoản vay Những điều dẫn đến giảm chi phí toàn bộ./
- Xem thêm -

Xem thêm: Sách quản trị kinh doanh QUốc tế, Sách quản trị kinh doanh QUốc tế, Sách quản trị kinh doanh QUốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay