QUY CÁCH lấy mẫu một số LOạI VLXD cơ bản

4 428 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:37

QUY CÁCH LấY MẫU MộT Số LOạI VLXD CƠ BảN (30/08/2014 2:13:48 PM) Chất lượng vật liệu xây dựng một yếu tố bản, quan trọng để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng Hiện việc lấy mẫu thử loại vật liệu để đảm bảo theo yêu cầu pháp luật xây dựng vấn đề cần quan tâm Bài viết tổng hợp cách lấy mẫu thí nghiệm số loại VLXD bảntheo tiêu chuẩn hành Xi măng: Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 6260-1995 Mỗi lô xi măng nhỏ 40 phải lấy 02 mẫu, mẫu 20kg để làm thí nghiệm Mẫu xi măng phải lấy rải rác bao kho, bao lấy 1kg.Làm thí nghiệm 01 mẫu 01 mẫu lưu để đối chứng cần thiết.Trong thời gian 60 ngày khiếu nại bên mua bán xi măng kết thí nghiệm phòng thí nghiệm làm thủ tục hủy bỏ mẫu lưu Khi bắt đầu nhập xi măng công trường đại diện bên A, bên B lấy mẫu đóng gói niêm phong lập biên lấy mẫu gửi đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm Mẫu xi măng phải để hộp kín tránh nước, tránh hóa chất khác, tránh nhiệt độ cao để nơi khô Mỗi mẫu thí nghiệm phải làm tiêu quy định bảng (của TCVN 6260-1995) Cát xây dựng (đổ bê tông): Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 7570:2006 Cứ 350m3 (hoặc 500 tấn) cát lấy mẫu thử với khối lượng 100kg, lấy rải rác nhiều vị trí khác đống cát loại, góp lại trộn đều, đóng gói lập biên lấy mẫu, mang thí nghiệm Đá dăm (sỏi) loại dùng bê tông: Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 7572:2006 Cứ nhỏ 200m3 đá lấy 01 mẫu thử với khối lượng từ 100-200kg tùy theo cỡ hạt Lấy rải rác nhiều vị trí khác đống đá loại, góp lại trộn đều, đóng gói, lập biên lấy mẫu, mang thí nghiệm Đất đắp nền: Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 5747:1993 TCVN 4447:2012 Cứ lô 10.000m3 lấy mẫu lần, mẫu 50kg Mỗi lô nhỏ 10.000m3 xem lô 5 Độ chặt đắp nền, độ chặt lớp móng: Tiêu chuẩn áp dụng 22TCN 211:06 TCVN 8730:2012 Cứ 500m2 lấy mẫu điểm Thép xây dựng: Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 1651:2008 a) Kiểm tra đường kính cốt thép cách cân trọng lượng: Khi đưa thép vào sử dụng cần kiểm tra đường kính thực cốt thép sau: Cắt 01 đoạn thép dài 1m để cân kiểm tra trọng lượng Q (gram), đường kính thực thép tính công thức sau: Dthực = 0,43 * Căn bậc (Q) (mm) b) Lấy mẫu thí nghiệm thép: Cứ lô thép có khối lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY CÁCH lấy mẫu một số LOạI VLXD cơ bản, QUY CÁCH lấy mẫu một số LOạI VLXD cơ bản, QUY CÁCH lấy mẫu một số LOạI VLXD cơ bản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay