Tổng hợp đề cương thực hành chứng chỉ IC3

11 253 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 23:01

Tài liệu IC3.Cán Bộ Trẻ PHẦN A Tắt máy tính, tắt loa Ẩn toàn chương trình xuống tác vụ thao tác Sắp xếp hiển thị file thư mục theo kiểu cụ thể Chọn click vào file chương trình số file có thư mục Xem thuộc tính file theo yêu cầu Cài đặt để hiển thị ẩn đuôi tệp tên thư mục Xóa file, thư mục mà ko lưu lại thùng rác Khôi phục file thùng rác Dọn thùng rác (làm mới/xóa toàn bộ) Chạy giải nén chương trình giao diện hình 10 Click vào tác vụ windown; Hiển thị trình quản lý tác vụ 11 Hiển thị hộp thoại hay chương trình trợ giúp windown 12 Tìm kiếm sau hiển thị kết “mạng” trợ giúp windown 13 Cài đặt thời gian: Ngày tháng, Control Panel 14 Bật tưởng lửa cho windows 15 Kiểm tra chạy cập nhật bảo mật 16 Kiểm tra tình hình bảo mật máy tính sau bật tường lửa 17 Xem mạng đc kết nối với máy tính 18 Cài đặt bảo mật cho Internet chế độ cao 19 Xem máy in cài đặt với máy tính 10 Lựa chọn máy in theo yêu cầu để cài đặt làm máy in mặc định 21 Thêm máy in với tên đề yêu cầu 22 Hủy bỏ lệnh in trang in 23 Cài đặt thay đổi tốc độ di chuyển chuột 24 Gỡ bỏ chương trình cài đặt máy tính 25 Tạo gỡ bỏ mật cho người dùng Tài liệu IC3.Cán Bộ Trẻ 26 Thay đổi hình desktop sang logo theo yêu cầu 27 Thay đổi chủ đề máy tính 28 Thay đổi độ phân giải hình 29 Hiển thị thêm biểu tượng Gadgets (đồng hồ, lịch, ) 30 Đóng tắt windowns Sidebar Tài liệu IC3.Cán Bộ Trẻ PHẦN B  Phần Word (56 câu) Trong Menu office Tạo văn bản/file word văn theo dạng Equity report Tại giao diện vb yêu cầu mở file word thư mục cụ thể Các thao tác liên quan đến lưu văn bản: save save as Yêu cầu liên quan đến thao tác: Tên file, vị trí thư mục muốn lưu định dạng file Xem văn chế độ trước in Cài đặt văn trước in cài đặt giấy để in: bao gồm yêu cầu cài đặt khổ giấy nằm ngang - dọc, kích cỡ khổ giấy A4, A5, cài đặt hộp thoại page setup giao diện xem vb trước in Các yêu cầu với in văn bản: chọn số muốn in ra, lựa chọn máy để in, chọn trang muốn in, chọn in trang chẵn lẻ Gửi thư đến địa mail mà không thoát khỏi giao diện word Đóng văn mà không thoát hoàn toàn chương trình word Trong Word options Bỏ chế độ tự động kiểm tra ngữ pháp cho vb: bỏ gạch đỏ xanh chân văn (Mục Proofing) Cài đặt để lưu văn tự động mặc định “luôn tương thích” với định dạng word 97 – 2003 (với yêu cầu lưu tương thích kèm với chọn riêng định dạng) 10.Bỏ tích ctrl + click để ấn tổ hợp vào đường hyperlink tạo trước ko dẫn đến đường liên kết vừa tạo (Mục advanced) 11.Cách yêu cầu Đổi từ chế độ overtype sang chế độ insert Tại giao diện hình word 12.Hiển thị ẩn Ribbon 13.Hiển thị thước kẻ wodr 14.Hiển thị chương trình trợ giúp dành cho Word 15.Hiển thị tìm kiếm cho từ “Home” chương trình TRỢ GIÚP word 16.Ẩn văn xuống tác vụ, phóng to cửa sổ toàn văn 17.Xem(đi đến) trang mà ko dùng cuộn chuột kéo nối 18.Thay đổi chế độ gõ văn từ overtype sang insert (ghi đè sang chèn) Tài liệu IC3.Cán Bộ Trẻ 19.Cài đặt lựa chọn chế độ phù hợp để in văn cho header, footer công cụ trình bày trước số trang, đồ họa… 20.Điều chỉnh hình hiển thị văn (có thể lựa chọn tỷ lệ phần trăm tăng giảm theo đầu yêu cầu) Thẻ Home 21.Paste (dán) vùng liệu excel chọn sẵn vào vùng word 22.Áp dụng định dạng vb cho văn khác để chép định dạng ko thay đổi (Format Painter nhóm Clipboard) 23.Tạo viền cho bảng word viền cho vùng liệu chọn sẵn 24.Cài đặt độ dãn dòng cho văn theo yêu cầu đề (C2 thẻ page layout) 25.Tìm kiếm từ có văn tìm kiếm để hiển thị tất từ công cụ tìm kiếm tự động 26.Cách yêu cầu đến trang văn 27.Thay từ có vb thay toàn từ văn 28.Chọn toàn văn mà ko dùng Ctr + A chuột kéo nối Thẻ Insert 29.Ngắt trang cho liệu vị trí chuột ngắt sang trang (Cách thẻ Page layout) 30.Chuyển đoạn văn chọn sẵn vào bảng chuyển ngược lại từ bảng chuyển 31.Các thao tác với bảng Word: a) Áp dụng kiểu định dạng cho bảng (Vd áp dụng kiểu Light shading-Accent 1) b) Tạo bỏ viền cho bảng; Lựa chọn kiểu viền cho bảng (Design) c) Chèn thêm dòng vào dòng chọn cho dòng chèn nằm bên dòng d) Xóa ô chọn cho xóa liệu ô bên đẩy lên e) Gộp ô chọn thành ô f) Chia ô thành ô nhỏ với số cột số dòng theo yêu cầu g) Chia bảng thành bảng vị trí trỏ chuột h) Điều chỉnh để độ rộng bảng tự động phù hợp với hình windown Tài liệu IC3.Cán Bộ Trẻ i) Thay đổi kích thước ô yêu cầu (về độ rộng, chiều cao) mà ko dùng chuột kéo k) Căn chỉnh kích thước cột dòng l) Định dạng kiểu chữ nằm ngang dọc bảng (nhóm Alignment) m) Chọn toàn liệu bảng thao tác 32.Tạo đường liên kết hyperlink với địa cho sẵn (C2 phải chuột) 33.Chèn/tạo định dạng header footer theo kiểu Alphabet 34.Tạo số trang cho văn theo kiểu đề yêu cầu 35.Tạo kiểu định dạng chữ cho văn 36.Chèn trường để tự động cập nhật thời gian theo mẫu đề yêu cầu 37.Chèn công thức toán học theo kiểu đầu yêu cầu Thẻ Page Layout 38.Cài đặt lề cho văn theo yêu cầu 39.Cài đăt định dạng khổ giấy nằm ngang dọc cho trang theo yêu cầu; Lựa chọn kích cỡ khổ giấy cho văn 40.Chia văn chọn sẵn thành số cột theo yêu cầu 41.Cách 2: Ngắt trang vị trí chuột 42.Đánh thứ tự dòng cho văn theo kiểu đầu yêu cầu Thẻ Review 43.Tìm kiếm(hiển thị) nghĩa từ cho sẵn vb (cách 2: phải chuột) 44.Tìm từ đồng nghĩa-trái nghĩa với từ có sẵn mà đầu yêu cầu 45.Thống kê số liệu cho văn mà đầu yêu cầu 46.Tạo bình luận cho văn theo yêu cầu đề 47.Từ chối chấp nhận tất lệnh sửa đổi văn 48.Tạo mật để giới hạn việc chỉnh sửa cho văn theo yêu cầu Thẻ View 49.Cài đặt lựa chọn chế độ phù hợp để in văn cho header, footer công cụ trình bày trước số trang, đồ họa… 50.Đọc văn chế độ toàn hình (2 cách) 51.Xem (hiển thị) văn dạng trang web (2 cách) 52.Hiển thị thước kẻ 53.Hiện thị số trang thu nhỏ cho văn theo kiểu slide 54.Điều chỉnh tỷ lệ tùy chọn để hiển thị văn 55.Xem văn chế độ trang giấy 56.Xem văn độ rộng trang vừa với chiều rộng mà hình (xem trang theo chiều rộng) Tài liệu IC3.Cán Bộ Trẻ Hết phần Word - Tài liệu IC3.Cán Bộ Trẻ  Phần Excel (25 câu) Tạo file excel trang excel theo kiểu Time card Chọn toàn bảng tính mà ko dùng ctrl+A chuột kéo nối Tìm kiểm để hiển thị tất từ “TABLE” trợ giúp Excel Lựa chọn chế độ để in trang bảng tính xuất header, footer Copy liệu ô cho sẵn sang ô mà thị giá trị ko hiển thị công thức(ko hiển thị hàm) Đổi công thức ô theo yêu cầu (kích đúp chuột ô yêu cầu, sửa lại theo công thức đề sau Enter) Tính kết cuối ô (Tại ô có hàm sẵn, cần gõ enter để hiển thị kết quả) Tạo viền cho vùng liệu chọn; Viền bảng Gộp liệu ô chọn thành ô đồng thời liệu hiển thị ô gộp 10 Đổi định dạng liệu ô sang kiểu % $ 11 Chèn thêm ô vào vị trí ô đc chọn cho ô bị đẩy xuống (2 cách) 12 Các yêu cầu xóa ô, xóa dòng cột (2 cách) 13 Thay đổi độ rộng cột chiều cao dòng mà ko dùng chuột kéo 14 Tính tổng tự động liệu vùng yêu cầu 15 Lọc xếp liệu theo yêu cầu 16 Hãy sử dụng tính tìm kiếm tự động excel để tìm kiếm từ “Recycle” 17 Chèn biểu đồ vào vùng liệu 18 Chèn đường liên kết Hyperlink excel Tài liệu IC3.Cán Bộ Trẻ 19 Cài đặt lề cho văn excel 20 Cài đặt để in in vùng liệu chọn (2 cách) 21 Hãy cài đặt in vùng liệu chọn sẵn (trong Print titles) 22 Hiển thị hộp thoại có chức lựa chọn “lặp lại tiêu đề” trang in (trong thẻ Page Layout > Print titles) 23 Cài đặt trang bảng tính theo độ rộng trang giấy chiều dài trang giấy (Page layout > nhóm Sacle to fit) 24 Thiết lập in in bảng tính theo độ rộng trang giấy chiều dài trang giấy (hiển thị hộp thoại page setup sau thao tác) 25 Kích chuột vào ribbon để hiển thị chức chèn 26 Cài đặt mật cho sheet Workbook 27 Hiện thị ẩn công thức, headings 28 Đổi tên, thêm sheet xóa sheet Tài liệu IC3.Cán Bộ Trẻ  Phần Power point (15 câu) Thêm slide Thêm phần thích cho silde theo yêu cầu Đang chế độ trình chiếu, yêu cầu chuyển sang silde khác mà ko thoát trình chiếu Thoát khỏi chế độ trình chiếu mà ko đóng tập tin thuyết trình Đổi màu silde, thêm ảnh theo yêu cầu để làm cho silde Định dạng lề ảnh theo lề trên, trái phải slide (hoặc định dạng lề ảnh nằm phía (trên, dưới, ) slide) Chèn bảng với số cột số dòng theo yêu cầu Hiển thị thời gian cho silde văn trình chiếu Chèn đoạn video âm theo yêu cầu 10 Đóng tập tin thuyết trình mà ko thoát khỏi p.p, lưu tập tin thuyết trình có trước vào thư mục ABC thư mục dạng Web 11 Thiết lập để phần giải biểu đồ nằm xuống phía biểu đồ phía theo yêu cầu 12 Đổi màu biểu đồ, thay biều đồ ảnh theo yêu cầu 13 Định dạng silde theo kiểu đề yêu cầu 14 Hiển thị menu có chức để chọn hiệu ứng cho silde yêu cầu chọn hiệu ứng cụ thể cho sile 15 Hiển thị thước kẻ cho p.p 16 Điều chỉnh độ rộng slide cho phù hợp với hình windown Tài liệu IC3.Cán Bộ Trẻ PHẦN C PHẦN OUTLOOK (17 câu) Gửi email với địa cho sẵn Hiển thị email hộp thư đến Xóa email, di chuyển email vào thư mục yêu cầu Mở emai theo yêu cầu Trả lời email theo yêu cầu Cài đặt chế độ ưu tiên cho email gửi Tạo thư mục nằm mục yêu cầu Di chuyển thư mục vào thư mục khác, xóa thư mục Cài đặt email cụ thể mail hiển thị e mail ưu tiên 10 Đánh dấu thư để đọc theo ngày cụ thể 11 Cài đặt cho thư tất thư để đánh dấu thư xem (đã đọc) 12.Cài đặt chế độ báo cáo người nhận xem thư gửi 13.Thêm địa email người dùng vào danh bạ 14.Tạo danh bạ 15.Chọn kiểu hiển thị danh bạ 16.Sửa thông tin danh bạ 17.Tạo Nhóm danh bạ mới, gửi mail cho nhóm danh bạ Tài liệu IC3.Cán Bộ Trẻ PHẦN INTERNET EXPLORER (9 câu) Chọn đường dẫn (liên kết) vào trang web theo yêu cầu Thêm trang web đề yêu cầu vào mục ưa thích Xóa toàn lịch sử trình duyệt Xem lịch sử theo yêu cầu (hôm nay, tuần trước) Mở trang web mục ưa thích tab hiển thị trang web tab Cập nhật thông tin trang web (hoặc thông tin trang web bị thay đổi cập nhật lại thông tin cho trang web) Chọn siêu liên kết vào cửa hàng Vương quốc Anh (Project > wide world > United kingdom) Chỉnh sửa hiển thị lại thông tin tìm kiếm với từ khóa In trang web [...]...Tài liệu IC3. Cán Bộ Trẻ PHẦN INTERNET EXPLORER (9 câu) 1 Chọn đường dẫn (liên kết) vào 1 trang web theo yêu cầu 2 Thêm 1 trang web đề bài yêu cầu vào mục ưa thích 3 Xóa toàn bộ lịch sử của trình duyệt 4 Xem lịch sử của theo yêu cầu (hôm nay, tuần trước) 5 Mở 1 trang web... tại (hoặc thông tin trang web hiện tại đang bị thay đổi hãy cập nhật lại thông tin mới nhất cho trang web) 7 Chọn siêu liên kết vào các cửa hàng Vương quốc Anh (Project > wide world > United kingdom) 8 Chỉnh sửa và hiển thị lại thông tin tìm kiếm với 1 từ khóa mới 9 In trang web hiện tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề cương thực hành chứng chỉ IC3, Tổng hợp đề cương thực hành chứng chỉ IC3, Tổng hợp đề cương thực hành chứng chỉ IC3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay