Giáo trình Thuỷ Lực tập 1

462 183 0
  • Loading ...
1/462 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 08:26

GS TS Vũ Văn Tảo - GS TS Nguyễn Cảnh Cầm Thủy lực Tập I (Tái lần thứ ba có chỉnh lý bổ sung ) nhà xuất nông nghiệp Hà nội - 2006 Chịu trách nhiệm xuất bản: nguyễn cao doanh Phụ trách thảo: Phạm khôi - Hoàng Nam Bình Trình bày bìa: ngọc nam Nhà xuất Nông Nghiệp 167/6 - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội ĐT: 8524506 - 8523887 Fax: (04) 5760748 Email: NXB.Nongnghiep.BT3@gmail.com Chi nhánh NXB Nông Nghiệp 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Q.1, TP Hồ Chí Minh ĐT : 8297157 - 8299521 Fax : (08) 9101036 Mã số: 63 - 630 191 - 05 622 NN - 2005 lời nói đầu (Cho lần tái thứ ba) Giáo trình Thủy lực trọn gồm 19 ch-ơng, đ-ợc chia làm 02 tập Tập I GS TS Vũ Văn Tảo chủ biên, tập II GS TS Nguyễn Cảnh Cầm chủ biên Bộ giáo trình đ-ợc xuất năm 1968 tái vào năm 1978 1987 Riêng lần tái thứ hai năm 1987, yêu cầu khung ch-ơng trình đào tạo lúc nên đ-ợc chia 03 tập Trong lần tái thứ ba này, chia thành 02 tập Tập I gồm 09 ch-ơng tập II có 10 ch-ơng Về bản, giữ lại nội dung lần tái thứ hai có chỉnh lý, bổ sung số chỗ Lần thứ ba GS TS Nguyễn Cảnh Cầm phụ trách Trong trình chuẩn bị cho việc tái lần thứ ba này, Bộ môn Thủy lực Tr-ờng Đại học Thủy lợi đ đóng góp nhiều ý kiến quý báu Chúng xin chân thành cảm ơn Chúng mong nhận đ-ợc nhiều ý kiến nhận xét góp ý bạn đọc Những ng-ời biên soạn Chương I Mở đầu Đ1-1 Định nghĩa khoa học thủy lực - Phạm vi ứng dụng lĩnh vực nghiên cứu khoa học thủy lực Thủy lực môn khoa học ứng dụng nghiên cứu qui luật cân chuyển động chất lỏng biện pháp áp dụng qui luật Phương pháp nghiên cứu môn thủy lực đại kết hợp chặt chẽ phân tích lý luận với phân tích tài liệu thí nghiệm, thực đo, nhằm đạt tới kết cụ thể để giải vấn đề thực tế kỹ thuật; kết nghiên cứu môn thủy lực có tính chất lý luận nửa lý luận nửa thực nghiệm hoàn toàn thực nghiệm Cơ sở môn thủy lực học chất lỏng lý thuyết; môn nghiên cứu qui luật cân chuyển động chất lỏng, phương pháp chủ yếu việc nghiên cứu sử dụng công cụ toán học phức tạp; môn thủy lực thường gọi môn học chất lỏng ứng dụng học chất lỏng kỹ thuật Kiến thức khoa học thủy lực cần cho người cán kỹ thuật nhiều ngành sản xuất thường phải giải nhiều vấn đề kỹ thuật có liên quan đến cân chuyển động chất lỏng, đặc biệt nước Những ngành thủy lợi, giao thông đường thủy, cấp thoát nước cần nhiều áp dụng khoa học thủy lực, thí dụ để giải công trình đập, đê, kênh, cống, nhà máy thủy điện, tuốc bin, công trình đường thủy, chỉnh trị dòng sông, hệ thống dẫn tháo nước v.v Trong khoa học thủy lực đại đ hình thành nhiều lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn thủy lực đường ống, thủy lực kênh hở, thủy lực công trình, thủy lực sông ngòi, thủy lực dòng thấm v.v Tuy nhiên, tất lĩnh vực nghiên cứu phát triển sở qui luật thủy lực chung mà người ta thường trình bày phần gọi thủy lực đại cương Vì người kỹ sư, người làm công tác nghiên cứu, trước hết cần nắm vững thủy lực đại cương làm sở trước sâu vào thủy lực chuyên môn Giáo trình bao gồm hai tập: tập I thủy lực sở chủ yếu nói thủy lực đại cương dùng cho sinh viên ngành khác nhau, tập hai nói thủy lực chuyên môn, chủ yếu phục vụ cho sinh viên ngành thủy lợi, ngành giao thông, ngành cảng, đường thủy Trước nghiên cứu qui luật chung cân chuyển động chất lỏng, cần nắm vững đặc tính học chủ yếu chất lỏng Khi nghiên cứu đặc tính vật lý chủ yếu chất lỏng, qui luật chuyển động cân bằng, cần phải dùng đến hệ đo lường định Cho đến thường dùng hệ đo lường vật lý (CGS) hệ đo lường kỹ thuật (MKS) Theo Nghị định Hội đồng Chính phủ ngày 26-12-1964, từ ngày 1-1-1967 bắt đầu có hiệu lực Bảng đơn vị đo lường hợp pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Trong hệ đo lường hợp pháp đó, đơn vị đơn vị xác định sau: đơn vị độ dài mét (m), đơn vị khối lượng kilôgam (kg), đơn vị thời gian giây (s) Trong giáo trình dùng đơn vị mới; để thuận tiện cho việc chuyển dần đơn vị cũ sang đơn vị mới, nêu đơn vị cũ Sau vài hệ thức đơn vị thường gặp giáo trình Đơn vị lực Niutơn (N): 1N = kg m/s2 = mkgs-2 Trong hệ thống đơn vị cũ, đơn vị lực kilôgam lực, dùng ký hiệu kG để biểu thị đơn vị này: kG = 9,807 N N = 0,102 kG Đơn vị công Jun (J): J = N m = m2kgs-2 Đơn vị công suất oát (W): W = J/s = m2kgs-3 Đ1-2 Sơ lược lịch sử phát triển khoa học thủy lực Thời kỳ cổ đại Loài người sống sản xuất có mối quan hệ mật thiết với nước Đến nhiều di tích công trình thủy lợi mương, đập, đê, giếng v.v từ ba bốn nghìn năm trước công nguyên Ai Cập, Mêdôpôtami, ấn Độ, Trung Quốc nhiều nơi khác Những kinh nghiệm giải nhu cầu người nước, chống thủy tai, làm thủy lợi truyền miệng từ đời sang đời khác, thủy lực thời cổ đại chưa có sở khoa học nào, người thực công trình thủy lợi cách mò mẫm, tiếp cận đến mục đích Thời kỳ cổ Hy Lạp Hy Lạp năm trước công nguyên đ xuất số luận văn có ý định tổng kết phát triển vài vấn đề thủy lực Nhà toán học ácsimét (287-212 trước công nguyên) đ để lại luận văn thủy tĩnh học vật nổi, có lý luận ổn định vật mà 20 kỷ sau người ta bổ sung đáng kể Cùng trường phái Alécdăngđờri với ácsimét, có Stêdibiốt phát minh máy bơm chữa cháy, đồng hồ nước, đàn nước v.v PhilenđờBiđanxơ phát triển lý thuyết siphôn, Hêron Alécdăngđờri miêu tả nhiều cấu thủy lực v.v Thời kỳ cổ La m Người La m mượn nhiều văn minh Hy Lạp tập trung sức vào chiến chinh cai trị Họ xây dựng nhiều cầu dẫn nước, phần lớn có mặt cắt chữ nhật rộng từ 0,60 đến 0,80 m, cao từ 1,5 đến 2,4 m, đặt nhiều hệ thống cấp nước chì đất nung, có đồng đá đầu nguồn, đập dâng nước Họ đào nhiều giếng, biết dùng bể lắng v.v Kỹ sư xây dựng người La m Phờrôntin, cuối thể kỷ thứ sau công nguyên, đ miêu tả phương pháp đo lưu lượng vòi Thời kỳ Trung cổ Sau sụp đổ đế chế La m, thời kỳ dài khoảng nghìn năm, sản xuất, văn hóa, khoa học ngừng trệ, môn thủy lực không phát triển Thời kỳ Phục h-ng - Sự xuất ph-ơng pháp thực nghiệm Trong nửa sau kỷ thứ XV kỷ thứ XVI, bắt đầu phát triển nghiên cứu thực nghiệm Thời kỳ xuất nhà bác học lỗi lạc người ý LêônađơVanhxi (1452-1592), xuất sắc lĩnh vực hội họa, điêu khắc, âm nhạc, vật lý, giải phẫu, thực vật, địa chất, học, xây dựng, kiến trúc Về mặt thủy lực học, mặt ông thiết kế điều khiển xây dựng công trình thoát nước công trình cảng miền Trung nước ý, mặt khác ông đ nghiên cứu nguyên tắc làm việc máy nén thủy lực, khí động học vật bay, phân bố vận tốc xoáy nước, phản xạ giao thoa sóng, dòng chảy qua lỗ đập v.v ; ông phát minh máy bơm ly tâm, dù, đo gió Những công trình ông viết nghìn trang thảo lưu lại nhiều thư viện Luân Đôn, Pari, Milan, Tuarin v.v Do đó, coi LêônađơVanhxi người sáng lập khoa học thủy lực Trong thời kỳ Phục hưng, cần phải kể đến công trình nhà toán học- kỹ sư Hà Lan Simôn Stêvin (1548-1620) phát triển thủy tĩnh học, đặc biệt đ phân tích đắn lực tác dụng chất lỏng lên diện tích phẳng đ giải thích nghịch lý thủy tĩnh học Nhà vật lý, học, thiên văn học người ý Galilê (1564-1642) đ sức cản thủy lực tăng theo gia tăng vận tốc gia tăng mật độ môi trường lỏng; ông phân tích vấn đề chân không Thủy lực học sau thời kỳ Phục h-ng, kỷ XVII đầu kỷ XVIII Tiếp theo LêônađơVanhxi, trường phái thủy lực ý bật kỷ XVI XVII Casteli (1517-1644) trình bày dạng sáng sủa nguyên tắc tính liên tục Tôrixêli (1608-1647) làm sáng tỏ nguyên tắc dòng chảy qua lỗ sáng chế áp kế thủy ngân Trường phái thủy lực Pháp bắt đầu xuất từ kỷ XVII với Mariốt (1620-1684), tác giả sách luận chuyển động nước chất lỏng khác, Pascan (1613-1662) xác lập tính chất không phụ thuộc trị số áp suất thủy tĩnh hướng đặt diện tích chịu lực, giải thích triệt để vấn đề chân không, nguyên tắc máy nén thủy lực, nêu lên nguyên tắc Pascan truyền áp suất thủy tĩnh Các vấn đề thủy lực lúc nghiên cứu cách riêng rẽ chưa liên hệ với thành hệ thống có đầy đủ tính khoa học; phải đợi phát triển toán học học, có sở để đưa thủy lực học thực trở thành khoa học đại Chính thời kỳ toán học học đ có tiến lớn, đ góp phần chuẩn bị cho phát triển thủy lực học Cần kể đến nhà toán học Pháp Đêcáctơ (1598-1650), Pascan (1623-1662); nhà toán học, vật lý, thiên văn học Hà Lan Huyghen (1629-1695); nhà toán học, học Anh Húccơ (1635-1703), Niutơn (1643-1727); nhà toán học Đức Lépnítdơ (1646-1716) v.v Thời kỳ cuối kỷ XVIII a) Sự hình thành sở lý thuyết học chất lỏng đại Nhờ phát triển toán học học, sở học chất lỏng đại hình thành nhanh chóng; công lao trước hết ba nhà bác học kỷ XVIII là: Đanien Bécnuiy, Ơle Đalămbe Đanien Bécnuiy (1700-1782) - nhà vật lý toán học xuất sắc - sinh Gơrôninhghe (Hà Lan); từ 1725-1733 sống Pêtécbua (Nga) giáo sư viện sĩ Viện Hàn lâm Pêtécbua; ông đ viết công trình tiếng Thủy động lực học (năm 1738), ông đ đưa sở lý luận phương trình chuyển động ổn định chất lỏng lý tưởng mang tên ông, mà ông lập luận cho dòng nguyên tố, theo nguyên tắc bảo toàn động Lêôna Ơle (1707-1783) - nhà toán học, học vật lý vĩ đại - sinh Balơ (Thụy Sĩ), sống Pêtécbua từ 1727 đến 1741, từ 1766 đến hết đời; ông viện sĩ Viện Hàn lâm Pêtécbua Ông tiếng với phương pháp nghiên cứu yếu tố thủy lực điểm cố định, gọi phương pháp Ơle, với phương trình vi phân chuyển động chất lỏng lý tưởng mang tên ông, làm sở cho thủy động lực học; ông đ khái quát chương trình vi phân liên tục Đalămbe thành dạng chung dùng cho chất khí, ông đ suy từ phương trình vi phân nói phương trình Bécnuiy Ông nghiên cứu máy thủy lực người nêu lên công thức máy tuốc bin Đalămbe (1717-1783) - nhà toán học triết học, viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Pháp nhiều nước khác, kể Viện Hàn lâm Pêtécbua (từ năm 1764) Ông có luận văn chuyển động cân chất lỏng Trong thời gian này, hai nhà toán học Pháp có nhiều cống hiến cho học chất lỏng là: Lagơrănggiơ (1736-1813), phát triển công trình Ơle, đưa vào phương pháp nghiên cứu phần tử định chất lỏng chuyển động gọi phương pháp Lagơrănggiơ; ông đề khái niệm lưu tốc hàm số dòng làm sở cho việc nghiên cứu chuyển động thế, viết công trình nghiên cứu sóng di động có độ cao vô nhỏ kênh có độ sâu hữu hạn; Laplaxơ (1749-1824) sáng tạo lý thuyết độc đáo sóng mặt chất lỏng lý thuyết tính mao dẫn; ông sáng tạo toán tử Laplaxơ dùng thủy động lực học Những kết nghiên cứu nhà toán học nói tạo nên sở lý thuyết cho học chất lỏng đại, kết chưa phải đ sử dụng trực tiếp vào thủy lực nên có thời kỳ học chất lỏng phát triển ngành toán học với lời giải đẹp thủy lực phát triển ngành kỹ thuật với ứng dụng phong phú b) Sự xuất phương hướng ứng dụng học chất lỏng (phương hướng thủy lực) Bên cạnh phương hướng lý thuyết nói học chất lỏng, xuất phương hướng ứng dụng kỹ thuật tức phương hướng thủy lực, chủ yếu trường phái thủy lực Pháp xây dựng nên Những đại diện xuất sắc trường phái là: Pitô (1695-1771) - Kỹ sư thủy công, viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Pari, sáng chế ống Pitô để đo vận tốc dòng chảy; Sedi (1718-1798) - Giám đốc Trường Cầu đường, lập công thức mang tên ông, nghiên cứu dòng chảy kênh với mục đích tìm sức cản thành rắn đáy kênh gây ra; Boócđa (1733-1794) - Kỹ sư, nghiên cứu dòng chảy khỏi lỗ tìm tổn thất Boócđa lòng dẫn mở đột ngột; Bốtsuy (1730-1814) làm nhiều thí nghiệm mô hình để xác định sức cản dòng chảy vật ngập có hình dạng khác nhau; Đuyboa (1734-1809) tiếng với công trình nguyên lý thủy lực học coi người sáng tạo kỹ thuật thực nghiệm trường phái thủy lực Pháp, ông tiến hành nhiều thí nghiệm nhằm tìm giải pháp thực tế; ông phân tích nhiều dòng chảy, dựa cân gia tốc trọng lực gây sức cản thành rắn; ông đến công thức tương tự Sedi ông đưa khái niệm bán kính thủy lực; công trình nghiên cứu Đuyboa có nhiều ảnh hưởng châu Âu vào cuối kỷ XVIII đầu kỷ XIX Hai nhà thủy lực thực nghiệm thường kể đến là: giáo sư người ý Venturi (1746-1822) làm nhiều thí nghiệm dòng nước chảy qua vòi thiết bị dạng hội tụ khuếch tán mang tên ông kỹ sư người Đức Vônman (1757-1837) đ nghiên cứu lưu tốc kế đo lưu lượng sông Nhờ hoạt động nghiên cứu nhà bác học, kỹ sư theo hướng thực nghiệm kỹ thuật nói trên, môn thủy lực đạt nhiều tiến số mặt chủ yếu là: - Có nhiều sáng chế dụng cụ đo lường ống đo áp, ống Pitô, lưu tốc kế Vônman, lưu lượng kế Venturi v.v ; - Sử dụng mô hình để nghiên cứu tượng thủy lực để thiết kế công trình; - Xây dựng công thức tính toán lý thuyết kết hợp với hệ số điều chỉnh, xác định kết thí nghiệm Sự phát triển thủy lực học kỷ thứ XIX a) Cơ học chất lỏng ứng dụng tiếp tục phát triển nhanh chóng Pháp nhiều nước khác Hai nhà bác học Haghen (Đức) Râynôn (Anh) có công lao phân biệt hai trạng thái chảy: chảy tầng chảy rối, với qui luật khác sức cản Nhiều nhà khoa học đ nghiên cứu sức cản thủy lực Culông, Poadơi, Haghen, Đácxy, Vétsbát, Sanhvơnăng v.v Dòng chảy kênh hở trọng nghiên cứu Về dòng đều, nhiều thí nghiệm tiến hành nhằm xác định thông số công thức Sedi công trình thí nghiệm Badanh, Găngghilê, Cốtta Maninh Về dòng ổn định không đều, đổi dần có nghiên cứu đường mặt nước, độ sâu phân giới, nước nhảy, hệ số sửa chữa động năng, hệ số sửa chữa động lượng nhà khoa học Bêlănggiê, Brexơ, Biđôn Côriôlít, Vôchiê, Buxinétxcơ, Đuypuy Buđanh, Sanhvơnăng Về dòng không ổn định, sóng có Rútsen, Buđanh, Sanhvơnăng, Buxinétxcơ, Đuypuy Bêlănggiê, Buđanh, Boócđa, Buxinétxcơ, Vétsbát đ nghiên cứu dòng chảy qua lỗ đập tràn Bắt đầu có công trình nghiên cứu dòng có hạt lơ lửng tải vật rắn Đuypuy, Đácxy, Fácgơ, Đuyboa Dòng thấm nghiên cứu Đácxy, Đuypuy, Buxinétxcơ Cuối kỷ thứ XIX lĩnh vực nghiên cứu thí nghiệm mô hình phát triển thêm ba hướng mới: nghiên cứu mô hình ống khí động học, bể thử tàu, mô hình sông có đáy di dộng Những nguyên tắc tương tự thủy động lực học tiêu chuẩn tương tự đề Côsi, Rích, Fơrút, Hemhôn, Râynôn Về máy thủy lực, có Buốcđin, Fuốcnâyrôn, Peltôn nghiên cứu tuốc bin thủy lực: Stêven, Smit, Erichsơn, nghiên cứu máy đẩy cánh quạt dùng cho tàu thủy Riêng nước Nga, hướng ứng dụng học chất lỏng, nảy sinh từ công trình Lômônôxốp, bắt đầu phát triển từ kỷ thứ XIX với công trình bác học, giáo sư trường kỹ sư giao thông Pêtécbua Melnicôp, Clukhốp Xôcôlốp, Cốtliaxépxki, Mắcximencô, Mécsinhgơ v.v b) Cơ học chất lỏng cổ điển kỷ XIX tiếp tục phát triển theo hướng toán học góp phần vào tiến thủy lực Naviê Stốc hoàn thành hệ thống phương trình vi phân chuyển động chất lỏng nhớt, làm sở cho động lực học chất lỏng nhớt Hai nhà vật lý Đức Hemhôn Kiếcsốp vận dụng phép biến đổi bảo giác (Do Lagơrănggiơ Côsy sáng tạo Riêman, Csittôfen Svácxơ phát triển) để nghiên cứu chuyển động phẳng Buxinétxcơ với công trình lớn Về lý thuyết dòng sông (1872) coi đóng vai trò quan trọng phát triển thủy động lực học thủy lực Râynôn để lại công trình lớn cho thủy động lực học cho thủy lực Những nghiên cứu Kelvin (dòng không xoáy chuyển động xoáy, triều, sóng) Râylai (xâm thực, tương tự động lực học) đ góp phần thúc đẩy thủy động lực học Nga nhà bác học Pêtơrốp nghiên cứu qui luật nội ma sát bôi trơn Giucốpxki - sáng tạo lý thuyết sức nâng thủy động lực, nước va; Gơrômêcô đặt sở cho lý thuyết dòng xoắn, nghiên cứu lý thuyết tượng mao dẫn Những khuynh h-ớng phát triển thủy lực học lĩnh vực xây dựng công trình đầu kỷ XX Sang đầu kỷ XX, phải giải nhiều vấn đề thực tiễn sản xuất, khoa học thủy lực đ chia thành nhiều ngành chuyên sâu, ứng với kỹ thuật khác nhau; thí dụ: thủy lực công trình xây dựng, thủy lực công nghệ chế tạo máy, thủy lực công nghiệp đóng tàu, thủy lực công nghệ hóa học v.v Nói riêng lĩnh vực xây dựng bản, khoa học thủy lực lại phân thành phận riêng nghiên cứu sâu, như: thủy lực kênh hở; thủy lực hạ lưu công trình dâng nước; thủy lực dòng có cột nước cao; thủy lực hạ lưu nhà máy thủy điện, thủy lực đường ống; thủy lực dòng thấm, nước ngầm; dòng không ổn định; lý thuyết sóng; dòng thứ cấp; dòng mang bùn cát v.v 10 x x 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 2,00 2,50 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00 5,50 0,4223 0,4394 0,4467 0,4542 0,4620 0,4701 0,4785 0,4871 0,4960 0,5052 0,5147 0,5244 0,5344 0,5447 0,5553 0,5660 0,577 0,589 0,601 0,613 0,625 0,691 0,765 0,847 0,938 0,4157 0,4251 0,4350 0,4452 0,4558 0,4667 0,4781 0,4899 0,5021 0,5146 0,5276 0,5410 0,5548 0,5691 0,584 0,599 0,614 0,630 0,647 0,664 0,681 0,775 0,881 0,999 1,130 0,4140 0,4262 0,4390 0,4522 0,4660 0,4803 0,4953 0,5107 0,5267 0,5432 0,5604 0,5781 0,597 0,615 0,635 0,655 0,676 0,697 0,719 0,742 0,766 0,893 1,038 1,203 1,388 0,4175 0,4313 0,4457 0,4606 0,4762 0,4924 0,5033 0,5267 0,5449 0,5637 0,5832 0,603 0,624 0,646 0,668 0,691 0,715 0,740 0,765 0,791 0,818 0,965 1,134 1,327 1,544 0,4236 0,4390 0,4551 0,4719 0,4894 0,5076 0,5266 0,5463 0,5668 0,5880 0,610 0,633 0,657 0,681 0,707 0,733 0,760 0,788 0,817 0,847 0,878 1,047 1,243 1,466 1,720 0,4320 0,4492 0,4671 0,4858 0,5053 0,5257 0,5470 0,5691 0,5922 0,616 0,641 0,667 0,694 0,721 0,750 0,780 0,810 0,842 0,875 0,909 0,945 1,138 1,363 1,622 1,918 0,4426 0,4616 0,4815 0,5023 0,5240 0,5468 0,5705 0,5952 0,621 0,648 0,676 0,705 0,735 0,766 0,798 0,832 0,867 0,903 0,940 0,979 1,019 1,239 1,497 1,796 2,140 0,4697 0,4928 0,5171 0,5426 0,5693 0,5972 0,6265 0,657 0,689 0,722 0,757 0,793 0,831 0,870 0,911 0,953 0,997 1,043 1,091 1,140 1,191 1,475 1,812 2,206 2,666 0,5044 0,5323 0,5616 0,5925 0,6248 0,659 0,695 0,732 0,771 0,812 0,855 0,900 0,946 0,995 1,046 1,099 1,154 1,212 1,272 1,334 1,398 1,761 2,196 2,713 3,323 0,5466 0,5799 0,6149 0,652 0,691 0,732 0,775 0,821 0,868 0,918 0,971 1,026 1,083 1,143 1,206 1,272 1,341 1,412 1,487 1,565 2,646 2,106 2,665 3,338 4,142 x x 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 2,00 2,50 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00 5,50 1,037 1,144 1,260 1,386 1,521 1,667 1,987 2,349 2,756 3,208 2,708 4,259 4,861 5,517 6,23 7,00 11,79 18,33 26,88 37,67 67,0 108,3 163,7 234,0 324,3 1,276 1,435 1,611 1,1801 2,008 2,232 2,734 3,312 3,972 4,719 5,559 6,497 7,540 8,70 9,97 11,36 20,42 33,57 51,73 75,86 146,2 253,3 406,7 617,0 894,0 1,595 1,824 2,078 2,358 2,665 3,000 3,762 2,656 5,696 6,894 8,266 9,82 11,58 13,57 15,78 18,25 35,02 61,00 99,0 152,0 319,9 594,0 1017,0 1632,0 2491,0 1,788 2,061 2,364 2,700 2,070 3,477 4,408 5,512 6,809 8,316 10,06 12,05 14,33 16,91 19,82 23,08 45,80 82,18 137,0 215,9 472,2 192,9 1614,0 2666,0 4175,0 2,007 2,330 2,690 3,092 3,537 4,028 5,163 6,521 8,131 10,2 12,23 14,77 17,70 21,06 24,87 29,18 59,89 110,8 189,8 306,6 700,4 1406,0 2567,0 4366,0 7018,0 2,254 2,631 3,062 3,540 4,073 4,665 6,043 7,709 9,70 12,07 14,85 18,10 21,87 26,21 31,19 36,87 78,34 149,4 163,2 436,0 1041,1 2169,0 4005,0 7169,0 11831,0 2,533 2,979 3,484 4,052 4,689 5,400 7,068 9,11 11,57 14,53 18,03 22,16 17,00 32,62 38,19 46,60 102,6 197,1 365,5 621,0 1550,0 3355,0 6547,0 11802,0 19991,0 3,198 3,809 4,509 5,305 6,208 7,228 9,66 12,70 16,45 21,03 26,58 33,23 41,17 50,56 61,61 74,53 176,2 369,4 708,2 1267,0 3458,0 8079,0 16843,0 32202,0 57491,0 4,037 4,869 5,831 6,941 8,213 9,670 13,9 17,70 23,37 30,45 39,19 49,88 62,87 78,52 97,24 119,5 303,9 679,7 1380,0 2600,0 7771,0 19604,0 43683,0 88561,0 166691,0 5,096 6,220 7,539 9,076 10,86 12,93 18,02 24,67 33,24 44,15 57,89 75,03 96,23 122,3 153,9 192,3 526,6 1257,0 2706,0 5371,0 17575,0 47884,0 114093,0 245291,0 486491,0 Phụ lục 9-5 Hàm số (z) để tính dòng không kênh dốc nghịch (i < 0) x 2,00 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00 5,50 0 0 0 0 0 0 0,05 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,10 0,099 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,15 0,148 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,20 0,197 0,198 0,199 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,25 0,241 0,247 0,248 0,249 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,30 0,291 0,295 0,296 0,297 0,298 0,299 0,299 0,300 0,300 0,300 0,300 0,35 0,336 0,342 0,344 0,346 0,347 0,348 0,384 0,349 0,349 0,350 0,350 0,40 0,380 0,389 0,391 0,393 0,395 0,396 0,396 0,397 0,393 0,400 0,400 0,45 0,422 0,434 0,437 0,440 0,442 0,447 0,445 0,446 0,447 0,443 0,450 0,50 0,463 0,477 0,481 0,485 0,488 0,490 0,492 0,493 0,495 0,497 0,498 0,55 0,502 0,518 0,523 0,528 0,532 0,535 0,537 0,539 0,542 0,545 0,547 0,60 0,540 0,558 0,565 0,571 0,576 0,580 0,583 0,585 0,535 0,595 0,595 0,61 0,547 0,566 0,573 0,579 0,584 0,588 0,591 0,594 0,698 0,602 0,604 0,62 0,554 0,574 0,581 0,587 0,592 0,596 0,600 0,603 0,607 0,611 0,613 0,63 0,562 0,581 0,589 0,595 0,600 0,605 0,609 0,612 0,616 0,620 0,622 0,64 0,569 0,589 0,596 0,602 0,608 0,613 0,617 0,620 0,625 0,629 0,631 0,65 0,576 0,596 0,604 0,610 0,616 0,621 0,625 0,629 0,634 0,638 0,640 0,66 0,583 0,604 0,612 0,618 0,623 0,628 0,633 0,637 0,643 0,647 0,650 z x 2,00 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00 5,50 0,67 0,590 0,611 0,620 0,626 0,631 0,636 0,641 0,646 0,652 0,656 0,659 0,68 0,597 0,619 0,627 0,634 0,639 0,644 0,649 0,654 0,665 0,665 0,668 0,69 0,603 0,626 0,634 0,641 0,647 0,653 0,657 0,662 0,668 0,674 0,677 0,70 0,610 0,633 0,642 0,649 0,655 0,661 0,665 0,670 0,677 0,682 0,686 0,71 0,617 0,640 0,649 0,657 0,662 0,668 0,673 0,678 0,685 0,690 0,694 0,72 0,624 0,648 0,656 0,664 0,670 0,676 0,681 0,686 0,694 0,699 0,703 0,73 0,630 0,655 0,663 0,672 0,678 0,684 0,689 0,694 0,702 0,707 0,712 0,74 0,637 0,662 0,670 0,679 0,685 0,691 0,697 0,702 0,710 0,716 0,720 0,75 0,643 0,668 0,677 0,686 0,692 0,698 0,704 0,709 0,717 0,724 0,728 0,76 0,649 0,675 0,684 0,693 0,700 0,705 0,711 0,717 0,725 0,731 0,736 0,77 0,656 0,681 0,691 0,700 0,707 0,712 0,718 0,724 0,733 0,739 0,744 0,78 0,662 0,688 0,698 0,707 0,714 0,720 0,725 0,731 0,740 0,747 0,752 0,79 0,668 0,694 0,704 0,713 0,720 0,727 0,732 0,738 0,748 0,754 0,760 0,80 0,674 0,700 0,710 0,720 0,727 0,734 0,740 0,746 0,755 0,726 0,768 0,81 0,680 0,706 0,717 0,727 0,733 0,741 0,748 0,753 0,762 0,770 0,776 0,82 0,686 0,712 0,723 0,733 0,740 0,748 0,754 0,760 0,769 0,777 0,783 0,83 0,692 0,718 0,729 0,740 0,747 0,755 0,761 0,766 0,776 0,784 0,790 0,84 0,698 0,724 0,736 0,746 0,753 0,761 0,767 0,773 0,783 0,794 0,798 0,85 0,704 0,730 0,742 0,752 0,760 0,767 0,774 0,780 0,790 0,798 0,805 0,86 0,710 0,736 0,748 0,758 0,766 0,774 0,781 0,786 0,797 0,804 0,812 0,87 0,715 0,742 0,754 0,764 0,772 0,780 0,787 0,793 0,803 0,811 0,819 0,88 0,721 0,748 0,760 0,770 0,778 0,786 0,793 0,799 0,810 0,818 0,826 z x 2,00 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00 5,50 0,89 0,727 0,754 0,765 0,776 0,784 0,792 0,799 0,805 0,816 0,825 0,832 0,90 0,732 0,760 0,771 0,781 0,790 0,798 0,805 0,811 0,822 0,831 0,839 0,905 0,735 0,762 0,774 0,784 0,793 0,801 0,808 0,814 0,825 0,834 0,842 0,910 0,738 0,765 0,777 0,787 0,796 0,804 0,811 0,817 0,828 0,837 0,845 0,915 0,741 0,768 0,780 0,790 0,799 0,807 0,814 0,820 0,831 0,840 0,848 0,920 0,743 0,771 0,783 0,793 0,802 0,810 0,817 0,823 0,834 0,844 0,851 0,925 0,746 0,774 0,785 0,796 0,804 0,812 0,820 0,826 0,837 0,847 0,854 0,930 0,749 0,777 0,788 0,799 0,807 0,815 0,823 0,829 0,840 0,850 0,857 0,935 0,751 0,779 0,790 0,801 0,810 0,818 0,826 0,832 0,843 0,853 0,860 0,940 0,754 0,782 0,793 0,804 0,813 0,820 0,828 0,835 0,846 0,856 0,864 0,945 0,757 0,785 0,796 0,807 0,816 0,823 0,831 0,837 0,849 0,859 0,867 0,950 0,759 0,787 0,799 0,809 0,818 0,826 0,834 0,840 0,852 0,861 0,869 0,955 0,762 0,790 0,801 0,812 0,821 0,828 0,836 0,843 0,855 0,864 0,872 0,960 0,764 0,793 0,804 0,815 0,824 0,831 0,839 0,846 0,857 0,867 0,875 0,965 0,767 0,796 0,807 0,818 0,826 0,834 0,842 0,848 0,860 0,870 0,878 0,970 0,770 0,798 0,810 0,820 0,829 0,837 0,845 0,851 0,863 0,872 0,881 0,975 0,772 0,801 0,812 0,822 0,831 0,839 0,847 0,854 0,866 0,875 0,883 0,980 0,775 0,803 0,814 0,825 0,834 0,842 0,850 0,857 0,868 0,878 0,886 0,985 0,777 0,806 0,817 0,827 0,836 0,844 0,852 0,859 0,870 0,880 0,889 0,990 0,780 0,809 0,820 0,830 0,839 0,847 0,855 0,861 0,873 0,883 0,819 0,995 0,782 0,811 0,822 0,832 0,842 0,849 0,858 0,864 0,876 0,885 0,894 1,000 0,785 0,813 0,824 0,834 0,844 0,852 0,860 0,867 0,879 0,887 0,897 z x 2,00 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00 5,50 1,005 0,788 0,815 0,826 0,837 0,847 0,855 0,862 0,870 0,881 0,890 0,999 1,010 0,790 0,817 0,829 0,840 0,849 0,858 0,865 0,873 0,884 0,893 0,902 1,015 0,793 0,820 0,831 0,843 0,852 0,861 0,868 0,875 0,886 0,896 0,904 1,020 0,795 0,823 0,834 0,845 0,855 0,864 0,871 0,877 0,889 0,898 0,907 1,025 0,798 0,825 0,836 0,848 0,857 0,866 0,874 0,880 0,891 0,900 0,909 1,030 0,800 0,827 0,839 0,850 0,859 0,868 0,877 0,882 0,893 0,902 0,911 1,035 0,803 0,829 0,841 0,853 0,862 0,871 0,879 0,885 0,895 0,905 0,914 1,040 0,805 0,831 0,844 0,855 0,864 0,873 0,882 0,888 0,898 0,907 0,916 1,045 0,808 0,834 0,846 0,857 0,867 0,875 0,884 0,890 0,900 0,909 0,918 1,05 0,810 0,836 0,848 0,859 0,869 0,877 0,886 0,892 0,903 0,911 0,920 1,06 0,815 0,841 0,854 0,864 0,873 0,881 0,890 0,896 0,907 0,915 0,924 1,07 0,819 0,846 0,859 0,869 0,878 0,886 0,894 0,901 0,911 0,919 0,928 1,08 0,824 0,851 0,863 0,873 0,882 0,890 0,898 0,905 0,916 0,923 0,932 1,09 0,828 0,856 0,868 0,877 0,887 0,894 0,902 0,909 0,920 0,927 0,936 1,10 0,833 0,860 0,872 0,881 0,891 0,899 0,906 0,913 0,923 0,931 0,940 1,11 0,837 0,864 0,877 0,886 0,895 0,903 0,910 0,917 0,927 0,935 0,944 1,12 0,842 0,868 0,881 0,891 0,899 0,907 0,914 0,924 0,931 0,939 0,948 1,13 0,846 0,872 0,885 0,895 0,903 0,911 0,918 0,925 0,935 0,943 0,951 1,14 0,851 0,876 0,889 0,899 0,907 0,915 0,922 0,928 0,938 0,947 0,954 1,15 0,855 0,880 0,893 0,903 0,911 0,919 0,926 0,932 0,942 0,950 0,957 1,16 0,859 0,884 0,897 0,907 0,914 0,923 0,930 0,936 0,945 0,953 0,960 1,17 0,864 0,888 0,901 0,911 0,918 0,927 0,933 0,939 0,948 0,957 0,963 z x 2,00 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00 5,50 1,18 0,868 0,892 0,905 0,915 0,922 0,930 0,937 0,943 0,951 0,960 0,965 1,19 0,872 0,896 0,908 0,918 0,926 0,933 0,940 0,947 0,954 0,963 0,968 1,20 0,876 0,900 0,911 0,921 0,929 0,937 0,944 0,950 0,958 0,966 0,970 1,21 0,880 0,904 0,915 0,925 0,933 0,941 0,947 0,953 0,961 0,969 0,973 1,22 0,884 0,908 0,919 0,929 0,937 0,945 0,950 0,956 0,964 0,972 0,976 1,23 0,888 0,912 0,922 0,932 0,941 0,948 0,953 0,959 0,967 0,974 0,978 1,24 0,892 0,916 0,926 0,935 0,944 0,951 0,956 0,962 0,970 0,977 0,981 1,25 0,896 0,919 0,929 0,938 0,947 0,954 0,959 0,965 0,973 0,979 0,984 1,26 0,900 0,923 0,933 0,942 0,950 0,957 0,962 0,968 0,975 0,982 0,986 1,27 0,904 0,927 0,936 0,945 0,953 0,960 0,965 0,971 0,978 0,984 0,988 1,28 0,908 0,930 0,940 0,948 0,956 0,963 0,968 0,974 0,981 0,987 0,990 1,29 0,911 0,934 0,943 0,952 0,959 0,966 0,971 0,976 0,983 0,989 0,992 1,30 0,915 0,937 0,947 0,955 0,962 0,968 0,974 0,979 0,985 0,991 0,994 1,31 0,919 0,940 0,950 0,958 0,965 0,971 0,977 0,982 0,988 0,993 0,996 1,32 0,922 0,943 0,954 0,961 0,968 0,974 0,979 0,985 0,990 0,995 0,997 1,33 0,926 0,947 0,957 0,964 0,971 0,976 0,982 0,987 0,993 0,997 0,999 1,34 0,930 0,951 0,961 0,967 0,974 0,979 0,984 0,990 0,995 0,999 1,001 1,35 0,933 0,954 0,964 0,970 0,977 0,982 0,987 0,992 0,997 1,001 1,003 1,36 0,937 0,957 0,967 0,973 0,980 0,985 0,989 0,994 0,999 1,002 1,005 1,37 0,940 0,960 0,970 0,976 0,983 0,988 0,992 0,996 1,001 1,004 1,007 1,38 0,944 0,963 0,973 0,979 0,986 0,991 0,994 0,998 1,003 1,006 1,008 1,39 0,947 0,969 0,975 0,981 0,988 0,993 0,997 0,999 1,005 1,008 1,010 z x 2,00 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00 5,50 1,40 0,951 0,969 0,977 0,984 0,990 0,995 0,999 1,001 1,006 1,009 1,011 1,41 0,954 0,972 0,980 0,986 0,993 0,997 1,001 1,003 1,008 1,011 1,012 1,42 0,957 0,975 0,983 0,989 0,996 1,000 1,003 1,005 1,010 1,012 1,014 1,43 0,960 0,978 0,986 0,992 0,998 1,003 1,006 1,007 1,012 1,014 1,015 1,44 0,964 0,980 0,988 0,995 1,001 1,005 1,008 1,009 1,014 1,016 1,016 1,45 0,967 0,983 0,990 0,997 1,003 1,007 1,010 1,011 1,015 1,017 1,017 1,46 0,970 0,986 0,993 1,000 1,005 1,009 1,012 1,013 1,017 1,019 1,018 1,47 0,973 0,989 0,996 1,003 1,007 1,011 1,014 1,014 1,018 1,020 1,019 1,48 0,977 0,991 0,998 1,005 1,009 1,012 1,016 1,016 1,020 1,020 1,020 1,49 0,980 0,994 1,001 1,007 1,011 1,014 1,017 1,018 1,021 1,021 1,021 1,50 0,983 0,997 1,004 1,009 1,013 1,016 1,018 1,020 1,022 1,022 1,022 1,55 0,997 1,010 1,015 1,020 1,023 1,025 1,027 1,029 1,029 1,028 1,026 1,60 1,012 1,022 1,026 1,030 1,033 1,034 1,035 1,035 1,034 1,032 1,030 1,65 1,026 1,033 1,037 1,039 1,041 1,042 1,042 1,041 1,039 1,036 1,034 1,70 1,039 1,044 1,047 1,048 1,049 1,049 1,048 1,047 1,043 1,039 1,037 1,75 1,052 1,054 1,056 1,057 1,056 1,055 1,054 1,052 1,047 1,042 1,039 1,80 1,064 1,064 1,064 1,065 1,063 1,061 1,059 1,057 1,051 1,045 1,041 1,85 1,075 1,073 1,072 1,072 1,069 1,067 1,064 1,061 1,054 1,047 1,043 1,90 1,086 1,082 1,080 1,079 1,075 1,072 1,068 1,065 1,057 1,049 1,045 1,95 1,097 1,090 1,087 1,085 1,080 1,076 1,072 1,068 1,059 1,051 1,046 2,00 1,007 1,098 1,094 1,090 1,085 1,080 1,076 1,071 1,062 1,053 1,047 2,10 1,026 1,012 1,006 1,000 1,094 1,087 1,082 1,076 1,065 1,056 1,049 z x 2,00 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00 5,50 2,20 1,044 1,025 1,017 1,009 1,002 1,094 1,088 1,080 1,068 1,058 1,050 2,30 1,061 1,037 1,027 1,017 1,009 1,099 1,092 1,084 1,071 1,060 1,051 2,40 1,176 1,148 1,136 1,124 1,115 1,104 1,096 1,087 1,073 1,061 1,052 2,50 1,190 1,157 1,143 1,131 1,119 1,108 1,099 1,090 1,075 1,062 1,053 2,60 1,204 1,166 1,150 1,137 1,123 1,112 1,102 1,092 1,076 1,063 1,054 2,70 1,216 1,174 1,156 1,142 1,127 1,115 1,105 1,094 1,077 1,063 1,054 2,80 1,228 1,181 1,162 1,146 1,131 1,118 1,107 1,096 1,078 1,064 1,054 2,90 1,239 1,188 1,168 1,150 1,134 1,121 1,109 1,098 1,079 1,065 1,055 3,00 1,249 1,194 1,173 1,154 1,137 1,123 1,110 1,099 1,080 1,065 1,055 3,50 1,292 1,218 1,191 1,167 1,148 1,131 1,116 1,103 1,082 1,066 1,055 4,00 1,326 1,237 1,204 1,176 1,155 1,136 1,120 1,106 1,084 1,067 1,056 4,50 1,352 1,251 1,213 1,183 1,160 1,139 1,122 1,108 1,085 1,067 1,056 5,00 1,374 1,260 1,220 1,188 1,163 1,141 1,124 1,110 1,085 1,068 1,056 6,00 1,406 1,272 1,230 1,195 1,167 1,144 1,125 1,111 1,085 1,068 1,056 8,00 1,447 1,290 1,239 1,201 1,170 1,146 1,127 1,111 1,086 1,068 1,056 10,00 1,471 1,298 1,244 1,203 1,172 1,147 1,127 1,111 1,086 1,068 1,056 z Mục lục Trang Lời nói đầu Chương I Mở đầu Đ1-1 Định nghĩa khoa học thủy lực Phạm vi ứng dụng lĩnh vực nghiên cứu khoa học thủy lực Đ1-2 Sơ lược lịch sử phát triển khoa học thủy lực Đ1-3 Khái niệm chất lỏng thủy lực 14 Đ1-4 Những đặc tính chất lỏng 14 Đ1-5 Lực tác dụng 20 Đ1-6 ứng suất điểm 21 Chương II Thủy tĩnh học 24 Đ2-1 áp suất thủy tĩnh - áp lực 24 Đ2-2 Hai tính chất áp suất thủy tĩnh 25 Đ2-3 Phương trình vi phân chất lỏng cân 27 Đ2-4 Tích phân phương trình vi phân chất lỏng cân 28 Đ2-5 Mặt đẳng áp 29 Đ2-6 Sự cân chất lỏng trọng lực 30 Đ2-7 Sự cân chất lỏng bình chứa chuyển động 41 Đ2-8 áp lực chất lỏng lên thành phẳng có hình dạng 44 Đ2-9 áp lực chất lỏng lên thành phẳng hình chữ nhật có đáy nằm ngang 47 Đ2-10 áp lực chất lỏng lên thành cong 50 Đ2-11 Định luật Acsimét 55 Đ2-12 Sự cân vật rắn ngập hoàn toàn chất lỏng 56 Đ2-13 Sự cân vật rắn mặt tự chất lỏng 57 418 Chương III Cơ sở động lực học chất lỏng 60 Đ3-1 Những khái niệm chung 60 Đ3-2 Chuyển động không ổn định chuyển động ổn định 60 Đ3-3 Quỹ đạo - đường dòng 61 Đ3-4 Dòng nguyên tố, dòng chảy 62 A - Môi trường chuyển động coi tập hợp vô số dòng nguyên tố Đ3-5 Những yếu tố thủy lực dòng chảy 63 Đ3-6 Phương trình liên tục dòng chảy ổn định 65 Đ3-7 Phương trình Bécnuiy dòng nguyên tố chất lỏng lý tưởng chảy ổn định 67 Đ3-8 Phương trình Bécnuiy dòng nguyên tố chất lỏng thực chảy ổn định 69 Đ3-9 ý nghĩa lượng thủy lực phương trình Bécnuiy viết cho dòng nguyên tố chảy ổn định 70 Đ3-10 Độ dốc thủy lực độ dốc đo áp dòng nguyên tố 72 Đ3-11 Phương trình Bécnuiy toàn dòng (có kích thước hữu hạn) chất lỏng thực chảy ổn định 73 Đ3-12 ứng dụng phương trình Bécnuiy việc đo lưu tốc lưu lượng 79 Đ3-13 Phương trình động lượng toàn dòng chảy ổn định 81 Đ3-14 Phân loại dòng chảy 86 B - Môi trường chuyển động coi tập hợp vô số phần tử chất lỏng Đ3-15 Hai phương pháp nghiên cứu chuyển động chất lỏng 87 Đ3-16 Phương trình vi phân đường dòng 89 Đ3-17 Đường xoáy, ống xoáy, phương trình vi phân đường xoáy 91 Đ3-18 Phân tích chuyển động phần tử chất lỏng Chuyển động chuyển động xoáy 92 Đ3-19 Chuyển động thế, hàm số thế, hàm số dòng 99 Đ3-20 Vài thí dụ đơn giản chuyển động 103 Đ3-21 Phương trình vi phân liên tục chất lỏng không nén 109 Đ3-22 Phương trình vi phân chuyển động chất lỏng lý tưởng (phương trình Ơ-le) 111 Đ3-23 Phương trình vi phân chuyển động chất lỏng lý tưởng viết dạng phương trình Gơrômêcô 115 419 Đ3-24 Tích phân hệ thống phương trình vi phân chuyển động chất lỏng lý tưởng 118 Đ3-25 Phương trình vi phân chuyển động chất lỏng nhớt (phương trình Naviê-Stốc) 123 Chương IV Tổn thất cột nước dòng chảy 132 Đ4-1 Những dạng tổn thất cột nước 132 Đ4-2 Phương trình dòng chất lỏng chảy 132 Đ4-3 Hai trạng thái chuyển động chất lỏng 135 Đ4-4 Trạng thái chảy tầng ống 140 Đ4-5 Sự độ từ trạng thái chảy tầng sang trạng thái chảy rối 145 Đ4-6 Trạng thái chảy rối ống 148 Đ4-7 Công thức tổng quát Đácxy tính tổn thất cột nước h d dòng chảy Hệ số tổn thất dọc đường l Thí nghiệm Nicurátsơ 167 Đ4-8 Công thức Sedi Công thức xác định hệ số l C để tính tổn thất cột nước dọc đường ống chảy ống kênh hở 173 Đ4-9 Tổn thất cột nước cục - Những đặc điểm chung 185 Đ4-10 Tổn thất cục ống đột ngột mở rộng - Công thức Boócđa 190 Đ4-11 Một số dạng tổn thất cục ống 193 Chương V Dòng chảy khỏi lỗ vòi - dòng tia 196 A - Dòng chảy khỏi lỗ vòi Đ5-1 Khái niệm chung 196 Đ5-2 Dòng chảy tự do, ổn định qua lỗ nhỏ thành mỏng 197 Đ5-3 Dòng chảy ngập, ổn định, qua lỗ thành mỏng 201 Đ5-4 Dòng chảy tự do, ổn định qua lỗ thành mỏng 203 Đ5-5 Dòng chảy nửa ngập, ổn định, qua lỗ to thành mỏng 206 Đ5-6 Dòng chảy không ổn định qua lỗ nhỏ thành mỏng 207 Đ5-7 Dòng chảy qua vòi 211 B - Dòng tia Đ5-8 Phân loại, tính chất dòng tia 217 Đ5-9 Những đặc tính động lực học dòng tia 221 420 Chương VI Dòng chảy ổn định ống có áp 225 Đ6-1 Những khái niệm đường ống - Những công thức tính toán 225 Đ6-2 Tính toán thủy lực ống dài 229 Đ6-3 Tính toán thủy lực ống ngắn Tính toán thủy lực đường ống máy bơm ly tâm 241 Chương VII Chuyển động không ổn định ống có áp, Hiện tượng nước va giao động khối nước Trong tháp điều áp 250 Đ7-1 Phương trình liên tục dòng chảy không ổn định 251 Đ7-2 Phương trình dòng chảy không ổn định ống có áp 252 A - Hiện tượng nước va Đ7-3 Đặt vấn đề 257 Đ7-4 Nước va đóng khóa tức thời 258 Đ7-5 Nước va đóng khóa từ từ 262 Đ7-6 Tốc độ truyền sóng nước va ống 267 B - Sự giao động nước tháp điều áp Đ7-7 Nguyên lý làm việc tháp điều áp 272 Đ7-8 Sự giao động nước tháp hình trụ 273 Chương VIII Dòng chảy không áp kênh 279 Đ8-1 Những khái niệm dòng chảy không áp kênh 279 Đ8-2 Những yếu tố thủy lực mặt cắt ướt dòng chảy kênh 281 Đ8-3 Mặt cắt có lợi thủy lực 283 Đ8-4 Những toán dòng chảy ống kênh hở hình thang 285 Đ8-5 Tính kênh theo phương pháp đối chiếu với mặt cắt có lợi thủy lực (Agơrốtskin) 292 Đ8-6 Tính toán kênh có điều kiện thủy lực phức tạp 299 Đ8-7 Tính toán thủy lực cho dòng chảy không áp ống 302 Đ8-8 Lưu tốc cho phép không xói không lắng kênh hở 305 421 Chương IX Dòng chảy không kênh hở 308 Đ9-1 Những khái niệm mở đầu 308 Đ9-2 Năng lượng đơn vị mặt cắt 310 Đ9-3 Độ sâu phân giới 312 Đ9-4 Độ dốc phân giới 321 Đ9-5 Hai trạng thái chảy 322 Đ9-6 Phương trình vi phân dòng chảy ổn định thay đổi dần áp 327 A - Tính kênh lăng trụ Đ9-7 Các dạng đường mặt nước kênh 330 Đ9-8 Cách tính vẽ đường mặt nước kênh 342 B - Tính kênh không lăng trụ Đ9-9 Tính kênh không lăng trụ trường hợp chung 360 Đ9-10 Tính kênh không lăng trụ trường hợp riêng độ sâu không đổi 361 Phụ lục 365 422 Chịu trách nhiệm xuất bản: nguyễn cao doanh Phụ trách thảo: Phạm khôi - Hoàng Nam Bình Trình bày bìa: ngọc nam Nhà xuất Nông Nghiệp 167/6 - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội ĐT: 8524506 - 8523887 Fax: (04) 5760748 Email: NXB.Nongnghiep.BT3@gmail.com Chi nhánh NXB Nông Nghiệp 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Q.1, TP Hồ Chí Minh ĐT : 8297157 - 8299521 Fax : (08) 9101036 Giáo trình thủy lực - Tập 63 - 630 657 - 06 223 NN - 2006 936032 940576 In 3030 khổ 19 x 27 cm Xưởng in NXB Nông nghiệp Giấy chấp nhận đăng ký kế hoạch xuất số 08-2006/CXB/657-223/NN Cục Xuất cấp ngày 15/12/2005 In xong nộp lưu chiểu quý II/2006 423
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Thuỷ Lực tập 1, Giáo trình Thuỷ Lực tập 1, Giáo trình Thuỷ Lực tập 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay