Xu hướng hòa nhập và hội tụ kế toán quốc tế của các quốc gia, bài học kinh nghiệm cho việt nam

16 297 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 08:10

Quá trình hội tụ kế toán quốc tế ngày càng được sự quan tâm của các tổ chức quốc tế về kế toán cũng như các quốc gia trên thế giới. Nhiều quốc gia đã chủ động và tích cực tham gia bằng việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IASIFRS) trong đó có cả Việt Nam. Tuy nhiên, viễn cảnh hội tụ kế toán quốc tế từ chuẩn mực đến thực tiễn là cả một quá trình đầy thử thách bởi thực trạng việc vận dụng chuẩn mực của các quốc gia và từng khu vực theo những phương pháp tiếp cận khác nhau. Nên trước tình hình đó, cần phải nghiên cứu nghiên cứu và tổng hợp lại, làm sáng tỏ hơn nữa Xu hướng hòa nhập và hội tụ kế toán quốc tế của các quốc gia,sau đó có thể đưa ra những ý kiến đóng góp về bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, kinh tế giới phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa .Xu hướng hòa nhập và hội tụ toán quốc tế ngày quan tâm của quốc gia giới Xu hướng hòa nhập và hội tụ toán quốc tế ngày quan tâm của quốc gia giới Nhiều quốc gia chủ động tích cực tham gia việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài quốc tế (IAS/IFRS) Hoà nhập và hội tụ kế toán quốc tế xu tất yếu khách quan tiến trình phát triển Trước tình hình đó, quốc gia phát triển Việt Nam đứng dòng chảy xu hướng Hội nhập với giới, tranh thủ tối đa hội toàn cầu hóa mang lại cách tốt để giúp Việt Nam rút ngắn đường phát triển, thu hẹp khoảng cách bước đuổi kịp nước tiên tiến kinh tế Muốn vậy, Việt Nam phải cải tiến hệ thống kế toán cho phù hợp với thông lệ quốc tế, cung cấp thông tin trung thực đáng tin cậy giúp cho nhà đầu tư có niềm tin đưa định Tuy nhiên, lộ trình chiến lược hội tụ kế toán quốc tế Việt Nam chưa rõ nét Vì lý mà chọn đề tài: “Xu hướng hòa nhập hội tụ kế toán quốc tế quốc gia, học kinh nghiệm cho Việt Nam” làm thảo luận Bài tiểu luận được chia thành những phần chính sau: Phần 1: Tổng quan hệ thống kế toán xu hướng hòa hợp– hội tụ kế toán quốc tế Phần 2: Xu hướng hòa nhập hội tụ kế toán quốc tế số quốc gia Phần 3: Các mô hình hội tụ kế toán giới Phần 4: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI TẠI VIỆT NAM Quá trình hội tụ kế toán quốc tế ngày quan tâm tổ chức quốc tế kế toán quốc gia giới Nhiều quốc gia chủ động tích cực tham gia việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài quốc tế (IAS/IFRS) có Việt Nam Tuy nhiên, viễn cảnh hội tụ kế toán quốc tế từ chuẩn mực đến thực tiễn trình đầy thử thách thực trạng việc vận dụng chuẩn mực quốc gia khu vực theo phương pháp tiếp cận khác Nên trước tình hình đó, Việt Nam có nhiều nghiên cứu liên quan đến “Xu hướng hòa nhập hội tụ kế toán quốc tế quốc gia, học kinh nghiệm cho Việt Nam” để lựa chọn mô hình hội tụ kế toán cho phù hợp, đưa lộ trình rõ ràng trình hội nhập, đáp ứng phát triển kinh tế như: Ths Trần Quốc Thịnh, 3/2012 Thách thức trình hội tụ kế toán quốc tế kinh nghiệm cho Việt Nam, sav.gov.vn (http://www.sav.gov.vn/) Bài viết bàn luận thách thức trình hội tụ kê toán vài quốc gia Từ rút học kinh nghiệm cho Việt Nam trình hội nhập kế toán quôc tế Phạm Hoài Hương, Mức độ hài hòa chuẩn mực kế toán Việt Nam chuẩn mực kế toán quốc tế, Tạp chí Khoa học công nghệ, ĐH Đà Nẳng số 52010 Cho biết mức độ phù hợp hài hòa chuẩn mực kế toán Việt Nam chuẩn mực kế toán quốc tế diễn Có điểm phù hợp chưa phù hợp, biện pháp để khắc phục vấn đề Tăng Thu Hà, 2011.Quá trình hòa hợp – hội tụ kế toán quốc tế phương hướng, giải pháp Việt Nam Luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh Đề cương giảng “ Lý Thuyết Kế Toán”, 12/2015 Hệ Cao Học Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Cung cấp thêm nhiều kiến thức lý thuyết xu hướng hòa nhập hội tụ kế toán quốc tế Các công trình nghiên cứu có đóng góp đạt thành tựu định trình hòa nhập hội tụ kế toán quốc tế củaViệt Nam Sau chúng em xin phép nghiên cứu tổng hợp lại, làm sáng tỏ Xu hướng hòa nhập hội tụ kế toán quốc tế quốc gia,sau đưa ý kiến đóng góp học kinh nghiệm cho Việt Nam PHẦN TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN VÀ XU HƯỚNG HÒA HỢP HỘI TỤ KẾ TOÁN QUỐC TẾ 1.1 Định nghĩa kế toán chuẩn mực kế toán 1.1.1 Định nghĩa kế toán Theo Neddles, Anderson & Caldwell (2003), Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ vào năm 1941 khái niệm kế toán sau : kế toán nghệ thuật ghi chép, phân loại tổng hợp cách có ý nghĩa hình thức tiền nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kiện mà nhiều có liên quan đến tài chính, giải trình kết việc ghi chép Định nghĩa kế toán trọng đến nhiệm vụ giữ sổ sách cố hữu người kế toán Theo điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước Việt Nam kế toán xem việc ghi chép, tính toán số hình thức giá trị, vật thời gian lao động, chủ yếu hình thức giá trị để phản ánh kiểm tra tình hình vận động loại tài sản, trình kết sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn Nhà nước, tổ chức, xí nghiệp Ngày nay, với quan điểm mới, kế toán không quan tâm đến việc giữ sổ sách mà kế toán liên quan đến toàn hoạt động bao gồm việc hoạch định chiến lược, giải vấn đề tài kế toán đánh giá tổng quát hoạt động doanh nghiệp Kế toán ngày phải trọng việc xử lý thông tin kế toán cho người sử dụng thông tin dù họ bên hay bên doanh nghiệp 1.1.2 Định nghĩa chuẩn mực kế toán Chuẩn mực kế toán (accounting standards) quy định thủ tục liên quan đến việc ghi nhận, đo lường, đánh giá công bố thông tin kế toán Theo thông lệ phổ biến quốc gia giới, quan nghiên cứu công bố chuẩn mực kế toán quốc gia thường Hiệp hội nghề nghiệp, Bộ tài tổ chức vừa có tính chất Nhà nước, vừa có tính nghề nghiệp như: • • • Ở Anh: Chuẩn mực kế toán Hội đồng Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế (IASB) công bố Ở Mỹ: Chuẩn mực kế toán Hội đồng Chuẩn Mực Kế Toán Tài Chính (FASB) ban hành Ở Pháp: Chuẩn mực kế toán Hội đồng Kế Toán quốc gia soạn thảo, Bộ Kinh Tế Tài Chính • (CNCC) ban hành Ở Việt Nam: Chuẩn mực kế toán Bộ Tài Chính ban hành 1.2 Đặc điểm trình hòa hợp – hội tụ kế toán 1.2.1 Nguyên nhân hòa hợp – hội tụ kế toán Quá trình toàn cầu hóa phát triển nhanh chóng thị trường vốn quốc tế đòi hỏi phải nâng cao chất lượng thông tin tài chính, đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư Do khác môi trường văn hóa, pháp lý, trị, trình hình thành phát triển hội nghề nghiệp, quốc gia có tổ chức thiết lập hệ thống chuẩn mực riêng BCTC quốc gia khác lập theo chuẩn mực khác Từ cung cấp kết khác nhau, chí trái ngược Vì yêu cầu phải thiết lập hệ thống chuẩn mực chung xem vấn đề thiết bối cảnh thương mại quốc tế 1.2.2 Quá trình hội tụ kế toán quốc tế Khái niệm “hội tụ” (convergence) lần IASC (Uỷ ban chuẩn mực kế toán quốc tế) đề cập đến Báo cáo chiến lược năm 1998 sau khái niệm khẳng định Hiến chương IASB (Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế) mục tiêu tổ chức Quá trình hội tụ kế toán quốc tế chia thành giai đoạn: Giai đoạn từ năm 1973 đến năm 2001 - Giai đoạn trước hội tụ giai đoạn từ năm 2001 đến - Giai đoạn hội tụ + Giai đoạn trước hội tụ (1973 - 2001) - giai đoạn hội tụ Đây giai đoạn đầu hòa hợp kế toán quốc tế, đánh dấu IASC hình thành kết thúc, chuyển giao vai trò cho IASB Ở giai đoạn này, mức độ hòa hợp dừng lại việc IASC cho phép công ty nước phép lựa chọn chuẩn mực kế toán quốc tế thay cho chuẩn mực kế toán quốc gia Tuy nhiên, giai đoạn này, hình thành IASC xảy lúc với trình hội tụ kế toán quốc tế chưa thành công việc thay đổi chuẩn mực kế toán ban hành chuẩn mực Các công ty đa quốc gia chưa áp dụng nhiều quy định Chuẩn mực kế toán quốc tế + Do đó, đến năm 2001, IASC tiến hành tái cấu trúc để hình thành Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) với mục tiêu nhằm thúc đẩy trình hòa hợp kế toán Theo đó, thuật ngữ “hội tụ” bắt đầu thức sử dụng để thay cho thuật ngữ “hòa hợp” trước Trong giai đoạn này, IASB tiến hành chỉnh sửa, xem xét lại Chuẩn mực BCTC hành ban hành tên chuẩn mực BCTC quốc tế Hội tụ kế toán giai đoạn không dừng lại quy định mà thể sâu sắc thực tế Từ năm 2005, việc áp dụng Chuẩn mực BCTC việc lập trình bày BCTC trở nên phổ biến nước Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Canada, Nga, Mexico, Trung Quốc, Tuy nhiên, mức độ tuân thủ quốc gia không giống 1.2.3 Đặc điểm trình hòa hợp – hội tụ kế toán quốc tế - Nguyên nhân hòa hợp - hội tụ kế toán quốc tế: Quá trình toàn cầu hóa với phát triển nhanh chóng thị trường vốn quốc tế đòi hỏi phải nâng cao chất lượng thông tin tài chính, đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư Do khác môi trường văn hóa, hệ thống pháp lý, trị, trình hình thành phát triển hội nghề nghiệp, quốc gia có tổ chức thiết lập hệ thống chuẩn mực riêng Báo cáo tài quốc gia khác lập theo chuẩn mực khác Từ cung cấp kết khác nhau, chí trái ngược Vì yêu cầu phải thiết lập hệ thống chuẩn mực kế toán “chuẩn” xem vấn đề vô thiết bối cảnh thương mại quốc tế - Mặc dù IASB ban hành rộng rãi chuẩn mực kế toán quốc tế, việc áp dụng toàn văn thường gặp nhiều khó khăn Vì vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế điều chỉnh cho thích hợp với bối cảnh quốc gia PHẦN CÁC MÔ HÌNH HỘI TỤ KẾ TOÁN TRÊN THẾ GIỚI Như vậy, thấy hội tụ kế toán đòi hỏi mang tính tất yếu với tất quốc gia Mỗi quốc gia có trình phương thức hội tụ khác Song tựu chung lại, có phương thức hội tụ kế toán quốc tế chủ yếu: Mô hình hội tụ toàn bộ, mô hình hội tụ theo hướng tiệm cận mô hình hội tụ phần 2.1 Mô hình hội tụ toàn Đây mô hình mà quốc gia chuyển hẳn sang sử dụng hệ thống chuẩn mực BCTC quốc tế chấp nhận hệ thống khuôn mẫu lý thuyết cho việc lập trình bày BCTC Các quốc gia lựa chọn mô hình gồm Singapore Philippines Tuy nhiên, việc chấp nhận toàn chuẩn mực BCTC quốc tế quốc gia chưa hoàn thành Theo mô hình này, Hội đồng chuẩn mực BCTC quốc gia giám sát hoạt động ISAB, tham gia trình góp ý dự thảo IFRS chúng ban hành ISAB đồng thời công nhận chuẩn mực BCTC quốc gia Hội đồng chuẩn mực BCTC quốc gia, thành lập để hướng dẫn việc áp dụng chuẩn mực BCTC phạm vi quốc gia Mô hình giúp tiết kiệm chi phí thời gian cho việc soạn thảo ban hành chuẩn mực, thông tin tài cung cấp sử dụng phạm vi toàn cầu Từ đó, nâng cao chất lượng thông tin khả tiếp cận với thị trường quốc tế Tuy nhiên, mô hình gây cản trở khác biệt ngôn ngữ mức độ phù hợp quốc gia khác không 2.2 Mô hình hội tụ theo hướng tiệm cận Đây mô hình hội tụ kế toán mà quốc gia không vận dụng toàn chuẩn mực BCTC quốc tế mà tiến hành sửa đổi, bổ sung chuẩn mực BCTC cho phù hợp với quốc gia Các quốc gia lựa chọn mô hình này, gồm có: Thái Lan, Indonesia Song chưa hoàn thành lộ trình hội tụ Hoạt động theo mô hình này, hệ thống chuẩn mực BCTC sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế quốc gia Chuẩn mực kế toán quốc gia Liên đoàn Kế toán quốc tế ban hành hướng dẫn sử dụng Mô hình hạn chế nhược điểm mô hình hội tụ toàn phần, mức độ phù hợp với điều kiện thực tiễn quốc gia cao Tuy nhiên, áp dụng mô hình hội tụ này, quốc gia phải khoảng thời gian dài tốn chi phí 2.3 Mô hình hội tụ phần Hội tụ phần phương thức hội tụ thực cho đối tượng khác Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, quốc gia tuyên bố áp dụng mô hình hội tụ Theo mô hình này, việc vận dụng chuẩn mực BCTC quốc tế quy định áp dụng công ty niêm yết thị trường chứng khoán Các công ty có quy mô lớn doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực Tài chính, Bảo hiểm, Còn lại doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ áp dụng hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia Áp dụng mô hình này, HTKT quốc gia chịu ảnh hưởng Chuẩn mực BCTC quốc tế, song tồn hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia, dẫn đến thực trạng hội tụ kế toán không đồng Tuy nhiên, mô hình phù hợp với xu hội tụ kế toán quốc tế PHẦN XU HƯỚNG HÒA NHẬP VÀ HỘI TỤ KẾ TOÁN QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA Hội tụ kế toán quốc tế trở thành vấn đề nhận quan tâm lớn từ quốc gia giới Nhờ có trình hội tụ kế toán quốc tế mà thông tin cung cấp cách nhanh chóng, kịp thời đáp ứng yêu cầu so sánh quốc gia Chính thế, mục tiêu hội tụ quốc tế diễn mạnh mẽ quốc gia 3.1 Nước Úc Úc có bước chuẩn bị định cho việc chuyển đổi từ CMKT Úc sang IAS/IFRS từ năm 2002 Úc thức chuyển sang áp dụng IAS/IFRS từ ngày 01.01.2005 Úc quốc gia áp dụng IAS/IFRS Tuy nhiên, Hội đồng chuẩn mực kế toán Úc (AASB) xem xét việc ban hành IAS/IFRS riêng quốc gia Theo đó, CMKT Úc có chỉnh sửa cho tương thích với môi trường pháp lý đặc điểm riêng biệt để phù hợp với Úc CMKT Úc không đơn IAS/IFRS mà chất có thay đổi theo hình thức A-IAS/IFRS (IAS/IFRS chuyển đổi theo Úc) Sự điều chỉnh A-IAS/IFRS bao gồm thay đổi việc lựa chọn ban hành theo IAS/IFRS bổ sung hướng dẫn thay đổi số thuật ngữ khác so với IAS/IFRS Chính điều chỉnh, bổ sung dẫn đến A-IAS/IFRS không quán với IAS/IFRS Việc áp dụng IAS/IFRS theo phương cách trung lập A-IAS/IFRS Úc tạo nên nhiều khác biệt không hệ thống CMKT mà công ty áp dụng vào thực tế Mặc dù Úc chấp nhận toàn chuẩn mực theo IAS/IFRS Úc có điều chỉnh định cho phù hợp với đặc điểm riêng quốc gia Việc xây dựng CMKT quốc gia Úc hướng tiếp cận riêng, thể sách trung lập việc thực thi CMKT quốc tế 3.2 Nước Mỹ Mỹ quốc gia có kinh tế mạnh có sức ảnh hưởng lớn đến kinh tế giới xu hướng hội tụ kế toán quốc tế Bên cạnh đó, Mỹ quốc gia thành viên sáng lập IASC, hội tụ kế toán Mỹ diễn mạnh mẽ Khi thương mại quốc tế phát triển Mỹ đặt đòi hỏi việc so sánh BCTC quốc gia với Mỹ Năm 1966, quốc gia thuộc Anglo Saxon có ý định hình thành nhóm nghiên cứu quốc tế với thành viên từ Hội Kế toán viên chứng Mỹ, Anh xứ Wales Khởi đầu trình hợp tác kế toán dự án FASB (Hội đồng chuẩn mực kế toán tài Hoa Kỳ) Năm 2002 thỏa thuận Norwalk ký kết IASB FASB, xác định hợp tác hai tổ chức nhằm xây dựng chuẩn mực kế toán quốc tế chất lượng cao toàn cầu, mở đàu cho kỷ nguyên trình hội tụ kế toán quốc tế Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) thực số động thái nhằm giúp IFRS (Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế) chấp nhận toàn cầu, cho phép công ty nước bán chứng khoán Mỹ nộp BCTC sử dụng IFRS Đến 2008, SEC định chấp nhận sử dụng IAS/IFRS lộ trình sở để hình thành chuẩn mực toàn cầu 3.3 Nước Trung Quốc Trung Quốc quốc gia thuộc châu Á với kinh tế phát triển HTKT có ảnh hưởng không nhỏ đến HTKT Việt Nam Bộ Tài (BTC) Trung Quốc bắt đầu thiết lập CMKT từ năm 1988 Cuối năm 1992, BTC phát triển chuẩn mực kế toán cho hoạt động doanh nghiệp (tương tự khuôn mẫu lý thuyết) Điều đánh dấu kiện cải cách kế toán Trung Quốc, bãi bỏ hệ thống kế toán truyền thống sử dụng chuẩn mực quốc tế Sau đó, khuôn mẫu lý thuyết ban hành năm 1992 thay 16 CMKT qui định khác hệ thống kế toán cho hoạt động doanh nghiệp (ASBE) ban hành 2001 Mục đích ASBE so sánh thông tin tài chính, hạch toán tách biệt thuế kế toán, đảm bảo hội nhập với thực hành kế toán chấp nhận quốc tế Tuy nhiên, trước sức ép hội nhập kinh tế giới, Trung Quốc chấp nhận xây dựng hệ thống CMKT theo hướng hội tụ kế toán quốc tế sở IAS/IFRS gồm 38 CMKT có hiệu lực từ ngày 1.1.2007 Việc chuyển đổi chuẩn mực Trung Quốc gần với IAS/IFRS chuẩn mực dịch lại theo IAS/IFRS dựa tảng, nguyên tắc Nhìn chung, xét hệ thống chuẩn mực, CMKT Trung Quốc hình thành tảng IAS/IFRS Tuy nhiên, CMKT Trung Quốc IAS/IFRS có điểm khác biệt rõ rệt, cụ thể CMKT Trung Quốc không phát triển áp dụng đầy đủ giá trị hợp lý, yêu cầu công bố bên liên quan chỉnh sửa lại không thực đánh giá tổn thất tài sản Trong nghiên cứu Jean Jinghan Chen and Peng Cheng (2007), mức độ hội tụ CMKT Trung Quốc IAS/IFRS thực tế đến kết luận Trung Quốc hội tụ hình thức CMKT Trung Quốc che đậy bên với IAS/IFRS thực chất Trung Quốc áp dụng sách kế toán doanh nghiệp Trong nghiên cứu Tymothy Doupnik, Hector Perera (2007) nhìn nhận phương cách tiếp cận Trung Quốc mang tính “đối phó” IAS/IFRS thực tế Phương pháp tiếp cận thực chất hội tụ bên ngoài, che đậy hệ thống CMKT quốc tế thực tế Trung Quốc không vận dụng theo nguyên tắc chuẩn mực mà thực thi sách kế toán doanh nghiệp Qua cho thấy, thời gian dài Trung Quốc vận dụng “chiến thuật” nhằm thích ứng dần với cải cách hệ thống kế toán quốc gia Bản chất thận trọng quan tâm việc thực thi sách kinh tế toàn cầu Trước sức ép ngày gia tăng từ tổ chức quốc tế, đặc biệt hội nghị nhóm quốc gia phát triển (G20) tổ chức London tháng 4.2009, theo Trung Quốc phải xây dựng lộ trình hội tụ đầy đủ CMKT quốc tế Trong báo cáo dự thảo Ngân hàng giới công bố tháng 10.2009 lộ trình tiếp tục hội tụ đầy đủ ASBE với IAS/IFRS Theo báo cáo, nhìn chung ASBE đáp ứng hội tụ CMKT quốc tế CMKT phải hội tụ cách toàn diện đầy đủ Đồng thời, ASBE cam kết giai đoạn chuyển đổi từ 2009 đến kết thúc 2011 lên chương trình nội dung cho lộ trình hội tụ đầy đủ Gần đây, BTC Trung Quốc tuyên bố quốc gia áp dụng đầy đủ theo IFRS có số loại trừ Đồng thời BTC cho biết tất công ty có qui mô lớn vừa phải áp dụng theo CMKT từ năm 2012 10  Nhìn chung, hội tụ kế toán quốc tế hướng tích cực quốc gia giới Những ích lợi từ việc sử dụng ngôn ngữ kinh tế chung toàn cầu giải toán thống thông tin trình bày BCTC quốc gia, đáp ứng xu hướng toàn cầu hóa kinh tế Nhiều quốc gia khu vực kinh tế giới hướng tới chuẩn mực quốc tế tích cực ủng hộ, tham gia, chung tay góp sức việc xây dựng chuẩn mực quốc tế thành chuẩn mực toàn cầu chất lượng cao Tuy nhiên, viễn cảnh hội tụ kế toán quốc tế từ chuẩn mực đến thực tiễn trình đầy thử thách thực trạng việc vận dụng chuẩn mực quốc tế vào quốc gia khu vực theo phương pháp tiếp cận khác nhau, điển hình có quốc gia áp dụng nguyên IAS/IFRS Úc có chỉnh sửa, bổ sung thể sách trung lập trình thực thi; có quốc gia áp dụng IAS/IFRS mang tính hình thức Trung Quốc, thể bên IAS/IFRS thực tế thực thi chế độ, sách kế toán doanh nghiệp; lại có quốc gia hình thành “sức ép” kinh tế, trị Mỹ nhằm đạt đến hội tụ CMKT quốc tế “có điều kiện” Mặc dù viễn cảnh hội tụ kế toán quốc tế nhiều cản trở khó khăn phải hướng tới để đạt mục tiêu chung hội tụ kế toán quốc tế xu tất yếu khách quan tiến trình quốc tế hóa kinh tế PHẦN BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 4.1 Khái quát hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Ở Việt Nam, đặc điểm phát triển kinh tế, Luật kế toán chế độ kế toán quy định số vấn đề mang tính chất chuẩn mực chưa đầy đủ, đồng chưa phù hợp với thông lệ chuẩn mực kế toán quốc tế Bên cạnh đó, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn việc tổ chức công tác kế toán, công tác kiểm tra vận dụng cách khác nhau, thiếu sở khẳng định đưa nhận xét đúng, sai Việc xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia cho Việt Nam vấn đề vô cần thiết để tạo dựng hành lang pháp lý cho hoạt động kế toán, đồng thời đòi hỏi trình hội nhập quốc tế khu vực 11 4.2 Những thành tồn trình xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 4.2.1 Thành - Những đổi hệ thống kế toán Việt Nam nói bước đáp ứng nhu cầu quản lý ngày cao hoạt động kinh tế tài ngày phức tạp, phong phú đa - dạng kinh tế nói chung tiến trình mở cửa, hội nhập nói riêng Đã tạo lập khuôn khổ pháp lý kế toán kiểm toán cho vận hành hoạt động nghề nghiệp Đặc biệt, từ năm 2001 đến nay, sau nghiên cứu chuẩn mực kế toán quốc tế, học tập kinh nghiệm nước khu vực, khuôn khổ pháp luật, phù hợp với yêu cầu quản lý, yêu cầu hội nhập quốc tế, Bộ Tài Chính ban hành công bố năm đợt (26 chuẩn mực kế toán) hướng dẫn thực đợt Thông tư Hệ thống kế toán đổi - tiếp cận dần với nguyên tắc, thông lệ chuẩn mực kế toán giới khu vực Chế độ kế toán doanh nghiệp xây dựng nguyên tắc hệ thống cập nhật quy định - Luật kế toán Đội ngũ hành nghề kế toán đào tạo có hệ thống có kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp 4.2.2 Tồn - Hệ thống chuẩn mực kế toán ban hành chưa đầy đủ nhiều khác biệt, chưa thực phù - hợp với quốc tế Việc áp dụng hệ thống chuẩn mực Việt Nam giới hạn doanh nghiệp lớn Các doanh nghiệp vừa nhỏ chủ yếu làm kế toán theo định hướng thuế nhiều tuân thủ theo hệ - thống chuẩn mực kế toán ban hành Hệ thống kế toán Việt Nam mang tính thống cao, số quy định, hướng dẫn mang - tính cứng nhắc, làm giảm tính linh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ Hệ thống văn pháp lý kế toán liên tục sửa đổi văn - thường có mâu thuẫn ban hành chậm trễ, sửa đổi chưa kịp thời Hệ thống kế toán lai tạp, hệ thống chuẩn mực soạn thảo thực thi hệ thống cũ hiệu lực Điều khiến cho hệ thống kế toán trở nên lẫn lộn 4.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Đứng trước yêu cầu hội tụ kế toán quốc tế, Việt Nam hoàn thiện HTKT, kiểm toán Từ năm 2006 nay, Việt Nam ban hành 26 chuẩn mực kế toán dựa chuẩn mực BCTC điều kiện thực tiễn Tuy nhiên, HTKT Việt Nam chịu chi phối cao quy định thuế, đan xen Chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Đồng thời Việt Nam nước phát triển, kinh tế thị trường non trẻ Thị trường tài Việt Nam năm gần có chuyển biến, đặc biệt thị trường chứng khoán có bước phát triển định, song trình độ phát triển quy mô hạn chế Mức độ lạm phát kiểm soát, ổn định Hệ thống pháp luật 12 Việt Nam dựa điể n luậ t, vậy, Nhà nước giữ vai trò định hệ thống kế toán quốc gia Thuế sách tài có chi phối định đến kế toán Về văn hóa, Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều theo văn hóa Á Đông, chừng mực đó, tính thận trọng, tuân thủ qui định đề cao, hạn chế vấn đề mang tính xét đoán Nhà nước ta cần xây dựng chiến lược phương hướng hội tụ kế toán quốc tế cách cụ thể Trên sở nghiên cứu trình hội tụ số quốc gia tiêu biểu nghiên cứu mô hình hội tụ kế toán quốc tế Việt Nam sau: • Thứ nhất, Việt Nam nên lựa chọn mô hình hội tụ kế toán quốc tế phần Từ đặc điểm mô hình, kinh nghiệm quốc gia hội nhập với chuẩn mực BCTC quốc tế, đặc điểm yếu tố môi trường Việt Nam, Việt Nam nên lựa chọn mô hình hội tụ kế toán quốc tế phần xác định phương thức lộ trình hội nhập với chuẩn mực BCTC quốc tế, xây dựng hoàn thiện nguyên tắc, tiêu chuẩn nội dung soạn thảo trình bày BCTC doanh nghiệp Việt Nam.Đây mô hình hội tụ phù hợp với điều kiện kinh tế, khả ngoại ngữ, trình độ thị trường lao động phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam Với mô hình này, Việt Nam có khả thực song song hệ thống chuẩn mực: Chuẩn mực BCTC quốc tế chuẩn mực kế toán quốc gia Đối với công ty niêm yết, công ty đại chúng, công ty bảo hiểm, tổ chức tín dụng, tổng công ty Nhà nước cần quy định bắt buộc áp dựng chuẩn mực BCTC việc lập trình bày BCTC Còn đối tượng khác, nghiệp vụ kinh tế tài chưa phức tạp, nhu cầu thông tin so sánh phạm vi quốc tế chưa cao, yêu cầu pháp lý, kinh tế, văn hóa, xã hội trình độ tiếng Anh hạn chế lộ trình tương đối phù hợp để Việt Nam hội nhập trình hội tụ kế toán quốc tế Một số đặc điểm việc áp dụng mô hình Việt Nam sau : - Không thể áp dụng toàn IAS/IFRS cho hệ thống kế toán Việt Nam, điều kiện chế độ chính trị, hệ thống pháp luật và mức độ phát triển kinh tế Việt Nam - Cần thiết xây dựng chiến lược, xác định lộ trình cho trình hội nhập với chuẩn mực BCTC quốc tế Nội dung chiến lược cần thể tính chủ động thận trọng hội nhập Trong điều kiện nay, việc áp dụng có chọn lọc chuẩn mực BCTC quốc tế xem lựa chọn phù hợp Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia cần phù hợp với đặc điểm trị, kinh tế, xã hội đất nước áp dụng IAS/IFRS nhiều tốt • Thứ hai, Việt Nam cần xây dựng lộ trình hội tụ kế toán cụ thể Việc xây dựng lộ trình cụ thể có ý nghĩa lớn cho quốc gia dần hội nhập với trình hội tụ kế toán quốc tế Việt Nam Theo đó, việc xây dựng lộ trình hội tụ giúp chúng 13 ta có quan trọng để đánh giá thành đạt xây dựng mục tiêu giai đoạn Lộ trình xây dựng, lên hế hoạch cách cụ thể cho giai đoạn, việc hoàn chỉnh chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn bị hội tụ với chuẩn mực BCTC quốc tế Qúa trình thực hội tụ thường xuyên phải tổng kết đánh giá mặt đạt được, mặt hạn chế để có biện pháp khắc phục kịp thời, tránh tình trạng phương hướng dẫn đến thất bại số quốc gia • Thứ ba, Việt Nam cần xây dựng chuẩn mực kế toán áp dụng riêng cho doanh nghiệp doanh nghiệp áp dụng chuẩn mực BCTC quốc tế Đó nhóm doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ Nhóm doanh nghiệp có số lượng nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh ít, chất nghiệp vụ đơn giản nên áp dụng chuẩn mực BCTC quốc tế phức tạp không phù hợp Mặt khác, điều kiện lực kế toán viên nhóm doanh nghiệp hạn chế nên khả vận dụng chuẩn mực BCTC quốc tế khó • khăn Thứ tư, Việt Nam cần nâng cao vai trò Hiệp Hội ngành nghề kế toán, kiểm toán Theo thông lệ quốc tế, việc ban hành chuẩn mực kế toán chuyển giao cho tổ chức, hội hành nghề kế toán, kiểm toán Việc làm có hiệu hơn, người có kinh nghiệm thực tiễn người trực tiếp triển khai, vận dụng chuẩn mực kế toán vào sống Trong đó, việc ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam Bộ Tài thực mà chưa có góp mặt Hội Nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, kiểm toán viên doanh nghiệp Vì thế, thời gian tới Việt Nam cần nâng cao vai trò hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán đóng góp ý kiến kế toán, kiểm toán viên việc vận dụng chuẩn mực BCTC quốc tế doanh nghiệp niêm yết, công ty bảo hiểm, tổ chức tín dụng, ngân hàng, việc ban hành chuẩn mực kế toán quốc • gia áp dụng riêng cho doanh nghiệp lại Thứ năm, Việt Nam cần không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo kế toán Để hội nhập với quốc tế kế toán yếu tố mà Việt Nam cần quan tâm đặc biệt tới nguồn nhân lực kế toán Một lý Việt Nam không phù hợp với mô hình hội tụ khác hạn chế lực đội ngũ kế toán viên Việc vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế yêu cầu người lao động kế toán phải có kiến thức tốt, trình độ tiếng Anh giỏi Trong đó, thực trạng đào tạo nhân lực kế toán nghiêng mặt đào tạo theo “Chế độ kế toán”, trang bị kiến thức mang tính chất hình thức mà hướng tiếp cận theo chất 14 KẾT LUẬN Như vậy, hội tụ kế toán trình tất yếu trình toàn cầu hóa kinh tế giới Nó mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia việc thúc đẩy đầu tư thương mại quốc tế Chính thế, quốc gia nói chung Việt Nam nói riêng không ngừng tìm kiếm giải pháp nhằm đáp ứng xu hội tụ kế toán giới Mặc dù đạt kết định, song nhiều tồn tại, để vượt qua thử thách nay, cần phải nghiên cứu xây dựng chiến lược Chiến lược dựa thực tiễn quốc gia tham khảo học kinh nghiệm nước giới Do đó, bước xây dựng lộ trình hoàn thiện HTKT Việt Nam để hội tụ kế toán giới yêu cầu cấp thiết Do nhiều hạn chế kiến thức thời gian nghiên cứu nên trình bày chắn không tránh khỏi thiếu sót Nhóm mong nhận ý kiến đóng góp chân thành từ phía cô 15 Tài liệu tham khảo Bộ Tài chính, 2000 Quyết định 38/2000/QĐ-BTC, ngày 14/3/2000 việc ban hành công bố áp dụng hệ thống chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Đề cương giảng “ Lý Thuyết Kế Toán”, 12/2015 Hệ Cao Học Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Tăng Thu Hà, 2011.Quá trình hòa hợp – hội tụ kế toán quốc tế phương hướng, giải pháp Việt nam Luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh Ths Trần Quốc Thịnh,3/2012 Thách thức trình hội tụ kế toán quốc tế kinh nghiệm cho Việt Nam, sav.gov.vn (http://www.sav.gov.vn/) Phạm Hoài Hương, Mức độ hài hòa chuẩn mực kế toán Việt Nam chuẩn mực kế toán quốc tế, Tạp chí Khoa học công nghệ, ĐH Đà Nẳng số 52010 16 [...]... lược và phương hướng hội tụ kế toán quốc tế một cách cụ thể Trên cơ sở nghiên cứu về quá trình hội tụ của một số quốc gia tiêu biểu và nghiên cứu các mô hình hội tụ kế toán quốc tế của Việt Nam như sau: • Thứ nhất, Việt Nam nên lựa chọn mô hình hội tụ kế toán quốc tế từng phần Từ đặc điểm của các mô hình, kinh nghiệm của các quốc gia trong hội nhập với chuẩn mực BCTC quốc tế, cũng như đặc điểm của các. .. trình hòa hợp – hội tụ kế toán quốc tế và phương hướng, giải pháp của Việt nam Luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh 4 Ths Trần Quốc Thịnh,3/2012 Thách thức của quá trình hội tụ kế toán quốc tế và những kinh nghiệm cho Việt Nam, sav.gov.vn (http://www.sav.gov.vn/) 5 Phạm Hoài Hương, Mức độ hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế, Tạp chí Khoa học và. .. nhưng hội tụ kế toán quốc tế là xu thế tất yếu khách quan trong tiến trình quốc tế hóa kinh tế PHẦN 4 BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 4.1 Khái quát về hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Ở Việt Nam, do đặc điểm phát triển nền kinh tế, Luật kế toán và các chế độ kế toán đã quy định một số vấn đề mang tính chất chuẩn mực nhưng chưa đầy đủ, đồng bộ và chưa phù hợp với thông lệ và chuẩn mực kế toán quốc tế. .. Nhìn chung, hội tụ kế toán quốc tế là hướng đi tích cực của các quốc gia trên thế giới Những ích lợi từ việc sử dụng ngôn ngữ kinh tế chung toàn cầu đã giải quyết được bài toán thống nhất thông tin trình bày trên BCTC của các quốc gia, đáp ứng xu hướng toàn cầu hóa kinh tế Nhiều quốc gia và khu vực kinh tế thế giới đang hướng tới chuẩn mực quốc tế và tích cực ủng hộ, tham gia, chung tay góp... lực của kế toán viên của nhóm doanh nghiệp này còn hạn chế nên khả năng vận dụng chuẩn mực BCTC quốc tế là hết sức khó • khăn Thứ tư, Việt Nam cần nâng cao vai trò của các Hiệp Hội ngành nghề kế toán, kiểm toán Theo thông lệ quốc tế, việc ban hành các chuẩn mực kế toán được chuyển giao cho các tổ chức, hội hành nghề kế toán, kiểm toán Việc làm này sẽ có hiệu quả hơn, bởi đây là những người có kinh nghiệm. .. thực tiễn và là người trực tiếp triển khai, vận dụng các chuẩn mực kế toán vào cuộc sống Trong khi đó, hiện nay việc ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính thực hiện mà chưa có sự góp mặt của các Hội Nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, các kiểm toán viên cũng như của các doanh nghiệp Vì thế, trong thời gian tới Việt Nam cần nâng cao vai trò của các hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán cũng như... kiến của các kế toán, kiểm toán viên trong việc vận dụng các chuẩn mực BCTC quốc tế đối với các doanh nghiệp niêm yết, các công ty bảo hiểm, tổ chức tín dụng, ngân hàng, và trong việc ban hành bộ chuẩn mực kế toán quốc • gia áp dụng riêng cho các doanh nghiệp còn lại Thứ năm, Việt Nam cần không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo kế toán Để có thể hội nhập với quốc tế về kế toán thì yếu tố đầu tiên mà Việt. .. trường Việt Nam, Việt Nam nên lựa chọn mô hình hội tụ kế toán quốc tế từng phần trong xác định phương thức và lộ trình hội nhập với chuẩn mực BCTC quốc tế, cũng như xây dựng và hoàn thiện nguyên tắc, tiêu chuẩn và nội dung soạn thảo và trình bày BCTC doanh nghiệp Việt Nam. Đây là mô hình hội tụ phù hợp với điều kiện kinh tế, khả năng ngoại ngữ, trình độ của thị trường lao động và sự phát triển của thị... được liên tục sửa đổi nhưng các văn bản này vẫn - thường có sự mâu thuẫn hoặc ban hành chậm trễ, sửa đổi chưa kịp thời Hệ thống kế toán lai tạp, trong khi hệ thống các chuẩn mực mới đang được soạn thảo và thực thi thì hệ thống cũ vẫn còn hiệu lực Điều này khiến cho hệ thống kế toán trở nên lẫn lộn 4.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Đứng trước yêu cầu của hội tụ kế toán quốc tế, Việt Nam đã và đang... trị, kinh tế, xã hội của đất nước và áp dụng được IAS/IFRS càng nhiều càng tốt • Thứ hai, Việt Nam cần xây dựng một lộ trình hội tụ kế toán cụ thể Việc xây dựng một lộ trình cụ thể có ý nghĩa lớn cho một quốc gia đang dần hội nhập với quá trình hội tụ kế toán quốc tế như Việt Nam Theo đó, việc xây dựng lộ trình hội tụ giúp chúng 13 ta có căn cứ quan trọng để đánh giá những thành quả đạt được và xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Xu hướng hòa nhập và hội tụ kế toán quốc tế của các quốc gia, bài học kinh nghiệm cho việt nam, Xu hướng hòa nhập và hội tụ kế toán quốc tế của các quốc gia, bài học kinh nghiệm cho việt nam, Xu hướng hòa nhập và hội tụ kế toán quốc tế của các quốc gia, bài học kinh nghiệm cho việt nam, PHẦN 3. XU HƯỚNG HÒA NHẬP VÀ HỘI TỤ KẾ TOÁN QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, PHẦN 4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay