90 câu trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật bản

14 2,993 45
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:02

Câu hỏi trắc nghiệm lớp 11 1/ Điểm khác nhau của các nước phát triển so với các nước đang phát triển là: a . Tổng sản phẩm trong nước lớn b . Đầu tư ra nước ngoài nhiều c . Chỉ số phát triển con người(HDI) cao d . Tất cả các ý trên 2/ Các nước đang phát triển khác với các nước phát triển ở điểm là: a.Tổng thu nhập quốc dân nhỏ b. Nợ nước ngoài nhiều c. GDP bình quân đầu người thấp d. Tất cả các ý trên 3/ Dấu hiệu nổi bật của các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới(NICs) là: a. Công nghiệp hoá phát triển b. GDP cao liên tục c. Xuất khẩu được chú trọng d. Cả a và b đều đúng 4/ Các nước có GDP/ người cao (trên 8955 USD) tập trung nhiều ở khu vực: a. Bắc Mĩ b. Đông Á c. Đông Âu d. Trung Đông 5/ Nước có GDP/ người thấp(dưới 725 USD) tập trung nhiều ở: a. Nam Á b. Đông Nam Á c. Đông phi d. Cả a và b đều đúng 6/ Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế- xã hội của nhóm nước phát triển và đang phát triển là: a. Chiếm phần lớn giá trị xuất khẩu của thế giới b. Tỉ trọng của khu vực kinh tế dịch vụ rất cao c. Khu vực kinh tế công nghiệp- xây dựng tăng trưởng nhanh. d. Cả a và b đúng. 7/ Sự chuuyển dịch cơ cấu kinh tế các nước và lãnh thổ công nghiệp mới (NICs) nổi bật với việc: a. Đầu tư ra nước nước lớn. b. Đầu tư đan xen nhau. c. Tập trung đầu tư vào các nước đang phát triển. d. Cả a và b đúng. 8/ Nợ nước ngoài là tình trạng phổ biến của: a. Các quốc gia nghèo. b. Các quốc gia kém phát triển. c. Các quốc gia đang phát triển. d. Các quốc gia bị chiến tranh tàn phá. 9/ Điểm nào sau đây không đúng với các nước đang phát triển? a. GDP bình quân đầu người thấp hơn mức bình quân thế giới. b. Tuổi thọ trung bình cao hơn mức bình quân thế giới. c. HDI thấp hơn mức bình quân thế giới. d. Tất cả các ý trên. 10/ Các quốc gia đang phát triển là các quốc gia có: a. Thu nhập bình quân đầu người trên 2000 USD/năm. b. Tỉ lệ tử vong trẻ em thường rất thấp. c. Chỉ số phát triển con người (HDI) dưới 0,7. d Có nền công nghiệp phát triển. 11/ Đặc trưng nổ bật của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là: a. Làm xuất hiện và phát triển bùng nổ công nghệ cao. b. Khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. c. Làm xuất hiện nhiều ngành mới. d. Làm xuất hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất. 12/ Thành tựu nào sau đây không phải của công nghệ sinh học: a. Tạo ra giống mới theo ý muốn. b. Tạo ra những bước tiến trong chuẩn đoán và điều trị bệnh. c. Tạo ra những vật liệu chuyên dụng mới. d. Tạo khả năng tìm kiếm các loại dược phẩm mới. 13/ Nghiên cứu sử dụng các vi mạch, chíp điện tử có tốc độ cao, kĩ thuật số hoá, cáp sợi quang thuộc lĩnh vực: a. Công nghệ sinh học. b. Công nghệ thông tin. c. Công nghệ vật liệu. d. Công nghệ năng lượng. 14/ Mậu dịch quốc tế và đầu tư nước ngoài trên phạm vi toàn cầu phát triển ngày càng nhanh chóng, nhờ vào: a. Mạng thông tin toàn cầu phát triển nhanh chóng. b. Nền kinh tế toàn cầu phát triển mạnh. c. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. d. Các công nghệ cao xuất hiện và bùng nổ mạnh mẽ. 15/ Thành tựu nổi bật của công nghệ vật liệu là: a. Tạo ra những vật liệu có tính năng đáp ứng các yêu cầu của con người. b. Nâng cao năng lực con người sáng tạo, truyền tải, xử lý thông tin. c. Tăng cường sử dụng năng lượng hạt nhân và sinh học. d. Tất cả các ý trên. 16/ Khoa học công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất, vì nó đã: a. Tham gia vào quá trình sản xuất. b. Trực tiếp làm ra sản phẩm. c. Sinh ra nhiều ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ thuật cao. d. Làm xuất hiện các dịch vụ nhiều tri thức. 17/ Cách mạng khoa học và công nghệ thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng. a. Giảm nông, lâm, ngư nghiệp; tăng nhanh công nghiệp và dịch vụ. b. Tăng nhanh dịch vụ, tăng nhanh công nghiệp, giảm nông - lâm - ngư nghiệp c. Giảm nông- lâm - ngư, giảm nhẹ công nghiệp, tăng nhanh dịch vụ d. Tăng nhanh dịch vụ, tăng rất nhanh công nghiệp, giảm nông - lâm - ngư nghiệp. 18/ Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, cơ cấu lao động xã hội ở các nước phát triển có đặc điểm: a. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 90 câu trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Câu Diện tích tự nhiên Nhật Bản A 338 nghìn km2 B 378 nghìn km2 C 387 nghìn km2 D 738 nghìn km2 Câu Bốn đảo lớn Nhật Bản xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ diện tích A Hô-cai-đô, Hônsu, Xi-cô-cư, Kiu-xiu B Hôn-su, Hô-cai-đô, Kiu-xiu, Xi-cô-cư C Kiu-xiu, Hôn-su, Hô-cai-đô, Xi-cô-cư D Hôn-su, Hô-cai-đô, Xi-cô-cư, Kiu-xiu Câu Bốn đảo lớn Nhật Bản theo thứ tự từ bắc xuống nam A Hô-cai-đô, Hôn-su, Xi-cô-cư, Kiu-xiu B Hôn-su, Hô-cai-đô, Kiu-xiu, Xi-cô-cư C Kiu-xiu, Hôn-su, Hô-cai-đô, Xi-cô-cư D Hôn-su, Hô-cai-đô, Xi-cô-cư, Kiu-xiu Câu Khí hậu Nhật Bản chủ yếu A Hàn đới ôn đới lục địa B Hàn đới ôn đới đại dương C Ôn đới cận nhiệt đới D Ôn đới đại dương nhiệt đới Câu Nhật Bản nằm khu vực khí hậu A Gió mùa B Lục địa C Chí tuyến D Hải dương Câu Nhận xét không số đặc điểm tự nhiên Nhật Bản A Vùng biển Nhật Bản có dòng biển nóng lạnh gặp B Nằm khu vực khí hậu gió mùa, mưa C Phía bắc có khí hậu ôn đới, phía nam có khí hậu cận nhiệt D Có nhiều thiên tai như: động đất, núi lửa, sóng thần, bão Câu Vùng biển Nhật Bản có nhiều ngư trường lớn A Nước Nhật quần đảo VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Vùng biển Nhật Bản có dòng biển nóng dòng biển lạnh C Dòng biển nóng dòng biển lạnh gặp vùng biển Nhật Bản D Các ý Câu Nhận xét không xác vền đặc điểm tự nhiên tài nguyên thiên nhiên Nhật Bản A Địa hình chủ yếu đồi núi B Đồng nhỏ, hẹp nằm ven biển C Sông ngòi ngắn dốc D Nghèo khoáng sản than đá có trữ lượng lớn Câu Dân số Nhật Bản năm 2005 khoảng A Gần 127 triệu người B Trên 127 triệu người C Gần 172 triệu người D Trên 172 triệu người Câu 10 Nhận xét không tình hình đân số Nhật Bản A Đông dân tập trung chủ yếu thành phố ven biển B Tốc độ gia tăng dân số thấp tăng dần C Tỉ lệ người già dân cư ngày lớn D Tỉ lệ trẻ em giảm dần Câu 11 Năm 2005, tỉ lệ người già 65 tuổi Nhật Bản chiếm A Trên 15% dân số B Trên 17% dân số C Trên 19% dân số D Trên 20% dân số Câu 12 Trong thời kỳ 1950 – 2005, tỉ lệ người già 65 tuổi Nhật Bản tăng nhanh tăng gấp A Trên lần B Trên lần C Gần lần D Gần lần Câu 13 Tốc độ gia tăng dân số hàng năm Nhật Bản thấp dẫn đến hệ A Thiếu nguồn lao động tương lai B Tỉ lệ người già xã hội ngày tăng C Tỉ lệ trẻ em ngày giảm D Các ý VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 14 Tốc độ gia tăng dân số Nhật Bản mức A 0,1%/năm B 0,5%/năm C 1,0%/năm D 1,5%/năm Câu 15 Năng xuất lao động xã hội Nhật Bản cao người lao động Nhật Bản A Luôn độc lập suy nghĩ sáng tạo lao động B Làm việc tích cực hùng mạnh đất nước C Thường xuyên làm việc tăng ca tăng cường độ lao động D Làm việc tích cực, tự giác, tinh thần trách nhiệm cao Câu 16 Sau chiến tranh giới tứ hai, kinh tế Nhật Bản nhanh chóng phục hồi đạt ngang mức trước chiến tranh vào năm A 1950 B 1951 C 1952 D 1953 Câu 17 Trong thời gian từ 1950 đến 1973, kinh tế Nhật Bản phát triển với tốc độ cao vào giai đoạn A 1950 - 1954 B 1955 - 1959 C 1960 - 1964 D 1965 - 1973 Câu 18 Sự phát triển nhanh chóng kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1955 - 1973 nguyên nhân chủ yếu A Chú trọng đầu tư đại hóa công nghiệp B Tập trung cao độ vào phát triển ngành then chốt C Duy trì cấu kinh tế hai tầng D Các ý Câu 19 Những năm 1973 - 1974 1979 - 1980 tốc độ tăng trưởng kinh tế Nhật Bản giảm sút mạnh A Khủng hoảng tài giới B Khủng hoảng dầu mỏ giới C Sức mua thị trường nước giảm D Thiên tai động đất, sóng thần sảy nhiều Câu 20 Nhận xét tình hình tăng trưởng GDP Nhật Bản thời kỳ 1950 - 1973 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Luôn mức cao biến động B Tăng trưởng cao thời kỳ đầu (1950-1954) C Tăng trưởng thấp thời kỳ cuối (1970-1973) D Các ý Câu 21 Năm 1980 tốc độ tăng trưởng kinh tế Nhật Bản giảm mạnh A 2,6% B 4,6% C 5,6% D 6,2% Câu 22 Nhờ điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế nên thời kỳ 1986 - 1990 tốc độ tăng trưởng GDP trung bình Nhật Bản đạt A 3,5%/năm B 4,5%/năm C 5,3%/năm D 5,5%/năm Câu 23 Nhận xét tốc độ tăng trưởng GDP kinh tế Nhật Bản từ sau năm 1991 A Tăng trưởng ổn định mức cao B Tăng trưởng cao biến động C Tăng trưởng chậm lại mức cao D Tăng trưởng chậm lại, có biến động mức thấp Câu 24 Năm 2005 tăng trưởng GDP Nhật Bản mức A 5,1% B 3,2% C 2,7% D 2,5% Câu 25 Tốc độ tăng trưởng GDP Nhật Bản mức thấp thời kỳ 1995-2005 vào năm A 1995 B 1999 C 2001 D 2005 Câu 26 Trong thời kỳ 1995-2005, tăng trưởng GDP Nhật Bản mức thấp đạt A 0,4%/năm B 0,8%/năm C 1,5%/năm Câu 27 Năm 2005 GDP Nhật Bản đạt khoảng A 800 tỉ USD B 800 tỉ USD C 300 tỉ USD D 400 tỉ USD Câu 28 Về kinh tế, tài Nhật Bản đứng A Thứ hai giới B Thứ ba giới D 2,5%/năm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Thứ tư giới D Thứ năm giới Câu 29 Năm 2005 GDP Nhật Bản đứng thứ A Thứ hai giới sau CHLB Đức B Thứ hai giới sau Hoa Kỳ C Thứ ba giới sau Hoa Kỳ CHLB Đức D Thứ ba giới sau Hoa Kỳ Trung Quốc Câu 30 Nhật Bản chiếm vị trí cao giới sản xuất sản phẩm A Máy công nghiệp, thiết bị điện tử, người máy B Tàu biển, thép, ô tô, vô tuyến truyền hình, máy ảnh C Tơ tằm, tơ sợi tổng hợp, giấy in báo D ...TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ LỚP 11 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO Câu hỏi 1: Nguyên nhân làm cho thiên nhiên Việt Nam khác hẳn với thiên nhiên nước có vĩ độ Tây Á, Đông Phi Tây Phi A Việt Nam nằm khu vực nhiệt đới gió mùa B Việt Nam có bờ biển dài, khúc khuỷu C Do đất nước hẹp ngang, trải dài nhiền vĩ độ D Do nguyên nhân Câu hỏi 2:Xu hướng quốc tế hóa khu vực hóa kinh tế giới diễn với quy mô lớn nhịp dộ cao điều kiện để: A Nước ta tận dụng nguồn lực bên để phát triển kinh tế xã hội B Nước ta mở rộng buôn bán với nhiều nước giới C Nước ta bộc lộ hạn chế vốn, công nghệ trình phát triển sản xuất D Tất điều kiện Câu hỏi 3:Những trở ngại việc phát triển kinh tế xã hội nước ta TNTN : A Trữ lượng B Số lượng nhiều, trữ lượng nhỏ lại phân tán C loại có giá trị D TNTN bị suy thoái nghiêm trọng Câu hỏi 4:Tài nguyên giữ vị trí quan trọng Việt Nam là: A Tài nguyên đất B Tài nguyên sinh vật C Tài nguyên nước D Tài nguyên sinh vật Câu hỏi 5:Tài nguyên có ý nghĩa đặc biệt dối với phát triển kinh tế xã hội Việt Nam là: A Tài nguyên đất B Tài nguyên nước C Tài nguyên sinh vật D Tài nguyên khoáng sản Câu hỏi 6:Trong tài nguyên sau loại bị suy giảm nghiêm trọng nhất: A Tài nguyên đất B Tài nguyên biển C Tài nguyên rừng D Tài nguyên nước Câu hỏi 7:Để phát triển kinh tế đất nước cần phải; A Khai thác sử dụng tốt tài nguyên thiên nhiên B Nâng cao trình độ dân trí C Có đường lối phát triển kinh tế hợp lý D Biết phát huy sức mạnh tổng hợp nguồn lực Câu hỏi 8:Nguyên nhân làm cho Việt Nam có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú là; A Cấu trúc địa chất B Vị trí địa lý, lịch sử hình thành lãnh thổ lâu dài thuận lợi C Việc khai thác đôi với việc cải tạo bảo vệ D Điều kiện khí hậu thuận lợi Câu hỏi 9:Tài nguyên đất Việt Nam phong phú, có nhiều là; A Đất đồng cỏ B Đất hoang mạc C Đất phù sa D Đất phù sa đất feralit Câu hỏi 10:Sự khác đất phù sa đồng sông Hồng đất phù sa đồng bằngsông Cửu Long là: A Sự màu mỡ B Diện tích C Được bồi đắp năm không bồi đắp năm D Độ nhiễm phèn, Độ nhiễm mặn Câu hỏi 11:Đặc diểm đất feralit là: A Thường có màu đỏ, phèn, chau, nghèo, mùn B Thường có màu đen, xốp thoát nước C Thường có màu đỏ, vàng màu mỡ D Thường có màu nâu, khô không thích hợp trồng lúa Câu hỏi 12:Nguồn lực phát triển kinh tế xã hội là: A Toàn điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, sở vật chất, người, đường lối sách ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội B Những nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú đất nước C Điều kiện thường xuyên cần thiết để phát triển xã hội loài người D Tất bao quanh người Câu hỏi 13:Nhiệt độ trung bình năm Việt Nam là: A 20độC B 18-22độC C 22-27độC D >25độC Câu hỏi 14:Thuận lợi khí hậu nước ta phát triển kinh tế A Giao thông vận tải hoạt động thuận lợi quanh năm B Phát triển nông nghiệp đa dạng phong phú C Đáp ứng tốt việc tưới tiêu cho nông nghiệp D Thúc đẩy đầu tư với sản xuất nông nghiệp Câu hỏi 15:Tài nguyên khoáng sản Việt Nam tập trung nhiều ở: A Miền Bắc B Miền Trung C Miền Nam D Miền đồng Câu hỏi 16:Diện tích rừng Việt Nam năm 1990 là: A 14 triệu B 10 triệu C triệu D 9,5 triệu Câu hỏi 17: Tài nguyên rừng Việt Nam bị suy thoái nghiêm trọng thể ở: A Độ che phủ rừng giảm B Diện tích đồi núi trọc tăng lên C Mất dần nhiều động thực vật quý D Diện tích rừng suy giảm, chất lượng rừng suy thoái Câu hỏi 18: Nhịp độ gia tăng dân số biến đổi qua thời kỳ, tăng nhanh qua kỳ: A 1931- 1960 B 1965- 1975 C 1979- 1989 D 1990- 2000 Câu hỏi 19: Gia tăng dân số tự nhiên là: A hiệu số người nhập cư người xuất cư B hiệu số tỉ suất sinh tỉ suất tử C Tỷ lệ cao D Tuổi thọ trung bình cao Câu hỏi 20: Khu vực có gia tăng dân số tự nhiên cao nước ta là: A Đồng Sông Cửu Long B Đồng Bằng Sông Hậu C Tây Nguyên D Trung Du Miền núi phía Bắc CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 Câu 1: Nguyên nhân khiến phải sử dụng nhiều phép chiếu đồ khác là: a Do bề mặt Trái Đất cong b Do yêu cầu sử dụng khác c Do vị trí lãnh thổ cần thể d Do hình dáng lãnh thổ Câu 2: Mặt phẳng chiều đồ thường có dạng hình học là: a Hình nón b Hình trụ c Mặt phẳng d Tất ý Câu 3: Cơ sở để phân chia thành loại phép chiếu: phương vị, hình nón, hình trụ là: a Do vị trí lãnh thổ cần thể b Do hình dạng mặt chiếu c Do vị trí tiếp xúc mặt chiếu d Do đặc điểm lưới chiếu Câu 4: Cơ sở để phân chia phép chiếu thành loại: đứng, ngang, nghiêng là: a Do vị trí tiếp xúc mặt chiếu với địa cầu b Do hình dạng mặt chiếu c Do vị trí lãnh thổ cần thể d Do đặc điểm lưới chiếu Câu 5: Phép chiếu phương vị sử dụng mặt chiếu đồ là: a Hình nón b Mặt phẳng c Hình trụ d Hình lục lăng Câu 6: Trong phép chiếu phương vị đứng mặt chiếu tiếp xúc với địa cầu vị trí: a Cực b Vòng cực c Chí tuyến d Xích đạo Câu 7: Tính xác phép chiếu phương vị đứng có đặc điểm: a Tăng dần từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao b Cao vòng cực giảm dần phía c Cao cực giảm dần vĩ độ thấp d Không đổi tồn lãnh thổ thể Câu 8: Tính xác phép chiếu phương vị ngang có đặc điểm: a Cao xích đạo giảm dần cầu Bắc - Nam b Cao kinh tuyến giảm dần phía Đông – Tây c Cao vị trí giao kinh tuyến xích đạo giảm dần xa giao điểm d Cao vị trí giao kinh tuyến gốc xích đạo giảm dần xa giao điểm Câu 9: Phép chiếu phương vị ngang thường dùng để vẻ đồ: a Bán cầu Đông bán cầu Tây b Bán cầu Bắc bán cầu Nam c Vùng cực d Vùng vĩ độ trung bình Câu 10: Tính xác phép chiếu phương vị nghiêng có đặc điểm: a Cao vị trí tiếp xúc với mặt chiếu giảm dần xa điểm tiếp xúc b Cao kinh tuyến giảm dần phía Đông – Tây c Cao xích đạo giãm dần phía Bắc – Nam d Cao vĩ độ tiếp xúc với mặt chiếu giảm dần xa vĩ độ Câu 11: Phép chiếu phương vị nghieng thường dùng để vẻ đồ: a Bán cầu Đông bán cầu Tây b Bán cầu Bắc bán cầu Nam c Vùng cực d Vùng vĩ độ trung bình Câu 12: Trong số phép chiếu phương vị, phép chiếu có khả thể phần lãnh thổ xích đạo với độ xác lớn nhất: a Phương vị đứng b Phương vị ngang c Phương vị nghiêng d Tất ý Câu 13: Trong số phép chiếu phương vị, phép chiếu có khả thể phần lãnh thổ Tây Âu với độ xác lớn nhất: a Phương vị đứng b Phương vị ngang c Phương vị nghiêng d Cả a b Câu 14: Trong số phép chiếu phương vị, phép chiếu có khả thể phần lãnh thổ lục địa Nam Cực với độ xác lớn nhất: a Phương vị đứng b Phương vị ngang c Phương vị nghiêng d Cả a c Câu 15: Tính xác phép chiếu hình nón đứng có đặc điểm là: a Cao kinh tuyến giảm dần vế phía Đông - Tây b Cao xích đạo giảm dần phía Bắc – Nam c Cao kinh độ tiếp xúc với mặt chiếu giảm dần xa kinh độ d Cao vĩ độ tiếp xúc với mặt chiếu giảm dần xa vĩ độ Câu 16: Phép chiếu hình nón đứng thường sử dụng để vẽ phần lãnh thổ có đặc điểm: a Nằm vĩ độ trung bình, kéo dài theo chiều Bắc – Nam b Nằm vĩ độ trung bình, kéo dài theo chiều Đông – Tây c Nằm vĩ độ thấp, kéo dài theo chiều Đông – Tây d Nằm vĩ độ cao, kéo dài theo chiều Đông – Tây Câu 17: Phép chiếu hình trụ đứng thường sử dụng để vẽ phần lãnh thổ có đặc điểm: a Nằm gần cực b Nằm gần xích đạo c Nằm gần vòng cực d Nằm vĩ độ trung bình Câu 18: Khi muốn thể phần lãnh thổ nằm gần xích đạo với độ xác cao người ta thường dùng phép chiếu: a Hình nón đứng hình trụ đứng b Phương vị ngang hình trụ đứng c Phương vị ngang hình nón đứng d Phương vị đứng hình trụ đứng Câu 19: Khi muốn thể phần lãnh thổ nằm vĩ độ trung bình với độ xác cao người ta thường dùng phép chiếu: a Phương vị nghiêng b Hình nón nghiêng c Hình trụ nghiêng d Tất ý Câu 20: Khi muốn thể phần lãnh thổ nằm vùng cực với độ xác cao người ta thường dùng phép chiếu: a Phương vị đứng b Phương vị ngang c Hình nón đứng c Hình trụ đứng Câu 21: Bản đồ tỉ lệ lớn loại đồ có tỉ lệ: a Lớn 1:200 000 b Lớn 1:200 000 c Lớn 1:100 000 d Bé 1:200 000 Câu 22: Bản đồ giáo khoa loại đồ phân loại dựa theo: a Tỉ lệ đồ b Phạm vi lãnh thổ c Mục đích sử dụng d a b Câu 23: Phương pháp kí hiệu thường dùng để thể đối tượng địa lí có đặc điểm: a Phân bố với phạm vi rộng rải b Phân bố theo điểm TUYỂN CHỌN 50 ĐỀ KIỂM TRA TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA LÝ LỚP 11 (có đáp án thang điểm) Tp Hồ Chí Minh, năm 2016 MỤC LỤC I Đề kiểm tra học kì I 100 II Đề kiểm tra học kì II 147 PHẦN 1: ĐỀ KIỂM TRA A ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT I Đề kiểm tra 15 phút học kì I  ĐỀ Dựa vào bảng số liệu : TỈ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN TRUNG BÌNH NĂM ( Đơn vị: % ) Giai đoạn 1960-1965 1975-1980 1985-1990 1995-2000 2001-2005 Nhóm nước Phát triển 1,2 0,8 0,6 0,2 0,1 Đang phát triển 2,3 1,9 1,9 1,7 1,5 Thế giới 1,9 1,6 1,6 1,4 1,2 Em : So sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên nhóm nước phát triển, với nhóm nước phát triển toàn giới Dân số tăng nhanh dẫn đến hậu mặt kinh tế-xã hội ?  ĐỀ Câu 1: ( 6đ ) Dựa vào bảng số liệu sau : TỔNG NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA NHÓM NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN (Đơn vị: tỉ USD) Năm 1990 1998 2000 2004 Tổng nợ 1310 2465 2498 2724 Hãy vẽ biểu đồ cột thể tổng nợ nước nhóm nước phát triển qua năm, rút nhận xét Câu 2: ( 4đ ) Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đại tạo bốn công nghệ trụ cột, có tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế-xã hội Hãy nêu tên bốn công nghệ số thành tựu bốn công nghệ trụ cột tạo  ĐỀ 3 Câu 1: (4đ) Toàn cầu hóa gì? Hệ việc toàn cầu hóa kinh tế? Việt Nam có tham gia vào xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế không? Chứng minh? Câu 2: (6đ) Dựa vào bảng số liệu cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nhóm nước – năm 2004 (Đơn vị %) Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế Nhóm nước Khu vực I Khu vực II Khu vực III Phát triển 2,0 27,0 71,0 Đang phát triển 25,0 32,0 43,0 Em hãy: a Vẽ biểu đồ thể cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nhóm nước – năm 2004 b Nhận xét  ĐỀ Chọn đề • Đề A Dựa vào bảng số liệu tỉ trọng GDP, dân số EU số nước giới – năm 2004 (Đơn vị: %) Các nước, khu vực GDP Dân số EU 31,0 7,1 Hoa Kì 28,5 4,6 Nhật Bản 11,3 2,0 Trung Quốc 4,0 20,3 Ấn Độ 1,7 17,0 Các nước lại 23,5 49,0 Em hãy: a Vẽ biểu đồ so sánh tỉ trọng GDP, dân số EU với số nước giới (8đ) b Nhận xét (2đ) • Đề B Dựa vào bảng số liệu GDP Hoa Kì số châu lục – năm 2004 (Đơn vị: tỉ USD) Toàn giới 40887,8 Hoa Kì 11667,5 Châu Âu 14146,7 Châu Á 10092,9 Châu Phi 790,3 Em hãy: a Vẽ biểu đồ tròn so sánh GDP Hoa Kì với giới châu lục b Nhận xét  ĐỀ Dựa vào bảng số liệu sau: GDP CỦA HOA KÌ VÀ MỘT SỐ CHÂU LỤC – NĂM 2004 (Đơn vị: tỉ USD) Toàn giới 40887,8 Hoa Kì 11667,5 Châu Âu 14146,7 Châu Á 10092,9 Châu Phi 790,3 Em hãy: a Vẽ biểu đồ thích hợp thể GDP Hoa Kì số châu lục b Nhận xét giải thích Hoa Kì có quy mô kinh tế lớn đến  ĐỀ Câu Mĩ La tinh có nhiều tài nguyên khoáng sản, chủ yếu là: A Quặng kim loại màu, kim loại quý, nhiên liệu B Quặng kim loại quý, nhiên liệu, vật liệu xây dựng C Quặng nhiên liệu, đồng, sắt, măn- gan D Quặng kim loại quý, dầu, than, đồng, măn gan Câu Tài nguyên đất, khí hậu thuận lợi cho phát triển rừng, chăn nuôi đại gia súc, trồng công công nghiệp ăn nhiệt đới Việc khai thác tài nguyên giàu có mang lại nhiều lợi ích cho: A Đại phận dân cư Mĩ La tinh B Bộ phận nhỏ dân cư Mĩ La tinh C Một phận chủ trang trại D Dân cư sống nghề nông nghiệp Câu Dân cư đô thị Mĩ La tinh chiếm tỉ lệ cao tới 75 % dân số, phần do: A Ở hầu Mĩ La tinh, dân cư nghèo đói, 1/3 thị dân sống điều kiện khó khăn B Ở hầu Mĩ La tinh, dân cư nghèo đói, có chênh lệch lớn người giàu người nghèo C Các chủ trang trại chiếm giữ phần lớn đất canh tác, dân nghèo ruộng kéo thành phố tìm việc làm D Các chủ trang trại chiếm giữ phần lớn đất canh tác, trồng công nghiệp xuất khẩu, mang lại nguồn lợi cho nông dân Câu Nền kinh tế nước Mĩ La tinh phát triển chậm, thiếu ổn định chủ yếu do: A Chưa xây dựng đường lối phát triển kinh tế- xã hội độc lập, tự chủ B Sau độc lập, trì cấu xã hội phong kiến thời gian dài C Các lực bảo thủ Thiên chúa giáo cản trở phát triển xã hội D Tình hình trị không ổn định tác động mạnh đến nhà đầu tư Câu Đồng có diện tích lớn châu Mĩ La tinh chủ yếu nằm địa phận nước nào: A Achentina B Braxin C Vênêxuêla D Urugoay Câu ý giải pháp để cải thiện kinh tế nước Mĩ Latinh? A Tập trung củng cố máy nhà nước, phát triển giáo dục B Cải cách kinh tế, Bµi tËp tr¾c nghiÖm V ẬT LÝ 11 1/ Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn tăng lên gấp 2 lần thì cường độ dòng điện qua dây đó: A. tăng lên 2 lần B. giảm đi 2 lần C. tăng lên 4 lần D. giảm đi 4 lần 2/ Đặt U 1 = 6V vào hai đầu dây dẫn thì CĐD Đ qua dây là 0,5A. Nếu tăng hiệu điện thế đó lên thêm 3V thì CĐDĐ qua dây dẫn sẽ: A. tăng thêm 0,25A B. giảm đi 0,25A C. tăng thêm 0,50A D. giảm đi 0,50A 3/ Mắc một dây R= 24Ω vào U= 12V thì: A. I = 2A B. I = 1A C. I = 0,5A D. I = 0,25A 4/ Đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế U = 6V mà dòng điện qua nó cường độ là 0,2A thì điện trở của dây là: A. 3Ω B. 12Ω C. 15Ω D. 30Ω 5/ Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 2A khi nó được mắc vào hiệu điện thế là 36V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A nữa thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu? A. 9V B. 18V C. 36V D. 45V 6/ Câu nào sau đây là đúng khi nói về điện trở của vật dẫn? A. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở điện lượng của vật gọi là điện trở của vật dẫn. B. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở êlectrôn của vật gọi là điện trở của vật dẫn. C. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở hiệu điện thế của vật gọi là điện trở của vật dẫn. D. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật gọi là điện trở của vật dẫn. 7/ Một điện trở R được mắc vào giữa hai điểm cố định có hiệu điện thế 6V và cường độ dòng điện đo được 0,5A. Giữ nguyên điện trở R, muốn cường độ dòng điện trong mạch đo được là 2A thì hiệu điện thế phải là: A. 32V B. 24V C. 12V D. 6V 8/ Muốn đo hiệu điện thế của một nguồn điện, nhưng không có Vôn kế, một học sinh đã sử dụng một Ampe kế và một điện trở có giá trị R = 200 Ω mắc nối tiếp nhau, biết Ampe kế chỉ 0,12 A. Hỏi hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện bằng bao nhiêu?( R A ≈ 0Ω ) A. 2,4V B. 240V C. 24V D. 0,24V 9/ Chọn câu đúng: A. 0,5MΩ = 500kΩ = 500 000Ω. B. 0,0023MΩ = 230Ω = 0,23kΩ C. 1kΩ = 1 000Ω = 0,01MΩ D. 1Ω = 0,01kΩ = 0,0001MΩ 10/ Trong các công thức sau đây, với U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, I là cường độ dòng điện qua dây dẫn, R là điện trở của dây dẫn, công thức nào là sai? A. I = U.R B. I = U : R C. R = U : I D. U = R I 11/ Ba bóng đèn có điện trở bằng nhau, chịu được hiệu điện thế định mức 6V. Phải mắc ba bóng đèn theo kiểu nào vào hai điểm có hiệu điện thế 18V để chúng sáng bình thường? A. ba bóng mắc song song B. hai bóng song song, bóng thứ ba nối tiếp với hai bóng trên C. hai bóng nối tiếp, bóng còn lại song song với cả hai bóng trên D. ba bóng mắc nối tiếp nhau 12/ Căn cứ vào đồ thị cho sau đây, điện trở của dây có trị số: A. 5Ω B. 3Ω C. 2,25Ω D. 1,5Ω 13/ Trên đồ thị cho trong hình vẽ câu 12, hiệu điện thế ứng với cường độ dòng điện 1,2A là: A. 3V B. 6V C. 9V D. 12V 14/ Cho R 1 = 15Ω, R 2 = 25Ω mắc nối tiếp nhau, điện trở tương đương có trị số là : A. 40Ω B. 30Ω C. 10Ω D. 9,375Ω 15/ Điện trở tương đương của hai điện trở R 1 , R 2 mắc nối tiếp nhau luôn có trị số: A. R t đ < R 1 B. R t đ > R 2 C. R t đ < R 1 + R 2 D. R t đ > R 1 + R 2 16/ Mắc R 1 vào hai điểm A,B của mạch điện thì I = 0,4A. Nếu mắc nối tiếp thêm một điện trở R 2 = 10Ω mà I ’ = 0,2A thì R 1 có trị số là: A. 5Ω B. 10Ω C. 15Ω D. 20Ω 17/ R 1 = 5Ω, R 2 = 10Ω, R 3 = 15Ω mắc nối tiếp nhau. Gọi U 1 , U 2 , U 3 lần lượt là hiệu điện thế của các điện trở trên. Chọn câu đúng. A. U 1 : U 2 : U 3 = 1: 3 : 5 B. U 1 : U 2 : U 3 = 1: 2 : 3 C. U 1 : U 2 : U 3 = 3: 2 : 1 D. U 1 : U 2 : U 3 = 5: 3 : 1 18/ Có hai điện trở R 1 = 15Ω, R 2 = 30Ω biết R 1 chỉ chịu được cường độ dòng điện tối đa là 4A, còn R 2 chịu được cường độ dòng điện lớn nhất là 3A. Hỏi có thể mắc nối tiếp hai điện trở trên vào hai điểm có hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu? A. 60V B. 90V C. 135V D. 150V 19/ Có hai điện trở R 1 = 5Ω, R 2 = 15Ω biết R 1 chỉ chịu được hiệu điện thế tối đa là 15V, còn R 2 chịu được hiệu điện thế tối đa là 30V. Hỏi có thể mắc nối tiếp hai điện trở trên vào hai điểm có hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu? A. 30V B. 40V C. 45V D. 60V 20/ Các công thức sau [...]... cá tăng nhưng còn biến động Câu 74 Năm 1985 sản lượng khai thác cá của Nhật Bản đạt khoảng A gần 11 triệu tấn B trên 11 triệu tấn C gần 12 triệu tấn D trên 12 triệu tấn Câu 75 Năm 2003 sản lượng khai thác cá của Nhật Bản đạt khoảng A gần 4,4 triệu tấn B trên 4,5 triệu tấn C gần 4,6 triệu tấn D trên 4,7 triệu tấn Câu 76 Trong thời kỳ 1 990- 2004 giá trị xuất khẩu của Nhật Bản thay đổi theo xu hướng A... còn biến động Câu 77 Trong thời kỳ 1 990- 2004 giá trị nhập khẩu của Nhật Bản thay đổi theo xu hướng A Liên tục giảm và giảm mạnh B giảm mạnh và còn biến động C liên tục tăng và tăng mạnh D tăng mạnh và còn biến động Câu 78 Năm 2004, giá trị xuất khẩu của Nhật Bản đạt khoảng A trên 556 tỉ USD B gần 565 tỉ USD C trên 565 tỉ USD D gần 600 tỉ USD Câu 79 Năm 2004, giá trị nhập khẩu của Nhật Bản đạt khoảng... tỉ USD D gần 500 tỉ USD Câu 80 Trong thời kỳ 1 990- 2004, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản thay đổi theo VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí xu hướng A liên tục tăng và tăng mạnh B liên tục giảm nhưng giảm chậm C tăng mạnh nhưng còn biến động D giảm nhẹ và có biến động Câu 81 Nhận xét đúng nhất về cán cân thương mại của Nhật Bản trong thời kỳ 1 990- 2004 là A tăng mạnh và... trên Câu 82 Trong thời kỳ 1995-2004, xuất khẩu của Nhật Bản đạt giá trị thấp nhất vào A năm 1995 B năm 2000 C năm 2001 D Năm 2004 Câu 83 Các mặt hàng nhập khẩu chính của Nhật Bản là A sản phẩm nông nghiệp: lúa gạo, lúa mì, đỗ tương, hoa quả, đường… B năng lượng: than, dầu mỏ, khí đốt C nguyên liệu công nghiệp: quặng, gỗ, cao su, bông, vải… D các ý trên Câu 84 Trong cơ cấu giá trị hàng xuất khẩu của Nhật. .. hàng xuất khẩu của Nhật Bản, hàng công nghiệp chế biến (tàu biển, ô tô, xe gắn máy, sản phẩm tin học ) chiếm A 88% B 89% C 98% D 99% Câu 85 Khoảng 52% tổng giá trị thương mại của Nhật Bản được thực hiện với A các nước phát triển B các nước đang phát triển C các nước châu Á D EU Câu 86 Đứng đầu thế giới về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài là A Hoa Kỳ B Nhật Bản C Trung Quốc D CHLB Đức Câu 87 Đứng đầu thế... Đứng đầu thế giới về viện trợ phát triển chính thức (ODA) là A Hoa Kỳ B Nhật Bản VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Trung Quốc D CHLB Đức Câu 88 Từ năm 1991 dến 2004, vốn ODA của Nhật Nảm vào Việt Nam là A gần 1 tỉ USD B trên 1 tỉ USD C gần 2 tỉ USD D trên 2 tỉ USD Câu 90 Từ năm 1991 dến 2004, vốn ODA của Nhật Nảm vào Việt Nam chiếm A 30% nguồn vốn ODA đầu tư vào Việt Nam B... trồng nhiều cây công nghiệp và rau quả Câu 72 Vùng kinh tế đảo Hôcaiđô không có đặc điểm nổi bật là A mật độ dân cư thưa thớt B trồng nhiều cây công nghiệp và rau quả C rừng bao phủ phần lớn diện tích D phát triển mạnh công nghiệp khai thác và chế biến gỗ VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 73 Nhận xét đúng về sản lượng khai thác cá của Nhật Bản trong thời kỳ 1985-2003 là A sản... liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Xi-cô-cư D Kiu-xiu Câu 66 Các trung tâm công nghiệp Phucuôca, Nagaxaki nằm ở vùng kinh tế/đảo A Hô-cai-đô B Hôn-su C Xi-cô-cư D Kiu-xiu Câu 67 Phát triển mạnh các ngành công nghiệp khai thác than đá, quặng sắt, luyện kim đen, khai thác và chế biến gỗ, giấy và xenlulô là đặc điểm nổi bật của vùng kinh tế/đảo A Hô-cai-đô B Hôn-su C Xi-cô-cư D Kiu-xiu Câu 68 Các... Murôran nằm ở vùng kinh tế/đảo A Hô-cai-đô B Hôn-su C Xi-cô-cư D Kiu-xiu Câu 69 Vùng kinh tế/đảo Hônsu không có đặc điểm nổi bật là A diện tích rộng lớn nhất B dân số đông nhất C tỉ lệ diện tích rừng lớn nhất D kinh tế phát triển nhất Câu 70 Củ cải đường chỉ được trồng ở vùng kinh tế/đảo A Hô-cai-đô B Hôn-su C Xi-cô-cư D Kiu-xiu Câu 71 Vùng kinh tế đảo Kiuxiu không có đặc điểm nổi bật là A phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: 90 câu trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật bản, 90 câu trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật bản, 90 câu trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay