Khóa luận thiết kế tủ cấp đông gió 250kg một mẻ, tủ đông tiếp xúc 1 000kg mẻ, hệ thống cấp đông IQF 500kg một h và máy đá vảy 10t 24h tại xí nghiệ đông lạnh f86 đà nẵng

106 636 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay