MỘT SỐ BÀI TẬP HAY VÀ KHÓ TRONG MÙA THI THỬ 2016

62 281 1
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 08:29

Sƣu tầm biên soạn CỘNG ĐỒNG HĨA HỌC VÀ ỨNG DỤNG DIỄN ĐÀN BOOKGOL April 30, 2016 TLTK PHỤC VỤ KÌ THI THPTQG 2017 MỘT SỐ BÀI TẬP HAY VÀ KHĨ TRONG MÙA THI THỬ 2015-2016 TÁC GIẢ: KHANG ĐỖ VĂN Đừng tin vào thứ viển vơng Lưu ý: Tài liệu biên soạn cho “học sinh giỏi” thực (trừ đề vơ cuối bổ sung), đọc bạn thực tự tin Vì lại ? Tất tập chắt lọc, có tập khơng phù hợp với học sinh thiếu khiếu mảng (chẳng có ý cả, bạn có khả lĩnh vực riêng), có đơi chút rắc rối đau đầu bạn cố học Lời giải soạn “cực tắt” tháng trước đặc biệt cận kề ngày thi năm 2016 (tơi soạn chủ yếu cho tơi đọc) mùa thi qua, có nhu cầu khả mà khơng tìm để học thật lãng phí Một số lời giải tơi chưa ưng ý thật chốn bộn bề hỗn mang thủ này, khó mà ngồi viết lại cho hồn chỉnh được, hi vọng ngày khơng xa, tơi bộc bạch tất điều nghĩ hóa phổ thơng quy mơ lớn Bạn hay tìm giải pháp khoảng thời gian căng thẳng này, đứng trước áp lực lớn, tơi nghĩ suy cho tự cố gắng vươn lên cách âm thầm, khơng nên tin kẻ lừa gạt, chúng đánh vào điểm yếu tâm lý bạn Mọi phản biện nội dung, mong bạn thảo luận trực tiếp group facebook nhóm Hóa Học Bookgol, tơi thực khơng thể tiếp nhận trang cá nhân Và mong bạn biết trân trọng cống hiến phi lợi nhuận chúng tơi Đây mục lục để bạn dễ tra cứu Nội dung Đề Đáp án hƣớng dẫn giải Một số đề vơ tự luyện Trang 18 51 Tác giả Khang Đỗ Văn Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ Sƣu tầm biên soạn April 30, 2016 PHẦN ĐỀ BÀI Bộ 1: Chun Đại Học Vinh lần 1-2016 Câu 1: Hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm 0,03 mol Cu 0,09 mol Mg vào dung dịch chứa 0,07 mol KNO3 0,16 mol H2 SO4 lỗng thu dung dịch chứa muối sunfat trung hòa 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm oxit nitơ có tỉ khối so với H2 x Giá trị x A 18,2 B 19,6 C 20,1 D 19,5 Câu 2: Đốt cháy hồn tồn 17,6 gam hợp chất hữu X mạch hở, cần dùng vừa đủ 16,8 lít khí O2 (đktc), thu CO2 H2 O theo tỉ lệ số mol tương ứng : Biết X có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản nhất, X phản ứng hết với lượng dư dung dịch NaOH sinh muối axit no, mạch hở ancol có cơng thức phân tử C3 H7 OH Số cơng thức cấu tạo X thỏa mãn điều kiện A B C D Câu 3: Hỗn hợp X gồm chất hữu có cơng thức phân tử C2 H8 O3 N2 Cho lượng X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 0,5M đun nóng, thu dung dịch Y gồm chất vơ 6,72 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm amin Cơ cạn tồn dung dịch Y thu 29,28 gam hỗn hợp muối khan Giá trị V A.420 B.480 C.960 D.840 Câu 4: Hỗn hợp X gồm hai ancol đồng đẳng Đun m gam X với H2 SO4 đặc, thu H2 O hỗn hợp chất hữu Y gồm hai ancol ba ete Đốt cháy hồn tồn Y cần dùng vừa đủ 7,56 lít O2 (đktc), sinh 5,04 lít CO2 (đktc) Mặt khác, cho m gam X qua ống sứ đựng CuO (dư) đun nóng Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu hỗn hợp Z gồm chất hữu nước Cho Z tác dụng hồn tồn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng, thu 16,2 gam Ag Tên thay ancol có khối lượng mol phân tử lớn X A.butan-2-ol B.propan-1-ol C.butan-1-ol D.propan-2-ol Câu 5: Hỗn hợp M gồm este đơn chức X, Y, Z (MX < MY < MZ số mol Y bé số mol X) tạo thành từ axit cacboxylic (phân tử có nhóm –COOH ) ba ancol no (số ngun tử C phân tử ancol nhỏ 4) Thủy phân hồn tồn 34,8 gam M 490 ml dung dịch NaOH 1M (dư 40% so với lượng phản ứng) Cơ cạn hỗn hợp sau phản ứng thu 38,5 gam chất rắn khan Mặt khác, đốt cháy hồn tồn 34,8 gam M thu CO2 23,4 gam H2 O thành phần phần trăm theo khối lượng Y M là? A.24,12% B 34,01% C 32,18% D 43,10% Câu 6: Cho m gam bột Fe vào bình kín chứa đồng thời 0,06 mol O2 0,03 mol Cl2 , đốt nóng Sau phản ứng xảy hồn tồn thu hỗn hợp chất rắn chứa oxit sắt muối sắt Hòa tan hết hỗn hợp Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ Sƣu tầm biên soạn April 30, 2016 lượng dung dịch HCl (lấy dư 25% so với lượng cần phản ứng) thu dung dịch X Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, sau kết thúc phản ứng thu 53,28 gam kết tủa (biết sản phẩm khử N+5 khí NO nhất) Giá trị m là: A 6,44 B 6,72 C 5,60 D 5,96 Câu 7: Hỗn hợp X gồm tripeptit Y, tetrapeptit Z pentapeptit T (đều mạch hở) tạo từ Gly, Ala Val Đốt cháy hồn tồn m gam X, cho tồn sản phẩm cháy (chỉ gồm CO2 , H2 O N2 ) vào bình đựng 140 ml dung dịch Ba OH 1M, sau phản ứng xảy hồn tồn thấy có 840 ml (đktc) khí thu dung dịch có khối lượng tăng 11,865 gam so với khối lượng dung dịch Ba OH ban đầu Giá trị m gần giá trị sau đây? A 6,26 B 7,26 C 7,25 D 8,25 Bộ 2: THPT Chun Lê Q Đơn lần Câu 8: Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4 C3 CaC2 Cho 15,15 gam X vào nước dư, thu dung dịch Y hỗn hợp khí Z (C2 H2 , CH4 , H2 ) Đốt cháy hết Z, thu 4,48 lít CO2 (đktc) 9,45 gam H2 O Nhỏ từ từ 200 ml dung dịch HCl 2M vào Y, m gam kết tủa Giá trị m là: A 16,9 B 15,6 C 19,5 D 27,3 Câu 9: Cho 19,56 gam hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4 C3 ; CaC2 vào 200 gam nước thu dung dịch Y hỗn hợp khí Z (C2 H2 , CH4 , H2 ) Đốt cháy hết Z thu hỗn hợp khí T chứa 12,96 gam H2 O lượng khí CO2 Chia Y thành hai phần nhau: Phần 1: Sục từ từ khí HCl dư qua lượng kết tủa lớn q trình phản ứng 12,48 gam Phần 2: Dẫn tồn nửa hỗn hợp T vào, sau phản ứng xảy hồn tồn thu 3,39 gam kết tủa dung dịch E Thành phần % khối lượng Ca HCO3 A.1,7% E gần giá trị nhất: B 1,8% C 1,9% D.2,0% Câu 10: X hỗn hợp gồm HOOC − COOH, OHC − COOH, OHC − C ≡ C − CHO, OHC − C ≡ C − COOH; Y axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở Đun nóng m gam X với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 , thu 23,76 gam Ag Nếu cho m gam X tác dụng với NaHCO3 dư thu 0,07 mol CO2 Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp gồm m gam X m gam Y cần 0,805 mol O2 , thu 0,785 mol CO2 Giá trị m A 8,8 B 4,6 C 6,0 D 7,4 Câu 11: Nung m gam hỗn hợp gồm Mg Cu NO3 điều kiện khơng có khơng khí, sau thời gian thu chất rắn X 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 O2 Hòa tan hồn tồn X 650 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch Y chứa 71,87 gam muối clorua 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 H2 Tỉ khối Z so với He 5,7 Giá trị m gần giá trị sau đây? A 50 B 55 C 45 D 60 Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ Sƣu tầm biên soạn April 30, 2016 Bộ 3: Thi Thử 061 Bookgol Câu 12: X, Y (MX < MY) hai peptit mạch hở liên kết peptit; Z hợp chất hữu mạch hở có cơng thức C4H12O4N2 Đun nóng 37,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 440 ml dung dịch NaOH 1,25M Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp rắn gồm muối hỗn hợp gồm khí có khả làm q tím ẩm hóa xanh Đốt cháy tồn hỗn hợp muối cần dùng 0,8625 mol O2, thu Na2CO3; N2; CO2 11,7 gam nước Phần trăm khối lượng X có hỗn hợp E A 19,0% B 19,7% C 23,5% D 16,00% Câu 13: Hỗn hợp E chứa este mạch hở khơng chứa nhóm chức khác, phân tử este chứa khơng q liên kết  Đốt cháy 33,1 gam E với lượng oxi vừa đủ, thu CO2 H2O có tổng khối lượng 86,7 gam Mặt khác đun nóng 33,1 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu a gam ancol X 36,7 gam hỗn hợp chứa muối, có x gam muối Y y gam muối Z (MY < MZ) Dẫn tồn a gam X qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 12,0 gam Tỉ lệ x : y gần A 1,2 B 1,4 C 1,5 D 1,3 Bộ 4: THPT Phan Ngọc Hiển Câu 14: Đun nóng 4,63 gam hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở với dung dịch KOH (vừa đủ) Khi phản ứng kết thúc, cạn dung dịch thu 8,19 gam muối khan amino axit có dạng H2 N − Cm Hn − COOH Đốt cháy hồn tồn 4,63 gam X cần 4,2 lít O2 (đktc), hấp thụ hết sản phẩm cháy (CO2 , H2 O, N2 ) vào dung dịch Ba OH dư Sau phản ứng thu m gam kết tủa khối lượng phần dung dịch giảm bớt 21,87 gam Giá trị m gần giá trị sau đây? A.27,5 B.30,0 C.32,5 D.35,0 Câu 15: Cho m gam hỗn hợp X gồm MgO, CuO, MgS Cu2 S (oxi chiếm 30% khối lượng) tan hết dung dịch H2 SO4 NaNO3 , thu dung dịch Y chứa 4m gam muối trung hòa 0,672 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2, SO2 (khơng sản phẩm khử khác) Cho Y tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba NO3 , dung dịch Z 9,32 gam kết tủa Cơ cạn Z chất rắn T Nung T đến khối lượng khơng đổi, thu 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí (có tỉ khối so với H2 19,5) Giá trị m gần giá trị sau đây? A.2,5 B.3,0 C.3,5 D.4,0 Bộ 5: THPT Nguyễn Khuyến lần Câu 16: Cho hai sơ đồ điện phân lít dung dịch CuSO4 2M sau: Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ Sƣu tầm biên soạn April 30, 2016 Sơ đồ B Sơ đồ A Điện phân dung dịch Điện phân dung dịch CuSO4 với anot CuSO4 với anot graphit Cu Tiến hành điện phân hai sơ đồ với cường độ dòng điện Cho nhận định sau? (1) Nếu bắt đầu kết thúc điện phân hai sơ đồ thời điểm, khối lượng Cu bám lên catot hai sơ đồ (2) Sau thời gian điện phân nồng độ (mol/l) Cu2+ bên sơ A đồ tăng, bên sơ đồ B giảm (3) Tại anot hai sơ đồ xảy q trình oxi hóa nước (4) Sau thời gian điện phân khối lượng anot bên sơ đồ A giảm, bên sơ đồ B khơng đổi Số nhận định A.2 B.1 C.3 D.4 Câu 17: Nung nóng m gam hỗn hợp H gồm Cu, Cu(NO3)2, Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, thu hỗn hợp rắn X 8,96 lít khí Z (đktc) Cho tồn X tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu 4,032 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử nhất) dung dịch Y Cho lượng dư dung dịch NaOH vào Y kết tủa T Nung T khơng khí đến khối lượng khơng đổi 41,6g rắn Biết phản ứng xảy hồn tồn Giá trị m A 55,68 B 58,88 C 54,56 D 60,00 Câu 18: X, Y, Z (MX < MY < MZ) ba este chức, mạch hở, mạch thẳng Đun nóng hồn tồn 40g hỗn hợp H gồm X, Y (3x mol), Z (2x mol) dung dịch NaOH, thu 25,52g hỗn hợp chứa hai chất hữu A B Nếu đốt cháy hết lượng H trên, cần vừa đủ 2,2 mol O2, thu hiệu khối lượng lượng CO2 H2O 58,56g Biết A B đơn chức đồng phân nhau; hai axit tạo nên Y Z có số ngun tử cacbon số mol H2 cần để làm no X, Y, Z số mol NaOH phản ứng Số mol O2 cần để đốt cháy hết 0,015 mol este Z A 0,4 mol B 0,15 mol C 0,1275 mol D 0,165 mol Câu 19: Đun nóng p gam Al với hỗn hợp H gồm Cu (4x mol), CuO, Fe (5x mol), Fe3O4, sau thời gian thu m gam rắn X Cho m gam X tác dụng với dung dịch chứa HCl 22,1g NaNO3, phản ứng thu dung dịch Y chứa m + 91,04 gam muối hỗn hợp khí Z gồm NO, H2 Tỉ khối Z He 5,5 Nhỏ từ từ dung dịch NaOH 3,25M vào dung dịch Y đến khơng phản ứng xảy dùng hết 800 ml dung dịch NaOH, đồng thời thu 60,7g kết tủa, biết 60,7g kết tủa oxi chiếm 39,539% khối lượng Nếu cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào Y thu 383,9g kết tủa % khối lượng Fe3O4 H có giá trị gần với A 53% B 54% C 65% D 60% Câu 20: X este chức, phân tử chứa liên kết pi; Y, Z (MY < MZ) hai peptit tạo glyxin alanin; X, Y, Z mạch hở Đun nóng 49,4g hỗn hợp H gồm X, Y, Z với dung dịc NaOH (vừa đủ), cạn dung Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ Sƣu tầm biên soạn April 30, 2016 dịch sau phản ứng thu hỗn hợp muối khan T 22,8g hỗn hợp Z chứa hai chất hữu Đốt cháy hồn tồn T cần 1,08 mol O2, thu 29,68g Na2CO3 hiệu số mol CO2 H2O 0,32 mol Biết số mol X 10 lần tổng số mol Y Z; Y Z hai ngun tử nitơ; Y Z có số ngun tử cacbon Tổng số ngun tử có X Z A 108 B 111 C 93 D 96 Bộ 6: Thi thử lần THPT Quỳnh Lƣu 1-2016 Câu 21: Trong bình kín chứa hỗn hợp X gồm hidrocacbon A mạch hở (thể khí điều kiện thường) 0,06 mol O2, bật tia lửa điện để đốt X (chỉ xẩy phản ứng X cháy tạo thành CO2 H2O) Tồn hỗn hợp sau phản ứng cho qua bình đựng 3,5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M thu gam kết tủa Khí khỏi bình tích 0,224 lít (đktc) Biết phản ứng xẩy hồn tồn, nước bị ngưng tụ cho qua dung dịch, có CTPT thỏa mãn A? A.3 B.8 C.7 D.5 Câu 22: Một loại nước tự nhiên có chứa [Ca2+] = 4.10-4M; [HCO3-] = 3.10-4M, lại ion Cl- Để làm mềm loại nước thường có cách - Cách 1: Cho tác dụng với lượng vừa đủ Na2CO3 - Cách 2: Cho tác dụng vừa đủ với CaO để loại bỏ phần nước cứng tạm thời sau tác dụng vừa đủ với Na2CO3 Một nhà máy sản xuất nước sinh hoạt có cơng suất trung bình 100000 m3/1 ngày đêm, dùng nguồn nước để sản xuất nước (giả thiết nước hồn tồn độ cứng) sử dụng cách năm (365 ngày) nhà máy nước tiết kiệm so với cách bao khoảng nhiêu tiền? (biết đơn giá Na2CO3: 6000đ/1kg; CaO; 1000đ/1kg) A 2117 triệu đồng B 6044triệu đồng C 3175 triệu đồng D 6657 triệu đồng Câu 23: Nung m gam hỗn hợp A gồm Mg, FeCO3, FeS, Cu(NO3)2 (trong A % khối lượng oxi 47,818%) thời gian (muối nitrat bị nhiệt phân hồn tồn) thu chất rắn B 11,144 lít hỗn hợp khí gồm CO2, NO2, O2, SO2 B phản ứng hồn tồn với HNO3 đặc nóng dư (thấy có 0,67 mol HNO3 phản ứng) thu dung dịch C 321 3,136 lít hỗn hợp X gồm NO2 CO2 ( d X  , khơng khí khác) C tác dụng hồn tồn với BaCl2 H2 14 dư thấy xuất 2,33 gam kết tủa Biết khí đo đktc, NO2 sản phẩm khử N+5 Giá trị gần m là? A 48 B 33 C 40 D 42 Câu 24: X peptit có 16 mắt xích (được tạo từ  -amino axit no, hở, có nhóm -NH2 nhóm – COOH) Để đốt cháy m gam X cần dùng 45,696 lít O2 Nếu lấy m gam X cho tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH cạn cẩn thận thu hỗn hợp chất rắn Y Đốt cháy hồn tồn Y bình chứa 12,5 mol khơng khí, tồn khí sau phản ứng cháy ngưng tụ nước lại 271,936 lít hỗn hợp khí Z Biết phản ứng xẩy hồn tồn, khí đo đktc, khơng khí tích O2 lại N2 Giá trị gần m là? Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ Sƣu tầm biên soạn A 46 gam April 30, 2016 B 41 gam C 43 gam D 38 gam Bộ 7: Chun Nguyễn Huệ lần 2-2016 Câu 25: X, Y, Z ba peptit mạch hở MX > MY > MZ Đốt cháy 0,16 mol peptit X 0,16 mol peptit Y nhƣ 0,16 mol peptit Z thu đƣợc 𝐂𝐎𝟐 có số mol nhiều số mol 𝐇𝟐 𝐎 0,16 mol Nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp E chứa X, Y 0,16 mol Z (số mol X nhỏ số mol Y) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch chứa muối alanin valin có tổng khối lượng 101,04 gam Phần trăm khối lượng X có hỗn hợp E gần với giá trị nhất: A 12% B 95% C 54% D 10% Xử lý thống kiểu giả thiết tơ đậm Câu 26: X, Y, Z ba peptide mạch hở có khối lượng phân tử tăng dần Đốt cháy hồn tồn số mol X nhƣ Y thu đƣợc số mol 𝐂𝐎𝟐 Thủy phân hồn tồn hỗn hợp E chứa X, Y, Z có tỉ lệ mol tương ứng 4:4:3 mơi trường axit thu 0,21 mol Gly 0,25 mol Ala Biết tổng số ngun tử Oxi X, Y, Z 16 Phần trăm khối lượng Z hỗn hợp E gần với A.18% B.28% C.38% D.48% Câu 27: Đốt cháy hồn tồn x mol peptit X y mol peptit Y nhƣ z mol peptit Z thu đƣợc 𝑪𝑶𝟐 có số mol nhiều số mol 𝑯𝟐 𝑶 0,075 mol Đun nóng 64,4 gam E chứa X (x mol), Y (y mol) Z (z mol) tạo glyxin alanin cần dùng 625 ml dung dịch KOH 1,6M Biết X, Y, Z mạch hở, có khối lượng phân tử tăng dần Phần trăm khối lượng Z có hỗn hợp E A 27,4% B 25,7% C 23,1% D 24,8% Câu 28: X, Y, Z ba peptit mạch hở cấu tạo từ glyxin alanin Đốt cháy hồn tồn x mol X y mol Y nhƣ z mol Z thu đƣợc số mol 𝐂𝐎𝟐 nhiều số mol 𝐇𝟐 𝐎 0,08 mol Mặt khác, đun nóng 68,24 gam hỗn hợp E chứa X (x mol), Y (y mol) Z (z mol) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch có chứa 73,72 gam muối glyxin Biết x > y > z, phần trăm khối lượng Z có hỗn hợp E A 21,92% B 18,58% C 25,26% D 22,74% Bộ 8: Thi thử lần NAP Câu 29: X, Y, Z ba peptit mạch hở MX < MY < MZ Đốt cháy a mol X a mol Y hay a mol Z thấy số mol CO2 lớn số mol H2 O 1,5a mol Thủy phân hồn tồn 56,22 gam hỗn hợp E chứa x mol X, y mol Y y mol Z KOH thu 103,38 gam hỗn hợp muối Gly Ala Biết 4x – 9y = 0,38 Số ngun tử H có Z là: A 31 B 23 C 29 D 27 Câu 30: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp Na, K, Ba, Al vào nước dung dịch X 8,512 lít H2 (đktc) Cho X phản ứng với 200 ml dung dịch H2 SO4 1,25M HCl 1M thu 24,86 gam kết tủa dung dịch Y chứa muối clorua sunfat trung hòa Cơ cạn Y 30,08 gam chất rắn khan Phần trăm khối lượng Ba có hỗn hợp ban đầu là: Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ Sƣu tầm biên soạn April 30, 2016 A 44,16% B 60,04% C 35,25% D 48,15% Câu 31: Cho 26,96 gam hỗn hợp Cu NO3 , Fe3 O4 , FeCl2 vào 680 ml dung dịch HCl 1M dung dịch X 0,04 mol NO Cho AgNO3 vừa đủ vào X 120,54 gam kết tủa khơng thấy khí Mặt khác, cho m gam Fe vào X thu 1,12 lít hỗn hợp khí Y Giá trị m là: A 11,2 B 11,76 C 12,32 D 9,52 Câu 32: A, B, C ba ancol no, đơn chức, bậc 1, mạch hở ( MA < MB < MC ), D axit cacboxylic khơng no (có liên kết C = C), ba chức, mạch hở, E este mạch hở tạo A, B, C D Đốt cháy hồn tồn 26,86 gam hỗn hợp T gồm A, B, C, D, E 1,425 mol khí oxi vừa đủ thu hỗn hợp CO2 nước số mol CO2 số mol H2 O 0,03 mol Lấy 26,86 gam T cho tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu hỗn hợp ancol Cho tồn lượng ancol tác dụng với K dư thấy có 0,18 mol khí H2 bay Mặt khác, oxi hóa hồn tồn lượng ancol CuO (chỉ tạo thành andehit) đem lượng andehit phản ứng hồn tồn với AgNO3 / NH3 dư thu 129,6 gam Ag Biết D khơng có cacbon có nhiều nhóm – COOH đính vào Phần trăm khối lượng D có hỗn hợp ban đầu : A 23,32% B 26,53% C 18,15% D 22,56% Câu 33: Cho 33,4 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, MgO, Fe NO3 FeCO3 vào dung dịch chứa 1,29 mol HCl 0,166 HNO3 , khuấy cho phản ứng xảy hồn tồn, thu dung dịch Y chứa muối 0,163 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 O, N2 0,1 mol CO2 Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y thu 191,595 gam kết tủa Nếu tác dụng tối đa với chất tan có dung dịch Y cần dùng dung dịch chứa 1,39 mol KOH Biết tổng số mol ngun tử oxi có X 0,68 mol Số mol N2 có Z bao nhiêu: A 0,028 B 0,031 C 0,033 D 0,035 Bộ 9: Đề 078 thầy Nguyễn Văn Út Câu 34: Nung nóng 13,67 gam hỗn hợp gồm KMnO4 KClO3, sau thời gian thu hỗn hợp rắn X a mol khí O2 Hòa tan hết X dung dịch chứa 0,2 mol HCl đun nóng, thấy x mol khí Cl2 dung dịch chứa hai muối Cho a mol khí O2 vào bình kín thể tích lít chứa NO NO2 có tỉ lệ mol tương ứng : 3, sau phản ứng, áp suất gây bình 27,30C 4,928 atm Hấp thụ tồn khí bình sau phản ứng vào nước dư, thu dung dịch chứa chất tan (khơng thấy khí ra) Giá trị x A 0,02 mol B 0,06 mol C 0,04 mol D 0,03 mol 444, 25 Hỗn hợp khí 37 Y chứa hai hidrocacbon dãy đồng đẳng Trộn X Y với khối lượng thu hỗn hợp Z Đốt cháy 0,445 mol Z lượng oxi vừa đủ, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc dư, thấy khối lượng bình tăng 27,81 gam; khí khỏi bình tích 24,64 lít (đktc) Phần trăm khối lượng hiđrocacbon có khối lượng phân tử nhỏ hỗn hợp Z Câu 35: Hỗn hợp khí X gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở có tỉ khối so với He A 24,5% B 45,2% C 19,2% D 30,8% Câu 36: X este -aminoaxit có cơng thức phân tử C5H11O2N; Y Z hai peptit mạch hở tạo glyxin alanin có tổng số liên kết peptit Đun nóng 63,5 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ Sƣu tầm biên soạn April 30, 2016 vừa đủ, thu hỗn hợp chứa muối 13,8 gam ancol T Đốt cháy tồn hỗn hợp muối cần dùng 2,22 mol O2, thu Na2CO3, CO2, H2O 7,84 lít khí N2 (đktc) Phần trăm khối lượng peptit có khối lượng phân tử nhỏ hỗn hợp E A 59,8% B 50,39% C 45,35% D 46,0% Bộ 10: Thi thử lần Bookgol Câu 37: Cho phát biểu sau: (1) Hiện tượng trái đất nóng lên hiệu ứng nhà kính ngun nhân chủ yếu khí cacbonic (2) Dung dịch NaF lỗng dùng làm thuốc chống sâu (3) Silic dùng kĩ thuật vơ tuyến pin mặt trời (4) Trong cơng nghiệp sản xuất H2SO4 người ta dùng nước để hấp thụ SO3 (5) Muối NaHCO3 dùng làm thuốc trị đau dày thừa axit (6) Naphtalen tham gia phản ứng brom dễ so với benzen (7) Chất gây nghiện gây ung thư có thuốc nicotin Số phát biểu A B C D Câu 38: X, Y, Z (MX < MY < MZ) ba este no, hở; X Y thuộc dãy đồng đẳng; Z khơng phân nhánh tạo axit có ngun tử Cacbon Thủy phân hết 0,35 mol hỗn hợp H gồm X, Y, Z 350 ml dung dịch NaOH 1,08M, cạn dung dịch sau phản ứng m gam rắn T chứa muối hỗn hợp A gồm ancol thuộc dãy đồng đẳng, liên tiếp Mặt khác, đốt cháy hết 36,52g H oxi, sau phản ứng thu 24,12g H2O Biết tổng số ngun tử X, Y, Z 48; Z nhiều Y hai ngun tử cacbon Khối lượng muối có phân tử khối lớn T có giá trị gần với A 5,5g B 7,0g C 6,5g D 6,0g Câu 39: Hòa tan 1180m gam hỗn hợp H gồm FeS2, FeS, FexOy, FeCO3 vào dung dịch chứa mol HNO3, kết thúc phản ứng thu 549m gam hỗn hợp khí T gồm NO, NO2, CO2 dung dịch X Cho X tác dụng tối đa với 20,16g Cu, có khí NO đồng thời thu dung dịch Y; khối lượng chất tan Y nhiều khối lượng chất tan X 18,18g Mặt khác dung dịch X phản ứng tối đa với 500 ml dung dịch Ba(OH)2 1,74M, sau phản ứng thu 90,4g kết tủa Biết H oxi chiếm 24,407% khối lượng sản phẩm khử N+5 q trình có NO NO2 % khối lượng NO2 T có giá trị gần nhất với A 30% B 23% C 55% D 28% Câu 40: X, Y hai este hai chức; Y chứa vòng benzen; X, Y tạo hai axit no thuộc dãy đồng đẳng liên tiếp, Z peptit tạo alanin valin; X, Z mạch hở Đun nóng hết hỗn hợp H gồm X (9x mol), Y (3x mol), Z (x mol) dung dịch NaOH (vừa đủ), thu dung dịch A 32,4g ancol T Cơ cạn dung dịch A 137,24g muối khan (các muối khơng chứa nhóm chức ancol muối có phân tử khối lớn Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ Sƣu tầm biên soạn April 30, 2016 chiếm 13,4655% khối lượng) Đốt cháy hết lượng muối khan cần 4,71 mol O2, thu 148,72g CO2 56,88g H2O Trong H có m N : mO  : 64 Hiệu khối lượng X Z A 34,76g B 43,72g C 44,84g D 39,80g Bộ 11: Hóa sở Quảng Nam Phú Thọ Câu 41: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu mạch hở A, B phân tử chứa C, H, O có số ngun tử H gấp đơi số ngun tử C Nếu lấy số mol A, B phản ứng hết với Na thu V lít H2 Còn hidro hóa số mol A, B cần tối đa 2V lít H2 (các thể tích khí đo điều kiện) Cho 33,8 gam X phản ứng với Na dư thu 5,6 lít H2 (đktc) Mặt khác, 33,8 gam X phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3 dư, lượng Ag sinh phản ứng hết với dung dịch HNO3 đặc, thu 13,44 lít NO2 (đktc, sản phầm khử nhất) Nếu đốt cháy hồn tồn 33,8 gam X cần V lít (đktc) O2 Giá trị gần V A.41 B.44 C.42 D.43 Câu 42: Hỗn hợp X gồm 0,01 mol etilen; 0,02 mol axtilen; 0,01 mol vinyl axetilen 0,04 mol hidro Đun nóng hỗn hợp X với Ni, sau thời gian thu hỗn hợp Y, tỉ khối Y so với X 1,6 Lấy tồn Y cho từ từ qua dung dịch nước Brom dư với dung mơi nước, phản ứn kết thúc thu 0,224 lít khí đktc m gam sản phầm Z chứa C, H, Br Lấy Z đem đốt cháy hồn tồn oxi dư, lấy sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu 15,04 gam kết tủa Giá trị m là: A.7,8 B.7,78 C.14,18 D.9,38 Câu 43: Một chất vơ dạng rắn A tạo thành từ loại ngun tố Nung A chân khơng đến khối lượng khơng đổi thu CaO hỗn hợp B gồm khí khơng mau, khơng mùi, tỉ khối B so với H2 53 Cho B qua bơng tẩm CuSO4 khan thấy xuất màu xanh, sục từ từ đến dư B vào dung dịch Ca OH thấy có kết tủa, lúc sau kết tủa tan dần đến hết lại thu dung dịch khơng màu Chọn phát biểu phát biểu sau: A Chất rắn A chưa tan hết nước nhiệt độ phòng B Cho hợp chất A vào lượng dư dung dịch KHCO3 thu dung dịch C Chất rắn A chắn tác dụng với dung dịch NaOH HCl D Khi nung mol A chắn thu mol CaO Câu 44: Hỗn hợp E gồm chuỗi peptide X, Y, Z mạch hở tạo nên từ Gly Lys Chia hỗn hợp làm hai phần khơng Phần 1: Khối lượng 14,88 gam đem thủy phân hồn tồn dung dịch NaOH M dùng vừa hết 180 ml, sau phản ứng thu a gam muối Gly b gam muối Lys Mặt khác đốt cháy hồn tồn phần lại thu số mol CO2 H2 O Giá trị gần a:b A.1,57 B.1,67 C.1,40 D.2,71 Bộ 12: Thi thử báo dân trí (LĐK) Câu 45: Tiến hành thí nghiệm sục chất khí sau vào dung dịch tương ứng điều kiện thường: Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ 10 Sƣu tầm biên soạn April 30, 2016 195,7 So sánh hai phần: : = 36,28+42 = → m = 83,9.0,4 = 33,56 gam Bộ 19: Chun Hùng Vƣơng- Phú Thọ Câu 75: Hỗn hợp A gồm este đơn chức X, Y Cho 0,05 mol A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu hỗn hợp sản phẩm hữu B Đốt cháy hết tồn B thu Na2 CO3 0,12 mol CO2 ; 0,13 mol H2 O Khi làm bay B thu m gam chất rắn Giá trị m A.4,56 B.5,84 C.5,62 D.3,40 Theo phản xạ thơng thường thì: nNaOH = 0,05 → nNa CO = 0,025 → nC = 0,145; nH = 0,13 + 0,025 − 0,05 = 0,105 → C = 2,9 → Khơng este thường thỏa mãn Điều đồng nghĩa với hỗn hợp đầu tác dụng tối đa nhiều 0,05 mol NaOH x mol x Như số C thay đổi: nC = 0,025 + + 0,12 ≥ 7x + 0,05 − x → x = 0,01 → 0,01 HCOOC6 H5 0,04 HCOOCH3 → m = 0,05.68 + 0,01.116 = 4,56 gam Chú ý: Tỉnh táo để tránh bị đánh yếu! Câu 76: Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3 , Fe2 O3 vào ống sứ nung nóng dẫn từ từ 0,2 mol hỗn hợp khí Y gồm CO H2 (tỉ khối với H2 4,25) qua ống sứ, sau thời gian thu hỗn hợp rắn X1 khí Y1 Cho khí Y1 hấp thụ vào dung dịch Ca OH dư, thu gam kết tủa 0,06 mol khí Y2 (tỉ khối H2 7,5) Hòa tan X1 dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu dung dịch Z 0,62 mol hỗn hợp khí có khí màu nâu đỏ sản phẩm khử N+5 Nếu cho X tác dụng với dung dịch H2 SO4 đặc, nóng, dư thu 0,225 mol hỗn hợp khí Phần trăm khối lượng Fe2 O3 X A.32% B.48% C.16% D.40% CO 0,03 nCO lấy = 0,05 CO2 0,07 CO 0,05 Hỗn hợp Y: → → H2 0,03 H2 0,15 nO lấy = 0,12 + 0,02 = 0,14 H2 O 0,12 Hòa tan hỗn hợp lại: NO2 (0,62 − x) → nFeC O = x + 0,05 → nSO = 0,175 − x CO2 x Như bảo tồn e: 0,62 − x − 0,14.2 = 0,175 − x → x = 0,01 → nFeC O = 0,06 → nFe = 0,09 → %mFe O = 40% Bộ 20: Thi thử lần 12 Bookgol Câu 77: Hỗn hợp H gồm chất hữu X có cơng thức C2 H6 N2 O5 tripeptit mạch hở Y tạo từ loại amino axit số amino axit sau: alanin, glyxin, valin Đốt cháy hết Y oxi, thu 6,12 g H2O Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ 48 Sƣu tầm biên soạn April 30, 2016 1,68 g N2 Cho 20,28g hỗn hợp H tác dụng vừa đủ với 140 ml dung dịch NaOH 2M, cạn dung dịch sau phản ứng hỗn hợp muối khan Z % khối lượng muối có phân tử khối lớn Z A 45,43% B 47,78% C 46,57% D 27,83% Đầu tiên ta dễ dàng tìm ngay: Y: Ala3 Phân tích để tìm cơng thức X: 5O = 2O + 3O = COO + (CO3 ; HCO3 ; NO3 ) Rõ ràng X có ngun tử Cacbon, tổ hợp là: COO + NO3 → X: HOOC − CH2 − NH3 NO3 → H: 0,08 HOOC − CH2 − NH3 NO3 → %m = 47,78% 0,04 Ala3 Câu 78: Cho hỗn hợp H gồm FeS2 , CuS, Fe3 O4 , CuO (biết mS : mO = 7: 13 ) tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư, thu 34,84g hỗn hợp khí X gồm NO2 NO (khơng sản phẩm khử khác); tỉ khối X He 871 82 Mặt khác, cho H tác dụng hết với dung dịch H2 SO4 đặc, nóng dư, có 1,14 mol H2 SO4 tham gia phản ứng, thu khí SO2 (sản phẩm khử S +6 ) Số mol HNO3 tham gia phản ứng A 2,28 mol Hỗn hợp khí: B 2,00 mol C 3,04 mol D 1,92 mol NO2 0,64 → nSO = 0,59 NO 0,18 M (y mol e) y + 7x − 26x = 1,18 x = 0,02 Hỗn hợp đầu: → → S 7x y = 1,38 y = (1,14 + 7x − 0,59) O 26x → 8.7.0,02 + nHN O = 2.0,64 + 4.0,18 + 26.0,02.2 → nHN O = 1,92 mol Câu 79: X, Y (MX < MY ) hai axit đơn chức, khơng no; Z ancol no, ba chức ; X, Y, Z mạch hở Thực phản ứng este hóa m gam hỗn hợp X, Y, Z (giả sử hiệu suất phản ứng este hóa đạt 100%), sản phẩm thu có nước m1 gam este chức T Đốt cháy hết 36,84g hỗn hợp H gồm m gam hỗn hợp X, Y, Z m1 gam este T, thu 20,52g H2 O Mặt khác lượng H tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch N chứa 35,28g muối Biết 36,84g H làm màu vừa đủ 0,48 mol Br2 ; este T chứa liên kết π Hiệu khối lượng T Y có giá trị gần với A 6,8g X 2a Ya Hỗn hợp H: Za Ta B 12g C 8g D 6,5g k=2 k=3 → 2a + 2a + 4a = 0,48 → a = 0,06 → nCO = 1,68 k=0 k=7 nNaOH = 0,36 → mancol = 12,72 → C4 H7 OH → X: C3 H4 O2 ; Y: C4 H6 O2 → mT − mY = 11,76 gam Câu 80: Hòa tan hết hỗn hợp H gồm Al, Fe NO3 , FeCO3 , CuO vào dung dịch chứa 1,14 mol KHSO4 , thu 5,376 lít hỗn hợp khí X gồm H2 , NO, CO2 dung dịch Y chứa muối trung hòa (khơng chứa ion Fe3+) Cơ Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ 49 Sƣu tầm biên soạn April 30, 2016 cạn dung dịch Y thu khối lượng muối khan nặng khối lượng H 138,46g Nếu cho 300 ml dung dịch Ba OH 97 2M vào Y hỗn hợp kết tủa Z Biết tỉ khối X He 12 nhiệt phân hồn tồn H chân khơng thu 0,22 mol hỗn hợp hai khí % khối lượng Fe OH với A 8% B 6% Z có giá trị gần C 40% D 9% Đặt nNO = x; nCO = y Ta có ngay: 1,14 mKHS O = 138,46 + m↑ + mH O → nH O = 0,49 Đặt: nH = z; nNH +4 = t x + y + t = 0,22 Al 0,16 x = 0,08 x + y + z = 0,24 y = 0,12 Fe NO3 0,05 → → → → %mFe 30x + 44y + 2z = 7,76 z = 0,04 FeCO3 0,12 t = 0,02 1,14 = 4t + 2z + 0,49.2 CuO 0,15 Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ OH ≈ 9% 50 Sƣu tầm biên soạn April 30, 2016 MỘT SỐ ĐỀ VƠ CƠ TỰ LUYỆN ĐỀ SỐ Câu 1: Cho 12,56 gam hỗn hợp gồm Mg Mg(NO3)2 tan vừa đủ hỗn hợp chứa 0,98 mol HCl x mol KNO3 Sau phản ứng thu dung dịch Y chứa muối clorua 0,04 mol khí N2 Cơ cạn cẩn thận Y thu m gam muối khan Biết phản ứng hồn tồn Giá trị m A.46,26 gam B.52,12 gam C.49,28 gam D.42,23 gam Câu 2: Cho 8,64 gam Mg vào dung dịch hỗn hợp X gồm NaNO3 H2SO4, đun nhẹ đến phản ứng xảy hồn tồn thu dung dịch A; 1,792 lít hỗn hợp khí B có khối lượng 1,84 gam gồm chất khí khơng màu có khí hóa nâu ngồi khơng khí, lại 4,08 gam chất rắn khơng tan Cơ cạn cẩn thận dung dịch A thu m gam muối khan Tìm m A 29,8 gam B 36,54 gam C 29,72 gam D 27,08 gam Câu 3: Dẫn luồng khí CO qua 34,4 gam hỗn hợp X chứa CuO;Fe2 O3 ;MgO (trong Oxi chiếm 29,3% khối lượng), sau thời gian thu hỗn hợp rắn Y V lít khí CO2 (đktc) Hòa tan hồn tồn Y dung dịch HNO3 thu dung dịch Z chứa muối 0,1 mol hỗn hợp khí T gồm NO; NO2 có khối lượng 3,32 gam Thêm NaOH dư vào Z thấy xuất 44,38 gam kết tủa Giá trị V A.3,136 B.3,36 C.3,584 D.3,808 Câu 4: Cho 9,6 gam hỗn hợp X gồm Mg Fe3O4 vào 300 ml dung dịch HNO3 2M thu dung dịch Y 0,896 lít (đktc) hỗn hợp N2O NO có tỷ khối so với hiđro 16,75 Trung hòa Y cần dùng 40 ml NaOH 1M thu dung dịch A, cạn A thu m gam muối khan Biết phản ứng xảy hồn tồn cạn muối khơng bị nhiệt phân Giá trị m A 42,26 B 19,76 C.28,46 D 72,45 (ChunQuốc Học Huế - 2015) Câu 5: Hòa tan hết 30 gam rắn gồm Mg, MgO, MgCO3 HNO3 thấy có 2,15 mol HNO3 phản ứng Sau phản ứng thu 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, CO2 có tỷ so với H2 18,5 dung dịch X chứa m gam muối Giá trị m A 134,80 B 143,20 C 153,84 D 149,84 Câu 6: Hòa tan m gam hỗn hợp A gồm Mg, Al, MgO Al2O3 dung dịch HCl vừa đủ dung dịch chứa (m + 70,295) gam muối Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu 13,328 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử nhất) Nếu cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng dư thu 3,808 lít hỗn hợp khí NO N2O (đktc) có tỉ khối so với hiđro 318 , dung dịch Y Cơ cạn dung dịch Y thu 17 162,15 gam muối khan Giá trị m A.30,99 B.40,08 C.29,88 Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ D.36,18 51 Sƣu tầm biên soạn April 30, 2016 Câu 7: Hòa tan hết lượng rắn X gồm Al, Al2O3 Al(OH)3 (trong oxi chiếm 33,94% khối lượng) HNO3 dư thấy có 0,86 mol HNO3 phản ứng 1,792 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, NO2 có tỷ khối so với H2 21 Sục NH3 dư vào dung dịch sau phản ứng thu 18,72 gam kết tủa Phần trăm khối lượng Al2O3 X gần với giá trị sau A.14% B.60% C.50% D.30% Câu 8: Đốt cháy 10,08 gam Mg oxi thời gian thu m gam hỗn hợp rắn X Hòa tan hết X dung dịch gồm HCl 0,9M H2SO4 0,6M thu dung dịch chứa muối có khối lượng 3,825m gam Mặt khác hòa tan hết 1,25m gam X dung dịch HNO3 lỗng dư thu dung dịch Y chứa 82,5 gam muối hỗn hợp khí Z gồm N2 0,015 mol khí N2O Số mol HNO3 phản ứng A.1,23 mol B.1,32 mol C.1,42 mol D.1,28 mol Câu 9: Cho m gam Al vào dung dịch chứa a mol FeCl3 a mol CuCl2 thu 19,008 gam hỗn hợp kim loại Cho m gam Al vào dung dịch chứa 3a mol AgNO3 a mol Cu(NO3)2 thu 69,888 gam hỗn hợp kim loại Cho m gam Al tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu 0,78125a mol hỗn hợp khí gồm NO N2O có tỉ khối so với hiđro 274 dung dịch X Cơ cạn dung dịch X thu m1 gam muối khan Giá trị m1 15 A.58,096 B.57,936 C.58,016 D.58,176 Câu 10: X hỗn hợp rắn gồm Mg, NaNO3 FeO (trong oxi chiếm 26,4% khối lượng) Hòa tan hết m gam X 2107 gam H2SO4 lỗng, nồng độ 10% thu dung dịch Y chứa muối sunfat trung hòa 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, H2 có tỷ khối so với H2 6,6 Cơ cạn dung dịch sau phản ứng rắn khan Z 1922,4 gam H2O Phần trăm khối lượng FeO hỗn hợp đầu A.50% B.12% C 33% D.40% Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ 52 Sƣu tầm biên soạn April 30, 2016 ĐÁP ÁN VÀ HƢỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 1.C 6.A 2.A 7.C 3.D 8.A 4.A 9.A 5.B 10.C Câu 1: Chọn C Ta có ngay: n H  0,98  12.n N  10.nNH   n NH   0,05 4 Bảo tồn e: n Mg  0,4  n Mg(NO )  0,02 Bảo tồn N: 0,02.2  x  0,04.2  0,05  x  0,09  m  49,28 gam Câu 2: Chọn A NO 0,06 H 0,02 Hỗn hợp khí B bao gồm:  Số mol Mg phản ứng là: 0,19 mol Bảo tồn e: n NH   0,02  nH  0,02.10  0,06.4  0,02.2  0,48  nH SO  0,24 4 Bảo tồn N: n NaNO  n NO  n NH  0,08  m  m MgSO  m Na SO  m(NH 4 )2 SO4  29,8 gam Câu 3: Chọn D Nhận xét:  Hỗn hợp đầu chứa oxit bão hòa hóa trị, tức chúng khơng thể tham gia phản ứng OXH-K, vai trò CO trường hợp tăng tính OXH-K  Nếu HNO3 dư kim loại bị đẩy lại lên bão hòa, chênh lệch số mol e Y với số mol e mà CO “tặng” cho X số mol sắt (II)  V n NO  0, 08 Xác định được:   n e/ Y  0, 08.3  0, 02  0,26  n Fe2   0,26 n NO  0, 02 22,   Số mol nhóm –OH thêm vào Z để tạo kết tủa là: 2.n O/ X  n Fe2  2.0,63  Vậy: m   m KL  m OH  34,  0,63.16  17.(2.0,63  V  0,26 22, V  0,26)  44,38  V  3,808 lít 22, Câu 4: Chọn A H+ dư 0,04 mol  N O 0,01  NO 0,03 Hỗn hợp khí bao gồm:  Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ 53 Sƣu tầm biên soạn April 30, 2016 n  x  Mg  Đặt: n Fe O  y  n  NH  z Ta có ngay: 24x  232y  9,6 Phương trình liên hệ H+: 0,56  10nN O  4nNO  8nFe O  10nNH  0,56  0,22  8y  10z 4 Bảo tồn e: 2x  y  0,17  8z x  0,11  Giải hệ: y  0,03  m  m Mg(NO )  m Fe(NO )  m NH NO  42,26 gam 3 z  0,01  Câu 5: Chọn B  NO 0,1  n MgCO  0,1  CO2 0,1 Hỗn hợp khí:  n NH  x   Đặt: n Mg  y  24y  40z  0,1.84  30   n MgO  z Phương trình liên hệ H+: 2,15  2z  10x  0,6 Bảo tồn e: 2y  0,3  8x x  0,125  Giải hệ: y  0,65  m  m Mg(NO )  m NH NO  143,2 gam z  0,15  Câu 6: Chọn A nSO  0,595  ne/ hh  1,19 mol Quy trở lại lần hòa tan đầu tiên, ta có ngay: n H  0,595 Đặt: nO/ hh  x  n H O  n HCl  2x  1,19 Bảo tồn khối lượng ta có ngay: 36,5.(2x  11,9)  70,295  1,19  18.x  x  0,51 mol  NO 0,08  0,08.3  0,09.8  8n NH  1,19  n NH  0,02875 4  N2 O 0,09 Tiếp đến lần hòa tan thứ ba:  Mà: nHNO3  0,08.4  0,09.10  0,02875.10  0,51.2  2,5275  nNO3 /dd  2,23875  mKL/ hh  162,15  62.2,23875  18.0,02875  22,83  m  22,83  0,51.16  30,99 gam Câu 7: Chọn C NO 0,02 NO2 0,06 Hỗn hợp khí:  Sau sục NH3, ta có ngay: n Al(OH)3  0,24  n NO3 / Al(NO3 )3  0,72 Bảo tồn N: nN/ NH4 NO3  0,86  0,02  0,06  0,72  0,06  nNH4  0,03 Bảo tồn e: 3nAl  0,02.3  0,06  0,03.8  n Al  0,12 Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ 54 Sƣu tầm biên soạn April 30, 2016 n Al O  x  2x  y  0,12 n Al(OH)3  y Đặt:  Theo ra: (27.0,12  102x  78y).0,3394  16(3x  3y) x  0,05 Giải hệ:  y  0,02  %m Al O  50% Câu 8: Chọn A Đặt: n HCl  3x  n H SO  2x Bảo tồn điện tích: 3x  2x.2  2n Mg2  x  0,12 Khối lượng muối dung dịch là: 45,9  m  12  nO/ hh  0,12 0,525 mol Mg 1,25 m gam hỗn hợp chứa:  0,15 mol O Khối lượng muối 82,5 gam  n NH  0,06 Bảo tồn e, ta có ngay: n N2  0,015  n HNO3  1,23 mol Câu 9: Chọn A Ta thấy số mol điện tích âm hai lần hòa tan 5a mol Ở lần thứ nhất:  3 Al Dung dịch lại:  Fe2   m 27 m (5a  ) Bảo tồn khối lượng cho phần kim loại: 56a  64a  28.(5a  m )  19,008 Hồn tồn tương tự với lần hòa tan thứ hai, ta có: 3a.108  64.a  32.(5a  m )  69.888 NO 0,08  Hỗn hợp khí:  N O 0,07 m  7,344 a  0,192 Giải hệ:  Bảo tồn e, ta có ngay: n NH  0,002  m1  58,096 gam Câu 10: Chọn C n H SO  2,15 n   H2 O 1,45 Ta có:  Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ 55 Sƣu tầm biên soạn April 30, 2016 NO 0,2 H 0,3 Hỗn hợp khí:  Bảo tồn H: 2nH SO  4nNH  2.nH  2n H O  nNH  0,2 4 2 Bảo tồn N: n NaNO  n NO  n NH  0,4 Bảo tồn ngun tố O: 3.nNaNO  nFeO  0,2  1,45  nFeO  0,45  nO/ hh  0,4.3  0,45  1,65  m hh  100  %m FeO  32,4% Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ 56 Sƣu tầm biên soạn April 30, 2016 ĐỀ SỐ Câu 1: Hỗn hợp X gồm Al, Mg, FeO, Fe3O4 oxi chiếm 20,22% khối lượng hỗn hợp Cho 25,32 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu 3,584 lít hỗn hợp khí NO N2O (đktc) có tỉ khối so với hiđro 15,875 dung dịch Y Cơ cạn dung dịch Y thu m gam muối khan Nung muối khan khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 30,92 gam chất rắn khan Giá trị gần m A 106 B 103 C 105 D 107 (Chun Bến Tre lần - 2015) Câu 2: Cho 50,82 gam hỗn hợp X gồm NaNO3, Fe3O4, Fe(NO3)2 Mg tan hồn tồn dung dịch chứa 1,8 mol KHSO4 lỗng Sau phản ứng xảy hồn tồn thu dung dịch Y chứa 275,42 gam muối sunfat trung hòa (khơng có Fe3+) 6,272 lít khí (đktc) Z gồm khí có khí hóa nâu ngồi khơng khí Biết tỉ khối Z so với H2 11 Phần trăm khối lượng Mg hỗn hợp X A.25,5% B.20,2% C.19,8% D.22,6% Câu 3: Hỗn hợp X gồm FexOy, Fe, MgO Mg Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu 6,72 lít hỗn hợp khí N2O NO (đktc) có tỉ khối so với hiđro 15,933 dung dịch Y Cơ cạn dung dịch Y thu 129,4 gam muối khan Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu 15,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử nhất) dung dịch Z Cơ cạn dung dịch Z thu 104 gam muối khan Giá trị m A.27,20 B.28,80 C.26,16 D.22,86 Câu 4: Nung m gam hỗn hợp gồm Mg Cu(NO3)2 điều kiện khơng có khơng khí, sau thời gian thu chất rắn X 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 O2 Hòa tan hồn tồn X 650 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch Y chứa 71,87 gam muối clorua 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 H2 Tỉ khối Z so với He 5,7 Giá trị m gần giá trị sau đây? A 54 B 56 C 58 D 60 Câu 5: Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe Fe3O4 oxi chiếm 26,86% khối lượng Hòa tan hết 41,7 gam X cần vừa đủ 1525 ml dung dịch HNO3 1,5M thu dung dịch Y 2,24 lít hỗn hợp Z (đktc) gồm NO N2O có tỉ khối so với H2 18,5 Làm bay dung dịch Y thu m gam muối Giá trị m A 162,2 gam B 64,6 gam C 160,7 gam D 151,4 gam Câu 6: Dẫn luồng khí CO qua 48 gam hỗn hợp X gồm CuO; Fe2 O3 nung nóng thời gian thu chất rắn Y hỗn hợp khí Z Hấp thụ Z vào bình đựng Ca(OH)2 dư thu 24 gam kết tủa Hòa tan hồn tồn Y dung dịch HNO3 thu dung dịch T chứa 130,52 gam muối nitrat kim loại hỗn hợp khí chứa 0,11 mol NO 0,07 mol NO Khối lượng muối Fe(NO3 )3 T gần với A.19,4 B.50,8 C.101,6 D.82,3 Câu 7: Dẫn luồng khí CO qua ống sứ đựng 57,52 gam hỗn hợp A gồm CuO; Fe3O4 sau thời gian thu hỗn hợp chất rắn B hỗn hợp khí C gồm khí Cho C phản ứng với dung dịch chứa 0,16 mol NaOH thu 10,96 gam muối Hòa tan B 500 ml dung dịch HNO3 4,2M , phản ứng hồn tồn tạo thành dung dịch D 4900 % khối lượng (khơng chứa ngun tử H) 129 Cho thể tích dung dịch thay đổi khơng đáng kể Nồng độ mol muối Fe(NO3 )3 D chứa muối 5,16 gam hỗn hợp khí E Nito chiếm Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ 57 Sƣu tầm biên soạn A.0,96 April 30, 2016 B.0,22 C.0,3 D.0,64 Câu 8: Cho luồng khí O2 qua 63,6 gam hỗn hợp kim loại Mg, Al Fe thu 92,4 gam chất rắn X Hòa tan hồn tồn lượng X dung dịch HNO3 (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn thu dung dịch Y 3,44 gam hỗn hợp khí Z (khơng chứa H2) Biết có 4,25 mol HNO3 tham gia phản ứng, cạn cẩn thận dung dịch Y thu 319 gam muối Phần trăm khối lượng nitơ có 319 gam hỗn hợp muối A 18,082% B.18,125% C.18,038% D.18,213% Câu 9: Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Fe; FeCO3 ; Fe2 O3 vào ống sứ nung nóng dẫn từ từ 0,2 mol hỗn hợp khí Y gồm CO H2 (tỉ khối với H2 4,25) qua ống sứ, sau thời gian thu hỗn hợp rắn X1 khí Y1 Cho khí Y1 hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu gam kết tủa 0,06 mol khí Y2 (tỉ khối H2 7,5) Hòa tan X1 dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu dung dịch Z 0,62 mol hỗn hợp khí có khí màu nâu đỏ sản phẩm khử N+5 Nếu cho X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu 0,225 mol hỗn hợp khí Phần trăm khối lượng Fe2O3 X A.32% B.48% C.16% D.40% (Trích đề thi thử lần cuối năm 2016 chun Hùng Vương - Phú Thọ) Câu 10: Cho nước qua than nóng đỏ thu hỗn hợp khí X Dẫn X qua bình đựng 48 gam hỗn hợp rắn Y chứa Fe2O3 ; MgO đến phản ứng hồn tồn (chất rắn lại bình chứa oxit sắt) Hấp thụ hết lượng khí vào bình đựng dung dịch nước vơi dư thu 24 gam kết tủa Hòa tan phần rắn lại dung dịch chứa 0,33 mol KNO3 x mol HCl khối lượng dung dịch tăng thêm 27,78 gam (khơng axit dư) 0,37 mol hỗn hợp khí T chứa NO; NO2; H2 Thêm lượng NaOH vừa đủ vào dung dịch tạo thành thấy khối lượng chất tan tiếp tục tăng 4,83 gam Hiệu số mol hai chất Y A.0,05 B.0,1 C.0,15 Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ D.0,2 58 Sƣu tầm biên soạn April 30, 2016 ĐÁP ÁN VÀ HƢỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 1.C 6.D 2.A 7.A 3.B 8.B 4.B 9.D 5.A 10.C Câu 1: Chọn C Ta có: nO/ X  0,32 NO 0,14 N O 0,02 Hỗn hợp khí gồm:  Phần rắn cuối chứa oxit có ngun tố kim loại bão hòa hóa trị Chênh lệch mol O phần rắn hỗn hợp đầu là: 30,92  25,32  0,35  n e/ hh  0,7 16  n NH   0,015  n HNO  1,55  n NO / dd  1,55  0,14  0,02.2  0,015  1,355  m  m KL  m NH  m NO  25,32  0,32.16  1,355.62  18.0,015  104,48 gam Câu 2: Chọn A NO 0,2 H 0,08 Hỗn hợp khí:  Bảo tồn khối lượng: 50,82  1,8.136  275,42  22.0,28  18nH O  nH O  0,78 Bảo tồn H: n NH  1,8  0,78.2  0,08.2  0,02 Dùng phương trình liên hệ H+: 1,8  8nFe3O4  0,2.4  0,08.2  0,02.10  nFe3O4  0,08 Dung dịch khơng có Fe3+ Bảo tồn e: 2nMg  2nFe3O4  ne  0,2.3  0,08.2  0,02.8  nMg  0,54  %m Mg  25,5% Câu 3: Chọn B N O 0,04 NO 0,26 Hỗn hợp khí:  Số mol e hỗn hợp bằng: 2nSO  2.0,7  1,4  n NH  0,0375 Hỗn hợp muối hai lần hòa tan chứa kim loại ban đầu Gọi số mol SO4 hỗn hợp muối lần hòa tan thứ hai x Chênh lệch hai khối lượng NO3, NH4 SO4 gây ra, ta có: n NO3  2x  0,0375  n( )/dd  129,4  104  62.(2x  0,0375)  18.0,0375  96.x  x  0,8  n eKL  2n O/ hh  0,7.2  2n O/ hh  0,8.2  0,7.2  0,2  n O/ hh  0,1  m  m KL  m O/ hh  m muối  m SO  0,2.16  104  96.0,8  0,1.16  28,8 gam Câu 4: Chọn B Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ 59 Sƣu tầm biên soạn April 30, 2016 Nhận thấy NO2; O2 chứa ngun tử O  n Cu(NO3 )2  y  n O/ X  6y  0,9  n Mg  x Đặt:  N 0,04 tức tồn lượng O chuyển hết H2O H 0,01 Sản phẩm khí chứa  Bảo tồn H: 4n NH   2n H O  n HCl  n NH   4 1,3  2(6y  0,9)  0,02  0,77  3y Khối lượng muối Clorua: 71,87  m NH Cl  m MgCl  mCuCl  53,5.(0,77  3y)  95.x  135.y 2 Bảo tồn điện tích: nCl  1,3  0,77  3y  2x  2y x  0,39 Giải hệ:  y  0,25  m  56,36 gam Câu 5: Chọn A  NO 0,05  N O 0,05 Hỗn hợp khí:  2,2875  0,05.4  0,05.10  0,7.2  0,01875 10  2,2875  0,15  0,01875  2,11875 Ta có ngay: nO/ hh  0,7  n NH   n NO / dd  m  m KL  m NO  m NH  41,7  0,7.16  62.2,11875  18.0,01875  162,2 gam Câu 6: Chọn D Số mol O bị lấy đi: 0,24 tức số mol e lớn mà Y trao đổi là: 0,24.2=0,48 Tuy nhiên, ne/ Y  0,11.3  0,07  0,4  n Fe2  0,48  0,4  0,08 Đặt: n NO  / muối  x; nO/ X  y  n HNO  x  0,11  0,07  x  0,18  2n H O 3 Bảo tồn ngun tố O: nO/ Y  3.n NO OXH-K  y  0,24  3.(0,11  0, 07)  0,11  0, 07.2  x  0,18 Khối lượng muối: m muối  m KL  m NO   48  16y  62x  130,52 x  1,54  n CuO  0,18   n Fe3  0, 42  0, 08  0,34  m Fe(NO )  82,28 gam Giải hệ:  3 n Fe O  0,21 y  0,81   Câu 7: Chọn A Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ 60 Sƣu tầm biên soạn April 30, 2016 Xác định số mol O bị lấy đi: m muối  m Na CO  m NaHCO  (0,16  n O ).106  84.(2n O  0,16)  10,96  n O  0,12 3 n  0,14 Hỗn hợp khí có:  N mà n HNO  2,1  n H O  1,05 n O  0,2 Bảo tồn O: nO/ B  3.n NO  OXH-K  nO/ B  3.0,14  0,2  1,05  nO/ B  0,83  nO/ A  0,83  0,12  0,95  n CuO  0,11  BTĐT  3n Fe3  2.(0,63  n Fe3 )  0,22  2,1  0,14  n Fe3  0, 48  C M Fe(NO3 )3  0,96 n  0,21 Fe O   Câu 8: Chọn B 92,4  63,6  1,8 16 Bảo tồn khối lượng: 92,4  4,25.63  319  3,44  18n H O  n H O  2,095 Số mol O phản ứng: 2 4,25  2,095.2  0,015 4 319  0,015.80  63,6  n NO / muối kim loại   4,1 62 Bảo tồn H: n NH   nN/ hh  4,1  0,015.2  4,13  %m N  18,125% Câu 9: Chọn D CO 0,03  CO 0,05 CO 0,07 Xác định thành phần Y:  Y1 :  H 0,15 H 0,03 H O 0,12  Chú ý: Một phần muối FeCO3 bị nhiệt phân nung nóng dẫn tới tăng lượng C Y1, cụ thể số mol muối bị nhiệt phân là: 0,03  0,07  0,05  0,05 Thế số mol O mà hỗn hợp Y lấy X là: 0,12  0,07  0,05  0,14  NO2 (0,62-x)  n FeCO3  x  0, 05 Sau hòa tan phần lại HNO3, đặt:   n  0,225  x  0, 05  0,175  x   CO2 x  SO2 Cân số mol e hai lần hòa tan, ta có: 0,62  x  0,14.2  (0,175  x).2  x  0,01  n FeCO  0,06 Bảo tồn e: 3.n Fe  n FeCO  2.(0,175  0,01)  0,33  n Fe  0,09  m Fe O  gam  %m Fe O  40% 3 Câu 10: Chọn C Khí khỏi bình chứa Y có: 0,24 mol CO2 Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ 61 Sƣu tầm biên soạn April 30, 2016 Ban đầu C khơng liên kết O, cuối giai đoạn có thêm 0,48 mol O lượng O lấy từ Y Chú ý: Có khí H2 dung dịch khơng muối nitrat có muối sắt (III) CO/H2 khơng khử MgO nên khơng xuất NH  Lần tăng thứ nhất: m tăng  27,78  m hh  m khí  48  0,48.16  m khí  m khí  12,54 gam a  b  c  0,37 a  0,17    Gọi số mol khí a,b,c thì: a  b  n NO   0,33  b  0,16   30a  46b  2c  12,54 c  0, 04   Đặt: n O/ Y  y  m   48  16y  17.n OH  48  16y  17.n NaOH  m dd tăng lúc sau  (40  17).n NaOH  48  16y = 23.n NaOH  16y  48 Mặt khác: n NaOH  n(  )KL  nK  x  0,33  4,83  23.(x  0,33)  48  16y (1) Thêm nữa: n HCl  x  2.nO  4.n NO  2.n NO  2.n H  2.(y  0,48)  4.0,17  2.0,16  2.0,04 (2) 2 n Fe O  0,27 x  1,98    mol  0,15 Giải hệ:  y  0,93 n  0,12   MgO Nếu bạn khơng thể giải thích điều thật đơn giản, nghĩa bạn chưa hiểu đủ 62 [...]... và Z có 7 và 9 mắt xích cùng số mol bằng nhau và bằng 0,01 Gọi số mắt xích Gly trong Y và Z là a và b thì: b − a = 9.3 − 7.3 = 6 → b = 7; a = 1 → Y: GlyAla6 ; Z: Gly7 Ala2 Số nC − nH 2 O = 0,6 = nX 3 → Axit trong X có 3π, trong khi hai chất hữu cơ sinh ra có M = 57, trong chúng có tổng cộng 3π → CH3 CHO; CH2 = CH − CH2 − CHO hoặc CH ≡ C − CH2 − CH2 − OH Tổng số nguyên tử trong X và Z là 96 Bộ 6: Thi. .. thu được hỗn hợp muối khan T và 22,8g hỗn hợp hơi Z chứa hai chất hữu cơ Đốt cháy hoàn toàn T cần đúng 1,08 mol O2, thu được 29,68g Na2CO3 và hiệu số mol giữa CO2 và H2O là 0,32 mol Biết số mol X bằng 10 lần tổng số mol Y và Z; Y và Z hơn kém nhau hai nguyên tử nitơ; Y và Z có số nguyên tử cacbon bằng nhau Tổng số nguyên tử có trong X và Z là A 108 B 111 C 93 D 96 Đã có số NaOH 0,56, tính ra: nCO 2... thể làm rõ hơn: NH y H2 O x Bộ 12: Thi thử báo dân trí (LĐK) Câu 45: Tiến hành các thí nghiệm khi sục chất khí sau vào dung dịch tương ứng ở điều kiện thường: (a) SO2 vào H2 S; (b) F2 vào NaF; (c) O2 (dư) vào H2 S; (d) Cl2 vào NH3 ; (e) SO2 vào KMnO4 ; (g) CO2 vào Na2 SiO3 B 4 C 3 Số thí nghiệm có sinh ra đơn chất là A 5 D 6 Lƣu ý: Phản ứng trong dung dịch của Oxi và hidrosunfua tạo kết tủa lưu huỳnh... thật đơn giản, nghĩa là bạn chưa hiểu đủ 16 Sƣu tầm và biên soạn A.32% April 30, 2016 B.48% C.16% D.40% Bộ 20: Thi thử lần 12 Bookgol Câu 77: Hỗn hợp H gồm chất hữu cơ X có công thức C2 H6 N2 O5 và một tripeptit mạch hở Y được tạo từ một loại amino axit trong số các amino axit sau: alanin, glyxin, valin Đốt cháy hết Y trong oxi, thu được 6,12 g H2O và 1,68 g N2 Cho 20,28g hỗn hợp H tác dụng vừa đủ... X, Y (3x mol), Z (2x mol) trong dung dịch NaOH, thu được 25,52g hỗn hợp chứa hai chất hữu cơ A và B Nếu đốt cháy hết lượng H trên, cần vừa đủ 2,2 mol O2, thu được hiệu khối lượng lượng giữa CO2 và H2O là 58,56g Biết A và B đều đơn chức và là đồng phân của nhau; hai axit tạo nên Y và Z có cùng số nguyên tử cacbon và số mol H2 cần để làm no X, Y, Z bằng số mol NaOH phản ứng Số mol O2 cần để đốt cháy...Sƣu tầm và biên soạn April 30, 2016 (a) SO2 vào H2 S; (b) F2 vào NaF; (c) O2 (dư) vào H2 S; (d) Cl2 vào NH3 ; (e) SO2 vào KMnO4 ; (g) CO2 vào Na2 SiO3 B 4 C 3 Số thí nghiệm có sinh ra đơn chất là A 5 D 6 Câu 46: Hoà tan hoàn toàn m gam Al bằng 620 ml dung dịch HNO3 1M (vừa đủ) thu được hỗn hợp khí X (gồm hai khí) và dung dịch Y chứa 8m gam muối Cho dung dịch NaOH dư vào Y thấy có 25,84... gam E cần vừa đủ 15,84 gam khí O2 , tạo thành sản phẩm gồm CO2 , H2 O và N2 Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của X và Y bằng 8 Tổng số nguyên tử trong một phân tử của Y là A 54 B 66 C 57 D 63 Bộ 12: Thi thử lần 2 THPT Đặng Thúc Hứa – Nghệ An Câu 49: Sục 17,92 lít H2 S ở (đktc) vào V ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M, KOH 1M và Ba OH 2 0,5M, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X Cô cạn X... thích một điều gì đó thật đơn giản, nghĩa là bạn chưa hiểu đủ 13 Sƣu tầm và biên soạn April 30, 2016 lượng X trên cần vừa đủ 1,1925 mol O2 Biết tổng số nguyên tử N có trong X là 14 nguyên tử, lượng Glu tạo ra từ Y và Z là như nhau và số mắt xích Gly, Ala trong Y bằng nhau Phần trăm khối lượng của Y có trong X là A 47,26% B 52,18% C 59,34% D 56,32% Câu 63: Cho m gam hỗn hợp A gồm Fe, Cu, Fe2 O3 và Fe3... gồm KMnO4 và KClO3, sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn X và a mol khí O2 Hòa tan hết X trong dung dịch chứa 0,2 mol HCl đun nóng, thấy thoát ra x mol khí Cl2 và dung dịch chỉ chứa hai muối Cho a mol khí O2 vào bình kín thể tích là 2 lít chứa NO và NO2 có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3, sau phản ứng, áp suất gây ra trong bình ở 27,30C là 4,928 atm Hấp thụ toàn bộ khí trong bình sau phản ứng vào nước dư,... 46 → T là C3 H7 OH và nX = 0,23 Trong phần peptide có: tổng 9 mắt xích, 0,21 mol peptide và 0,04 Gly; 0,43 Ala 0,46 46 Số mắt xích trung bình: 0,21 = 21 → Hai peptide: Ala2 0,2 ; Ala3 Gly4 0,01 → %m = 50,39% Đoạn tô xanh rất khó làm trong phòng thi, học sinh gần như 100% sẽ xét hai trường hợp, và đa phần xét ancol etylic trước, mất nhiều thời gian hơn, lắt léo là đây! Bộ 10: Thi thử lần 8 Bookgol Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ BÀI TẬP HAY VÀ KHÓ TRONG MÙA THI THỬ 2016, MỘT SỐ BÀI TẬP HAY VÀ KHÓ TRONG MÙA THI THỬ 2016, MỘT SỐ BÀI TẬP HAY VÀ KHÓ TRONG MÙA THI THỬ 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay