Bai 4 bài giảng giáo dục công dân lớp 10

22 314 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:50

BÀI NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG (2 tiết) NỘI DUNG BÀI HỌC 1.- Thế mâu thuẫn? 2.- Mâu thuẫn nguồn gốc vận động, phát triển vật tuợng 1.- Thế mâu thuẫn? Nguồn gốc từ Mâu Thuẫn Ngày To Vào thời Xuân thu- Chiến quốc Trung Quốc cổ đại, có người vừa bán Mâu ( giáo), lại vừa bán Thuẫn ( Khiên) nhỏ Khi rao bán Mâu, rao rằng: Hãy lấyMâu Mâu đây, Mâu đây, mua đi, Mâuví củadụ sắc, đâm thủng ! mâu thuẫn mà em biết Đêm Lát sau, rao bán Thuẫn, anh sống? ta lại rao rằng: Thuẫn đây, Thuẫn đây, mua Thuẫn đi, Thuẫn chắc, không đâm thủng ! Kể từ đó, Mâu Thuẫn dùng để khuynh hướng, đặc điểm, tính chất trái ngược vật tượng Phân biệt mâu thuẫn (MT) thông thường mâu thuẫn triết học : Thông thường M T thông thường trạng thái xung đột, chống đối Triết học M T triết học thống đấu tranh mặt đối lập ? Sắp xếp từ sau theo cột mâu thuẫn thông thường, Triết học : Số âm, số dương – To, nhỏ Trắng, đen – di truyền, Biến dị Hoá hợp, phân giải – Trên, Trong, – Chất lượng, số lượng Thống trị, bị trị – Sản xuất,tiêu dùng Dũng cảm, hèn nhát Thông thường Triết học Thống trị - bị trị To - nhỏ Dũng cảm - hèn nhát Trắng - đen Chất lượng - số lượng Trên - Sản xuất - tiêu dùng Trong - Phân giải - hóa hợp Số âm - số dương Di truyền - biến dị Nhận xét: Theo học Mác Lênin: Bất kỳtriết vật, tượng Em có nhận xét Mâu chứa thuẫnđựng chỉnh mặtthể, đối lập vềnhững Haihai mặtmặt đốimâu lập ràng buộc ,nhất tác đối lập vừa thuẫn trênthống ? động lẫn thành mâu với nhau, vừatạo đấu tranh vớithuẫn nhau a Mặt đối lập mâu thuẫn Mỗi nguyên tử có hai mặt : điện tích (+) và điện tích (-) Các nguyên tử thiếu hạt điện tích âm dương không? Xã hội phong kiến có giai cấp: địa chủ và nông dân >< Xã hội phong kiến thiếu giai cấp địa chủ nông dân không? >< Nền Nền kinh kinh tế tế có có hai hai mặt: mặt: ổn sản địnhxuấtkhủng tiêuhoảng dùng Nền kinh tế thiếu sản xuất tiêu dùng không? > >< < 10 Mặt đối lập mâu thuẫn : Đó khuynh hướng, tính chất, đặc điểm … mà trình vận động, phát triển vật tượng chúng phát triển theo chiều Mặt đối lập mâu thuẫn, gọi mặt hướng đối lập biện chứng, mặt đối lập ràng trái ngược buộc, thống đấu tranh với MT, mặt đối lập vật, tượng với vật, 11 b Sự thống mặt đối lập Nền kinh tế có hai mặt: sản tiêu hai dùng Trong xuất mâu thuẫn, mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề VD Cócho quánhau trình Triết đồnghọc hoágọi quálàtrình tồn :tại dị hoá thực ngược lại…hai thống mặt đốivàlập quáPhân trìnhbiệt nàykhái liên hệ gắn bó vớinhất” nhau,trong không niệm “Thống ngừng tạo nênnói quáthống trình trao đổi qui luậtthay mâuthế thuẫn với cách chất sinh vật.ngày với nội dung hợp đượccủa dùng hàng lại thành khối (thống quan điểm, quan niệm, thống lực lượng, thống tư tưởng, tổ chức hành động) >< Sản xuất Tiêu dùng 12 Sự tranh giữagiữa g/c thống trị đối g/c b đấu Sự đấu tranh mặt lập.bị trị xã hội có đối kháng giai cấp (CHNL, PK, TBCN) Sự đấu tranh điện tích (-) điện tích (+ Trong mgiữa ỗi nguyên tử :đối lập : Sự đấu tranh mặt Các mặt đối lập tồn bên nhau, khác, đốitheo lập vậnMặt động phátmặt triển vậnhướng động theo hướng nào?nên chiều trái xu ngược nhau, ví dụ minh chúngCho tác hoạ? động, trừ, gạt bỏ Triết học gọi đấu tranh mặt đối lập 13 Giai cấp Chủ nô giai cấp Nô lệ chế độ CHN 2.- Mâu thuẫn nguồn gốc vận động, phát triển vật tuợng a Giải mâu thuẫn : SV,HT >< SV,HT SV,HT ><  Bất sự vật nào cũng chứa >< đựng mâu thuẫn Khi mâu thuẫn giải quyết, SV & HT chứa đựng chuyển hoá thành SV & HT khác 14 Kết Do đó, sự đấu tranh đấu tranh mặt đối lập mâu thuẫn cũ đi, mặt đối lập mâu thuẫn hình thành, (MT) Tại mâu thuẫn nguồn gốc vật tượng cũ nguồn gốc vận động phát triển thay vật vận động, tượng phát triển Quá vật tượng? trình nàyBiện tạo nên sựthường xuyên pháp để vật vận động, phát triển giải mâu thuẫn vô tận giới tượng phải làm gì? khách quan ? 15 BÀI HỌC THỰC TIỄN Vận dụng hiểu biết vào sống hàng ngày, cần phải biết phân tích mâu thuẫn nhận thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức Phải phân biệt đâu đúng, đâu sai, tiến bộ, lạc hậu để nâng cao nhận thức khoa học, phát triển nhân cách Biện pháp thường xuyên để giải mâu thuẫn sống tập thể phải tiến hành phê bình tự phê bình, tránh thái độ xuê xoa, “dĩ hoà vi quý” 16 b Mâu thuẫn giải đấu tranh Mâu thuẫn giải quyết bằng đấu Thự c dân pchủ bó c lộ t đà nnábó pndã Giai cấpPhá địaph , phong kiế lộman t,u tranh, không ải bằ ng đườ gc điề nhân dân ta, mâu thuẫ n trở nên gay gắ t đà n á p hế t sứ c dã man! hò a mâu thuẫ n Chúng ta kiên cường đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập… t nhà c NhânMộ dân khởinướ nghĩca mớ chốinđộ g phong lập, kiế tựndo, rat.đời áp dân bức, chủ bóc lộ 17 Lưu ý Đấu tranh triết học không đơn giản đấu tranh bạo lực, cần hiểu cách khái quát hơn, tác động, trừ, gạt bỏ lẫn Sự tác động, trừ, gạt bỏ diễn nhiều hình thức ngoại giao, văn hoá, đàm phán tác động, bạo lực cách mạng Như vậy, đàm phán, thảo luận hình thức tác động, đấu tranh ngoại giao để giải mâu thuẫn điều hoà 18 BÀI TẬP Những câu sau có ý nói về mâu thuẫn (khoanh tròn đáp án đúng, có giải thích sơ lược) a Con giun xéo quằn b Trong họa có phúc, phúc có họa c Khẩu phật tâm xà d Dĩ hoà vi quý e Vỏ quýt giày có móng tay nhọn g Xanh vỏ đỏ lòng h Mền nắn rắn buông i Tình mặt ngoài còn e k Cao nhân tất hữu cao nhân trị l Lạt mềm buộc chặt BÀI TẬP Con gái Mác hỏi Mác : “Hạnh phúc gì?” Mác trả lời : “Hạnh phúc đấu tranh” Em hiểu câu nói nào? 20 BÀI TẬP Nếu lớp học em, số bạn có mâu thuẫn nhỏ, giả sử em lớp trưởng em giải so? 21 DẶN DÒ Làm tập 1,2,3,4 SGK Xem trước : Cách thức vận động phát triển vật tượng 22 [...]... nhân tất hữu cao nhân trị l Lạt mềm buộc chặt BÀI TẬP 2 Con gái của Mác hỏi Mác : “Hạnh phúc là gì?” Mác trả lời : “Hạnh phúc là đấu tranh” Em hiểu câu nói trên như thế nào? 20 BÀI TẬP 3 Nếu trong lớp học của em, một số bạn có mâu thuẫn nhỏ, giả sử em là lớp trưởng em sẽ giải quyết ra so? 21 DẶN DÒ Làm các bài tập 1,2,3 ,4 trong SGK Xem trước bài 5 : Cách thức vận động và phát triển của sự vật... c dân pchủ bó c lộ t và đà nnábó pndã Giai cấpPhá địaph , phong kiế lộman t,u tranh, không ải bằ ng con đườ gc điề nhân dân ta, mâu thuẫ n trở nên gay gắ t đà n á p hế t sứ c dã man! hò a mâu thuẫ n Chúng ta kiên cường đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập… t nhà c NhânMộ dân khởinướ nghĩca mớ chốinđộ g phong lập, kiế tựndo, rat.đời áp dân. .. lực, cần hiểu một cách khái quát hơn, đó là sự tác động, bài trừ, gạt bỏ lẫn nhau Sự tác động, bài trừ, gạt bỏ này cũng có thể diễn ra dưới nhiều hình thức như ngoại giao, văn hoá, đàm phán tác động, hoặc bạo lực cách mạng Như vậy, đàm phán, thảo luận là hình thức tác động, đấu tranh ngoại giao để giải quyết mâu thuẫn chứ không phải là điều hoà 18 BÀI TẬP 1 Những câu nào sau đây có ý nói về mâu thuẫn... mặt đối lập cùng tồn tại bên nhau, khác, đốitheo lập những vậnMặt động và các phátmặt triển luôn vậnhướng động theo hướng nào?nên chiều trái xu ngược nhau, ví luôn dụ minh chúngCho luôn tác hoạ? động, bài trừ, gạt bỏ nhau Triết học gọi đó là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập 13 Giai cấp Chủ nô và giai cấp Nô lệ trong chế độ CHN 2.- Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tuợng... Giải quyết mâu thuẫn : SV,HT >< SV,HT SV,HT ><  Bất cứ sự vật nào cũng chứa >< đựng mâu thuẫn Khi mâu thuẫn cơ bản được giải quyết, thì SV & HT chứa đựng nó cũng chuyển hoá thành SV & HT khác 14 Kết quả Do đó, sự của sự đấu tranh đấu tranh giữa các mặt đối lập là giữa mâu thuẫn cũ mất đi, các mặt đối lập mâu thuẫn mới hình thành, (MT) là Tại sao mâu thuẫn là nguồn gốc sự vật và hiện tượng cũ... triển của các sự Quá vật hiện tượng? trình nàyBiện tạo nên sựthường xuyên sự pháp để vật và vận động, phát triển hiện giải quyết mâu thuẫn vô tận của thế giới tượng chúng ta phải làm gì? khách quan ? 15 BÀI HỌC THỰC TIỄN Vận dụng những hiểu biết trên đây vào cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần phải biết phân tích những mâu thuẫn trong nhận thức, trong rèn luyện phẩm chất đạo đức Phải phân biệt đâu là đúng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 4 bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , Bai 4 bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , Bai 4 bài giảng giáo dục công dân lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay