Bai 11 chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình GDCD 11

22 347 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:02

TRƯỜNG …………………………………… GIÁO ÁN BÀI 11: CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM (1 TIẾT) GV : ………………………………… BÀI 11:CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 1/ VỀ KIẾN THỨC: - Nắm tình hình dân số, việc làm mục tiêu phương hướng giải vấn đề dân số việc làm - Hiểu tầm quan trọng sách dân số giải việc làm nghiệp cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa nước ta • 2/ VỀ KĨ NĂNG: - Biết tham gia tun truyền sách dân số , sách giải việc làm Đảng nhà nước - Thơng qua hoạt động thực tiễn góp phần đổi tư cuả nhân dân địa phương - Bước đầu hình thành khả đánh giá, nhận xét sáng kiến sách dân số gia đình, cộng đồng-nơi sinh sống - Biết vận dụng hiệu sách dân số việc làm vào đời sống - Từng bước xác định nghề nghiệp tương lai • 3/ VỀ THÁI ĐỘ - Phê phán quan niệm sai lầm vấn đề dân số việc làm - Tin tưởng chấp hành tốt đường lối chủ trương nhà nước Bài 11: Chính Sách Dân Số Và Giải Quyết Việc Làm • 1/ CHÍNH SÁCH DÂN SỐ • 2/ CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM • A TÌNH HÌNH VIỆC LÀM Ở NƯỚC TA HIỆN NAY ? Trong q trình tham gia vào sảnxuất,người lao động nhà sản xuất quan tâm đến vấn đề gì? Sản xuất Người lao động Dân số (trong ĐTLĐ) Việc làm Công ty, xí nghiệp Thu nhập Chất lượng • Tình trạng thiếu việc làm vấn đề thiết thành thị lẫn nơng thơn • • • • **Dân số độ tuổi lao động: Năm 2000: chiếm khỏang 55% Năm 2005: chiếm khỏang 59,1% Năm 2010: dự kiến khỏang 60,7% Dân số độ tuổi lao động tăng.Nhu cầu tìm việc làm trở thành thiết   **Việc làm: Có 42 triệu người có việc làm/85 triệu người Độ tuổi 15 trở lên: Ơû thành thị: 94,6% có việc làm; 5,4% thất nghiệp Ơû nơng thơn: 98,9% có việc làm; 1,1% thất nghiệp ? Em có nhận xét số liệu Trả lời : Thiếu việc diễn nơng thơn thành thị.Nó gắn liền với thất nghiệp.Thực tế sinh viên trường 37%khơng có việc làm ->bức xúc ? Dựa vào thực tế em cho biết theo quy định nhà nước mức lương cơng nhân bao nhiêu? ** Thu nhập: 700.000đ/1 tháng -> chưa đủ tóan chi phí -Tại nhà máy Nghi Sơn – Thanh Hóa quỹ lương 20 người Việt Nam tổng quỹ lương 2000 người Việt Nam **Chất lượng nguồn nhân lực  Trình độ học vấn: (năm 2005)  Cơng nhân chưa tốt nghiệp cấp 1:3,3%  Cơng nhân chưa tốt nghiệp cấp 2: 14,7%  Cơng nhân chưa tốt nghiệp cấp 3: 82,44%  Trình độ chun mơn,nghiệp vụ  Số cơng nhân chưa qua đào tạo:75,1% • CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC THẤP ?Thất nghiệp phát sinh nước phát triển ? A.đúng B sai • Đáp án: sai • - Tỉ lệ thất nghiệp giới khơng xuống khỏi mức 6,3% kinh tế tăng trưởng mạnh(5,2%) • - Khu vực Đơng Nam Á có tỉ lệ thất nghiệp 3,6% tốc độ tăng trưởng cao(8,0%) B/ MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN CỦA CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Mục tiêu:  Tập trung sức giải việc làm thành thị nơng thơn  Phát triển nguồn nhân lực  Mở rộng thị trường lao động  Giảm tỉ lệ thất nghiệp  Tăng tỉ lệ người lao động qua đào tạo nghề ? Năm 2010 Đảng ta phấn đấu giảm tỉ lệ thất nghiệp nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề lên bao nhiêu? Trả lời: - Giảm tỉ lệ thất nghiệp 5% thành thị - Nâng tỉ lệ người lao động qua đào tạo nghề lên 40% ? Thảo luận : Đảng nhà nước ta phải làm để thực sách giải việc làm có hiệu Thúc đẩy phát triển sản xuất dịch vụ quả? Khuyến khích làm giàu theo pháp luật Phương hướng Đẩy mạnh xuất lao động Sử dụng hiệu nguồn vốn ? Kể số biện pháp hỗ trợ nhà nước mà em biết • Trả lời: • -Ơû nơng thơn: vay vốn,chương trình khuyến nơng,chương trình 135, chương trình trồng triệu rừng • Chương trình 135 góp phần đưa nước vùng cao->cải thiện đời sống • - Ơû thành thị: xây dựng hệ thống pháp luật thuận lợi, sở hạ tầng phát triển -> tạo mơi trường thuận lợi cho đầu tư ( đặc biệt đầu tư nước ngòai) • Trả lời: Khuyến khích khơng sách mà thực tơn vinh,trao giải thưởng ? Theo em ngành, nghề truyền thống cần khơi phục, cải tiến nhằm đem lại giá trị kinh tế? • Trả lời: nghề gốm,chạm khắc,đúc đồng… • ? Điều kiện thuận lợi cho việc xuất lao động nước ta?năm 2007 nước ta dự kiến xuất lao động ? • Trả lời: gia nhập WTO ( quan hệ với 224/255 nước giới) • - Năm 2007 dự kiến xuất 80000 lao động Kết luận: sách giải việc làm sách xã hội bản,là yếu tố định phát triển kinh tế.Nhưng muốn thực hiệu phải liên kết chặt chẽ với sách dân số **BÀI TẬP CỦNG CỐ ? Nêu tình hình thiếu việc làm địa phương( vùng, miền,tỉnh)? Trả lời : Tỉ lệ thất nghiệp Đồng sơng Cửu Long chiếm tỉ lệ cao [...]... nước ta dự kiến xuất khẩu bao nhiêu lao động ? • Trả lời: gia nhập WTO ( quan hệ với 224/255 nước trên thế giới) • - Năm 2007 dự kiến xuất khẩu 80000 lao động Kết luận: chính sách giải quyết việc làm là một chính sách xã hội cơ bản,là yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế.Nhưng muốn thực hiện hiệu quả nó phải liên kết chặt chẽ với chính sách dân số **BÀI TẬP CỦNG CỐ ? Nêu tình hình thiếu việc làm ở... người lao động đã qua đào tạo nghề lên 40% ? Thảo luận : Đảng và nhà nước ta phải làm gì để thực hiện chính sách giải quyết việc làm có hiệu Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ quả? Khuyến khích làm giàu theo pháp luật Phương hướng Đẩy mạnh xuất khẩu lao động Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ? Kể một số biện pháp hỗ trợ của nhà nước mà em biết • Trả lời: • -Ơû nông thôn: vay vốn,chương trình khuyến... vụ  Số công nhân chưa qua đào tạo:75,1% • CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC THẤP ?Thất nghiệp chỉ phát sinh ở những nước đang phát triển ? A.đúng B sai • Đáp án: sai • - Tỉ lệ thất nghiệp trên thế giới vẫn không xuống khỏi mức 6,3% mặc dù kinh tế tăng trưởng mạnh(5,2%) • - Khu vực Đông Nam Á có tỉ lệ thất nghiệp là 3,6% trong khi tốc độ tăng trưởng cao(8,0%) B/ MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN CỦA CHÍNH SÁCH... trình trồng 5 triệu ha rừng • Chương trình 135 đã góp phần đưa nước sạch về vùng cao->cải thiện đời sống • - Ơû thành thị: xây dựng hệ thống pháp luật thuận lợi, cơ sở hạ tầng phát triển -> tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư ( đặc biệt là đầu tư nước ngòai) • Trả lời: Khuyến khích không chỉ bằng các chính sách mà còn thực hiện tôn vinh,trao giải thưởng ? Theo em những ngành, nghề truyền thống nào cần... cả thành thị và nông thôn  Phát triển nguồn nhân lực  Mở rộng thị trường lao động  Giảm tỉ lệ thất nghiệp  Tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề ? Năm 2010 Đảng ta phấn đấu giảm tỉ lệ thất nghiệp và nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề lên bao nhiêu? Trả lời: - Giảm tỉ lệ thất nghiệp còn 5% ở thành thị - Nâng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề lên 40% ? Thảo luận : Đảng và nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 11 chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình GDCD 11 , Bai 11 chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình GDCD 11 , Bai 11 chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình GDCD 11 , 1/ VỀ KIẾN THỨC: - Nắm được tình hình dân số, việc làm và mục tiêu phương hướng giải quyết vấn đề dân số và việc làm. - Hiểu được tầm quan trọng của chính sách dân số và giải quyết việc làm đối với sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay