Vấn đề OTT và giải pháp của các nhà mạng, áp dụng thực tế trên mạng vinaphone

102 255 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 00:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - Đỗ Thị Nhung VẤN ĐỀ OTT VÀ GIẢI PHÁP CỦA CÁC NHÀ MẠNG, ÁP DỤNG THỰC TẾ TRÊN MẠNG VINAPHONE Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT KỸ THUẬT VIỄN THÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN HOÀNG DŨNG Hà Nội – Năm 2014 Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ MỞ ĐẦU CHƯƠNG DỊCH VỤ OTT 1.1 Khái niệm dịch vụ OTT 1.1.1 Dịch vụ OTT gì? 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ OTT 13 1.1.3 Đặc điểm kỹ thuật chung OTT 16 1.1.3.1 Mô hình kĩ thuật ứng dụng OTT không khác biệt lớn so với công ty viễn thông truyền thống 17 1.1.3.2 Các ứng dụng OTT không hỗ trợ nhiều cho việc thúc đẩy giới mạng mở… 18 1.1.3.3 Ứng dụng OTT không biên giới 20 1.1.3.4 Tính trung lập mạng lưới giải pháp 21 1.1.3.5 Công ty điện thoại/viễn thông bị thay 22 1.2 Mục đích đời dịch vụ OTT 25 1.3 Các dịch vụ OTT phổ biến 27 1.4 Kết luận chương 34 CHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH VỤ OTT ĐẾN CÁC NHÀ KHAI THÁC MẠNG DI ĐỘNG NÓI CHUNG VÀ VINAPHONE NÓI RIÊNG 35 2.1 Ảnh hưởng dịch vụ OTT tới nhà mạng di động 35 2.1.1 Tác động dịch vụ OTT xã hội dịch vụ viễn thông truyền thống… 35 2.1.2 Sự phát triển OTT viễn thông giới 39 2.1.3 Dự báo xu hướng phát triển OTT viễn thông giới 42 2.2 Ảnh hưởng dịch vụ OTT tới mạng Vinaphone 48 2.3 Kết luận chương 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CỦA CÁC NHÀ MẠNG 55 Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone 3.1 Chặn người dùng sử dụng OTT mạng 3G riêng 55 3.2 Hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ OTT 56 3.3 Các nhà mạng phát triển cung cấp ứng dụng OTT 58 3.4 Đánh giá phương án nhà mạng đối phó với dịch vụ OTT 59 3.5 Kết luận chương 65 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP TRÊN MẠNG VINAPHONE 68 4.1 Hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ OTT 68 4.2 Cung cấp ứng dụng OTT riêng 69 4.2.1 Dịch vụ RCS (Rich Communication Suite) 69 4.2.1.1 Đặc điểm RCS 70 4.2.1.2 Tình hình triển khai RCS 75 4.2.2 Phương án triển khai IMS mạng Vinaphone 75 4.2.2.1 Hiện trạng mạng chuyển mạch gói Vinaphone 75 4.2.2.2 Phương án triển khai IMS mạng Vinaphone 78 4.2.3 Giải pháp My Contact Zone hãng Ipgallery 89 4.2.3.1 Giới thiệu chung 89 4.2.3.2 Lợi ích Vinaphone triển khai My Contact Zone 90 4.2.3.3 Kiến trúc triển khai My Contact Zone 91 4.3 Kết luận chương 93 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone LỜI CAM ĐOAN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể thầy cô Viện Điện tử - Viễn thông, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tạo môi trường thuận lợi sở vật chất chuyên môn trình thực đề tài Tôi xin cảm ơn thầy cô Viện Đào tạo Sau đại học quan tâm đến khóa học này, tạo điều kiện cho học viên có điều kiện thuận lợi để học tập nghiên cứu Và đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Nguyễn Hoàng Dũng tận tình bảo, định hướng khoa học hướng dẫn, sửa chữa cho nội dung luận văn Tôi xin cam đoan nội dung luận văn hoàn toàn tìm hiểu, nghiên cứu viết Tất thực cẩn thận có định hướng, sửa chữa thầy giáo hướng dẫn Tôi xin chịu trách nhiệm với nội dung luận văn Tác giả Đỗ Thị Nhung Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: So sánh kiến trúc vận hành công ty viễn thông truyền thống công ty ứng dụng OTT 17 Hình 1.2: Ví dụ gọi qua Viber 29 Hình 1.3: Ví dụ nhắn tin qua winphone nhắn tin group qua viber 30 Hình 1.4: Ví dụ gửi file, chia sẻ tọa độ vị trí 30 Hình 1.5: Ví dụ tìm bạn bè dùng ứng dụng viber 31 Hình 1.6: Bản đồ nhân tố OTT 34 Hình 2.1: Thị phần thị trường viễn thông giới năm 2008 2012 36 Hình 2.2: Đóng góp lưu lượng dịch vụ viễn thông 36 Hình 2.3: So sánh doanh thu doanh nghiệp viễn thông toàn cầu doanh thu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ OTT 40 Hình 2.4: Sự phân hóa ứng dụng OTT theo thị trường 42 Hình 2.5: Lượng truy cập xem video trực tuyền khu vực châu Á 49 Hình 2.6: Mô hình hạ tầng hệ thống nhà cung cấp dịch vụ OTT 51 Hình 3.1: Phản cứng nhà mạng với khách hàng dịch vụ OTT 61 Hình 3.2: Liệu nhà mạng có doanh thu từ dịch vụ OTT 62 Hình 4.1: Mô tả dịch vụ RCS 70 Hình 4.2: Ví dụ mô tả Enriched call RCR 71 Hình 4.3: Ví dụ minh họa Enhanced Phone Book RSC 74 Hình 4.4: Kết nối hệ thống GPRS dung lượng 64G mạng Vinaphone 77 Hình 4.5: Cấu hình thử nghiệm IMS 82 Hình 4.7: Sơ đồ kết nối logic dùng cho thử nghiệm 87 Hình 4.8: Kết nối vật lý thử nghiệm giao thức Diameter 87 Hình 4.9: Hệ thống OCS Comverse 88 Hình 4.11: Kiến trúc triển khai MCZ 92 Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone MỞ ĐẦU Ứng dụng giúp nhắn tin, điện thoại miễn phí di động, gọi dịch vụ cung cấp nội dung mạng viễn thông OTT (Over – The – Top content) thu hút hàng triệu người dùng giới Việt Nam, đặc biệt giới trẻ Các dịch vụ gây ảnh hưởng lớn đến doanh thu nhà khai thác mạng di động Thay trả tiền cho tin nhắn hay gọi điện thoại, khách hàng sử dụng ứng dụng Skype, WhatsApp, Viber, Voxer… để gửi tin nhắn thực gọi thông qua kết nối internet với chi phí thấp nhiều Nguyên nhân phát triển mạnh mẽ ứng dụng OTT số lượng người sử dụng smartphone ngày tăng cao, đồng thời công nghệ kết nối WiFi hay 3G ngày phổ biến Việc sử dụng ứng dụng OTT trở nên dễ dàng hết Người dùng cần vào kho ứng, cài đặt đăng nhập sử dụng Và cần kết nối smartphone dụng tảng iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone, tải ứng dụng vào mạng internet thông qua WiFi hay 3G lúc người dùng sử dụng dịch vụ Để cạnh tranh với bùng nổ dịch vụ OTT, nhiều nhà khai thác di động giới nhanh chóng áp dụng số giải pháp hạn chế truy cập, điều chỉnh sách giá để khiến dịch vụ OTT hấp dẫn hơn, thu phí nhà cung cấp dịch vụ OTT… Hiệp hội GSMA đưa giải pháp chiến lược mang tên RCS (Rich Communication Services) để cung cấp dịch vụ tương tự dịch vụ OTT với việc chuẩn hóa mức sâu rộng để nâng cao tính phổ biến tính tương tác cao quy mô toàn cầu Đây lợi mà nhà cung cấp dịch vụ OTT đơn lẻ có Hiện mạng VinaPhone áp dụng số biện pháp thu thập địa IP mà dịch vụ OTT sử dụng để hạn chế truy cập, cắt giảm băng thông dịch vụ OTT Viber, Skype… Tuy nhiên biện pháp mang tính đơn lẻ hiệu thấp Việc thống kê, đánh giá ảnh hưởng Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone dịch vụ OTT với mạng VinaPhone mơ hồ Luận văn “Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone” xây dựng nhằm đưa đánh giá rõ ràng ảnh hưởng dịch vụ OTT với nhà mạng nói chung VinaPhone nói riêng, sở đề xuất phương án, giải pháp kỹ thuật sách kinh doanh có tính khả thi, tổng thể hiệu Luận văn gồm 04 chương: Chương 1: Dịch vụ OTT  Khái niệm dịch vụ OTT  Mục đích đời dịch vụ OTT  Các dịch vụ OTT phổ biến Chương đưa khái niệm dịch vụ OTT giúp người đọc có nhìn tổng quan làm sở để phát triển nội dung luận văn Chương 2: Ảnh hưởng dịch vụ tới nhà khai thác mạng di động nói chung mạng VinaPhone nói riêng  Phân tích ảnh hưởng dịch vụ OTT tới nhà mạng di động  Ảnh hưởng dịch vụ OTT tới doanh thu mạng Vinaphone Chương phân tích ảnh hưởng dịch vụ OTT tới lợi ích nhà khai thác mạng di động nói chung Vinaphone nói riêng Chương 3: Giải pháp nhà mạng Chương nghiên cứu giải pháp nhà khai thác mạng di động giới áp dụng để đối phó với phát triển mạnh mẽ dịch vụ OTT Chương 4: Giải pháp mạng Vinaphone Chương nghiên cứu, đề xuất phương án, giải pháp để cạnh tranh với dịch vụ OTT mạng VinaPhone Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone CHƯƠNG DỊCH VỤ OTT Chương đưa khái niệm dịch vụ OTT giúp người đọc có nhìn tổng quan dịch vụ OTT, mục đích đời dịch vụ OTT dịch vụ OTT phổ biến để từ phát triển nội dung luận văn 1.1 Khái niệm dịch vụ OTT 1.1.1 Dịch vụ OTT gì? OTT – viết tắt Over-The-Top, nhằm tới ứng dụng hay dịch vụ hoạt động dịch vụ mạng công ty viễn thông hay nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) Các dịch vụ OTT dịch vụ truyền tải phân phối liệu nội dung dạng gói IP trực tiếp đến thiết bị người dùng, việc chuyển liệu (data, video, audio,…) trực tuyến mà không cần nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (Operator) tham gia vào việc phân phối điều khiển thân nội dung Nhà cung cấp nội dung đứng bên thứ ba cung cấp nội dung, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (Operator) có đảm nhiệm việc truyền tải gói IP Người dùng mạng chạy ứng dụng OTT (trên PC, smartphone, máy tính bảng hay TV nối mạng) nghĩa sử dụng dịch vụ “giá trị gia tăng”, cấp miễn phí phí dịch vụ thấp Các nhà khai thác mạng di động ISP trường hợp đóng vai trò nhà cung cấp dịch vụ kết nối để truyền nội dung OTT bao gồm âm thanh, hình ảnh liệu mạng IP Hầu hết người dùng Internet sử dụng dịch vụ OTT mà không để ý Chẳng hạn, thuê bao dịch vụ ADSL chạy Skype PC để hội thoại với Người dùng di động sử dụng gói cước 3G với smartphone điện đàm hay nhắn tin SMS qua Skype thay cho cách gọi hay nhắn tin truyền thống Skype dịch vụ VoIP – Voice over Internet Protocol (đàm thoại qua giao thức Internet), dịch vụ OTT Điểm quan trọng Skype hay dịch vụ VoIP hoạt động mạng IP miễn phí, thu phí thấp Các nhà cung cấp dịch vụ mạng, Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone sử dụng cho dịch vụ OTT, quyền kiểm soát, chịu trách nhiệm hay đòi hỏi với nội dung OTT Đó người dùng có quyền tự sử dụng Internet theo cách Các nhà điều hành mạng chuyển gói tin IP từ nguồn tới đích, can thiệp vào trình truyền Một ứng dụng over-the-top ứng dụng cung cấp sản phẩm dịch vụ Internet bỏ qua phương pháp phân phối dịch vụ truyền thống lĩnh vực viễn thông Dịch vụ OTT thường liên quan đến thông tin liên lạc truyền thông đa phương tiện nói chung, thường có chi phí thấp so với phương pháp phân phối dịch vụ truyền thống Cổng thông tin Techopedia đưa cách giải thích ứng dụng Over-the-Top khái quát là: Một ứng dụng over-the-top xem yếu tố gây phá vỡ mô hình toán truyền thống - công ty viễn thông công ty truyền hình cáp/truyền hình vệ tinh Ví dụ Hulu hay Netflix cho video (thay nhà cung cấp dịch vụ truyền hình thông thường) Skype (thay nhà cung cấp dịch vụ điện thoại đường dài) Over The Top giải pháp cung cấp nội dung cho người sử dụng dựa tảng Internet Lĩnh vực ứng dụng nhiều cung cấp nội dung truyền hình qua giao thức Internet (IPTV), video theo yêu cầu (VOD) tới người dùng cuối dịch vụ viễn thông khác Ưu lớn công nghệ OTT việc cho phép cung cấp nguồn nội dung phong phú đa dạng theo yêu cầu người sử dụng vào thời điểm nơi đâu với thiết bị phù hợp có kết nối Internet Ngoài ra, công nghệ cung cấp nhiều loại công cụ tiện ích khác mang tính ứng dụng cao như: VoIP, Mạng xã hội, truyền hình trực tiếp (Live Broadcasting) Với nhiều ứng dụng thiết thực, công nghệ OTT dự báo phát triển mạnh tương lai trở thành xu công nghệ Từ khái niệm OTT, hiểu khái niệm ứng dụng OTT ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông sử dụng công nghệ OTT, hay cụ thể ứng dụng cung cấp dịch vụ cho người sử dụng dựa tảng Internet Công ty OTT Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone công ty sở hữu, vận hành quản lý ứng dụng OTT Các công ty thường hiểu không sở hữu hạ tầng mạng viễn thông, để khác công ty công ty viễn thông truyền thống (có sở hữu hạ tầng mạng viễn thông) Tiếp theo, ta xem xét liên hệ OTT, ứng dụng OTT với khái niệm có liên quan Trước hết, OTT ứng dụng OTT công nghệ, dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông Theo đó, OTT, ứng dụng OTT công ty OTT thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng hai Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luật Viễn thông (số 41/2009/QH12) Luật Công nghệ thông tin (số 67/2006/QH11) Cũng theo Nghị định 132/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Thông tin Truyền thông rõ OTT, ứng dụng OTT công ty OTT nắm phạm vi quản lý nhà nước Bộ Thông tin Truyền thông Các đối tượng trực tiếp chịu quản lý nhà nước Bộ Thông tin Truyền thông Cho đến nay, chưa có văn luật ban hành quan nhà nước để trực tiếp điều chỉnh đối tượng: OTT, ứng dụng OTT công ty OTT Trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông, dịch vụ OTT lại xếp vào nhóm dịch vụ giá trị gia tăng Các dịch vụ OTT có đầy đủ đặc điểm dịch vụ viễn thông thuộc nhóm Chi tiết dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng trình bày phần Một dịch vụ giá trị gia tăng (value added service - VAS) thuật ngữ sử dụng phổ biến ngành công nghiệp viễn thông, dùng để dịch vụ không cốt lõi, có tính chất ngắn hạn, thời điểm Tất dịch vụ gọi thoại tiêu chuẩn truyền fax coi dịch vụ giá trị gia tăng Theo biến đổi thị trường dịch vụ viễn thông, dịch vụ coi cốt lõi ngành công nghiệp viễn thông mở rộng thêm dịch vụ tín nhắn (chữ, hình ảnh, thoại) dịch vụ liệu di động Ngoài ra, khái niệm dịch vụ giá trị gia tăng sử dụng cách tự hơn, ngành công nghiệp dịch vụ nào, dùng để dịch vụ có Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang 10 Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone Hệ thống tính cước IN/OCS-Comverse Hệ thống tính cước IN cho thuê bao trả trước sử dụng giao thức INAP phát triển từ lâu sử dụng nhiều nhà mạng có Vinaphone Tuy nhiên, nhu cầu tính cước online cho số dịch vụ data, Comverse phát triển giao thức DCCA Diameter dựa khuyến nghị RFC3588 Hệ thống tính cước Comverse thích ứng cho nhiều loại giao thức, nhiều kiểu tính cước cho loại dịch vụ khác Mô tả sơ lược hệ thống thể hình 4.12 đây: Thử nghiệm Hình 4.9 Hệ thống OCS Comverse Chi tiết DCCA Diameter thể tài liệu kỹ thuật Comverse - Hệ thống CMD NSN Mô tả vị trí server CMD mạng thể hình 4.10 đây: Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang 88 Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone GGSN GGSN GGSN OCS SGSN CMD SGSN SGSN Hình 4.10 Kết nối server CMD với phần tử mạng CMD có nhiệm vụ thu thập toàn tin cước CDRs chuyển dạng format mong muốn[9] Sau tin cước với format mong muốn gửi đến hệ thống tính cước OCS thông qua chế pushed pulled 4.2.3 Giải pháp My Contact Zone hãng Ipgallery 4.2.3.1 Giới thiệu chung IPgallery nhà cung cấp giải pháp truyền thông di động, hãng có trụ sở Atalanta – Mỹ trung tâm nghiên cứu R&D Tel Aviv IPgallery hiểu rõ khó khăn nhà mạng di động chiến với ứng dụng OTT, hãng đầu tư nhiều nhân lực, vật lực phát triển giải pháp My Contact Zone để hỗ trợ nhà mạng di động cạnh tranh với dịch vụ OTT Các tính cung cấp: - Tính thoại  Gọi VoIP người dùng MCZ  Gateway tới mạng xã hội (Skype, Facebook) để gọi đến liên lạc mạng xã hội (Ví dụ gọi tới mội người bạn online Skype)  Cuộc gọi tới mạng PSTN/GSM  Cuộc gọi video người dùng MCZ  Cuộc gọi nhóm  Cuộc gọi đến đổ chuông tất thiết bị đầu cuối (mobile, fixline, PC, Smartphone)  Chuyển gọi thiết bị Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang 89 Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone  Bảo lưu số di động khách hàng  Tất gọi tính cước, hệ thống sinh file CDR riêng biệt - Tính nhắn tin  Nhắn tin người dùng MCZ  Một ID cho tất các hoạt động nhắn tin  Một ứng dụng để gửi nhận tin nhắn cho tất liên hệ (liên hệ danh bạ di động, mạng xã hội)  Nhắn tin nhóm - Tính chia sẻ tệp tin  Chia sẻ ảnh/tệp tin nhắn tin gọi video  Chia sẻ video trực tuyến gọi nhóm - Danh bạ tổng hợp  Danh bạ MCZ tổng hợp từ danh bạ điện thoại di động danh bạ mạng xã hội  Danh bạ MCZ lưu web truy cập, lưu dễ dàng - Các tính mở rộng  Định tuyến gọi dựa vào vị trí  Cấu hình chặn gọi (blacklist/whitelist)  Định tuyến gọi nhóm broadcast gọi cho nhiều người nhận 4.2.3.2 Lợi ích Vinaphone triển khai My Contact Zone - Sở hữu giải pháp OTT với tập tính đa dạng, độc đáo, đủ sức cạnh tranh với ứng dụng OTT Các ưu điểm cụ thể sau  Triển khai dịch vụ thoại video dễ dàng  Cung cấp dịch vụ gọi VoIP cho khách hàng CVQT Các doanh nhân tin tưởng sử dụng MCZ để gọi gọi mang tính bảo mật cao Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang 90 Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone  Tương tác dễ dàng với bạn bè Facebook, Skype nhờ danh bạ tổng hợp  MCZ phát triển tảng HTML nên dễ dàng tích hợp ứng dụng sẵn có Vinaphone tích hợp banner chứa tin quảng cáo dịch vụ Vinaphone - Bảo vệ doanh thu dịch vụ gọi thoại nhắn tin truyền thống: gọi người dùng MCZ tính cước dễ dàng Vinaphone đưa gói cước cho thuê bao MCZ, từ giảm xói mòn doanh thu ứng dụng OTT gây tăng ARPU thuê bao data - Thu hút lượng khách hàng mới, đặc biệt khách hàng doanh nghiệp (SOHO, Enterprise) chí thuê bao từ nhà mạng khác - Đảm bảo chất lượng thoại Wifi (QoE over Wifi): MCZ hỗ trợ công nghệ HD-Voice (Wide band Adaptive Multi Rate) 4.2.3.3 Kiến trúc triển khai My Contact Zone Kiến trúc triển khai MCZ mô tả hình đây: Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang 91 Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone Hình 4.11 Kiến trúc triển khai MCZ Giải pháp triển khai dựa kiến trúc client-server bao gồm máy chủ ứng dụng client smartphone cài đặt ứng dụng MCZ Các thành phần giải pháp mô tả đây: - MCZ web server: sử dụng platform SDP (Websphere IBM Oracle Converged Communication Application server) Máy chủ quản lý hồ sơ thuê bao, dịch vụ thuê bao sử dụng (ví dụ video, nhạc, hình ảnh, tệp tin ) Máy chủ cung cấp giao diện GUI cho nhà mạng khách hàng tập ứng dụng web Máy chủ provisioning làm việc theo cấu hình cluster - MCZ Logic server: máy chủ ứng dụng thực tác vụ liên quan đến dịch vụ từ báo hiệu, quản lý dịch vụ đến logic Máy chủ sử dụng Plafrom SDP MCZ web server Máy chủ ứng dụng liên kết với máy chủ sở liệu, gateway mạng xã hội - MCZ Presence server: Chịu trách nhiệm thu thập lưu trữ trạng thái presence thuê bao Máy chủ thu thập thông tin từ tất mạng Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang 92 Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone thiết bị (fixed, cellular, wifi) mạng xã hội Các thông tin presence sử dụng máy chủ Logic để quản lý việc kích hoạt dịch vụ cho thuê bao - MCZ data server: Máy chủ sở liệu chịu trách nhiệm lưu trữ toàn hồ sơ thuê bao, hồ sơ dịch vụ, liệu dịch vụ nội dung khác - Social Gateway: chịu trách nhiệm kết nối mạng (fixed/cellular/mạng xã hội) Social Gateway hỗ trợ tất chức từ thoại, video, phiên liệu 4.3 Kết luận chương Vinaphone có hệ thống hạ tầng rộng lớn đại, có mạng vô tuyến phủ sóng khắp tỉnh thành, diện thích phủ sóng 3G phủ kín trung tâm thành phố, thị xã, cụm dân cư đông tiếp tục mở rộng tới phủ sóng đến hầu hết diện tích toàn lãnh thổ Ngoài ra, Vinaphone thực nhiều dự án phủ sóng biển, đảo với mục đích công ích Điều đáp ứng nhu cầu phát triển, nhu cầu khách hàng Bên cạnh mạng vô tuyến, Vinaphone có mạng IP/MPLS tốc độ cao nối trung tâm chính: HNI-HCM-DNG-CTO, có hệ thống Router/Switch kết nối lớp tới tỉnh đảm bảo truyền tải lưu lượng cho tất loại hình dịch vụ, từ thoại, SMS, dịch vụ data tốc độ cao Mạng CS Vinaphone có dung lượng cao, tổ chức theo cấu hình pool đảm bảo tính an toàn cao hoạt động Hiện thời mạng CS Vinaphone đáp ứng yêu cầu cho lưu lượng thoại, SMS dịch vụ CS Tuy nhiên xu phát triển tất yếu CS dần thay mạng chuyển mạch gói Đặc biệt, mạng PS Vinaphone có đủ thông số kỹ thuật đáp ứng phiên R7 3gpp Với đầy đủ tính kỹ thuật, dung lượng trang bị lớn, hệ thống mạng PS Vinaphone không đáp ứng nhu cầu/dịch vụ thời mà đáp ứng dịch vụ triển khai mạng PS Đây yếu tố thuận lợi cho việc triển khai dịch vụ tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu khách hàng tăng doanh thu cho doanh nghiệp Với tổng thông lượng 64G, dung lượng thực tế hệ thống tương đối nhiều Theo quan trắc lưu Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang 93 Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone lượng thực tế có SGSN dùng phần nhỏ so với khả cho phép hệ thống Bên cạnh nhu cầu phát triển dịch vụ để cạnh tranh với nhà mạng khác, với công ty phát triển dịch vụ mobile việc tận dụng sở hạ tầng mạng sẵn có cần thiết mạng Vinaphone Dựa vào ưu mình, Vinaphone hoàn toàn thực phương án kỹ thuật hợp lý sách kinh doanh có tính khả thi, tổng thể hiệu để cạnh tranh với dịch vụ OTT Như trình bày trên, Vinaphone nên chọn lựa chiến lược nước đôi chiến lược hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ OTT, đồng thời triển khai IMS/LTE, cung cấp dịch vụ IMS/LTE riêng Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang 94 Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone KẾT LUẬN Sự bùng nổ ứng dụng OTT nước gây nguy lớn đến nhà mạng di động chiếm phần lớn doanh thu dịch vụ viễn thông nhắn tin thoại Nhất chất lượng gọi OTT nâng cao tiệm cận chất lượng gọi di động truyền thống khiến doanh nghiệp viễn thông thiệt hại lớn phải đầu tư cho hạ tầng mà doanh thu dịch vụ Trong chi phí dịch vụ, doanh thu quảng cáo có dành cho doanh nghiệp sở hữu dịch vụ OTT Ngoài ra, lưu lượng sử dụng OTT tăng cao, phần mềm cung cấp thêm chức tải nhạc, xem phim trực tuyến, gửi nhận file dung lượng cao gây tắc nghẽn băng thông 3G nhà mạng Để cạnh tranh với bùng nổ dịch vụ OTT, nhiều nhà khai thác di động giới nhanh chóng áp dụng số giải pháp hạn chế truy cập, điều chỉnh sách giá để khiến dịch vụ OTT hấp dẫn hơn, thu phí nhà cung cấp dịch vụ OTT… Hiệp hội GSMA đưa giải pháp chiến lược mang tên RCS để cung cấp dịch vụ tương tự dịch vụ OTT với việc chuẩn hóa mức sâu rộng để nâng cao tính phổ biến tính tương tác cao quy mô toàn cầu Đây lợi mà nhà cung cấp dịch vụ OTT đơn lẻ có Các nhà mạng cần nhận thức doanh thu từ dịch vụ thoại, tin nhắn đạt tới ngưỡng bắt đầu có xu hướng giảm dần phổ biến chiếm lĩnh dịch vụ OTT Điều có nghĩa dòng tiền từ dịch vụ thoại tin nhắn nhà mạng ngày giảm cần phải tìm phương thức để tạo doanh thu, OTT phương thức Các nhà mạng di động cần xem OTT phương thức để tạo nguồn thu cho để bù đắp sụt giảm từ doanh thu thoại tin nhắn truyền thống có tăng trưởng vượt bậc tương lai lâu dài Các nhà mạng cần tập trung vào chiến lược OTT đa dạng để phát triển mối quan hệ dài hạn với khách hàng sẵn có Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang 95 Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone Dịch vụ OTT thường thu hút người dùng cách cung cấp dịch vụ miễn phí Nhưng cuối cách phải thu phí cách hay cách khác để trì dịch vụ, có nghĩa mô hình họ thích ứng với người sử dụng có nhiều khả làm suy giảm cảm nhận ban đầu người sử dụng dịch vụ Các nhà mạng lợi dụng điểm để làm lợi Các nhà mạng thu lợi từ xu hướng họ biết tận dụng hội Ví dụ, họ cần phải xác định họ đầu mối trung tâm việc tính cước dịch vụ với khách hàng họ Thứ hai, mạng lưới họ kết nối rộng khắp toàn cầu với nhiều nhà mạng khác Và cuối cùng, nhà mạng truyền thống cung cấp dịch vụ OTT cho khách hàng Việc khóa dịch vụ OTT chiến lược dài hạn vấp phải rủi ro Bằng cách trì mối quan hệ thu cước, nhà mạng bước thu tiền dịch vụ OTT thông qua gói cước liệu Nhưng rõ ràng cần phải mở rộng cách áp dụng nhiều chiến lược OTT xây dựng trình phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng Trong ngắn hạn trung hạn, nhà mạng nên cho phép khách hàng sử dụng dịch vụ OTT bên thứ ba Bên cạnh đó, nhà mạng nên bắt tay vào triển khai RCS-e, sau triển khai chiến lược dài hạn để cạnh tranh trực tiếp với OTT Để làm điều này, nhà mạng đưa phương thức nhằm giữ khách hàng trung thành với mạng Ngoài ra, dài hạn hay ngắn hạn, nhà mạng thể thu lợi từ dịch vụ OTT cách đặt làm cầu nối khách hàng sử dụng dịch vụ di động lưu lượng liên mạng cách gỡ bỏ rào chắn kỹ thuật Luận văn “Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone” xây dựng nhằm đưa đánh giá rõ ràng ảnh hưởng dịch vụ OTT với nhà mạng nói chung VinaPhone nói riêng, sở đề xuất phương án, giải pháp kỹ thuật sách kinh doanh có tính khả thi, tổng thể hiệu Trước xu hướng dịch vụ OTT ngày phát triển mạnh mẽ, đa dạng, chất lượng gần với dịch vụ truyền Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang 96 Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone thống, VinaPhone cần phải có kế hoạch toàn diện để bảo vệ doanh thu từ dịch vụ thoại tin nhắn SMS Để giành tín nhiệm khách hàng, Vinaphone không nên lựa chọn phương án chặn người dùng sử dụng OTT mạng 3G Vinaphone cách phản ứng tích cực, không thân thiện với khách hàng Nếu Vinaphone chặn dịch vụ OTT khiến số khách hàng rời bỏ Vinaphone để đăng ký thuê bao mạng khác có cách phản ứng mang tính xây dựng Vinaphone nên chọn lựa chiến lược nước đôi chiến lược hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ OTT; đồng thời triển khai IMS/LTE, cung cấp dịch vụ IMS/LTE riêng Thay lời kết, lần xin chân thành cảm ơn thầy cô Viện Điện tử - Viễn thông, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đặc biệt thầy giáo TS Nguyễn Hoàng Dũng người hướng dẫn khoa học trực tiếp truyền đạt cho kiến thức góp ý chi tiết để giúp hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng nghiên cứu công nghệ thời gian có hạn nên không tránh khỏi thiếu sót, mong góp ý thầy cô bạn để luận văn hoàn thiện Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang 97 Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT A ADSL Asymmetric Digital Subscriber B BICC Bearer-Independent Call Control C CP Content Provider CS Circuit switched CDR Call Detail Record D DNS Dommain Name Server G GGSN Gateway GPRS Support Node GSM Global System for Mobile H HSPA High Speed Packet Access HSS Home Subscriber Server I IM Instant Message IMS Internet Protocol Multimedia Subsystem IMSI International Mobile Subscriber Identity IPTV Internet Protocol Television ISDN Integrated Services Digital Network ISIM IMS Subsriber Identity Module ISP Internet Service Provider ISUP ISDN User Part M Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang 98 Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone MGW Media Gateway MSC Mobile Switching Center MSS Mobile Softswitch L LTE Long Term Evolution O OCS Online Charging System OTT Over The Top Content P PS Packet switched PSTN Public Switched Telephone Network Q QoS Quality of Service R RCS Rich Communication Suite RCS-e Rich Communication Suite enhanced S SIP Session Initiation Protocol SMS Short Message Services SMSC Short Message Services Center SMPP Short Message Peer-to-Peer protocol SNMP Simple Network Management Protocol V VAS Value Added Service VASP Value Added Service Provider VLR Visitor Location Register VoIP Voice over Internet Prptocol VOD Video On Demand Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang 99 Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone 123 3gpp Third Generation Partnership Project Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang 100 Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone TÀI LIỆU THAM KHẢO Andrew Thomas (2012), Winning the OTT War Strategies for Sustainable Growth, ATKearney Korea, Korea Bertin, Emmanuel, Noel Crespi, and Michel L'Hostis (2011), "A few myths about telco and OTT models.", Intelligence in Next Generation Networks, pp 512 Viện chiến lược Thông tin Truyền thông (2013), Giải pháp cho doanh nghiệp quản trị dịch vụ OTT, Bộ Thông tin Truyền thông, Việt Nam Chính phủ (2013), Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet thông tin mạng, Việt Nam Chính phủ (2011), Nghị định Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật viễn thông, Việt Nam David Goldman (2011), “You’re using more smartphone data than you think”, CNN Money, pp.1-5 GSM Association (2012), GSMA RCS IOT RCS-e Implementation Guidelines, GSMA Dương Đại Hiệp (2013), “Tiềm ứng dụng công nghệ truyền tải nội dung OTT Việt Nam”, Techdaily.vn, pp.1-8 IBM Global Business Servioes (2014), Telco 2015, IBM, USA 10 IP Gallery (2012), MyContactZone Solution Overview, IP Gallery, USA 11 Jerome Almirante (2011), VAS through OTT, Smart Communications, Singapore 12 Kineto Wireless (2013), The Telco-OTT Opportunity, Kineto, USA 13 Parmy Olson (2013), “These numbers show Facebook is trailing social messaging apps globally”, Forbes.com, pp 1-5 14 Poulos Ponderings (2012), “Earning money from OTT”, Telecomasia.net, pp.12 Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang 101 Vấn đề OTT giải pháp nhà mạng, áp dụng thực tế mạng Vinaphone 15 Stephen Shankland (2013), “Viber CEO takes on carriers' over-the-top attack”, Cnet, pp.1-3 16 Tyntec (2012), Over The Top Services How Operators can overcome the fragmentation of communication, England 17 Vinaphone (2014), Mạng chuyển mạch gói Vinaphone, Vinaphone, Việt Nam 18 Vinaphone (2014), Doanh thu dịch vụ Vinaphone, Vinaphone, Việt Nam Đỗ Thị Nhung – CB 130609 Trang 102
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề OTT và giải pháp của các nhà mạng, áp dụng thực tế trên mạng vinaphone , Vấn đề OTT và giải pháp của các nhà mạng, áp dụng thực tế trên mạng vinaphone , Vấn đề OTT và giải pháp của các nhà mạng, áp dụng thực tế trên mạng vinaphone , CHƯƠNG 1. DỊCH VỤ OTT, Hình 1.6: Bản đồ các nhân tố chính trong OTT, CHƯƠNG 2. ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH VỤ OTT ĐẾN CÁC NHÀ KHAI THÁC MẠNG DI ĐỘNG NÓI CHUNG VÀ VINAPHONE NÓI RIÊNG, Hình 2.4: Sự phân hóa của các ứng dụng OTT theo thị trường [3], CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CỦA CÁC NHÀ MẠNG, CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP TRÊN MẠNG VINAPHONE, Hình 4.3: Ví dụ minh họa Enhanced Phone Book trong RSC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay