Tiểu luận nhóm 12 freeswitch

10 226 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:31

Hệ thống viễn thông Giảng viên hướng dẫn: Ths Hồ Nhựt Minh TIỂU LUẬN NHÓM 12 CẤU HÌNH LỜI CHÀO – IVR FREESWITCH (Thực FUSION PBX) Thành viên: Phan Nhật Duy 3114520017 Phạm Thanh Tú 3114520092 Châu Văn Thái 3114520072 Chuẩn bị Khởi chạy Fusionpbx để tạo server Đăng nhập dùng lệnh ifconfig để lấy địa IP cấu hình tổng đài Dùng trình duyệt internet (ở ta dùng Cốc cốc), vào địa IP 192.168.1.126 Fusionpbx cấp Sau Đăng nhập vào trang cấu hình Trước hết phải tạo Extensions (Accounts >> Extensions) cho phòng ban Chăm sóc khách hàng (1004, 1005, 1006) Hỗ trợ kỹ thuật (1001, 1002, 1003) Và chuẩn bị file âm để phát gọi vào IVR: Vào Apps >> Recordings Nhấn vào “Chọn tệp” chọn đến file âm cần thiết sau nhấn UPLOAD Sau upload: Gồm file sau: - Loichao.mp3 phát gọi làm việc chờ khách hang nhấn phím Endcall.mp3 phát sau hai lần phát loichao.mp3 khách hàng không chọn phím chọn phím không hợp lệ Ngoaigio.mp3 phát khách hàng lúc công ty không làm việc Endcallgroup.mp3 phát khách hàng nhấn phím để chuyển đến phận chăm sóc khách hàng hỗ trợ kỹ thuật nhân viên bắt máy 2 Cấu hình Đầu tiên, tạo Ring Groups cho Chăm sóc khách hàng Hỗ trợ kỹ thuật để cấu hình cho IVR Tạo IVR thực yêu cầu nhân viên bắt máy để cấu hình Ring Groups - Vào Apps >> IVR Menu Nhấn dấu “+” để thêm ivr_outcallgroup - Vào Apps >> Ring Groups chọn “+” để tạo Một Chăm sóc khách hàng (7712), hai Hỗ trợ kỹ thuật (7711) Timeout destination chọn đến ivr_outcallgroup (221) Destination Extensions phòng ban Sau cấu hình xong ta hai Ring Groups sau: Tiếp theo vào Apps >> IVR Menu Tạo IVR cho yêu cầu gọi vào lúc công ty không làm việc tên ivr_ngoaigiolam (222) Greet Long chọn recording Ngoaigio chuẩn bị Exit Action chọn record để ghi âm Và IVR gọi vào lúc công ty làm việc tên ivr_tronggiolam (7701): Greet Long chọn recording loichao; Options đặt gọi đến ring groups Chăm sóc khách hàng (7712); gọi đến ring groups hỗ trợ kỹ thuật (7711) Timeout đặt 15000 tức thoát sau 15 giây; Exit Action chọn recording Endcall Chọn Advance chỉnh Max Failures Max Timeout thành để phát lại lời chào lần sau thời gian Timeout khách hàng không nhấn phím phím không hợp lệ Save hai IVR ta sau: Tiếp theo, vào Apps >> Time Condition Nhấn “+” thêm time condition tên gio_lam_viec (7777) Phần Settings gồm Day of Week đặt từ thứ đến thứ Time of Day đặt từ 8h sáng đến 5h chiều Nếu điều kiện gọi đến ivr_tronggiolam (7701) thiết lập hình Sai gọi đến ivr_ngoaigiolam (222) thiết lập Altermate Destination 3 Kiểm tra Dùng softphone đăng nhập vào Extension gọi vào số 7777: - Nếu làm việc (thứ đến thứ 6, 8h sáng đến 5h chiều): • Hệ thống phát lời chào (loichao.mp3), chờ khách hàng nhấn phím Nếu khách hàng không nhấn phím phím không hợp lệ (ngoài 2) phát lại lời chào Nếu phím hợp lệ đươc nhấn hệ thống phát thông báo kết thúc gọi (Endcall.mp3) • Trong hai lần phát lời chào(loichao.mp3): Khách hàng nhấn chuyển đến phòng Chăm sóc khách hàng, nhấn chuyển đến phòng Hỗ trợ kỹ thuật Nếu nhân viên bắt máy hệ thống phát thông báo Endcallgroup.mp3 sau thực ghi âm khách hàng giữ máy - Nếu làm việc: hệ thống phát thông báo Ngoaigio.mp3 thực ghi âm khách hàng giữ máy -end -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận nhóm 12 freeswitch, Tiểu luận nhóm 12 freeswitch, Tiểu luận nhóm 12 freeswitch

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay