Định giá doanh nghiệp cho cổ phần hóa tại công ty Donafoods

75 121 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP CHO CỔ PHẦN HÓA TẠI CÔNG TY DONAFOODS VŨ THỊNH TRƯỜNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2009 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP CHO CỔ PHẦN HÓA TẠI CÔNG TY DONAFOODS”, Vũ Thịnh Trường, sinh viên khoá 31, Ngành Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày TS ĐẶNG MINH PHƯƠNG Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2009 tháng năm 2009 Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2009 LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này, trước hết xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bố, Mẹ, em gái gia đình động viên, ủng hộ để có ngày hôm Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô giáo, đặc biệt quý thầy cô Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh tận tâm truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho suốt trình học tập trường Đó hành trang vững cho bước vào đời Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Đặng Minh Phương, người tận tình giảng dạy, bảo hướng dẫn cho hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo Công ty Chế Biến XNK NSTP Đồng Nai, tất cô chú, anh chị phòng ban Công ty tận tình giúp đỡ suốt thời gian thực tập Công ty Sau cùng, xin cảm ơn tất bạn bè, người giúp đỡ mặt tinh thần, đóng góp ý kiến quý báu để hoàn thành luận văn TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2009 Sinh viên Vũ Thịnh Trường NỘI DUNG TÓM TẮT Vũ Thịnh Trường Tháng 07 năm 2009 “Định Giá Doanh Nghiệp Cho Cổ Phần Hoá Tại Công Ty Donafoods” Vu Thinh Truong July 2009 “Enterprise Pricing For Equitization At Donafoods Company” Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước chủ trương lớn Đảng Chính Phủ ta Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan làm cho tiến trình xếp lại DNNN diễn chậm so với kế hoạch đề ban đầu Trong đó, định giá DN khâu quan trọng trình cổ phần hoá doanh nghiệp, đồng thời vướng mắc lớn cần phải tháo gỡ để tốc độ CPH đẩy nhanh Từ lí đó, đề tài tiến hành định giá DN nhằm tìm biện pháp cần thiết để hoàn thiện công tác xác định giá trị DN Đầu tiên, đề tài vào đánh giá chung tình hình tài kinh doanh công ty hai năm gần để thấy tình trạng loại tài sản, nguồn vốn, khoản công nợ công ty nhằm chuẩn bị cho bước xử lí tài sau Tiếp theo, khoá luận vào xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định Bộ Tài Chính để đạt tới mục tiêu cuối xác định giá trị thực tế DN phần vốn nhà nước công ty Trên sở này, đề tài xây dựng phương án cổ phần hoá cho công ty, đồng thời nhấn mạnh tồn cần phải giải công tác định giá Đề tài đưa số kiến nghị nhà nước doanh nghiệp để tốc độ cổ phần hoá DN đẩy mạnh đóng góp số biện pháp nâng cao giá trị doanh nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC PHỤ LỤC ix CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 4 2.1 Giới thiệu sơ lược công ty Donafoods 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Đặc điểm sản xuất – kinh doanh .6 2.1.3 Cơ cấu tổ chức chức phận công ty 2.1.4 Chức nhiệm vụ công ty .9 2.2 Chủ trương cổ phần hóa DNNN, đồng thuận Lãnh đạo tỉnh Ban giám đốc công ty 10 2.3 Đánh giá chung thuận lợi khó khăn công ty 11 CHƯƠNG 12 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 12 3.1 Nội dung nghiên cứu 12 3.1.1 Khái niệm cổ phần hóa 12 3.1.2 Quá trình thực cổ phần hóa doanh nghịêp nhà nước .12 3.1.3 Khái niệm thẩm định giá .13 3.1.4 Khái niệm giá trị doanh nghiệp .14 3.1.5 Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp 15 3.1.6 Các phương pháp xác định giá trị thương hiệu .20 3.1.7 Công ty cổ phần 22 3.1.8 Một số tiêu phân tích tài 22 3.2 Phương pháp nghiên cứu 23 3.2.1 Phương pháp thu thập liệu .23 3.2.2 Phương pháp so sánh .23 3.2.3 Phương pháp thống kê kinh tế .24 3.2.4 Phương pháp hoạch định theo xu hướng .24 CHƯƠNG 25 v KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 25 4.1 Đánh giá chung tình hình tài kinh doanh công ty năm gần 25 4.1.1 Vốn cố định 26 4.1.2 Vốn lưu động 26 4.1.3 Tình hình công nợ công ty qua năm 2007-2008 27 4.1.4 Tình hình kinh doanh vài năm gần .28 4.2 Lựa chọn phương thức định giá 29 4.3 Kiểm kê phân lọai đánh giá lại tài sản, công nợ 30 4.3.1 Tài sản cố định 30 4.3.2 Các khoản đầu tư tài dài hạn 30 4.3.3 Tài sản dài hạn khác 31 4.3.4 Hàng tồn kho 31 4.3.5 Tài sản ngắn hạn khác 32 4.3.6 Tài sản tiền 32 4.3.7 Các khoản phải thu, phải trả 32 4.3.8 Tình hình quỹ công ty 33 4.4 Xử lí tài .33 4.4.1 Kinh nghiệm thực tiễn 33 4.4.2 Xử lí tài trước xác định giá trị doanh nghiệp 34 4.5 Xác định lợi kinh doanh 35 4.5.1 Phương pháp thứ 35 4.5.2 Phương pháp thứ hai .36 4.6 Xác định giá trị doanh nghiệp 43 4.7 Phương hướng cổ phần 45 4.7.1 Mục tiêu phương hướng 45 4.7.2 Hình thức cổ phần hóa chức kinh doanh 47 4.7.3 Vốn điều lệ dự kiến cấu vốn 47 4.7.4 Bán cổ phần 48 4.7.5 Phương hướng sản xuất kinh doanh công ty sau CPH .48 4.8 Những vấn đề tồn trình định giá doanh nghiệp .49 4.8.1 Phương pháp định giá doanh nghiệp .49 4.8.2 Xác định giá trị thương hiệu 49 4.8.3 Giá trị vị trí địa lý 50 4.8.4 Thông tin thị trường .50 CHƯƠNG 50 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Kiến nghị .50 Đối với nhà nước: .50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC 53 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DN Doanh Nghiệp vi DNNN Doanh Nghiệp Nhà Nước CPH Cổ Phần Hoá GTDN Giá Trị Doanh Nghiệp TSCĐ Tài Sản Cố Định SSKT Sổ Sách Kế Toán TH Thương Hiệu TSVH Tài Sản Vô Hình TSHH Tài Sản Hữu Hình ĐTDH Đầu tư dài hạn ĐTNH Đầu tư ngắn hạn DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Cơ Cấu Tài Sản & Nguồn Vốn Của Công Ty Donafoods Hai Năm vii 25 2007-2008 25 Bảng 4.2 Tình Hình Tài Sản Ngắn Hạn 2007-2008 27 Bảng 4.3 Tình Hình Thanh Toán Của Công Ty Hai Năm 2007-2008 27 Bảng 4.4 Công nợ phải thu, phải trả 32 Bảng 4.5 Tình hình quỹ công ty 33 Bảng 4.6 Lợi Nhuận Sau Thuế Và Vốn Nhà Nước Từ Năm 2006-2008 35 Bảng 4.7 Giá trị vị trí địa lý để cổ phần hoá 37 Bảng 4.8 Doanh thu lợi nhuận sau thuế từ 2003-2008 38 Bảng 4.9 Doanh Thu Và Lợi Nhuận Sau Thuế Dự Báo Năm 2009-2013 39 Bảng 4.10 Thu Nhập Từ TSVH 40 Bảng 4.11 Giá Trị Thương Hiệu Vào Năm 2009 41 Bảng 4.12 Xác định giá trị doanh nghiệp 44 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức mô hình công ty Mẹ-Con Hình 3.1 Sơ đồ trình định giá doanh nghiệp 13 viii trạng cổ phần khép kín nội DN, gắn với việc phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán 4.7.2 Hình thức cổ phần hóa chức kinh doanh a) Hình thức cổ phần hóa Công ty CB XNK NSTP Đồng Nai chuyển sang công ty cổ phần chủ yếu hoạt động đầu tư vùng nguyên liệu nông sản, sản xuất điều giống cao sản, sản xuất, chế biến, mua bán xuất nhập loại nông sản, thực phẩm, vật tư sản xuất nông nghiệp, loại hạt ăn được, sản phẩm rau trái loại v.v Do đó, công ty cần nguồn vốn lớn để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh nên công ty lựa chọn hình thức cổ phần hóa giữ nguyên phần vốn nhà nước có phát hành thêm cổ phiếu để thu hút vốn b) Chức kinh doanh công ty cổ phần - Đầu tư vùng nguyên liệu nông sản - Sản xuất, chế biến, mua bán, xuất nhập loại nông sản, thực phẩm, vật tư sản xuất nông nghiệp, loại hạt ăn được, sản phẩm rau trái loại - Sản xuất điều giống cao sản - Đầu tư chế biến dầu vỏ điều loại sản phẩm từ dầu vỏ điều, sản phẩm từ điều - Nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật cho người trồng điều, nghiên cứu chuyển đổi số giống trồng để chế biến sản phẩm xuất - Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh địa ốc, bất động sản - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông - Kinh doanh dịch vụ du lịch, dịch vụ thủ tục xuất nhập - Đầu tư tài vào doanh nghiệp khác 4.7.3 Vốn điều lệ dự kiến cấu vốn a) Vốn điều lệ Vốn điều lệ công ty cổ phần 135.000.000.000 đồng, đó: - Vốn nhà nước tham gia công ty cổ phần chiếm 51% = 68,85 tỷ đồng - Vốn cổ đông tham gia công ty cổ phần chiếm 49% = 66,15 tỷ đồng b) Dự kiến cấu vốn - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần - Cổ phần nhà nước: 6.885.000 cổ phần ( tỷ lệ 51% vốn điều lệ), tương đương 68,85 tỷ đồng - Cổ phần người lao động doanh nghiệp: 617.895 cổ phần ( tỷ lệ 4,577% vốn điều lệ.), tương đương 6.178.950.000 đồng Trong đó, giá trị cổ phần ưu đãi giảm 40% = 2.471.580.000 đồng - Cổ phần bán bên doanh nghiệp: 5.597.105 cổ phần, tương ứng 59.971.050.000 đồng, chiếm 44,423% vốn điều lệ 4.7.4 Bán cổ phần - Cơ quan bán cổ phần bên : Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM - Đối tương mua cổ phần dự kiến: + Người lao động công ty mua cổ phần với giá ưu đãi không ưu đãi + Các tổ chức cá nhân khác tham gia mua cổ phần thông qua đấu giá công khai - Việc bán cổ phần chia làm hai giai đoạn: + Giai đoạn 01: Theo Nghị định 109/2007/NĐ-CP, thực bán tối thiểu 25% vốn điều lệ, bao gồm cổ phần cho người lao động + Giai đoạn 02: Phát hành tiếp cổ phần để vốn nhà nước 51% 4.7.5 Phương hướng sản xuất kinh doanh công ty sau CPH - Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh (bằng nguồn vốn phát hành thêm cổ phần) sở khai thác mạnh mặt bằng, máy móc thiết bị sẵn có công ty để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh mở rộng nhiều mặt hàng sản phẩm thu hút thêm khách hàng tiêu thụ sản phẩm nước - Tăng cường liên doanh liên kết với đơn vị nước để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nhiều sản phẩm - Tăng cường đầu tư cho công tác khoa học công nghệ coi công tác khoa học công nghệ sở, tảng để nhằm phục vụ cho phát triển sản xuất kinh doanh công ty cổ phần - Xây dựng máy tổ chức phù hợp với quy mô hình thức quản lý công ty cổ phần - Triển khai mạnh chương trình đào tạo đội ngũ cán tiềm để tạo nguồn bổ sung đội ngũ cán quản lý cho công ty cổ phần; trang bị kiến thức quản lý chuyên sâu tài chính, thị trường chứng khoán, luật pháp & quản trị cho đội ngũ cán quản lý chủ chốt phù hợp với xu hội nhập - Xây dựng chương trình phát triển nhân sở cân đối nhu cầu nguồn nhân lực Chuyên nghiệp hóa công tác tuyển dụng - Thiết lập hệ thống đánh giá hiệu công tác cho từ vị trí công việc làm sở đánh giá bổ nhiệm tương ứng với lực cá nhân, đồng thời làm sở cho việc thực chế độ khen thưởng hàng năm 4.8 Những vấn đề tồn trình định giá doanh nghiệp 4.8.1 Phương pháp định giá doanh nghiệp Phương pháp sử dụng để xác định giá trị doanh nghiệp công ty phương pháp tài sản Bên cạnh ưu đểm phương pháp dễ áp dụng, thuận tiện trình định giá v.v, hạn chế giá trị tài sản vô hình chưa tính tính đủ, phụ thuộc vào chủ quan người định giá dẫn đến định giá không xác Ngoài ra, phương pháp chưa phản ánh giá trị mà công ty tạo dài hạn, bỏ qua khả tăng trưởng DN Theo quan điểm cá nhân tương lai phương pháp định giá doanh nghiệp lưu lượng tiền tệ áp dụng rộng rãi có nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp khác phù hợp với trình độ phát triển ngày cao kinh tế 4.8.2 Xác định giá trị thương hiệu Đến nay, định giá thương hiệu chưa có phương pháp chung cho thượng hiệu DNNN Việc đánh giá thương hiệu chủ yếu dựa vào tổ chức định thành viên hội đồng định giá thường thiếu chuyên nghiệp chưa có kinh nghiệm nên khó định giá loại tài sản khó thương hiệu Xác định giá trị TH doanh nghiệp không cần thiết DN hoạt động kinh doanh mà cần định giá TH để thấy phát triển để thuyết phục nhà đầu tư triển vọng tương lai mà doanh nghiệp đạt 4.8.3 Giá trị vị trí địa lý Như nói, giá trị vị trí địa lý DN xác định chênh lệch giá đất theo khung giá Ủy Ban Nhân Dân tỉnh công bố hàng năm với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế thị trường Cách tính theo quy định chưa thật hợp lý, thời kỳ thị trường bất động sản biến động mạnh, giá thị trường cao nhiều so với khung giá Ủy Ban Nhân Dân tỉnh quy định Do vậy, lấy chênh lệch giá thị trường khung giá đất ban hành làm giá trị lợi tạo khoản chênh lệch vốn bất hợp lý cộng thêm vào phần vốn nhà nước doanh nghiệp khó thu hút nhà đầu tư chào bán cổ phần lần đầu 4.8.4 Thông tin thị trường Doanh nghiệp phải định giá theo thị trường, từ đánh giá hiệu hoạt động, nữa, tránh bị làm giảm giá trị thực hình thức chuyển đổi DN Điều thực có ý nghĩa giúp cho nhà nước hạn chế thất thoát nguồn vốn tiến hành CPH DNNN Tuy nhiên, mà giá thị trường biến động lại chưa có hệ thống thông tin đáng tin cậy giúp cho việc định giá chuẩn xác Các tổ chức cung ứng dịch vụ thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp tài sản thiếu thông tin thị trường để thẩm định phần trăm giá trị lại nhà cửa, máy móc thiết bị dẫn đến giá trị DN chưa tính sát với thực tế CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trên cở sở nắm vững mục tiêu nghiên cứu tầm quan trọng giá trị DN trình cổ phần hoá DNNN, đề tài tiến hành việc định giá DN theo phương pháp quy định Bộ Tài Chính việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Kết thể sau: Giá trị thực tế DN 426.294 triệu đồng Trong đó, bao gồm TSCĐ đầu tư dài hạn 108.650 triệu đồng; TSLĐ đầu tư ngắn hạn 288.100 triệu đồng; giá trị lợi kinh doanh (giá trị vị trí địa lý thương hiệu) xác định 29.544 triệu đồng Giá trị thực tế phần vốn nhà nước công ty 87.086 triệu đồng Trên sở đó, đề tài tiến hành xây dựng phương án cổ phần hoá theo hướng phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ, nhà nước nắm cổ phần chi phối 51 %, cổ đông khác chiếm 49 % tổng số cổ phần Theo phương hướng cổ phần trên, công ty có tiềm lực tài vững vàng Đây sở để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả, nâng cao khả cạnh tranh, mở rộng quy mô DN 5.2 Kiến nghị Đối với nhà nước: + Để khắc phục hạn chế nâng cao hiệu việc định giá doanh nghiệp tiến hành CPH, phủ cần xây dựng hệ thống thông tin giá thị trường đủ tin cậy Việc định giá thiếu thông tin Do vậy, việc định giá cách kịp thời, minh bạch khoa học cần thiết phải xây dựng hệ thống sở liệu, cập nhật thông tin giá cả, thương vụ mua bán, đấu giá từ tài sản vô hình đến tài sản hữu hình + Bộ Tài Chính cần xây dựng văn hướng dẫn cụ thể việc xác định lợi kinh doanh doanh nghiệp CPH Những tài liệu gần nói cụ thể phương pháp xác định lợi kinh doanh theo lãi suất trái phiếu phủ kỳ hạn 05 năm, phương pháp xác định theo vị trí địa lý giá trị thương hiệu thị lại chung chung, không rõ ràng Vì vậy, tổ chức định giá xác định giá trị thương hiệu thường không theo phương pháp cụ thể + Cách xác định giá trị vị trí địa lý tính theo quy định bộc lộ nhiều hạn chế Đây nguyên nhân làm cho CPH bị chậm lại Bộ Tài Chính nên tìm phương pháp tính phù hợp hơn, cho thoả mãn lợi ích DN lẫn nhà đầu tư - Đối với công ty: + Công ty cần phãi đẩy nhanh trình cổ phần hoá Việc cổ phần hoá chậm dẫn đến việc sức cạnh tranh thị trường đến CPH giá trị doanh nghiệp bị giảm nhiều, đồng nghĩa với việc tài sản nhà nước bị thất thoát + Thương hiệu tài sản có vai trò quan trọng Công ty nên thuê tổ chức có uy tín kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng định giá thương hiệu, để giá trị thương hiệu công ty tính toán cách xác nhất, tư vấn để TH ngày phát triển + Để nâng cao giá trị doanh nghiệp, sau cổ phần hoá, công ty nên tổ chức tái cấu lại theo hướng gọn nhẹ, đưa mô hình quản trị tốt hơn, cần minh bạch hoá tình hình tài hoạt động doanh nghiệp Việc cấu lại làm cho công ty mạnh lên, qua nâng cao hiệu DN, tìm kiếm hội mà Nhà nước cổ đông phát triển, để từ đồng vốn nhà nước sinh lãi nhiều TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Kim Yến, 1998 Định giá doanh nghiệp Tài doanh nghiệp Võ Thành Hiệu, Bùi Hữu Phước, Bùi Thị Kim Yến Nhà xuất Tài Chính, Việt Nam, trang 237-253 Nguyễn Minh Kiều, 2006 Hoạch định dự báo tài công ty Tài doanh nghiệp Nguyễn Minh Kiều, nhà xuất Thống Kê, trang 368-383 Huỳnh Lợi, 2001 Phân tích báo cáo tài Kế toán quản trị Huỳnh Lợi, Nguyễn Khắc Tâm Nhà xuất Thống Kê, trang 305-344 Nguyễn Viết Sản, 2003 Dự báo nhu cầu Bài giảng quản trị sản xuất Trịnh Đức Tuấn, 2006 Bài giảng thẩm định giá Nguyễn Minh Kiều, 2008 Định giá thương hiệu Bài Giảng Phân Tích Tài Chính Chương trình giảng dạy kinh tế Fulright Thông tư 146; 2006 Hà Nội : Bộ Tài Chính Huỳnh Thị Kim Xuyến, 2007 Xác định giá trị thương hiệu tiến tới CPH công ty xây dựng công trình cảng Sài Gòn Khoá luận tốt nghiệp cử nhân kế toán, ĐH Nông Lâm TP HCM, Việt Nam Internet www.saga.vn/Thuonghieu/Nhuongquyenvagiatrithuonghieu/604.saga Đỗ Xuân Trung, tháng 02, 2008 PHỤ LỤC Phụ lục BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 ĐVT: đồng TÀI SẢN A-TÀI SẢN NGẮN HẠN I.Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền 2.Các khoản tương đương tiền II.Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 1.Đầu tư ngắn hạn 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III.Các khoản phải thu ngắn hạn 1.Phải thu khách hàng 2.Trả trước cho người bán 3.Các khoản phải thu khác 4.Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng 5.Các khoản phải thu khác 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV.Hàng tồn kho 1.Hàng tồn kho 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 2.Thuế GTGT khấu trừ 3.Thuế khoản phải thu nhà nước 4.Tài sản ngắn hạn khác B-TÀI SẢN DÀI HẠN I.Các khoản phải thu dài hạn 1.Phải thu hạn khách hàng 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 3.Phải thu dài hạn nội 4.Phải thu dài hạn khác 5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định 1.Tài sản cố định hữu hình -Nguyên giá -Gía trị hao mòn luỹ kế 2008 287.818.738.078 18.506.550.996 18.506.550.996 2007 226.421.733.238 22.276.397.092 0 98.180.991.138 63.488.695.431 28.667.092.224 6.025.203.483 102.917.268.766 79.412.323.087 21.674.714.732 1.830.230.947 140.884.792.439 140.884.792.439 92.757.953.852 92.757.953.852 30.246.403.505 2.989.114.636 4.595.189.824 22.662.099.045 145.804.365.000 8.870.113.528 951.048.300 1.603.536.792 4.832.920.532 1.482.607.904 103.273.977.097 53.145.357.011 53.145.357.011 94.578.734.276 (41.433.377.265) 33.642.135.733 33.591.840.213 69.857.165.413 (35.995.325.200) 2.Tài sản cố định thuê tài -Nguyên giá -Gía trị hao mòn luỹ kế 3.Tài sản cố định vố hình -Nguyên giá -Gía trị hao mòn luỹ kế 4.Chi phí XDCB dở dang III.Bất động sản đầu tư -Nguyên giá -Gía trị hao mòn luỹ kế IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 1.Đầu tư vào công ty 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 3.Đầu tư dài hạn khác 4.Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn V.Tài sản dài hạn khác 1.Chi phí trả trước dài hạn 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 3.Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A-NỢ PHẢI TRẢ I.Nợ ngắn hạn 1.Vay nợ ngắn hạn 2.Phải trả người bán 3.Người mua trả tiền trước 4.Thuế khoản phải nộp nhà nước 5.Phải trả công nhân viên 6.Chi phí phải trả 7.Phải trả nội 8.Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng 9.Các khoản phải trả, phải nộp khác 10.Dự phòng phải trả ngắn hạn II.Nợ dài hạn 1.Phải trả dài hạn người bán 2.Phải trả dài hạn nội 3.Phải trả dài hạn khác 4.Vay nợ dài hạn 50.295.520 78.533.276.582 63.012.619.837 15.384.154.245 136.052.500 67.387.571.861 61.436.915.239 5.840.656.622 110.000.000 14.125.731.407 14.125.731.407 2.244.269.503 2.244.269.503 433.623.103.078 329.695.710.335 297.529.097.946 291.876.258.222 247.297.038.120 26.275.436.656 220.816.053.238 211.962.031.851 92.092.313.020 113.038.035.785 3.863.858.441 5.296.704.000 686.034.449 5.680.146.000 9.143.221.005 465.502.597 5.652.839.724 8.854.021.387 1.564.800.000 3.857.771.413 1.564.800.000 6.887.407.568 5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 6.Dự phòng trợ cấp việc làm 7.Dự phòng phải trả dài hạn B-VỐN CHỦ SỞ HỮU I.Vốn chủ sở hữu 1.Vốn đầu tư chù sở hữu 2.Thặng dư vốn cổ phần 3.Vốn khác chủ sở hữu 4.Cổ phiếu quỹ 5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản 6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái 7.Quỹ đầu tư phát triển 8.Quỹ dự phòng tài 9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11.Nguồn vốn đâu tư XDCB II.Nguồn kinh phí, quỹ khác 1.Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.Nguồn kinh phí 3.Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỒNG CỘNG NGUỒN VỐN 230.268.311 401.813.819 134.535.783.840 107.608.727.723 108.879.657.097 108.707.319.315 107.411.701.000 24.458.467.568 1.019.838.457 567.862.633 880.887.459 1.558.221.292 1.288.221.292 270.000.000 249.049.612 217.067.167 829.501.536 172.337.782 52.337.782 172.337.732 52.337.782 120.000.000 433.623.103.078 329.695.710.335 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHỈ TIÊU 1.Tài sản thuê 2.Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 3.Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 4.Nợ khó đòi xử lý 5.Ngoại tệ loại 6.Nguồn vốn khấu hao có Phụ lục KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2007-2008 ĐVT: đồng CHỈ TIÊU 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 2.Các khoản giảm trừ 3.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 4.Gía vốn hàng bán 5.Lợi nhuận bán hàng cung cấp dịch vụ 6.Doanh thu hoạt động tài 7.Chi phí tài 8.Chi phí bán hàng 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 10.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11.Thu nhập khác 12.Chi phí khác 13.Lợi nhuận khác 14.Tổng lợi nhuận trước thuế 15.Chi phí thuế thu nhập hành 16.Chi phí thuế thu nhập hoãn lại 17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 2007 660.891.356.598 715.608.882.872 938.960.533 1.758.820 659.952.396.065 715.607.124.052 617.930.003.902 672.736.742.834 42.022.392.163 13.671.374.125 33.444.015.912 5.679.996.823 9.064.501.776 7.505.251.777 918.113.968 648.532.593 269.581.375 7.774.833.152 2.651.866.341 42.870.381.218 3.235.803.402 23.988.904.596 3.889.604.712 7.603.273.337 10.624.401.975 11.679.585.285 5.648.238.698 6.031.346.587 16.655.748.562 1.868.804.148 5.122.966.811 14.786.944.414 Phụ lục DỰ BÁO LỢI NHUẬN ĐVT: Triệu đồng Năm 2003 Lợi nhuận 1.827 Regression Statistics Multiple R 0,72064 R Square 0,519322 Adjusted R Square 0,359096 Standard Error 3937,369 Observations df Regression Residual Total Coefficients Intercept Doanh thu -6359,34 0,024847 Standard Error 8063,472 0,013801 2004 10.000 SS 50247691 46508632 96756323 t Stat -0,78866 1,800329 2005 7.300 MS 50247691 15502877 P-value 0,487889265 0,169624022 Lower 95% -32020,91072 -0,019075 2007 14.787 F 3,241184867 Upper 95% 19302,22 0,068769 2008 5.122 Significance F 0,169624022 Lower 95,0% -32020,9 -0,01907 Upper 95,0% 19302,22 0,068769 Phụ lục DỰ BÁO DOANH THU SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,852390217 R Square 0,726569082 Adjusted R Square 0,658211352 Standard Error 81957,84525 Observations ANOVA df Regression Residual Total Coefficients Intercept 127.503.087,53 Năm SS 63.872,83 MS F 7,14E+1 71395419020 10,62892355 26868353589 6,72E+09 98263772609 Standard Error 39291113 19591,67228 t Stat -3,24509 3,26020 P-value 0,03152183 0,03107486 Significance F 0,031074863 Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% -236592705,9 18413469,17 236592705,9 18413469,17 9477,625972 118268,0312 9477,625972 118268,0312 Phụ lục XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN (WACC) Khoản mục Giá trị Lãi suất (i) Tỷ trọng vốn (j) i*j WACC Nợ NH 92.092.313.020 8% 44,58% 5,76% 2,57% Nợ DH 6.887.407.568 4% 3,33% 2,88% 0,10% 107.608.727.723 15% 52,09% 15,00% 7,81% Vốn CSH TỔNG CỘNG 206.588.448.311 10,48%
- Xem thêm -

Xem thêm: Định giá doanh nghiệp cho cổ phần hóa tại công ty Donafoods, Định giá doanh nghiệp cho cổ phần hóa tại công ty Donafoods, Định giá doanh nghiệp cho cổ phần hóa tại công ty Donafoods

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay