Bai 8 chủ nghĩa xã hội GDCD 11

16 274 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:02

PHẦN CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI A.MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI BÀI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (2TIẾT) MỤC TIÊU BÀI HỌC Học xong giúp học sinh hiểu : 1.- Tính ưu việt chủ nghĩa xã hội 2.- nội dung lí luận chủ nghĩa xã hội ; thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội 3.- xây dựng cho niềm tin, ý thức trách nhiệm nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Nội dung học • • • • • • • • • I.- Chủ nghĩa xã hội đặc trưng A.- CNXH giai đoạn đầu xã hội CSCN B.- Những đặc trưng CNXH 2.- Thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội A.- Tính tất yếu khách quan thời kỳ độ lên CNXH B.- Những đặc điểm thời kỳ độ lên CNXH 3.- Chủ nghĩa xã hội độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta A.- Những đặc trưng CNXH nước ta B.- Quá độ lên CNXH nước ta I.- Chủ nghĩa xã hội đặc trưng • A.- CNXH giai đoạn đầu xã hội CSCN Lịch sử phát triển xã hội loài người trải qua chế độ khác từ thấp đến cao Trong chế độ CNXH giai đoạn đầu CNCS Nguyên nhân sâu xa dẫn đến thay đổi chế độ xã hội phát triển kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất yếu tố định B.- Những đặc trưng CNXH Cơ sở Vật chất kỷ thuật CNXH đại công nghiệp khí phát triển cao, dựa trình độ KH công nghệ đại CNXH Xóa bỏ chế độ tư hữu TBCN thiết lập chế độ Công hữu TLSX CNXH tạo cách CNXH tổ thực chức lao phân động phối theo kỷ lao luật động lao động CNXH Nhà Giải phóng nước người XHCN khỏi áp nhà nước bóc lột đại biểu thực cho bình lợi ích đẳng XH, quyền tạo điều lực kiện cho người ý chí phát triển toàn diện nhân dân II.- Thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội • A.- Tính tất yếu khách quan thời kỳ độ lên CNXH a.- Chưa có đầy đủ sở vật chất – kỷ thuật CNXH công nghiệp đại b.- Chế độ công hữu tư liệu sản xuất bước xây dựng sau giành quyền c.- Những tư tưởng lạc hậu, chí phản động tồn d.- Giai cấp bốc lột, lực phản động âm mưu chống phá chủ nghĩa xã hội B.- Những đặc điểm thời kỳ độ lên CNXH Kinh tế Đại hội Đảng lần IX khẳng định có thành phần kinh tế Xã hội Văn hóa Giai cấp công nhân lãnh đạo Đấu tranh Đảng đường CNXH hạt nhân đoàn kết TBCN với giai cấp, nội dung tầng lớpCM để hình thức XD thành công CNXH Nước ta có thành phần kinh tế ? thành phần kinh tế Kinh tế nhà nướ c Kinh tế tập thể Kinh tế cá thể, tiểu chủ KT tư tư nhân Giữ vai trò chủ đạo KT tư nhà nước KT có vốn đầu tư nước • Tóm lại : Thời kỳ độ tiến lên CNXH, xét phương diện, tồn nhiều yếu tố khác nhau, đối lập nhau, thâm nhập vào nhau, ảnh hưởg lẫn Cùng với bước tiến trình xây dựng CNXH, thành phần , nhân tố mang tính chất xã hội chủ nghĩa ngày phát triển vươn lên vị trí chi phối lĩnh vực để đảm bảo cho CNXH thắng lợi III.- Chủ nghĩa xã hội độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta • A.- Những đặc trưng CNXH nước ta Có Các Có KT phát triển Do cao dựa nhân lưc dân lượng SX lao đại động chế độ làm công hữu chủ TLSX chủ yếu văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Có Con người dân tộc quanhệ hữu nghị giải phóng nước khỏi bình hợp tác áp đẳng, với bóc lột đoàn nhân dân làm theo kết lực giúp đở dân tộc hưởng theo LĐ… giới tiến B.- Quá độ lên CNXH nước ta 2.- Quá độ lên CNXH nước ta? • Đại hội Đảng lần IX khẳng định : “ Con đường lên nước ta phát triển độ lên CNXH bỏ qua chế dọ TBCN, tức bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng TBCN, tiếp thu, kế thừa thành tựu mà nhân laọi đạt chế độ TBCN, đặc biệt khoa học công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng kinh tế đại • Tóm lại độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN nước ta hoàn toàn phù hợp với điều kiện lịch sử phù hợp với nguyện vọng nhân dân xu phát triển thời đại • TLLĐ nâng lên trình độ lao động Nhiều hàng hóa, thỏa mãn nhu cầ NN lạc hậu NN đại Chăn nuôi heo Chăn nuôi Thuốc trừ sâu Máy tuốt lúa Máy gặt lúa bò Chế biến trái Chế biến thủy sản Nước giải khát Hàng tiêu dùng Hàng XK [...]...B.- Quá độ lên CNXH ở nước ta 2.- Quá độ lên CNXH ở nước ta? • Đại hội Đảng lần IX đã khẳng định : “ Con đường đi lên của nước ta là sự phát triển quá độ lên CNXH bỏ qua chế dọ TBCN, tức là bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 8 chủ nghĩa xã hội GDCD 11 , Bai 8 chủ nghĩa xã hội GDCD 11 , Bai 8 chủ nghĩa xã hội GDCD 11 , B.- Những đặc điểm cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH, B.- Quá độ lên CNXH ở nước ta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay