BÁO cáo đề tài NUÔI dế mèn

19 237 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 23:34

BÁO CÁO KHOA HỌC ĐỀ TÀI: THỬ NGHIÊM NHÂN GIỐNG VÀ NUÔI DƯỠNG DẾ MÈN(GRYLLUS ASSIMILIS) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH Giảng viên hướng dẫn: Ths.Võ Văn Thiệp Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Thuý Trương Thị Vinh Huệ Nguyễn Thị Thuý Hằng Lê Thị Mai Hoá Nguyễn Thị Huyền Đại học sư phạm Sinh K55 MỞ ĐẦU I.LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI II Mục tiêu nghiên cứu  Nắm rõ tập tính, đặc điểm sinh trưởng, chu kì sống Dế than  Nhân giống thành công Dế than từ nguồn giống tự nhên Xây dựng mô hình nuôi dế Quảng Bình III Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm sinh thái, hình thái, tập tính loài Dế than Nghiên cứu khả sinh sản, tỉ lệ ghép đôi Dế than điều kiện nuôi Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố môi trường tới phát triển dế than III Phạm vi nghiên cứu Thời Địa gian: 10/2014- 4/2015 điểm: Tỉnh Quảng Bình ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ Xà HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH   Điều kiện tự nhiên Quảng bình thích hợp với nghề nuôi dế mèn: nhiệt độ trung bình năm 250C, độ ẩm không khí 70 % Tỉnh ta tỉnh nông nghiệp nên lao động có tính mùa vụ tận dụng thời gian nông nhàn để phát triển nghề nuôi dế ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Tên khoa học: Loài Gryllus assimilis Tên địa phương: Dế than Họ: Dế Mèn Bộ: Cánh thẳng Lớp: Côn trùng Ngành: Chân khớp 2.Đặc điểm hình thái Cơ thể mang đặc điểm chung côn trùng gồm phần: đầu, ngực, bụng VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU Nguồn giống Dế than ban đầu tiến hành thu bắt từ tự nhiên Sau phân loại dế than với giống dế khác Dụng cụ nuôi thức ăn cho Dế Dụng cụ nuôi •Thùng xốp loại, thùng catton có dán băng dán loại to cm cạnh đáy thùng catton •Đĩa nhựa, bình xịt nước, đất thịt nhẹ pha cát Thức ăn cho dế: •Tận dụng loại rau củ •Ngoài cho ăn thêm loại cám gà Thiết bị nghiên cứu Kính hiển vi soi nổi, cân chân không, máy vi tính PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN I CHU KÌ SINH TRƯỞNG CỦA DẾ THAN Dế than loài côn trùng biến thái không hoàn toàn, có pha phát triển Trứng Ấu trùng Thành trùng Giai đoạn trứng + Đặc điểm: Trứng pha khởi đầu trình phát triển +Cấu tạo trứng: bên trứng lớp vỏ cứng sáp cutin, tế bào chất phôi + Trứng dế từ đẻ tới lúc nở ấu trùng có phát triển kích thước, khối lượng, màu sắc, thể theo biểu đồ sau 2 Giai đoạn ấu trùng +Ấu trùng dế than lúc nở giống trưởng thành, trải qua lần lột xác để hoàn thiện thể + Sau lần lột xác kích thước khối lượng dế tăng lên Biểu đồ Sự tăng trưởng ấu trùng dế than qua giai đoạn Giai đoạn trưởng thành +Sau tích luỹ đầy đủ chất dinh dưỡng lượng ấu trùng lột xác lần cuối để biến thành dế trưởng thành + Sang giai đoạn hoạt động dinh dưỡng dế giảm hẳn +Khi dế trưởng thành sẻ phân biệt rõ dế đực dế bắt đàu bước vào thời kì ghép đôi sinh sản Hình Dế Hình Dế đực II ĐẶC TÍNH SINH SẢN CỦA DẾ THAN 1.Tỉ lệ ghép đôi Sau dế trưởng thành ta tiến hành ghép đôi với tỉ lệ khác ô thí nghiệm, xác định tỉ lệ ghép đôi hiệu nhất.sau ta thu kết bảng Bảng Kết thí nghiệm ghép đôi dế than Ô TN Tỉ lệ ghép đôi Tỉ lệ trứng  thụ  Tỉ lệ ấu trùng sống sau khi nở 1 giở tinh 1 đực ­ 1 cái 94% 91% 1 đực ­ 2 cái 98% 96% 1 đực – 3 cái 93% 90% 2 đực – 1 cái 91% 89% Từ bảng cho ta kết ghép đôi tốt tỉ lệ ghép đực /2 Khi tỉ lệ trứng thụ tinh đạt tới 98 % Một số tập tính sinh sản Dế than III ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ ẨM ĐẤT TỚI TỈ LỆ TRỨNG NỞ  Tiến hành thử nghiệm 500 trứng dế khay đất có độ ẩm khác nhau, khay 100 Kết ghi lại bảng Bảng Ảnh hưởng độ ẩm tới tỉ lệ nở trứng Khay Độ ẩm đất trứng Số ngày ấp trứng tới Tỉ lệ trứng nở nở 5% 15 25% 15% 11 85% 20% 10 97% 25% 12 82% 30% 14 35% IV ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ NUÔI ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA DẾ THAN  Bảng . Tỷ lệ thành trùng và thời gian hóa vũ của Dế than  trong các mật độ nuôi khác nhau sau 1 tháng (T = 28 – 35oC) Ô TN Số dế Tổng số dế Số lượng dế Tỉ lệ Tỉ lệ thành ban đầu sống thành trùng sống trùng 800 540 320 67,5% 40% 600 420 250 70% 41,6% 400 300 186 75% 46,5% 200 160 128 80% 64% Vậy mật độ nuôi phù hơp giai đoạn dế tuổi 3-4 1400con/m3.Khi dế lớn phải giảm mật độ V XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI DẾ TẠI QUẢNG BÌNH KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Dế Than (Gryllus assimilis) loài côn trùng thể gồm phần là: đầu, ngực, bụng phần phụ Vòng đời dế than trải qua ba pha phát triển trứng, ấu trùng, thành trùng Thời kì phát triển dế than trải qua nhiều giai đoạn, ấu trùng trải qua độ tuổi giai đoạn từ – với lần lột xác Dế than có đặc tính sinh sản hữu tính, thụ tinh trong, đẻ trứng Tỉ lệ ghép đôi 1đực/2 dế than phù hợp Tỉ lệ nở trứng phụ thuộc vào độ ẩm đất, 20 % độ ẩm tối ưu Mật độ nuôi yếu tố quan trọng việc trì phát triển quần thể dế nuôi Vậy mật độ nuôi phù hơp dế tuổi giai đoạn 3-4 1400con/m3 Với điều kiện tự nhiên khí hậu tỉnh ta xây dựng mô hình phù hơp II KIẾN NGHỊ      Khảo sát ảnh hưởng yếu nhiệt độ, ánh sáng tới phát triển dế Thử nghiệm nhiều độ ẩm khác khay đất đẻ trình ấp trứng dế Thử nghiệm khảo sát mật độ nuôi độ tuổi khác dế than Xác định ảnh hưởng loại thức ăn tới thời gian sinh trưởng Thử nghiệm loại thức ăn khác với dế để hướng tới thử nghiệm cho dế ăn loại thuốc để nâng cao chất lượng thịt dế, vừa để chữa bênh CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN  ĐàLẮNG NGHE ! [...]... dinh dưỡng và năng lượng ấu trùng lột xác lần cuối cùng để biến thành dế trưởng thành + Sang giai đoạn này hoạt động dinh dưỡng của dế giảm hẳn +Khi đó dế trưởng thành sẻ phân biệt rõ dế đực và dế cái và bắt đàu bước vào thời kì ghép đôi sinh sản Hình Dế cái Hình Dế đực II ĐẶC TÍNH SINH SẢN CỦA DẾ THAN 1.Tỉ lệ ghép đôi Sau khi dế trưởng thành ta tiến hành ghép đôi với các tỉ lệ khác nhau trong các... Bảng . Tỷ lệ thành trùng và thời gian hóa vũ của Dế than  trong các mật độ nuôi khác nhau sau 1 tháng (T = 28 – 35oC) Ô TN Số dế Tổng số dế còn Số lượng dế Tỉ lệ Tỉ lệ thành ban đầu sống thành trùng sống trùng 1 800 540 320 67,5% 40% 2 600 420 250 70% 41,6% 3 400 300 186 75% 46,5% 4 200 160 128 80% 64% Vậy mật độ nuôi phù hơp nhất trong giai đoạn dế tuổi 3-4 là 1400con/m3.Khi dế lớn hơn phải giảm mật độ V XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI DẾ TẠI QUẢNG BÌNH KẾT... độ, ánh sáng tới sự phát triển của dế Thử nghiệm nhiều độ ẩm khác của khay đất đẻ hơn trong quá trình ấp trứng dế Thử nghiệm khảo sát mật độ nuôi trên các độ tuổi khác của dế than Xác định sự ảnh hưởng của loại thức ăn tới thời gian sinh trưởng Thử nghiệm các loại thức ăn khác nhau với dế để hướng tới thử nghiệm cho dế ăn các loại lá thuốc để nâng cao chất lượng thịt dế, vừa để chữa bênh CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ... than có đặc tính sinh sản là hữu tính, thụ tinh trong, đẻ trứng Tỉ lệ ghép đôi 1đực/2 cái đối với dế than là phù hợp nhất Tỉ lệ nở trứng phụ thuộc vào độ ẩm của đất, 20 % là độ ẩm tối ưu Mật độ nuôi là yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự phát triển quần thể dế nuôi Vậy mật độ nuôi phù hơp nhất trong dế tuổi giai đoạn 3-4 là 1400con/m3 Với điều kiện tự nhiên khí hậu tỉnh ta thì xây dựng mô hình... quả trứng dế trong 5 khay đất có độ ẩm khác nhau, mỗi khay 100 quả Kết quả ghi lại trong bảng Bảng 2 Ảnh hưởng của độ ẩm tới tỉ lệ nở của trứng Khay Độ ẩm đất trứng Số ngày ấp trứng tới Tỉ lệ trứng nở khi nở 1 5% 15 25% 2 15% 11 85% 3 20% 10 97% 4 25% 12 82% 5 30% 14 35% IV ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ NUÔI ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA DẾ THAN  Bảng . Tỷ lệ thành trùng và thời gian hóa vũ của Dế than ... QUẢNG BÌNH KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Dế Than (Gryllus assimilis) là một loài côn trùng cơ thể gồm 3 phần chính là: đầu, ngực, bụng và các phần phụ Vòng đời của dế than trải qua ba pha phát triển là trứng, ấu trùng, thành trùng Thời kì phát triển của dế than trải qua nhiều giai đoạn, ấu trùng trải qua các độ tuổi giai đoạn từ 1 – 8 với 7 lần lột xác Dế than có đặc tính sinh sản là hữu tính,... Bảng 2 Kết quả thí nghiệm ghép đôi dế than Ô TN Tỉ lệ ghép đôi Tỉ lệ trứng  thụ  Tỉ lệ ấu trùng sống sau khi nở 1 giở tinh 1 1 đực ­ 1 cái 94% 91% 2 1 đực ­ 2 cái 98% 96% 3 1 đực – 3 cái 93% 90% 4 2 đực – 1 cái 91% 89% Từ bảng 2 đã cho ta kết quả ghép đôi tốt nhất là tỉ lệ ghép 1 đực /2 cái Khi đó tỉ lệ trứng thụ tinh đạt tới 98 % 2 Một số tập tính trong sinh sản của Dế than III ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ ẨM
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo đề tài NUÔI dế mèn , BÁO cáo đề tài NUÔI dế mèn , BÁO cáo đề tài NUÔI dế mèn , MỞ ĐẦU i.lý do lựa chọn đề tài, V. XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI DẾ TẠI QUẢNG BÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay