TRẮC NGHIỆM NGOẠI KHOA CƠ SỞ 1

103 889 22
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 00:29

“Trắc nghiệm Ngoại cơ sở I” là quyển tài liệu biên soạn đầu tay dựa trên nền tảng ngoại khoa cơ sở và đồng thời cũng là tài liệu không thể thiếu trong các kỳ thi y khoa. Trong nhiều năm học Y, chúng tôi thiết nghĩ cần có tài liệu để các bạn sinh viên có thể củng cố kiến thức trong lúc học dễ dàng hơn nên đã thực hiện quyển sách này với niềm mong muốn các bạn có thể học tốt hơn. Quyển sách thực hiện không gồm các mục đích cá nhân và lợi nhuận nào khác. Để có thể học tốt hơn môn Ngoại khoa cơ sở các bạn cần đọc sách trên lớp, về mở lại giải phẫu và các Atlas có hình xem thêm. Đồng thời, làm bài trắc nghiệm theo chương trong quyển sách này. Ở nhà các bạn đọc lại sách và xem thêm các tài liệu liên quan từ nhiều nguồn tài liệu khác. Nội dung kiến thức trong bộ câu hỏi trắc nghiệm không nhiều nhưng cũng giúp các bạn có tài liệu củng cố việc học tập và thi cử. Mặc dù, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu kỹ nội dung câu hỏi nhưng cũng không thể tránh khỏi việc thiếu sót nên mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư: tailieuykhoa2000gmail.com Một lần nữa xin chân thành cám ơn đọc giả. KHOA Y BỘ MÔN NGOẠI TRẮC NGHIỆM NGOẠI KHOA CƠ SỞ I HẬU GIANG 2016 Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang LỜI NÓI ĐẦU “Trắc nghiệm Ngoại sở I” tài liệu biên soạn đầu tay dựa tảng ngoại khoa sở đồng thời tài liệu thiếu kỳ thi y khoa Trong nhiều năm học Y, thiết nghĩ cần có tài liệu để bạn sinh viên củng cố kiến thức lúc học dễ dàng nên thực sách với niềm mong muốn bạn học tốt Quyển sách thực không gồm mục đích cá nhân lợi nhuận khác Để học tốt môn Ngoại khoa sở bạn cần đọc sách lớp, mở lại giải phẫu Atlas có hình xem thêm Đồng thời, làm trắc nghiệm theo chương sách Ở nhà bạn đọc lại sách xem thêm tài liệu liên quan từ nhiều nguồn tài liệu khác Nội dung kiến thức câu hỏi trắc nghiệm không nhiều giúp bạn có tài liệu củng cố việc học tập thi cử Mặc dù, cố gắng nghiên cứu kỹ nội dung câu hỏi tránh khỏi việc thiếu sót nên ý kiến đóng góp xin gửi hộp thư: tailieuykhoa2000@gmail.com Một lần xin chân thành cám ơn đọc giả TÁC GIẢ Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang MỤC LỤC Trang Lời nói đầu Mục lục Nội dung Bài 1: Bệnh án ngoại khoa Bài 2: Nhiễm trùng ngoại khoa Bài 3: Vô khuẩn ngoại khoa Bài 4: Chuẩn bị trƣớc mổ chăm sóc sau mổ Bài 5: Sốc chấn thƣơng Bài 6: Khám bụng ngoại khoa Bài 7: Khám hậu môn – trực tràng tầng sinh môn Bài 8: Hội chứng tắc ruột Bài 9: Hội chứng viêm phúc mạc Bài 10: Hội chứng chảy máu Bài 11: Hội chứng vàng da ngoại khoa Đáp án Tài liệu tham khảo Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 3 12 25 35 45 53 62 69 77 84 96 99 103 BÀI BỆNH ÁN NGOẠI KHOA CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ Câu Bệnh án tiền phẫu là: A Là văn người bệnh thực qua viết văn B Thể vấn đề xã hội người bệnh C Là sở theo dõi điệu trị bệnh viện D Ít có tính chất pháp lý giá trị nghiên cứu khoa học thấp Câu Bệnh án tiền phẫu là, ngoại trừ: A Là văn thầy thuốc làm làm bệnh án B Thể vấn đề liên quan người bệnh C Là sở theo dõi điều trị người bệnh có hiệu lực nằm viện D Có tính chất pháp lý có giá trị nghiên cứu khoa học Câu Trong mục hành bệnh án tiền phẫu cần ghi, ngoại trừ: A Họ tên B Địa C Nghề nghiệp D Lý vào viện Câu Trong mục hành bệnh án tiền phẫu cần ghi: A Họ tên B Địa nghề nghiệp C Ngày vào viện D Tất Câu Trong mục lý vào viện bệnh án tiền phẫu cần ghi: A Rõ ràng B Sạch C Ngắn gọn D Tất Câu Điều cấm kỵ mục lý vào viện bệnh án tiền phẫu là: A Ghi rõ ràng, B Ghi dài dòng, tẩy xóa C Ghi ngắn gọn, đầy đủ D Ghi có khoa học Câu Trong mục bệnh sử bệnh án tiền phẫu thể hiện, ngoại trừ: A Là khoảng thời gian diễn biến bệnh liên tục gần Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang B Mô tả rối loạn trực tiếp ảnh hưởng đến sinh hoạt sức khỏe người bệnh C Là mục quan trọng dựa vào để khai thác bệnh triệt để D Đặt câu hỏi liên quan phải thật ngắn gọn, dễ hiểu dùng nhiều từ chuyên môn Câu Trong mục tiền sử thân bệnh án ngoại khoa cần ghi, ngoại trừ: A Bệnh nhân mắc bệnh từ nào? B Bệnh nhân mổ chưa? C Các bệnh nội khoa mạn tính? D Những bệnh di truyền mang tính gia đình? Câu Trong mục khám thực thể để đánh giá trạng thái tinh thần thể trạng toàn thân bệnh nhân bệnh án tiền phẫu cần thể thông tin: A Đánh giá khái quát tình trạng chung: khỏe mạnh, bệnh tật, tiếp xúc tốt hay kém… B Tình trạng nước, nhiễm trùng, C Dấu hiệu sinh tồn D Tất Câu 10 Thao tác khám theo trình tự ưu tiên là: A Nhìn – sờ – gõ – nghe B Gõ – nghe – nhìn – sờ C Nghe – nhìn – sờ – gõ D Sờ – gõ – nghe – nhìn Câu 11 Cơ sở cho việc định thâm khám cận lâm sàng hay thủ thuật giúp cho việc chẩn đoán xác định mục: A Chẩn đoán sơ B Cận lâm sàng C Bệnh sử D Lý vào viện Câu 12 Những yêu cầu cận lâm sàng đặt sở: A Lý vào viện B Tiền sử bệnh C Chẩn đoán sơ D Hành Câu 13 Mục đích bệnh án hậu phẫu là: A Chẩn đoán điều trị bệnh nhân trước mổ B Chẩn đoán điều trị bệnh nhân mổ C Chẩn đoán điều trị bệnh nhân sau mổ D Giống bệnh án tiền phẫu Câu 14 Có thể chia bệnh sử bệnh án hậu phẫu thành trình? A trình Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang B trình C trình D trình Câu 15 Quá trình cần hỏi phẫu thuật viên bệnh sử bệnh án hậu phẫu: A Quá trình trước mổ B Quá trình mổ C Quá trình sau mổ D Tất Câu 16 Quá trình quan trọng bệnh sử bệnh án hậu phẫu là: A Quá trình trước mổ B Quá trình mổ C Quá trình sau mổ D Tất Câu 17 Chú ý mục cận lâm sàng bệnh án hậu phẫu: A Không nêu lại cận lâm sàng trước mổ B Ghi lại đầy đủ cận lâm sàng trước mổ mổ C Tiến hành cận lâm sàng bệnh nhân D Tất Câu 18 Phần hành bệnh án tiền phẫu là: A Tên họ viết chữ thường B Địa ghi thật cụ thể C Không cần ghi nhận nghề nghiệp bệnh nhân D Cần có ngày vào viện, không cần ghi Câu 19 Bệnh án gì? A Là văn thầy thuốc làm khám bệnh luận văn tốt nghiệp bác sĩ trường B Là sở để theo dõi, điều trị người bệnh viện C Là hồ sơ đầy đủ người bệnh vừa có tính chất pháp lý vừa có giá trị nghiên cứu khoa học D Tất Câu 20 Những phần có bệnh án tiền phẫu Chọn câu sai? A Hành chính, lý vào viện bệnh sử B Bệnh sử gồm: trình trước mổ trình sau mổ C Tiền sử, khám thực thể chẩn đoán sơ D Lý vào viên, bệnh sử tiền sử Câu 21 Phần hành bệnh án tiền phẫu cung cấp? A Thông tin bệnh nhân: Họ tên, địa chỉ, ngày vào viện Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang B Nguyên nhân, lý vào viện C Bệnh lý thân, gia đinh dịch tễ D Hội chứng lâm sàng đề nghị cận lâm sàng Câu 22 Lý vào viện bệnh án tiền phẫu Chọn câu đúng? A Những triệu chứng chủ quan khiến người bệnh phải khám bệnh B Nêu thời gian khởi bệnh, tính chất triệu chứng C Nêu tình trạng bệnh tại, triệu chứng bật D Tất sai Câu 23 Bệnh sử bệnh án tiền phẫu cung cấp Ngoại trừ: A Mô tả rối loạn trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe sinh hoạt người bệnh, khiến họ phải khám B Diễn biến, tính chất liên quan triệu chứng C Bệnh lý thân, gia đình dịch tễ D Thời gian bắt đầu khởi bệnh triệu chứng xuất Câu 24 Phần khám phận khám thực thể bệnh án ngoại khoa cần lưu ý: A Phải đưa đầy đủ đề nghị cận lâm sàng hướng điều trị B Khám ưu tiên trọng đến quan bị bệnh C Chỉ mô tả, không nên kết luận D Cả B C Câu 25 Điền từ thiếu vào chỗ trống: “……… sở cho việc định cách thăm khám cận lâm sàng hay thủ thuật trực tiếp giúp cho việc chẩn đoán.” A Chẩn đoán sơ B Cận lâm sàng C Thăm khám lâm sàng D Chẩn đoán phân biệt Câu 26 Những yêu cầu cần đáp ứng cận lâm sàng bệnh án giải phẫu tiền phẫu? A Phục vụ chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt B Phục vụ cho điều trị tiên lượng bệnh C Đề việc làm cụ thể để điều trị bệnh D Câu A + B Câu 27 Sau thăm khám lâm sàng cận lâm sàng ta cần phải làm gì? A Tóm tắt bệnh án chẩn đoán xác định B Đề việc làm cụ thể để điều trị bệnh C Nêu nhận xét cá nhân câu hỏi thắc mắc D Nêu hướng điều trị, tiên lượng, phòng bệnh, dự phòng Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang Câu 28 Điền từ thiếu vào chỗ trống: “……… vấn đề khó khăn có tính chất tương đối, phụ thuộc nhiều yếu tố: chủ quan khách quan, phụ thuộc vào bệnh, tình trạng người bệnh, công tác chăm sóc, điều trị, điều kiện trang thiết bị Y tế thuốc chữa bệnh.” A Điều trị B Tiên lượng C Phòng bệnh D Chẩn đoán Câu 29 Một bệnh án hậu phẫu gồm ý chính: A B 10 C 11 D 12 Câu 30 Một bệnh án tiền phẫu gồm ý chính: A B 10 C 11 D 12 Câu 31 Bệnh sử bệnh án hậu phẫu chia thành phần: A B C D Câu 32 Trong trình bệnh sử bệnh án trình quan trọng nhất: A Trước mổ B Trong mổ C Sau mổ D Tất sai Câu 33 Các biến chứng gây mê phẫu thuật: A Biến chứng hô hấp B Biến chứng tuần hoàn C Biến chứng tiêu hóa D Tất Câu 34 Biến chứng gây ngạt gây mê phẫu thuật: A Đờm tiết nhiều B Co thắt thanh, khí quản C Dị vật D Tất Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang Câu 35 Biến chứng gây trụy tim mạch gây mê phẫu thuật: A Gặp người nước B Gặp người chất điện giải C Thiếu đạm kéo dài D Tất Câu 36 Biến chứng “ngừng tim” gây mê phẫu thuật: A Ngộ độc thuốc mê B Các phản xạ gặp phẫu thuật lồng ngực C Dây thần kinh phế vị bị kích thích D Tất Câu 37 Biến chứng “nôn” gây mê phẫu thuật: A Thuốc mê tác dụng B Rút dịch dày không hết C Tắt nghẽn đường hô hấp D Tất Câu 38 Biến chứng “sốt cao ác tính” sau hậu phẫu thường gặp đối tượng: A Trẻ em B Người già C Người có tiền sử thân D Tất Câu 39 Cách xử trí ngừng tim trình phẫu thuật: A Bóp tim lồng ngực B Bóp tim lồng ngực C Dùng thuốc trợ tim D Tất Câu 40 Khám thực thể bệnh án tiền phẫu gồm: A Khám toàn thân B Khám phận C Khám tri giác D Tất Câu 41 Chú ý khám thực thể bệnh án tiền phẫu, chọn câu sai: A Chỉ mô tả không nên kết luận B Khám cách hệ thống toàn quan C Khám quan bị bệnh trước khám quan liên quan D Không cần khám theo trình tự: nhìn – sờ – gõ – nghe Câu 42 Phần quan trọng để đánh giá trình độ sinh viên bệnh án ngoại khoa: A Nhận xét Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang B Khám thực thể C Tường trình bệnh sử bệnh nhân D Tường trình bệnh trạng bệnh nhân Câu 43 Điền từ thiếu vào chỗ trống: “ Dựa vào bệnh cụ thể giai đoạn cụ thể mà đưa …… cho bệnh nhân Phương pháp thực nghiệm thầy thuốc người bệnh mà thầy thuốc phải hướng dẫn cụ thể cho họ.” A Phương pháp chẩn đoán B Phương pháp tiên lượng C Phương pháp phòng bệnh D Phương pháp điều trị Câu 44 Mục đích khai thác bệnh sử bệnh nhân hậu phẫu: A Chẩn đoán điều trị bệnh nhân sau mổ B Chẩn đoán phòng bệnh sau mổ C Điều trị phòng bệnh sau mổ D Câu B C Câu 45 Bệnh sử bệnh án hậu phẫu gồm: A Quá trình trước mổ: nêu triệu chứng chẩn đoán B Trong trình mổ: ngày mổ, phương pháp mổ… C Quá trình sau mổ: theo dõi biến chứng sau mổ D Tất Câu 46 Chẩn đoán sơ bệnh án, chẩn đoán sau nguyên tắc: A Hội chứng tắc ruột B Hội chứng tắc ruột búi giun đũa C Câu A B D Câu A B sai Câu 47 Chọn câu sai: A Đau có tính chất (đau đâu, tính chất đau, cường độ đau, hướng lan,…) B Không kết luận chẩn đoán bệnh hồi chứng (viêm phúc mạc, tắc ruột…) C Lý vào viện triệu chứng thực thể khiến người bệnh phải khám bệnh D Bệnh án hậu phẫu thường có tường trình phẫu thuật Câu 48 Bệnh án ngoại khoa gồm có: A Bệnh án tiền phẫu B Bệnh án hậu phẫu C Bệnh án tiền phẫu bệnh án hậu phẫu D Một đáp án khác Câu 49 Yêu cầu cận lâm sàng phải đáp ứng phục vụ cho: Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 10 Câu 36 Trong chọc rửa ổ bụng, chọc catheter qua thành bụng hướng: A Hướng lên 30o B Hướng xuống 30o C Hướng lên 45o D Tất sai Câu 37 Chọc dò ổ bụng hội chứng chảy máu trong: A Không hút máu B Hút máu lỏng C Hút máu không đông D Tất sai Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 89 BÀI 11 HỘI CHỨNG VÀNG DA NGOẠI KHOA CÂU HỎI MINH HỌA Câu Tam chứng Charcot bao gồm: A Đau hạ sườn phải, sốt, nước tiểu vàng B Sốt, vàng da, phân trắng C Đau hạ sườn phải, sốt, vàng da D Tất Câu Các xét nghiệm chẩn đoán vàng da ngoại khoa, ngoại trừ: A Bilirubin toàn phần máu tăng B Tỉ lệ prothrombin máu tăng C Có sắc tố mật muối mật nước tiểu D Phosphat kiềm tăng cao Câu Các câu sau đúng, ngoại trừ: A Vàng da biểu tăng bilirubin máu B Tăng bilirubin máu tượng vỡ nhiều hồng cầu C Khi tắc mật, urobilinogen thấm trực tiếp vào máu, qua da, tổ chức da gây nhiễm độc thần kinh biểu bì làm bệnh nhân mẫn ngứa gãi D Vàng da ngoại khoa gọi vàng da tắc mật Câu Ở bệnh nhân vàng da ngoại khoa, phân thường: A Bóng nhầy, có hạt óng ánh B Khô cứng, nâu sẫm C Mềm, vàng chanh D Lỏng, màu nâu đen Câu Yếu tố sau gây vàng da tăng bilirubin máu: A Viêm gan rượu B U đầu tụy C Vàng da trẻ sơ sinh D Tất Câu Gan tắc mật có đặc điểm sau: A Gan to nhiều bên trái B Bờ nhọn C Mặt gan nhẵn D Nắn không đau Câu Nguyên tắc điều trị vàng da ngoại khoa: Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 90 A B C D Phục hồi lưu thông đường mật Giải nguyên nhân gây cản trở học Điều chỉnh rối loạn tắc mật gây nên Tất Câu Các nguyên nhân tăng bilirubin máu, ngoại trừ: A Tăng bilirubin gan không chuyển từ bilirubin kết hợp thành bilirubin tự B Tăng bilirubin tắc mật C Tăng bilirubin trực tiếp máu tắc mật đường dẫn mật D Tăng bilirubin gan không chuyển từ bilirubin tự thành bilirubin kết hợp Câu Ở bệnh nhân vàng da nhiễm trùng đường mật, sốt thường xuất khi: A Cùng lúc với đau, kèm theo rét run, nhiệt độ > 38oC B Sau đau giờ, sốt không kèm theo rét run C Sau đau – giờ, nhiệt độ thường 39 – 42oC, có kèm theo rét run D Sốt > 40oC, xuất sau đau vài Câu 10 Mạch chậm tim nhiễm độc muối mật gặp trong: A Tắc mật sỏi B Tắc mật u C Nhiễm trùng đường mật D Tất sai Câu 11 Có thể phân biệt tắc túi mật tắc ống mật chủ cách: A Tắc mật gây vàng da, tắc ống mật chủ chắn không gây vàng da B Tắc túi mật không gây vàng da, tắc ông mật chủ chắn gây vàng da C Câu A B D Câu A B sai Câu 12 Dấu hiệu mạch, huyết áp gặp nhiễm trùng đường mật: A Mạch nhanh , tụt huyết áp B Mạch nhanh, tăng huyết áp C Mạch chậm, tụt huyết áp D Mạch chậm, tăng huyết áp Câu 13 Chất làm phân có màu vàng xám: A Biliverdin B Bilirubin C Stercobilinogen D Stercobili Câu 14 Vàng da bệnh viêm gan virus: A Tăng bilirubin tự máu vỡ nhiều hồng cầu Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 91 B Tăng bilirubin tự máu gan không chuyển bilirubin tự thành dạng kết hợp C Câu A B D Câu A B sai Câu 15 Ở bệnh nhân vàng da, xuất đám chảy máu da, củng mạc mắt thiếu: A Ca2+ B Hormone GH C Vit K D Vit C Câu 16 Khi người bệnh có vàng da ngoại khoa, ngoại trừ: A Bilirubin toàn phần máu tăng B Tỉ lệ prothrombin giảm C Có muối mật sắc tố mật nước tiểu D Trong sỏi mật, xét nghiệm thấy số lượng bạch cầu giảm Câu 17 Chọn câu sai: A U bóng Walter gây tắc mật cấp B Bệnh nhân mẫn ngứa, trầy xước da bị nhiễm độc thần kinh biểu bì C U đầu tụy, bệnh nhân thường không sốt, đau tức vùng thượng vị D Sỏi gan sỏi túi mật gây đau sốt, gây tắc mật Câu 18 Chọn câu đúng: A Tại gan, bilirubin tự liên hợp với glycogen tạo thành bilirubin liên hợp B Bilirubin tự gan tiết vào mật nên gọi sắc tố mật C Bilirubin bị oxy tạo thành urobilinogen stercobilinogen đại tràng D Urobilinogen làm phân nước tiểu có màu vàng Câu 19 Vàng da tắc mật là: A Vàng da trước gan B Vàng da gan C Vàng da sau gan D Tất sai Câu 20 Các sản phẩm chuyển hóa bilirubin, phần hấp thu trở lại qua: A Tĩnh mạch cửa B Nhu mô gan C Tĩnh mạch chủ bụng D Ruột Câu 21 Những nguyên nhân gây tăng bilirubin máu, ngoại trừ: A Tăng bilirubin trực tiếp máu tắc mật đường dẫn mật B Tăng bilirubin gan không chuyển từ bilirubin tự thành bilirubin kết hợp Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 92 C Tăng bilirubin tự máu vỡ nhiều hồng cầu D Tắc mật gây ứ mật gan, áp lực đường mật thấp làm cho mật trào vào máu gây tăng bilirubin trực tiếp vào máu Câu 22 Nguyên nhân gây hội chứng vàng da: A Sỏi đường mật B U đầu tụy C Teo đường mật bẩm sinh D Tất Câu 23 Triệu chứng thường gặp hội chứng vàng da, ngoại trừ: A Đau hạ sườn phải B Túi mật căng to C Vàng da, vàng mắt D Nước tiểu màu vàng có sẫm Câu 24 Điều kiện cần đủ để loại trừ tắc mật gan: A Nồng độ bilirubin huyết tương bình thường B Không dãn đường mật gan C Không tìm nguyên nhân gây bế tắc D Tất Câu 25 Kết xét nghiệm sau phù hợp với chẩn đoán tắc mật: A Bilirubin trực tiếp tăng B Phosphat kiềm tăng C AST/ALT tăng D Câu A B Câu 26 Nguyên nhân gây vàng da gan tăng bilirubin trực tiếp phổ biến ở: A Hội chứng Gilbert B Hội chứng Crigler – Najjar C Hội chứng Dubin – Johnson D Hội chứng Rotor Câu 27 Khi nghi ngờ tắc mật gan, xét nghiệm chẩn đoán cần định trước tiên: A Nồng độ bilirubin huyết tương B Siêu âm gan mật C CT D PTC Câu 28 Vàng da tăng bilirubin trực tiếp có liên quan đến khâu sau đây, ngoại trừ: A Tăng phá hủy hồng cầu B Giảm vận chuyển bilirubin đến hệ thống lưới nội bào C Giảm vận chuyển bilirubin vào ống mật Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 93 D Tất Câu 29 Gan to tắc mật có đặc điểm sau: A Gan to B Bờ gan tù C Mặt gan nhẵn D Tất Câu 30 Bệnh tan máu bẩm sinh hay mắc phải sốt rét làm: A Tăng bilirubin tự máu phá vỡ hồng cầu B Tăng bilirubin tự máu gan không chuyển hóa bilirubin tự thành bilirubin kết hợp C Tăng bilirubin trực tiếp máu tắc đường dẫn mật D Tất Câu 31 Trong bệnh viêm gan virus làm: A Tăng bilirubin tự máu phá vỡ hồng cầu B Tăng bilirubin tự máu gan không chuyển hóa bilirubin tự thành bilirubin kết hợp C Tăng bilirubin trực tiếp máu tắc đường dẫn mật D Tất Câu 32 Biểu lâm sàng sỏi đường mật: A Đau hạ sườn trái, vàng da, sốt đau B Đau hạ sườn phải, trắng da, sốt nhức C Đau hạ sườn phải, vàng da, sốt đau D Đau hố chậu phải, vàng da, sốt nhức Câu 33 Bình thường, bilirubin máu: A > mg% B < mg% C > 2,5 mg% D < 2,5 mg% Câu 34 Vàng da xuất bilirubin máu: A > mg% B < mg% C > 2,5 mg% D < 2,5 mg% Câu 35 Bilirubin trực tiếp tổng hợp gan nhờ: A Bilirubin tự kết hợp với acid glutamic B Bilirubin tự kết hợp với acid corticoid C Bilirubin tự kết hợp với acid glucoronic Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 94 D Bilirubin tự kết hợp với acid panmitic Câu 36 Tại ruột, bilirubin oxy hóa thành: A Stercobilinogen urobilinogen B Stercobilin urobilin C Stercobilinogen urobilin D Urobilinogen stercobilin Câu 37 Xếp theo cổ điển, nguyên nhân vàng da gồm: A Vàng da trước gan B Vàng da gan C Vàng da sau gan D Tất Câu 38 Vàng da ngoại khoa là: A Vàng da trước gan B Vàng da gan C Vàng da sau gan D Tất Câu 39 Vàng da trước gan thường nguyên nhân: A Tán huyết B Béo phì C Nhiễm virus D Tất Câu 40 Ung thư gan gây vàng da tắc mật có: A Ung thư tế bào gan B Ung thư đường mật C Câu A B D Câu A B sai Câu 41 Nguyên nhân gây vàng da tắc mật người lớn, ngoại trừ: A Vàng da sinh lý B Sỏi mật C U đầu tụy D Viêm chít hẹp Oddi Câu 42 Nguyên nhân gây vàng da tắc mật trẻ em: A Vàng da sinh lý B Giun chui ống mật C Teo đường mật bẩm sinh D Tất Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 95 Câu 43 Triệu chứng đau bụng vàng da tắc mật, ngoại trừ: A Vị trí đau hạ sườn trái rốn B Đau dội sỏi mật u nang ống mật chủ C Đau ung thư gan D Không đau teo đường mật bẩm sinh hay u đầu tụy giai đoạn đầu Câu 44 Triệu chứng vàng da vàng da tắc mật, ngoại trừ: A Vàng da xuất đợt sỏi OMC B Vàng da tăng dần u đầu tụy, u bóng Vater C Vàng da không xuất ung thư đường mật D Vàng da tăng dần teo đường mật bẩm sinh Câu 45 Triệu chứng sốt vàng da tắc mật, ngoại trừ: A Sỏi mật sốt cao có rét run người kèm theo B Trong ung thư gan sốt nhẹ C U đầu tụy, u bóng Vater, ung thư đường mật teo đường mật bẩm sinh có sốt D Giai đoạn cuối sốt nhiễm trùng đường mật Câu 46 Triệu chứng đặc hiệu vàng da tắc mật: A Da vàng màu B Phân có màu trắng cứt cò C Tiểu màu vàng D Sốt cao Câu 47 Triệu chứng lâm sàng vàng da tắc mật gồm có, ngoại trừ: A Rối loạn tiêu hóa: ỉa chảy, màu phân bóng loáng B Phân bạc màu C Nước tiểu vàng D Mắt đỏ Câu 48 Triệu chứng lâm sàng vàng da tắc mật: A Đau bụng B Vàng da vàng niêm mạc mắt C Ngứa mạch chậm D Tất Câu 49 Khi sờ bụng bệnh nhân vàng da tắc mật thấy: A Túi mật căng to B Gan to ứ mật C U đầu tụy hay u nang ống mật chủ D Tất Câu 50 Kết xét nghiệm máu vàng da tắc mật: A Tăng tỉ lệ bạch cầu đa nhân trung tính Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 96 B SGOT, SGPT tăng C Cholesterol urê máu tăng D Tất Câu 51 Bình thường, nước tiểu: A Không có sắc tố mật muối mật, urobilin B Có sắc tố mật muối mật, có nhiều urobilin C Không có sắc tố mật có muối mật, có nhiều urobilin D Không có sắc tố mật muối mật, nhiều urobilin Câu 52 Kết xét nghiệm nước tiểu vàng da tắc mật: A Không có sắc tố mật muối mật, urobilin tăng B Có sắc tố mật muối mật, urobilin giảm C Có sắc tố mật muối mật, urobilin tăng D Không có sắc tố mật muối mật, nhiều giảm Câu 53 Bình thường, thông tá tràng thu loại mật A, B C Trong tắc ống mật chủ: A Thu loại B Thu loại A C C Thu loại B D Không thu loại Câu 54 Bình thường, thông tá tràng thu loại mật A, B C Trong tắc túi mật: A Thu loại B Thu loại A C C Thu loại B D Không thu loại Câu 55 Phương pháp cận lâm sàng không gây tổn thương, dễ áp dụng có giá trị chẩn đoán xác cao: A CT-scanner B X-quang C Siêu âm D Xét nghiệm máu, nước tiểu phân Câu 56 Trường hợp vàng da không tăng bilirubin máu niêm mạc không vàng, ngoại trừ: A Ngộ độc caroten, quiracrin B Vàng da thiếu máu lâu ngày C Ung thư giai đoạn cuối D U bóng Vater Câu 57 Chẩn đoán hồi chứng vàng da tắc mật lâm sàng: A Xuất vàng da B Phân bạc màu Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 97 C Túi mật căng to D Tất Câu 58 Chẩn đoán hội chứng vàng da tắc mật cận lâm sàng: A Xét nghiệm máu: bilirubin trực tiếp, phosphat kiềm cholesterol tăng B Xét nghiệm nước tiểu: có sắc tố mật muối mật C Xét nghiệm phân: stercobilin giảm D Tất Câu 59 Chẩn đoán phân biệt vàng da tắc mật với vàng da trước gan: A Gan to lấp ló bờ sườn không sờ thấy B Túi mật không to C Chức gan bình thường D Tất Câu 60 Chọn câu Các biến chứng tắc mật sỏi, ngoại trừ: A Thấm mật phúc mạc B Rối loạn nước điện giải C Viêm tụy cấp sỏi D Suy thận cấp sỏi Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 98 ĐÁP ÁN MINH HỌA BÀI 1: BỆNH ÁN NGOẠI KHOA HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 1-C 6-B 11-A 16-C 21-A 26-D 31-B 36-D 41-D 46-B 2-C 7-D 12-C 17-A 22-A 27-A 32-C 37-D 42-A 47-C 3-D 8-D 13-C 18-B 23-C 28-B 33-C 38-D 43-C 48-C 4-D 9-D 14-B 19-B 24-D 29-C 34-D 39-D 44-A 49-D 5-D 10-A 15-B 20-B 25-A 30-C 35-D 40-D 45-D - 4-A 9-D 14-D 19-B 24-C 29-A 34-D 39-D 44-B 49-C 54-C 59-A 64-A 69-D 74-B 79-A 5-B 10-D 15-A 20-D 25-A 30-A 35-B 40-D 45-D 50-D 55-D 60-D 65-D 70-C 75-D 80-B 4-D 5-C BÀI 2: NHIỄM TRÙNG NGOẠI KHOA HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 1-D 6-A 11-D 16-A 21-C 26-B 31-A 36-C 41-B 46-A 51-A 56-D 61-D 66-C 71-A 76-B 2-D 7-D 12-D 17-A 22-D 27-B 32-D 37-B 42-A 47-B 52-A 57-D 62-D 67-A 72-B 77-B 3-C 8-D 13-D 18-B 23-D 28-C 33-A 38-D 43-A 48-D 53-B 58-C 63-A 68-B 73-A 78-B BÀI 3: VÔ KHUẨN TRONG NGOẠI KHOA HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 1-D 2-A 3-B Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 99 6-B 11-B 16-C 21-D 26-D 31-B 36-D 41-C 46-D 51-C 56-B 61-A 7-A 12-C 17-A 22-D 27-C 32-C 37-D 42-A 47-B 52-D 57-D 62-C 8-D 13-D 18-B 23-B 28-A 33-B 38-D 43-D 48-C 53-A 58-C 63-C 9-D 14-D 19-C 24-A 29-B 34-D 39-A 44-D 49-D 54-A 59-B - 10-D 15-C 20-C 25-B 30-A 35-D 40-B 45-B 50-A 55-C 60-C - 4-C 9-A 14-B 19-B 24-A 29-B 34-A 39-D 44-D 49-C 54-D 59-B 5-C 10-D 15-A 20-B 25-A 30-B 35-D 40-C 45-A 50-D 55-A 60-D 4-D 9-D 14-A 19-A 24-D 29-B 34-B 39-C 44-D 49-D 5-D 10-D 15-B 20-D 25-C 30-D 35-A 40-C 45-B - BÀI 4: CHUẨN BỊ TRƯỚC MỔ VÀ CHĂM SÓC SAU MỔ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 1-D 6-B 11-C 16-D 21-B 26-C 31-C 36-D 41-A 46-D 51-D 56-A 2-A 7-D 12-B 17-D 22-D 27-B 32-C 37-D 42-B 47-A 52-A 57-D 3-B 8-D 13-B 18-A 23-D 28-D 33-D 38-D 43-D 48-A 53-C 58-D BÀI 5: SỐC CHẤN THƯƠNG HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 1-C 6-D 11-A 16-A 21-D 26-B 31-C 36-D 41-D 46-C 2-B 7-D 12-A 17-B 22-C 27-A 32-D 37-B 42-D 47-D 3-D 8-D 13-C 18-C 23-B 28-D 33-D 38-B 43-B 48-A BÀI 6: KHÁM BỤNG TRONG NGOẠI KHOA Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 100 HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 1-D 6-A 11-B 16-D 21-C 26-A 31-D 36-C 41-C 46-C 51-B 56-A 2-B 7-A 12-A 17-C 22-D 27-B 32-D 37-D 42-A 47-B 52-A 57-D 3-B 8-A 13-C 18-D 23-B 28-C 33-A 38-D 43-A 48-C 53-B 58-A 4-A 9-B 14-B 19-C 24-C 29-A 34-A 39-C 44-D 49-D 54-A 59-D 5-C 10-D 15-D 20-C 25-D 30-A 35-D 40-D 45-D 50-B 55-C - BÀI 7: KHÁM HẬU MÔN – TRỰC TRÀNG VÀ TẦNG SINH MÔN HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 1-D 6-D 11-B 16-D 21-A 26-C 31-D 36-C 41-B 2-A 7-D 12-D 17-B 22-B 27-D 32-D 37-D 42-D 3-B 8-C 13-C 18-D 23-C 28-D 33-A 38-C 43-B 4-D 9-C 14-A 19-C 24-D 29-D 34-B 39-B - 5-D 10-D 15-C 20-B 25-A 30-D 35-D 40-D - 4-D 9-B 14-B 19-A 24-A 29-A 34-C 39-D 44-D 49-D - 5-B 10-D 15-A 20-D 25-B 30-B 35-D 40-D 45-C 50-D - BÀI 8: HỘI CHỨNG TẮC RUỘT HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 1-A 6-D 11-B 16-A 21-D 26-D 31-C 36-D 41-C 46-A 51-D 2-D 7-A 12-C 17-C 22-D 27-D 32-B 37-D 42-C 47-A 52-A 3-C 8-A 13-D 18-B 23-C 28-C 33-D 38-D 43-B 48-C 53-D Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 101 BÀI 9: HỘI CHỨNG VIÊM PHÚC MẠC HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 1-D 6-D 11-C 16-D 21-D 26-A 31-D 36-D 41-C 46-B 2-C 7-D 12-C 17-B 22-B 27-D 32-D 37-D 42-C 47-A 3-D 8-D 13-A 18-A 23-C 28-D 33-A 38-A 43-D - 4-D 9-C 14-C 19-D 24-D 29-A 34-B 39-B 44-D - 5-C 10-A 15-C 20-D 25-D 30-A 35-C 40-B 45-C - 4-D 9-D 14-D 19-A 24-A 29-B 34-D - 5-C 10-A 15-C 20-B 25-C 30-C 35-D - 4-A 9-C 14-C 19-C 24-A 29-D 34-C 39-A 44-C 49-D 54-B 59-D 5-D 10-B 15-C 20-A 25-D 30-A 35-C 40-C 45-C 50-D 55-C 60-B BÀI 10: HỘI CHỨNG CHẢY MÁU TRONG HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 1-B 6-C 11-D 16-D 21-D 26-D 31-C 36-D 2-D 7-D 12-A 17-A 22-D 27-D 32-D 37-C 3-A 8-A 13-D 18-D 23-D 28-C 33-D - BÀI 11: HỘI CHỨNG VÀNG DA TRONG NGOẠI KHOA HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 1-C 6-C 11-B 16-D 21-D 26-A 31-B 36-A 41-A 46-B 51-A 56-D 2-B 7-D 12-A 17-A 22-D 27-B 32-C 37-D 42-D 47-D 52-B 57-D 3-C 8-A 13-D 18-D 23-B 28-C 33-B 38-C 43-A 48-D 53-D 58-D Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO GIÁO TRÌNH NGOẠI KHOA CƠ SỞ I ĐẠI HỌC VÕ TRƢỜNG TOẢN NĂM 2016 GS.TS NGUYỄN ĐÌNH HỐI NGOẠI KHOA CƠ SỞ - TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2013 GS.TS PHẠM GIA KHÁNH NGOẠI KHOA CƠ SỞ HỌC VIÊN QUÂN Y – 2004 GS.TS HÀ VĂN QUYẾT TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI – 2013 GS NGUYỄN BỬU TRIỀU NGOẠI KHOA CƠ SỞ ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI – 2000 PGS.TS PHẠM VĂN LÌNH NGOẠI BỆNH LÝ TẬP VÀ BỘ Y TẾ - 2007 Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 103 [...]... tailieuykhoa2000 Trang 18 D Tất cả đều đúng Câu 46 Vi khuẩn hiếu khí: A Staphylocoque B Leptospyra C Clostrides D Tất cả đều đúng Câu 47 Nhiễm trùng ngoại khoa nghiêm trọng hơn khi, ngoại trừ: A Vi sinh vật sinh sôi nhanh B Sức đề kháng cơ thể cao C Ổ dập nát lộ nội tạng D Vị trí tổn thương nhiều cơ và thường tiếp xúc vùng bẩn Câu 48 Chẩn đoán nhiễm trùng ngoại khoa: A Xét nghiệm máu B Xét nghiệm mủ,... vật bên ngoại cơ thể Câu 7 Đường xâm nhập của vi sinh vật vào cơ thể: A Qua đường da và niêm mạc bị tổn thương Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 12 B Qua các ống bài tiết của cơ thể C Qua động tác thăm khám và điều trị sai quy cách D Tất cả đều đúng Câu 8 Thời kỳ nhiễm trùng, theo Friedrich qui định thời gian: A 3 – 9 giờ B 4 – 10 giờ C 5 – 11 giờ D 6 – 12 giờ Câu... đúng Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 11 BÀI 2 NHIỄM TRÙNG NGOẠI KHOA CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ Câu 1 Nhiễm trùng ngoại khoa: A Là biến chứng xảy ra sau những chấn thương B Là biến chứng thường xảy ra sau những can thiệp bằng phẫu thuật C Thông thường không khỏi tự nhiên D Tất cả đều đúng Câu 2 Nhiễm trùng ngoại khoa: A Là những thương tích trong thời bình cũng như thời... điều trị nội khoa Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 20 Câu 59 “Nhiễm trùng là quá trình phản ứng phức tạp của 3 yếu tố: vi sinh vật gây bệnh, cơ thể cảm thụ và hoàn cảnh khách quan (xã hội và tự nhiên) mà vi sinh vật và cơ thể cảm thụ đang sống” Định nghĩa trên theo quan điểm của: A Vi trùng học B Ngoại khoa C Nội khoa D Nhi khoa Câu 60 Can thiệp ngoại khoa khi bị... khuẩn gây bệnh chiếm 30 – 80% các trường hợp nhiễm trùng ngoại khoa là: A Tụ cầu vàng B Trực khuẩn mủ xanh C Trực khuẩn đường ruột D Trực khuẩn than Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 24 BÀI 3 VÔ KHUẨN TRONG NGOẠI KHOA CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ Câu 1 Vô khuẩn trong ngoại khoa: A Có ý nghĩa thành bại trong công tác ngoại khoa B Bao hàm hai linh vực: tiệt trùng và khử trùng C... đồ vãi cần dùng: A Hơi nóng khô B Hơi nóng ẩm C Dung dịch Cidex D Dung dịch Wescodyne Câu 30 Nếu gói 1 lớp vải thì cần phải hấp 12 1oC trong vòng: A 15 phút B 30 phút C 45 phút D 60 phút Câu 31 Nếu gói 2 lớp vải thì cần phải hấp 12 1oC trong vòng: A 15 phút B 30 phút C 45 phút D 60 phút Câu 32 Chứng nghiệm vi khuẩn bằng: A Hỗn hợp acid benzoic B Hỗn hợp tecpin C Hỗn dịch nha bào vô hại subtilis D Tất... cồn là: A 5 phút B 10 phút C 15 phút D 20 phút Câu 9 Nồng độ cồn sử dụng để sát khuẩn là: A 10 o B 30o C 50o D 70o Câu 10 Bất lợi khi sử dụng cồn: A Không diệt được bào tử, làm khô da B Không làm mất tác dụng của độc tố, làm hỏng dụng cụ bằng chất dẻo C Không tẩy được dầu mỡ D Tất cả đều đúng Câu 11 Người ta thường pha dung dịch cồn iod dùng để sát khuẩn là: A 1% B 2% C 3% D 5% Câu 12 Thời gian khử khuẩn... sinh vật trong cơ thể C Là biến chứng thường xảy ra sau những chấn thương, những thương tích trong thời bình cũng như thời chiến hoặc sau những can thiệp bằng phẫu thuật D Tất cả đều đúng Câu 11 Trực khuẩn Gram (-) hiếu khí quan trọng gặp trong nhiễm trùng ngoại khoa: A Mủ xanh B Thương hàn C E.coli D Tất cả đểu đúng Câu 12 Trực khuẩn Gram (+) hiếu khí quan trọng gặp trong nhiễm trùng ngoại khoa: A Trực... vật xâm nhập vào cơ thể đến khi có quá trình nhiễm trùng xảy ra B Thời gian từ khi vi sinh vật bắt đầu phát lên tác động đến cơ thể C Theo Friedrich qui định thời gian này là 12 – 24h D Tất cả đều sai Câu 73 Nhiễm trùng ngoại khoa: Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 22 A B C D Là quá trình phản ứng phức tạp của 2 yếu tố: vi sinh vật gây bệnh và cơ quan cảm thụ Là... Tất cả đều đúng Câu 13 Nhiễm trùng khu trú gồm, ngoại trừ: A Viêm tấy B Áp xe C Viêm lan tế bào D Uốn ván Câu 14 Bệnh nào là nhiễm trùng đặc hiệu: A Viêm tấy Nguyễn Huỳnh Thịnh ĐH Võ Trƣờng Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Trang 13 B Hoại thư sinh hơi C Áp xe D Các bệnh do nấm Câu 15 Trường hợp nào sau đây là nhiễm trùng khu trú: A Abces B Nhiễm trùng huyết C Uốn ván D Lao hạch Câu 16 Bệnh nào là nhiễm
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM NGOẠI KHOA CƠ SỞ 1, TRẮC NGHIỆM NGOẠI KHOA CƠ SỞ 1, TRẮC NGHIỆM NGOẠI KHOA CƠ SỞ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay