Bai 3 công dân bình đẳng trước pháp luật GDCD 12

16 247 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:06

Trường …………………………… GIÁO ÁN TẬP GIẢNG MÔN GDCD LỚP 12 GV : ……………………………………… LỚP : ………………………………………… Bình đẳng lao động a Công dân bình đẳng thực quyền lao động Quyền lao động gì? Người lao động có quyền tự sử dụng sức lao động việc tìm kiếm, lựa chọn việc làm, có quyền làm việc cho người sử dụng sức lao động nơi mà pháp luật không cấm Quyền lao động công dân thực sở nào? Giới tính Không bị phân biệt đối xử theo Dân tộc Tín ngưỡng Nguồn gốc gia đình Chính trị Tóm lại: Mọi người có quyền làm việc , tự lựa chọn việc làm nghề nghiệp phù hợp với khả Bộ luật lao động quy định người lao động tuổi giao kết hợp đồng lao động? Từ đủ 15 tuổi trở lên b Công dân bình đẳng giao kết hợp đồng lao động Hợp đồng lao động gì? Là thỏa thuận người lao động với người sử dụng lao động việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền nghĩa vụ bên quan hệ lao động Nội dung kí kết hợp đồng lao động? Tại người lao động người sử dụng lao động phải kí kết hợp đồng lao động? Thể ràng buộc trách nhiệm người lao động với tổ chức cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động Nội dung hợp đồng lao động sở pháp lý để pháp luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp hai bên, đặc biệt người lao động Tự nguyện Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động Bình đẳng Hợp tác Tôn trọng quyền lợi ích hợp pháp Thực đầy đủ điều cam kết 10 Đây nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động? H Ợ Ự P T Á C Gồm có chữ A Ă Â B C D Đ E N O Ô Ơ P Q R S Ê G H I K Â T U Ư V X HỢP TÁC L M Y Z ANSWER 11 c Bình đẳng lao động nữ lao động nam Bình đẳng hội tiếp cận việc làm, tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương trả công lao động 12 Quy định pháp luật lao động nữ Ưu tiên nhận phụ nữ vào làm đủ tiêu chuẩn tuyển chọn làm công việc phù hợp với nam nữ mà DN cần Có quyền hưởng chế độ thai sản Không bị sa thải bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ kết hôn, nghỉ thai sản, nuôi < 12th Không sử dụng lao động nữ vào công việc nặïng nhọc, nguy hiểm, độc hại 13 14 Nhà nước có nhiều sách biện pháp Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ có việc làm thường xuyên Tạo việc làm, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao trình độ nghề, chăm sóc sức khỏe lao động nữ Mở nhiều loại hình đào tạo thuận lợi cho lao động nữ Có sách ưu đãi, xét giảm thuế doanh nghiệp sử dụng lao động nữ Lao động nữ phát huy lực, kết hợp lao động với gia đình 15 Tài liệu tham khảo Bộ luật lao động (sửa đổi, bổ sung năm 2003) Điều 109 (khoản 1) Nhà nước đảm bảo quyền làm việc phụ nữ bình đẳng mặt với nam giới, có sách khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để người lao động nữ có việc làm thường xuyên, áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn ngày, không trọn tuần, giao việc làm nhà 16 [...]... B C D Đ E N O Ô Ơ P Q R S Ê G H I K Â T U Ư V X HỢP TÁC L M Y Z ANSWER 11 c Bình đẳng giữa lao động nữ và lao động nam Bình đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm, về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động 12 Quy định của pháp luật đối với lao động nữ Ưu tiên nhận phụ nữ vào làm khi đủ tiêu chuẩn tuyển chọn làm công việc phù hợp với cả nam và nữ mà DN đang cần Có quyền hưởng chế độ thai... nam và nữ mà DN đang cần Có quyền hưởng chế độ thai sản Không bị sa thải hoặc bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ do kết hôn, nghỉ thai sản, nuôi con < 12th Không sử dụng lao động nữ vào công việc nặïng nhọc, nguy hiểm, độc hại 13 14 Nhà nước có nhiều chính sách và biện pháp Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ có việc làm thường xuyên Tạo việc làm, cải thiện điều kiện lao động, nâng... xét giảm thuế đối với doanh nghiệp sử dụng lao động nữ Lao động nữ phát huy năng lực, kết hợp giữa lao động với gia đình 15 Tài liệu tham khảo Bộ luật lao động (sửa đổi, bổ sung năm 20 03) Điều 109 (khoản 1) Nhà nước đảm bảo quyền làm việc của phụ nữ bình đẳng về mọi mặt với nam giới, có chính sách khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để người lao động nữ có việc làm thường xuyên, áp dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 3 công dân bình đẳng trước pháp luật GDCD 12 , Bai 3 công dân bình đẳng trước pháp luật GDCD 12 , Bai 3 công dân bình đẳng trước pháp luật GDCD 12 , b. Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động, c. Bình đẳng giữa lao động nữ và lao động nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay