Bai 9 pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

19 199 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:09

Tiết ?Bảo vệ môi trường tài nguyên có vai trò phát triển bền vững đất nước? Bảo vệ môi trường tài nguyên có vai trò quan trọng chiến lược phát triển KT-XH đất nước Nhóm 1: Hãy nêu hệ thống văn Hệ thống văn pháp luật: pháp luật liên quan đến vấn -Hiến pháp -Luật bảo vệ môi trường đề bảo vệ môi trường? -Luật bảo vệ phát triển rừng -Luật thuỷ sản -Luật dầu khí -Luật khoáng sản -Luật tài nguyên nước -Luật du lịch -Luật xây dựng -Luật chuyển giao công nghệ… Vịnh Hạ Long Phong Nha Điều 29 Hiến pháp 1992 quy định “Cơ quan NN, đơn vị vũ trang, tổ chức KT, tổ XH, cá nhân phải thực hiên quy định NN sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường Nghiêm cấm hành động làm suy kiệt tài nguyên hủy hoại môi trường” Nhóm 2: Nguyên tắc việc Nguyên tắc: bảo vệ môi trường? Phát bảo vệ môi trường + triển phát triển kinh tế = bền + vững tiến xã hội Hủy hoại môi trường Nhóm 3: Hãy nêu hoạt động bảo vệ môi trường chủ yếu? Các hoạt động bảo vệ môi trường: • • • • • BVMT sản xuất, kinh doanh BVMT đô thị, khu dân cư BVMT biển, nước Quản lí chất thải Phòng ngừa, ứng phó cố môi trường, khắc phục ô nhiễm… Bảo vệ môi trường Nhóm 4: Bảo vệ rừng có tầm quan trọng đặc biệt Tại bảo vệ rừng có tầm quan trọng đặc biệt? Nhóm 5: Pháp luật nghiêm cấm hành vi liên quan đến môi trường? • • • • • Pháp luật nghiêm cấm hành vi: Khai thác trái phép loại tài nguyên Khai thác công cụ huỷ diệt Khai thác, sử dụng tài nguyên thuộc danh mục cấm Chôn chất độc hại không nơi quy định Thải chất thải chưa qua xử lí, chất độc vào môi trường Em làm để bảo vệ môi trường sống xuang quanh mình? Nguyên tắc • Huy động sức mạnh tổng hợp, kết hợp với phát triển KT-XH; • Phối hợp với ngoại giao; • Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động xâm phạm; • Xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân Lực lượng công an ND Lực lượng cảnh sát GT Quân đội NDVN Đội tự vệ Bảo đảm QP AN quốc gia nghĩa là: • Tăng cường quốc phòng để xây dựng bảo vệ Tổ quốc • Bảo vệ chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ • Phát triển KT, VH, XH, AN, QP, đối ngaọi vững mạnh NN ban hành hệ thống PL để tạo nên hành lang pháp lí Luật quốc phòng, Luật an ninh quốc gia, Luật CA nhân dân, luật NVQS… Củng cố quốc phòng, bảo vệ ANQG nhiệm vụ toàn dân mà nòng cốt QĐND CAND Bảo vệ Tổ quốc nghiã vụ quyền công dân, NN ban hành chế độ NVQS, thực giáo dục quốc phòng quan, tổ chức CD; tuyên truyền, GD bảo vệ ANQG Lên đường thực NVQS Tiễn lên đường Rạng rỡ niềm vui thực NVQS Huấn luyện quân Tham gia học tập quốc phòng Bộ đội giúp dân làm đường Bài tập Hãy xếp văn quy phạm pháp luật sau theo lĩnh vực phù hợp stt Tên văn Lĩnh vực Hiến pháp Luật GD Luật di sản VH Pháp lệnh DS Luật doanh nghiệp Bộ luật LĐ Luật đầu tư Luật phòng chống ma túy P/lệnh phòng chống mại dâm 10 Luật thuế thu nhập PL KD PL VH     PL XH       Bài tập 2003, Theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao lực sản xuất miễm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập thêm đầu tư mang lại tối đa năm giảm 50% số thuế phải nộp tối đa năm Theo em, PL lại quy định ưu đãi miễn thuế giảm thuế thu nhập doanh nghiệp sở kinh doanh này? Các quy định ưu đãi thuế có mối liên PL quy định ưu đãi để khuyến khích doanh nghiệp hệ với tăng trưởng KT đất nước? đầu tư vào KHKT cải tiến SX nhằm nâng cao chất lượng số lượng sản phẩm làm Quy định sẽkích thích KT đất nước ngày phát triển nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 9 pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước , Bai 9 pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước , Bai 9 pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay