luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục Nghiên cứu đặc điểm và giá trị xã hội của thể thao giải trí ở Hà Nội

40 169 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH LÊ HOÀI NAM NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ XÃ HỘI CỦA THỂ THAO GIẢI TRÍ Ở HÀ NỘI Chuyên ngành: Giáo dục thể chất Mã số: 62 14 01 03 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Bắc Ninh - 2016 Công trình hoàn thành tại: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: GS.TS Dương Nghiệp Chí Hướng dẫn 2: TS Nguyễn Thế Truyền Phản biện 1: PGS.TS Huỳnh Trọng Khải Trường Đại học Sư phạm TDTT T.p Hồ Chí Minh Phản biện 2: PGS.TS Phạm Đình Bẩm Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Phản biện 3: GS.TS Nguyễn Xuân Sinh Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại: ………………………………….….vào hồi: ……giờ …… ngày… tháng … năm…… Có thể tìm hiểu luận án thư viện: Thư viện Quốc gia Việt Nam Thư viện Trường Đại học TDTT Bắc Ninh DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Lê Hoài Nam (2014), “Thực trạng hoạt động thể thao giải trí quận nội thành Hà Nội”, Tạp chí Khoa học thể thao, Viện Khoa học TDTT, số (6), tr 7072 Lê Hoài Nam, Dương Nghiệp Chí (2015), “Hiện trạng mô hình hoạt động thể thao giải trí giải pháp phát triển”, Tạp chí Khoa học đào tạo huấn luyện thể thao, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, số (4), tr.21-24 Lê Hoài Nam, Dương Nghiệp Chí (2015), “Thực trạng hoạt động thể thao giải trí Hà Nội”, Tạp chí Khoa học thể thao, Viện Khoa học TDTT, số (4), tr.56-60 A GIỚI THIỆU LUẬN ÁN PHẦN MỞ ĐẦU Năm 2006 Quốc hội ban hành “Luật thể dục, thể thao” quy định nội hàm, cấu thể dục thể thao quần chúng nước ta bao gồm: thể thao dân tộc, thể dục thể thao cho người cao tuổi, thể dục phòng bệnh, chữa bệnh, thể dục thể thao cho người khuyết tật, thể thao quốc phòng thể thao giải trí Trong theo xu thế giới năm gần thể thao giải trí nội hàm quan trọng thể dục thể thao quần chúng Theo xu này, thể thao giải trí Hà Nội phát triển mạnh mẽ Thể thao giải trí nhiều nhà khoa học nước nghiên cứu song nước khiêm tốn, đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu để phát triển Trong kết nghiên cứu thể thao giải trí chưa thấy nghiên cứu sâu đặc điểm, giá trị thể thao giải trí Trong lại vấn đề quan trọng, cần thiết làm rõ để có tính kích thích tiếp tục phát triển thể thao giải trí đạt hiệu cao Chính vậy, lựa chọn đề tài khoa học: “Nghiên cứu đặc điểm giá trị xã hội thể thao giải trí Hà Nội” Mục đích nghiên cứu : Trên sở phân tích lý luận đánh giá thực tiễn phát triển thể thao giải trí, phận quan trọng thể dục thể thao quần chúng để làm sáng tỏ đặc điểm, giá trị xã hội thể thao giải trí Hà Nội, tạo bước tiến có hiệu cho phát triển thể thao giải trí Nhiệm vụ nghiên cứu : Để đạt mục đích nói trên, đề tài phải giải nhiệm vụ sau : Nhiệm vụ : Đánh giá số đặc điểm xã hội thể thao giải trí Hà Nội Nhiệm vụ 2: Đặc điểm hoạt động tổ chức thể thao giải trí Hà Nội Nhiệm vụ 3: Giá trị xã hội thể thao giải trí Hà Nội NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Trên sở tiêu lựa chọn, đề tài sâu đánh giá thực trạng thể thao giải trí đặc điểm xã hội thể thao giải trí 12 quận Hà Nội Đề tài luận án tổ chức thể thao giải trí 12 quận Hà Nội tồn 06 hình thức Mỗi hình thức sâu đánh giá mặt: tổ chức quản lý, thời gian tập luyện, nơi tập, nội dung tập, ưu điểm nhược điểm Mỗi hình thức thu hút đối tượng tập luyện riêng đáp ứng phần nhu cầu tập luyện thể thao giải trí khác người dân quận Hà Nội Đề tài đánh giá giá trị xã hội thể thao giải trí quận nội thành Hà Nội mặt: Giá trị sức khỏe thể chất (đa phần có chuyển biến tốt chức sinh lý, cảm giác chức vận động, bệnh tật thường gặp ) Giá trị sức khỏe tinh thần (đa phần có cải thiện đáng kể trạng thái tâm lý, trình tâm lý hay cảm xúc tâm lý) Giá trị vấn đề liên quan đến công việc lao động, học tập, lực lao động, quan hệ xã hội đa số người tập đánh giá có chuyển biến tích cực CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN Luận án trình bày 120 trang A4 bao gồm: Mở đầu (03 trang); Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu (30 trang); Chương 2: Phương pháp tổ chức nghiên cứu (04 trang); Chương 3: Kết nghiên cứu bàn luận (80 trang); phần kết luận kiến nghị (03 trang) Trong luận án có 33 biểu bảng, 22 biểu đồ, 02 sơ đồ Ngoài ra, luận án sử dụng 107 tài liệu tham khảo, có 96 tài liệu tiếng Việt, 06 tài liệu tiếng Trung, 03 tài liệu tiếng Anh phần phụ lục B NỘI DUNG CỦA LUẬN ÁN CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Khái quát tình hình kinh tế, xã hội Hà Nội Tổng quan vấn đề luận án sâu phân tích mặt: 1.1.1 Vị trí địa trị, địa kinh tế tổ chức hành 1.1.2 Tiềm lợi kinh tế 1.1.3 Tiềm xã hội 1.2 Khái quát thể thao giải trí 1.2.1 Một vài khái niệm có liên quan Vui chơi thư giãn: Vui chơi thư giãn đặc trưng hoạt động giải trí, nhu cầu người Thoả mãn nhu cầu để đạt niềm vui Nghiên cứu vui chơi thư giãn, trình làm để có niềm vui Niềm vui hạnh phúc nhiều tâm lý, tinh thần thoả mãn Nó xây dựng tảng vật chất định, đồng thời điều kiện niềm vui, hạnh phúc người Giải trí: Nói giải trí, nhiều từ điển giải thích với hàm ý, thoải mái, vui vẻ Từ điển Bách khoa đưa khái niệm giải trí là: “làm cho trí óc thảnh thơi, tâm hồn thản hoạt động gây hứng thú” Thể thao giải trí gắn kết giải trí với TDTT: Bùi Xuân Mỹ Phạm Minh Thảo cho thể thao thường phận giải trí người kỷ XX Đối với số người, cách phát triển cá nhân hay thư giãn, số người khác lại phương tiện thành đạt Và phong trào tham gia trực tiếp hoạt động thể thao phát triển với tình hình gia tăng rảnh rỗi Theo hai tác giả này, người ta đến với thể thao đa dạng tùy theo say mê ham thích người Theo Dương Nghiệp Chí cộng sự, thể thao giải trí loại hình hoạt động TDTT có ý thức, có lợi cho sức khỏe thể chất sức khỏe tinh thần người, tiến hành thời gian tự do, làm việc Thể thao giải trí hoạt động TDTT tự giác, vừa sức, vùng lượng ưa khí (đủ ôxy, không bị nợ ôxy) Thể thao giải trí không bao hàm phương tiện hoạt động thể lực mà bao hàm phương tiện hoạt động trí tuệ, thư giãn, thưởng thức thi đấu biểu diễn, cổ vũ thi đấu biểu diễn, có sử dụng phương tiện công nghệ cao 1.2.2 Sơ lược lý luận thể thao giải trí 1.2.2.1 Vị trí đặc điểm thể thao giải trí Thể thao giải trí loại hình hoạt động TDTT có ý thức, có lợi cho sức khỏe thể chất sức khỏe tinh thần người, tiến hành thời gian tự do, làm việc Thể thao giải trí hoạt động TDTT tự giác, vừa sức, vùng lượng ưa khí (đủ ôxy, không bị nợ ôxy) Thể thao giải trí không bao hàm phương tiện hoạt động thể lực mà bao hàm phương tiện hoạt động trí tuệ, thư giãn, thưởng thức thi đấu biểu diễn, cổ vũ thi đấu biểu diễn, có sử dụng phương tiện công nghệ cao Vị trí thể thao giải trí nước ta khẳng định phận cấu thành thể dục, thể thao; nằm phạm vi TDTT quần chúng Nói cách khác, thể thao giải trí phận hữu đa số phận cấu thành nên TDTT Việt Nam Tuy nhiên, thể thao giải trí có đặc điểm riêng phương tiện phương pháp 1.2.2.2 Các chức thể thao giải trí Các chức thể thao giải trí đề cập tới tương đối nhiều có khác biệt định Tuy nhiên, lại chủ yếu đề cập tới chức bản: chức sức khỏe, chức xã hội chức kinh tế 1.2.2.3 Phân loại thể thao giải trí Phân loại thể thao giải trí đến chưa thật thống nhất, phân loại sau: Phân loại theo trạng thái thân thể Phân loại theo lực thân thể Phân loại theo cách phân định thành tích 1.3 Khái quát lý luận đặc điểm giá trị Về vấn đề luận án khái quát theo mục sau: 1.3.1 Xã hội đặc điểm xã hội 1.3.2 Giá trị giá trị xã hội Giá trị thể thao: Thể dục thể thao (TDTT) có giá trị đặc biệt việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phát triển hoàn thiện thể chất người TDTT có giá trị xã hội to lớn làm cho người có khả tự thể hiện, tự khẳng định hoàn thiện mình; tạo cho người niềm vui giao tiếp, gắn bó với tập thể, cộng đồng xã hội; góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao tính tích cực xã hội, tiếp nhận định hướng giá trị xã hội Giá trị thể thao giải trí: Sự tiến lịch sử nhân loại cho thấy thể thao giải trí tiến xã hội, đời sống người chất lượng sống liên kết với Thể thao giải trí thúc đẩy tiến xã hội 1.4 Một số nghiên cứu có liên quan Nội dung cụ thể chương tổng quan trình bày từ trang 04 đến trang 33 luận án CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp nghiên cứu Trong luận án sử dụng 05 phương pháp nghiên cứu thường quy lĩnh vực TDTT bao gồm: Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu Phương pháp vấn Phương pháp điều tra xã hội học Phương pháp chuyên gia Phương pháp toán học thống kê 2.2 Tổ chức nghiên cứu Bảng 3.1 Kết trưng cầu ý kiến chuyên gia để lựa chọn tiêu đánh giá thực trạng thể thao giải trí Hà Nội (n = 5) T T a) 10 11 b) 12 13 14 15 n % Không tán thành n % 100 0.0 15.07 100 0.0 15.07 100 0.0 15.07 40.0 60.0 8.02 Tổng diện tích đất dành cho TDTT Số lượng khu du lịch giải trí 100 0.0 15.07 20.0 80.0 6.24 Thực trạng khu du lịch-giải trí Số lượng sân bãi, sở vật chất hoạt động thể dục thể thao Số lượng cửa hàng kinh doanh sản phẩm TDTT Số lượng công ty, xí nghiệp sản xuất dụng cụ, trang thiết bị TDTT Các loại hình thể thao giải trí đặc thù địa phương Khảo sát đặc điểm xã hội (Khảo sát cá nhân thời gian nhàn rỗi thói quen – xu hướng giải trí) Các thông tin tham gia hoạt động thể thao-giải trí Thời gian làm việc trung bình tuần Thời gian trung bình tuần tham gia vào công việc tự nguyện xã hội Thời gian trung bình xem tivi ngày 80.0 20.0 12.34 100 0.0 15.07 100 0.0 15.07 40.0 60.0 8.02 40.0 60.0 8.02 100 0.0 15.07 40.0 60.0 8.02 40.0 60.0 8.02 40.0 60.0 8.02 Nội dung tiêu Khảo sát thực trạng thể thao giải trí: Tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên địa bàn quận Các môn thể thao người dân tham gia tập luyện Số lượng công trình thể thao nhà nước quản lý địa bàn Tổng diện tích thành phố Tán thành X2 P 1.000.000 Các phường,khu dân cư Mô hình tổ chức riêng lẻ Mô hình tổ chức theo nhóm >1.500 Các phường, khu dân cư Mô hình tổ chức theo nhà văn hóa phường 168 Trung tâm phường Mô hình tổ chức theo CLB TDTT 1362 Các doanh nghiệp, nhà kinhdoanh Mô hình tổ chức theo trung tâm TDTT 12 Trung tâm TDTT quận Mô hình tổ chức CLB TDTT trường học >600 Các trường tiểu học, trung học, cao đẳng đại học Qua bảng 3.23 thấy loại mô hình (hình thức) tổ chức hoạt động thể thao giải trí có hai loại mô hình thu hút đông đảo người tham gia tập luyện tổ chức lỏng lẻo, dựa vào tự giác tự tổ chức chính, mô hình tổ chức riêng lẻ (cá nhân), mô hình tổ chức theo nhóm (tự tổ chức), hình thức lại có tổ chức chặt chẽ Đó mô hình tổ chức theo CLB TDTT quản lý doanh nghiệp tư nhân, mô hình tổ chức theo trung tâm TDTT tổ chức trung tâm 17 quận quản lý Ban giám đốc trung tâm, mô hình tổ chức theo nhà văn hóa phường tổ chức phường quản lý ban văn hóa, thể thao phường mô hình tổ chức theo CLB TDTT trường học thu hút số lượng học sinh đáng kể hoạt động đạo ban giám hiệu giáo viên môn giáo dục thể chất tiến hành quản lý trực tiếp Theo khảo sát trao đổi với số cán chuyên trách thể thao quận nhà trường, đặc điểm hoạt động tổ chức thể thao giải trí Hà Nội phân tích góc độ: Tổ chức quản lý hoạt động; Thời gian hoạt động; Nơi hoạt động; Nội dung hoạt động; Ưu, nhược điểm loại hình tổ chức Đặc điểm hoạt động loại hình tổ chức trình bày cụ thể từ trang 73 đến trang 90 luận án Từ kết tham vấn dẫn đến kết mức độ tán đồng khác Điều thể bảng 3.30 Bảng 3.30 Mức độ đồng thuận đặc điểm loại hình hoạt động tổ chức thể thao giải trí quận nội thành Hà Nội T T Các loại mô hình hoạt động thể thao giải trí Mô hình tổ chức riêng lẻ Mô hình tổ chức theo nhóm Mô hình tổ chức theo nhà văn hóa phường Mô hình tổ chức theo CLB TDTT Mô hình tổ chức theo trung Mức (100%) Mức (91.7%) Mức (83.3%) n n % n % 35.3 29.4 6 % 35 42 58 50 11 73 21 16 14 6.7 5 35 25 35 20 ∑ 17 14 12 14 15 18 tâm TDTT Mô hình tổ chức theo CLB TDTT trường học ∑ 45 66 16 16 23 16 12 84 Tóm lại, sở tìm hiểu mô hình thể thao giải trí có quận nội thành Hà Nội, đánh giá mô hình tổ chức hoạt động thể thao giải trí Hà Nội đa dạng phong phú từ thời gian, cách thức tập luyện đến tổ chức quản lý nội dung tập luyện Mỗi mô hình có ưu nhược điểm riêng Nó phát triển theo đặc điểm riêng loại mô hình, không phụ thuộc lẫn nhau, đáp ứng phần nhu cầu tập luyện thể thao giải trí khác người dân nội thành Hà Nội 3.2.3 Bàn luận loại hình tổ chức thể thao giải trí Về tổ chức tập luyện thể thao giải trí: Nghiên cứu xác định nội thành Hà Nội tồn hình thức (loại hình) tổ chức thể thao giải trí bao gồm: hình thức tổ chức cá nhân, hình thức tổ chức theo nhóm, hình thức tổ chức theo nhà văn hóa phường, hình thức tổ chức theo CLB, hình thức tổ chức theo trung tâm TDTT CLB TDTT trường học Đó hình thức tổ chức tập luyện phổ biến nước ta số nghiên cứu đề cập Về nội dung tập luyện tổ chức thể thao giải trí: Về nội dung tập luyện, dù tập luyện theo hình thức đa phần tập môn thể thao phổ cập bộ, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tennis, võ thuật…Các môn thể thao đắt tiền, chi phí lớn môn thể thao giải trí mạo hiểm có nghiên cứu đề cập tới không phổ cập địa phương Về tổ chức quản lý: Tổ chức tập luyện TDTT thao giải trí không tổ chức chặt chẽ, có kế hoạch có người 19 hướng dẫn thường không hiệu Thế nên thực trạng cần khắc phục 3.3 Giá trị xã hội thể thao giải trí Hà Nội: Như biết, giá trị xã hội TDTT thể nguyên tắc: nguyên tắc góp phần giáo dục toàn diện, nguyên tắc phục vụ cho lao động quốc phòng, nguyên tắc phục vụ cho củng cố tăng cường sức khỏe Thể thao giải trí mặt TDTT quần chúng không thể giá trị xã hội TDTT, có biểu mức độ khác mà thôi, song chủ yếu biểu rõ nét mặt tác động sức khỏe, tác động tâm lý cảm xúc tác động tới việc học tập lao động hay tác động mặt liên quan khác xã hội Nghiên cứu vấn đề tác giả khảo sát 180 người tập luyện thể thao giải trí (phụ lục) kết sau xử lý trình bày bảng 3.30 đến 3.32 luận án Bảng 3.31 Giá trị sức khỏe thể chất người dân quận Hà Nội tham gia thể thao giải trí (n=180) TT Nội dung Về dáng vóc Về cân nặng Về ăn uống Về giấc ngủ Về nhịp thở Về huyết áp Về lực thị giác Về sức nghe Về độ run tay 10 Về xương khớp 11 Về tượng đau đầu 12 Về bệnh tình 13 Về khả giữ thăng 14 Về khả lại 15 Về Khả phản ứng vận động 16 Về hoạt động vận động 17 Về trạng thái thể 18 Đối với vận động (tập Mức độ Thon thả Vẫn cũ Đẫy đà Giảm cân Béo lên Giữ nguyên Ngon miệng Bình thường Kém Tốt Bình thường Kém Dễ dàng Như cũ Khó khăn Chuyển biến tốt Như cũ Tồi tệ Nhìn rõ Bình thường Kém Tốt lên Như cũ Kém Ít run Mất hẳn Như cũ Tăng lên Đau Như cũ Giảm Cải thiện Như cũ Đau Thuyên giảm Không chuyển biến Trầm trọng Tốt lên Như cũ Kém Dễ dàng Khó khăn Như cũ Tốt lên Như cũ Kém Nhanh nhẹn, khéo léo Bình thường Kém linh hoạt Mệt mỏi Như cũ Đỡ mệt mỏi Thích vận động Số lượng 101 72 91 20 69 112 65 110 60 10 130 49 80 100 10 165 50 130 20 160 0 110 70 90 85 80 90 10 109 71 70 101 118 62 120 60 80 97 150 Tỉ lệ 56.1 40.0 3.9 50.6 11.1 38.3 62.2 36.1 1.7 61.1 33.3 5.6 72.2 27.2 0.6 44.4 55.6 0.0 5.6 91.7 2.7 27.8 72.2 0.0 11.1 0.0 88.9 0.0 0.0 61.1 38.9 50.0 47.2 2.8 44.4 50.0 5.6 60.6 39.4 0.0 38.9 5.0 56.1 65.6 34.4 0.0 66.7 33.3 0.0 1.6 44.4 54.0 83.3 X2 81 47 106 83 130 80 1.7 50 20 70 73 54 109 45 118 120 88 150 luyện) 19 Về sức khỏe Bình thường Chán vận động Tốt Bình thường Kém 30 85 92 16.7 0.0 47.2 51.1 1.7 76 Bảng 3.32 Giá trị sức khỏe tinh thần người tập thể thao giải trí (n=180) T Nội dung Mức độ Số Tỉ lệ T lượng (%) Trí nhớ tốt 112 62.2 Về trí nhớ Như cũ 68 37.8 Giảm sút 0.0 Mạnh mẽ 78 43.3 Về Nỗ lực ý chí Bình thường 90 50.0 Kém 12 6.7 Tập trung ổn định 101 56.1 Về mức độ ý Như cũ 70 38.9 Phân tán 5.0 Giảm 76 42.3 Về Mức độ căng thẳng công Như cũ 89 49.4 việc sinh hoạt Căng thẳng 15 8.3 Tốt 69 38.0 Về Khả tự Bình thường 75 42.0 lượng sức Kém hẳn 36 20.0 Tốt 75 42.0 Về Khả làm chủ Bình thường 70 39.0 thân Kém hẳn 35 19.0 Tự tin 140 77.8 Đối với thân cảm Như cũ 40 22.2 thấy Mất tự tin 0.0 Hưng phấn 91 50.6 Trước công việc thường trạng thái Bình thường 86 47.8 Lo lắng 1.6 Bình tĩnh 96 53.3 Trước tình huống, cảm thấy Như cũ 67 37.2 Không bình tĩnh 17 9.5 10 Cảm giác Bình tĩnh 140 77.8 công việc bất Buồn phiền 40 22.2 X2 112 48 76 40 10 14 140 82 56 35 thành Trước hoàn 11 cảnh bất lợi cảm giác Với công việc khó khăn, nguy hiểm 12 cảm thấy nào? Buồn phiền Tự tin Như cũ Lo sợ Bình tĩnh Lo lắng Sợ hãi 102 68 10 100 75 0.0 56.7 37.8 5.5 55.6 41.7 2.7 88 19 3.3.1 Giá trị sức khỏe thể chất thể thao giải trí Vấn đề trình bày bảng 3.31 Đối với hình thái thể: Dáng vóc thon thả (56.1%), cân nặng giảm chiếm ưu Về chức sinh lý: Ăn ngủ: có cảm giác tốt lên Về chức sinh lý (nhịp thở huyết áp): chuyển biến tốt hoàn toàn biểu rõ nét so với chuyển biến xấu Về chức cảm giác: Năng lực thị giác có biến chuyển không nhiều, sức nghe độ run tay có khác biệt đáng kể Về số bệnh tình thường gặp: Xương khớp đa số trạng thái cũ có triệu chứng tăng lên Hiện tượng đau đầu số có cải thiện chiếm số đông Về chức vận động: Khả giữ thăng đa số cho tốt lên; Về khả lại, đa số trì cũ chiếm số đông Tự nhận xét hoạt động vận động thân: đa số cho tập thể thao giải trí làm cho nhanh nhẹn khéo léo - Tự đánh giá trạng thái thể, số cảm thấy đỡ mệt mỏi chiếm số đông (54%) Về nhu cầu vận động đại phận thích vận động (83.3%) Những đánh có ý nghĩa (P
- Xem thêm -

Xem thêm: luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục Nghiên cứu đặc điểm và giá trị xã hội của thể thao giải trí ở Hà Nội, luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục Nghiên cứu đặc điểm và giá trị xã hội của thể thao giải trí ở Hà Nội, luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục Nghiên cứu đặc điểm và giá trị xã hội của thể thao giải trí ở Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay