Bai 7 bài giảng giáo dục công dân lớp 10

25 273 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:50

1 Thế phủ định biện chứng ? Nêu đặc điểm phủ định biện chứng Vận dụng quan điểm phủ định biện chứng để phân tích phản ứng trao đổi a-xit clo-hi-đric xut sau : HCL + NaOH = NaCL + H2O Chúng ta phải luôn đổi phương pháp học tập Theo em, có phải yêu cầu phủ định biện chứng không ? Tại ? Trong sống ngày, ta cần phải phê bình tự phê bình phù hợp với quan điểm phủ định biện chứng ? Em nhận xét vài biểu phủ định biện chứng việc thờ cúng, lễ hội, ma chay, cưới xin nước ta Bài (2tiết) Thực tiễn vai trò thực tiễn nhận thức Nội Dung Bài Học a Thực tiễn sở nhận thức b Thực tiễn động lực nhận thức c Thực tiễn mục đích nhận thức d Thực tiễn tiêu chuẩn chân lý Bàn nhận thức, từ xưa đến có nhiều quan điểm khác :  Các nhà triết học tâm cho : nhận thức bẩm sinh thần linh mách bảo mà có  Các nhà triết học vật trước C Mác lại quan niệm : nhận thức phản ánh đơn giản, máy móc, thụ động vật, tượng Em có nhận xét hai quan điểm nêu ?  Triết học vật biện chứng cho rằng, nhận thức bắt nguồn từ thực tiễn, trình nhận thức diễn phức tạp, gồm giai đoạn : nhận thức cảm tính nhận thức lí tính Hãy diễn tả lời hình ảnh sau : Qua hình ảnh trên, cho biết em đoán vật ? Sếu Linh Gấu Bò đầu Voi Hổ trưởng trúc tót đỏ Nhận thức thể :giác quan : nhận thức - Nhận thức cảm tính Là giai đoạn Nhờ cảm giác –tri biểutrực tượng tạo nên sựgiác tiếp–xúc tiếp thìcảm gọi giác nhận Biểu ? quan với thức vật, tượng tượng, đem lại cho người hiểu biết đặc điểm bên chúng cảm Nhậngiác thức Vícảm dụ tính : SGK/39 Khi muối ăn tác động vào Vậy quan cảm giác : Tri giác Tuy vậy, chưa phản ánh đượctinh thể, nhận thức cảm tính mắt cho ta biết muối có màu trắng, dạng ? mũi cho biết muối không mùi, lưỡi cho ta biết bảntachất, quy luật có vật, tượng muối có vị mặn Nhờ sâu phân tích, người ta tìm cấu trúc tinh thể muối, công thức hóa học muối, điều chế muối Nhận thức trình Emthức cho biết: Là ví dụ nóinhận lên nhận - Nhận lý tính giai đoạn thức phản ánh vật, tượng thức ?dựa tài liệu nhận thức tiếp theo, giới khách quan vào óc người, cảm tính đem lại, nhờ thao tác tư để tạo nên hiểu biếtVậy, chúng phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát nhận thức Nhận hoá…thức tìm chất, quy luật lý tính lý tính vật, tượng ? Nghiên Đánhcứu chiếm Ngày trồng mùa sân bay -thử Cao Tân nghiệm Bằng Sơn Nhấtdưa Em có nhận xét hoạt động người ? Các hoạt động có ý nghĩa phát triển xã hội ? Ví dụ dụ 21:: Ông cha ta dựa vào sở Ví đểngười đúc kết thành câucải cavật dao, * Con sản xuất Ông chất cha ta tục ngữ sau : dựa vào * Con người đấu tranh giai cấp đểđã giải phóng  Nhất nước, nhì phân, tam cần, khỏi áp bóc lột tứ giống kinh * Con người nghiên cứu khoa học ứng dụng Chuồn chuồn bay thấp mưa,nghiệm vào sống Bay cao nắng, bay vừa râm thực tiễn cógà nhận kết  Chớp đông nhay Em nháy, gáyxét để đúc hoạt động thìHoạt mưa.động thành concâu ca thực Mấy đời xương, tiễnbánh đúc cótrên người ? dao, tục Mấy đời mẹ ghẻ mà thương chồng Thực tiễn toàn hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử xã hội người nhằm cải tạo tự nhiên xã hội Em có nhận xét hoạt động ảnh cho biết chúng thuộc hoạt động nào? Các hình thức hoạt động thực tiễn: + Hoạt động sản xuất vật chất + Hoạt động trị -xã hội Hoạt động + Hoạt động thực nghiệm khoa học nhất? Hoạt động sản xuất vật chất nhất, định hoạt động khác xét cho cùng, hoạt động khác nhằm phục vụ hoạt động ứng dụng trồng giốnggia cà kháng chua nhà Bác Người Hồ tham nông dân đangmới hái chiến Có lần sinh viên hỏi Clốt Béc-na (1813 – 1878), nhà sinh lí học người Pháp : - Thưa thầy, điều quan trọng y học ? - Những kiện thực tiễn ! - ông rành rọt trả lời Dựa vào hiểu biết em cho biết : a) Ý kiến Clốt Béc-na hay sai ? b) Thực tiễn có vai trò nhận thức ? Thảo luận nhóm : phút Cá nhân tự đọc mục a, b, c, d SGK/41-43 Nhóm : Vì nói thực tiễn sở nhận thức ? Nêu ví dụ để chứng minh ? Nhóm : Vì nói thực tiễn động lực nhận thức ? Lấy ví dụ học tập để chứng minh ? Nhóm : Vì nói thực tiễn mục đích nhận thức? Lấy ví dụ để chứng minh ? Nhóm : Vì thực tiễn coi tiêu chuẩn chân lý ? Lấy ví dụ để chứng minh ? a Thực tiễn sở nhận thức : - Mọi hiểu biết người trực tiếp nảy sinh từ thực tiễn Ví dụ : Từ đo đạc ruộng đất, đo lường vật thể mà người có tri thức toán học - Thông qua hoạt động thực tiễn giác quan hoàn thiện, khả nhận thức ngày sâu sắc, đầy đủ vật, tượng Ví dụ: Người thợ nhuộm, nhiều lần nhuộm quần áo, phân biệt 12 mầu đen khác nhau; Khi biết chế tạo sử dụng công cụ LĐ, bàn tay người trở nên khéo léo hơn, tư phát triển b Thực tiễn động lực nhận thức : - Thực tiễn luôn đât yêu cầu cho nhận thức  thúc đẩy nhận thức phát triển Vd : Bác sĩ Đặng Văn Ngữ nghiên cứu tìm kháng sinh (SGK trang 41-42) Ví dụ : Việc học tập đặt yêu cầu học sinh phải giải tập học kiến thức mới, khó…khi giải quyết-được tập thìđềnhận thứccần Thực tiễn tạo rakhó tiền vật chất em nâng cao thiếtsẽcho nhận thức GS BS ĐẶNG VĂN NGỮ & PENNICILIN Một số thành tựu ngành nông Nâng Học Trồng cao Chanh sinh thử nghiệm Rau cho suất mía giống thực trái đường mùa hành lúa tin Việt nghiệp Việt Nam c Thực tiễn mục đích nhận thức : - Các tri thức khoa học có gía trị vận dụng vào thực tiễn Mục đích nhận thức cải tạo thực khách quan, đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần người - Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : “Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn lí luận suông” Ví dụ : Nhà bác học Điêzen viết giả thuyết động sử dụng chất thải công nghiệp làm nhiên liệu giả thuyết ông ứng dụng để chế tạo loại động chạy dầu d Thực tiễn tiêu chuẩn chân lí : - Nhận thức người Xem đắn Tóm lại : TLTK sai lầm Chỉ có đem tri thức thu nhận tiễn sở, động lực, mục đích Thực kiểmthức nghiệm tiễn đánh nhận làqua tiêuthực chuẩn đểmới kiểm tra kết Ga-li-lê Ông Ví dụ : Thuyết Nhật tâm Cô-péc-níc giá nhận thức làm thí cho tính đắn hay sai lầm chúng SGK rằng, Trái đất quay xung quanh Mặt trời Nhờ nghiệm có43-44 kính viễn vọng tự sáng chế kiên trì quan nhằm sát bầu trời, Ga-li-lê (1564 – 1642) khẳng mục định Thuyết Nhật tâm Cô-péc-níc đích bổ sung : Mặt trời tự quay xung Bài tập Họat động thực tiễn người : a.- Họat động sản xuất vật chất b.- Họat động trị - xã hội c.- Họat động thực nghiệm khoa học d.- Họat động văn hóa, nghệ thuật, giáo dục a Bài tập Cơ sở thống nhận thức cảm tính lý tính : a.- Thế giới vật chất tồn khách quan b.- Tài liệu cảm tính tin cậy, phong phú c.- Thực tiễn xã hội d.- Tính động chủ quan người C Bài tập A Bác có viết : “ Tiếc kế họach chủ quan, không vào thực tế, gặp thử thách trận địch công vừa tán loạn hết.” Trong nội dung đoạn văn trên, chủ tịch Hồ Chí Minh muốn nhấn mạnh vai trò thực tiễn? A Tiêu chuẩn chân lí B Cơ sở nhận thức C Động lực nhận thứùc D Mục đích nhận thức 2.- cnhững3.a từ thích 4.- hợp b : Điền1.vàodchỗ trống cụm Lí luận cần thiết, cách học tập không kết Do đó, học tập lí luận, cần nhấn mạnh: Lí luận phải …(1)… với thực tiễn Thống lí luận thực tiễn …(2)… chủ nghĩa Mac – Lênin Thực tiễn lý luận hướng dẫn …(3)… Lý luận mà liên hệ với thực tiễn …(4)… a.- Thực tiễn mù quáng b.- Lý luận suông Bài tập c.- Một nguyên tắc d.- Liên hệ trực tiếp Cảm tính Nhận thức Lí tính Cơ sở Động lực Mục đích Chân lí Thực tiễn Sản xuất Thực nghiệm Xã hội [...]... mục định Thuyết Nhật tâm của Cô-péc-níc là đúng đích và còn bổ sung : Mặt trời còn tự quay xung Bài tập 1 Họat động thực tiễn cơ bản nhất của con người là : a.- Họat động sản xuất vật chất b.- Họat động chính trị - xã hội c.- Họat động thực nghiệm khoa học d.- Họat động văn hóa, nghệ thuật, giáo dục a Bài tập 2 Cơ sở của sự thống nhất giữa nhận thức cảm tính và lý tính là : a.- Thế giới vật chất tồn... sử dụng công cụ LĐ, bàn tay con người trở nên khéo léo hơn, tư duy phát triển hơn b Thực tiễn là động lực của nhận thức : - Thực tiễn luôn luôn đât ra những yêu cầu mới cho nhận thức  thúc đẩy nhận thức phát triển Vd : Bác sĩ Đặng Văn Ngữ nghiên cứu tìm ra kháng sinh (SGK trang 41-42) Ví dụ : Việc học tập đặt ra yêu cầu học sinh phải giải bài tập và học kiến thức mới, khó…khi giải quyết-được bài tập... định các hoạt động khác và xét cho cùng, các hoạt động khác cũng nhằm phục vụ hoạt động cơ bản này ứng dụng trồng giốnggia cà kháng chua trong nhà Bác Người Hồ tham nông dân đangmới hái chiến Có lần một sinh viên hỏi Clốt Béc-na (1813 – 1 878 ), nhà sinh lí học người Pháp : - Thưa thầy, điều gì quan trọng nhất trong y học ? - Những sự kiện thực tiễn ! - ông rành rọt trả lời Dựa vào hiểu biết của mình em... tại khách quan b.- Tài liệu cảm tính có thể tin cậy, phong phú c.- Thực tiễn xã hội d.- Tính năng động chủ quan của con người C Bài tập 3 A Bác có viết : “ Tiếc vì các kế họach đó đều là chủ quan, không căn cứ vào thực tế, cho nên một khi gặp sự thử thách như trận địch tấn công vừa rồi thì tán loạn hết.” Trong nội dung đoạn văn trên, chủ tịch Hồ Chí Minh muốn nhấn mạnh vai trò nào của thực tiễn? A Tiêu... chất, tinh thần của con người - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói : “Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông” Ví dụ : Nhà bác học Điêzen đã viết giả thuyết về động cơ sử dụng chất thải công nghiệp làm nhiên liệu và giả thuyết của ông đã được ứng dụng để chế tạo ra các loại động cơ chạy dầu như bây giờ d Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí : - Nhận thức của con người có thể đúng Xem... nhất giữa lí luận và thực tiễn là …(2)… của chủ nghĩa Mac – Lênin Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn là …(3)… Lý luận mà không có liên hệ với thực tiễn là …(4)… a.- Thực tiễn mù quáng b.- Lý luận suông Bài tập c.- Một nguyên tắc căn bản 4 d.- Liên hệ trực tiếp Cảm tính Nhận thức Lí tính Cơ sở Động lực Mục đích Chân lí Thực tiễn Sản xuất Thực nghiệm Xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 7 bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , Bai 7 bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , Bai 7 bài giảng giáo dục công dân lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay