Bai 2 hàng hóa tiền tệ thị trường GDCD 11

57 325 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:59

BÀI HÀNG HÓA – TIỀN TỆ THỊ RƯỜNG (3 TIẾT ) NỘI DUNG BÀI HỌC Tiết 1: Hàng hóa a/ Khái niệm hàng hóa b/ Hai thuộc tính hàng hóa Tiết: Tiền tệ a/ Nguồn gốc tiền tệ b/ Các chức tiền tệ c/ Quy luật lưu thông tiền tệ Tiết Thị trừơng a/ Khái niệm thị trường b/ Các chức thị trường I.- HÀNG HÓA EM NÀO CHO BIẾT NGƯỜI NGUYÊN THỦY SỐNG CHỦ YẾU BẰNG NHỮNG NGHỀ NÀO? Họ cá… Trong xã hội công xã nguyên thủy người dân sống chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên với kinh tế tự cấp, tự túc: Trồng lúa gạo để ăn Săn bắn, hái lựơm, đánh bắt Công cụ thô sơ Nền kinh tế gọi kinh tế gì? 1.- Kinh tế tự nhiên Kinh tế tự nhiên kiểu sản xuất mang tính tự cấp, tự túc Sản phẩm làm để thõa mãn nhu cầu người sản xuất nội đơn vị kinh tế dịnh Ví dụ: Một người nông dân chuyên trồng lúa để ăn quanh năm Kinh tế tự nhiên xuất nào? Kinh tế tự nhiên xuất từ buổi bình minh loài người – thời công xã nguyên thủy Cuộc sống ngày nâng cao, với cải tiến công cụ lao động, sản phẩm ngày dư thừa đem trao đổi, mua bán với Điều naỳ tạo điều kiện cho kinh tế khác kinh tế hàng hóa Vậy kinh tế hàng hóa? 2.- Kinh tế hàng hóa Kinh tế hàng hóa: hình thức sản xuất sản phẩm dùng để bán, nhằm thõa mãn nhu cầu người mua, người tiêu dùng Mối quan hệ người sản xuất trao đổi hàng hóa thể thông qua việc trao đổi, mua bán sản phẩm với thị trường Như để sản phẩm trở thành hành hóa phải có điều kiện * Do lao động tạo * Có công dụng định để thõa mãn nhu cầu người * Trước vào tiêu dùng phải thông qua trao đổi, mua bán BÀI TẬP Một người nông dân sản xuất lúa gạo phần để dùng cho thân, phần lại đem bán, trao đổi, lấy quần áo dụng cụ khác Phần lúa gạo gọi hàng hóa ? Phần gạo đem trao đổi, mua bán Vì hội đủ ba điều kiện sản xuất để sản phẩm trở thành hàng hóa ? Sản xuất hàng hóa đời từ chế độ nào? * Sản xuất hàng hóa đời từ cuối chế độ công xã nguyên thủy * Từ xã hội CNTB trở trước chủ yếu kinh tế tự nhiên, đồng thời tồn với kinh tế tự nhiên kiểu sản xuất hàng hóa nhỏ ( sản xuất hàng hóa giản đơn) Sự khác kinh tế tự nhiên kinh tế hàng hóa? 1.- Khái niệm hàng hóa: Hàng hóa sản phẩm lao động thõa mãn nhu cầu người thông qua trao đổi, mua bán 2.- Đặc điểm hàng hóa Là phạm trù lịch sử tồn sản xuất hàng hóa Sản phẩm mang hình thái hàng hóa đối tượng mua bán thị trường Hàng hóa dạng hữu hình hay phi vật thể Thuộc tính hàng hóa a.- Giá trị b.- Giá trị sử dụng a.- Giá trị sử dụng: Giá trị sử dụng hàng hóa công dụng vật phẩm thõa mãn nhu cầu người Cùng với phát triển khoa học, kỷ thuật giá trị sử dụng vật phát ngày phong phú đa dạng Em cho biết lạm phát xảy hậu nào? • • Trả lời: Khi giá hàng hóa tăng, sức mua tiền tệ giảm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, công cụ quản lí nhà nước hiệu lực,… 10.000đ/1kg 5000đ/1kg m L p t h Trời ! Mắc quá! Kết Luận Hiểu nội dung quy luật lưu thông tiền tệ, công dân không nên giữ nhiều tiền mặt, mà nên tích cực gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, góp phần làm tăng mức lưu thông tiền tệ, vừa ích nước, vừa lợi nhà Bài tập • Xếp theo thứ tự chức tiền tệ : A Thước đo giá trị, PT tóan, PT cất trữ, PT lưu thông, tiền tệ giới B PT lưu thông, PT cất trữ, PT tóan,, tiền tệ giới Thước đo giá trị C Thước đo giá trị, PT lưu thông, PT tóan, PT cất trữ, tiền tệ giới D Thước đo giá trị, PT lưu thông, PT cất trữ, PT tóan, tiền tệ giới • Đáp án: D • Bài tập Về nhà 1.Trình bày nguồn gốc chất tiền tệ? 2.Phân tích chức tiền tệ? 3.Em vận dụng chức tiền tệ sống 4.Trình bày nội dung quy luật lưu thông tiền tệ? 5.Lạm phát có ảnh hưởng đời sống? • III.THỊ TRƯỜNG Qua hình ảnh em cho thầy biết thị trường gì? 1.- Thị trường gì? • Thị trường lĩnh vực trao đổi, mua bán mà chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn để xác định giá số lượng hàng hoá dịch vụ Người bán Người mua Các chủ thể kinh tế Doanh nghiệp Cá nhân Cơ quan Nhà nước Hàng hóa Tiền tệ Các nhân tố thị trường Người bán Người mua 2.- Chức thị trường 1.- Thực 2.- Thông tin 3.- Điều tiết 1.- Chức thực hay thừa nhận giá trị sử dụng giá trị hàng hóa • Thị trường nơi kiểm tra cuối cùngvề chủng loại,hình thức, mẫu mã, số lượng, chất lượng • Cho nên • Hàng hoá phải phù hợp với nhu cầu thị trường • Em cho biết hàng hoá không bán ảnh hưởng đến người sản xuất hàng hoá trình sản xuất xã hội? • Trả lời: dẫn đến lỗ,phá sản, sở vật chất xã hội bị lãng phí Các loại điện thoại di động hảng Nokia • Các loại xe tay ga hãng Dylan, Nouvo 2.- Chức thông tin Cung cầu Giá •Thông tin • thị trường quan • trọng • •người bán • người mua? Chất Chủng lượng loại Cơ cấu Điều kiện mua bán Đối với người bán đưa định kịp thời nhằm thu nhiều lợi nhuận Đối với người mua điều chỉnh cho có lợi 3.- Chức điều tiết, kích thích hạn chế sản xuất tiêu dùng Một tăng lên hay giảm giá gây tác động trái ngược đến việc sản xuất tiêu dùng loại hàng hoá Kết luận Hiểu vận dụng đựơc chức thị trường giúp cho người sản xuất người tiêu dùng giàng lợi ích kinh tế lớn Nhà nước ban hành sách kinh tế phù hợp nhằm hướng kinh tế vào mục tiêu định [...]... trị • Tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi tiền tệ dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa Giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định gọi là giá cả hàng hóa Giá cả của hàng hóa được quyết định bởi các yếu tố: Giá trị hàng hóa Giá trị của tiền tệ Quan hệ cung - cầu hàng hóa 2. - Phương tiện lưu thông • Tiền làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa. .. bên là hàng hoá vàng đóng vai trò tiền tệ II.- TIền Tệ Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hóa, là sự thể hiện chung của giá trị; đồng thời, tiền tệ biểu hiện mối quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hóa 2. - Chức năng của tiền tệ 1.- Thước đo giá trị 2. - Phương tiện lưu thông 4.- Phương tiện thanh toán 3.- Phương tiện cất trữ 5.- Tiền tệ thế... trực tiếp hàng lấy hàng Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng Trao đổi trực tiếp hàng lấy hàng Khi sản xuất hàng hóa phát triển một hàng hóa có thể trao đổi được với nhiều hàng hóa khác 1 con gà = 10 kg thóc = 5 kg chè = 2 cái rìu = 0 .2 gam vàng Hình thái chung của giá trị Trao đổi gián tiếp thông qua một hàng hóa làm vật ngang giá chung 1 con gà = 10 kg thóc = 5 kg chè = 1m vải 2 cái rìu = 0 .2 gam vàng... thái tiền tệ của giá trị xuất hiện Vì sao vàng có được vai trò tiền tệ? Vàng đóng vai trò là tiền tệ vì: Thứ nhất, vàng là hàng hóa, có giá trị sử và giá trị, đóng vai trò vật ngang giá chung Thứ hai, vàng có 1 thuộc tính tự nhiên đặc biệt là thích hợp với vai trò làm tiền tệ như thuần nhất, không hư hỏng, dễ chia nhỏ Vàng đúc Khi tiền tệ xuất hiện thì thế giới hàng hoá phân làm 2 cực : 1 bên là hàng. .. phát triển của khoa học – kỹ thuật ? 2. Phân biệt giá trị sử dụng và giá trị ? 3.Tại sao giá trị hàng hóa không do thời gian lao động cá biệt quyết định, mà do thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định? II.- TIền Tệ 1.- Nguồn gốc của tiền tệ a.- Khi nào tiền tệ xuất hiện? Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất, trao đổi hàng hóa và của các hình thái giá trị b.-... T – H Lưu thông hàng hóa H – T – H gồm hai giai đọan: Giai đọan 1: H – T ( hàng – tiền ) là quá trình bán Giai đọan 2: T – H ( tiền – hàng ) là quá trình mua Hàng hóa trao đổi theo công thức H - T - H H Quá trình bán T Quá trình mua H 3.- Phương tiện cất trữ Tiền tệ rút khỏøi lưu thông và được cất trữ lại để khi cần thì đem ra mua hàng Để làm được chức năng phương tiện cất trữ thì tiền phải đủ giá... tạo ra giá trị xã hội của hàng hóa Người nào có: TGLĐCB < TGLĐXHCT TGLĐCB > TGLĐXHCT LÃI THUA LỖ Như vậy: Hàng hóa là sự thống nhất giữa hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị Đó là sự thống nhất của hai mặt đối lập mà thiếu một trong hai thuộc tính thì sản phẩm sẽ không trở thành hàng hóa Hàng hóa biểu hiện quan hệ sản xuất xã hội giữa người sản xuất và trao đổi hàng hóa Đây là khái niệm đầy đủ... đây giá trị hàng hoá được thể hiện ở một hàng hoá đóng vai trò vật ngang giá chung là vải Mọi người mang hàng hoá của mình lấy vật ngang giá chu để đổi lấy hàng hoá mình cần Sơ đồ minh hoạ Trao đổi gián tiếp thông qua một hàng hoá làm vật ngang giá chung Hình thái tiền tệ Vàng làm vật ngang giá chung cho sự trao đổi 1 con gà 10 kg thóc 5 kg chè 2 cái rìu 0 .2 gam vàng = = = = = 0 .2 gam vàng Khi... hao phí sức lao động mà người sản xuất phải có để làm ra một đơn vị hàng hóa Ví dụ: Để tạo ra một cái áo, người thợ may mất 2h ta gọi giá trị của cái áo là hao phí lao động làm ra cái áo trong 2h Giá trị hàng hóa biểu hiện như thế nào ? Giá trị hàng hóa được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi của nó Ví dụ: 1m vải = 5 kg thóc = 2h ( vật trao đổi) ( vật đổi được) Vật đổi được gọi là vật ngang giá... về bản chất, thuộc tính của hàng hóa Kết Luận Nắm được thuộc tính và bản chất của hàng hóa đòi hỏi mỗi người phải có trách nhiệm tham gia sản xuất ra nhiều hàng hóa với giá trị sử dụng cao hơn, giá trị và giá cả ngày càng thấp hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bản thân, gia đình và xã hội Câu hỏi ôn tập: 1.Hãy nêu một số ví dụ thể hiện giá trị sử dụng của hàng hóa đựơc phát hiện dần cùng với
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 2 hàng hóa tiền tệ thị trường GDCD 11 , Bai 2 hàng hóa tiền tệ thị trường GDCD 11 , Bai 2 hàng hóa tiền tệ thị trường GDCD 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay