đồ án quản lí lí túc xá trường TNUT

37 271 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 08:50

Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN Mục lục - Li núi u: Chng Kho sỏt tỡnh hỡnh thc t ti trng THPT Chuyờn Thỏi Nguyờn 1.1 Gii thiu v trng THPT Chuyờn Thỏi Nguyờn 1.2 Mụ hỡnh t chc trng THPT Chuyờn Thỏi Nguyờn 1.3 Mt s mu biu h thng 1.4 Xỏc nh thụng tin qun lý nhõn s Chng 2: Lý thuyt v chun hoỏ c s d liu 2.1 Xỏc nh cỏc thuc tớnh 2.2 Xỏc nh cỏc ph thuc hm 2.3 Chun hoỏ v dng 3NF 2.4.Thit k c s d liu Ti liu tham kho Chng KHO ST TèNH HèNH THC T TI TRNG THPT CHUYấN THI NGUYấN 1-1-1 Gii thiu v trng THPT Chuyờn Thỏi Nguyờn : Theo quyt nh s 408/ UB - Q ca UBND tnh Bc Thỏi v vic thnh lp trng PTTH Nng Khiu, ngy 15/10/1988 ỳng vo dp k nim 20 nm ngy Bỏc H gi lỏ th cui cựng cho ngnh giỏo dc, trng PTTH Nng Khiu Bc Thỏi ó t chc l khai ging nm hc u tiờn, ghi mt du son trang s ca nh trng Vi mc tiờu o to hc sinh gii, bi dng nhõn ti cho tnh nh v t nc, 22 nm qua thy v trũ nh trng ó khụng ngng n lc vt lờn bao khú khn th thỏch khng nh chớnh mỡnh, cú nhng bc i vng chc trờn ng phỏt trin Nh li nhng ngy u mi thnh lp, tt c ch vn dóy lp hc tng ( mn tm ca Trung tõm k thut tng hp Bc Thỏi ) - mt khong sõn nho nh, 10 thy cụ giỏo v 81 hc trũ ca lp chuyờn Toỏn, Lý, Vn, Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN Nga Thiu thn trm b! n nay, sau hn 20 nm, trng THPT Chuyờn ó l mt ngi trng khang trang, b th vi khu nh hiu b bn tng, dóy lp hc nm tng, cỏc phũng chuyờn mụn, phũng thớ nghim, nh th cht hin i, quy mụ, ú l nh s quan tõm sõu sc ca UBND tnh, s ch o qun lớ trc tip ca S giỏo dc v o to, s cng tỏc giỳp ca cỏc cp, cỏc ngnh, cỏc trng v cỏc bc cha m hc sinh ó ng viờn tinh thn v ng h vt cht cho nh trng Bờn cnh ú l s n lc phn u bn b bng tt c tõm huyt v trớ tu ca cỏc th h cỏn b giỏo viờn v hc sinh nh trng n nay, nhỡn li, thy trũ trng THPT Chuyờn tht t ho vỡ nhng gỡ ó gõy dng c T bn lp chuyờn vi 81 hc sinh ca nm u tiờn cho n nm hc 2009-2010 ny, trng ó cú 32 lp thuc 12 chuyờn ( Toỏn, Lớ, Húa, Sinh, Vn, S, a, Tin, Anh, Nga, Phỏp, Trung ) vi 1025 hc sinh, tng 12,6 ln so vi nm hc u trng mi thnh lp i ng cỏn b giỏo viờn gi õy ó tng lờn 102 ngi Vi khu hiu: " Tõm huyt - Trớ tu - Hiu qu " cỏc ng cỏn b - giỏo viờn luụn phn u lờn úng gúp sc mỡnh vo s nghip o to nhõn ti, gúp cụng sc vo thnh tớch chung ca nh trng: Hng nm cú khong 60% thy cụ t danh hiu chin s thi ua - giỏo viờn gii cỏc cp, 30% thy cụ cú trỡnh thc s, cú thy cụ giỏo ca nh trng ó vinh d c nh nc phong tng danh hiu Nh giỏo u tỳ, 15 ng c tng huy chng " Vỡ s nghip giỏo dc " Cỏc thy cụ ó chung sc ng lũng, dnh tõm huyt cho s nghip " Trng ngi ", gúp phn khụng nh lm nờn thnh tớch ca nh trng: Trng liờn tc nhiu nm lin t trng tiờn tin xut sc cp tnh c UBND Tnh, B giỏo dc v o to tng Bng khen Nm 1988, trng THPT Chuyờn Thỏi Nguyờn c nh nc tng Huõn chng Lao ng hng Ba, nm 2003 nh trng vinh d ún nhn Huõn Chng Lao ng hng Nhỡ Nm hc 2006-2007, trng c UBND tng c thi ua xut sc Nhiu t chuyờn mụn v cỏ nhõn Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN xut sc c Th tng Chớnh th, B Giỏo Dc v o to, S Giỏo Dc v o to, tng Bng khen Di mỏi trng THPT Chuyờn, nhng ht ging tt c nhng bn tay vng chm súc, ó cho bao thnh tớch rc r lm rng danh ngụi trng cht lng cao ca tnh Hai mt nm qua, bng vng thnh tớch ca hc sinh trng Chuyờn tht ỏng t ho Hng nm, t l tt nghip luụn t 100%, t l hc sinh trỳng tuyn vo cỏc trng H-C t t 80-95% Tớnh n ht nm hc 2007-2008, s hc sinh t gii cỏc k thi chn hc sinh gii cp tnh ca trng l 5008 em, s hc sinh t gii Quc gia l 424 em ( ú cú gii nht ) a tnh Thỏi Nguyờn lờn v trớ th 09/77 n v d thi cp quc gia Trng ó cú em tham d cỏc kỡ thi Olympic khu vc v quc t ( huy chng ng ca em Hong S Nguyờn - Toỏn K7, gii khuyn khớch: mụn Lớ ca em Trn Thanh V - K13 v mụn Sinh ca em Trn Phng Nga K17) Khụng ch o to hc sinh gii cỏc mụn khoa hc c bn, nh trng cũn chỳ trng cụng tỏc giỏo dc ton din - Cỏc em hc sinh trng Chuyờn cũn t rt nhiu cỏc gii thng nh : Nhúm Lớ K16 tham gia " Cuc thi sỏng to tr ton quc " t huy chng vng, " Trin lóm Sỏng to tr quc t" ti Hn Quc t huy chng Bc, nhiu gii thng th v cỏ nhõn cỏc cuc thi " Bo v ngun nc ", " Vit th quc t UPU ", " Tri hố Hựng Vng " Cỏc huy chng vng v gii thng cao cỏc k thi ngh, th thao cp tnh v quc gia Hng nm trng u cú cỏc th khoa kỡ thi tt nghip v thi i hc Nhiu gng mt hc sinh xut sc, vt khú lờn ó ginh c nhiu gii thng v cỏc sut hc bng ca cỏc qu ti tr: N sinh v tng lai, hc bng Lý T Trng, hc bng Valet, hc bng LorenStinh, Hoa Trng Nguyờn, Vũng tay ng i, Thp sỏng tng lai, Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN Hai mt nm qua, 18 khúa hc sinh tt nghip trng, ú nhiu em ó tr thnh nhng tin s, nhng cỏn b nghiờn cu khoa hc, nhiu em ang l nhng cỏn b ct cỏn c quan, ban ngnh ca ng v nh nc, nhiu em l nhng ngh s, nh bỏo cú tờn tui, nhng nh kinh doanh thnh t, úng gúp tớch cc vo s nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc, khng nh s ỳng n v cn thit ca mc tiờu o to v bi dng nhõn ti m ng, nh nc v ngnh giỏo dc ó ra, bi " Hin ti l nguyờn khớ ca quc gia " So vi dũng chy thi gian vụ tn, 22 nm cha phi l di nhng t iu kin ca mt tnh trung du cũn nhiu khú khn nh Thỏi Nguyờn thỡ s trng thnh ca trng THPT Chuyờn Thỏi Nguyờn tht ỏng t ho Phỏt huy nhng truyn thng tt p, nhng thnh tớch rc r ca 22 nm xõy dng v phỏt trin, th cỏn b - giỏo viờn v hc sinh ca nh trng quyt tõm phn u lờn nhng tm cao mi, xng ỏng vi s quan tõm v nim tin ca cỏc cp, cỏc ngnh, ca nhõn dõn tnh Thỏi Nguyờn, xng ỏng l cỏi nụi phỏt hin, bi dng v o to nhõn ti cho a phng c nc / Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN 1-1-2 Mụ hỡnh t chc ca nh trng Hiệu trởng Các phó hiệu trởng T TON T VT LíTH DC T HểASINH T TIN HCCễNG NGH T NG VN T X HI T NGOI NG T HNH CHNH C cu t chc ca tng t chuyờn mụn: tổ trởng Tổ phó Cỏc thnh viờn ca t Thnh viờn Thnh viờn Thnh viờn Thnh viờn Thnh viờn * Hiu trng - L ngi iu hnh, qun lý ton b cỏc hot ng ca trng * Phú hiu trng nh trng: - Phú hiu trng nh trng l ngi giỳp Hiu trng qun lý, iu hnh mt s mt cụng tỏc Hiu trng phõn cụng Gm cú phú hiu trng * T trng chuyờn mụn: iu hnh cỏc hot ng ca t di s iu hnh ca Ban giỏm hiu Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN * Cỏc t chuyờn mụn: Cỏc thnh viờn t chuyờn mụn, ngoi vic tham gia ging dy cũn: Gi mt s chc v nh trng nh: Bớ th on trng, Phú th on trng, Ch tch cụng on, Lm cụng tỏc Ch nhim lp Kiờm nhim mt s cụng vic nh: Ph trỏch phũng thớ nghim, ph trỏch phũng mỏy, cp u, - T Toỏn: S lng: 15 GV ging dy mụn Toỏn: 15 - T Vt lý Th dc: S lng: 12 GV ging dy mụn Vt lý : GV ging dy mụn Th dc: - T Tin hc Cụng ngh: S lng: GV ging dy mụn Vn: GV ging dy mụn Vn: - T Húa- Sinh: S lng: 15 GV ging dy mụn Húa l: GV ging dy mụn Sinh l: - T Ng Vn: S lng: 12 GV ging dy mụn Ng l: 12 - T Xó hi: S lng: 14 GV ging dy mụn Lch s l: GV ging dy mụn a lý l: GV ging dy mụn GDCD l: - T Ngoi ng: S lng: 16 GV ging dy mụn ngoi ng l: 16 - T Hnh chớnh: S lng 12 Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN + K toỏn (SL 01): Chu trỏch nhim thc hin vic thu, chi ti chớnh ca nh trng: Nh tin Hc phớ, tin Xõy dng, tin Hc thờm, tin Lng ca Giỏo viờn, cỏn b cụng nhõn viờn + Th vin (SL 01): Qun lý th vin ca trng + Bo v (SL 08): Bo v c s vt cht ca trng v hc sinh + Th qu (SL 01): Thu chi cỏc khon tin ca nh trng + Vn th (SL 01): Ph trỏch cỏc cụng vic phũng * Mt s c im cn chỳ ý xõy dng chng trỡnh: - Trng THPT Chuyờn Thỏi Nguyờn l mt trng t chun quc gia, cho nờn giỏo viờn cỏn b cụng nhõn viờn trng u c hng lng t ngõn sỏch ca Nh nc tc l khụng cú GV-CBCNV lm vic theo hp ng trng - Nu l giỏo viờn thi gian s ch c hng 85% lng (bao gm c ph cp) - Nu l ngh theo ch thai sn hoc i hc nõng cao trỡnh thỡ c hng nguyờn lng - Nõng lng ca cỏn b cụng nhõn viờn S Ni v quyt nh - Nu l giỏo viờn ang thi gian s thỡ c hng 85% lng - Tt c giỏo viờn ng lp ging dy u c hng ph cp u ói (hay cũn gi l ph cp ng lp) l 30% - Nu gi chc v (nh Hiu trng, hiu phú, ch tch cụng on, th on trng, phú th on trng, t trng chuyờn mụn, t phú chuyờn mụn) thỡ c hng ph cp chc v theo quy nh - T hnh chớnh khụng c hng ph cp no c Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN 1-1-3 Mt s biu mu h thng: * S YU Lí LCH CA GV CBCNV S GD&T THI NGUYấN TRNG THPT CHUYấN THI NGUYấN CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh phỳc -o0o - Lí LCH GIO VIấN CN B CễNG NHN VIấN NH Mó cỏn b: H v tờn: Gii tớnh: Ngy sinh: Ni sinh: Quờ quỏn: Dõn tc: Tụn giỏo: Thuc t chuyờn mụn: Chc v hin ti: Trỡnh chuyờn mụn: Ngy vo ng: Chc v ng Trỡnh Tin hc: Trỡnh Ngoi ng: * Quỏ trỡnh o to T ngy / / ờn ngy / / Ni o to N i dung o to Bng c cp * Quỏ trỡnh cụng tỏc T ngy / / / / n ngy / / / / Lm gỡ? õu? chc v cao nht ó qua? * Khen thng Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN Thi gian / / Hỡnh thc khen thng C quan khen thng Hỡnh thc k lut C quan khen thng * K lut Thi gian / / / / * Quan h gia ỡnh: Quan h H v tờn Nm sinh Lm gỡ? õu * Din bin Lng T ngy n ngy Ngch c.chc Bc Lng H s P.cp C v P.cp u ói Ph cp khỏc úng BH /thỏng Tụi cam oan nhng thụng tin kờ khai phiu ny l s tht, nu sai trỏi tụi xin chu trỏch nhim trc phỏp lut Xỏc nhn ca Hiu trng Sinh viờn: Hng Hin - Chung Thỏi Nguyờn, ngy thỏng nm Ngi khai Trang Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN * BNG LNG HNG THNG CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM S GD&T THI NGUYấN c lp T Hnh phỳc TRNG THPT CHUYấN THI NGUYấN -o0o - BNG THANH TON TIN LNG Thỏng nm TT H tờn Mó ngch H s lng Ngy hng Ph cp chc v K toỏn Ph cp u ói Ph cp khỏc Lng C bn Hiu trng duyt * DANH SCH GV-CBCNV Cể CHC V: S GD&T Thỏi Nguyờn Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 10 BHYT BHXH Tng lng cũn nhn Ký nhn Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN Ma_nv hoten, ngay_sinh, gioi_tinh, noi_sinh, que_quan, m_dantoc, m_tongiao, m_tdo_cmon, m_tocm, m_chucvu,vao_dang, cv_dang, tdo_tinhoc, trdo_nngu M_tocm t_tocm M_chucvu t_chucvu M_dantoc t_dantoc M_tongiao t_tongiao M_tdo_cmon t_tdo_cmon Quan h gia ỡnh Ma_nv m_quanhe, hotenqh, nam_sinh, lamdau Quỏ trỡnh cụng tỏc Ma_nv m_qtct, tg_bd,tg_kt, lamdau Quỏ trỡnh o to Ma_nv m_qtdt, tg_bd,tg_kt, noi_dtao,noidung, capbang Quỏ trỡnh khen thng Ma_nv m_qtkt, tgian, ht_khen, cq_khen Quỏ trỡnh khen thng Ma_nv m_qtkt, tgian, ht_kluat, cq_kluat Din bin Lng Ma_nv m_luong, tg_bd, tg_kt, ma_ngach, bac_luong, he_so, p_cap, p_cap_cvu,p_cap_udai,p_cap_khac * H s lng Ma_nv bac_luong, he_so, p_cap, p_cap_cvu, p_cap_udai, p_cap_khac 2.2.3- Chun hoỏ v dng 3NF: Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 23 Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN *Quỏ trỡnh chun hoỏ H s nhõn viờn: Danh sỏch thuc tớnh * Cỏc thuc tớnh n Mó nhõn viờn H v tờn Gii tớnh Ngy sinh Ni sinh Quờ quỏn Mó Dõn tc Tờn dõn tc Mó Tụn giỏo Tờn tụn giỏo Mó T chuyờn mụn T chuyờn mụn Mó chc v Chc v Ngy vo ng Chc v ng Trỡnh Tin hc Trỡnh Ngoi ng Dng chun 1NF Dng chun 2NF Dng chun 3NF Mó nhõn viờn H v tờn Gii tớnh Ngy sinh Ni sinh Quờ quỏn Mó Dõn tc Tờn dõn tc Mó Tụn giỏo Tờn tụn giỏo Mó T chuyờn mụn Tờn T chuyờn mụn Mó t chuyờn mụn Tờn T chuyờn mụn Mó Chc v Tờn chc v Ngy vo ng Chc v ng Trỡnh tin hc Trỡnh ngoi ng Mó nhõn viờn H v tờn Gii tớnh Ngy sinh Ni sinh Quờ quỏn Mó Dõn tc Mó Tụn giỏo Mó Tr chuyờn mụn Mó t chuyờn mụn Mó Chc v Ngy vo ng Chc v ng Trỡnh tin hc Trỡnh ngoi ng Mó nhõn viờn H v tờn Gii tớnh Ngy sinh Ni sinh Quờ quỏn Mó Dõn tc Mó Tụn giỏo Mó T chuyờn mụn Mó t chuyờn mụn Mó Chc v Ngy vo ng Chc v ng Trỡnh tin hc Trỡnh ngoi ng Mó dõn tc Mó nhõn viờn Tờn dõn tc Mó quỏ trỡnh cụng Mó tụn giỏo *Cỏc thuc tớnh lp tỏc Tờn tụn giỏo Mó quỏ trỡnh cụng T thi gian tỏc Mó nhõn viờn n thi gian Mó Tr chuyờn T thi gian Mó Quỏ trỡnh cụng a im cụng tỏc mụn n thi gian tỏc Tờn Tr chuyờn mụn a im cụng tỏc T thi gian Mó nhõn viờn n thi gian Mó Quỏ trỡnh o Mó t chuyờn mụn Mó Quỏ trỡnh o a im cụng tỏc to Tờn t chuyờn mụn to T thi gian Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 24 Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN T thi gian n thi gian Ni o to Ni dung o to Bng uc cp Mó nhõn viờn n thi gian Mó Quỏ trỡnh o Ni o to to Ni dung o to T thi gian Bng uc cp n thi gian Ni o to Mó nhõn viờn Mó Quan h gia Ni dung o to Mó Quan h gia ỡnh Bng uc cp ỡnh H tờn quan h H tờn quan h Nm sinh Mó nhõn viờn Nm sinh Lm gỡ? õu? Mó Quan h gia Lm gỡ? õu? ỡnh Mó quỏ trỡnh H tờn quan h Mó nhõn viờn k.thng Nm sinh Mó quỏ trỡnh Thi gian c KT Lm gỡ? õu? k.thng Hỡnh thc khen Thi gian c KT thng Mó nhõn viờn Hỡnh thc khen C quan quyt nh Mó quỏ trỡnh thng k.thng C quan quyt nh Mó quỏ trỡnh k Thi gian c KT lut Hỡnh thc khen Mó nhõn viờn Thi gian b k lut thng Mó quỏ trỡnh k lut Hỡnh thc k lut C quan quyt nh Thi gian b k lut C quan quyt nh Hỡnh thc k lut Mó nhõn viờn C quan quyt nh Mó din bin lng Mó quỏ trỡnh k lut T thi gian Thi gian b k lut Mó nhõn viờn n thi gian Hỡnh thc k lut Mó din bin lng Mó ngch C quan quyt nh T thi gian Bc lng n thi gian H s Mó nhõn viờn Mó ngch H s Ph cp chc Mó din bin lng Bc lng v T thi gian H s Sinh viờn: Hng Hin - Chung Mó chc v Tờn chc v Mó nhõn viờn Mó quỏ trỡnh cụng tỏc T thi gian n thi gian a im cụng tỏc Mó nhõn viờn Mó Quỏ trỡnh o to T thi gian n thi gian Ni o to Ni dung o to Bng uc cp Mó nhõn viờn Mó Quan h gia ỡnh H tờn quan h Nm sinh Lm gỡ? õu? Mó nhõn viờn Mó quỏ trỡnh k.thng Thi gian c KT Hỡnh thc khen thng C quan quyt nh Trang 25 Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN Ph cp u ói(%) Ph cp khỏc úng bo him (/thỏng) n thi gian Mó ngch Bc lng H s H s Ph cp chc v Ph cp u ói(%) Ph cp khỏc úng bo him (/thỏng) H s Ph cp chc v Ph cp u ói(%) Ph cp khỏc úng bo him (/thỏng) Mó nhõn viờn Mó quỏ trỡnh k lut Thi gian b k lut Hỡnh thc k lut C quan quyt nh Mó nhõn viờn Mó din bin lng T thi gian n thi gian Mó ngch Bc lng H s H s Ph cp chc v Ph cp u ói(%) Ph cp khỏc úng bo him (/thỏng) * Quỏ trỡnh chun hoỏ H s lng Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 26 Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN Danh sỏch thuc tớnh Dng chun 1NF Dng chun 2NF Dng chun 3NF Cỏc thuc tớnh n: Mó nhõn viờn Mó nhõn viờn Mó nhõn viờn Mó nhõn viờn S h s lng S h s lng S h s lng S h s lng H tờn H tờn H tờn Mó lng Gii tớnh Gii tớnh Gii tớnh Ph cp u ói Ngy sinh Ngy sinh Ngy sinh Ph cp khỏc Mó chuyờn mụn Mó chuyờn mụn Mó chuyờn mụn Ngy c hng Trỡnh chuyờn mụn Chuyờn mụn Mó chc v Mó chc v Mó chc v Ph cp u ói Mó t chuyờn mụn Chc v Chc v Ph cp khỏc Tờn t chuyờn mụn Ph cp u ói Ph cp u ói Ngy c hng Ph cp khỏc Ph cp khỏc Ngy c hng Ngy c hng Mó chc v Mó lng Tờn chc v Ngch cụng chc Ph cp chc v Cỏc thuc tớnh lp: Mó lng Bc lng Ngch cụng chc Ngch cụng chc H s lng Mó lng Bc lng Bc lng Ph cp chc v Ngch cụng chc H s lng H s lng Bc lng Ph cp chc v Ph cp chc v H s lng Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 27 Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN Sau chun hoỏ, ta xỏc nh c cỏc thc th cn qun lý nh sau: Thc th H s nhõn s gm cỏc thuc tớnh Mó nhõn s H v Tờn Ngy sinh Ni sinh Quờ quỏn Mó Dõn tc Mó Tụn giỏo Mó trỡnh chuyờn mụn Mó chc v Mó t chuyờn mụn Ngy vo ng CS Chc v ng Trỡnh Tin hc Trỡnh Ngoi ng Thc th Trỡnh chuyờn mụn gm cú cỏc thuc tớnh: Mó trỡnh chuyờn mụn Tờn trỡnh chuyờn mụn Thc th Dõn tc gm cú cỏc thuc tớnh: Mó dõn tc Tờn dõn tc Thc th Tụn giỏo gm cú cỏc thuc tớnh: Mó tụn giỏo Tờn tụn giỏo Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 28 Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN Thc th Chc v gm cú cỏc thuc tớnh: Mó chc v Tờn chc v Ph cp chc v Thc th H s Lng gm cú cỏc thuc tớnh: Mó nhõn viờn S h s lng Ph cp u ói Ph cp khỏc Ngy c hng Thc th Mó lng gm cú cỏc thuc tớnh: Mó lng Ngch cụng chc Bc lng H s lng Thc th Quỏ trỡnh cụng tỏc gm cú cỏc thuc tớnh: Mó nhõn viờn Mó quỏ trỡnh cụng tỏc Thi gian bt u Thi gian kt thỳc õu Thc th Quỏ trỡnh o to gm cú cỏc thuc tớnh: Mó nhõn viờn Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 29 Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN Mó quỏ trỡnh o to Thi gian bt u Thi gian kt thỳc Ni o to Bng c cp 10 Thc th Quỏ trỡnh khen thng gm cú cỏc thuc tớnh: Mó nhõn viờn Mó quỏ trỡnh khen thng Hỡnh thc khen thng C quan khen thng 11 Thc th Quỏ trỡnh k lut gm cú cỏc thuc tớnh: Mó nhõn viờn Mó quỏ trỡnh k lut Hỡnh thc k lut C quan k lut 12 Thc th Din bin lng gm cú cỏc thuc tớnh: Mó nhõn viờn T ngy thỏng nm n ngy thỏng nm H s H s phc cp chc v Ph cp u ói Ph cp khỏc Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 30 Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN Chng THIT K C S D LIU Cn c vo quỏ trỡnh chun hoỏ ta cú cỏc bng d liu sau: (1) Table SOYEU: (S yu lý lch) Tờn trng MA_NVIEN HOVATEN NGAY_SINH GIOI_TINH NOI_SINH QUE_QUAN M_DANTOC M_TONGIAO M_TDO_CM M_TO_CMON M_CVU NGAY_DANG CV_DANG TD_TIN TD_NN Thuc tớnh Khoỏ X X X X X X X (2) Table DANTOC: Tờn trng M_DANTOC T_DANTOC Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Date C Numeric Numeric Thuc tớnh Khoỏ Kiu trng Numeric Character Tờn trng M_TONGIAO T_TONGIAO (4) Table TOCMON: Tờn trng X Kiu trng Numeric Character (Danh mc T chuyờn mụn) Thuc tớnh x Kiu trng Numeric Character (5) Table CHUCVU: Ghi chỳ 30 10 35 35 2 2 10 2 rng Ghi chỳ 15 (Danh mc Tụn giỏo) Thuc tớnh M_TO_CM T_TO_CM rng (Danh mc Dõn tc) (3) Table TONGIAO: Tờn trng Kiu trng Character Character Character Logic Character Character rng Ghi chỳ 15 rng Ghi chỳ 20 (Danh mc Chc v hin ti) Thuc tớnh Sinh viờn: Hng Hin - Chung Kiu trng rng Ghi chỳ Trang 31 Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN M_CVU T_CVU PHUCAP X Character Numeric (6) Table TDCMON: Tờn trng M_TDO_CM T_TDOCM 15 Numeric (Danh mc Trỡnh chuyờn mụn) Thuc tớnh X Kiu trng rng Ghi chỳ 20 Numeric Character (7) Table LUUNGHI: (Lu danh sỏch nhng GV- CBCNV c ngh hu, thuyờn chuyn cụng tỏc, thụi vic) (Vỡ nhng ngi thuc din ny s b xúa CSDL SOYEU v HSLUONG cho nờn ny khụng cú Mó nhõn viờn na) Tờn trng Thuc tớnh Kiu trng rng HOTEN NGAYSINH M_TO_CM NGAYDI THUOC_LOAI Character NOI_DEN Character 30 (8) Table QTDT: Mó t chuyờn mụn Ngy ngh hoc chuyn i ni khỏc Thuc loi( thuyờn chuyn, hu, thụi vic) Ni n (Qỳa trỡnh o to) Tờn trng Thuc tớnh MA_NVIEN MA_QTộT TG_BDAU TG_KTHUC NOI_DAOTAO CAPBANG (9) Table QTKT: Kho Tờn trng Ghi chỳ Kiu trng Character Character Date Date Character Character (Qỳa trỡnh c khen thng) Thuc tớnh Sinh viờn: Hng Hin - Chung Kiu trng rng 10 10 25 15 rng Ghi chỳ T thi gian n thi gian Ni o to Bng c cp Ghi chỳ Trang 32 Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN MA_NVIEN MA_QTCT THGIAN HTHUC_KT CQUAN_KT Kho (10) Table QTKL: Tờn trng MA_NVIEN MA_QTKL THGIAN HTHUC_KL CQUAN_KL Character Character Date Character Character Thuc tớnh (11) Table DBLUONG: Kiu trng Character Character Date Character Character Thuc tớnh Tờn trng Thuc tớnh Kho? (13) Table QHGD: Tờn trng MA_NVIEN MA_QHGD QUANHE HOTENQH NAMSINH rng 3 10 20 15 Ghi chỳ Hỡnh thc Kluat C quan Kluat (Lu din bin lng v úng bo him) Kiu trng MA_NVIEN Kho? Character MA_LUONG X Character TG_BDAU Date TG_KTHUC Date HSO_LUONG Numeric PC_CVU Numeric PCAP_UDAI Numeric PCAP_KHAC Numeric (12) Table QTCT: (Qỳa trỡnh cụng tỏc) MA_NVIEN MA_QTCT TG_BDAU TG_KTHUC LAMDAU Hinhthuc Kthuong C quan kthuong (Qỳa trỡnh k lut) Kho? Tờn trng 3 10 20 15 Kiu trng Character Character Date Date Character rng Ghi chỳ 3 10 10 5 3 rng 3 10 20 40 Ghi chỳ Lm gỡ õu (Quan h gia ỡnh) Thuc tớnh Kho? Sinh viờn: Hng Hin - Chung Kiu trng Character Character Character Character Numeric rng 3 10 30 Ghi chỳ Quan h Nam sinh Trang 33 Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN LAMDAU Character (14) Table HSLUONG: Tờn trng MA_NVIEN MALUONG Tờn trng MALUONG NGACHCC BAC HESO Lm gỡ õu (H s lng hin ti) Thuc tớnh Kho? x (15) Table MALUONG: 40 Kiu trng Character Numeric rng Ghi chỳ (Luu mú luong) Thuc tớnh Kho? Kiu trng Character Numeric rng Ghi chỳ * Mô hình thực thể liên kết: Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 34 Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 35 Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 36 Chơng trình quản lý nhân trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 37 [...]... trình quản lý nhân sự trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN Trng THPT Chuyờn Thỏi Nguyờn DANH SCH CễNG CHC HNG PH CP CHC V Tớnh n ngy .thỏng nm TT H v tờn Ngy sinh Gii tớnh T. Chuyờn mụn Mó ngch Thỏi Nguyờn, ngy thỏng nm Ngi lp biu Hiu trng * DANH SCH GV CBCNV TON TRNG: S GD&T Thỏi Nguyờn Trng THPT Chuyờn Thỏi Nguyờn Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 11 H s lng Ph cp chc v Ghi chỳ Chơng trình quản lý... Trang 12 Chơng trình quản lý nhân sự trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN BO CO S LNG GV- CBCNV THEO LOI CN B Tớnh n ngy Loi cỏn b Tng s Nam N thỏng Thc s nm i hc Cao ng Thỏi Nguyờn, ngy thỏng nm Ngi lp biu Hiu trng * DANH SCH GV CBCNV NGH HU: S GD&T Thỏi Nguyờn Trng THPT Chuyờn Thỏi Nguyờn DANH SCH GV- CBCNV NGH HU Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 13 Trung cp Ghi chỳ Chơng trình quản lý nhân sự trờng... THUYấN CHUYN CễNG TC Tớnh n ngy Sinh viờn: Hng Hin - Chung thỏng nm Trang 14 Ghi chỳ Chơng trình quản lý nhân sự trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN TT H v tờn Ngy sinh Ni sinh Quờ quỏn Thi gian chuyn i Thỏi Nguyờn, ngy thỏng nm Ngi lp biu Sinh viờn: Hng Hin - Chung Hiu trng Trang 15 Ni n mi Chơng trình quản lý nhân sự trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN 1-1-5-2 D ỏn h thng mi: - Chng trỡnh ỏp ng c cỏc yờu... nhõn s: S lng, Lý lch, danh sỏch ton trng, danh sỏch theo tng t, danh sỏch c hng ph cp chc v, danh sỏch ng viờn Chơng 2 Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 16 Chơng trình quản lý nhân sự trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN PHN TCH H THNG QUN Lí NHN S CA TRNG THPT CHUYấN THI NGUYấN 2-1 Phõn tớch h thng v chc nng: H thng mi phi ỏp ng c yờu cu x lý d liu, m bo cú hiu qu cao, ng thi m bo cú tớnh m, ỏp ng vi s phỏt... (Luu mú luong) Thuc tớnh Kho? Kiu trng Character Numeric rng Ghi chỳ 3 5 * Mô hình thực thể liên kết: Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 34 Chơng trình quản lý nhân sự trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 35 Chơng trình quản lý nhân sự trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 36 ... khoỏ ca quan h trờn to thnh mt quan h (hay mt s quan h theo ch ) Chn khoỏ cho cỏc quan h ny, thng l khoỏ bi, trong ú khoỏ ca quan h trờn l mt thnh phn Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 18 Chơng trình quản lý nhân sự trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN (2) a v dng chun 2NF: Tỏch cỏc nhúm thuc tớnh ph thuc hm vo mt phn ca khoỏ Nhúm cũn li to thnh mt quan h vi khoỏ c Mi nhúm tỏch ra (gm cỏc thuc tớnh cựng... kiu thc th) Bc 3: Kt hp cỏc bn khỏc nhau ca nhng danh sỏch kiu thc th ging nhau Bc 4: p dng li quy tc chun húa th 3 i vi bn c kt hp cui cựng cỏc quan h Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 19 Chơng trình quản lý nhân sự trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN khc phc cỏc hin tng d tha d liu, d liu khụng nht quỏn, d liu lp, nhp nhng d liu thỡ cn phi kim tra, r soỏt, thanh lc d liu trc khi a vo bng Vi nhng yờu cu... mụn (TD_CM) Thuc t chuyờn mụn (TO_CMON) Ngy vo ng (VAO_DANG) Trỡnh Ngoi ng (TD_NNGU) Trỡnh Tin hc (TD_TINHOC) Din bin lng (Lu quỏ trỡnh thay i lng) Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 20 Chơng trình quản lý nhân sự trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN T ngy thỏng nm (TG_BD) n ngy thỏng nm (TG_KT) Mó ngch cụng chc Bc lng H s lng Ph cp chc v Ph cp u ói Ph cp khỏc Quỏ trỡnh cụng tỏc T ngy thỏng nm (TG_BD) n... (NOI_DTAO) Ni dung o to (ND_DTAO) Bng c cp (BANG) Quỏ trỡnh khen thng Thi gian c khen thng (TGIAN) Hỡnh thc khen thng (HT_KHEN) C quan khen thng (CQ_KHEN) Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 21 Chơng trình quản lý nhân sự trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN Quỏ trỡnh k lut Thi gian b k lut (TGIAN) Hỡnh thc k lut (HT_KL) C quan ra quyt nh (CQ_KL) Quan h gia ỡnh Quan h (QUANHE) H v tờn (HOTENQH) Nm sinh (NAM_SINH)... nhõn s ang c hng ) Mó nhõn viờn Bc lng H s lng Ph cp chc v Ph cp u ói Ph cp khỏc Ngy hng 2-2-2 Xỏc nh tp cỏc ph thuc hm: Cỏc ph thuc hm: *H s nhõn viờn Sinh viờn: Hng Hin - Chung Trang 22 Chơng trình quản lý nhân sự trờng THPT CHUYÊN THáI NGUYÊN Ma_nv hoten, ngay_sinh, gioi_tinh, noi_sinh, que_quan, m_dantoc, m_tongiao, m_tdo_cmon, m_tocm, m_chucvu,vao_dang, cv_dang, tdo_tinhoc, trdo_nngu M_tocm
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án quản lí lí túc xá trường TNUT, đồ án quản lí lí túc xá trường TNUT, đồ án quản lí lí túc xá trường TNUT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay