Bai 5 quyền bình đẳng của các dân tốc tôn giáo GDCD 12

24 219 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:07

A Giới thiệu B-Nội dung – Bình đẳng tôn giáo a) Khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo, bình đẳng tôn giáo * Khái niệm tín ngưỡng: “ Dù ngược xuôi Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba” Ngày giỗ tổ Hùng Vương thể điều gì? Vậy tín ngưỡng ? Những hoạt động tưởng nhớ, thờ, cúng… thể điều gì? Những hoạt động được gọi là tín ngưỡng Bình đẳng giữa các tôn giáo a Khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo  Tớn ngưỡng: Là lòng tin vào thần bí : Thần linh, thượng đế, chúa trời … Chùa Tây Phương Thạch Thất – Hà Tây (nay Hà Nội) Hình ảnh số tượng vị La Hán chùa Tây Phương Hoạt động người Những lễ nghi theo đạo mang tính người theo đạo thiên chúa, tự dođạo hay phật? có tổ chức? Nhà thờ lớn Hà Nội Nhà thờ SaPa Bình đẳng giữa các tôn giáo a Khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo  Tôn giáo: Là hình thức tín ngưỡng có tổ chức với quan niệm, giáo lý thể tín ngưỡng hình thức lễ nghi thể sùng bái tín ngưỡng Tôn phân làbiệt gì? Ở Em nướ cgiáo ta hiệ n tín ngưỡng, tôn giáo mê tín có nhữdịnđoan? g tôn giáo nào? Ngoài tín ngưỡng ra, nước ta tồn tôn giáo chính: đạo thiên chúa; đạo tin lành; đạo cao đài; đạo hòa hảo; đạo phật; đạo hồi Toà thánh đạo cao đài Tây Ninh Tổ đình Phật giáo Hòa Nhà thờ đá Phát Diệm –Ninh Bình Thánh địa Mecca Nơi lễ của đạo Tin lành Chùa Một Cột Bình đẳng giữa các tôn giáo a Khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo, bình đẳng tôn giáo Em hiểu bình  Bình đẳng tônđẳng giáo:giữa tôngiáo giáo? Được hiểu tôn việt nam có quyền hoạt động tôn giáo khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật, nơi thờ tự tín ngưỡng pháp luật bảo hộ 2 Bình đẳng giữa các tôn giáo b) nội dung quyền bình đẳng tôn giáo Thảo Luận nhóm • Nhóm 1: Các tôn giáo nhà nước công nhận có quyền, nghĩa vụ trách nhiệm gì? Lấy ví dụ? • Nhóm 2: Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật nhà nước tạo điều kiện gì? Lấy ví dụ? • Các tôn giáo nhà nước công nhận: - Đều có quyền bình đẳng trước pháp luật thực quyền, nghĩa vụ công dân - Công dân có tôn giáo tôn giáo không bị phân biệt đối xử lý tôn giáo - Có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định pháp luật - Các tôn giáo có trách nhiệm giáo dục tín đồ lòng yêu nước,… giá trị tốt đẹp tôn giáo Các nữ tu dòng mến Thánh giá nhà thờ Phú cam( Huế) bỏ phiếu bầu cử Quốc Hội tháng năm 2007 Các nhà sư Sóc Trăng theo dõi danh sách ứng cử viên Ảnh TTXVN Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thực nghĩa vụ công dân Chức sắc tôn giáo HN buổi nói chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh UB MTTQ Hà Nội tổ chức sáng 8/6/2007 • Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật nhà nước : - Được nhà nước bảo đảm quyền hoạt động tự tín ngưỡng, tôn giáo - Được tự hoạt động tín ngưỡng tôn giáo khuôn khổ pháp luật - Các sở tôn giáo hợp pháp nhà nước bảo hộ, nghiêm cấm hành vi xâm phạm đến sở thờ tự tôn giáo 2 Bình đẳng giữa các tôn giá o b) nội dung quyền bình đẳng tôn giáo Ví dụ: Việt Nam có: - 62.500 chức sắc nhà tu hành - 22.354 sở thờ tự tôn giáo - 10 Trường đại học tôn giáo - Học viện phật giáo - Đại chủng viện thiên chúa giáo - Viện thánh kinh thần học - 40 trường đào tạo giáo chức tôn giáo 2 Bình đẳng giữa các tôn giáo c) Ý Quyền bình đẳng tôn nghĩa giáo quyền có ýbình nghĩađẳng việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc? tôn giáo Đồng bào công giáo phận tác rời toàn dân tộc Việt Nam Là sở tiền đề quan trọng để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp dân tộc công xây dựng đất nước phồn thịnh Bình đẳng giữa các tôn giáo d Chính sách Đảng pháp luật Nhà Nước quyền bình đẳng tôn giáo Nhà nước bảo đảm quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật Nhà Nước thừa nhận bảo đảm Cho công dân có tôn giáo hưởng quyền nghĩa vụ công dân Đảng nhà nước ta có sách để thực quyền bình đẳng tôn giáo? Đoàn kết đồng bào tôn giáo để Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Nghiêm cấm hành vi lợi dụng vấn đề tín ngưỡng tôn giáo để hoạt động trái pháp luật C- Củng Cố • Khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo, bình đẳng tôn giáo • Nội dung, ý nghĩa bình đẳng tôn giáo • Chính sách pháp luật Nhà Nước bình đẳng tôn giáo Bài tập củng cố: Bài 1:Em chọn câu trả lời câu Quyền bình đẳng tôn giáo hiểu là: a) Công dân có quyền không theo tôn giáo b) Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật c) Người theo tín ngưỡng, tôn giáo quyền bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác d) Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền hoạt động theo tín ngưỡng, tôn giáo D- Hướng Hướng Dẫn Dẫn Học Học Bài Bài Ở Ở Nhà DNhà - Học Làm tập sách giáo khoa - Đọc trước số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 5 quyền bình đẳng của các dân tốc tôn giáo GDCD 12 , Bai 5 quyền bình đẳng của các dân tốc tôn giáo GDCD 12 , Bai 5 quyền bình đẳng của các dân tốc tôn giáo GDCD 12 , A. Giới thiệu bài mới, Bình đẳng giữa các tôn giáo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay