Bai 2 bài giảng giáo dục công dân lớp 10

16 172 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:49

Tiết 4- Bài 2: 2- Xã hội phận đặc thù giới tự nhiên b Xã hội sản phẩm giới tự nhiên Chủ nghĩa tâm cho rằng: thần linh định biến đổi xã hội hội Mời em chủ nghĩa tâm Vậy,quan xã hội sát cócác nguồn hình gốc ảnh từ sau: đâu? quan niệm nguồn gốc xã hội? Đức phật ban điều phúc cho xã hội Đây quan điểm sai lầm thần linh sản phẩm trí tưởng tượng Chúa trời sinh muôn loài người Khi loài vượn cổ tiến hoá thành người, đồng thời tạo nên mối quan hệ xã hội tạo nên xã hội loài người Trước tiến hoá thành người, loài vượn cổ có sống nào? Kết cấu quần thể người vượn cổ tiền đề tự nhiên hình thành nên xã hội loài người Đời sống quần thể người vượn cổ - Sự đời người xã hội loài người đồng thời Xã hội kết phát triển tất yếu, lâu dài giới tự nhiên Ai tạo biến đổi từ thấp đến cao xã hội? Từ đời đến nay, loài người trải qua hình thức xã hội nào? CSNT CHNL PK TBCN-CNXH Loài người trải qua hình thái Mọi biếnxã đổi hội xã hội hoạt động người lực thần bí tạo - Có người có xã hội, mà người sản phẩm tự nhiên nên xã hội sản phẩm tự nhiên, sản phẩm đặc thù tự nhiên Tại nói xã hội phận đặc thù giới tự nhiên? Hình thức tổ chức cao giới tự nhiên Xã Quốc hội- tổ chức cao xã hội hội Cơ cấu mang tính lịch sử riêng, có quy luật riêng Bác Hồ kí sắc lệnh ban hành Hiến pháp 1946 QHSX phù hợp với LLSX Đấu tranh giai cấp c.Con người nhận thức, cải tạo giới khách quan Bàn khả nhận thức giới người, có số ý kiến sau: Đa-vít Hi-um người Lút-vích Phoi-ơ-bách:Con Embiết: ủng hộ ý kiến theo Thuyết người nhận thức biết nhà Tạitự sao? người khoa nhận học nào?giới nhiên Toàn loài thức giới khách người thông qua hệ quan nhận thức - Nhờ giác quan hoạt động não, người hoàn toàn nhận thức giới khách quan khả nhận thức người ngày tăng Một số thành tựu khả nhận thức người: Phóng tên lửa lên vũ trụ Máy tính siêu mỏng Công nghệ Nano Hãy cho ví dụ có tácthể động có hại người cảicó tạolợi tựvà nhiên không? người tự nhiên xã hội? Chotheo vívào dụ minh Nếu không tuân quy luậthoạ? tự nhiên, người có cải tạo tự nhiên không? Vì sao? -Con người Cầu Mỹ Thuận Sân bay vũ trụ Trung Quốc Máy xúc tạo giới tự nhiên cải tạo tự nhiên lợi ích Công nghệ Nano vận dụng vào y học điều trị ung thư sở tôn trọng tuân theo quy luật khách quan vốn có Dàn khoan biển Sự phẫn nộ sóng thần Và hậu sóng thần Môi trường độc hại, nguy hiểm lụtluật khách quan, quy Cháy rừng- Nếu không tôn trọngLũ Hạn hán người không gây hại cho tự nhiên, mà gây hoạ cho - Con người không ngừng cải tạo XH, làm cho XH ngày phát triển BÀI TẬP ?Hãy giải thích quan điểm: Con người xã hội loài người sản phẩm giới tự nhiên ? ? Những việc làm sau đúng? Trồng chắn gió, cát bờ biển Lấp hết ao, hồ để xây dựng nhà Thả động vật hoang dã rừng Đổ hóa chất độc hại xuống hố đất sâu lấp Trồng rừng đầu nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 2 bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , Bai 2 bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , Bai 2 bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , 2- Xã hội là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên . b. Xã hội là sản phẩm của giới tự nhiên.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay