Sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ từ 1 3

27 186 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 23:10

đây là bài tập lớn do tôi Trần Đình Tuyên trường ĐHSP Huế thực hiện cho môn tâm lý học phát triển do thầy T.s Nguyễn Bá Phu hướng dẫn, bài nói về các quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ từ 1 3 tuổi và có nêu ra cách để phát triển hết khả năng ngôn ngữ cho trẻ ở từng giai đoạn độ tuổi Sự phát triển ngôn ngữ trẻ ấu nhi từ 1-3 tuổi A, Lý chọn đề tài V.I Lênin nói: “Ngôn ngữ phương tiện giao tiếp quan trọng người” Chính việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ vô quan trọng, đặc biệt với trẻ ấu nhi, giai đoạn quan trọng đời đứa trẻ Việc phát triển ngôn ngữ giai đoạn đáp ứng nhu cầu giao tiếp trẻ với người xung quanh, giúp trẻ học tập, vui chơi, phát triển hài hòa toàn diện, tạo tiền đề cho trẻ bước vào lớp học Để phát triển ngôn ngữ cho trẻ có nhiều cách, với trẻ ấu nhi, mà thứ mức “xuất phát điểm” việc làm để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ cách tốt lại vấn đề đáng suy ngẫm Như nói trên, người sinh vật xã hội Ngay từ sinh ra, đứa trẻ có nhu cầu hoạt động, giao tiếp, ứng xử với môi trường người xung quanh Nhiều nhà tâm lý học khẳng định: “nếu giao tiếp người đứa trẻ phát triển tâm lý, nhân cách ý thức tốt được” Thông qua giao tiếp, trẻ tham gia vào mối quan hệ xã hội, biểu đạt điều chúng cần, chúng muốn Xa thế, trẻ tự đối chiếu so sánh với người khác, với chuẩn mực xã hội để từ hoàn thiện thân Chẳng hạn gặp người lớn tuổi trẻ biết phải chào hỏi, phải xưng hô cho mực, phải biết tôn trọng tất người, dù họ nữa, phải người có văn hóa, đạo đức Từ đó, trẻ tích lũy vốn từ ngữ mình, sở để phát triển ngôn ngữ Làm để phát triển ngôn ngữ cho trẻ, với trẻ ấu nhi vấn đề mà em tâm đắc Bởi giai đoạn ấu nhi thời kỳ “phát cảm ngôn ngữ”, giai có nhiều điều kiện thuận lợi cho lĩnh hội ngôn ngữ Ở giai đoạn này, trẻ đạt thành tích vĩ đại mà giai đoạn trước sau có Khi bước vào tuối ấu nhi, việc nắm vững hoạt động với đồ vật việc giao tiếp với người lớn tạo biến đổi đáng kể hình thức giao tiếp Sự xuất ngôn ngữ nói kiện quan trọng, vừa thay cho vật thật, vừa phương tiện giao tiếp Đồng thời với phát triển nhu cầu giao tiếp ngôn ngữ, việc tích lũy tượng hoạt động với đồ vật mang lại có ý nghĩa to lớn phát triển ngôn ngữ trẻ Các tượng tạo sở để lĩnh hội nghĩa từ để liên kết chúng với hình ảnh vật tượng giới xung quanh Khi trẻ bước sang năm thứ đời, người ta gọi “bé lên ba nhà học nói” ngôn ngữ tích cực trẻ phát triển mạnh mẽ Tuy vậy, việc phát triển ngôn ngữ trẻ tuổi phần lớn tùy thuộc vào dạy bảo người lớn Chính vậy, việc giao tiếp người lớn với trẻ giai đoạn vô quan trọng cần thiết Và làm để giao tiếp có hiệu nhằm giúp trẻ phát triển ngôn ngữ việc bậc phụ huynh làm Đối với nhóm trẻ từ đến tuổi, qua quan sát hoạt động học hoạt động vui chơi, em thấy cháu thích hoạt động, giao tiếp, thích trò chuyện, nói chạy nhảy, nô đùa ngôn ngữ trẻ hạn chế, cháu sử dụng ngôn ngữ thụ động nhiều, nên em thấy cần phải tìm nhiều biện pháp tác động thông qua giao tiếp để kích thích ngôn ngữ trẻ phát triển Bên cạnh đó, trình tìm hiểu em nhận thấy, có nhiều người quan tâm đề cập đến vấn đề phát triển ngôn ngữ cho trẻ, việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ ấu nhi thông qua hoạt động giao tiếp chưa đào sâu, cụ thể Chính em định chọn đề tài:” Sự phát triển ngôn ngữ trẻ ấu nhi 1- tuổi” B, Nội dung Khái niệm ngôn ngữ 1.1 Ngữ ngôn Ngữ ngôn thứ tiếng dân tộc hay quốc gia Ví dụ: tiếng Anh, Việt, Pháp…v.v Ngữ ngôn bao gồm hệ thống ký hiệu, từ ngữ hệ thống quy tắc ngữ pháp Ngữ ngôn tồn cách khách quan đời sống tinh thần xã hội, sản phẩm tinh hoa văn hóa tinh thần đối tượng ngữ ngôn học – khoa học nghiên cứu thứ tiếng nói Ngữ ngôn gồm: từ vựng ngữ pháp ( quy tắc thành lập câu) Ngữ ngôn gồm loại: tiếng nói chữ viết 1.2 Ngôn ngữ Ngôn ngữ tượng xã hội – lịch sử Do sống làm việc nên người có nhu cầu giao tiếp với nhận thức thực Trong trình lao động nhau,hai trình giao tiếp nhận thức không tách rời nhau; lao động người phải thông báo cho vật hiên tượng đó, để thông báo lại phải khải quát vật tượng vào lớp, nhóm vật, tượng định, loại Ngôn ngữ đời thỏa mãn nhu cầu thống hoạt động Vậy ngôn ngữ gì? Ngôn ngữ trình cá nhân sử dụng thứ ngôn ngữ để giao tiếp, để truyền đạt vầ lĩnh hội kinh nghiệm xã hội – lịch sử, để kế hoạch hóa hoạt động mình(1) Vì thế, ngôn ngữ hoạt động tâm lý, đối tượng tâm lý học Ngôn ngữ đặc trưng cho người Sự khác biệt cá nhân ngôn ngữ thể cách phát âm, giọng điệu, cách dùng từ, cách biểu đạt nội dung tư tưởng tình cảm Quá trình hình thành ngôn ngữ cá nhân gồm ba giai đoạn: Giai đoạn 1: hình thành âm vị, hình thành kỹ xảo phát âm (có khớp hay không khớp với ngôn ngữ chung) Giai đoạn 2: Nắm từ vựng, quy tắc ngữ pháp (ngữ nghĩa, cấu tạo câu) Giai đoạn 3: Hiểu xác nghĩa, sử dụng ngữ nghĩa Từ khái niệm ta thấy ngữ ngôn ngôn ngữ có khác nhau: ngữ ngôn thể tính chung, khách quan đời sống xã hội, hình thành điều kiện xã hội, lịch sử định, công cụ để tiếp xúc tư duy, ngôn ngữ trình cá nhân sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp Ngôn ngữ hình thành đời sống cá nhân Ngữ ngôn nói chung cho dân tộc, cộng đồng ngôn ngữ mang tính chất chủ thể rõ rang Ngữ ngôn không bị thương tích thể lý ngôn ngữ bị rối loạn hay bị tổn thương Tuy khác nhau, ngôn ngữ ngữ ngôn có tác động qua lại liên hệ mật thiết với nhau: thứ tiếng nói ( ngữ ngôn ) lại tồn bên ngôn ngữ Nếu không gắn với ngôn ngữ ngữ ngôn thành “tử ngôn” Ngược lại, ngôn ngữ có không dựa vào ngữ ngôn Chức ngôn ngữ 2.1 Chức nghĩa ( chức tín hiệu ) Chức nghĩa làm cho ngôn ngữ người khác xa thông tin vật Chức nghĩa trình dùng từ, câu, để nghĩa đó, tức trình gắn từ đó, câu với vật, tượng Nhờ chức nghĩa ngôn ngữ mà biết văn hóa xã hội lịch sử loại người 2.2 Chức thông báo Gồm chức nhỏ: + Chắc thông tin: Truyền tin, báo tin (trực tiếp gián tiếp) để truyền thông tin cho người + Chức biểu cảm: Biểu thị, biểu đạt tình cảm Ví dụ: chuẩn bị học cô báo cho nghỉ, ta lập kế hoạch khác + Chức điều khiến, điều chỉnh, thúc đẩy hành động 2.3 Chức khái quát hóa Ngôn ngữ phương tiện hoạt động trí tuệ (tri giác, tu duy, tưởng tượng ) Hoạt động trí tuệ mang tính khái quát không diễn mà phải dùng ngôn ngữ làm phương tiện Chức dùng để biểu đạt nội dung tư tưởng, từ chứa đựng nội dung khái quát tư tưởng Vai trò ngôn ngữ Ngôn ngữ góp phần làm cho tâm lý người mang tính mục đích, tính xã hội tính khái quát cao Nó cố định lại kinh nghiệm lịch xã hội loài người, nhờ hệ sau kế thừa phát huy sức mạnh tinh thần thể hệ trước Do vậy, ngôn ngữ thành tố quan trọng nội dung cấu trúc tâm lý người, phần hữu hoạt động nhận thức từ thấp đến cao người 3.1 Vai trò ngôn ngữ nhận thức cảm tính - Đối với cảm giác Bằng tác động ngôn ngữ gây nên cảm giác trực tiếp Ví dụ: nói khế chua quá, gây tượng chảy nước miếng chân …v.v Bên cạnh đó, ngôn ngữ ảnh hưởng đến ngưỡng cảm giác tính nhạy cảm cảm giác gây nên ảo giác tác động ngôn ngữ Đối với tri giác Các nhà tâm lý học người lớn, phân tích thuộc tính đối tượng tri giác diễn tốt thuộc tính phát biểu thành lời Sự tham gia hệ thống tín hiệu thứ vào trình tri giác giúp cảm giác thành phần tổ hợp lại thành chỉnh thể, hình tượng trọn vẹn gắn bó với tên cụ thể Ở mức độ phát triển định người tiến hành tri giác có chủ định ( có mục đích, có kế hoạch, có phương pháp) Chất lượng quan sát không phụ thuộc vào khả tinh vi nhạy bén giác quan mà phụ thuộc nhiều vào trình độ tu duy, vào vốn kinh nghiệm, vào khả ngôn ngữ 3.2 Vai trò ngôn ngữ nhận thức lý tính - Đối với tư Nhờ có ngôn ngữ mà tư người phát triển làm cho hoạt động nhận thức đạt mức độ – mức độ lý tính, tư ngôn ngữ Sự tham gia ngôn ngữ vào tư làm cho chủ thể nhận thức hoàn cảnh có vấn đề Ngôn ngữ không phương tiện tư để giải vấn đề, mà công cụ quan trọng để người lĩnh hội, tiếp thu văn hóa xã hội, hình thành nên nhân cách người - Đối với tưởng tượng Ngôn ngữ có vai trò to lớn trình hình thành, biểu đạt trì hình ảnh mới, làm cho tưởng tượng trở thành trình ý nghĩa Trong trình này, hệ thống đường liên hệ thần kinh tạm thời tựa như bị phân giải kết hợp thành hệ thống Sự phân giải kết hợp diễn não tác dụng hệ thống tín hiệu thứ hai Qua phân tích cho thấy, ngôn ngữ có vai trò to lớn hoạt động nhận thức người Ngoài ra, ngôn ngữ tham gia tích cực vào hoạt động trí nhớ làm cho ghi nhớ, giữ gìn ghi nhớ lại người có chủ định, có ý nghĩa Đặc điểm tác động ngôn ngữ 4.1 Đặc điểm - Tính cởi mở: Cởi mở thể tối ưu nhu cầu giao tiếp người Nhưng có nhu cầu có cởi mở Tính cởi mở có hai dấu hiệu đặc trưng là: có lựa chọn phong phú nội tâm - Tính kín đáo: tính không hay trao đổi tâm tư với người khác nhu cầu, thói quen giao tiếp không tin người Ở khác tính dấu diếm, dấu diếm không tin người khác - Tính lời: tính không kiềm chế hoạt động ngôn ngữ mình; ngôn ngữ tính lựa chọn, sử dụng ngôn ngữ nhiều không lúc, chỗ không đối tượng Cá nhân có tính hay nói cần luyện khả tự kiềm chế, nhường nhịn, trân trọng đối tượng giao tiếp cần phải lựa chọn thông tin - Tính biện: thể nhà giáo, nhà diễn thuyết v.v Đặc điểm bật có thống ý chí lời nói Tính có mục đích tính thuyết phục hai dấu hiệu đặc trưng biện 4.2 Tác động ngôn ngữ - Lời nói gây biến đổi sắc thể người Ví dụ, nghe khen ngợi: tim đập mạnh, mặt đỏ; nghe lời xúc phạm người ta bực tức, lo sợ v.v - Nội dung điều ta nói phải thấu tình đạt lý, “đánh tâm lý người nghe”, cách nói hợp với đối tượng, tạo quan hệ tốt người nói người nghe, gây thái độ đồng cảm, tôn trọng, tin tưởng hiểu biết lẫn - Tác động ngôn ngữ phụ thuộc vào nhân cách người viết, người nói, vào nét mặt, cử chỉ, ánh mắt, vào trình độ đặc điểm cá nhân khác người nghe, người đọc Khái niệm phát triển Trong phép biện chứng vật, khái niệm phát triển dùng để trình vận động theo chiều hướng lên vật: từ trình độ thấp lên trình độ cao Ví dụ: trình biến đổi giống loài từ bậc thấp lên bậc cao; trình hình thành ngôn ngữ loài người từ chưa biết nói đến biết nói, từ nói vài từ “à…ư…” đến nói lưu loát: trình thay lẫn hình thức thức tổ chức xã hội loài người: từ hình thức tổ chức xã hội thị tộc, lạc sơ khai thời nguyên thuỷ lên hình thức tổ chức xã hội cao hình thức tổ chức tộc, dân tộc ; trình thay lẫn hệ kỹ thuật theo hướng ngày hoàn thiện Sự hình thành phát triển ngôn ngữ trẻ 1-3 tuổi 6.1 Sự hình thành ngôn ngữ Song song với hoạt động công cụ, phát triển ngôn ngữ trẻ lứa tuổi – tuổi thành tựu bật Hứng thú trẻ ngày tăng với hoạt động đồ vật, ngày kích thích trẻ hướng tới người lớn, mở rộng giao tiếp với người lớn Tuổi ấu nhi thời kỳ nhạy cảm phát triển ngôn ngữ, thời kỳ lĩnh hội ngôn ngữ diễn có hiệu “ thỏ thẻ trẻ lên 3” Năm thứ trẻ có khoảng 30 – 40 từ, sang năm thứ trẻ có khoảng 300 từ, lên năm tuổi trẻ có khoảng 1500 từ Theo L.X Vugotxky, việc trẻ sử dụng công cụ khỉ (trong thực nghiệm Keler) chúng giai đoạn phát triển tiền ngôn ngữ Nhưng sau ngôn ngữ trẻ xuất đưa vào sử dụng việc sử dụng công cụ trẻ đổi hoàn toàn, khắc phục qui luật sẵn có lần tạo hình thức sử dụng công cụ đặc trưng cho loài người Từ thời điểm này, trẻ nhỏ với giúp đỡ ngôn ngữ, bắt đầu làm tình huống, làm chủ hành vi thân, xuất hình thức tổ chức hành vi hoàn toàn quan hệ với môi trường Đứa trẻ điều kiện nảy sinh dạng hành vi đặc trưng cho loài người, tách rời hỏi dạng hành vi động vật, phát triển trí tuệ sau dó mang tính chất lao động – hình thức sử dụng công cụ loài người Trong số cải tổ hành vi có tính chất động vật nhờ có ngôn ngữ, L.X Vugotxki đặc biệt ý đến hai khía cạnh + Thứ nhất: nhờ ngôn ngữ, thao tác thực hành trẻ ngày giảm bớt tính ngẫu nhiên tính trực tiếp động vật Hoạt động trí tuệ cấp cao trẻ triển khai theo hai phần nhau: phần đầu, hành động thực bình diện ngôn ngữ, phần sau triển khai vận động thực tiễn Thao tác trực tiếp thay trình tâm lý phức tạp Những cấu trúc tâm lý hoàn toàn động vật + Thứ hai: nhờ ngôn ngữ, hành vi cá nhân đưa vào đối tượng kiện có tính chất định Các từ ngữ hướng vào việc giải vấn đề không liên quan đến đối tượng mà liên quan đến hành vi đứa trẻ Nhờ ngôn ngữ, lần đâu tiên đứa trẻ quan hệ với thân yếu tố khách quan, đối tượng, làm kiểm soát làm chủ hành vi vật Như vậy, hành động trẻ em có tham gia công cụ ký hiệu, tạo công cụ kép, hướng vào đối tượng hướng vào chủ thể Hoạt động ngôn ngữ, tác động tâm vật lý vừa triển khai đồng thời, vừa trộn lẫn với L.X Vugotxki gọi đặc điểm đặc trưng hành động công cụ trẻ em “ tổ hợp hành động”, giống 6.2.4 Vai trò ngôn ngữ việc phát triển thể lực Để phát triển thể lực cho trẻ cần kết hợp nhiều phương pháp khác nhau, đó, ngôn ngữ đóng góp vai trò quan trọng đáng kể Trong hoạt động góp phần phát triển thể lực trò chơi vận động, thể dục, chế độ ăn giáo viên cần dùng đến ngôn ngữ để hướng dẫn trẻ thực tốt yêu cầu cần đạt Hoạt động nói liên quan đến quan hô hấp, thính giác, máy phát âm Quá trình phát âm trình rèn luyện máy cấu âm, rèn luyện phổi, khí quản phận khác thể Để lực tốt cần có chế độ vệ sinh hợp lí Ngôn ngữ tham gia vào trình chăm sóc vệ sinh để trẻ phát triển thể lực Sự phát triển ngôn ngữ trẻ theo lứa tuổi 7.1 Những đặc điểm thể phát triển ngôn ngữ cho trẻ tuổi Hầu hết trẻ độ tuổi thường hiểu rõ 50 từ đặt từ gần để hiểu câu ngắn, nhiều không xác Vì trẻ có trí thông minh vượt trội khó mà nói nhiều tuổi Các bé trai thường phát triển ngôn ngữ chậm so với bé gái Và trẻ bắt đầu biết nói, thường tên từ ngữ quen thuộc dễ phát âm “ba, má, anh, ăn,…” Bố mẹ người hiểu tiếng mà trẻ phát ban đầu, trẻ thường bỏ qua thay đổi âm định Ví dụ trẻ hay bỏ phụ âm d, t, b,… hay nguyên âm o, e, a, i, u, nên nghe theo cường điệu âm hiểu được, nghe rõ chưa Bố mẹ tìm hiểu thêm để hiểu rõ lời nói trẻ ngày qua ngày, đoán điều trẻ muốn thông qua cử trẻ Và dù có làm gì, đừng chế nhạo trẻ trẻ nói sai, cho trẻ thêm thời gian để thể điều trẻ muốn nói sau bố mẹ hỏi lại cách phát âm cách xác chậm rãi từ mà trẻ muốn nói Bằng cách kiên nhẫn vậy, khả ngôn ngữ trẻ phát triển cách nhanh chóng Khi trẻ 18 tháng tuổi, trẻ bắt đầu biết nói vài động từ “đi, ăn, lên, xuống, ngoài,…” Và tuổi, trẻ gần làm chủ lời nói Lúc đầu, trẻ tự tạo câu nói riêng cách kết hợp từ với cử thể, trẻ càu nhàu, lẩm bẩm để thể bố mẹ hiểu không ý trẻ Trẻ vào đồ vật nói “bóng” theo cách riêng trẻ, để bố mẹ hiểu trẻ muốn bố mẹ lăng bóng tới cho trẻ Hoặc trẻ biết cách thể thắc mắc cách lên giọng nói câu hỏi Và chẳng lâu đâu, trẻ bắt đầu kết hợp từ lại với “uống sữa, ném bóng hay gì,…” Và bước vào giai đoạn bố mẹ đối mặt với nhiều thử thách 7.2 Sự phát triển ngôn ngữ trẻ tuổi Bé tuổi có vốn từ vựng “cuốn từ điển nhỏ” Giai đoạn này, để phát triển ngôn ngữ cho trẻ, mẹ nên kiên nhẫn cách chỉnh lỗi ngữ pháp bổ sung từ vựng cho trẻ Ở tuổi này, vốn từ trẻ đà phát triển nhanh chóng Bé tuổi biết khoảng 50 đến 75 từ bắt đầu biết xâu chuỗi lại với thành cụm từ câu Các bé tuổi thường dùng cấu trúc đơn giản gồm từ: danh từ động từ “Con ngủ”, “Uống sữa” Qua thời gian, trẻ bắt đầu thể câu dài Nếu bạn thường dùng 20 từ, có biểu chậm bạn bè việc phát triển ngôn ngữ, bạn nên đưa trẻ kiểm tra thính giác Những câu trẻ nói thường ngắn thường dùng để nhấn mạnh như: “Mẹ giúp con”, “Ba chơi bóng” Trước tuổi học, trẻ có xu hướng lặp lại từ trẻ thường nghe thấy “Tạm biệt” “Hết rồi!!!”, bạn nên cẩn thận nói chuyện trước mặt bé Nếu quan tâm phát triển đắn từ năm đầu đời, khả ngôn ngữ bé tuổi bộc lộ rõ bé đến tuổi học Ảnh minh họa: Nguồn internet 7.3 Sự phát tiển ngôn ngữ trẻ tuổi “Thỏ thẻ trẻ lên ba", "Trẻ lên ba, nhà học nói” câu tục ngữ muốn nhấn mạnh đến đặc trưng ngôn ngữ năm thứ đứa trẻ, thời điểm thời điểm khả ngôn ngữ trẻ phát triển vượt bậc so với giai đoạn trước Ảnh minh họa: Nguồn internet - Trẻ hiểu đến 50 000 từ hầu hết kỹ giao tiếp cần thiết cần cho giao tiếp xã hội Trong giai đoạn này, tháng trẻ lại tự bổ sung thêm nhiều từ Trẻ tuổi ngân nga số giai điệu đơn giản hát Trẻ biết kể chuyện, cấu trúc chưa xác Ngoài trẻ đếm chưa hiểu rõ khải niệm số lượng Khi bước vào tuổi thứ ba, bé yêu bạn biết đặt câu hỏi bày tỏ ý kiến khiến bạn đôi lúc phải kinh ngạc người mẹ tâm chị chuẩn bị quần áo cho học, cô bé nói “Theo là, hôm mặc màu hồng” Và lúc này, bé học cách yêu cầu, cách lịch nhờ bố mẹ, anh chị lấy biết dùng từ “làm ơn” Chúng nói việc tương lai nhắc lại qua, bạn phải phá lên cười buổi sáng bé tâm với bạn mai bé thích làm bác sỹ, hay giáo viên đơn giản bé thấy cô giáo thật xinh hay bác sỹ chữa bệnh giúp người Lúc trẻ nói câu đầy đủ (có đủ chủ vị ngữ động từ), sau hoàn thiện với câu kép, có thán từ ngộ nghĩnh bé cầm điện thoại lên nói dõng dạc “Alo….mẹ Na à, nhé…ừ ừ, sao, kẹt xe à….nhanh lên nhé” thật Chúng biết “hứa hẹn” cách người lớn bạn yêu cầu bé thức dậy đến lớp, bé nói gọn lỏn “con hứa phút dậy” Hơn nữa, bé yêu bạn lúc biết đặt yêu cầu, bạn dẫn bé vào hàng tạp hóa mua bim bim, bé vào snack khoai tây bé ưa thích nói “Mua tây tây”(Mua khoai tây) Và không đơn giản, bé bắt đầu biết nói dối, bé gây lỗi bé biết cách đổ lỗi cho anh trai, hay người xung quanh mà bé biết… Từ tuổi trở đi, bé yêu bạn tiếp tục mở rộng vốn từ, hoàn thiện pháp nâng cao khả sử dụng ngôn ngữ Bé yêu bạn nhớ giai điệu lời ca hát ngắn, bé thích xem quảng cáo ngân nga theo câu slogan nhà cung cấp Nếu trêu đùa, bé biết phản ứng với tên gọi mình, chẳng hạn gọi bé “Mimi mít ướt”, bé phản ứng “Con Mimi mít ướt” Nếu bạn đưa bé ngoài, tuổi lên ba, bé thích giao tiếp, nhận diện màu sắc reo hò lên “Kia màu xanh, màu vàng…” cách thích thú Thậm chí, số từ bé sử dụng lúc nghĩa khiến người đối diện không hiểu Ảnh minh họa: Nguồn internet Tuy nhiên vốn từ trẻ khác nhau, chênh xa có trẻ từ vài trăm từ có trẻ tới vài ngàn từ với trường hợp cụ thể Trong trình phát triển, số trẻ gặp khó khăn phát triển ngôn ngữ hiểu ý nghĩa lời nói người khác lại không nói từ câu để thể nhu cầu hiểu biết Nếu bé yêu bạn tuổi mà vốn từ cháu nghèo nàn, chưa biết cách phối hợp từ để thể nhu cầu bé, đặc biệt bé không hòa nhập giao tiếp với bạn bè nhiều người bé gặp bất thường giao tiếp, lúc bạn phải gặp chuyên gia tâm lý để xác định bé có bị chậm phát triển trí tuệ, có mắc chứng tự kỷ có vấn đề với thính lực hay hoảng sợ lo âu… Kết luận phạm Để giúp cho trẻ gia tăng kỹ giao tiếp phát triển ngôn ngữ, phụ huynh nên thực số phương pháp khuyến khích lời nói cho trẻ, phương pháp nên xây dựng thành thói quen hàng ngày & thực mặc quần áo cho trẻ, ăn uống, vui chơi, tắm,trước ngủ… Sau số phương pháp chuyên viên Âm ngữ trị liệu cung cấp cho phụ huynh nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ : Ảnh minh họa: Nguồn internet Làm mẫu : phương pháp quan trọng nhứt, mẫu lời nói tốt cho trẻ.Trẻ cần nghe bắt chước lời nói bạn, bạn cần nói với trẻ bạn làm bạn chơi với trẻ hay sinh hoạt hàng ngày Ví dụ: " Con chải đầu “,Mẹ nấu cơm cho " Hầu hết trẻ chưa thể phát âm xác nhiều từ lúc trẻ cố gắng nói từ tốt Bạn nên nói xác để trẻ bắt chước & bạn không nên nói giọng trẻ con, giọng nũng nịu với trẻ Mở rộng – Khi trẻ gọi tên hay nói từ đơn, bạn nên mở rộng từ thành câu Ví dụ : trẻ nói “chó” bạn nói “ chó chạy “ , trẻ nói “ “ bạn nói “ muốn chơi “ Bắt chước - Trẻ nhỏ thích bắt chước , bạn nên bắt đầu cách bắt chước mà trẻ làm được, điều vui nhộn, ví dụ bắt chước mặt hay âm khác thường.Bạn nên kết hợp cử bắt chước hát Ví dụ: hát “ vịt xòe cánh ” bắt chước tiếng kêu thú vật ( mèo kêu “ meo.meo ”, chó sủa “ gâu, gâu ” ) Sự lựa chọn – Bạn nên cho trẻ lựa chọn bữa ăn chơi để khuyên khích trẻ sử dụng cử hay phát âm để thể nhu cầu hay mong muốn trẻ Ví dụ trẻ em tay phía tủ lạnh trẻ đói, bạn nên cho trẻ lựa chọn cách bạn cầm ly trẻ lên, vào sữa nước cam, bạn hỏi “ đói ?” “ muốn sữa hay nước cam” Nhắc nhở - Bạn nhắc nhở cách sử dụng âm thanh, cử lựa chọn Ví dụ, bạn muốn trẻ nói “ “, bạn nên hướng dẫn cho trẻ dấu hiệu để nói từ “ “ lời nhắc nhở ,bạn nhắc nhở cách nói âm ban đầu từ để nhắc nhở trẻ, ví dụ bạn nghe trẻ nói "sữa",bạn nói "Ssssss" lời nhắc Nói song song - Khi bạn chơi với trẻ trẻ ăn, tắm rửa… , bạn nên nói chuyện với trẻ trẻ làm Ví dụ, "Con xây tào lâu đài lớn Con chồng khối lên “hay “ Con ăn chuối.Chuối ngon quá! “ Chờ đợi/ Giữ lại – Phương pháp tốt nhứt bạn biết trẻ biết từ không chịu nói Trước tiên , bạn cho trẻ có thời gian để trả lời trước bạn đưa trẻ đồ chơi hay thức ăn trẻ muốn ,có thể trẻ cần thêm thời gian để trả lời bạn giữ vật lại, không đưa cho trẻ vật trẻ thich & chờ đến trẻ trả lời lời nói hay cử Ngôn ngữ ký hiệu – nói trẻ kết hợp với cử để diễn tả, dấu hiệu giúp giảm bớt thất vọng trẻ cho trẻ cách để đạt điều trẻ mong muốn Giao tiếp hình ảnh - Bạn sử dụng hình ảnh đồ vật hoạt động để trẻ vào điều trẻ muốn Ví dụ: bạn làm sổ giao tiếp, hình chụp hoạt động hàng ngày ( hình đánh răng, rửa mặt,đi học …) hình ảnh thực phẩm cắt từ tạp chí… , bạn dán băng dính phía sau hình ảnh vào sổ giao tiếp Khi trẻ có nhu cầu gì, trẻ lấy hình ảnh từ sổ giao tiếp trao cho bạn Đặt câu hỏi – Bạn nên hỏi câu hỏi mở, không nên hỏi câu hỏi dạng “ Có/không “ Câu hỏi mở sử dụng để bắt đầu trò chuyện với trẻ Ví dụ " Ba đâu?" hay "Trưa muốn ăn ?" Nếu trẻ không trả lời, bạn trả lời cho trẻ "Ba làm “ "Trưa ăn thịt bò “ Tính lạ - Bạn làm lạ, bất ngờ trò chơi hay thói quen hàng ngày trẻ để trẻ phản ứng ,trả lời Ví dụ: đánh răng, bạn trao cho trẻ lược chờ xem trẻ phản ứng sao, trẻ không phản ứng, bạn nói với trẻ :” không dùng lược để đánh răng, dùng bàn chải đánh để đánh “ Tính hay quên – Bạn giả không nhớ điều nhằm tạo hội cho trẻ nhớ điều bày tỏ ý kiến Ví dụ, bạn muốn uống sữa, bạn đặt ly trẻ bàn đặt sữa tầm tay, bạn không đổ sữa Hoặc bạn hát hát "ba thương giống… " bạn quên nói từ "mẹ" , trẻ cố gắng để nói điền vào từ “ mẹ” mà bạn quên Nói mình- bạn nên thường xuyên thực phương pháp , bạn nói việc bạn làm Ví dụ : “ Mẹ giặt quần áo cho “, “ Mẹ rửa rau, mẹ làm rau trộn cho “ Diễn giải – Bạn nên sử dụng ngôn ngữ đơn giản để yêu cầu với trẻ nhỏ , không nên giải thích dài dòng, khó hiểu Ví dụ : bạn nói đơn giản” mặc áo lạnh vào “ thay nói "Con mặc áo lạnh vào đườngg lạnh chúng đến nhà bà ngoại” Đặt thứ xa tầm với trẻ - Thay đặt ly sữa bàn, tầm nhìn tầm tay trẻ, bạn nên đưa ly sữa xa tầm tay trẻ để trẻ bày tỏ ý muốn cử hay lời nói Bạn làm tương tự với đồ chơi trẻ ưa thích Bên cạnh qua giai đoạn người lớn cần ý ý sau để phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua lứa tuổi: + Phát triển ngôn ngữ cho trẻ tuổi Bước nhảy vọt phát triển đòi hỏi bố mẹ nên thay đổi cách trò chuyện với trẻ ngôn ngữ cách nói chuyện người xung quanh Ví dụ nói chủ đề mà bé phấn khích, bố mẹ điều chỉnh âm lượng nói chuyện đủ để người nghe được, dùng cách phát âm chữ, chẳng hạn như: “Mình có nên ghé qua để mua K-E-M không anh?” Bên cạnh đó, trẻ độ tuổi thích trò chuyện, bố mẹ ngồi nói chuyện với chúng, chúng tỏ hào hứng phản hồi lại nhanh nhiều hình thức vỗ tay, cười, nói bập bẹ ê a vài chữ,… Bố mẹ thường hay cảm thấy trẻ nói hay tự hát hát với âm lượng to nhằm thu hút ý trẻ Thật không cần phải khó khăn vậy, thay vào đó, bố mẹ nói nói chậm rãi từ một, sử dụng từ ngữ đơn giản đặc biệt câu nói phải ngắn thôi, đừng nói dài trẻ tiếp thu kịp Bố mẹ bắt đầu việc dạy cho trẻ biết xác tên phận thể tay, chân, mặt, mũi, miệng, bụng, đầu gối,… Bằng cách vậy, bố mẹ giúp trẻ giảm tối thiểu nhầm lẫn ngôn ngữ + Khuyến khích trẻ tuổi nói câu hoàn chỉnh - Nên mở rộng cụm từ câu trả lời bạn dựa từ trẻ vừa nói, ví dụ: “Con muốn mẹ giúp mang vớ phải không?”, “được ba chơi bóng với nhé” - Không nên chỉnh ngữ pháp trẻ sớm để lỗi thời điểm này, bạn nên tình cờ lặp lại câu trẻ vừa nói dùng từ - Không nên nhấn mạnh bắt trẻ lặp lại câu đầy đủ như: “Con nói: Mẹ giúp mang vớ”, điều khiến bé thất vọng phá vỡ phát triển bình thường trẻ - Thường xuyên đọc sách cho trẻ nghe cách tương tác, hỏi trẻ trẻ thấy sách đố trẻ xảy để phát triển ngôn ngữ cho trẻ + Giúp trẻ tuổi phát triển ngôn ngữ Cha mẹ - người thầy tuyệt vời giúp trẻ phát triển tư ngôn ngữ tuổi lên ba: Dòng chảy ngôn ngữ cần phải liên tục, cha mẹ người quan trọng để giúp phát triển thông qua hoạt động trò chuyện, ôm ấp, hát ru Lúc này, bạn tận dụng khoảng thời gian chơi với hàng ngày để quan sát sử dụng ngôn ngữ để giúp bé hiểu tham gia vào thứ diễn xung quanh bé Ví dụ như, bé kể tên hầu hết vật dụng quen thuộc bé tự hỏi “Đây gì?” bé gọi tên chúng Bạn giúp bé mở rộng vốn từ cách cung cấp thêm từ bé không yêu cầu Chẳng hạn, bé vào xe nói “Xe tô”, bạn trả lời “Đúng rồi, xe màu xám to Con nhìn xem bề mặt xe sáng bóng nào” Hoặc bé giúp bạn hái hoa, miêu tả hoa bé thu nhặt được: “Đó cúc trắng vàng đẹp, mào gà đỏ chót” Bạn giúp bé sử dụng từ để diễn tả vật ý kiến bé nhận Khi bé mô tả “quái vật” giấc mơ, ví dụ, hỏi bé quái vật giận hay thân thiện Hỏi bé màu sắc quái vật, nơi có bạn hay không Điều không giúp bạn dùng từ mà khái niệm trừu tượng Bạn thường xuyên có thói quen sửa phát âm sai cho bé, hình thành thói quen tư việc diễn xung quanh bé cách tự nhiên Ảnh minh họa: Nguồn internet Giao tiếp với bạn bè, cách bé thực hành ngôn ngữ tốt nhất: Khi bé yêu bạn tham gia vào nhóm trẻ gia đình bạn bè tuổi nhà trẻ, bé có nhiều hội để trò chuyện với trẻ khác phát triển khả giao tiếp bé Khi lên ba, bé yêu học cách chia sẻ nên bé cần phát triển khả truyền đạt nhu cầu, chơi với bạn bè, trẻ sớm học cách truyền tải suy nghĩ, cảm giác thành lời Khi chơi đồ hàng, hay đóng kịch với gấu cưng, em búp bê với bạn bè, bé gia tăng trí tưởng tượng nâng cao khả giao tiếp với người xung quanh Tuy nhiên, bạn đừng bỏ mặc bé yêu với bạn bè mà bé tới sân chơi hay công viên khuyến khích bé giao tiếp với nhiều bạn khác Sử dụng trò chơi để kích hoạt ngôn ngữ cho bé yêu bạn: Có nhiều cách thức bạn giúp bé yêu phát triển tư ngôn ngữ, không ngoại trừ thói quen sử dụng trò chơi lợi ích trò chơi mang lại cho bé vô lớn Các trò chơi ghép nối-các trò chơi dạy cho trẻ cách miêu tả thứ chúng tìm kiếm; hát-khi trẻ hát hát lại hát, lúc chúng tập nói; đọc-việc đọc giúp trẻ nhận biết từ ngữ pháp; nấu ăn-hãy tạo công thức nấu ăn đơn giản yêu cầu trẻ làm theo bước nấu ăn cho trẻ thấy ngôn ngữ có trật tự định trò bịt mắt miêu tả đồ vật giúp trẻ nghĩ việc làm miêu tả chúng lời Bạn sử dụng tranh đặt câu hỏi cho bé, sử dụng câu chuyện thơ hát để đặt câu hỏi liên quan đến nội dung nhân vật, bạn đóng vai nhân vật hoạt hình, vật trẻ yêu thích để trẻ tự kể câu chuyện xung quanh nhân vật Hãy kiên nhẫn, lời khuyên chuyên gia cho bậc cha mẹ muốn lựa chọn phương pháp phát triển ngôn ngữ cho đứa thân yêu tuổi lên ba, lúc hết, lúc này, bé yêu bạn cần bạn phải hiểu bé, chọn cho cách tương tác tốt cho việc tạo nên đứa trẻ thông minh, có kỹ ngôn ngữ hoàn hảo - Trẻ trả lời câu hỏi (ai, nơi đâu nào) thường xuyên đặt câu hỏi cho người lớn Trẻ sử dụng câu có từ 3-4 từ trở lên, sử dụng từ để diễn đạt quan sát, ý nghĩa, ý tưởng Trẻ hiểu khái niệm thời gian đơn giản (hôm qua, ăn trưa, tối nay) nhận biết màu sắc, tên gọi, địa Tài liệu tham khảo: (1) Phạm Tất Dong, Nguyễn Hải Khoát, Nguyễn Quang Uẩn: TLHĐC, NXB HN, 1995 (2) Tâm lý học đại cương: PGS-TS Nguyễn Văn Bắc (ĐHSP – ĐH Huế) (3) Xem thêm : http://loigiaihay.com/phat-trien-la-gi-cho-vidu-tang-truong-va-phat-trien-co-moi-quan-he-nao-cho-vi-duc126a20395.html#ixzz4LcmvdXwo (4) www.huecdt.edu.vn/ /Lyluanvaphuongphapphattrienngonngucho treem.PDF (5) www.kidscenter.com.vn/2015/04/phat-trien-ngon-ngu-cho-tre1-tuoi.htm (6) www.marrybaby.vn › Sau sinh › Sự phát triển trẻ mầm non mangthai.vn › Mẫu giáo › Các vấn đề phát triển › Trí tuệ (7) www.benhviennhi.org.vn/news/detail/ /huong-dan-giup-be-phattrien-ngon-ngu.htm [...]... quan tâm phát triển đúng đắn từ những năm đầu đời, khả năng ngôn ngữ của bé 2 tuổi sẽ bộc lộ rõ khi bé đến tuổi đi học Ảnh minh họa: Nguồn internet 7 .3 Sự phát tiển ngôn ngữ ở trẻ 3 tuổi “Thỏ thẻ như trẻ lên ba", "Trẻ lên ba, cả nhà học nói” là những câu tục ngữ muốn nhấn mạnh đến đặc trưng ngôn ngữ ở năm thứ 3 của một đứa trẻ, bởi vì thời điểm này là thời điểm khả năng ngôn ngữ của trẻ phát triển vượt...như “tổ hợp từ và “tổ hợp ngôn ngữ của trẻ, đã được mô tả trong các công trình nghiên cứu của E.Claparet và của J.Piaget 6.2 Vai trò phát triển ngôn ngữ của trẻ 6.2 .1 Vai trò của ngôn ngữ đối với việc phát triển trí tuệ Ngôn ngữ có vai trò rất lớn trong việc phát triển trí tuệ cho trẻ Ngôn ngữ là phương tiện nhận thức thế giới xung quanh, là cơ sở của mọi sự suy nghĩ, là công cụ của tư duy Trẻ có nhu... tầm với của trẻ - Thay vì đặt ly sữa trên bàn, trong tầm nhìn và tầm tay của trẻ, bạn nên đưa ly sữa ra xa tầm tay của trẻ để trẻ bày tỏ ý muốn bằng cử chỉ hay lời nói Bạn có thể làm tương tự với đồ chơi trẻ ưa thích Bên cạnh đó qua từng giai đoạn người lớn cần chú ý những ý sau để phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua từng lứa tuổi: + Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 1 tuổi Bước nhảy vọt về sự phát triển này đòi... dùng đúng từ - Không nên nhấn mạnh và bắt trẻ lặp lại một câu đầy đủ như: “Con hãy nói: Mẹ giúp con mang vớ”, điều này chỉ khiến bé con thất vọng và phá vỡ sự phát triển bình thường của trẻ - Thường xuyên đọc sách cho trẻ nghe bằng cách tương tác, hỏi trẻ những gì trẻ thấy trong sách hoặc đố trẻ những gì sẽ xảy ra tiếp theo để phát triển ngôn ngữ cho trẻ + Giúp trẻ 3 tuổi phát triển ngôn ngữ Cha mẹ... như một “cuốn từ điển nhỏ” Giai đoạn này, để phát triển ngôn ngữ cho trẻ, mẹ nên kiên nhẫn trong cách chỉnh lỗi ngữ pháp và bổ sung từ vựng cho trẻ Ở tuổi này, vốn từ của trẻ đang trên đà phát triển nhanh chóng Bé 2 tuổi biết khoảng 50 đến 75 từ và bắt đầu biết xâu chuỗi lại với nhau thành cụm từ và câu Các bé 2 tuổi thường dùng những cấu trúc đơn giản chỉ gồm 2 từ: danh từ và động từ như “Con ngủ”,... Thông qua ngôn ngữ, lời nói của người lớn, trẻ làm quen với các sự vật, hiện tượng và hiểu những đặc điểm, tính chất, cấu tạo, công dụng của chúng và trẻ học được từ tương ứng (từ và hình ảnh trực quan đi vào nhận thức của trẻ cùng một lúc) Ngôn ngữ giúp trẻ mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh Từ ngữ giúp cho việc củng cố những biểu tượng đã được hình thành + + Sự phát triển của ngôn ngữ giúp... chăm sóc vệ sinh để trẻ phát triển thể lực 7 Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ theo từng lứa tuổi 7 .1 Những đặc điểm thể hiện sự phát triển ngôn ngữ cho trẻ 1 tuổi Hầu hết trẻ ở độ tuổi này thường có thể hiểu rõ được ít nhất 50 từ và có thể đặt 2 từ gần nhau để hiểu 1 câu ngắn, mặc dù nhiều khi không được chính xác lắm Vì ngay cả khi đối với những trẻ có trí thông minh vượt trội thì cũng khó mà có thể nói... nói của trẻ ngày qua ngày, có thể đoán được điều trẻ muốn thông qua cử chỉ của trẻ Và dù có làm gì, thì đừng chế nhạo trẻ khi trẻ nói sai, hãy cho trẻ thêm thời gian để thể hiện điều trẻ muốn nói và sau đó bố mẹ có thể hỏi lại bằng cách phát âm 1 cách chính xác và chậm rãi từ mà trẻ muốn nói Bằng cách kiên nhẫn như vậy, khả năng ngôn ngữ của trẻ sẽ phát triển một cách nhanh chóng Khi trẻ được 18 tháng... thích trẻ tích cực, sáng tạo hoạt động trí tuệ - Có nhiều phương tiện để nhận thức thế giới xung quanh nhưng ngôn ngữ là phương tiện nhận thức hữu hiệu Thông qua ngôn ngữ trẻ nhận thức thế giới xung quanh chính xác, rõ ràng, sâu và rộng Ngôn ngữ giúp trẻ tích cực, sáng tạo trong hoạt động trí tuệ do vậy việc phát triển trí tuệ không thể tách rời với việc phát triển ngôn ngữ 6.2.2 Vai trò của ngôn ngữ. .. đang nấu cơm cho con " Hầu hết trẻ chưa thể phát âm chính xác nhiều từ cùng lúc vì vậy trẻ cố gắng nói được 1 từ nào đó cũng là rất tốt Bạn nên nói chính xác để trẻ bắt chước đúng & bạn không nên nói giọng trẻ con, giọng nũng nịu với trẻ Mở rộng – Khi trẻ gọi tên hay nói 1 từ đơn, bạn nên mở rộng từ đó thành một câu Ví dụ : trẻ nói “chó” thì bạn nói “ chó đang chạy “ , trẻ nói “ đi “ thì bạn nói “ con
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ từ 1 3, Sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ từ 1 3, Sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ từ 1 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay