Bai 11 một số phạm trù của đạo đức học bài giảng giáo dục công dân lớp 10

24 274 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:48

BÀI 11 MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC I NGHĨA VỤ : ? Con sói nuôi – người nuôi Vậy có giống không? Tại sao? Sói nuôi lớn sói đuổi nơi khác Cho nên việc nuôi sói • Con người nuôi con, lớn cha mẹ theo dõi bước đi, Cha mẹ nhắm mắt Cho nên việc nuôi con, người nghĩa vụ ? Vậy theo em nghĩa vụ? Nghĩa vụ? - Là trách nhiệm cá nhân nhu cầu lợi ích chung cộng đồng xã hội - Trong trường hợp cần thiết cá nhân phải biết đặt lợi ích tập thể quyền lợi cá nhân Mỗi tổ cho ví dụ nghĩa vụ?  Nghĩa vụ niên Tích cực lao động sản xuất Sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc Không ngừng học tập nâng cao trình độ văn hoá Chăm lo rèn luyện đạo đức thân II Lương Tâm Vậy theo em lương tâm gì? Có trạng thái lương tâm? Vai trò loại lương tâm gì? Là lực tự đánh giá điều chỉnh hành vi đạo đức thân mối quan hệ với người khác xã hội LƯƠNG TÂM ? Tồn trạng thái : lương tâm thản lương tâm cắn rứt • Làm để trở thành người có lương tâm ? 1.- Thường xuyên rèn luyện tư tưởng, đạo đức theo quan niệm tiến 2.- Thưc đầy đủ nghĩa vụ thân cách tự nguyện 3.- Bồi dưỡng tình cảm sáng, đẹp đẽ quan hệ người người III.- NHÂN PHẨM – DANH DỰ Các em tham gia trò chơi sau cho biết muốn nói lên điều gì? 1.Nhân phẩm: -Là toàn phẩm chất mà người có Là giá trị làm người người - Người có nhân phẩm XH đánh giá cao kính trọng Danh dự: - Là coi trọng, đánh giá cao dư luận xã hội người dựa giá trị tinh thần, đạo đức người - Là nhân phẩm đánh giá công nhận DANH DỰ KHÁC Lòng tự trọng Là người biết làm chủ nhu cầu thân, kiềm chế nhu cầu ham muốn thấp Tự Là người nghĩ đến thân không muốn trích khuyên bảo IV HẠNH PHÚC Khi em học hạng Em cảm thấy nào? Khi có quà thích em nghĩ gì? Khi làm việc tốt em nghĩ gì? Em người khác khen, cảm thấy nào? Hồi tưởng Là cảm xúc vui sướng người sống đáp ứng, thoả mãn nhu cầu chân chính, lành mạnh vật chất tinh thần Em cho biết ý nghĩa sơ đồ sau? HẠNH PHÚC CÁ NHÂN XÃ HỘI Hạnh phúc cá nhân hạnh phúc xã hội: - Hạnh phúc cảm xúc gắn với cá nhân  nói đến hạnh phúc trước hết nói đến hạnh phúc cá nhân • - Trong xã hội nay, hạnh phúc xã hội sống hạnh phúc tất người Hạnh phúc xã hội có người biết thu vén cho hạnh phúc riêng - Hạnh phúc cá nhân hạnh phúc xã hội bổ sung cho MỐI QUAN HỆ NGHĨA VỤ LƯƠNG TÂM HẠNH PHÚC NHÂN PHẨM DANH DỰ (A) HÃY CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU X: Nhân phẩm là: a.Tính dũng cảm, bất khuất trước quân thù b.Tính trung thực, không tham lam c.Đức tính người có d.Là giá trị làm người người 2.Xã hội đánh giá cao kính trọng người hành động: a.Đói cho sạch, rách cho thơm b.Aên miếng trả miếng c.Nói hay chẳng tày động tay vào việc d.Há miệng chờ sung 3.Danh dự là: a.Năng lực khẳng định b.Nhân phẩm đánh giá công nhận c.Giá trị tinh thần mà người tạo d.Giá trị đạo đức mà người tạo 4.Hạnh phúc ta: a.Là người giàu có thật nhiều cải b.Là người có địa vị cao xã hội c.Là người lòng, vui sướng với có d.Là người quyền lợi thân bảo đảm (B) HÃY ĐÁNH DẤU X VÀO CÁC CỘT ĐÚNG, SAI TRONG BÀI TẬP SAU: QUAN ĐIỂM Đặt nhu cầu lợi ích cá nhân lên nhu cầu lợi ích xã hội 2.Trong trường hợp cần thiết, biết đặt nhu cầu, lợi ích xã hội lên nhu cầu, lợi ích cá nhân 3.Kiếm tiền cho thân bất chấp thủ đoạn hành vi vô lương tâm 4.Khi biết giữ gìn danh dự mình, cá nhân có sức mạnh tinh thần để làm điều tốt không làm điều xấu 5.Những đức khoẻ mạnh, chăm học, lời làm cho cha mẹ vô vui sướng, hạnh phúc 6.Học sinh cần học tốt, không cần tham gia hoạt động XH ĐÚNG SAI [...]... cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên các giá trị tinh thần, đạo đức của người đó - Là nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận DANH DỰ KHÁC Lòng tự trọng Là người biết làm chủ các nhu cầu của bản thân, kiềm chế được các nhu cầu ham muốn thấp kém Tự ái Là người nghĩ đến bản thân không muốn ai chỉ trích cũng như khuyên bảo mình IV HẠNH PHÚC Khi em học hạng nhất Em cảm thấy thế nào? Khi có một. .. luyện tư tưởng, đạo đức theo quan niệm tiến bộ 2.- Thưc hiện đầy đủ nghĩa vụ của bản thân một cách tự nguyện 3.- Bồi dưỡng những tình cảm trong sáng, đẹp đẽ trong quan hệ giữa người và người III.- NHÂN PHẨM – DANH DỰ Các em hãy cùng tham gia một trò chơi sau đây và cho biết muốn nói lên điều gì? 1.Nhân phẩm: -Là toàn bộ những phẩm chất mà mỗi con người có được Là giá trị làm người của mỗi con người... 3.Kiếm tiền cho bản thân bất chấp thủ đoạn không phải là hành vi vô lương tâm 4.Khi biết giữ gìn danh dự của mình, cá nhân có được một sức mạnh tinh thần để làm điều tốt và không làm điều xấu 5.Những đức con khoẻ mạnh, chăm học, vâng lời làm cho cha mẹ vô cùng vui sướng, hạnh phúc 6 .Học sinh chỉ cần học tốt, không cần tham gia hoạt động XH ĐÚNG SAI ... người có được d.Là giá trị làm người của mỗi con người 2.Xã hội sẽ đánh giá cao và kính trọng những người hành động: a.Đói cho sạch, rách cho thơm b.Aên miếng trả miếng c.Nói hay chẳng tày động tay vào việc d.Há miệng chờ sung 3.Danh dự là: a.Năng lực đã được khẳng định b.Nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận c.Giá trị tinh thần mà con người đã tạo ra d.Giá trị đạo đức mà con người đã tạo ra 4.Hạnh... cuộc sống hạnh phúc của tất cả mọi người Hạnh phúc xã hội không thể có nếu mọi người chỉ biết thu vén cho hạnh phúc của riêng mình - Hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc xã hội luôn bổ sung cho nhau MỐI QUAN HỆ NGHĨA VỤ LƯƠNG TÂM HẠNH PHÚC NHÂN PHẨM DANH DỰ (A) HÃY CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU X: 1 Nhân phẩm là: a.Tính dũng cảm, bất khuất trước quân thù b.Tính trung thực, không tham lam c .Đức. .. người đã tạo ra 4.Hạnh phúc khi ta: a.Là người giàu có thật nhiều của cải b.Là người có địa vị cao trong xã hội c.Là người bằng lòng, vui sướng với cái mình có d.Là người quyền lợi bản thân luôn được bảo đảm (B) HÃY ĐÁNH DẤU X VÀO CÁC CỘT ĐÚNG, SAI TRONG BÀI TẬP SAU: QUAN ĐIỂM 1 Đặt nhu cầu và lợi ích cá nhân lên trên nhu cầu và lợi ích của xã hội 2.Trong trường hợp cần thiết, biết đặt nhu cầu, lợi ích... chỉ trích cũng như khuyên bảo mình IV HẠNH PHÚC Khi em học hạng nhất Em cảm thấy thế nào? Khi có một món quà thích nhất em nghĩ gì? Khi làm một việc tốt em nghĩ gì? Em được người khác khen, cảm thấy thế nào? Hồi tưởng Là cảm xúc vui sướng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng, thoả mãn các nhu cầu chân chính, lành mạnh về vật chất và tinh thần Em hãy cho biết ý nghĩa sơ đồ sau? HẠNH PHÚC CÁ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 11 một số phạm trù của đạo đức học bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , Bai 11 một số phạm trù của đạo đức học bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , Bai 11 một số phạm trù của đạo đức học bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , III.- NHÂN PHẨM – DANH DỰ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay