Bai 9 bài giảng giáo dục công dân lớp 10

33 289 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:51

Con người mục tiêu phát triển xã hội : a người mục tiêu phát triển xã hội ? Con người chủ thể lịch sử phát triển xã hội phải người , thỏa mãn nhu cầu vật chất , tinh thần người - Từ xuất đến người khao khát sống tự hạnh phúc Song thực tế tồn bất công , bất bình đẳng nhiều yếu tố khác đe dọa tự , hạnh phúc tính mạng người Khi xã hội phân chia thành giai cấp phát triển xã hội lại dẫn tới áp , bất công , bình đẳng ; tự số người hạn chế , tước đoạt tự do, hạnh phúc số đông người xã hội Giai cấp tư sản dùng quyền thống trị để đàn áp quần chúng lao động • Giai cấp tư sản xã hội tử bóc lột xương máu nhân dân lao động • Trong xã hội tư chủ nghĩa , quần chúng chịu nhiều áp bóc lột Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường bãi biển Mỹ Khê TT - Mỹ Khê, bãi biển xem "đẹp hành tinh" Đà Nẵng, bị ô nhiễm từ cống nước thải bãi biển, tạo thành vũng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối ngày đêm dọc bãi biển Qua vấn, chị Liên-1người chị họ tôi- tùu Sài Gòn du lịch Đà Nẵng buồn kể lai:” Vào buổi chiều, gió nam thổi mạnh mùi hôi lan rộng Nhiều khách lưu trú khách sạn Mỹ Khê trả phòng để chuyển vào Hội An, nhà hàng khu vực ngừng phục vụ không chịu mùi hôi thối, chị vậy” Tình trạng kéo dài nhiều năm khách sạn Mỹ Khê kiến nghị Sở Tài nguyên - môi trường, Sở Du lịch ngành liên quan song chưa xử lý Vì , nhân loại phải đấu tranh để mội thành tựu khoa học –kĩ thuật không chống lại người , để văn minh gắn với nhân đạo , trỏ thành điều kiện nâng cao hạnh phúc người , đem lại phồn vinh cho quốc gia , dân tộc • Con người chủ thể lịch sử nên người cần phải tôn trọng , cần phải đảm bảo quyên đáng , phải mục tiêu phát triển xã hội • B Chủ nghĩa xã hội với phát triển toàn diện người: Chủ nghĩa xã hội đại sở để tồn phát triển Nhưng theo quy luạt tiến hóa lịch sử , tương lai thuộc xã hội tốt đẹp Đó xã hội chủ nghĩa Xây dựng xa hội công , dân chủ , văn minh , người có sống tự hạnh phúc , người có điều kiện phát triển toàn diện mục tiêu cao chủ nghĩa xã hội • Đất nước ta tù nghèo nàn lạc hậu Đà Nẵng Đảng nhà nước ta coi trọng người , coi người mục tiêu phát triển xã hội • Mọi sách đảng nhà nươc ta phát triển toàn diện người , nhằm xây dựng đất nước theo mục tiêu : dân giàu nước mạnh , xã hội công dân chủ văn minh Đưa đất nước ta phát triển ngày [...]... người , coi con người là mục tiêu phát triển của xã hội • Mọi chính sách của đảng và nhà nươc ta đều vì sự phát triển toàn diện của con người , nhằm xây dựng đất nước theo mục tiêu : dân giàu nước mạnh , xã hội công bằng dân chủ và văn minh Đưa đất nước ta phát triển như ngày nay ... nghĩa xã hội hiện đại vẫn đang còn cơ sở để tồn tại và phát triển Nhưng theo quy luạt tiến hóa của lịch sử , tương lai sẽ thuộc về một xã hội tốt đẹp hơn Đó là xã hội chủ nghĩa Xây dựng một xa hội công bằng , dân chủ , văn minh , mọi người có cuộc sống tự do hạnh phúc , mọi người có điều kiện phát triển toàn diện là mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã hội • Đất nước ta tù nghèo nàn lạc hậu Đà Nẵng Đảng... mội thành tựu của khoa học –kĩ thuật không chống lại con người , để nền văn minh gắn với nhân đạo , trỏ thành điều kiện nâng cao hơn nữa hạnh phúc của con người , đem lại sự phồn vinh cho mọi quốc gia , dân tộc • Con người là chủ thể của lịch sử nên con người cần phải được tôn trọng , cần phải được đảm bảo các quyên chính đáng của mình , phải là mục tiêu phát triển của xã hội • B Chủ nghĩa xã hội với
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 9 bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , Bai 9 bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , Bai 9 bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , a. vì sao con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội ?, - Từ khi xuất hiện đến nay con người luôn khao khát được sống tự do hạnh phúc. Song trong thực tế vẫn tồn tại những bất công , bất bình đẳng và nhiều yếu tố khác đe dọa tự do , hạnh phúc và cả tính mạng con người., Chủ nghĩa xã hội hiện đại vẫn đang còn cơ sở để tồn tại và phát triển . Nhưng theo quy luạt tiến hóa của lịch sử , tương lai sẽ thuộc về một xã hội tốt đẹp hơn. Đó là xã hội chủ nghĩa

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay