Bai 1 bài giảng giáo dục công dân lớp 10

29 243 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:49

BÀI 1: THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT & PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG CẤU TRÚC BÀI HỌC 1.THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN a) VAI TRÒ TGQ, PPL CỦA TRIẾT HỌC 2.CNDV BIỆN CHỨNG, TGQ DV * PPL BC b) TGQ DUY VẬT VÀ TGQ DUY TÂM c) PPL BIỆN CHỨNG VÀ PPL SIÊU HÌNH Năm 1837, Các Mác SV trường ĐH Béc lin có câu nói tiếng: “không có Triết học tiến lên phía trước được” Vậy Triết học có vai trò mà Các Mác – sau nhà Triết học vĩ đại giới lại khẳng định vậy? Triết học có ý nghĩa chúng ta? Đó nội dung học hôm nay! THẾ GIỚI QUAN & PHƯƠNG PHÁP LUẬN a) Vai trò TGQ, PPL Triết học Em thích học môn học nhất? Theo em môn học nghiên cứu gì? Mỗi môn khoa học có đối tượng nghiên cứu riêng …Có môn khoa học nghiên cứu nhiều lĩnh vực khác – môn Triết học ? Triết học hệ thống quan điểm lí luận chung giới vị trí người giới Vì Triết học nghiên cứu quy luật chung phổ biến vận động phát triển giới tự nhiên, đời sống xã hội tư Triết học có vai trò giới quan, phương pháp luận chung cho hoạt động thực tiễn hoạt động nhận thức người b) TGQ DUY VẬT VÀ TGQ DUY TÂM PHÁT BIỂU CẢM NHẬN CỦA EM VỀ BỨC TRANH SAU: Thế giới quan toàn quan điểm niềm tin định hướng hoạt động người sống Thực tế khẳng định TGQ DV có vai trò tích cực phát triển khoa học, nâng cao vai trò người tự nhiên, tiến xã hội Ngược lại, TGQ DT thường chỗ dựa lý luận cho lực lượng xã hội lỗi thời, kìm hãm phát triển xã hội  Hành động theo quan điểm Duy vật biện chứng Qua phần kiến thức vừa học TGQ DV TGQ DT, theo em, giới có “Ma” hay không? Em lý giải ý kiến mình? c) PPL BIỆN CHỨNG VÀ PPL SIÊU HÌNH gì? Em đến trường phương tiện  để đạt mục đích, người có cách thức riêng Đó phương pháp: cách thức, đường để đạt mục tiêu đề Phương pháp luận: là học thuyết phương pháp nhận thức khoa học cải tạo giới * PPL biện chứng Là PP xem xét vật, tượng ràng buộc lẫn nhau, chúng có vận động phát triển không ngừng VÍ DỤ VỀ PPL BIỆN CHỨNG “NƯỚC CHẢY ĐÁ MÒN”  TRỜI CÓ MÙA: XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG * PPL siêu hình Là PP xem xét vật, tượng cách phiến diện, thấy chúng tồn trạng thái cô lập, không vận động, không phát triển, áp dụng cách máy móc đặc tính vật với vật khác VÍ DỤ VỀ PPL SIÊU HÌNH Chuyện “Thầy bói xem voi” MỘT LẦN BẤT TÍN, VẠN SỰ BẤT TIN CNDV BC - SỰ THỐNG NHẤT HỮU CƠ GIỮA TGQ DV VÀ PPL BC Sơ đồ so sánh giới quan phương pháp luận theo thời gian Nội dung Thời gian THẾ GIỚI QUAN Các nhà vật DUY VẬT trước Mác Các nhà biện chứng trước Mác Triết học Mác – Lênin DUY TÂM DUY VẬT PHƯƠNG PHÁP LUẬN QUAN NIỆM SIÊU HÌNH Thế giới tự nhiên có trước người phụ thuộc vào số trời BIỆN CHỨNG Ý thức có trước định vật chất BIỆN CHỨNG Thế giới khách quan tồn độc lập với ý thức luôn vận động phát triển Trong TH Mác, TGQ DV PPL BC thống hữu với Thế giới VC có trước, phép BC có sau TGQ DV PPL BC gắn bó với nhau, không tách rời Dặn dò  Về nhà làm tập 2, 4, trang 11  Đọc trước nội dung 2: Thế giới vật chất tồn khách quan [...]... TH Mác, TGQ DV và PPL BC thống nhất hữu cơ với nhau Thế giới VC là cái có trước, phép BC là cái có sau TGQ DV và PPL BC gắn bó với nhau, không tách rời nhau Dặn dò  Về nhà làm bài tập 2, 4, 5 trang 11  Đọc trước nội dung của bài 2: Thế giới vật chất tồn tại khách quan ... trước, YT có sau, VC q.định YT CN DUY TÂM MẶT THỨ HAI: Con người có nhận thức được thế giới không? Con người nhận thức được thế giới Con người không nhận thức được thế giới CN DUY VẬT G Béc - cơ – li (16 58 – 17 53) nhà triết học người Anh, được coi là thuộc TGQ Duy tâm, cho rằng: “Tồn tại là cái được cảm giác” Với kiến thức vừa được học, em hãy giải thích vấn đề trên? Thực tế khẳng định rằng TGQ DV có vai
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 1 bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , Bai 1 bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , Bai 1 bài giảng giáo dục công dân lớp 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay