Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán lần 2 trường thpt trần hưng đạo TPHCM

20 374 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 08:04

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN MÔN TOÁN – KHỐI 12 Ngày thi: 14/10/2016 SỞ GD& ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 142 Câu 1: Cho số thực a dương Rút gọn biểu thức P = a a a a ta : A a 14 B a Câu 2: Cho hàm số y = 120 C a 11 40 D a 13 60 x − x +1 Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề SAI: x −1 A Hàm số đồng biến ( −∞;0 ) , ( 2;+∞ ) B Hàm số nghịch biến ( 0;1) , (1;2 ) C Hàm số đồng biến ( −∞;1) , (1;+∞ ) D Hàm số xác định R\{1} Câu 3: Giá trị nhỏ hàm số y = x + 3x − 9x − đoạn [ −4; 4] là: A 10 B -6 C D -1 Câu 4: Cho khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ Một mặt phẳng (P) cắt khối lập phương theo thiết diện tứ giác ACC’A’, ta khối lăng trụ: A ACD.A’C’D’ BCD.B’C’D’ B ABD.A’B’D’ BCD.B’C’D’ C ABC.A’B’C’ ABD.A’B’D’ D ABC.A’B’C’ ACD.A’C’D’ − x − 3x + a có giá trị nhỏ a bằng: Câu 5: Trên đoạn [-1,1], hàm số y = A a = B a = C a = D a = 4R Câu 6: Một hình nón có bán kính đáy R, đường cao Góc đỉnh hình nón 2α với 3 3 A sin α = B cot α = C tan α = D cos α = 5 5 Câu 7: Với giá trị m đồ thị hàm số: y = x + (m − 1)x + cắt trục hoành điểm có hoành độ – 2? A 1/2 B -1/2 C 15/2 D -15/2 x +1 Câu 8: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y = điểm A(-1; 0) có hệ số góc bằng: x −5 A –6/25 B 6/25 C –1/6 D 1/6 Câu 9: Cho x, y hai số thực dương m, n hai số thực tùy ý Kết luận sau đúng? −n mn  xm  x x m−n A  m  = −   B x m − x n = y y     Câu 10: Hàm số đồng biến R: A y = x +1 B y = ( 2) x C ( x ) m n =x mn  xm  D  m  y  −n mn y =  x x e C y =   π D y = 2− x Câu 11: Tập xác định hàm số = y ln x − x − : A D = R \ {-1;4} B D = [−1; 4] C D = (−∞; −1] ∪ [4; +∞) D D = ( −∞; −1) ∪ ( 4; +∞ ) Trang 1/5 - Mã đề thi 142 Câu 12: Cho = log a= ; log b Biểu diễn log 45 theo a, b là: A a + 2ab ab B a + 2ab ab + b C 2a − 2ab ab + b D 2a − 2ab ab Câu 13: Cho hàm số y = x − x − x + Hãy tìm khẳng định ĐÚNG? A Hàm số nhận điểm x = làm điểm cực tiểu B Hàm số nhận điểm x = làm điểm cực đại làm điểm cực tiểu D Hàm số nhận điểm x = −3 làm điểm cực đại C Hàm số nhận điểm x = − Câu 14: Cho hình nón tròn xoay có đường cao a , đường kính đáy 2a Diện tích xung quanh hình nón là: A 2πa B πa C 3πa D 3πa Câu 15: Cho hàm số y = x − x + có đồ thị (C) Đường thẳng sau tiếp tuyến (C) có hệ số góc nhỏ nhất? A y= x + B y =− x + 3 Câu 16: Đồ thị hàm số y= A Hình (IV) C y =− x − D y= x − 3 x + x + x + đồ thị đây? B Hình (II) C Hình (I) D Hình (III) − x2 Khẳng định sau ĐÚNG: x2 − A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = ±3 Câu 17: Cho hàm số y = B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số tiệm cận D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng tiệm cận ngang Câu 18: Cho hàm số y = 2x − 3x + có đồ thị (C) Chọn đáp án SAI đáp án sau: A Hàm số tiệm cận B Đồ thị hàm số qua điểm A(2;3) C Hàm số có cực trị D Hàm số nghịch biến khoảng (0 ; 1) Câu 19: Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y = x − 2mx + có ba điểm cực trị tạo thành tam giác A m = 3 B m = − 3 C m = D m = − Câu 20: Cho a > a ≠ 1, x y hai số dương Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A log a ( x + y= B log a = a log a a = ) log a x + log a y C log a xy = log a x.log a y D log a x n = n log a x Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông Mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy Khẳng định sau khẳng định ĐÚNG? Trang 2/5 - Mã đề thi 142 A Hình chiếu S xuống đáy điểm A B Hình chiếu S xuống đáy trung điểm AB C Hình chiếu S xuống đáy tâm hình vuông ABCD D Hình chiếu S xuống đáy nằm cạnh AB Câu 22: Cho a > 0; a ≠ b > Rút gọn biểu thức = P A log a b + log a2 (ab) − log b − ta kết là: log a B log a b − C log a b D Câu 23: Đồ thị hàm số sau nhận trục tọa độ làm tiệm cận: B y = x A y = log x C y = x D y = x −5 Câu 24: Trong hàm số sau, hàm số nghịch biến R? A y = x + x + 2017 B y = x + 3x + 3x + 2017 C.= D y = cot x y sinx − x Câu 25: Hàm số y = ( x − 2x − 3) có tập xác định là: A R \ {−1;3} B ( −∞; −1) ∪ ( 3; +∞ ) C ( −∞; −1] ∪ [3; +∞ ) D R Câu 26: Giá trị m để đồ thị hàm số (C): y = x − m x − m − tiếp xúc với đường thẳng (d): y = 2x – điểm có hoành độ x = là: A m = ±1 B m = -1 C m = D m =−1 ∨ m =0 Câu 27: Đồ thị hàm số y =x − 4x + có đặc điểm sau đây? A Nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng B Có hai điểm uốn tâm đối xứng C Nhận trục Oy làm trục đối xứng D Nhận trục Ox làm trục đối xứng Câu 28: Đạo hàm hàm số y = x x (với x > 0) : A y ' = x B y ' = x C y ' = x 3 D y ' = 7 x 1 + 4x − x đoạn  ;3 là: Câu 29: Giá trị lớn hàm số y = 2  A + B C + D + ( m − 1)x + mx + (3m − 2)x nghịch biến tập xác định với m thỏa: 1 A m < B ≤ m ≤ C m ≥ D m ≤ 2 Câu 31: Một người gửi 88 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kỳ hạn quý với lãi suất 1,68% (quý) Hỏi sau năm người có 100 triệu vốn lẫn lãi từ số vốn ban đầu (giả sử lãi suất không đổi)? A 1,5 B C 2,25 D Câu 30: Hàm số y = Khẳng định sau ĐÚNG: 2x − A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = B Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang x = 2 C Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = D Đồ thị hàm số tiệm cận ngang Câu 32: Cho hàm số y = Câu 33: Cho hàm= số y log (x + 1) Chọn phát biểu đúng: A Trục Oy tiệm cận ngang đồ thị hàm số B Trục Ox tiệm cận đứng đồ thị hàm số Trang 3/5 - Mã đề thi 142 C Hàm số đồng biến (−1; +∞) D Hàm số đồng biến (−2; +∞) Câu 34: Cho khối chóp O.ABC Trên ba cạnh OA, OB, OC lấy ba điểm A’, B’, C’ cho: V 2OA’ = OA , 4OB’ = OB , 5OC’ = 3OC Khi tỉ số O.A 'B'C' : VO.ABC 5 3 A B C D 24 40 y mx + ( m − 1) x + − 2m có cực trị? Câu 35: Với giá trị m hàm số = A ≤ m ≤ B m ≤ C m ≥ m ≤ D  m ≥ Câu 36: Tổng số đỉnh, số cạnh, số mặt hình bát diện là: A 26 B 24 C 52 D 20 Câu 37: Một mặt cầu S(O;R) có R = 10a Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu theo thiết diện hình tròn có diện tích 36πa Hỏi khoảng cách từ O đến mặt phẳng (P) bao nhiêu? A 8a B 6a C 10a D 5a Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy SA = a Thể tích khối chóp S.ABCD là: a3 2a 2a 3 a3 A B C D 3 3 Câu 39: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a, AA’ = 2a Gọi M trung điểm BC, O tâm ABB’A’ Độ dài MO là: a a a A 2a B C D 2 Câu 40: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi, AB = 2a, góc BAD 1200 Chân đường a vuông góc hạ từ đỉnh S xuống mặt phẳng (ABCD) I giao điểm AC BD Biết SI = Khi góc tạo mặt phẳng (SAB) (ABCD) là: A 300 B 450 C 600 D 900 Câu 41: Số giao điểm hai đường cong y = x − 2x + y = x − x + là: A B C D Câu 42: Cho khối lăng trụ ABC A’B’C’ Tỉ số thể tích khối B’A’ABC khối lăng trụ bằng: A B C D Câu 43: Tập xác định hàm số y = x α với α số nguyên âm là: A D = R B D = ( −∞;0 ) C D = ( 0; +∞ ) D D = R \ {0} Câu 44: Cho hình chóp SABC có đáy tam giác ABC vuông B, SA vuông góc với đáy Biết SA = a, AB = b, BC = c Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABC là: 2 a + b2 + c2 a + b2 + c2 A a + b + c B a + b + c C D Câu 45: Một hình trụ tròn xoay có diện tích toàn phần S1, diện tích đáy S Cắt đôi hình trụ mặt phẳng vuông góc qua trung điểm đường sinh, ta hình trụ nhỏ có diện tích toàn phần S2 Khẳng định sau đúng? 1 S2 (S1 + S) S2 S1 + S A = B S2 = S1 C S2 = 2S1 D.= 2 Trang 4/5 - Mã đề thi 142 Câu 46: Cho hình trụ có bán kính đáy cm, đường cao cm Diện tích xung quanh là: A 24 π B 22 π C 26 π D 20 π Câu 47: Hình lăng trụ tam giác có cạnh a, diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ là: πa πa πa A B C D πa Câu 48: Cho hàm số: y = A x2 −1 Số đường tiệm cận đồ thị hàm số là: x(x − 2x − 3) B C D Câu 49: Với giá trị m phương trình − x + 2x = m có nghiệm phân biệt? A m = B < m < C m < D m > x −3x Câu 50: Hàm số y = có đạo hàm y’ là: x −3x A = y ' ( 2x − 3) ln 2 y' C = (x ) − 3x 5x −5x - ln B y ' = 5x D = y' −3x ln ( 2x − 3) 5x −3x - HẾT Họ, tên thí sinh: SBD…………………… Trang 5/5 - Mã đề thi 142 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN MÔN TOÁN – KHỐI 12 Ngày thi: 14/10/2016 SỞ GD& ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 230 Câu 1: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y = A 6/25 B –6/25 x +1 điểm A(-1; 0) có hệ số góc bằng: x −5 C 1/6 D –1/6 Câu 2: Giá trị nhỏ hàm số y = x + 3x − 9x − đoạn [ −4; 4] là: A B 10 C -1 D -6 Câu 3: Cho khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ Một mặt phẳng (P) cắt khối lập phương theo thiết diện tứ giác ACC’A’, ta khối lăng trụ: A ACD.A’C’D’ BCD.B’C’D’ B ABD.A’B’D’ BCD.B’C’D’ C ABC.A’B’C’ ABD.A’B’D’ D ABC.A’B’C’ ACD.A’C’D’ Câu 4: Trên đoạn [-1,1], hàm số y = − x − 3x + a có giá trị nhỏ a bằng: A a = B a = C a = D a = Câu 5: Tập xác định hàm số y = x α với α số nguyên âm là: A D = ( 0; +∞ ) C D = B D = R ( −∞;0 ) D D = R \ {0} Câu 6: Cho x, y hai số thực dương m, n hai số thực tùy ý Kết luận sau đúng?  xm  A  m  y  −n mn x = −   B x m − x n = x m−n y C ( x ) m n =x mn  xm  D  m  y  −n mn y =  x y mx + ( m − 1) x + − 2m có cực trị? Câu 7: Với giá trị m hàm số = A ≤ m ≤ Câu 8: Cho hàm số y = m ≤ D  m ≥ C m ≥ B m ≤ − x2 Khẳng định sau ĐÚNG: x2 − A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số tiệm cận C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = ±3 D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng tiệm cận ngang Câu 9: Hàm số đồng biến R: A y = x +1 Câu 10: Cho hàm số: y = A B y = ( ) x x e C y =   π D y = 2− x x2 −1 Số đường tiệm cận đồ thị hàm số là: x(x − 2x − 3) B C D Câu 11: Hàm số y = ( x − 2x − 3) có tập xác định là: A R \ {−1;3} B R C ( −∞; −1) ∪ ( 3; +∞ ) D ( −∞; −1] ∪ [3; +∞ ) Câu 12: Đồ thị hàm số sau nhận trục tọa độ làm tiệm cận: A y = x B y = x −5 C y = x D y = log x Trang 1/5 - Mã đề thi 230 Câu 13: Một người gửi 88 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kỳ hạn quý với lãi suất 1,68% (quý) Hỏi sau năm người có 100 triệu vốn lẫn lãi từ số vốn ban đầu (giả sử lãi suất không đổi)? A B C 1,5 D 2,25 Câu 14: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi, AB = 2a, góc BAD 1200 Chân đường a vuông góc hạ từ đỉnh S xuống mặt phẳng (ABCD) I giao điểm AC BD Biết SI = Khi góc tạo mặt phẳng (SAB) (ABCD) là: A 300 B 450 C 600 D 900 Câu 15: Cho = log a= ; log b Biểu diễn log 45 theo a, b là: A 2a − 2ab ab B a + 2ab ab C 2a − 2ab ab + b D a + 2ab ab + b Câu 16: Với giá trị m đồ thị hàm số: y = x + (m − 1)x + cắt trục hoành điểm có hoành độ – 2? A -15/2 B 1/2 C 15/2 D -1/2 Câu 17: Cho a > a ≠ 1, x y hai số dương Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A log a ( x + y= B log a = a log a a = ) log a x + log a y C log a xy = log a x.log a y D log a x n = n log a x Câu 18: Số giao điểm hai đường cong y = x − 2x + y = x − x + là: A B C D x − 2mx + có ba điểm Câu 19: Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y = cực trị tạo thành tam giác A m = B m = − 3 C m = − D m = 3 Câu 20: Giá trị m để đồ thị hàm số (C): y = x − m x − m − tiếp xúc với đường thẳng (d): y = 2x – điểm có hoành độ x = là: A m = ±1 B m = C m = -1 D m =−1 ∨ m =0 Câu 21: Cho hình nón tròn xoay có đường cao a , đường kính đáy 2a Diện tích xung quanh hình nón là: A πa B 2πa C 3πa D 3πa Khẳng định sau ĐÚNG: 2x − A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = B Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang x = 2 C Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = D Đồ thị hàm số tiệm cận ngang Câu 22: Cho hàm số y = Câu 23: Trong hàm số sau, hàm số nghịch biến R? A y = x + x + 2017 B y = x + 3x + 3x + 2017 C.= D y = cot x y sinx − x Câu 24: Cho khối lăng trụ ABC A’B’C’ Tỉ số thể tích khối B’A’ABC khối lăng trụ bằng: 1 A B C D Câu 25: Cho hàm số y = x − x − x + Hãy tìm khẳng định ĐÚNG? làm điểm cực tiểu B Hàm số nhận điểm x = −3 làm điểm cực đại A Hàm số nhận điểm x = − Trang 2/5 - Mã đề thi 230 C Hàm số nhận điểm x = làm điểm cực tiểu D Hàm số nhận điểm x = làm điểm cực đại x −3x Câu 26: Hàm số y = có đạo hàm y’ là: x −3x A = y ' ( 2x − 3) ln C y ' = 5x −3x ln y' B = (x D = y' ( 2x − 3) 5x −3x ) − 3x 5x −5x ln ( m − 1)x + mx + (3m − 2)x nghịch biến tập xác định với m thỏa: 1 A m < B ≤ m ≤ C m ≤ D m ≥ 2 x − x + có đồ thị (C) Đường thẳng sau tiếp tuyến (C) Câu 28: Cho hàm số y = có hệ số góc nhỏ nhất? 1 A y =− x + B y= x − C y= x + D y =− x − 3 3 Câu 29: Một mặt cầu S(O;R) có R = 10a Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu theo thiết diện hình tròn có diện tích 36πa Hỏi khoảng cách từ O đến mặt phẳng (P) bao nhiêu? A 5a B 8a C 10a D 6a Câu 27: Hàm số y = 1 + 4x − x đoạn  ;3 là: Câu 30: Giá trị lớn hàm số y = 2  A + B + Câu 31: Cho a > 0; a ≠ b > Rút gọn biểu thức = P A log a b − D + C log a2 (ab) − C log a b B 2 log b − ta kết là: log a D log a b + Câu 32: Đồ thị hàm số y =x − 4x + có đặc điểm sau đây? A Có hai điểm uốn tâm đối xứng B Nhận trục Oy làm trục đối xứng C Nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng D Nhận trục Ox làm trục đối xứng Câu 33: Một hình trụ tròn xoay có diện tích toàn phần S1, diện tích đáy S Cắt đôi hình trụ mặt phẳng vuông góc qua trung điểm đường sinh, ta hình trụ nhỏ có diện tích toàn phần S2 Khẳng định sau đúng? 1 S2 (S1 + S) S2 S1 + S A = B S2 = S1 C S2 = 2S1 D.= 2 Câu 34: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông Mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy Khẳng định sau khẳng định ĐÚNG? A Hình chiếu S xuống đáy tâm hình vuông ABCD B Hình chiếu S xuống đáy nằm cạnh AB C Hình chiếu S xuống đáy điểm A D Hình chiếu S xuống đáy trung điểm AB Câu 35: Tổng số đỉnh, số cạnh, số mặt hình bát diện là: A 26 B 24 C 52 D 20 Câu 36: Cho số thực a dương Rút gọn biểu thức P = a a a a ta : A a 14 B a 13 60 C a 11 40 D a 120 Câu 37: Đạo hàm hàm số y = x x (với x > 0) : Trang 3/5 - Mã đề thi 230 A y ' = x 43 x D y ' = x x Câu 38: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a, AA’ = 2a Gọi M trung điểm BC, O tâm ABB’A’ Độ dài MO là: a a a A 2a B C D 2 B y ' = C y ' = y ln x − x − : Câu 39: Tập xác định hàm số = A D = (−∞; −1] ∪ [4; +∞) B D = R \ {-1;4} C D = [−1; 4] D D = ( −∞; −1) ∪ ( 4; +∞ ) Câu 40: Hình lăng trụ tam giác có cạnh a, diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ là: πa πa πa 2 π a A B C D x2 − x +1 Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề SAI: Câu 41: Cho hàm số y = x −1 A Hàm số đồng biến ( −∞;1) , (1;+∞ ) B Hàm số xác định R\{1} C Hàm số nghịch biến ( 0;1) , (1;2 ) D Hàm số đồng biến ( −∞;0 ) , ( 2;+∞ ) 4R Góc đỉnh hình nón 2α với 3 3 A cot α = B sin α = C cos α = D tan α = 5 5 Câu 43: Cho hình chóp SABC có đáy tam giác ABC vuông B, SA vuông góc với đáy Biết SA = a, AB = b, BC = c Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABC là: 2 a + b2 + c2 a + b2 + c2 A a + b + c B a + b + c C D Câu 44: Cho hàm= số y log (x + 1) Chọn phát biểu đúng: A Trục Ox tiệm cận đứng đồ thị hàm số B Trục Oy tiệm cận ngang đồ thị hàm số C Hàm số đồng biến (−1; +∞) D Hàm số đồng biến (−2; +∞) Câu 42: Một hình nón có bán kính đáy R, đường cao Câu 45: Cho hình trụ có bán kính đáy cm, đường cao cm Diện tích xung quanh là: A 24 π B 22 π C 26 π D 20 π Câu 46: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy SA = a Thể tích khối chóp S.ABCD là: A a3 B a3 C 2a D 2a 3 Câu 47: Cho hàm số y = 2x − 3x + có đồ thị (C) Chọn đáp án SAI đáp án sau: A Đồ thị hàm số qua điểm A(2;3) B Hàm số nghịch biến khoảng (0 ; 1) C Hàm số có cực trị D Hàm số tiệm cận Câu 48: Với giá trị m phương trình − x + 2x = m có nghiệm phân biệt? A m = B < m < C m < D m > Trang 4/5 - Mã đề thi 230 Câu 49: Đồ thị hàm số y= x + x + x + đồ thị đây? A Hình (II) B Hình (III) C Hình (IV) D Hình (I) Câu 50: Cho khối chóp O.ABC Trên ba cạnh OA, OB, OC lấy ba điểm A’, B’, C’ cho: V 2OA’ = OA , 4OB’ = OB , 5OC’ = 3OC Khi tỉ số O.A 'B'C' : VO.ABC 5 3 A B C D 24 40 - - HẾT Họ, tên thí sinh: SBD…………………… Trang 5/5 - Mã đề thi 230 SỞ GD& ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN MÔN TOÁN – KHỐI 12 Ngày thi: 14/10/2016 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 351 Câu 1: Hàm số y = ( x − 2x − 3) có tập xác định là: A ( −∞; −1] ∪ [3; +∞ ) B ( −∞; −1) ∪ ( 3; +∞ ) C R \ {−1;3} D R Câu 2: Giá trị m để đồ thị hàm số (C): y = x − m x − m − tiếp xúc với đường thẳng (d): y = 2x – điểm có hoành độ x = là: A m = B m =−1 ∨ m =0 C m = ±1 D m = -1 Câu 3: Một người gửi 88 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kỳ hạn quý với lãi suất 1,68% (quý) Hỏi sau năm người có 100 triệu vốn lẫn lãi từ số vốn ban đầu (giả sử lãi suất không đổi)? A B C 1,5 D 2,25 Câu 4: Với giá trị m đồ thị hàm số: y = x + (m − 1)x + cắt trục hoành điểm có hoành độ – 2? A -15/2 B 1/2 C 15/2 D -1/2 Câu 5: Cho hàm số: y = x2 −1 Số đường tiệm cận đồ thị hàm số là: x(x − 2x − 3) A B C D Câu 6: Trong hàm số sau, hàm số nghịch biến R? A.= B y = x + 3x + 3x + 2017 y sinx − x C y = cot x D y = x + x + 2017 x − 2mx + có ba điểm cực Câu 7: Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y = trị tạo thành tam giác A m = − 3 B m = 3 C m = D m = − Câu 8: Cho khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ Một mặt phẳng (P) cắt khối lập phương theo thiết diện tứ giác ACC’A’, ta khối lăng trụ: A ACD.A’C’D’ BCD.B’C’D’ B ABC.A’B’C’ ABD.A’B’D’ C ABD.A’B’D’ BCD.B’C’D’ D ABC.A’B’C’ ACD.A’C’D’ Câu 9: Cho khối chóp O.ABC Trên ba cạnh OA, OB, OC lấy ba điểm A’, B’, C’ cho: V 2OA’ = OA , 4OB’ = OB , 5OC’ = 3OC Khi tỉ số O.A 'B'C' : VO.ABC 5 3 A B C D 24 8 40 Câu 10: Một hình trụ tròn xoay có diện tích toàn phần S1, diện tích đáy S Cắt đôi hình trụ mặt phẳng vuông góc qua trung điểm đường sinh, ta hình trụ nhỏ có diện tích toàn phần S2 Khẳng định sau đúng? 1 S2 (S1 + S) S2 S1 + S A S2 = S1 B S2 = 2S1 C = D.= 2 Câu 11: Cho hàm số y = x2 − x +1 Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề SAI: x −1 Trang 1/5 - Mã đề thi 351 A Hàm số đồng biến ( −∞;1) , (1;+∞ ) B Hàm số xác định R\{1} C Hàm số nghịch biến ( 0;1) , (1;2 ) D Hàm số đồng biến ( −∞;0 ) , ( 2;+∞ ) Câu 12: Số giao điểm hai đường cong y = x − 2x + y = x − x + là: A B C D x −3x Câu 13: Hàm số y = có đạo hàm y’ là: x −3x A = y ' ( 2x − 3) ln C = y' ( 2x − 3) 5x −3x y' B = (x D y ' = 5x 2 ) − 3x 5x −3x −5x ln ln Câu 14: Cho log a= ; log b Biểu diễn log 45 theo a, b là: = 2a − 2ab 2a − 2ab a + 2ab a + 2ab B C D ab ab + b ab ab + b Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông Mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy Khẳng định sau khẳng định ĐÚNG? A Hình chiếu S xuống đáy nằm cạnh AB B Hình chiếu S xuống đáy tâm hình vuông ABCD C Hình chiếu S xuống đáy điểm A D Hình chiếu S xuống đáy trung điểm AB A Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy SA = a Thể tích khối chóp S.ABCD là: 2a C a3 B a3 A 2a 3 D y mx + ( m − 1) x + − 2m có cực trị? Câu 17: Với giá trị m hàm số = m ≤ B  C m ≥ D m ≤ m ≥ Câu 18: Cho hình trụ có bán kính đáy cm, đường cao cm Diện tích xung quanh là: A 24 π B 22 π C 26 π D 20 π x − x + có đồ thị (C) Đường thẳng sau tiếp tuyến (C) Câu 19: Cho hàm số y = có hệ số góc nhỏ nhất? 1 A y= x + B y= x − C y =− x − D y =− x + 3 3 Câu 20: Cho x, y hai số thực dương m, n hai số thực tùy ý Kết luận sau đúng? A ≤ m ≤ A ( x ) m n =x mn m−n B x − x = x m n  xm  C  m  y  −n mn  xm  x = −   D  m  y y  −n mn y =  x Câu 21: Tập xác định hàm số y = x α với α số nguyên âm là: A D = ( −∞;0 ) B D = ( 0; +∞ ) C D = R \ {0} Câu 22: Đạo hàm hàm số y = x x (với x > 0) : A y ' = x B y ' = x C y ' = x D D = R D y ' = 43 x Câu 23: Cho khối lăng trụ ABC A’B’C’ Tỉ số thể tích khối B’A’ABC khối lăng trụ bằng: Trang 2/5 - Mã đề thi 351 1 B C D Câu 24: Một mặt cầu S(O;R) có R = 10a Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu theo thiết diện hình tròn có diện tích 36πa Hỏi khoảng cách từ O đến mặt phẳng (P) bao nhiêu? A 6a B 10a C 8a D 5a Câu 25: Đồ thị hàm số sau nhận trục tọa độ làm tiệm cận: A A y = x B y = log x D y = x −5 C y = x Câu 26: Giá trị nhỏ hàm số y = x + 3x − 9x − đoạn [ −4; 4] là: A B -6 C -1 D 10 Câu 27: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi, AB = 2a, góc BAD 1200 Chân đường a vuông góc hạ từ đỉnh S xuống mặt phẳng (ABCD) I giao điểm AC BD Biết SI = Khi góc tạo mặt phẳng (SAB) (ABCD) là: A 900 B 600 C 450 D 300 Khẳng định sau ĐÚNG: 2x − 1 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang x = B Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = 2 C Đồ thị hàm số tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = Câu 28: Cho hàm số y = Câu 29: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a, AA’ = 2a Gọi M trung điểm BC, O tâm ABB’A’ Độ dài MO là: a a a A 2a B C D 2 Câu 30: Cho a > 0; a ≠ b > Rút gọn biểu thức = P A log a b − log a2 (ab) − D log a b + C log a b B log b − ta kết là: log a Câu 31: Đồ thị hàm số y =x − 4x + có đặc điểm sau đây? A Có hai điểm uốn tâm đối xứng B Nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng C Nhận trục Oy làm trục đối xứng D Nhận trục Ox làm trục đối xứng Câu 32: Cho hàm= số y log (x + 1) Chọn phát biểu đúng: A Trục Ox tiệm cận đứng đồ thị hàm số B Trục Oy tiệm cận ngang đồ thị hàm số C Hàm số đồng biến (−1; +∞) D Hàm số đồng biến (−2; +∞) Câu 33: Với giá trị m phương trình − x + 2x = m có nghiệm phân biệt? A m = B < m < C m < D m > Câu 34: Tổng số đỉnh, số cạnh, số mặt hình bát diện là: A 26 B 24 C 52 D 20 Câu 35: Cho số thực a dương Rút gọn biểu thức P = a a a a ta : 14 13 60 A a B a Câu 36: Hàm số đồng biến R: C a 11 40 D a 120 x A y = 2− x B y = x +1 e C y =   π D y = ( 2) x Trang 3/5 - Mã đề thi 351 1 + 4x − x đoạn  ;3 là: Câu 37: Giá trị lớn hàm số y = 2  A + B C + D + y ln x − x − : Câu 38: Tập xác định hàm số = A D = ( −∞; −1) ∪ ( 4; +∞ ) B D = R \ {-1;4} C D = [−1; 4] D D = (−∞; −1] ∪ [4; +∞) Câu 39: Cho hàm số y = x − x − x + Hãy tìm khẳng định ĐÚNG? làm điểm cực tiểu B Hàm số nhận điểm x = −3 làm điểm cực đại A Hàm số nhận điểm x = − C Hàm số nhận điểm x = làm điểm cực tiểu D Hàm số nhận điểm x = làm điểm cực đại − x2 Câu 40: Cho hàm số y = Khẳng định sau ĐÚNG: x −9 A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = ±3 C Đồ thị hàm số tiệm cận D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng tiệm cận ngang 4R Câu 41: Một hình nón có bán kính đáy R, đường cao Góc đỉnh hình nón 2α với 3 3 A cot α = B sin α = C cos α = D tan α = 5 5 Câu 42: Cho hình chóp SABC có đáy tam giác ABC vuông B, SA vuông góc với đáy Biết SA = a, AB = b, BC = c Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABC là: 2 a + b2 + c2 a + b2 + c2 A a + b + c B a + b + c C D Câu 43: Trên đoạn [-1,1], hàm số y = − x − 3x + a có giá trị nhỏ a bằng: A a = B a = C a = D a = Câu 44: Đồ thị hàm số y= x + x + x + đồ thị đây? A Hình (III) B Hình (II) C Hình (I) D Hình (IV) Câu 45: Cho a > a ≠ 1, x y hai số dương Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A log a x n = n log a x B log a = a log a a = C log a xy = log a x.log a y D log a ( x + y= ) log a x + log a y Câu 46: Cho hàm số y = 2x − 3x + có đồ thị (C) Chọn đáp án SAI đáp án sau: A Đồ thị hàm số qua điểm A(2;3) B Hàm số nghịch biến khoảng (0 ; 1) Trang 4/5 - Mã đề thi 351 C Hàm số có cực trị D Hàm số tiệm cận Câu 47: Hàm số y = ( m − 1)x + mx + (3m − 2)x nghịch biến tập xác định với m thỏa: 1 A ≤ m ≤ B m ≤ C m ≥ D m < 2 Câu 48: Cho hình nón tròn xoay có đường cao a , đường kính đáy 2a Diện tích xung quanh hình nón là: A 3πa B 3πa C 2πa D πa x +1 điểm A(-1; 0) có hệ số góc bằng: x −5 A –1/6 B –6/25 C 1/6 D 6/25 Câu 50: Hình lăng trụ tam giác có cạnh a, diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ là: πa πa πa A πa B C D Câu 49: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y = - - HẾT Họ, tên thí sinh: SBD………………… Trang 5/5 - Mã đề thi 351 SỞ GD& ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN MÔN TOÁN – KHỐI 12 Ngày thi: 14/10/2016 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 469 1 + 4x − x đoạn  ;3 là: Câu 1: Giá trị lớn hàm số y = 2  B + A C + D + Câu 2: Một người gửi 88 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kỳ hạn quý với lãi suất 1,68% (quý) Hỏi sau năm người có 100 triệu vốn lẫn lãi từ số vốn ban đầu (giả sử lãi suất không đổi)? A 2,25 B C 1,5 D Câu 3: Trong hàm số sau, hàm số nghịch biến R? A.= B y = x + x + 2017 y sinx − x C y = cot x D y = x + 3x + 3x + 2017 Câu 4: Hàm số y = A ≤ m≤ 2 ( m − 1)x + mx + (3m − 2)x nghịch biến tập xác định với m thỏa: B m ≤ C m ≥ D m < 2 Câu 5: Đồ thị hàm số y =x − 4x + có đặc điểm sau đây? A Có hai điểm uốn tâm đối xứng B Nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng C Nhận trục Oy làm trục đối xứng D Nhận trục Ox làm trục đối xứng Câu 6: Một hình trụ tròn xoay có diện tích toàn phần S1, diện tích đáy S Cắt đôi hình trụ mặt phẳng vuông góc qua trung điểm đường sinh, ta hình trụ nhỏ có diện tích toàn phần S2 Khẳng định sau đúng? 1 S2 (S1 + S) S2 S1 + S A S2 = 2S1 B = C S2 = S1 D.= 2 Câu 7: Giá trị m để đồ thị hàm số (C): y = x − m x − m − tiếp xúc với đường thẳng (d): y = 2x – điểm có hoành độ x = là: A m = B m = ±1 C m = -1 D m =−1 ∨ m =0 − x2 Câu 8: Cho hàm số y = Khẳng định sau ĐÚNG: x −9 A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = ±3 D Đồ thị hàm số tiệm cận Câu 9: Cho hàm số: y = A x2 −1 Số đường tiệm cận đồ thị hàm số là: x(x − 2x − 3) B C D Câu 10: Hàm số y = ( x − 2x − 3) có tập xác định là: A ( −∞; −1) ∪ ( 3; +∞ ) B ( −∞; −1] ∪ [3; +∞ ) C R \ {−1;3} D R Câu 11: Số giao điểm hai đường cong y = x − 2x + y = x − x + là: Trang 1/5 - Mã đề thi 469 A B C Câu 12: Cho a > 0; a ≠ b > Rút gọn biểu thức = P A log a b − B log a b D log a2 (ab) − C log a b + log b − ta kết là: log a D Câu 13: Một mặt cầu S(O;R) có R = 10a Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu theo thiết diện hình tròn có diện tích 36πa Hỏi khoảng cách từ O đến mặt phẳng (P) bao nhiêu? A 5a B 10a C 8a D 6a Câu 14: Cho khối chóp O.ABC Trên ba cạnh OA, OB, OC lấy ba điểm A’, B’, C’ cho: V 2OA’ = OA , 4OB’ = OB , 5OC’ = 3OC Khi tỉ số O.A 'B'C' : VO.ABC 5 A B C D 8 24 40 Câu 15: Cho hình chóp SABC có đáy tam giác ABC vuông B, SA vuông góc với đáy Biết SA = a, AB = b, BC = c Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABC là: 2 a + b2 + c2 a + b2 + c2 A a + b + c B a + b + c C D Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông Mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy Khẳng định sau khẳng định ĐÚNG? A Hình chiếu S xuống đáy nằm cạnh AB B Hình chiếu S xuống đáy tâm hình vuông ABCD C Hình chiếu S xuống đáy điểm A D Hình chiếu S xuống đáy trung điểm AB Câu 17: Cho khối lăng trụ ABC A’B’C’ Tỉ số thể tích khối B’A’ABC khối lăng trụ bằng: A B C D 3 x − x + có đồ thị (C) Đường thẳng sau tiếp tuyến (C) Câu 18: Cho hàm số y = có hệ số góc nhỏ nhất? 1 4 A y= x + B y= x − C y =− x − D y =− x + 3 3 y mx + ( m − 1) x + − 2m có cực trị? Câu 19: Với giá trị m hàm số = A m ≥ B m ≤ m ≤ C  m ≥ Câu 20: Đạo hàm hàm số y = x x (với x > 0) : A y ' = x B y ' = x C y ' = x D ≤ m ≤ Câu 21: Tổng số đỉnh, số cạnh, số mặt hình bát diện là: A 24 B 20 C 26 Câu 22: Tập xác định hàm số y = x α với α số nguyên âm là: A D = R \ {0} B D = R C D = ( −∞;0 ) D y ' = x D 52 D D = ( 0; +∞ ) Khẳng định sau ĐÚNG: 2x − 1 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang x = B Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = 2 Câu 23: Cho hàm số y = Trang 2/5 - Mã đề thi 469 C Đồ thị hàm số tiệm cận ngang Câu 24: Cho hàm số y = D Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = x2 − x +1 Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề SAI: x −1 A Hàm số đồng biến ( −∞;1) , (1;+∞ ) B Hàm số đồng biến ( −∞;0 ) , ( 2;+∞ ) C Hàm số xác định R\{1} D Hàm số nghịch biến ( 0;1) , (1;2 ) Câu 25: Đồ thị hàm số sau nhận trục tọa độ làm tiệm cận: D y = x −5 C y = x B y = log x A y = x Câu 26: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a, AA’ = 2a Gọi M trung điểm BC, O tâm ABB’A’ Độ dài MO là: a a a A 2a B C D 2 x +1 Câu 27: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y = điểm A(-1; 0) có hệ số góc bằng: x −5 A –1/6 B –6/25 C 1/6 D 6/25 x −3x Câu 28: Hàm số y = có đạo hàm y’ là: x −3x A = y ' ( 2x − 3) C y ' = 5x −3x B = y' y' D = ln ( 2x − 3) 5x −3x.ln (x ) − 3x 5x −5x ln Câu 29: Cho khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ Một mặt phẳng (P) cắt khối lập phương theo thiết diện tứ giác ACC’A’, ta khối lăng trụ: A ABC.A’B’C’ ACD.A’C’D’ B ABD.A’B’D’ BCD.B’C’D’ C ABC.A’B’C’ ABD.A’B’D’ D ACD.A’C’D’ BCD.B’C’D’ Câu 30: Cho x, y hai số thực dương m, n hai số thực tùy ý Kết luận sau đúng? A ( x ) m n =x mn  xm  B  m  y  −n mn y =  x  xm  C  m  y  −n mn x = −   D x m − x n = x m−n y Câu 31: Cho hàm= số y log (x + 1) Chọn phát biểu đúng: A Trục Ox tiệm cận đứng đồ thị hàm số B Trục Oy tiệm cận ngang đồ thị hàm số C Hàm số đồng biến (−1; +∞) D Hàm số đồng biến (−2; +∞) m có nghiệm phân biệt? Câu 32: Với giá trị m phương trình − x + 2x = A m = B < m < C m < D m > Câu 33: Hàm số đồng biến R: A y = x +1 −x B y = C y = ( 2) x x e D y =   π x − 2mx + có ba điểm Câu 34: Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y = cực trị tạo thành tam giác A m = B m = 3 C m = − 3 D m = − y ln x − x − : Câu 35: Tập xác định hàm số = A D = ( −∞; −1) ∪ ( 4; +∞ ) B D = R \ {-1;4} C D = [−1; 4] D D = (−∞; −1] ∪ [4; +∞) Trang 3/5 - Mã đề thi 469 Câu 36: Cho hàm số y = x − x − x + Hãy tìm khẳng định ĐÚNG? A Hàm số nhận điểm x = − làm điểm cực tiểu B Hàm số nhận điểm x = làm điểm cực tiểu C Hàm số nhận điểm x = −3 làm điểm cực đại D Hàm số nhận điểm x = làm điểm cực đại Câu 37: Giá trị nhỏ hàm số y = x + 3x − 9x − đoạn [ −4; 4] là: A -1 B -6 C D 10 Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi, AB = 2a, góc BAD 1200 Chân đường a vuông góc hạ từ đỉnh S xuống mặt phẳng (ABCD) I giao điểm AC BD Biết SI = Khi góc tạo mặt phẳng (SAB) (ABCD) là: A 450 B 900 C 600 D 300 4R Câu 39: Một hình nón có bán kính đáy R, đường cao Góc đỉnh hình nón 2α với 3 3 A cot α = B sin α = C cos α = D tan α = 5 5 Câu 40: Cho = log a= ; log b Biểu diễn log 45 theo a, b là: 2a − 2ab A ab a + 2ab B ab 2a − 2ab C ab + b D a + 2ab ab + b Câu 41: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy SA = a Thể tích khối chóp S.ABCD là: 2a 3 2a a3 a3 B C D 3 3 Câu 42: Cho a > a ≠ 1, x y hai số dương Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A log a ( x + y= B log a x n = n log a x ) log a x + log a y A C log a = a log a a = D log a xy = log a x.log a y − x − 3x + a có giá trị nhỏ a bằng: Câu 43: Trên đoạn [-1,1], hàm số y = A a = B a = C a = D a = Câu 44: Đồ thị hàm số y= A Hình (III) x + x + x + đồ thị đây? B Hình (II) C Hình (I) D Hình (IV) Câu 45: Cho hình nón tròn xoay có đường cao a , đường kính đáy 2a Diện tích xung quanh hình nón là: A 3πa B 3πa C 2πa D πa Câu 46: Cho hàm số y = 2x − 3x + có đồ thị (C) Chọn đáp án SAI đáp án sau: A Đồ thị hàm số qua điểm A(2;3) B Hàm số nghịch biến khoảng (0 ; 1) Trang 4/5 - Mã đề thi 469 C Hàm số có cực trị D Hàm số tiệm cận Câu 47: Cho hình trụ có bán kính đáy cm, đường cao cm Diện tích xung quanh là: A 20 π B 22 π C 26 π D 24 π Câu 48: Với giá trị m đồ thị hàm số: y = x + (m − 1)x + cắt trục hoành điểm có hoành độ – 2? A -1/2 B 15/2 C -15/2 D 1/2 Câu 49: Hình lăng trụ tam giác có cạnh a, diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ là: πa πa πa A πa B C D Câu 50: Cho số thực a dương Rút gọn biểu thức P = a a a a ta : A a 13 60 - B a 14 C a 120 D a 11 40 - HẾT Họ, tên thí sinh: SBD…………………… Trang 5/5 - Mã đề thi 469 [...]... CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 MÔN TOÁN – KHỐI 12 Ngày thi: 14/10 /20 16 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 351 2 3 Câu 1: Hàm số y = ( x − 2x − 3) có tập xác định là: 2 A ( −∞; −1] ∪ [3; +∞ ) B ( −∞; −1) ∪ ( 3; +∞ ) C R \ {−1;3} D R Câu 2: Giá trị của m để đồ thị hàm số (C): y = x 4 − m 2 x 2 − m − 1 tiếp xúc với đường thẳng (d): y = 2x – 2 tại điểm... trụ là: 7 πa 2 7 πa 2 7 πa 2 A 7 πa 2 B C D 2 6 3 Câu 49: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = - - HẾT Họ, tên thí sinh: SBD………………… Trang 5/5 - Mã đề thi 351 SỞ GD& ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 MÔN TOÁN – KHỐI 12 Ngày thi: 14/10 /20 16 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 469 1 1 + 4x − x 2 trên đoạn... điểm của hai đường cong y = x 3 − 2x + 3 và y = x 2 − x + 2 là: A 0 B 1 C 2 D 3 x −3x Câu 13: Hàm số y = 5 có đạo hàm y’ là: x 2 −3x A = y ' ( 2x − 3) 5 ln 5 2 C = y' ( 2x − 3) 5x −3x y' B = (x D y ' = 5x 2 2 2 ) − 3x 5x −3x 2 −5x ln 5 ln 5 Câu 14: Cho log 2 3 a= ; log 5 3 b Biểu diễn log 6 45 theo a, b là: = 2a 2 − 2ab 2a 2 − 2ab a + 2ab a + 2ab B C D ab ab + b ab ab + b Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD... 1 S2 (S1 + S) S2 S1 + S A S2 = S1 B S2 = 2S1 C = D.= 2 2 2 Câu 11: Cho hàm số y = x2 − x +1 Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề SAI: x −1 Trang 1/5 - Mã đề thi 351 A Hàm số luôn đồng biến trên ( −∞;1) , (1;+∞ ) B Hàm số xác định trên R\{1} C Hàm số nghịch biến trên ( 0;1) , (1 ;2 ) D Hàm số đồng biến trên ( −∞;0 ) , ( 2; +∞ ) Câu 12: Số giao điểm của hai đường cong y = x 3 − 2x + 3 và y = x 2 −... Câu 42: Cho hình chóp SABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B, SA vuông góc với đáy Biết SA = a, AB = b, BC = c Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABC là: 1 2 1 2 a + b2 + c2 a + b2 + c2 A 2 a 2 + b 2 + c 2 B a 2 + b 2 + c 2 C D 3 2 Câu 43: Trên đoạn [-1,1], hàm số y = − x 3 − 3x 2 + a có giá trị nhỏ nhất bằng 0 khi a bằng: A a = 2 B a = 6 C a = 0 D a = 4 Câu 44: Đồ thị hàm số y= 1 3 x + x 2 +... ( m − 1)x 3 + mx 2 + (3m − 2) x luôn nghịch biến trên tập xác định với m thỏa: 3 1 1 A ≤ m ≤ 2 B m ≤ C m ≥ 2 D m < 2 2 2 Câu 48: Cho hình nón tròn xoay có đường cao là a 3 , đường kính đáy là 2a Diện tích xung quanh của hình nón này là: A 2 3πa 2 B 4 3πa 2 C 2 a 2 D πa 2 x +1 tại điểm A(-1; 0) có hệ số góc bằng: x −5 A –1/6 B –6 /25 C 1/6 D 6 /25 Câu 50: Hình lăng trụ tam giác đều có các cạnh cùng... OA, OB, OC lần lượt lấy ba điểm A’, B’, C’ sao cho: V 2OA’ = OA , 4OB’ = OB , 5OC’ = 3OC Khi đó tỉ số O.A 'B'C' bằng : VO.ABC 3 5 5 3 A B C D 8 8 24 40 Câu 15: Cho hình chóp SABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B, SA vuông góc với đáy Biết SA = a, AB = b, BC = c Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABC là: 1 2 1 2 a + b2 + c2 a + b2 + c2 A 2 a 2 + b 2 + c 2 B a 2 + b 2 + c 2 C D 3 2 Câu 16:... Câu 26 : Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a, AA’ = 2a Gọi M là trung điểm BC, O là tâm của ABB’A’ Độ dài của MO là: a a 5 a 3 A 2a 5 B C D 2 2 2 x +1 Câu 27 : Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = tại điểm A(-1; 0) có hệ số góc bằng: x −5 A –1/6 B –6 /25 C 1/6 D 6 /25 x −3x Câu 28 : Hàm số y = 5 có đạo hàm y’ là: x 2 −3x A = y ' ( 2x − 3) 5 2 C y ' = 5x 2 −3x B = y' y' D = ln 5 ( 2x... 2 C 1,5 D 2, 25 Câu 4: Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số: y = x 3 + (m − 1)x + 5 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng – 2? A -15 /2 B 1 /2 C 15 /2 D -1 /2 Câu 5: Cho hàm số: y = x2 −1 Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là: x(x 2 − 2x − 3) A 2 B 3 C 4 D 1 Câu 6: Trong các hàm số sau, hàm số nào luôn nghịch biến trên R? A.= B y = x 3 + 3x 2 + 3x + 20 17 y sinx − x C y = cot x D y = x 4 + x 2. .. của đường sinh, ta được 2 hình trụ nhỏ có diện tích toàn phần là S2 Khẳng định nào sau đây là đúng? 1 1 1 S2 (S1 + S) S2 S1 + S A S2 = 2S1 B = C S2 = S1 D.= 2 2 2 Câu 7: Giá trị của m để đồ thị hàm số (C): y = x 4 − m 2 x 2 − m − 1 tiếp xúc với đường thẳng (d): y = 2x – 2 tại điểm có hoành độ x = 1 là: A m = 0 B m = ±1 C m = -1 D m =−1 ∨ m =0 4 − x2 Câu 8: Cho hàm số y = 2 Khẳng định nào sau đây
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán lần 2 trường thpt trần hưng đạo TPHCM , Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán lần 2 trường thpt trần hưng đạo TPHCM , Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán lần 2 trường thpt trần hưng đạo TPHCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay