Cách học từ vựng

7 148 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 08:24

Anna Tran PHƯƠNG PHÁP HỌC TỪ VỰNG TOEIC I Khó khăn học Từ vựng Tiếng Anh II Phương pháp học từ vựng TOEIC Đọc đọc thường xuyên Khi bạn đọc, bạn gặp từ mới, ghi chép lại vào sổ (meaning, pronunciation, part of speech) Bằng cách đọc thường xuyên, bạn gặp hồi tưởng lại từ ghi chép trước Sau tiếp tục ghi chép với từ lần đọc Example: “A survey of 22 leading UK companies finds that most companies recognize stress as a potential risk to workers’ health, but more than one quarter have no system to assess this risk Stress has become the biggest cause of sickness absence in Britain It accounted for 36% of days lost in 2004/05” Note: recognize - Meaning: Nhận Anna Tran - /'rekəgnaiz/ - Part of speech: Verb Tính hiệu quả: - Học theo hình thức ghi nhớ hồi tưởng - Học theo ngữ cảnh Học Từ vựng Phương Pháp D.E.A.R (thầy Quý Tuấn) + Đồ hình Phương pháp DEAR + Bước 1: Define/Draw + Bước 2: Example Anna Tran + Bước 3: Activate + Bước 4: Remember/Recall Example: + Học từ Agreement Anna Tran Anna Tran + Học Word List với D.E.A.R + Tạo thẻ học từ vựng Flashcard với D.E.A.R Tính hiệu III Những mẹo học từ vựng Phân tích thành phần học từ vựng Từ hình thành từ gốc (roots), tiền tố (prefixes), hậu tố(suffixes) Anna Tran Ex: re (prefix) + circula (root) + tion (suffix) = recirculation Note: Trong tiếng Anh, có nhiều từ gốc, tiền tố, hậu tố xuất xứ từ tiếng Hy Lạp tiếng Latinh Tìm hiểu ý nghĩa từ gốc, tiền tố, hậu tố giúp bạn tăng vốn từ vựng bạn Ex: - re: again (một lần nữa) reunite: bring together (đoàn tụ) reconsider: think about again (xem xét lại) retrain: train again (đào tạo lần nữa) Nhận diện hình thức ngữ pháp (Grammatical Forms) Một số hậu tố (suffixes) cho bạn biết từ thuộc từ loại nào: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ Ex: -tion -ance -ence -ment -ism -ship -ity -er -or -ee Nouns competition deliverance independence government Buddhism friendship community teacher inspector attendee Adjectives -y easy -ize -ous mountainous -ate -able capable -en -al musical -ic athletic -ful beautiful -less careless Verbs Adverbs memorize -ly quickly refrigerate lengthen Nhận diện Word Families Cũng giống anh chị em gia đình, từ có liên quan với nhau.Một từ trở thành danh từ, động từ, tính từ, trạng từ cách thay đổi hậu tố (suffixes) Ex: - depend (v), dependence (n), dependable(adj), dependably (adv) Bốn từ với tạo thành gia đình từ Ý nghĩa từ tương tự với từ khác, từ chức khác ngữ pháp.Việc biết gia đình từ (word families) giúp bạn điều ? • Bạn học nhiều từ Khi bạn tìm thấy từ mới, tìm từ điển để tìm thành viên khác gia đình từ Anna Tran • Bạn hiểu từ Xem xét cẩn thận từ Nó liên quan đến từ mà bạn biết Hãy làm danh sách từ vựng riêng bạn Khi bạn đọc, bạn gặp nhiều từ mới, bạn cầnphải có cách tổ chức hiệu để ghi lại chúng • Sử dụng tập để ghi lại từ bạn • Đối với từ mới, viết từ, từ đồng nghĩa, định nghĩa, câu gốc mà bạn tìm thấy từ, sau đótạo thành câu riêng bạn cách sử dụng từ • Mỗi ngày, xem lại từ ngày trước Ex: New Word consider Synonym Definition Original Sentence My Sentence Think about To think carefully After considering all the I considered different about something difficulties, they decided to schools before I chose go ahead with the project this one Hãy Đọc Tin Tức Hàng Ngày Hãy đọc tiếng Anh ngày, tập lớp Bạn nhận nhiều từ trải nghiệm theo cách • Đọc 20-30 phút ngày • Đọc mang lại điều thú vị cho bạn • Đọc nhiều chủ đề khác • Đọc sách, tạp chí, báo chí, trang web
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách học từ vựng , Cách học từ vựng , Cách học từ vựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay