GIÁ TRỊ SINH học NHÓM 3

24 253 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 23:34

www.trungtamtinhoc.edu.vn GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC Nhóm 1: Phạm Thị Linh Trần Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Thu Thúy Bàn Thị Phương Diễu Buonmaha I ĐỊNH ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC THỰC TRẠNG TÀI NGUYÊN NGUYÊN NHÂN THIÊN NHIÊN PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP II- GIÁ TRỊ TRỰC TIẾP  Giá trị kinh tế trực tiếp: Phục vụ đời sống người, Con người trực tiếp khai thác sử dụng  Giá trị trực tiếp bao gồm: + Giá trị sử dụng cho tiêu thụ + Giá trị sử dụng cho sản xuất 1 Giá trị sử dụng cho tiêu thụ - Bao gồm sản phẩm tiêu dùng cho sống hàng ngày: + Củi đốt + Rau, từ rừng + Các loại sản phẩm khác tiêu dùng gia đình - Đặc điểm: + Không xuất thị trường + Đóng góp phần lớn vào sống người Thực phẩm Dược liệu Gõ củi Nước uống Tỷ lệ tiêu thụ thịt động vật hoang dã bữa ăn ngày số nước Châu Phi Thịt rừng Các sản phẩm khác Botswana Thịt rừng Các sản phẩm khác Zaire Ở Việt Nam theo thống kê (1993) ban đầu có khoảng: 73 loài thú 1,2-1,3 triệu cá Việt Nam 50 loài bò sát 130 loài chim Giá trị sử dụng cho sản xuất  Khái niệm: Là giá trị thu thông qua bán sản phẩm thu hái, khai thác từ thiên nhiên thị trường  Ví dụ: Gỗ, song mây, Cây dược liệu Hoa Thịt động vật hoang dã…  Giá trị sản xuất lớn  Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp nông nghiệp  Cơ sở để cải tiến giống vật nuôi, trồng sản xuất  Nguồn gen có khả chống chịu cao với điều kiện bất lợi tốt Giống lúa chống chịu tốt  Cung cấp nguồn dược liệu: + Nguồn gốc: loài hoang dã + Ví dụ: sâm, nấm linh chi, mật gấu, Trăn,… III GIÁ TRỊ GIÁN TIẾP TIẾP Giá trị sinh thái Giá trị khoa học giáo dục Giá trị văn hóa dân tộc học 1.Giá trị sinh thái  Hệ sinh thái là sở sinh tồn Trái Đất,   Rừng phổi xanh giới ĐDSH nhân tố trì trình sinh thái như: Quang hợp Điều hòa không khí, Nguồn nước Độ phì nhiêu đất Rừng rậm Amazon   Đa dạng sinh học tạo dịch vụ nghỉ ngơi du lịch sinh thái Nâng cao nhận thức người, giúp người gần gũi với thiên nhiên Rừng Cúc Phương Du lịch suối mooc 2.Giá trị giáo dục khoa học   Giá trị khả nâng cao kiến thức, tăng tính giáo dục vốn sống cho người Thể qua sách giáo khoa, sách khoa học  Phim ảnh giới động vật hoang dã /  Tìm hiểu thiên nhiên thông qua chuyến tham quan, nghiên cứu, khảo sát  Sự đa dạng sinh học cẩm nang để lưu giữ cho đất vận hành cách hiểu hiệu 3.Giá 3.Giá trị trị văn văn hóa hóa và dân dân tộc tộc học học  Giá trị văn hóa dân tộc học dựa tảng đạo đức kinh tế  Quan niệm: sinh vật có quyền tồn  Con người quyền tiêu diệt muôn loài  Con người phải tôn trọng, bảo vệ sống hài hòa với thiên nhiên: Phải bảo vệ giá trị đa dạng sinh học Giữ gìn giá trị sinh học cho hệ tương lai Nói không với với việc tiêu thụ động động vật hoang hoang dã Không nuôi nhốt săn bắt động vật hoang dã Chung tay bảo vệ,cứu chữa đưa động vật hoang dã tự nhiên CÂU HỎI CŨNG CỐ Câu 1: Cơ sở để ước lượng mát tài nguyên Chỉ số thu nhập quốc dân(GDP) Chỉ số chất lượng sống Cả hai phương án A B C Đúng CÂU HỎI CŨNG CỐ Câu 2: Kể tên số loại sản phẩm có giá trị trực tiếp, sản phẩm có giá trị gián tiếp mà bạn biết CÂU HỎI CŨNG CỐ Câu 3: Giá trị đa dạng sinh học thể thông qua sách giáo khoa giá trị gì? [...]... Trăn,… III GIÁ TRỊ GIÁN TIẾP TIẾP 1 Giá trị sinh thái 2 Giá trị khoa học và giáo dục 3 Giá trị văn hóa và dân tộc học 1 .Giá trị sinh thái  Hệ sinh thái là là cơ sở sinh tồn của cả Trái Đất,   Rừng chính là lá phổi xanh của thế giới ĐDSH là nhân tố duy trì các quá trình sinh thái cơ bản như: Quang hợp Điều hòa không khí, Nguồn nước Độ phì nhiêu của đất Rừng rậm Amazon   Đa dạng sinh học tạo ra... thiên nhiên thông qua chuyến tham quan, nghiên cứu, khảo sát  Sự đa dạng sinh học chính là cẩm nang để lưu giữ cho quả đất của chúng ta vận hành một cách hiểu hiệu 3 .Giá 3 .Giá trị trị văn văn hóa hóa và và dân dân tộc tộc học học  Giá trị văn hóa và dân tộc học của dựa trên nền tảng về đạo đức và kinh tế  Quan niệm: mỗi sinh vật đều có quyền tồn tại  Con người không có quyền tiêu diệt muôn loài... dân(GDP) Chỉ số chất lượng cuộc sống Cả hai phương án trên A B C Đúng CÂU HỎI CŨNG CỐ Câu 2: Kể tên một số loại sản phẩm có giá trị trực tiếp, sản phẩm có giá trị gián tiếp mà bạn biết CÂU HỎI CŨNG CỐ Câu 3: Giá trị đa dạng sinh học được thể hiện thông qua sách giáo khoa là giá trị gì? ...   Đa dạng sinh học tạo ra các dịch vụ nghỉ ngơi và du lịch sinh thái Nâng cao nhận thức của con người, giúp con người gần gũi với thiên nhiên Rừng Cúc Phương Du lịch suối mooc 2 .Giá trị giáo dục và khoa học   Giá trị này là khả năng nâng cao kiến thức, tăng tính giáo dục và vốn sống cho con người Thể hiện qua sách giáo khoa, sách khoa học  Phim ảnh về thế giới động vật hoang dã /  Tìm hiểu thiên...  Quan niệm: mỗi sinh vật đều có quyền tồn tại  Con người không có quyền tiêu diệt muôn loài  Con người phải tôn trọng, bảo vệ và sống hài hòa với thiên nhiên: Phải bảo vệ giá trị đa dạng sinh học Giữ gìn các giá trị sinh học cho thế hệ tương lai Nói không với với việc tiêu thụ động động vật hoang hoang dã Không nuôi nhốt và săn bắt động vật hoang dã Chung tay bảo vệ,cứu chữa và đưa động vật hoang
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁ TRỊ SINH học NHÓM 3 , GIÁ TRỊ SINH học NHÓM 3 , GIÁ TRỊ SINH học NHÓM 3 , Giá trị sử dụng cho tiêu thụ., Giá trị sử dụng cho sản xuất, Giá trị giáo dục và khoa học, Giá trị văn hóa và dân tộc học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay