PP day hoc va kiem tra danh gia nang luc

6 614 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 00:08

( Tài liệu tham khảo) PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC & KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY CẤP THCS MỤC TIÊU Hiểu biết vấn đề dạy học theo định hướng “Phát triển lực” học sinh (HS) cấp THCS Nắm vững số nội dung PPDH KTĐG “phát triển lực HS” dạy học cấp THCS Bước đầu áp dụng dạy học theo định hướng “Phát triển lực Nâng cao nhận thức đổi dạy học theo hướng “dạy học tích cực” Vận dụng linh hoạt đạo, hướng dẫn chuyên môn giảng dạy địa phương theo định hướng lực HS, góp phần nâng cao kết dạy học trường phổ thông NỘI DUNG CƠ BẢN Dạy học theo định hướng “Phát triển lực HS” cấp THCS; Những vấn đề đổi đồng PPDH KTĐG theo lực HS cấp THCS; TÓM TẮT NỘI DUNG: PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ĐỔI MỚI PPDH & KTĐG THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC I- Định hướng đổi đồng PPDH KTĐG giáo dục THCS 1.1 Một số hạn chế PPDH KTĐG dạy học nay: a- Về PPDH: Truyền thụ kiến thức chiều từ GV, kết hợp hỏi đáp (câu hỏi đóng); nặng lý thuyết chuyên môn thiếu gợi mở, phát huy trải nghiệm HS liên kết với đời sống xã hội - Hướng dẫn thực hành chưa tạo hội có phần hạn chế tính sáng tạo HS - Thực đổi PPDH hình thức chưa triệt để, thiếu đồng thành tố trình dạy học (mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, thiết bị GD, KTĐG); b- Về KTĐG: trọng đánh giá kết qua thực hành, đánh giá định kỳ, chưa quan tâm nhận xét đánh giá thường xuyên nhằm phát triển học tập cá nhân HS - Chủ yếu GV độc quyền KTĐG kết học tập HS - Kết đánh giá có tính chất phân loại HS HS với nhau, chưa ý động viên HS trình học tập - Mục đích nội dung KTĐG thiếu quan tâm tới GD thẩm mĩ (thái độ hành vi, tình cảm thẩm mĩ), chưa đề cập tới định hướng lực HS 1.2 Những vấn đề đổi dạy học cấp THCS theo định hướng lực (1)- Về Chương trình giáo dục: a Mục tiêu “chú trọng phát triển lực người học” (HS), mô tả thể khả vận dụng hiệu điều học lớp biết qua trải nghiệm vào trình học tập đời sống (thay cho chương trình hành tập trung vào nội dung kiến thức) + Đề cao khả vận dụng KTKN vào tình học tập gắn với thực tiễn đời sống + Cấu trúc, nội dung chương trình lựa chọn mang tính cốt lõi (không lý thuyết hàn lâm theo logic hệ thống chuyên ngành môn học) * Khái niệm “Năng lực” vấn đề rộng, với nhiều cách định nghĩa khác nhau: “Năng lực tích hợp kỹ tác động cách tự nhiên lên nội dung loại tình cho trước để giải vấn đề tình đặt ra” (Xavier Roegiers: “Khoa sư phạm tích hợp - hay làm để phát triển lực nhà trường”- NXBGD 1996) Hoặc ý kiến GS.TS Đinh Quang Báo lấy dấu hiệu từ yếu tố tạo thành khả hành động: “Năng lực khả vận dụng kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, thái độ hứng thú để hành động cách phù hợp có hiệu tình đa dạng sống” (Hội thảo: “Đổi chương trình sách giáo khoa GD phổ thông - kinh nghiệm quốc tế vận dụng vào VN” Bộ GD-ĐT tổ chức 10-12/12/1012 Hà Nội) * Trong GD theo định hướng lực HS, quan trọng xác định rõ lực cần có phát triển dạy học môn học/cấp học; gồm “năng lực chung” phát triển môn học khác “năng lực riêng” phát triển theo đặc trưng môn học * Hệ thống lực cần phát triển HS có nhiều loại khác xây dựng khái quát bao gồm bốn thành phần sau: (1)- Năng lực chuyên môn: gắn liền với khả nhận thức tâm lý vận động (2)- Năng lực phương pháp: khả cách thức tiếp nhận, sử lý chuyển hoá nhằm thực hiện, giải vấn đề hiệu (3)- Năng lực xã hội: khả giao tiếp, tương tác cộng đồng, xã hội (4)- Năng lực cá thể: chủ động, tự chủ, tự tin, khẳng định thân quan hệ ứng sử, giải vấn đề, thực nhiệm vụ hành động hay tư nhận thức * Bốn thành phần lực nêu tương ứng với mục đích học tập:“Học để hiểu biết - Học để làm việc - Học để chung sống - Học để thành người (tự khẳng định thân)” - tuyên ngôn tổ chức UNESCO, nhà sư phạm xác định “bốn cột trụ GD” mục tiêu xã hội GD nhà trường cần hướng tới b Định hướng chuẩn đầu “phẩm chất lực” Chương trình: * Phẩm chất: (1)- Yêu gia đình, yêu quê hương đất nước; (2)- Nhân ái, khoan dung; (3)- Trung thực, tự trọng, chí công vô tư; (4)- Tự lập, tự tin, tự chủ có tinh thần vượt khó; (5)- Có trách nhiệm với thân, cộng đồng đất nước, nhân loại môi trường tự nhiên; (6)- Thực nghĩa vụ đạo đức, tôn trọng chấp hành kỷ luật pháp luật * Các lực chung: phát triển từ môn học khác chương trình GD, như: (1)- Năng lực tự học; (2)- Năng lực giải vấn đề; (3)- Năng lực sáng tạo; (4)- Năng lực tự quản lý; (5)- Năng lực giao tiếp; (6)- Năng lực hợp tác; (7)- Năng lực sử dụng CNTT truyền thông; (8)- Năng lực sử dụng ngôn ngữ; (9)- Năng lực tính toán * Các lực riêng: tuỳ theo đặc trưng môn học (2)- Về PPDH: Thay đổi vai trò GV HS trình dạy học: - GV: người tổ chức, hướng dẫn HS (cá nhân, cặp đôi, nhóm, lớp) học tập thông qua hoạt động, nhằm rèn luyện phát triển nhận thức, kỹ ứng dụng học tập thực tế đời sống + Phối hợp linh hoạt PPDH tích cực, thực đổi đồng thành tố QTDH giảng dạy lớp Ứng dụng hợp lý, có hiệu CNTT dạy học + Lựa chọn số PPDH truyền thống có yếu tố phát huy tính tích cực học tập HS (thực hành, vấn đáp có tính chất mở ) + Chú trọng hướng HS phát giải vấn đề học tập bám sát thực tiễn + Đa dạng hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đặc trưng môn học, học - HS: Là chủ thể trình học tập với ý thức chủ động, tích cực sáng tạo (3)- Về KTĐG: Hướng vào phát triển lực cá nhân HS - Nội dung, phương pháp KTĐG, trọng khả vận dụng KTKN với tình khác học tập (khám phá kiến thức mới, tập thực hành) thực tế đời sống - Kết KTĐG mục tiêu học Chuẩn KTKN theo định hướng lực mục tiêu GD nhận thức thẩm mĩ HS Không có tính chất so sánh HS với - Thang đo đánh giá theo mức độ lực mức độ phát triển HS (không dựa theo nội dung kiến thức cụ thể) - Tăng cường đánh giá thường xuyên nhận xét góp ý hỗ trợ HS phát triển (gắn liền với trình dạy học), kết hợp đánh giá đầu theo mục tiêu lực - Tạo hội HS tham gia đánh giá: tự đánh giá đánh giá đồng đẳng học tập Có thể phối hợp nhà trường - gia đình - cộng đồng, KTĐG học tập HS - Tiếp nhận thông tin phản hồi HS, điều chỉnh nội dung PPDH phù hợp với khả học tập HS * Học viên yêu cầu KTĐG theo định hướng phát triển lực, để so sánh với cách thức KTĐG hành cấp THCS II- Về PPDH nhằm trọng phát triển lực HS 1.1 Yêu cầu đổi PPDH cần quan tâm tới vấn đề sau: - Tích cực hoá HS phát triển nhận thức, quan tâm rèn luyện lực giải vấn đề có tính phức hợp, gắn liền với tình thực tế sống - Trong dạy học, phát triển KTKN thông qua hoạt động thực hành ứng dụng với hình thức học tập: cá nhân, nhóm, lớp, mối quan hệ tương tác GV-HS HS-HS - Dạy học phải phát huy tính tích cực tự giác, chủ động, sáng tạo HS nhằm hình thành phát triển lực tự học có phương pháp (sử dụng SGK, tài liệu phát khám phá tri thức, ghi chép, nghe giảng có phân tích sử lý thông tin…) - Trên sở mục tiêu, NDDH đối tượng HS, linh hoạt sử dụng PPDH chung đặc trưng môn học kết hợp hình thức tổ chức, phương tiện dạy học phù hợp (sử dụng hiệu phương tiện CNTT) nhằm tổ chức hướng dẫn HS học tập thông qua hoạt động - PPDH gắn liền KTĐG trình dạy học phát triển lực HS, trọng tạo hội HS tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng có hỗ trợ GV 1.2 Biện pháp đổi PPDH (1) Cải tiến, sử dụng hợp lý PPDH truyền thống; (2) Kết hợp đa dạng PPDH, coi trọng PPDH đặc trưng môn học kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực học tập HS; (3) Thực DH theo hướng hành động tổ chức hoạt động học HS; (4) Vận dụng dạy học theo tình huống; (5) Vận dụng dạy học giải vấn đề; (6) Sử dụng hiệu phương tiện dạy học, áp dụng hợp lý CNTT DH (7) Bồi dưỡng phương pháp học tập (cách học) tích cực HS II- Về KTĐG theo lực HS biểu dấu hiệu sau: 2.1 Mục đích chủ yếu: đánh giá khả HS vận dụng KTKN vào giải vấn đề thực tiễn học tập sống 2.2 Ngữ cảnh KTĐG: Gắn với thực tế học tập sống HS 2.3 Nội dung KTĐG: Những KTKN thái độ nhiều lĩnh vực học tập tích hợp với môn học khác; thông qua nhiều hoạt động GD trải nghiệm HS sống Quy chuẩn theo mức độ phát triển lực HS 2.4 Công cụ KTĐG: Nhiệm vụ, tập tình huống, bối cảnh thực tế 2.5 Thời điểm KTĐG: thời điểm gắn liền với trình học tập HS 2.6 Kết KTĐG: Năng lực HS phụ thuộc vào độ khó nhiệm vụ học tập kết tập thực hành Mức độ nhiệm vụ tập khó, biểu lực cao II- Một số loại tập theo định hướng lực: 3.1 Bài tập học: phục vụ yêu cầu phát hiện, chiếm lĩnh tri thức luyện tập thực hành vận dụng KTKN học 3.2 Bài tập đánh giá: phục vụ kiểm tra định kỳ, đánh giá học tập cuối học kỳ, năm học 3.3 Bài tập đóng: HS lựa chọn câu trả lời dựa câu hỏi cho trước (chọn bốn) 3.4 Bài tập mở: HS thực nhiệm vụ, yêu cầu tập KTKN, thái độ trải nghiệm theo lực cá nhân không phụ thuộc sách 3.5 Các loại tập dựa mức độ nhận thức: (1)- Bài tập tái hiện: kết việc nhận biết tri thức học (2)- Bài tập vận dụng: HS sử dụng KTKN thực tập tình không biến đổi học, nhằm củng cố, rèn luyện tri thức học (3)- Bài tập giải vấn đề: đòi hỏi HS suy ngẫm, tư phân tích, tổng hợp nhằm vận dụng sáng tạo nhiệm vụ học tập có tình biến đổi thực tế sống (4)- Bài tập gắn với bối cảnh tình thực tiễn: đặt nhiệm vụ yêu cầu có tính mở, HS chủ động thực nhiệm vụ giải vấn đề phương pháp tiếp cận nội dung hình thức hoạt động khác (như “Dự án học tập”) II- Các cấp độ nhận thức học tập (dựa kết nghiên cứu Benjamin Bloom): (1) Biết: Câu hỏi mục đích kiểm tra trí nhớ, thể nhận biết, thuộc nội dung học - Biểu hiện: kể lại, mô tả tượng, phận chi tiết; làm tập thực hành từ KTKN học mức độ bình thường (2) Hiểu: Đặt yêu cầu HS vận dụng thông hiểu học, liên hệ liên kết kiến thức nhận thức nội dung học hoạt động thức hành - Biểu hiện: Hiểu ý nghĩa thông tin, biết tóm tắt nội dung theo suy nghĩ thân cách diễn đạt khác (không cần thuộc lòng theo sách), thực yêu cầu KTKN học hoạt động thực hành, đạt hiệu (3) Áp dụng: Nêu vấn đề, nhiệm vụ học tập nhằm phát triển nhận thức, kiểm tra khả sử dụng KTKN để giải vấn đề, áp dụng điều học thực tế học tập có biến đổi - Biểu hiện: Vận dụng thực KTKN học trường hợp cụ thể học liên hệ với nội dung học tập khác; áp dụng vào học thực hành có kết (4) Phân tích: Mục đích phát triển tư logic, khả phân tích phát ý nghĩa tiềm ẩn nội dung học tập, mối quan hệ kiến thức, chứng minh đưa kết luận - Biểu hiện: Dựa KTKN học để nhận xét so sánh, phân loại, nêu khác biệt phận, phần nội dung vấn đề; lí giải, phân tích sản phẩm mình, người khác (5) Đánh giá: Mục đích phát triển lực tư qua lập luận thân; lực đánh giá so sánh, phân biệt chất nội dung kiến thức dựa suy luận hợp lí - Biểu hiện: Biết phân tích tổng hợp, bình luận; chủ động trình bày nhận định ý kiến cá nhân chất vấn đề, hay kết thực hành thân người khác (6) Sáng tạo: Nhằm khơi gợi lực tư sáng tạo; giải vấn đề có tính chủ động, độc lập phát triển trí tưởng tượng; khả tạo từ điều biết, học - Biểu hiện: Ứng dụng thực tế có biến đổi, ý tưởng suy nghĩ lạ; kết độc đáo khác biệt 4.b Các dạng tập KTĐG vận dụng từ cấp độ nhận thức Benjamin Bloom (tương tự dạng tập trình bày mục II- 3.5) (1) Tái hiện: nhận biết, tái tạo KTKN tình không thay đổi (2) Hiểu vận dụng: Nắm vững ý nghĩa chất nội dung KTKN vận dụng tình biến đổi (3) Xử lý, giải vấn đề: dựa KTKN, thái độ thân, sáng tạo vận dụng hiệu (độc đáo, lạ) việc thực nhiệm vụ học tập tình biến đổi học tập thực tiễn đời sống
- Xem thêm -

Xem thêm: PP day hoc va kiem tra danh gia nang luc, PP day hoc va kiem tra danh gia nang luc, PP day hoc va kiem tra danh gia nang luc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay