( Đề tài NCKH) Nghiên cứu khai thác hiệu quả tổ hợp thiết bị thí nghiệm trao đổi nhiệt– máy lạnh cho phòng thí nghiệm thực hành công nghệ nhiệt lạnh Viện Cơ khí

49 183 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:09

Nghiên cứu khai thác hiệu quả tổ hợp thiết bị thí nghiệm trao đổi nhiệt– máy lạnh cho phòng thí nghiệm thực hành công nghệ nhiệt lạnh Viện Cơ khíNghiên cứu khai thác hiệu quả tổ hợp thiết bị thí nghiệm trao đổi nhiệt– máy lạnh cho phòng thí nghiệm thực hành công nghệ nhiệt lạnh Viện Cơ khíNghiên cứu khai thác hiệu quả tổ hợp thiết bị thí nghiệm trao đổi nhiệt– máy lạnh cho phòng thí nghiệm thực hành công nghệ nhiệt lạnh Viện Cơ khíNghiên cứu khai thác hiệu quả tổ hợp thiết bị thí nghiệm trao đổi nhiệt– máy lạnh cho phòng thí nghiệm thực hành công nghệ nhiệt lạnh Viện Cơ khíNghiên cứu khai thác hiệu quả tổ hợp thiết bị thí nghiệm trao đổi nhiệt– máy lạnh cho phòng thí nghiệm thực hành công nghệ nhiệt lạnh Viện Cơ khí MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài - Khai thác thiết bị thí nghiệm - thực hành vấn đề cần quan tâm sở đào tạo trung tâm nghiên cứu Một thực tế tồn có nhiều thiết bị thí nghiệm trang bị khai thác không hiệu chí chưa sử dụng - Vừa qua môn Kỹ thuật nhiệt lạnh thuộc viện Cơ khí trang bị số thiết bị đại bao gồm tổ hợp thiết bị thí nghiệm trao đổi nhiệt – máy lạnh Vì vậy, việc tìm hiểu để khai thác cách có hiệu thiết bị phục vụ công tác giảng dạy vấn đề cần phải thực Mục đích nghiên cứu - Xây dựng thí nghiệm – thực hành cho mô đun tổ hợp thiết bị - Phân loại xắp xếp thí nghiệm cho phù hợp với học phần môn phụ trách, đặc biệt cho chuyên ngành nhiệt lạnh Nội dung phương pháp nghiên cứu 3.1 Nội dung nghiên cứu - Tìm hiểu, xây dựng làm mẫu tất thí nghiệm cho mô đun tổ hợp thiết bị - Bố trí, xắp xếp thí nghiệm cho phù hợp với học phần 3.2 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lý thuyết để xây dựng thí nghiệm, thực hành thí nghiệm thiết bị để đưa số liệu kiểm chứng CHƯƠNG 1: THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT 1.1 Mô tả thiết bị 1.1.1 Giới thiệu chung 1.1.1.1 Giới thiệu - Bộ thiết bị trao đổi nhiệt EDIBON cho phép nghiên cứu trao đổi nhiệt dòng thiết bị Thiết bị gồm có hai phần: Khối thiết bị trao đổi nhiệt tương ứng + Khối thiết bị thực nhiệm vụ sau: - Cung cấp nguồn nước nóng - Đo nhiệt độ dòng nước nóng nước lạnh - Bơm nước nóng - Thay đổi hướng dòng chảy dòng nước lạnh + Bộ trao đổi nhiệt: cho phép đo nhiệt độ nước nóng lạnh điểm khác nhau, đầu vào trao đổi nhiệt + Thiết bị trao đổi nhiệt kết nối ống mềm để linh hoạt trình làm thí nghiệm - Giao diện hình phần mềm điều khiển SACED cho phép quan sát thông số đo trình thí nghiệm như: thay đổi nhiệt độ trình trao đổi nhiệt, nhiệt độ nước lưu lượng dòng chảy nước nóng bể 1.1.1.2 Mô tả 1.1.1.2.1 Sơ đồ nước nóng - Dòng nước nóng chảy sơ đồ kín Một điện trở (AR-1) đặt ngập bể nước để đun nóng nước lên đến nhiệt độ định (ST – 16) Nước nóng khỏi bể bơm (AB-1) đưa tới trao đổi nhiệt Một lượng nước vào trao đổi nhiệt, phần lại vào nhánh phụ quay trở lại bể chứa nước nóng thông qua van rẽ nhánh (AVR-1) Nước làm mát qua trao đổi nhiệt qua cảm biến lưu lượng dòng nước nóng (SC-1) Sau nước hồi lưu lại bể đun nước nóng để bắt đầu chu trình - Điều chỉnh xả nước nóng, Sơ đồ nước nóng trang bị van chiều: van thiết bị (AV-1 AV-6) van đầu vào trao đổi nhiệt 1.1.1.2.2 Sơ đồ nước lạnh - Nước lạnh đưa vào sơ đồ từ hệ thống nước, qua van điều chỉnh lưu lượng (AVR-2) điều chỉnh áp suất mức 0,5 Bar để tránh làm hỏng thiết bị khác Sau qua cảm biến nhiệt độ SC – tiếp tục đến trao đổi nhiệt, nóng lên Nước sau qua trao đổi nhiệt sau dẫn thoát hệ thống xả nước - Dòng nước lạnh vào trao đổi theo đầu vào cách thay đổi van (AV-2, AV-·3, AV-4 AV-5) để kiểu chảy chiều kiểu chảy ngược so với dòng nước nóng Hình 1.1.1: Sơ đồ dòng chảy chiều, ngược chiều Bảng 1.1.1: Bảng cấu hình dòng chảy chiều, ngược chiều Cấu hình dòng chảy ngược chiều Van Tình trạng AV-2 Đóng AV-3 Mở AV-4 Mở AV-5 Đóng Cấu hình dòng chảy chiều Van Tình trạng AV-2 Mở AV-3 Đóng AV-4 Đóng AV-5 Mở 1.1.1.2.3 Hệ thống điều khiển - Nhiệt độ bể nước điều chỉnh qua hệ PID phần mềm, giới hạn 70 - Lưu lượng nước lạnh điều chỉnh van (AVR-2) khối thiết bị - Lưu lượng nước nóng điều chỉnh tốc độ bơm điều khiển phần mềm van rẽ nhánh (AVR-1) 1.1.2 Khối thiết bị Hình 1.1.2: Sơ đồ khối thiết bị Hình 1.1.3: Khối thiết bị Các điểm 1, 2, nơi kết nối ống mềm ống phần thiết bị ống phần thiết bị trao đổi nhiệt 1.1.2.1 Bể đun nước nóng - Bể đun nước nóng thùng thép không ghỉ với thiết bị: + Điện trở (AR-1) để cung cấp nhiệt trì nhiệt độ bể chứa nước nóng + Cặp nhiệt độ loại J để đo nhiệt độ nước nóng bể (ST-16) + Cảm biến mức nước bể (AN-1) + Nắp bể làm thép không gỉ để tránh tiếp xúc với nước nóng bể, lỗ nhỏ nắp để quan sát mực nước bể + Van thoát nước bể nước 1.1.2.2 Bơm (AB-1) - Bơm ly tâm cho trình lưu thông nước nóng 1.1.2.3 Cảm biến - Cảm biến lưu lượng: Có cảm biến: cho dòng nước nóng (SC-1) lại cho dòng nước lạnh (SC-2) - Cảm biến nhiệt độ: Chiều dài 100 mm đường kính mm, cặp nhiệt loại J dài 100 mm, đường kính 4mm để đo nhiệt độ nước bể ST16 1.1.2.4 Điều chỉnh lưu lượng - Hai van điều chỉnh lưu lượng làm từ đồng để điều chỉnh dòng nước lạnh (AVR-2) nước nóng (AVR-1) 1.1.2.5 Điều chỉnh chiều, hướng dòng nước lạnh - Có thể chuyển đổi từ dòng chảy chiều sang dòng chảy ngược chiều thông qua van chiều (AV-2, AV-3, AV-4 AV-5) 1.1.2.6 Van xả nước - Có bốn van chiều (AV-1, AV-6, AV-7 AV-8) dùng để xả nước ống 1.1.2.7 Phụ kiện - Bốn ống mềm dùng để nối ống trao đổi nhiệt với khối thiết bị 1.1.2.8 Kích thước khối lượng - Khối lượng: 30 kg - Chiều cao: 400 mm - Chiều dài: 1000 mm - Chiều rộng: 500 mm 1.1.3 Các trao đổi nhiệt 1.1.3.1 Bộ trao đổi nhiệt ống đồng tâm TITC Hình 1.1.4: Bộ trao đổi nhiệt TITC - Bộ trao đổi nhiệt gồm có: ống đồng tâm Dòng nước nóng vào ống bên dòng nước lạnh qua khoảng ống bên ống bên + Ống bên trong: - Đường kính trong: Dint = 16.10-3 m - Đường kính ngoài: Dext = 18.10-3 m - Chiều dày ống: Depth = 1.10-3 m - Diện tích bên trao đổi nhiệt: Ah = 0,0503 m2 - Diện tích bên trao đổi nhiệt: Ac = 0,0565 m2 + Ống bên ngoài: - Đường kính trong: Dint = 26.10-3 m - Đường kính ngoài: Dext = 28.10-3 m - Chiều dày ống: Depth = 1.10-3 m - Bộ trao đổi nhiệt có cặp nhiệt độ: cặp đo nhiệt độ cho dòng nước nóng (ST-2, ST-4 ST-6) cặp đo nhiệt độ dòng nước lạnh (ST-1, ST-3 ST-5) - Kích thước, khối lượng: + Khối lượng: 20 kg + Chiều cao: 200 mm + Chiều dài: 1000 mm + Chiều rộng: 500 mm 1.1.3.2 Bộ trao đổi nhiệt ống đồng tâm mở rộng TITCA Hình 1.1.5: Bộ trao đổi nhiệt TITCA - Bộ trao đổi nhiệt gồm có: ống đồng tâm Dòng nước nóng vào ống bên dòng nước lạnh qua khoảng ống bên ống bên + Ống bên trong: - Đường kính trong: Dint = 16.10-3 m - Đường kính ngoài: Dext = 18.10-3 m - Chiều dày ống: Depth = 1.10-3 m - Diện tích bên trao đổi nhiệt: Ah = 0,0503 m2 - Diện tích bên trao đổi nhiệt: Ac = 0,0565 m2 + Ống bên ngoài: - Đường kính trong: Dint = 26.10-3 m - Đường kính ngoài: Dext = 28.10-3 m - Chiều dày ống: Depth = 1.10-3 m - Bộ trao đổi nhiệt có 10 cặp nhiệt độ: cặp đo nhiệt độ cho dòng nước nóng (ST-1, ST-2, ST-3, ST-4 ST-5) cặp đo nhiệt độ dòng nước lạnh (ST-6, ST-7, ST-8, ST-9 ST-10) - Kích thước, khối lượng: + Khối lượng: 20 kg + Chiều cao: 200 mm + Chiều dài: 1000 mm + Chiều rộng: 500 mm 1.1.3.3 Bộ trao đổi nhiệt dạng TIPL Hình 1.1.6: Bộ trao đổi nhiệt dạng TIPL - Bộ trao đổi nhiệt gồm có: Tập hợp thép không gỉ đặt song song với Khoảng trống tạo dòng nước chảy qua Nước nóng nước lạnh chảy dọc qua trao đổi nhiệt truyền nhiệt qua mỏng + Bao gồm 20 thép không gỉ lượn sóng + cổng kết nối vào dòng nước nóng + Trọng lượng thực: 20 kg + Chiều cao: 300 mm + Chiều dài: 1000 mm + Chiều rộng: 500 mm + Lưu lượng tối đa: 12 m3/h + Áp suất làm việc tối đa: 10 bar + Nhiệt độ làm việc tối đa: 100 0C + Nhiệt độ làm việc tối thiểu: 0C + Số tối đa: 20 + Sức chứa dòng bên trong: 0,176 l + Sức chứa dòng bên ngoài: 0,22 l + Diện tích bề mặt: 0,64 m2 - Bộ phận trao đổi nhiệt có cặp nhiệt độ: để đo nhiệt độ dòng nước lạnh (ST-2 ST-4) để đo nhiệt độ dòng nước nóng (ST-1 ST-3) 1.1.3.4 Bộ trao đổi nhiệt dạng mở rộng TIPLA Hình 1.1.7: Bộ trao đổi nhiệt dạng mở rộng TIPLA - Bộ trao đổi nhiệt gồm có: Tập hợp thép không gỉ đặt song song với Khoảng trống tạo dòng nước chảy qua Nước nóng nước lạnh chảy dọc qua trao đổi nhiệt truyền nhiệt qua mỏng + Khối lượng: 20 kg + Chiều cao: 300 mm + Chiều dài: 1000 mm + Chiều rộng: 500 mm + Lưu lượng tối đa: 12 m3/h + Áp suất làm việc tối đa: 10 bar + Nhiệt độ làm việc tối đa: 100 0C + Nhiệt độ làm việc tối thiểu: 0C + Số tối đa: 10 + Sức chứa sơ đồ bên trong: 0,176 l + Sức chứa sơ đồ bên ngoài: 0,22 l + Khoảng cách tấm: 180 mm + Diện tích bề mặt: 0,192 m2 10 - Bước 9: Với giá trị đo, tính toán truyền nhiệt dòng nước nóng, hấp thụ nhiệt dòng nước lạnh, tổn thất nhiệt, độ chênh lệch nhiệt độ trung bình loga hệ số trao đổi nhiệt toàn phần 1.2.6.1.3 Bảng đo, kết Bảng 1.7.2: Bảng kết đo thực hành số TIVE ST 16 ( C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) SC1 (l/ph) SC2 (l/ph) Thể tích bình Tốc độ khuấy(v/ph) Test 45 Test 50 Test 55 Test 60 3 3 5,5 5,5 maximum 5,5 maximum 5,5 maximum maximum Bảng 1.7.3: Bảng xác định giá trị thực hành số TIVE Test Test Test Test qh (W) qc (W) q1 (W) ∆Tlm (K) U (W/m2K) 1.2.6.1.4 Nhận xét, kết luận - Nhận xét kết luận: 1.2.6.2 Bài thực hành số 2: Ảnh hưởng lưu lượng dòng chảy truyền nhiệt Tính toán số Reynolds 1.2.6.2.1 Mục tiêu - Nghiên cứu ảnh hưởng lưu lượng dòng nước nóng truyền nhiệt, tính toán tốc độ số Reynolds 1.2.6.2.2 Cách tiến hành - Làm tương tự thí nghiệm số 1, thiết lập nhiệt độ ST16 không đổi ST16 = 60oC 35 - Lần lượt thay đổi giá trị lưu lượng dòng nước nóng SC1 là: 3; 2,5; 2; 1,5 (l/ph) 1.2.6.2.3 Kết bảng đo Bảng 1.7.4: Bảng kết đo thực hành số TIVE Test Test Test Test 60 60 60 60 2,5 1,5 5,5 maximum 5,5 maximum 5,5 maximum 5,5 maximum ST 16 (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) SC1 (l/ph) SC2 (l/ph) Thể tích bình (l) Tốc độ khuấy (v/ph) Bảng 1.7.5: Bảng xác định giá trị thực hành số TIVE Test Test Test Test qh (W) qc (W) q1 (W) ∆Tlm (K) U (W/m2K) uh (m/s) uc (m/s) ReDh ReDc 1.2.6.2.4 Nhận xét, kết luận - Nhận xét kết luận: 1.2.6.3 Bài thực hành số 3: Ảnh hưởng lượng nước bình tới trình trao đổi nhiệt 1.2.6.3.1 Mục tiêu - Nghiên cứu ảnh hưởng lượng nước khác lên trình truyền nhiệt 36 1.2.6.3.2 Cách tiến hành - Làm tương tự thực hành số 1: Thiết lập giá trị không đổi ST16 = 60oC; SC1 = (l/ph); tốc độ khuấy lớn - Làm thí nghiệm với thiết lập thể tích bình không đổi ban đầu V = 5,5 (l) theo dõi ghi giá trị ST2, ST4, ST5 phút vòng 10 phút - Tiếp tục làm với giá thể tích bình không đổi V = (l); V = 3(l) ta bảng kết sau 1.2.6.3.3 Kết bảng đo Bảng 1.7.6: Bảng kết đo thực hành số TIVE Thời gian (phút) Test V=5,5 lít Test V=4 lít Test V= lít ST2 0C ST4 0C ST5 0C ST2 0C ST4 0C ST5 0C ST2 0C ST4 0C ST5 0C 10 ST 16 (0C) Test Test Test 60 60 60 SC1 (l/ph) 3 Thể tích bình (l) 5,5 Tốc độ khuấy (v/ph) maximum maximum maximum - Từ kết đo trên, ta xác định giá trị: + Sự truyền nhiệt dòng nước nóng (qh) + Sự nhận nhiệt dòng nước lạnh (qc) + Tổn thất nhiệt (q1) + Độ tăng nhiệt độ trung bình loga dòng nước nóng nước lạnh (∆Tm) 37 + Hệ số truyền nhiệt toàn phần (U) + Chỉ số Reynold nước lạnh (Rea ) + Độ tăng nhiệt độ trung bình bình sau thời gian 10 phút (TV2 - TV1) Bảng 1.7.7: Bảng xác định giá trị thực hành số TIVE Test Test Test qh (w) qc (w) q1 (w) ∆Tm (K) U (w/m2K) Rea TV2 - TV1 1.2.6.3.4 Nhận xét, kết luận - Nhận xét kết luận: 1.2.7 Bộ trao đổi nhiệt dạng ống ruột gà TIVS Ký hiệu thành phần khối TIVS: Bảng 1.8.1: Ký hiệu thành phần khối TIVE Ký hiệu ST-16 ST-1 ST-2 ST-3 ST-4 ST-5 SC-1 SC-2 AVR-1 AVR-2 AN-1 AR-1 AB-1 AV-2, AV-3, AV-4 AV-5 Mô tả Cảm biến nhiệt độ nước bể Cảm biến nhiệt độ dòng nước lạnh vào thiết bị trao đổi Cảm biến nhiệt độ dòng nước lạnh bên bình Cảm biến nhiệt độ dòng nước lạnh thiết bị trao đổi Cảm biến nhiệt độ dòng nước nóng đầu vào thiết bị trao đổi Cảm biến nhiệt độ dòng nước nóng đầu thiết bị trao đổi Cảm biến lưu lượng dòng nước nóng Cảm biến lưu lượng dòng nước lạnh Van điều chỉnh lưu lượng nước nóng Van điều chỉnh lưu lượng nước lạnh Cảm biến mức nước bể Điện trở đun nóng nước bể Bơm ly tâm cho trình lưu thông nước nóng Van chiều cho dòng nước lạnh để thiết lập chế độ dòng chảy chiều dòng chảy ngược 38 AV-1,AV-6, Hệ thống van chiều cho trình đấu nối đường ống AV-7 AV-8 AV-9 Van chiều cho trình chảy tràn AV-10 Van chiều cho trình xả nước bình 1.2.7.1 Bài thực hành số 1: Cân lượng, tổn thất nhiệt trình trao đổi nhiệt - Được thiết kế tương tự thực hành số TIVE - Thiết lập lưu lượng dòng nước nóng không đổi SC1 = 1,8 (l/ph) Bảng 1.8.2: Bảng kết đo thực hành số TIVS ST 16 ( C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) SC1 (l/ph) SC2 (l/ph) Thể tích bình Tốc độ khuấy (v/ph) Test 45 Test 50 Test 55 Test 60 1,8 1,8 1,8 1,8 5,5 5,5 5,5 5,5 maximum maximum maximum maximum Bảng 1.8.3: Bảng xác định giá trị thực hành số TIVS Test Test Test Test qh (W) qc (W) q1 (W) ∆Tlm (K) U (W/m2K) - Nhận xét kết luận: 1.2.7.2 Bài thực hành số 2: Ảnh hưởng lưu lượng dòng chảy truyền nhiệt Tính toán số Reynolds - Được thiết kế tương tự thực hành số TIVE - Thiết lập lưu lượng dòng nước nóng SC1 là: 1,8; 1,6; 1,4; 1,2 (l/ph) 39 Bảng 1.8.4: Bảng kết đo thực hành số TIVS Test Test Test Test 60 60 60 60 1,8 1,6 1,4 1,2 5,5 maximum 5,5 maximum 5,5 maximum 5,5 maximum ST 16 (0C) ST ( C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) SC1 (l/ph) SC2 (l/ph) Thể tích bình (l) Tốc độ khuấy (v/ph) Bảng 1.8.5: Bảng xác định giá trị thực hành số TIVS Test Test Test Test qh (W) qc (W) q1 (W) ∆Tlm (K) U (W/m2K) uh (m/s) uc (m/s) ReDh ReDc - Nhận xét kết luận: 1.2.7.3 Bài thực hành số 3: Ảnh hưởng lượng nước bình tới trình trao đổi nhiệt - Được thiết kế tương tự thực hành số TIVE - Thiết lập lưu lượng dòng nước nóng SC1 = 1,8 (l/ph) Bảng 1.8.6: Bảng kết đo thực hành số TIVS Thời gian (phút) Test V=5,5 lít Test V=4 lít Test V= lít 40 ST2 0C ST4 0C ST5 0C ST2 0C ST4 0C ST5 0C ST2 0C ST4 0C ST5 0C 10 ST 16 (0C) SC1 (l/ph) Thể tích bình (l) Tốc độ khuấy (v/ph) Test Test Test 60 60 60 1,8 5,5 maximum 1,8 maximum 1,8 maximum Bảng 1.8.7: Bảng xác định giá trị thực hành số TIVE Test Test Test qh (w) qc (w) q1 (w) ∆Tm (K) U (w/m2K) Rea TV2 - TV1 - Nhận xét kết luận: 1.2.8 Bộ trao đổi nhiệt cho dòng chảy rối TIFT Ký hiệu thành phần khối TIFT: Bảng 1.9.1: Ký hiệu thành phần khối TIFT Ký hiệu ST-16 Mô tả Cảm biến nhiệt độ cho bể nước đun nóng 41 ST- Cảm biến nhiệt độ cho nước nóng đầu vào trao đổi nhiệt ST- Cảm biến nhiệt độ cho nước nóng phần thứ phần thứ hai trao đổi nhiệt ST- Cảm biến nhiệt độ cho nước nóng phần thứ thứ trao đổi nhiệt ST- Cảm biến nhiệt độ cho nước nóng phần thứ thứ trao đổi nhiệt ST- Cảm biến nhiệt độ cho nước nóng đầu trao đổi nhiệt ST- Cảm biến nhiệt độ cho nước lạnh đầu vào đầu trao đổi nhiệt ST- Cảm biến nhiệt độ cho nước lạnh phần thứ thứ trao đổi nhiệt ST-8 Cảm biến nhiệt độ cho nước lạnh phần thứ phần thứ trao đổi nhiệt ST-9 Cảm biến nhiệt độ cho nước lạnh giũa phần thứ phần thứ trao đổi nhiệt ST-10 Cảm biến nhiệt độ cho nước lạnh đầu vào đầu trao đổi nhiệt ST-11 Cảm biến nhiệt độ cho bề mặt ống bên đầu vào trao đổi nhiệt ST-12 Cảm biến nhiệt độ cho bề mặt ống bên đầu trao đổi nhiệt SC-1 Cảm biến lưu lượng cho nước nóng SC-2 Cảm biến lưu lượng cho nước lạnh AVR-1 Van điều chỉnh lưu lượng cho nước nóng AVR-2 Van điều chỉnh lưu lượng cho nước lạnh AN-1 Công tắc mức cho nước bể AR-1 Điện trở nhiệt AB-1 Bơm ly tâm cho lưu lượng nước nóng P-1 Van xả khí cho mạch nước lạnh 42 Van xả khí cho mạch nước nóng P-2 AV-2,AV-3, AV-4 AV-5 Các van để cấu hình dòng chảy chiều hay ngược chiều AV-1,AV-6, AV-7 AV-8 Các van để dẫn thoát nước ống - Các thực hành số 1, 2, TIFT xây dựng tương tự TITC 1.2.8.1 Bài thực hành số 1: Bảng 1.9.2: Bảng kết đo thực hành số TIFT ST 16 ( C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST 10 (0C) ST 11 (0C) ST 12 (0C) SC1 (l/ph) SC2 (l/ph) Test 45 Test 50 Test 55 Test 60 3 3 Bảng 1.9.3: Bảng xác định giá trị thực hành số TIFT Test Test Test Test qh (W) qc (W) q1 (W) ∆Tlm (K) U (W/m2K) - Nhận xét kết luận: 1.2.8.2 Bài thực hành số 2: 43 Bảng 1.9.4: Bảng kết đo thực hành số TIFT ST 16 (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST 10 (0C) ST 11 (0C) ST 12 (0C) SC1 (l/ph) SC2 (l/ph) Test Dòng chảy ngược chiều 60 Test Dòng chảy chiều 60 3 Bảng 1.9.5: Bảng xác định giá trị thực hành số TIFT Test Test Dòng chảy ngược chiều Dòng chảy chiều qh (W) qc (W) q1 (W) ∆Tlm (K) - Nhận xét kết luận: 1.2.8.3 Bài thực hành số 3: Bảng 1.9.6: Bảng kết đo thực hành số TIFT ST 16 ( C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) Test 60 Test 60 Test 60 Test 60 44 ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST (0C) ST 10 (0C) ST 11 (0C) ST 12 (0C) SC1 (l/ph) SC2 (l/ph) 2,5 1,5 Bảng 1.9.7: Bảng xác định giá trị thực hành số TIFT Test Test Test Test qh (W) qc (W) q1 (W) ∆Tlm (K) U (W/m2K) uh (m/s) uc (m/s) ReDh ReDc - Nhận xét kết luận: CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HỆ THỐNG LẠNH 2.1 Mô tả thiết bị - Mô hình hệ thống lạnh Model 3400 sử dụng công chất làm lạnh R314A MP39 thiết kế giúp sinh viên nắm vững nguyên tắc hệ thống lạnh bơm nhiệt 45 Hình 2.1.1: Sơ đồ hệ thống lạnh Bảng 2.1.1: Bảng ký hiêu thành phần hệ thống lạnh Ký hiệu Mô tả V1 Van cho phép công chất qua van tiết lưu V2 Van cho phép công chất qua ống mao dẫn V3 Van cho phép công chất qua thiết bị chế độ bơm nhiệt V4-A; V4-B; V4-C; V4-D Hệ thống van để thiết lập chế độ máy lạnh hay bơm nhiệt TP1 Cảm biến nhiệt độ đầu vào dàn ngưng TP2 Cảm biến nhiệt độ đầu dàn ngưng TP3 Cảm biến nhiệt độ đầu vào dàn bay TP4 Cảm biến nhiệt độ đầu dàn bay TP5 Cảm biến nhiệt độ buồng indoor TP6 Cảm biến nhiệt độ buồng outdoor Pl4 Thiết bị đo áp suất cửa hút máy nén Pl1 Thiết bị đo áp suất cửa máy nén Pl2 Thiết bị đo áp suất sau dàn ngưng (trước V1, V2, V3) 46 Thiết bị đo áp suất trước dàn bay (sau V1, V2, V3) Pl3 - Các phận hệ thống gồm: + Máy nén + Dàn ngưng + Thiết bị giảm áp suất công chất: van tiết lưu (V1); ống mao dẫn (V2); thiết bị chế độ bơm nhiệt - Mô hình hệ thống lạnh hoạt động theo hai chế độ: + Chế độ làm lạnh: Có thể sử dụng V1; V2; V3 + Chế độ bơm nhiệt: Chỉ sử dụng với V2 V3 + Chế độ hoạt động hệ thống lạnh cấu hình van sau: Bảng 2.1.2: Bảng cấu hình van cho chế độ làm lạnh bơm nhiệt Van V4-A V4-B V4-C V4-D Chế độ làm lạnh Tình trạng Mở Đóng Đóng Mở Van V4-A V4-B V4-C V4-D Chế độ bơm nhiệt Tình trạng Đóng Mở Mở Đóng 2.2 Xây dựng thực hành 2.2.1 Bài thực hành số 1: Chế độ làm lạnh 2.2.1.1 Mục tiêu - Giúp sinh viên nắm nguyên lý hệ thống làm lạnh chế độ khác 2.2.1.2 Các bước tiến hành - Bước 1: Khởi động mô hình làm lạnh, đảm bảo hệ thống vận hành chế độ làm lạnh Thiết lập chế độ V1 cho trình làm lạnh: mở van V1; đóng van V2, V3 - Bước 2: Cho hệ thống chạy ổn định 10 phút với quạt chế độ cao cửa buồng phải đóng - Bước 3: Ghi giá trị thiết bị báo áp suất, nhiệt độ - Lập lại bước với thiết lập: + V2: mở van V2; đóng van V1, V3 + V3: mở van V3; đóng van V1, V2 47 2.1.2.3 Bảng kết quả, nhận xét Bảng 2.2.1: Bảng kết đo thực hành số V1 V2 V3 TP1 (oC) TP2(oC) TP3(oC) TP4(oC) TP5(oC) TP6(oC) Pl4 (kPa) Pl1 (kPa) Pl2 (kPa) Pl3 (kPa) - Từ bảng đưa nhận xét giải thích cho số liệu 2.2.2 Bài thực hành số 2: Chế độ bơm nhiệt 2.2.1.1 Mục tiêu - Giúp sinh viên nắm nguyên lý hệ thống bơm nhiệt chế độ khác 2.2.1.2 Các bước tiến hành - Bước 1: Khởi động mô hình làm lạnh, đảm bảo hệ thống vận hành chế độ bơm nhiệt Thiết lập chế độ V2 cho trình bơm nhiệt: mở van V2; đóng van V1, V3 - Bước 2: Cho hệ thống chạy ổn định 10 phút với quạt chế độ cao cửa buồng phải đóng - Bước 3: Ghi giá trị thiết bị báo áp suất, nhiệt độ - Lập lại bước với thiết lập V3: mở van V3; đóng van V1, V2 2.1.2.3 Bảng kết quả, nhận xét 48 Bảng 2.2.2: Bảng kết đo thực hành số V2 V3 TP1 (oC) TP2(oC) TP3(oC) TP4(oC) TP5(oC) TP6(oC) Pl4 (kPa) Pl1 (kPa) Pl2 (kPa) Pl3 (kPa) - Từ bảng đưa nhận xét giải thích cho số liệu 49 [...]... ở giữa thiết bị trao đổi ST-3 Cảm biến nhiệt độ của dòng nước nóng điểm ở giữa thiết bị trao đổi ST-4 Cảm biến nhiệt độ của dòng nước nóng điểm ở giữa thiết bị trao đổi ST-5 Cảm biến nhiệt độ của dòng nước nóng khi ra thiết bị trao đổi ST-6 Cảm biến nhiệt độ của dòng nước lạnh khi vào/ra thiết bị trao đổi ST-7 Cảm biến nhiệt độ của dòng nước lạnh điểm ở giữa thiết bị trao đổi ST-8 Cảm biến nhiệt độ... giữa bộ trao đổi nhiệt ST-10 Cảm biến nhiệt độ cho nước lạnh đầu vào bộ trao đổi nhiệt ST-1 Cảm biến nhiệt độ của nước lạnh tại đầu vào của bộ trao đổi nhiệt ST-2 Cảm biến nhiệt độ cho nước nóng ở điểm giữa bộ trao đổi nhiệt ST-3 Cảm biến nhiệt độ cho nước nóng ở điểm giữa bộ trao đổi nhiệt ST-4 Cảm biến nhiệt độ cho nước nóng ở điểm giữa bộ trao đổi nhiệt 21 ST-5 Cảm biến nhiệt độ của nước lạnh tại... các bài thực hành 1.2.1 Bộ trao đổi nhiệt dạng ống đồng tâm TITC Bảng 1.2.1: Ký hiệu các thành phần trong khối TITC Ký hiệu Mô tả ST-16 ST-1 ST-2 ST-3 ST-4 Cảm biến nhiệt độ của nước trong bể Cảm biến nhiệt độ của dòng nước lạnh khi vào/ ra thiết bị trao đổi Cảm biến nhiệt độ dòng nước nóng đầu vào bộ trao đổi nhiệt Cảm biến nhiệt độ cho nước lạnh ở điểm giữa bộ trao đổi nhiệt Cảm biến nhiệt độ cho nước... Bảng 1.3.3: Bảng xác định các giá trị bài thực hành số 1 TITCA 22 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 qh (W) qc (W) q1 (W) ∆Tlm (K) U (W/m2K) - Nhận xét và kết luận: 1.2.2.2 Bài thực hành số 2: Bảng 1.3.4: Bảng kết quả đo bài thực hành số 2 TITCA ST 16 (0 C) ST 1 (0 C) ST 2 (0 C) ST 3 (0 C) ST 4 (0 C) ST 5 (0 C) ST 6 (0 C) ST 7 (0 C) ST 8 (0 C) ST 9 (0 C) ST 10 (0 C) SC1 (l/ph) SC2 (l/ph) Test 1 Dòng chảy ngược chiều 60... Ký hiệu các thành phần trong khối TITCA: Bảng 1.3.1: Ký hiệu các thành phần trong khối TITCA Ký hiệu Mô tả ST-16 Cảm biến nhiệt độ cho nước trong bể nước ST-6 Cảm biến nhiệt độ đo dòng nước lạnh đầu vào/ra của bộ trao đổi nhiệt ST-7 Cảm biến nhiệt độ dòng nước lạnh tại điểm giữa bộ trao đổi nhiệt ST-8 Cảm biến nhiệt độ dòng nước lạnh tại điểm giữa bộ trao đổi nhiệt ST-9 Cảm biến nhiệt độ đo nước lạnh. .. Bảng xác định các giá trị bài thực hành số 2 TITCA Test 1 Test 2 Dòng chảy ngược chiều Dòng chảy cùng chiều qh (W) qc (W) q1 (W) ∆Tlm (K) - Nhận xét và kết luận: 1.2.2.3 Bài thực hành số 3: 23 Bảng 1.3.6: Bảng kết quả đo bài thực hành số 3 TITCA 0 ST 16 ( C) ST 1 (0 C) ST 2 (0 C) ST 3 (0 C) ST 4 (0 C) ST 5 (0 C) ST 6 (0 C) ST 7 (0 C) ST 8 (0 C) ST 9 (0 C) ST 10 (0 C) SC1 (l/ph) SC2 (l/ph) Test 1 60 Test 2 60 Test... bài thực hành số 3 TITCA Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 qh (W) qc (W) q1 (W) ∆Tlm (K) U (W/m2K) uh (m/s) uc (m/s) ReDh ReDc - Nhận xét và kết luận: 1.2.3 Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm TIPL Ký hiệu các thành phần trong khối TIPL: Bảng 1.4.1: Ký hiệu các thành phần trong khối TIPL Ký hiệu ST-16 Mô tả Cảm biến nhiệt độ cho nước trong bể nước 24 ST-1 Cảm biến nhiệt độ của dòng nước lạnh khi vào/ra thiết bị trao. .. 2 (0 C) ST 3 (0 C) ST 4 (0 C) SC1 (l/ph) SC2 (l/ph) Test 1 45 Test 2 50 Test 3 55 Test 4 60 3 3 3 3 Bảng 1.4.3: Bảng xác định các giá trị bài thực hành số 1 TIPL Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 qh (W) qc (W) 25 q1 (W) ∆Tlm (K) U (W/m2K) - Nhận xét và kết luận: 1.2.3.2 Bài thực hành số 2: Bảng 1.4.4: Bảng kết quả đo bài thực hành số 2 TIPL ST 16 (0 C) ST 1 (0 C) ST 2 (0 C) ST 3 (0 C) ST 4 (0 C) SC1 (l/ph) SC2 (l/ph)... thống van cho quá trình đấu nối đường ống - Các bài thực hành của TITCA được xây dựng tương tự như của TITC, do đó các bài thí nghiệm của TITCA chỉ khác TITC ở bảng kết quả đo ban đầu 1.2.2.1 Bài thực hành số 1: Bảng 1.3.2: Bảng kết quả đo bài thực hành số 1 TITCA 0 ST 16 ( C) ST 1 (0 C) ST 2 (0 C) ST 3 (0 C) ST 4 (0 C) ST 5 (0 C) ST 6 (0 C) ST 7 (0 C) ST 8 (0 C) ST 9 (0 C) ST 10 (0 C) SC1 (l/ph) SC2 (l/ph) Test... SC1 (l/ph) SC2 (l/ph) Test 1 45 Test 2 50 Test 3 55 Test 4 60 3 3 3 3 Bảng 1.6.3: Bảng xác định các giá trị bài thực hành số 1 TICT 31 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 qh (W) qc (W) q1 (W) ∆Tlm (K) U (W/m2K) - Nhận xét và kết luận: 1.2.5.2 Bài thực hành số 2: Bảng 1.6.4: Bảng kết quả đo bài thực hành số 2 TICT ST 16 (0 C) ST 1 (0 C) ST 2 (0 C) ST 3 (0 C) ST 4 (0 C) ST 5 (0 C) ST 6 (0 C) ST 7 (0 C) SC1 (l/ph) SC2 (l/ph)
- Xem thêm -

Xem thêm: ( Đề tài NCKH) Nghiên cứu khai thác hiệu quả tổ hợp thiết bị thí nghiệm trao đổi nhiệt– máy lạnh cho phòng thí nghiệm thực hành công nghệ nhiệt lạnh Viện Cơ khí, ( Đề tài NCKH) Nghiên cứu khai thác hiệu quả tổ hợp thiết bị thí nghiệm trao đổi nhiệt– máy lạnh cho phòng thí nghiệm thực hành công nghệ nhiệt lạnh Viện Cơ khí, ( Đề tài NCKH) Nghiên cứu khai thác hiệu quả tổ hợp thiết bị thí nghiệm trao đổi nhiệt– máy lạnh cho phòng thí nghiệm thực hành công nghệ nhiệt lạnh Viện Cơ khí

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay