HỆ TIẾT NIỆU TAI LIEU DAO TAO CU NHAN DIEU DUONG

36 204 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 00:51

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH BỘ MÔN GIẢI PHẪU HỆ TIẾT NIỆU HỆ TIẾT NIỆU MỤC TIÊU: Mô tả đường liên quan niệu quản Mô tả hình thể liên quan bàng quang lúc rỗng lúc căng Mô tả hình thể niệu đạo nam nữ Nêu cách phân chia niệu đạo nam 1- ĐẠI CƯƠNG: Hệ tiết niệu bao gồm: THẬN(2) NIỆU QUẢN(2) BÀNG QUANG(1) NIỆU ĐẠO(nam, nữ) HỆ TIẾT NIỆU HỆ TIẾT NIỆU 2- THẬN: 2.1- Hình thể ngoài: HỆ TIẾT NIỆU 2- THẬN: 2.3- CẤU TẠO: XOANG XOANGTH THẬẬN N Là khoang rỗng mở rốn thận NHU NHUMƠ MƠTH THẬẬN N ĐÀI THẬN NHỎ ĐÀI THẬN LỚN RỐN THẬN BỂ THẬN NIỆU QUẢN NHÚ THẬN HỆ TIẾT NIỆU RỐN THẬN chứa qua cuống thận: HT ĐÀI BỂ THẬN MẠCH MÁU THẦN KINH TỔ CHỨC MỢ HỆ TIẾT NIỆU 2- THẬN: 2.3- CẤU TẠO: CỘT THẬN TIỂU TH VỎ BAO XƠ THẬN PHẦN VỎ PHẦN TỦY(gồm Tháp thận nhú thận) NHU NHUMƠ MƠTH THẬẬN N HỆ TIẾT NIỆU 2- THẬN: 2.3- CẤU TẠO: LƯN N À A PH TIA N À A PH PHẦN TIỂU THÙY VỎ HỆ TIẾT NIỆU 2- THẬN: 2.4- CẤU TẠO VI THỂ: 500.000 NEPHRON NEPHRON Phần lượn TIỂU THỂ THẬN ỐNG LƯỢN GẦN ỐNG LƯỢN XA Phần tia ống thu thập QUAI HENLÉ ỐNG THU THẬP QUẢN ĐOẠN CHẬU: N QUAN PHÍA SAU (NAM): HỆ TIẾT NIỆU NIỆU QUẢN MẶT SAU BÀNG QUANG ỐNG DẪN TINH BẮT CHÉO PHÍA TRƯỚC NIỆU QUẢN BĨNG TINH NIỆU ĐẠO TIỀN LIỆT TUYẾN TÚI TINH QUẢN ĐOẠN CHẬU: QUAN PHÍA TRƯỚC (NỮ): HỆ TIẾT NIỆU ĐỘNG MẠCH CHẬU TRONG NIỆU QUẢN MẶT TRƯỚC TỬ CUNG BÀNG QUANG ĐỘNG MẠCH TỬ CUNG ĐỘNG MẠCH TỬ CUNG BẮT CHÉO PHÍA TRƯỚC NIỆU QUẢN CÁCH CỔ TC 0,5 cm ÂM ĐẠO HỆ TIẾT NIỆU - NIỆU QUẢN: 2- CẤU TẠO: NIÊM MẠC BAO NGỒI CƠ: DỌC, VỊNG, DỌC HỆ TIẾT NIỆU Bàng quang HỆ TIẾT NIỆU - BÀNG QUANG: 1- VỊ TRÍ: Nằm pm, chậu hông bé TÚI CÙNG TRƯỚC TÚI CÙNG SAU DOUGLAS BÀNG QUANG XƯƠNG MU TUYẾN TIỀN LIỆT TRỰC TRÀNG HỆ TIẾT NIỆU NG QUANG HÌNH THỂ NGỒI: ĐỈNH (DÂY CHẰNG RỐN GIỮA) Là khối tứ diện tam giác gồm mặt: MẶT TRÊN MẶT SAU (ĐÁY) HAI MẶT DƯỚI BÊN CỔ BÀNG QUANG HỆ TIẾT NIỆU NG QUANG HÌNH THỂ NGỒI: MẶT SAU BÀNG QUANG BĨNG TINH NIỆU ĐẠO TIỀN LIỆT TUYẾN TÚI TINH HỆ TIẾT NIỆU ÀNG QUANG: HÌNH THỂ TRONG: NIỆU QUẢN cm DÂY CHẰNG RỐN GIỮA 2,5 cm LỖ NIỆU QUẢN LỖ NIỆU ĐẠO TRONG NIỆU ĐẠO TIỀN LIỆT TUYẾN HỆ TIẾT NIỆU ÀNG QUANG: HÌNH THỂ TRONG: NIÊM MẠC DƯỚI NIÊM MẠC CƠ DỌC- VỊNG- DỌC THANH MẠC NIỆU ĐẠO: NIỆU ĐẠO NAM: NIỆU ĐẠO NAM 16 cm HỆ TIẾT NIỆU HỆ TIẾT NIỆU NIỆU ĐẠO: NIỆU ĐẠO NAM: Niệu đạo tiền liệt Niệu đạo màng Niệu đạo xốp HỆ TIẾT NIỆU LỒI TINH -Lỗ Ống phóng tinh - Lổ túi bầu dục HỊANH NIỆU DỤC Tuyến hành niệu đạo HỐ THUYỀN - NIỆU ĐẠO: HỆ TIẾT NIỆU  CHỖ PHÌNH: - LỒI TINH - HÀNH XỐP - HỐ THUYỀN  CHỖ HẸP: - CỔ BÀNG QUANG ( LỖ NIỆU ĐẠO TRONG) - NIỆU ĐẠO MÀNG - NIỆU ĐẠO XỐP - LỖ SÁO ( LỖ NIỆU ĐẠO NGỒI) HỆ TIẾT NIỆU NIỆU ĐẠO NỮ: NIỆU ĐẠO NỮ cm
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ TIẾT NIỆU TAI LIEU DAO TAO CU NHAN DIEU DUONG, HỆ TIẾT NIỆU TAI LIEU DAO TAO CU NHAN DIEU DUONG, HỆ TIẾT NIỆU TAI LIEU DAO TAO CU NHAN DIEU DUONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay