Slide Quản trị rủi ro_ VCU

137 636 2
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 08:46

Slide Quản trị rủi ro_ VCUChương 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO 1.1.Rủi ro trong kinh doanh1.2. Khái niệm và quá trình quản trị rủi ro1.3. Các nguyên tắc quản trị rủi ro 1.4. Mối quan hệ giữa quản trị rủi ro và quản trị hoạt động kinh doanh của doanh nghiệpChương 2 NHẬN DẠNG VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO2.1. Nhận dạng rủi ro2.2. Phân tích rủi ro 1 Tài liệu tham khảo: Nguyễn Quang Thu (chủ biên), Ngô Quang Huân, Vũ Thị Quý,, Trần Quang Trung (1998), Quản trị rủi ro, NXB Giáo dục Ngô Thị Ngọc Huyền người khác, Rủi ro kinh doanh, Nxb Thống kê, 2003 Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị rủi ro khủng hoảng, Nxb Lao động – Xã hội, 2007 George E Rejda, Principles of Risk Management and Insurance, 2000 Erik Banks and Richard Dunn, Practical Risk Management, Wiley Finance, 2003 The Handbook of Risk (edited by Ben Warwick), Wiley Finance, 2003 Câu chuyện thứ nhất: Đám cháy xưởng giầy (theo Vnexpress 30/7/11) Trong lúc hàn cột chống sét, tia lửa bắn sang đống mút xốp khiến xưởng da giày Hải Phòng bốc cháy 13 người chết, 21 người khác chuyển lên tuyến trung ương tình trạng nguy kịch Vụ hỏa hoạn xảy khoảng 16h30 ngày 29/7/2011 công ty da giày tư nhân, chủ xưởng Bùi Thu Hiền chồng A Phong - người Trung Quốc - xã Tân Dân (An Lão, Hải Phòng) Xưởng da giày vào hoạt động 27 ngày chưa có giấy phép "Vì xưởng có cửa chính, lối thoát hiểm, lửa lại bùng phát cửa nên công nhân không dám thoát Hầu hết biết lùi sâu vào xưởng kêu cứu", nhân chứng cho biết Trong số 750 dự án nói trên, dù tất 100% dự án bị đình hoãn, thu hồi Đồ án Quy hoạch chung Hà Nội phê duyệt, theo dự đoán nhà quản lý, có hàng trăm dự án số bị chuyển đổi sang mục đích khác, không nói "triệt tiêu" Bà Thúy nhà thị trấn Nhổn, hồ hởi: “Tôi người dân bình thường, xem đồ Nhưng nhà quan tâm đến quy hoạch biết rằng, khu vực nhà dễ 'dính' May quá, thấy phần đất nhà lại tô màu xanh, trồng xanh nhà chuẩn bị ăn mừng”  Hôm 23/7, tàu cao tốc đâm phải tàu khác ngừng hoạt động bị sét đánh 40 người thiệt mạng vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng Trung Quốc từ năm 2008 Nguyên nhân tai nạn xác định lỗi "đèn tín hiệu" Một số câu hỏi dành cho bạn Rủi ro gì? Bạn phải (hoặc phải) đối mặt với rủi ro công việc? 3.Tại lại có rủi ro? 4.Có môi trường nào, lĩnh vực hoạt động mà rủi ro? Chương TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO 1.1.Rủi ro kinh doanh 1.2 Khái niệm trình quản trị rủi ro 1.3 Các nguyên tắc quản trị rủi ro 1.4 Mối quan hệ quản trị rủi ro quản trị hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 10 ­ Một số rủi ro nhân lực: Tuyển dụng nhầm Sử dụng người không với lực, sở trường Mâu thuẫn nội tổ chức hay nhóm làm việc An toàn lao động (tai nạn lao động) Nguồn nhân lực biến động (chết, chảy máu chất xám…) Cho người đào tạo không quay lại làm việc Các vấn đề pháp lý liên quan đến tuyển dụng, sử dụng, sa thải … 123 ­ Nhận dạng phân tích rủi ro nhân lực Nhận dạng rủi ro nhân lực Phân tích rủi ro nhân lực 124 ­ Kiểm soát tài trợ rủi ro nhân lực Kiểm soát rủi ro nhân lực Tài trợ rủi ro nhân lực 125 CHƯƠNG V: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI SẢN 5.1 KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI SẢN 5.2 QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI SẢN 126 CHƯƠNG V: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI SẢN 5.1 Khái niệm tầm quan trọng QTRRTS Khái niệm QTRRTS hoạt động QTRR liên quan đến tài sản DN Tài sản DN gồm:  Bất động sản gồm công trình kiến trúc, kho, cửa hàng…  Động sản bao gồm máy móc, thiết bị, hàng hóa, nguyên vật liệu… 127 Tài sản DN gồm:  Tài sản hữu hình  Tài sản vô hình Tài sản doanh nghiệp bao gồm:  Tài sản lưu động  Tài sản cố định 128 Tầm quan trọng QTRRTS  Nâng cao hiệu sử dụng TS TS sử dụng hợp lý, hiệu  Là sở để DN có kế hoạch sửa chữa, thay đổi TS, đảm bảo cho TS sử dụng cách liên tục trình hoạt động DN  Là sở tính toán khấu hao giá thành, xác định chi phí 129 5.2 Nội dung QTRRTS Nhận dạng RRTS Có nguy RRTS cần ý:  Nguy RRTS trực tiếp: xuất mối nguy hiểm hay nguyên nhân tác động lên đối tượng vật chất, tạo nên thay đổi giá trị đối tượng Chẳng hạn tổn thất bao gồm chi phí sửa chữa ô tô bị hỏng va chạm 130  Nguy RRTS gián tiếp: xuất hệ kết trực tiếp nguy hiểm lên đối tượng Thí dụ trận bão làm hư hỏng nặng đường dây tải điện, gây điện, loại thực phẩm cất giữ tủ lạnh bị hư hỏng tủ lạnh điện không hoạt động 131 CHƯƠNG V: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI SẢN Phân tích đo lường RRTS  Phương pháp định giá theo giá thị trường (thị giá): Thị giá TS giá trị TS mà người mong muốn bán đồng ý bán người muốn mua trả tiền để mua TS giao dịch vào ngày TS định giá  Phương pháp định giá theo chi phí thay mới: Chi phí thay chi phí mua TS mới, không giống TS bị hư hỏng, có tính chất đặc trưng tương tự 132  Phương pháp định giá theo chi phí thay có giảm bớt hao mòn hữu hình lỗi thời: Trong định giá tổn thất nhiều loại TS, nhà quản trị RR thường bắt đầu chi phí thay trừ khoản hao mòn hữu hình, lỗi thời, hai Lý TS có giá trị lớn kinh doanh so với TS cũ 133 CHƯƠNG V: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI SẢN Đánh giá tổn thất TS  Tổn thất thu nhập cho thuê TS  Tổn thất gián đoạn hoạt động kinh doanh TS bị hư hỏng  Tổn thất không hưởng lãi ròng có trường hợp hoạt động bị gián đoạn (chi phí hội)  Các chi phí phải tiếp tục trả liên quan đến TS gián đoạn hoạt động chi phí tiền lương, thuê phân xưởng… 134 CHƯƠNG V: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI SẢN Kiểm soát RRTS Thực biện pháp quản trị tài sản đảm bảo nhập tài sản đảm bảo chất lượng, giữ gìn tài sản trình sử dụng 135 CHƯƠNG V: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI SẢN Tài trợ RRTS  Lập quỹ để bù đắp TS bị hao mòn, hư hỏng  Mua bảo hiểm cho TS có giá trị 136 Rñi ro tài sản ­ * Các loại tài sản doanh nghiệp TM:  Bất động sản: Nhà cửa, đất đai  Máy móc, thiết bị cho hoạt động  Phương tiện vận chuyển  Hàng hoá * Nguyên nhân rủi ro:  Hoả hoạn (nhà cửa, máy móc, hàng hoá)  Ăn cắp (hàng hoá)  Tai nạn (phương tiện vận chuyển)  Hư hỏng yếu tố tự nhiên hay người (hàng hoá, nhà cửa, phương tiện )  Sự lạc hậu tài sản 137 [...]...Chươngư1:ưTổngưquanưvề quản trị rủi ro ư1.1 Rủi ro trong kinh doanh Khái niệm rủi ro Ri ro l gỡ? Ti sao li cú ri ro? Bin c ri ro v bin c khụng chc chn Ri ro v Nguy c, Thỏch thc 11 ư Ri ro l mt bin c khụng chc chn (cú xỏc sut ln hn 0 v nh hn 1) m nu
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Quản trị rủi ro_ VCU, Slide Quản trị rủi ro_ VCU, Slide Quản trị rủi ro_ VCU, Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO, Phân loại rủi ro, Chương 2 NHẬN DẠNG VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO, Các phương pháp nhận dạng cụ thể, NhËn d¹ng rñi ro theo b¶n chÊt cña chóng, NhËn d¹ng c¸c rñi ro theo c¸c yÕu tè nguồn lùc, Đánh giá rủi ro, Các phương pháp đo lường rủi ro, Chương 3 KIỂM SOÁT VÀ TÀI TRỢ RỦI RO, Các nguyên tắc kiểm soát rủi ro, Các biện pháp tài trợ rủi ro, Chuyển giao tài trợ rủi ro, Chương 4 QUẢN TRỊ RỦI RO NHÂN LỰC, CHƯƠNG V: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI SẢN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay