Bai 4 quyền bình đẳng của công dân GDCD 12

15 222 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:06

Kiểm tra cũ Nêu khái niệm bình đẳng hôn nhân gia đình - Thế bình đẳng hôn nhân gia đình? Nội dung bình đẳng hôn nhân gia đình? Nêu nội dung quyền bình đẳng hôn nhân gia đình Bài 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI (tiết 3) 2.Bình đẳng lao động Lao động hoạt động quan trọng người để tạo cải vật chất giá tri tinh thân xã hội.Con người lao động động lực chủ yếu định phát triển đất nước hiến pháp năm 1992(điều 52) quy định lao động quyền nghĩa vụ công dân a.Thế bình đẳng lao động Bình dẳng lao đông? Cá nhân sở Hữu sức động Cá lao nhân dùng sức lao không động phụ thuộcCá vàonhân thuê làm việc người để khác sức lao động Thế quyền Thếlào việc lao làm? động? Thế Người sử dụng Lao động nhờ sức lao động người kác b.Nội dung quyền bình lao động Vậy theo em thếđẳng quyền bình đẳng lao động? đẳng việc côngthực dân quyền lao động - Công dânBình bình đẳng - Quyền lao việc thực quyền lao động thông qua tìm kiếm việc làm.Bình đẳng người lao động người sử dụng động thông quađẳng hợp Theo cáclaoem,quyền bình đồng laobao động.Bình đẳng lao động gồm nội động lao động nam vàcủa lao động quyền công dân bao gồm nộiđộng dungnữ nào? Theosức em,quyền laocủa động lao động gi? Bình đẳng lao động Có nghĩa là: tự sử dụng -Mọi người có quyền làm việc,tự lựa chọn ngành nghề,việc làm phùviệc hợp bình đẳng với ban thân Theo em,công dân thực quyền lao động có nghĩa gì? Công dân bình Đẳng việc Thực quyền Lao động có nghĩa La: Công dân từ đủ 15 tuổi trở nên Theo em, nhà nước Những ngườitacóưu trình độngười chuyêncó môn kĩ có quyền sử tiên Theo em,người lao nhà độngnước theovà quy định luật lao động Thuật đủ caotuổi người dụng sức lao trình độ chuyên môn, Là tuổi? Sử dụng lao động ưu đãi,tạo điềuđộng kiện thuận kĩ thuật cao Lợi để phát huy hết khả làm lợi cho Doanh nghiệp vànào? cho đất nước ? Công dân bình đẳng việc giao kết hợp đồng lao động Vậy theo Hợp đồng lao động thỏa thuận em,hợp đồng lao động Trong quan hệ lao động sử cụ dụng thể Giữa người lao động người quyền bình dân Là Laogì? động đẳng việc làm có công trả công, Điều lao động,quyền nghĩa đượckiện thực thông qua hợp Vụ đồng bên hệ lao động lao quan động - Nguyên tắc: •Tự do,tự Theo em, việc kí kết hợp đồng lao động phải thực nguyện,bình theo nguyên tắc nào? đẳng ? •Không trái pháp luật thỏa ước lao động tập thể •Giao kết trực tiếp người lao Động người sử dụng lao động Bình đẳng lao động nam lao động nữ •Bình đẳng hội tiếp cận việc làm Bình đẳng lao động nam lao động nữ Được đối xử bình Đẳng nơi làm Việc việc làm Bình đẳng Tiền công,tiền tiêu chuẩn Thưởng,BHXH độ tuổi ĐK lao động tuyển dụng Và ĐK làm Việc khác Nam Lao nữ niên tuổiđối động nam nữđộ xử tuyển bình làm Đẳng Dụng tạiviệc nơi làm việc Lao động nữ có quyền hưởng chế độ thai sản.Người sử dụng lao động không xa thải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nữ lí kết hôn,có thai,nghỉ thai sản,nuôi 12 thang tuổi.không sử dụng lao động nữ vào công việc nặng nhọc,nguy hiểm,hoặc tiếp cận với chất độc hại có ảnh hưởng đến khả sinh đẻ nuôi Tuy nhiên nhà nước ta co đãi ngộ đặc biệt lao động nam lao động nữ Theo em,sự đãi ngộ đặc biệt gi? c.Trách nhiệm nhà nước việc bảo đảm quyền bình đẳng công dân lao động •Mở rộng dạy nghề,đào tạo lại,hường dẫn kinh doanh,cho vay vốn với lãi Suất thấp người lao động có hội có việc làm tự Tạo việc làm •Khuyến khích việc quản lí lao động theo nguyên tắc dân chủ,công Trong doanh nghiệp,có sách,chủ trương để người lao động mua cổ phần, góp vốn vào phát triển doanh nghiệp Theo em,trách nhiệm nhà nước Việcvà bảo đảm sách quyền đẳng côngđộ chuyên môn •Khuyến khích có ưubình đãi với người co trình thuật cao Dân kinhKĩdoanh nào? •Có sách ưu đãi giải việc làm để thu hút sử dụng lao Động người dân tộc thiểu số •Ban hành quy định để bảo đảm cho phụ nữ bình đẳng với nam giới Trong lao động Củng cố: Bài tập Quyền bình đẳng lao động nam lao động nữ thể hiện: Mọi công dân không phân biệt giới tính, độ tuổi niệm quyền bình đẳng lao động nhà nước bốtrong trí việc làm - Khái - Nắm2.Nam dung dụng, quyền đẳng nội nữ bình đẳngcơ tuyển sử dụng, bình nâng bậc lương Và trả công lao động lao động - Hiểu trách nước 3.Chỉ bố trí lao độngnhiệm nam làmcủa côngnhà việc nặng nhọc, nguy việc hiểm Tiếpđẳng xúc vớitrong chất độcđộng hại bảo đảm quyền bình lao công dân 4.Người sử dụng lao động ưu tiên nhận nữ vào làm việc nam nữ dều có đủ tiêu chuẩn làm công việc mà doanh nghiệp Đang cần 5.Lao động nữ hưởng chế độ thai sản, hết thời gian nghỉ thai Sản, trở lại làm việc, lao động nữ bảo đảm chỗ làm Việc [...]... hiện: 1 Mọi công dân không phân biệt giới tính, độ tuổi đều được niệm quyền bình đẳng lao động nhà nước bốtrong trí việc làm - Khái - Nắm2.Nam được dung bản dụng, của quyền đẳng và nội nữ bình đẳngcơ về tuyển sử dụng, bình nâng bậc lương Và trả công lao động trong lao động - Hiểu được trách nước trong 3.Chỉ bố trí lao độngnhiệm nam làmcủa côngnhà việc nặng nhọc, nguy việc hiểm hoặc Tiếpđẳng xúc vớitrong... em,trách nhiệm của nhà nước trong Việcvà bảo đảm sách quyền đẳng của công ộ chuyên môn •Khuyến khích có chính ưubình đãi với người co trình thuật cao Dân trong kinhKĩdoanh như thế nào? •Có chính sách ưu đãi về giải quyết việc làm để thu hút và sử dụng lao Động là người dân tộc thiểu số •Ban hành những quy định để bảo đảm cho phụ nữ bình đẳng với nam giới Trong lao động Củng cố: Bài tập Quyền bình đẳng giữa.. .Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ Bình đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ Được đối xử bình Đẳng tại nơi làm Việc về việc làm Bình đẳng về Tiền công, tiền tiêu chuẩn Thưởng,BHXH độ tuổi khi ĐK lao động tuyển dụng Và các ĐK làm Việc khác Nam Lao nữ thanh niên và cùng tuổiđối được động nam nữđộ được xử tuyển bình đi làm Đẳng Dụng như nhau... nữ Theo em,sự đãi ngộ đặc biệt đó là gi? c.Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trong lao động •Mở rộng dạy nghề,đào tạo lại,hường dẫn kinh doanh,cho vay vốn với lãi Suất thấp để cho mọi người lao động đều có cơ hội có việc làm hoặc tự Tạo việc làm •Khuyến khích việc quản lí lao động theo nguyên tắc dân chủ ,công bằng Trong doanh nghiệp,có chính sách,chủ trương để... trong 3.Chỉ bố trí lao độngnhiệm nam làmcủa côngnhà việc nặng nhọc, nguy việc hiểm hoặc Tiếpđẳng xúc vớitrong các chất độcđộng hại bảo đảm quyền bình lao của công dân 4. Người sử dụng lao động ưu tiên nhận nữ vào làm việc khi cả nam và nữ dều có đủ tiêu chuẩn làm công việc mà doanh nghiệp Đang cần 5.Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản, hết thời gian nghỉ thai Sản, khi trở lại làm việc, lao động nữ... nam nữđộ được xử tuyển bình đi làm Đẳng Dụng như nhau tạiviệc nơi làm việc Lao động nữ có quyền hưởng chế độ thai sản.Người sử dụng lao động không được xa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với lao động nữ vì lí do kết hôn,có thai,nghỉ thai sản,nuôi con dưới 12 thang tuổi.không sử dụng lao động nữ vào các công việc nặng nhọc,nguy hiểm,hoặc tiếp cận với các chất độc hại có ảnh hưởng đến khả năng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 4 quyền bình đẳng của công dân GDCD 12 , Bai 4 quyền bình đẳng của công dân GDCD 12 , Bai 4 quyền bình đẳng của công dân GDCD 12 , a.Thế nào là bình đẳng trong lao động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay