Bai 14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc bài giảng giáo dục công dân lớp 10

21 262 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:49

Lòng yêu nước a Lòng yêu nước gì? Lòng yêu nước tình yêu quê hương, đất nước tinh thần sẵn sàng đem hết khả phục vụ lợi ích Tổ quốc Vậy lòng yêu nước bắt nguồn từ đâu?  Từ tình cảm bình dị sống như: tình yêu gia đình, yêu người thân, yêu thành lao động, yêu nơi sinh lớn lên… b Truyền thống yêu nước dân tộc Việt Nam Thảo luận nhóm * Lòng yêu nước thể điểm nào? lấy ví dụ chứng minh * Là học sinh em cần phải để góp phần xây đựng Quê hương đất nước ngày giàu mạnh? Tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước Lễ tịch điền Lễ hội giỗ tổ Hùng Vương Tình thương yêu đồng bào, giống nòi, dân tộc Lòng tự hào dân tộc đáng Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên Đoàn kết kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm Kéo pháo vào chiến dịch Vận chuyển lương thực Tổng tiến công mùa xuân 1975 Binh đoàn 559 chi viện Cho miền Nam Khe Hú(Vĩnh Linh Cần cù sáng tạo lao động Vậy học sinh chúng ta, công dân trẻ đất nước cần phải làm để góp phần xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước?    Nâng cao hiểu biết phát huy truyền thống dân tộc Thể lòng yêu nước học tập lao động Biết tôn trọng truyền thống dân tộc, tôn trọng giá trị đạo đức cao đức cao quý dân tộc [...]... sáng tạo trong lao động Vậy là học sinh chúng ta, những công dân trẻ của đất nước cần phải làm gì để góp phần xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước?    Nâng cao hiểu biết phát huy truyền thống của dân tộc Thể hiện lòng yêu nước trong học tập và lao động Biết tôn trọng truyền thống dân tộc, tôn trọng những giá trị đạo đức cao đức cao quý của dân tộc ...Tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước Lễ tịch điền Lễ hội giỗ tổ Hùng Vương Tình thương yêu đối với đồng bào, giống nòi, dân tộc Lòng tự hào dân tộc chính đáng Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên Đoàn kết kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm Kéo pháo vào chiến dịch Vận chuyển lương thực Tổng tiến công mùa xuân 1975 Binh đoàn 559 chi viện Cho miền Nam Khe Hú(Vĩnh Linh Cần cù và sáng tạo trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , Bai 14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , Bai 14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , a. Lòng yêu nước là gì?, b. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay