Nghiên cứu đo dao động xoắn đường trục diesel lsi máy phát điện tại Viện Nghiên cứu Phát triển

30 133 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:02

Nghiên cứu đo dao động xoắn đường trục diesel lsi máy phát điện tại Viện Nghiên cứu Phát triểnNghiên cứu đo dao động xoắn đường trục diesel lsi máy phát điện tại Viện Nghiên cứu Phát triểnNghiên cứu đo dao động xoắn đường trục diesel lsi máy phát điện tại Viện Nghiên cứu Phát triểnNghiên cứu đo dao động xoắn đường trục diesel lsi máy phát điện tại Viện Nghiên cứu Phát triểnNghiên cứu đo dao động xoắn đường trục diesel lsi máy phát điện tại Viện Nghiên cứu Phát triển TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐO DAO ĐỘNG XOẮN ĐƯỜNG TRỤC HỆ TRỤC DIESEL LAI MÁY PHÁT ĐIỆN TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN Chủ nhiệm đề tài: ĐỖ ĐỨC LƯU, PGS TSKH Hải Phòng, tháng 4/2016 MỤC LỤC MỞ ĐẦU _1 CHƯƠNG ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO THÍ NGHIỆM ĐO MÔ MEN XOẮN TRÊN HỆ TRỤC DIESEL LAI MÁY PHÁT TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 1.2 Trang thiết bị đo mô men xoắn đường trục diesel –máy phát 1.3 Kết luận chương _12 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐO MÔ MEN XOẮN TRÊN ĐƯỜNG TRỤC DIESEL –MÁY PHÁT ĐIỆN TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 13 2.1.Đặt toán đo mô men xoắn trục trung gian tổ hợp diesel-máy phát điện Viện Nghiên cứu Phát triển _13 2.2.Kế hoạch thực nghiệm _15 2.3.Thí nghiệm lưu trữ liệu _16 2.4.Đọc liệu lưu trữ xử lý số liệu thí nghiệm 16 2.5.Phân tích kết kết luận chương _18 CHƯƠNG KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ 25 3.1.Kết luận chung 25 3.2.Kiến nghị _25 TÀI LIỆU THAM KHẢO _26 DANH SÁCH HÌNH, ẢNH Hình 1.1 Sơ đồ nguyên lý hệ trục diesel –máy phát điện khả lắp đặt thiết bị đo mô men xoắn đoạn trục hoán cải _ Hình 1.2 Hình ảnh đoạn trục trung gian hệ trục diesel –máy phát điệnlắp đặt cảm biến điện từ đo mô men xoắn Hình 1.3 Hình ảnh góp DAQ dạng PicoScope 3000 10 Hình 2.2 Kết đo tín hiệu cảm biến điện từ (thử nghiệm cân chỉnh hai đầu cảm biến, chế độ ổn định) _ 16 Hình 2.3 Lập trình (Code) cho đọc liệu từ file*.BIN lựa chọn đoạn trích mẫu _ 17 Hình 2.4 Kết mô hai sóng tín hiệu hình sin lệch pha 15 độ 19 Hình 2.5 Kết chuyển đổi hai sóng hình sin sang hai sóng vuông _ 19 Hình 2.6 Xác định lệch pha hai sóng vuông _ 20 Hình 2.7 Kết hai sóng tín hiệu đo góc cảm biến điện từ (kênh A B) 21 Hình 2.8 Kết hai sóng tín hiệu đo góc biến đổi sang dạng sóng vuông (kênh A B) 22 Hình 2.9 Độ lệch pha hai sóng tín hiệu đo góc dạng sóng vuông _ 23 DANH SÁCH THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt D-G Diesel –máy phát, D-G DAQ Bộ góp, thu thập liệu Trang MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Mô men xoắn đường trục hệ động lực diesel tàu biển đối tượng cần đo, nghiên cứu ứng dụng thực tế công nghiệp đóng tàu, khai thác tàu biển vỏ thép giới Trong công nghiệp đóng tàu biển vỏ thép thực quy phạm Đăng kiểm, có Quy chuẩn Việt nam việc đo dao động xoắn đường trục hệ động lực diesel tàu biển tàu đóng có hoán cải thành phần hệ đường trục [5-8] Thông thường, tàu vận tải biển dùng động diesel thấp tốc trung tốc, việc đo mô men xoắn không gặp nhiều khó khăn sử dụng phương pháp thiết bị đo mô men xoắn đại phổ biến nay: phương pháp biến dạng xoắn bề mặt trục truyền tín hiệu đo qua sóng radio (HF) Wi-Fi với thiết bị ngoại nhập đắt tiền Đối với động diesel cao tốc tàu biển lai chân vịt lai máy phát điện, việc đo mô men xoắn chưa có thông tin đầy đủ Đây đối tượng cần nghiên cứu để triển khai nghiên cứu phát triển công nghệ chế tạo thiết bị, nội địa hóa sản phẩm công nghệ cao Mặt khác, tàu SAO BIỂN Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thiết bị đo mô men xoắn bị hỏng (tàu đóng cách 30 năm), sửa chữa phục hồi theo công nghệ cũ trước mà nhà chế tạo đưa Điều đặt nhiệm vụ nghiên cứu lựa chọn phương án khả thi cho xây dựng thiết bị đo mô men xoắn để phục hồi thiết bị, phục vụ đào tạo huấn luyện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Muốn triển khai thực nhiệm vụ trên, cần xây dựng mô hình, hệ thống trang thiết bị để đo mô men xoắn cho hệ trục tương tự với hệ trục tàu SAO BIỂN Trước thực tế triển khai đo mô men xoắn tàu thực, đo hệ động lực diesel –máy phát điện Viện Nghiên cứu Phát triển Như vậy, vấn đề đặt có nghĩa cấp thiết khoa học nhu cầu ứng dụng triển khai thực tế Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, đáp ứng mục tiêu nghiên cứu phát triển cho lĩnh vực khoa học –công nghệ mà Viện Nghiên cứu Phát triển thực -1- Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài -Trên giới, phương pháp tem biến dạng bề mặt áp dụng rộng rãi vào thực tế đo mô men xoắn đường trục (thường trục trung gian) hệ trục tàu biển tàu xuất xưởng (đóng mới) Thông thường hệ trục đo với số vòng quay thấp, đặc trưng cho động máy thấp tốc [4, 12, 15] -Phương pháp điện từ trường quang để đo độ lệch góc biến dạng thường nghiên cứu phòng thí nghiệm Trên thực tế đo hệ trục tàu biển chưa áp dụng rộng rãi [9, 10]; -Chưa có thông tin việc xây dựng thí nghiệm nghiên cứu mô men xoắn đặc biết triển khai nghiên cứu phương pháp đo động trung tốc cao tốc mục tiêu mà đề tài đặt Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu Mục tiêu -Nghiên cứu đo mô men xoắn hệ trục tàu dùng diesel cao tốc trung tốc số phương pháp đo đại không tiếp xúc; -Đề xuất phương pháp đo mô men xoắn cho hệ trục dùng diesel cao tốc Đối tượng -Đo mô men xoắn đường trục hệ động lực dùng diesel trung tốc, cao tốc -Đối tượng thí nghiệm: hệ trục tổ hợp diesel –máy phát điện phòng thí nghiệm trường Đại học Hàng hải Việt Nam Phạm vi nghiên cứu -Nghiên cứu tính khả thi số phương pháp không tiếp xúc để đo mô men xoắn đường trục diesel lai; Phương pháp nghiên cứu, kết cấu công trình nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu -Phân tích lý thuyết; -Xây dựng hệ thống thí nghiệm cho thực nghiệm; -Thực nghiệm đo mô men xoắn -2- Kết cấu đề tài Đề tài triển khai gồm chương nội dung, phần mở đầu tài liệu tham khảo, in ấn khổ A4 theo quy định Phần nội dung thể hiện: Chương ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO THÍ NGHIỆM ĐO MÔ MEN XOẮN TRÊN HỆ TRỤC DIESEL LAI MÁY PHÁT TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN Chương NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐO MÔ MEN XOẮN HỆ TRỤC DIESEL –MÁY PHÁT TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN Chương ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP ĐO MÔ MEN XOẮN TRÊN HỆ TRỤC DÙNG DIESL CAO TỐC Kết đạt đề tài - Xây dựng mô hình vật lý đo mô men xoắn hệ trục diesel cao tốc tàu tàu biển; -Triển khai đo thử để xác định tính khả thi việc lựa chọn phương pháp thiết bị đo mô men xoắn hệ trục; -Đề xuất phương pháp, giải pháp công nghệ kỹ thuật cho đo mô men xoắn hệ trục diesel cao tốc tàu biển -3- CHƯƠNG ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO THÍ NGHIỆM ĐO MÔ MEN XOẮN TRÊN HỆ TRỤC DIESEL LAI MÁY PHÁT TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 1.1.Hoán cải đường trục diesel –máy phát điện 1.1.1 Đường trục tổ hợp diesel –máy phát trước hoán cải Mục tiêu nghiên cứu đo MMX đường trục tổ hợp D-G - Nghiên cứu phục hồi thiết bị đo mô men xoắn (MMX, Torsional Moment, TM) tàu huấn luyện SAO BIỂN; -Nghiên cứu kiểm tra khả đo MMX số phương pháp mới: tem biến dạng, điện từ trường phương pháp đo quang điện; -Nghiên cứu kiểm tra số phương pháp thuật toán đo, xử lý tín hiệu MMX, Mục đích: Phục vụ mục tiêu đo MMX phương pháp: tem dán bề mặt biến dạng trục; phương pháp đo góc xoắn biến dạng mặt cắt Hiện trạng hệ trục diesel lai máy phát Viện NCPT Động diesel dạng DEUTZ hãng DEUTZ (Đức) liên doanh với tập đoàn công nghiệp Duy Phương (Trung Quốc) chế tạo Diesel có kí hiệu: DEUTZ, họ 226 B, với: đường kính xy lanh D=105 mm; hành trình piston S=120 mm; số xy lanh 6; Công suất chế độ định mức: Pnor = 110 kW; Mô men xoắn chế độ định mức: MMXnor =332 Nm; Mô men xoắn cực đại: MMXmax =414 Nm; suất tiêu hao nhiên liệu định mức: 228 g/kW.h ; -4- suất tiêu hao nhiên liệu MMXmax : 207 g/kW.h ; vận tốc trung bình piston, cp =12m/s; tỉ số nén  = 16,6; áp suất trung bình: pmi = 7,1 [bar] , (kg/cm2); áp suất cháy cực đại: pz = 95 [bar] , (kg/cm2); vòng quay định mức: 1500 -1800 v/ph; vòng quay toàn tải thấp: 1000 v/ph; vòng quay ổn định thấp nhất: 650 v/ph; thứ tự nổ: 1-5-3-6-2-4; Thực trạng hệ trục diesel –máy phát điện xuất xưởng từ nhà máy chế tạo bố trí trang thiết bị đo mô men xoắn đường trục, động diesel máy phát khoảng trống (không gian) cho việc lắp đặt phần tử cảm biến xoắn trang thiết bị khác thiết bị đo kèm Từ đó, đặt nhiệm vụ cần hoán cải đường trục cho phù hợp với nhiêm vụ nghiên cứu thí nghiệm Viện NCPT 1.1.2 Hoán cải đường trục diesel –máy phát điện cho đo mô men xoắn Yêu cầu kỹ thuật cho hoán cải đường trục: (a) Kéo dài đường trục thêm đoạn trục trung gian, với chiều dài khoảng 1000 mm; (b) Đường kính đoạn trục trung gian đủ để có biến dạng bề mặt, đo tem dán biến dạng lắp đặt thuận tiện đoạn trục đó; (c) Đoạn trục đảm bảo biến dạng góc để đo góc biến dạng hai bề mặt theo phương pháp điện từ trường phương pháp quang; (d) Đảm bảo bền xoắn cho thành phần hệ trục Đặc điểm trình hoán cải, chế tạo lắp đặt hệ trục (a) Kéo dài đường trục thêm đoạn trục trung gian, với chiều dài khoảng 1025 mm; Trục đặc, có đường kính trung bình 95 mm Trục trung gian -5- đặt gối đỡ để không bị võng, hai đầu nối cứng qua bích với động diesel máy phát; (b) Chiều dài đoạn trục trung gian tính sơ đảm bảo theo tiêu chuẩn đường kính trục (tính bền) đảm bảo không gian để lắp đặt tem biến dạng phát tín hiệu không dây (WiFi) Các đặc điểm khác nghiên cứu bổ sung cho trường hợp sử dụng phương pháp đo MMX cụ thể (c) Do nhà sản xuất tổ hợp D - G không cung cấp hồ sơ số liệu cần thiết cho việc tính dao động xoắn hệ trục Từ đó, thí nghiệm đo MMX kiểm tra đặc điểm TVs hệ trục (d) Sau chế tạo lắp đoạn trục trung gian mới, hệ trục cân chỉnh Do vậy, nghiên cứu đo TVs phương pháp đo MMX làm nhiệm vụ kiểm tra xoắn hệ trục sau hoán cải thực nghiệm Sơ đồ nguyên lý hệ trục D-G dùng để thí nghiệm đo MMX thể hình 1.1 -6- 4.a 3.a 6.a 7.a 3.b 7.b 10 4.b 6.b 5.a 8.a 2.c 2.a 2.a 8.b 5.b 2.b 2.b Hình 1.1 Sơ đồ nguyên lý hệ trục diesel –máy phát điện khả lắp đặt thiết bị đo mô men xoắn đoạn trục hoán cải 1-Bệ máy; 2.a –Lò so (nhún) đặt diesel; 2.b –Lò so đặt máy phát; 2.c- Gối đỡ trục trung gian; 3.a- Thân diesel; 3.b –Thân rô to (máy phát); 4.a- Trục khuỷu diesel; 4.b –Trục rô to (máy phát);5.a, 5.b –Bích cứng; 6.a, 6.b –giá đỡ cảm biến điện từ; 7.a, 7.b –cảm biến điện từ; 8.a, 8.b –vành đĩa tạo xung; –Đoạn trục trung gian; 10 –Tem biến dạng (dán mặt trục) Với đoạn trục nối, có chiều dài đường kính phù hợp để triển khai đo mô men xoắn theo phương pháp biến dạng (10) bề mặt đoạn trục trung gian (9), theo phương pháp đo độ lệch hai góc hai mặt phẳng (tại mặt cắt đặt bánh tạo xung) hai cảm biến điện từ (7a, 7.b) Đoạn trục trung gian tính bền theo công thức [5], có đường kính thực tế chế tạo không nhỏ giá trị: 𝑑𝑡.𝑡𝑔 = 𝐹 √𝑃/𝑛, (mm), F –hệ số, phụ thuộc vào dạng động sử dụng cho lắp đặt: -7- (1.1) CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐO MÔ MEN XOẮN TRÊN ĐƯỜNG TRỤC DIESEL –MÁY PHÁT ĐIỆN TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 2.1.Đặt toán đo mô men xoắn trục trung gian tổ hợp diesel-máy phát điện Viện Nghiên cứu Phát triển Như ta nêu trên, mục đích nghiên cứu thực nghiệm kiểm tra khả triển khai ba phương pháp đo mô men xoắn không tiếp xúc: phương pháp điện từ; phương pháp quang; phương pháp tem biến dạng cho hệ trục dùng diesel cao tốc Hệ thống thực nghiệm xây dựng với chiến lược tìm kiếm phương pháp phù hợp giải pháp nâng cao độ xác thiết bị đo mô men xoắn Quá trình nghiên cứu dự kiến thực thời gian 2-3 năm sở định hướng ứng dụng chuyển giao công nghệ cho việc hoán cải, sửa chữa thiết bị đo mô men xoắn tàu SAO BIỂN, chế tạo số dạng thiết bị đo mô men xoắn nghiên cứu Đề tài đặt giải toán chuỗi nhiệm vụ nghiên cứu thực nghiệm đo mô men xoắn Do điều kiện chưa cho phép thử tải, nên giới hạn phạm vi toán đặt ra: nghiên cứu khả tạo tín hiệu mô men xoắn phương pháp đo lựa chọn điều kiện tổ hợp diesel –máy phát điện không tải Thiết bị đo mô men xoắn dạng tem biến dạng đại, công nghiệp mà Viện Khoa học Công nghệ Tàu thủy trước sử dụng vào đo dao động xoắn nhiều hệ trục tàu biển đóng mới, trình Đăng kiểm hỏng, không làm việc Ngoài ra, lần đo cần chi phí lớn từ cảm biến (cầu biến dạng), keo dán chuyên dùng (nhập ngoại) thuê thiết bị Tổng chi phí cho lần đo có báo cáo Đăng kiểm từ (80 -120) triệu VNĐ -13- Trong năm 2015, PGS TSKH Đỗ Đức Lưu ThS NCS Hoàng Văn Sĩ tiến hành đo mô men xoắn (dao động xoắn) tàu BinhAn-Valiant (tàu phục vụ), chủ tàu: công ty đóng tàu Bình An Hệ trục tàu gồm 02 hệ trục mạn trái phải, 02 động máy chinh diesel kì, cao tốc, hình chữ V: Loại động cơ: Caterpillar 3516C; Công suất: 1554 kW @ 1600 rpm; Số xy lanh: 16; Thứ tự cháy: A1-B1-A3-B3-A2-B2-A5-B5-A8-B8-A6-B6-A7-B7-A4-B4 Chân vịt tàu dùng loại biến bước Hệ trục dùng hộp số với tỉ số truyền vận tốc: 6,05:1 Tem biến dạng: ½ cầu (Quarter bridge); dạng: Z23-MA-2-350-11 Bộ góp cDAQ-NI, loại: NI 9191 – 9236 Phần mềm xây dựng: LabView Báo cáo Đăng kiểm NK Kết đo thể tính khả thi phương pháp thiết bị đo mô men xoắn xây dựng Trường ĐHHHVN theo phương pháp tem dán Trong đề tài NCKH này, khảo sát khả triển khai đo mô men xoắn theo phương pháp điện từ phương pháp quang Cả hai phương pháp đưa tín hiệu hai kênh tương ứng với góc xoắn hai vành đĩa trái phải Phương pháp điện từ đưa tín hiệu tương tự hình sin tương ứng vành đĩa Phương pháp quang (trong thí nghiệm sử dụng di-ot quang) đưa tín hiệu tương tự tương ứng thời điểm qua mắt cảm biến Phần tử phát quang thí nghiệm chế tạo theo mã vạch đen –trắng dán bề mặt vãng đĩa Dải mã vạch chế tạo máy tính, có độ xác cao chia thành 180 vạch cho vòng 360 độ Thay cho vị trí sensor điện từ, ta đặt vào sensor quang điot -14- Do tính chất tạo xung tín hiệu đầu hai sensors quang điện từ giống (đầu tín hiệu tương tự), nên góp thí nghiệm sử dụng máy sóng hãng chế tạo hàng đầu giới: PicoScope, loại 3000 với tính trình bày 2.2.Kế hoạch thực nghiệm Hiện tại, chưa thể thử nghiệm chế độ tải tác động máy phát, nên thử chế độ: khởi động, ổn định vòng quay không tải dừng động Đo dao động xoắn sở đo hai tín hiệu tương ứng với vị trí hai đĩa Mục đích thí nghiệm: Kiểm tra, phát thay đổi tín hiệu đo (hai kênh) cho chế độ làm việc diesel (như nêu) ổn định chúng chế độ, đặc biệt chế độ ổn định vòng quay (trung bình) Tại chế độ ổn định hiển thị kết đo máy tính hai kênh tín hiệu độ lệch pha chúng Xử lý tín hiệu để xác định tín hiệu có ích hai kênh đo, hiệu pha hai kênh đo Phân tích đánh giá khả phát triển phương pháp đo cho việc chế tạo thiết bị đo mô men xoắn cho hệ trục dùng diesel cao tốc, đặc biệt đề xuất giải pháp cho hoán cải, sửa chữa nâng cấp thiết bị đo mô men xoắn tàu Sao Biển trường Đại học Hàng hải Việt Nam Kế hoạch thực nghiệm thể gồm hai bước: Bước Chuẩn bị cho thí nghiệm -Chuẩn bị động cơ, hệ trục cho thí nghiệm; -Chuẩn bị trang thiết bị đo Bước Tiến hành thí nghiệm -Đo lưu trữ liệu; -Hiển thị nhanh kết đo máy tính Bước Xử lý liệu -Xử lý liệu; -Phân tích kết -15- 2.3.Thí nghiệm lưu trữ liệu -Hệ trục diesel lai máy phát điện khởi động, chạy ổn định chế độ vòng quay 780 vòng/phút, dừng -Bộ góp cài đặt chế độ lấy mẫu 200.000.000 mẫu/giây (0,2GS/s) -Phần mềm (được xây dựng LabView) ghi lại liệu theo dòng đo dạng nhị phân (*.BIN) Kết liệu đo, hiển thị nhanh hình thể hình 2.2 Hình 2.2 Kết đo tín hiệu cảm biến điện từ (thử nghiệm cân chỉnh hai đầu cảm biến, chế độ ổn định) -16- 2.4.Đọc liệu lưu trữ xử lý số liệu thí nghiệm Hình 2.3 Lập trình (Code) cho đọc liệu từ file*.BIN lựa chọn đoạn trích mẫu Đây phần quan trọng cần xây dựng thuật toán chương trình xử lý tín hiệu thu ghi file có định dạng phù hợp (trong thí nghiệm ghi dạng file *.BIN, file nhị phân) Lập trình Code (Block Diagram) LabView thể hình 2.3 -17- 2.5.Phân tích kết kết luận chương Dữ liệu đo hai kênh (kênh A kênh B), dung lượng lớn 195.313 MB cho kênh (tổng số 390.6 MB cho kênh) nhờ thiết bị đo đại trích lưu trũ dạng file.BIN LabView Đọc xử lý liệu lập trình LabView -Tín hiệu đo hai kênh có chứa nhiễu, loại bỏ thuật toán lọc Chúng dùng lọc có sẵn LabView để lập trình (bộ lọc:Butterworth; dùng Bandpass) Tín hiệu hai kênh thu hình sin, lọc thể hình 2.7 - Để thể độ lệch hai pha hai tính hiệu đo đa hài hình sin này, chuyển sang dạng tín hiệu vuông để dễ nhận biết lệch pha hai tín hiệu lọc Trên hình 2.8 thể kết dùng thuật toán lập trình chuyển đổi hai tính hiệu đo tín hiệu sóng hình sin sang hai sóng hình vuông -Độ lệch pha hai tín hiệu vuông thể hình 2.9 qua thuật toán lôgic (XOR, hình bên), với câu lệnh: z = XOR(x,y) đạt false (z=0) đồng thời hai tín hiệu đầu vào false, true Ngược lại, z = có hai tín hiệu đầu vào Để dễ dàng nhận biết trình chuyển đổi, lập trình mô LabView Hai tín hiệu sin tần số, lệch pha ban đầu 15 độ, với biên độ 2.2 2.1 mô hình 2.4, biểu diễn đồ thị Hai tín hiệu chuyển thành hai tín hiệu hình sin, với quy luật nắn dòng di-ot Hai tín hiệu xung hình vuông thể hình 2.5 Độ lệch pha hai tín hiệu hình vuông xác định theo thuật toán XOR kết biểu thị hình (2.6) Với thuật toán code lập trình xây dựng mô phỏng, áp dụng chuyển sang lập trình cho xử lý tín hiệu đo góc xoắn đọa -18- trục trung gian tổ hợp D-G Kết thu thể tính ứng dụng phương pháp triển khai, nghiên cứu Hình 2.4 Kết mô hai sóng tín hiệu hình sin lệch pha 15 độ Hình 2.5 Kết chuyển đổi hai sóng hình sin sang hai sóng vuông -19- Hình 2.6 Xác định lệch pha hai sóng vuông -20- Hình 2.7 Kết hai sóng tín hiệu đo góc cảm biến điện từ (kênh A B) -21- Hình 2.8 Kết hai sóng tín hiệu đo góc biến đổi sang dạng sóng vuông (kênh A B) -22- Hình 2.9 Độ lệch pha hai sóng tín hiệu đo góc dạng sóng vuông -23- Kết luận chương -Kết đo được, hiển thị nhanh kết máy sóng với tốc độ cao 0,2GS/s đáp ứng yêu cầu đo tín hiệu mô men xoắn trục động diesel cao tốc, với tốc độ vòng quay (1500 -1800) vòng /phút -Hai đầu đo điện-từ Trung Quốc chế tạo nghiên cứu ứng dụng vào xây dựng cảm biến góc quay trục quay mặt cắt có gắng đĩa bánh Với kết nhận dạng độ lệch hai tín hiệu hình sin thuật toán xây dựng chứng tỏ khả hoàn thiện công nghệ xác định mô men xoắn theo phương pháp đo góc xoắn đầu đo điện từ (Electronic Magnetic Sensors, EMS) -Phương phát thuật toán lập trình LabView minh chứng cho khả xây dựng thiết bị đo, xử lý tín hiệu dao động xoắn điều kiện Việt Nam Trong trình nghiên cứu thử nghiệm, thực đo với đầu cảm biến quang điện tử Kết đo chưa ổn định chưa thể áp dụng triển khai ứng dụng điều kiện thí nghiệm Phương pháp đo biến dạng tem dán bề mặt gặp khó khăn tốc độ truyền tín hiệu với chế độ vòng quay trục đo lớn Kết truyền tín hiệu không liên tục điều kiện đo tàu chế độ vòng quay trục lớn (truyền Wi-Fi) yếu tố cần nghiên cứu tiếp để ứng dụng công nghệ tem dán biến dạng vào đo dao động xoắn hệ trục dùng diesel cao tốc trung tốc -24- CHƯƠNG KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ 3.1.Kết luận chung -Đề tài phân tích, xây dựng điều kiện sở vật chất cần thiết cho xây dựng phòng thí nghiệm động lực học diesel tàu biển Được quan tâm Ban giám hiệu, hệ động lực diesel lai máy phát điện hoán cải phục vụ nghiên cứu phát triển động lực học, dao động, âm hệ động lực máy tàu biển -Đề tài triển khai nghiên cứu thực nghiệm đo mô men xoắn hệ trục diesel tàu biển phương pháp tem dán biến dạng xoắn bề mặt trục truyền tin không dây; phương pháp đo góc xoắn đoạn trục hai mặt phẳng phương pháp quang điện từ, phương pháp điện từ Kết nghiên cứu bước đầu cho phép nghiên cứu triển khai đo mô men xoắn phương pháp điện –từ hệ trục diesel trung tốc, cao tốc tàu biển -Trang thiết bị đầu tư cho nghiên cứu thiết bị đo, thu góp liệu tốc độ cao, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu phát triển Viện Nghiên cứu Phát triển Hệ thống đo, phân tích dao động xoắn theo phương án xây dựng ứng dụng vào nghiên cứu phát triển vấn đề động lực học âm máy piston rô to tàu biển 3.2.Kiến nghị -Đề nghị Ban giám hiệu sớm cho phép triển khai chế tạo hộp kết nối tải để tổ hợp diesel –máy phát sớm hoạt động chế độ tải cần thiết; -Đề tài sớm nghiên cứu tiếp chuyển giao công nghệ vào hoán cải, nâng cấp, sửa chữa thiết bị đo mô men xoắn, giám sát công suất tàu SAO BIỂN -25- TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Đức Lưu (2009) Động lực học Chẩn đoán kỹ thuật diesel tàu thủy dao động NXB GTVT Hà Nội Đ.Đ.Lưu, H.V.Sĩ, L.V.Vang (2014) Quy chuẩn Việt Nam dao động xoắn hệ trục diesel ứng dụng xây dựng phần mềm tự động tính giới hạn xoắn thành phần hệ trục diesel lai máy công tác Tạp chí KHCN-HH số 40, NXB Hàng hải Đ.Đ.Lưu, H.V.Sĩ, L.V.Vang (2014) Virtual Instrument to automatically draw the permit maximum torsional pressures for the marine diesel shaft system Tạp chí KHCN-HH số 40, NXB Hàng hải Đ.Đ.Lưu, H.V.Sĩ, L.V.Vang (2014) Các phương pháp đo mô men xoắn đại hệ trục diesel tàu thủy Tạp chí GTVT, tháng 06/2015 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia QCVN 21: 2010/BGTVT Quy phạm phân cấp đóng tàu biển vỏ thép Phần Hệ thống máy tàu Chương Dao động xoắn hệ trục Class NK (2014) Rules for the Survey and Construction of Steel Ships (Part D, Chapter 8: Torsional Vibration of shaftings) Class Lloyd’s Register (2014) Rules and Regulations for the Classification of ships, (Part: Main And Auxiliary Machinery – Chapter 8: Shaft Vibration And Alignment) Russian Marine Register Морской регистр судоходства (2014) Правила классификации и постройки морских судов Volume 2.Part VII (Mục – Đường trục, Shafting) Garshelis (2002) Circulary magnetized non-contact torque sensor and method for measuring torque using the same United States Patent Patent Number: US 6,490,934 B2 10 Matzoll et al (2010) Optical sensor for measurement of static and dynamic torque U.States Patent Patent Number: US 7,784,364 B2 11 www.kyowa-ei.com/eng/technical/notes/measurement/axis.html Torsional and Shearing Stress Measurement of Axis Truy cập 10-04-2015 12 www.omega.com/faq/pressure/pdf/positioning.pdf Positioning strain gauses to monitor bending, axial, shear and torsional loads TC 10-04-2015 13 http://ocw.mit.edu/courses/materials-science-and-engineering David Roylance (June 23, 2000) Department of Materials Science and Engineering Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA 02139 Shear and torsion Truy cập 10-04-2015 -26- 14 www.ship-technology.com/constractors/propulsion/datum Datum Electronics - Torsionmeters and Shaft Power Meters Truy cập 15-04-2015 15 www.sintechnology.com/strain-gauge-measurements/ Torque_and_Torsional_vibration_measurements.html Truy cập 10-04-2015 16 http://www.km.kongsberg.com/ MetaPower - Shaft power Torque and Power measurement system for rotating shafts Truy cập 10-04-2015 17 www.honeywell.com Truy cập 10-04-2015 18 www.torsionmeter.com Truy cập 10-04-2015 19 www.vaf.com Truy cập 15-04-2015 20 www.ni.com Truy cập 15-04-2015 21 www.vold.com Truy cập 15-04-2015 -27-
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đo dao động xoắn đường trục diesel lsi máy phát điện tại Viện Nghiên cứu Phát triển, Nghiên cứu đo dao động xoắn đường trục diesel lsi máy phát điện tại Viện Nghiên cứu Phát triển, Nghiên cứu đo dao động xoắn đường trục diesel lsi máy phát điện tại Viện Nghiên cứu Phát triển

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay