Nghiên cứu sử dụng cốt sợi thủy tinh làm móng các công trình trụ điện trên biển

35 283 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:03

Nghiên cứu sử dụng cốt sợi thủy tinh làm móng các công trình trụ điện trên biểnNghiên cứu sử dụng cốt sợi thủy tinh làm móng các công trình trụ điện trên biểnNghiên cứu sử dụng cốt sợi thủy tinh làm móng các công trình trụ điện trên biểnNghiên cứu sử dụng cốt sợi thủy tinh làm móng các công trình trụ điện trên biểnNghiên cứu sử dụng cốt sợi thủy tinh làm móng các công trình trụ điện trên biểnNghiên cứu sử dụng cốt sợi thủy tinh làm móng các công trình trụ điện trên biển Mục lục LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích phù hợp 3 Nội dung phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan dạng kết cấu móng công trình biển 1.2 Ưu nhược điểm kết cấu móng bê tông composit polyme 1.3 Nhiệm vụ toán tính toán móng 1.4 Các loại tải trọng tổ hợp tải trọng tác dụng lên công trình CHƯƠNG 2: 11 TÍNH TOÁN KẾT CẤU MÓNG TRỤ ĐIỆN NỔI CẤU TẠO BÊ TÔNG THANH POLYME CỐT SỢI THỦY TINH 11 2.1 Các đặc trưng vật liệu 11 2.2 Tính toán kết cấu phao theo điều kiện bền 12 2.2.1 Tính nội lực khung dầm ngang phao 12 2.2.2 Tính nội lực khung dầm ngang phao vừa 13 2.2.3 Tính nội lực khung dầm ngang phao lớn 14 2.3 Tính toán kết cấu theo điều kiện ổn định 14 2.3.1 Tính ổn định tĩnh phao 14 2.3.2 Tính ổn định động 20 2.3.3 Điều kiện ổn định phao 22 CHƯƠNG 3: 25 VÍ DỤ THIẾT KẾ KẾT CẤU MÓNG NỔI BẰNG PHẦN MỀM SAP 2000 3.1 Xác định thông số hình học mô hình 25 3.2 Khai báo thông số vật liệu 25 3.2.1 Bê tông 25 3.2.2 Thanh Composit polyme 26 3.3 Khai báo tải trọng tổ hợp tải trọng 27 3.4 Kết tính toán mô hình 27 CHƯƠNG 4: 34 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 34 25 LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện ngành xây dựng phát triển với tốc độ nhanh với phát triển vũ bão ngành công nghệ hóa học, công nghệ vật liệu ngành tự động hóa Nhờ phát triển làm nảy sinh giải pháp kết cấu xây dựng công trình nói chung công trình biển nói riêng Ở Việt Nam thời gian khoảng 10 năm trở lại đây, công trình hạ tầng giao thông, đê biển, kè ven biển công trình khơi đầu tư lớn Hiện nay, công trình khơi sử dụng số dạng kết cấu móng sau: Kết cấu móng cọc bê tông cốt thép ứng suất trước, móng cọc khoan nhồi, cọc thép, giàn thép Tuy nhiên giải pháp kết cấu móng áp dụng cho công trình khơi, xây dựng độ sâu khu nước nhỏ 30m, thực tế có khu vực nước sâu 30m đòi hỏi cần có giải pháp vật liệu kết cấu móng phù hợp với khu vực này, đề tài tác giả đề xuất sử dụng bê tông cốt sợi thủy tinh kết hợp giải pháp kết cấu móng để xây dựng công trình trụ điện biển Mục đích phù hợp Nghiên cứu, giới thiệu giải pháp vật liệu kết cấu mới, hướng dẫn tính toán kết cấu bê tông cốt sợi thủy tinh làm móng cho công trình trụ điện biển phù hợp với khu vực nước sâu, địa chất yếu Nội dung phương pháp nghiên cứu Trình bày cách tổng quan vật liệu composit sợi thủy tinh khả ứng dụng vật liệu thay cho cốt thép kết cấu bê tông cốt thép truyền thống Nghiên cứu giải pháp kết cấu móng cho trụ điện biển khu vực nước sâu, địa chất yếu Phương pháp nghiên cứu: sử dụng phương pháp thu thập số liệu, phân tích đánh giá, tổng hợp thực trạng kết cấu móng công trình khơi, dùng mô hình toán học phương pháp số để tính toán lực tác dụng phân tích nội lực, chuyển vị kết cấu móng trụ điện Sử dụng phương pháp so sánh để lựa chọn giải pháp kết cấu móng phù hợp cho khu vực nước sâu địa chất yếu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Đề tài hoàn thành sở cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học ứng dụng thực tiễn, tư vấn thiết kế cho phép xây dựng giải pháp vật liệu kết cấu móng trụ điện xây dựng biển khu vực nước sâu địa chất yếu CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan dạng kết cấu móng công trình biển Đặc thù công trình biển luôn gắn liền với loại tải trọng động gió, sóng biển, dòng chảy Do việc chọn giải pháp kết cấu móng cho công trình biển phụ thuộc nhiều vào yếu tố địa hình, địa chất thủy hải văn công trình Hiện nay, Việt nam sử dụng số giải pháp kết cấu móng cho công trình biển sau: kết cấu móng cọc bê tông cốt thép ứng lực trước, kết cấu móng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép, kết cấu giàn thép (Hình 1.1, hình 1.2 hình 1.3) Bên cạnh số nước phát triển Mỹ, Nhật Bản, Nga… thời gian gần nghiên cứu ứng dụng kết cấu móng làm phao vật liệu composit bê tông cốt thép liên kết với (Hình 1.4 hình 1.5) Hình 1.1 Kết cấu móng cọc bê tông cốt thép ứng lực trước Hình 1.2 Kết cấu móng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép Hình 1.3 Kết cấu giàn thép Hình 1.4 Kết cấu móng vật liệu composit Hình 1.5 Kết cấu móng thùng bê tông lắp ghép Trong phạm vi đề tài trình bày lý thuyết tính toán móng công trình biển cấu tạo từ phao bê tông polyme cốt sợi theo điều kiện bền, điều kiện ổn định kết cấu móng trụ điện tác dụng loại tải trọng 1.2 Ưu nhược điểm kết cấu móng bê tông composit polyme Ưu điểm: phù hợp cho khu vực nước sâu, địa chất yếu, mực nước dao động nhiều Giá thành rẻ nhiều lần so với kết cấu cố định, có tính động cao, dễ dàng bổ xung thay đổi kích thước di chuyển Có thể chế tạo với điều kiện bị khống chế, tốc độ thi công nhanh, khu vực xa trường Ngoài ra, kết cấu móng cọc đài cao bê tông cốt thép truyền thống thường bị xâm thực nước biển dẫn đến ăn mòn cốt thép nghiêm sau thời gian ngắn công trình vào khai thác sử dụng (Hình 1.6 Một số hình ảnh kết cấu bê tông cốt thép truyền thống bị ăn mòn sau 10-20 năm sử dụng) Hình 1.6 Một số hình ảnh kết cấu bê tông cốt thép bị ăn mòn Nhược điểm: dễ ổn định hoạt tải khai thác lớn, điều kiện tự nhiên bất lợi sóng, gió dòng chảy lớn dẫn đến khó khăn không đảm bảo cho việc neo giữ móng Nhiệm vụ toán tính toán móng 1.3 Do công trình nghiên cứu kết cấu nổi, chịu tác dụng tải trọng thay đổi theo thời gian nên nhiệm vụ toán tính toán móng bao gồm: + Xác định tải trọng, tổ hợp tải trọng tác dụng lên công trình + Kiểm tra độ bền: Xác định nội lực tổ hợp tải trọng gây để vào mà kiểm tra khả chịu lực công trình Việc tính toán nội lực lên móng thực phần mềm SAP2000 + Kiểm tra độ ổn định móng nổi: Xác định ổn định tĩnh ổn định động để công trình sử dụng bình thường điều kiện bất lợi sóng, gió, dòng chảy Các loại tải trọng tổ hợp tải trọng tác dụng lên công trình 1.4 Kết cấu móng thiết kế với tải trọng sau đây: + Tải trọng thân (tĩnh tải); + Tải trọng người, phương tiện (hoạt tải); + Tải trọng sóng (tải trọng động); + Tải trọng gió (tải trọng động); + Tải trọng dòng chảy (tải trọng động); Quá trình thiết kế bao gồm đánh giá khả kết cấu để chịu tất loại tải trọng trên, khả ổn định móng Trong tính toán cường độ theo điều kiện bền tải trọng tính toán với chu kỳ lặp lại lần 100 năm với tải trọng sóng, gió bão dòng chảy Tổ hợp tải trọng tác dụng lên công trình bao gồm tổ hợp sau: + Tổ hợp tải trọng bao gồm: tĩnh tải + hoạt tải (TH1); tĩnh tải + hoạt tải + tải trọng động (TH2 TH9) + Tổ hợp bao nội lực: bao nội lực tất trường hợp từ TH1 đến TH9 Tổ hợp tải trọng có tải trọng tạm thời giá trị giá trị tải trọng tạm thời lấy toàn Nếu có từ tải trọng tạm thời trở lên giá trị tính toán tải trọng tạm thời nội lực tương ứng chúng phải nhân với hệ số tổ hợp sau: - Tải trọng tạm thời dài hạn tải trọng tạm thời ngắn hạn nhân với hệ số n = 0,90; Giá trị tiêu chuẩn loại tải trọng quy định sở quan trắc yếu tố tạo tải trọng chỉnh biên số liệu quan trắc phương pháp xác suất thống kế Giá trị tính toán tải trọng xác định cách nhân giá trị tiêu chuẩn với hệ số vượt tải n Nếu việc giảm nhỏ trị số tải trọng ảnh hưởng xấu đến khả chịu tải công trình phận công trình giá trị tính toán tải trọng xác định cách nhân giá trị tiêu chuẩn với số nghịch đảo hệ số vượt tải (1/n) 10 𝑙𝑑 = 𝑦 𝑠𝑖𝑛𝜑 + (𝑧𝐺 − 𝑧) (𝑐𝑜𝑠𝜑 − 1) Đặt: (𝑧𝐺 − 𝑧) = 𝑎 - Khoảng cách trọng tâm tâm nổi, nên: 𝑙𝑑 = 𝑦 𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝑎 (𝑐𝑜𝑠𝜑 − 1) (11) Hình 2.6 Các đồ thị đường cong ổn định tĩnh l = f() đường cong ổn định động ld = f() Trên hình đường cong ổn định tĩnh l = f() đường cong ổn định động ld = f() Hai đường cong có quan hệ tương tác với có đặc điểm sau: - Điểm gốc toạ độ (0,0), trục hoành tiếp tuyến đường cong ld = f() - Đường cong ld = f() có điểm uốn N ứng với điểm cực đại M đường cong l = f() Điểm cực đại M đường cong ld = f() ứng với giao điểm l = - f() với trục hoành max Dựa vào đồ thị đường cong ổn định tĩnh động hình 6, tìm góc nghiêng động cách sau: Cách 1: Theo đường cong l = f() Giả sử có mô men nghiêng động Mnđ = const Trên trục tung đặt đoạn M ̅̅̅̅ OA = nđ Vẽ đường thẳng qua A song song với trục hoành cắt đường cong l = P f() B Dựng đường thẳng vuông góc DCE cho diện tích OAB 21 diện tích BCE Điểm D điểm xác định góc nghiêng động  ứng với Mnđ biết Cách 2: Theo đường cong ld = f() Trên trục hoành lấy điểm K cách O khoảng radian (ứng với góc M  = 57o3 ) dựng đường thẳng song song với trục tung Lấy ̅̅̅̅ 𝐾𝐹 = nđ nối P ̅̅̅̅ Đường thẳng ̅̅̅̅̅ 𝑂𝐹 𝑂𝐹 cắt đường cong ld=f() H Từ H kẻ đường vuông góc xuống trục hoành cắt D’ (trùng với D) Điểm D’ xác định góc nghiêng động  2.3.3 Điều kiện ổn định phao Nghiên cứu điều kiện phao, người ta quy trường hợp: - Điều kiện ổn định tĩnh - Điều kiện ổn định ban đầu - Điều kiện ổn định động c1 Điều kiện ổn định tĩnh Lần lượt phân tích quan hệ đường cong mô men nghiêng I, II, III, IV với đường cong mô men phục hồi Mp hình Hình 2.7 Sơ đồ phân tích điều kiện ổn định tĩnh - Trên đường I: Mn > Mp phao ổn định - Trên đường II: Mn > Mp trừ điểm có Mn = Mp điểm khác 𝑑𝑀𝑛 𝑑𝜑 > 𝑑𝑀𝑝 𝑑𝜑 𝑑𝑀𝑛 𝑑𝜑 = 𝑑𝑀𝑝 𝑑𝜑 nên phao ổn định 22 - Trên đường III: đường cong Mn cắt đương cong Mp hai điểm 2, Điểm gọi vị trí cân bền vững, : Mn = Mp 𝑑𝑀𝑛 𝑑𝜑 𝑑𝑀𝑛 Điểm gọi vị trí cân không bền, : Mn = Mp - < 𝑑𝜑 𝑑𝑀𝑝 𝑑𝜑 > 𝑑𝑀𝑝 𝑑𝜑 Trên đường IV, đường cong Mn cắt đương cong Mp điểm Đoạn Mn > Mp phao ổn định, đoạn có Mn < Mp 𝑑𝑀𝑛 𝑑𝜑 < 𝑑𝑀𝑝 𝑑𝜑 phao cân bền vững Vậy phao ổn định khi: Mn ≤ Mp dMn dφ < dMp dφ Phao không ổn định khi: Mn > Mp dMn dφ ≥ dMp dφ c2 Điều kiện ổn định ban đầu Ở vị trí ban đầu, Mn = dMn dφ = Nên Mp = dMp dφ > điều kiện đủ để phao ổn định ban đầu, hay: - Phao cân bền vững tâm nghiêng No nằm trọng tâm G - Phao cân trung hoàn tâm nghiêng No trùng với trọng tâm G - Phao cân tâm nghiêng No nằm trọng tâm G c3 Điều kiện ổn định động Khi phao nghiêng tác động mô men nghiêng ngang M n với tốc độ góc 𝑑𝜑 𝑑𝑡 định tiếp tục nghiêng tới max cân gia tốc 𝑑2𝜑 𝑑𝑡 𝑑𝜑 𝑑𝑡 = Để phao trở lại vị trí < (t : Thời gian nghiêng) Phương trình chuyển động phao: 𝑑2𝜑 𝐼 = 𝑀𝑛 (𝜑)−𝑀𝑝 (𝜑) 𝑑𝑡 Với I – mô men quán tính 23 Nhân hai vế với tốc độ góc 𝑑𝜑 𝑑𝑡 chuyển dt sang vế phải: 𝑑 𝜑 𝑑𝜑 𝑑𝜑 𝐼 = [𝑀𝑛 (𝜑)−𝑀𝑝 (𝜑)] 𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝑑2𝜑 𝐼 𝑑𝜑 = [𝑀𝑛 (𝜑)−𝑀𝑝 (𝜑)] 𝑑𝜑 𝑑𝑡 Lấy tích phân , ta được: 𝜑 𝜑 𝑑𝜑 𝐼 ( ) = ∫ 𝑀𝑛 (𝜑)𝑑𝜑 − ∫ 𝑀𝑝 (𝜑)𝑑𝜑 𝑑𝑡 0 Suy ra: 𝜑 𝜑 𝑑𝜑 (𝜑)𝑑𝜑 = 𝑘ℎ𝑖 ∫ 𝑀𝑛 = ∫ 𝑀𝑝 (𝜑)𝑑𝜑 𝑑𝑡 0 𝑑2𝜑 𝑑𝑡 < 𝑀𝑛 (𝜑) < 𝑀𝑝 (𝜑) Kết luận: 𝜑 𝜑 - Phao ổn định động khi: ∫0 𝑀𝑛 (𝜑)𝑑𝜑 = ∫0 𝑀𝑝 (𝜑)𝑑𝜑 𝑀𝑛 < 𝑀𝑝 - Phao ổn định động : 𝜑 𝜑 ∫ 𝑀𝑛 (𝜑)𝑑𝜑 > ∫ 𝑀𝑝 (𝜑)𝑑𝜑 0 Hoặc khi: 𝜑 𝜑 ∫0 𝑀𝑛 (𝜑)𝑑𝜑 = ∫0 𝑀𝑝 (𝜑)𝑑𝜑 𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑝 24 CHƯƠNG 3: VÍ DỤ THIẾT KẾ KẾT CẤU MÓNG NỔI BẰNG PHẦN MỀM SAP 2000 3.1 Xác định thông số hình học mô hình Các thông số hình học mô hình kết cấu móng chọn tính toán sau: dài x rộng x cao = 8m x 8m x 3m Chiều dày bê tông đáy, nắp thành móng 0,1m Kết cấu chịu lực thùng móng bao gồm hệ dầm ngang dầm dọc bê tông cốt composit polyme Kích thước dầm ngang sau: dài x rộng x cao = 8m x 0,3m x 0,5m Kích thước dầm dọc sau: dài x rộng x cao = 8m x 0,3m x 0,5m Khoảng cách dầm ngang 4m, Khoảng cách dầm dọc 4m Mô hình móng Hình 3.1 Hình 3.1 Mô hình hình học móng 3.2 Khai báo thông số vật liệu 3.2.1 Bê tông Cách khai báo vật liệu tham khảo từ tài liệu [4] Các tiêu lý bê tông khai báo SAP2000 hình 3.2 25 Hình 3.2 Khai báo vật liệu bê tông 3.2.2 Thanh Composit polyme Các tiêu lý polyme khai báo SAP 2000 tương tự thép thay đổi tiêu lý hình 3.3 Hình 3.3 Khai báo vật liệu FRP 26 3.3 Khai báo tải trọng tổ hợp tải trọng Tham khảo kết nghiên cứu tác giả [3], thấy kết cấu móng thiết kế với tải trọng sau đây: + Tải trọng thân (tĩnh tải); + Tải trọng người, phương tiện (hoạt tải) qht =2T/m2; + Tải trọng sóng (tải trọng động) lấy với chiều cao sóng hs=1,0m; + Tải trọng gió (tải trọng động) gió hút 0,76 T/m2 gió hút 0,54T/m2; + Tải trọng dòng chảy (tải trọng động) lấy với vận tốc dòng chảy v = 1,0 m/s; 3.4 Kết tính toán mô hình Kết nội lực mômen, lực màng lực cắt nắp trình bày hình 3.4, hình 3.5 hình 3.6 Hình 3.4 Mô men nắp 27 Hình 3.5 Lực dọc nắp Hình 3.6 Lực cắt nắp Kết nội lực mômen, lực màng lực cắt đáy trình bày hình 3.7, hình 3.8 hình 3.9 28 Hình 3.7 Mô men đáy Hình 3.8 Lực màng đáy 29 Hình 3.9 Lực cắt đáy Kết nội lực mômen, lực màng lực cắt thành trình bày hình 3.10, hình 3.11 hình 3.12 Hình 3.10 Mô men dầm thành Hình 3.11 Lực màng thành 30 Hình 3.12 Lực cắt thành Kết tổ hợp nội lực dầm dùng để tính cốt FRP trình bày bảng 3.2 3.3 Kết tính toán hàm lượng FRP trình bày hình 3.13 Bảng 3.2 Tổ hợp nội lực Area AreaElem Text Text ShellType MMax MMin VMax Text Tonf-m/m Tonf-m/m Tonf/m 25 25 Shell-Thin -0.05872 -0.31434 0.574 156 156 Shell-Thin 2.62474 0.5171 4.458 156 156 Shell-Thin 2.62474 0.5171 4.458 157 157 Shell-Thin 2.62617 0.52116 4.464 157 157 Shell-Thin 2.62617 0.52116 4.457 184 184 Shell-Thin 2.65745 0.52885 4.481 184 184 Shell-Thin 2.65745 0.52885 4.474 192 192 Shell-Thin 2.6559 0.52334 4.474 192 192 Shell-Thin 2.6559 0.52334 4.474 212 212 Shell-Thin 2.51246 0.52223 4.441 212 212 Shell-Thin 2.51246 0.52223 1.765 31 Bảng 3.3 Tổ hợp nội lực dầm Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 M3 Text Tonf Tonf Tonf-m Text m Text Text COMB1 Combination COMB1 Combination BAO Combination Max -5.4113 -0.7899 26.53983 BAO Combination Max -5.4155 34 COMB1 Combination 34 COMB6 Combination 34 COMB7 Combination 34 COMB8 Combination 34 COMB9 Combination 34 BAO Combination 12.9319 12.9319 25.9891 - -1.8987 26.53983 1.8987 1.8987 - - 24.5827 28.2883 - - 24.5731 28.2691 - - 24.5862 28.5527 Max - 26.53983 -29.924 38.79578 24.5862 28.5527 - 26.53983 - 11.8456 13.5307 36.36373 36.57677 36.56088 36.36373 38.79578 32 Hình 3.13 Kết tỷ lệ hàm lượng FRP thiết kế cho mô hình móng Kết tính toán chuyển vị ổn định kết cấu thùng bê tông trình bày bảng 3.4 Bảng 3.4 Kết chuyển vị ổn định nút thùng bê tông thành mỏng thi công bến Nút Text 101 116 98 104 95 100 102 115 97 Tải trọng Text DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD DEAD U1 m 0,000052 4,414E-10 0,000001914 -0,000001913 0,000003834 -0,000003833 3,85E-10 5,094E-10 0,000002289 -0,000002288 U2 m 4,998E-07 5,475E-10 4,902E-10 5,992E-10 4,298E-10 6,595E-10 -1,353E-07 1,364E-07 -0,00000014 -1,399E-07 U3 R1 m Radians -0,304437 0,000007975 -0,304598 -2,317E-09 -0,304594 -2,486E-09 -0,304594 -2,141E-09 -0,304582 -2,667E-09 -0,304582 -1,974E-09 -0,304581 -0,00006 -0,304581 0,00006 -0,304578 -0,00006 -0,304578 -0,00006 R2 R3 Radians Radians 0,00003 -0,000026 6,716E-10 -2,545E-10 -0,000016 -6,411E-11 0,000016 1,418E-10 -0,000036 -1,547E-10 0,000036 -6,35E-10 5,242E-10 5E-11 8,681E-10 -2,248E-11 -0,000015 7,914E-07 0,000015 -0,000000792 33 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Thông qua nghiên cứu ưu nhược điểm loại vật liệu kết cấu móng sử dụng cho công trình khơi tác giả đưa đề xuất áp dụng vật liệu FRP thay cho cốt thép giải pháp kết cấu móng cho công trình điện vượt biển Đề tài trình bày bước tính toán thiết kế kết cấu móng sử dụng FRP thay cho cốt thép kết cấu bê tông cốt thép Các bước tính toán theo điều kiện ổn định điều kiện bền Đề tài đưa ví dụ tính toán cụ thể cho móng có kích thước hình học dài x rộng x cao là: 8m x 8m x 3m Qua nghiên cứu tác giả thấy khả sử dụng vật liệu FRP kết cấu móng hoàn toàn khả thi cho công trình khơi đặc biệt khu vực nước sâu địa chất yếu Do hạn chế thời gian kinh tế, nên đề tài dùng lại bước mô số mô hình vật lý thực nghiệm để kiểm chứng kết tính toán mô hình số Kiến nghị Đề tài nghiên cứu giải pháp kết cấu móng chưa áp dụng Việt Nam, tác giả mong muốn nghiên cứu sâu đề tài hỗ trợ kinh phí để làm thí nghiệm mô hình vật lý Từ kết mô hình vật lý đối chứng với mô hình số triển khai giải pháp kết cấu vào thực tiễn 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Chỉ dẫn thiết kế thi công kết cấu bê tông Polyme cốt sợi, Đại học xây dựng, Hà Nội, 2015 [2] Phạm Văn Giáp, Nguyễn Hữu Đẩu, Nguyễn Ngọc Huệ, Công trình bến cảng, NXB Xây Dựng, Hà nội, 2008 [3] ThS Vũ Minh Tuấn, TS Nguyễn Viết Thanh, Thiết kế bến cảng du thuyền, NXB xây dựng, Hà Nội 2014 [4] Bùi Đức Vinh, Phân tích thiết kế kết cấu phần mềm SAP 2000, NXB Thống kê, 2001 [5] https://www.csiamerica.com/ 35
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sử dụng cốt sợi thủy tinh làm móng các công trình trụ điện trên biển, Nghiên cứu sử dụng cốt sợi thủy tinh làm móng các công trình trụ điện trên biển, Nghiên cứu sử dụng cốt sợi thủy tinh làm móng các công trình trụ điện trên biển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay