Bai 4 cạnh tranh trong sản xuất lưu thông hàng hóa

27 236 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:59

 Bài CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ (1 tiết) NỘI DUNG BÀI HỌC I.CẠNH TRANH VÀ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CẠNH TRANH II.MỤC ĐÍCH CỦA CẠNH TRANH VÀ CÁC LOẠI CẠNH TRANH III.TÍNH HAI MẶT CỦA CẠNH TRANH Mục tiêu học 1.- Khái niệm cạnh tranh, điều kiện hay nguyên nhân hình thành, tồn phát triển cạnh tranh 2.- Đối tượng cạnh tranh, loại cạnh tranh ảnh hưởng chúng 3.- Tính mặt cạnh tranh từ đưa giải pháp phát huy mặt tích cực hạn chế mặt tiêu cực cạnh tranh nước ta QUẢNG CÁO VÀ KHUYẾN MÃI Quảng cáo khuyến nhằm mục đích gì? Tác động vào tâm lý,thị hiếu khách hàng Bán nhiều hàng hóa Thu nhiều lợi nhuận Ví dụ Hai hãng điện thoại Sam sung Nokia cạnh tranh với Nokia N7O 6233 SamSung SamSung E760E770 Hai hãng xe Toyota Honda Civic Honda Toyota Vios I.- Cạnh tranh nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh 1.- Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh Ganh đua đấu tranh Kinh tế với Đạt lợi nhuận cao Sản xuất – kinh doanh – dịch vụ  1.- Khái niệm cạnh tranh Ganh đua Đấu tranh Cạnh tranh sư ï………………… , ………………… kinh tế chủ the åtham gia sản xuất, kinh doanh, với nhằm dành điều kiện thuận lợi ……………… , kinh doanh, Sản xuất tiêu thụ hàng hóa dịch vụ, để thu Nhiều ………… cho Lợi ích  Mục đích cạnh tranh thể mặt nào? ? Các nguồn nguyên liệu sản xuất Các nguồn lực sản xuất Khoa học Kỷ thuật Công nghệ Thị trường Tiêu thụ Hợp đồng Chất lượng Giá Cả Bảo hành 2.Các loại cạnh tranh Mời em quan sát hình ảnh sau cho biết thể loại cạnh tranh nào?  Giữa người bán với  Giữa người mua với  Trong nội ngành Hãng Nokia Hãng Sam sung  Giữa ngành với Ngành may mặc Ngành dệt  Trong nước Trái nước Trái nước  III.- Tính hai mặt cạnh tranh 1.- Mặt tích cực Kích thích lực lượng SX, KHKT suất lao động XH tăng lên  Khai thác tối đa nguồn lực đất nước vào việc đầu tư XD phát triển KT thị trường Thúc đẩy tăng trưởng KT, nâng cao sức cạnh tranh, góp phần chủ động hội nhập KT giới  2.- Mặt hạn chế Chạy theo lợi nhuận cách mù quáng Hàng giả  Dùng thủ đoạn phi pháp bất lương Bắt hàng lậu , hàng cấm  Đầu tích trữ gây rối loạn thị trường Nhà nước làm để hạn chế mặt tiêu cực Ban hành Quốc Hội “Sao vàng đất việt” - giải thưởng lớn kinh tế Chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế  Tóm lại Cạnh tranh Sản tế tồn hàng hoá thông xuấttượng kinh lưu khách quan ………………… và………………………………………, vừa có mặt tích cực vừa có mặt hạn chế, Cơ mặt tích cực mặt …………………mang tính trội, mặt hạn chế cạnh tranh được…………………… điều tiết thông qua giáo dục pháp luật sách kinh tế thích hợp Nhà nước  Dặn dò * Làm tập SGK * Xem trước Cung Cầu [...]... nhân dẫn đến cạnh tranh Nhiều chủ sở hữu Tự do Kinh doanh Sản xuất Có điều kiện sản suất Dẫn đến cạnh tranh Lợi ích khác nhau  II.-Mục đích Cạnh tranh và các loại cạnh tranh 1.Mục đích của sự cạnh tranh ? Mục đích của sự cạnh tranh là gì? Giành lợi ích về mình nhiều hơn người khác  Mục đích của sự cạnh tranh thể hiện ở những mặt nào? ? Các nguồn nguyên liệu sản xuất Các nguồn lực sản xuất Khoa học... lượng Giá Cả Bảo hành 2.Các loại cạnh tranh Mời các em quan sát các hình ảnh sau đây và cho biết thể hiện các loại cạnh tranh nào?  Giữa người bán với nhau  Giữa người mua với nhau  Trong nội bộ ngành Hãng Nokia Hãng Sam sung  Giữa các ngành với nhau Ngành may mặc Ngành dệt  Trong và ngoài nước Trái cây trong nước Trái cây nước ngoài  III.- Tính hai mặt của cạnh tranh 1.- Mặt tích cực Kích thích... sức cạnh tranh, góp phần chủ động hội nhập KT thế giới  2.- Mặt hạn chế Chạy theo lợi nhuận một cách mù quáng Hàng giả  Dùng những thủ đoạn phi pháp bất lương Bắt hàng lậu , hàng cấm  Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường Nhà nước sẽ làm gì để hạn chế các mặt tiêu cực Ban hành Quốc Hội “Sao vàng đất việt” - một giải thưởng lớn về kinh tế Chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế  Tóm lại Cạnh tranh Sản. .. lại Cạnh tranh Sản là hiện tế tồn tại hàng hoá thông xuấttượng kinh lưu khách quan của ………………… và………………………………………, vừa có mặt tích cực vừa có mặt hạn chế, Cơ bản nhưng mặt tích cực là mặt …………………mang tính trội, còn mặt hạn chế của cạnh tranh sẽ được…………………… điều tiết thông qua giáo dục pháp luật và các chính sách kinh tế thích hợp Nhà nước  Dặn dò * Làm các bài tập trong SGK * Xem trước bài Cung Cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 4 cạnh tranh trong sản xuất lưu thông hàng hóa , Bai 4 cạnh tranh trong sản xuất lưu thông hàng hóa , Bai 4 cạnh tranh trong sản xuất lưu thông hàng hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay