Kiến thức liên môn về vấn đề bảo vệ moi trường

14 185 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:29

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI PHÒNG GD-ĐT THỐNG NHẤT TRƯỜNG THCS LAM SƠN Địa chỉ: Ấp Tây Nam – Xã Gia Kiệm – Huyện Thống Nhất Điện thoại: 0613.867480 Email: thcslamson.tn@gmail.com Thông tin học sinh: Nguyễn Văn A Ngày sinh: …………….Lớp: ………… Nguyễn Văn A Ngày sinh: …………….Lớp: ………… Nguyễn Văn A Ngày sinh: …………….Lớp: ………… I Tên tình Môi trường ? - II III IV Môi trường toàn điều kiện tự nhiên bao quanh hệ thống sông, suối, hồ, trời, mây, không khí, đất Môi trường gồm Môi trường đất môi trường nước, môi trường người loài động thực vật Môi trường nơi ta sinh sống làm việc Nếu phá hoại môi trường đồng nghĩa với việc phá hoại sống Giải vấn đề ô nhiễm môi trường Mục đích giải tình Giúp môi trường xanh, sạch, đẹp Giúp người có sống lành Giúp giảm thiểu bệnh ô nhiễm môi trường gây Giúp người có ý thức bảo vệ môi trường Tổng quan nghiên cứu khoa học liên quan đến việc giải tình Lợi ích môi trường đời sống Hiện trạng môi trường Nêu số thống kê tác hại môi trường Hậu ô nhiễm môi trường Nêu biện pháp thuyết phục để bảo vệ môi trường Giải pháp giải tình Vận dụng kiến thức môn học - V Môn toán : đưa số liệu thống kê tác hại môi trường môn giáo dục công dân : tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân, có trách nhiệm với môi trường xây dựng môi trường thân thiện lành đẹp Môn sinh : Nêu tác hại ô nhiễm môi trường cách khắc phục Môn hóa : nêu khái niệm ôn nhiễm môi trường biến đổi chất thành chất độc hại Môn văn thuyết minh giải thích tình huống, nghị luận Môn Công nghệ đưa loại máy móc thân thiện với môi trường hạn chế sử dụng loại máy thải khí độc Môn Vật lý vật dụng tính chất tự nhiên để bảo vệ môi trường Môn Địa lí : tùy theo địa hình mà có cách bảo vệ môi trường khác Thuyết minh tiến trình giải tình - Đặt mục tiêu > Phân tích mục tiêu > Tiến hành thảo luận, trao đổi > Tổng hợp > Tiến hành chỉnh sửa > Hoàn tất vấn đề cần giải thích Tài liệu tích hợp từ nhiều nguồn + Sánh giáo khoa, sánh tham khảo, báo, phim tài liệu +Internet: trang web tham khảo: Google, Yahoo, Youtube, Wikipedia, … VI - Ý nghĩa việc giải tình Bảo vệ môi trường bảo vệ sống chúng ta, môi trường bị ô nhiêm hay bị hủy hoại chết BÀI LÀM - - Ô nhiễm môi trường ? Ô nhiễm môi trường làm thay đổi tính chất môi trường, vi phạm Tiêu chuẩn môi trường Trên giới, ô nhiễm môi trường hiểu việc chuyển chất thải lượng vào môi trường đến mức có khả gây hại đến sức khoẻ người, đến phát triển sinh vật làm suy giảm chất lượng môi trường Các loại môi trường ô nhiễm môi trường Có ba loại môi trường môi trường nước, đất, không khí môi trường có đặc điểm khác cách bảo vệ môi trường ô nhiễm môi trường khác 2.1 Ô nhiễm môi trường đất - Đất ô nhiễm bị gây có mặt hóa chất xenobiotic (sản phẩm người) thay đổi môi trường đất tự nhiên Nó đặc trưng gây nên hoạt động công nghiệp, hóa chất nông nghiệp, vứt rác thải không nơi quy định Các hóa chất phổ biến bao gồm hydrocacbon dầu, hydrocacbon thơm nhiều vòng (như naphthalene and benzo(a)pyrene), dung môi, thuốc trừ sâu, chì, kim loại nặng Mức độ ô nhiễm có mối tương quan với mức độ công nghiệp hóa cường độ sử dụng hóa chất - Các mối quan tâm ô nhiễm đất bắt nguồn chủ yếu từ nguy sức khỏe, tiếp xúc trực tiếp với đất bị ô nhiễm, từ chất gây ô nhiễm, ô nhiễm thứ cấp từ nguồn cung cấp nước đất.[1] Lập đồ làm vùng đất bị ô nhiễm thường tốn thời gian tốn kém, đòi hỏi kiến thức phong phú địa chất, thủy văn,hóa học, kỹ mô hình máy tính, GIS ô nhiễm môi trường, đánh giá cao lịch sử công nghiệp hóa chất - Ở Bắc Mỹ Tây Âu có mức độ ô nhiễm đất biết đến nhiều nhất, nhiều nước khu vực có khuôn khổ pháp lý để xác định giải vấn đề môi trường Các nước phát triển có quy định chặt chẽ số nước trải qua công nghiệp hóa a) Tác nhân Ô nhiễm đất gây bởi: • Tai nạn tràn chất ô nhiễm • Mưa axit • Thâm canh • Nạn phá rừng • Cây biến đổi gen • Rác thải phóng xạ • Tai nạn công nghiệp Bãi chôn lấp vứt bỏ rác thải bất hợp pháp • • Hoạt động nông nghiệp, chẳng hạn sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ phân bón • Khai thác mỏ ngành công nghiệp khác • Dầu nhiên liệu thải bỏ • Chôn lấp rác thải • Thải bỏ tro than • Nước mặt bị ô nhiễm thấm vào đất Xả nước tiểu phân tự • • Rác thải điện tử • Tro than • Nước thải • Thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ b) Ảnh hưởng dên sức khỏe - Đất bị ô nhiễm trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người thông qua tiếp xúc trực tiếp với đất qua đường hô hấp bốc chất gây ô nhiễm đất; mối đe dọa tiềm tàng lớn đặt xâm nhập ô nhiễm đất vào tầng nước ngầm sử dụng cho người, khu vực dường xa so với nguồn gây ô nhiễm rõ ràng mặt đất - Hậu đến sức khỏe tiếp xúc với đất ô nhiễm khác tùy thuộc vào loại chất gây ô nhiễm, cách thức công tính dễ bị tổn thương người dân tiếp xúc Tiếp xúc mãn tính với crôm, chì kim loại khác, xăng dầu, dung môi, nhiều công thức thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ gây ung thư, gây rối loạn bẩm sinh, gây bệnh mãn tính khác Nồng độ chất tự nhiên công nghiệp nhân tạo, chẳng hạn nitrat amoniac kết hợp với phân gia súc từ hoạt động nông nghiệp, xác định mối nguy hiểm sức khỏe đất nước ngầm c) Ảnh hưởng đến hệ sinh thái - chất gây ô nhiễm đất có hậu có hại đáng kể hệ sinh thái.[6] Có thay đổi hóa học đất mà phát sinh từ diện nhiều hóa chất độc hại nồng độ thấp Những thay đổi biểu thay đổi chuyển hóa loài vi sinh vật đặc hữu động vật chân đốt môi trường đất định Kết số chuỗi thức ăn chính, từ có hậu lớn chođộng vật ăn thịt loài người Thậm chí có hiệu lực hóa học dạng sống thấp nhỏ, đáy kim tự tháp chuỗi thức ăn ăn hóa chất ngoại lai, thứ thường trở nên tập trung nhiều cho bậc tiêu thụ chuỗi thức ăn Những ảnh hưởng biết đến, chẳng hạn trì nồng độ vật liệu DDT cho người tiêu dùng gia cầm, dẫn đến suy yếu vỏ trứng, tăng số gà chết tuyệt chủng tiềm tàng loài 2.2 Ô nhiễm môi trường nước a) Ô nhiễm vật lý - Các chất rắn không tan thải vào nước làm tăng lượng chất lơ lửng, tức làm tăng độ đục nước Các chất gốc vô hay hữu Nhiều chất thải công nghiệp có chứa chất có màu, hầu hết màu hữu cơ, làm giảm giá trị sử dụng nước mặt y tế thẩm mỹ Ngoài chất thải công nghiệp chứa nhiều hợp chất hoá học muối sắt, mangan, clor tựdo, hydro sulfur, phenol làm cho nước có vị không bình thường Các chất amoniac, sulfur, cyanur, dầu làm nước có mùi lạ Thanh tảo làm nước có mùi bùn, số sinh vật đơn bào làm nước có mùi cá b) Ô nhiễm hóa học - Do thải vào nước chất nitrat, phosphat dùng nông nghiệp chất thải luyện kim công nghệ khác như, Cr, Ni, Cd, Mn, Cu, Hg chất độc cho thủy sinh vật Sự ô nhiễm chất khoáng thải vào nước chất nitrat, phosphat chất khác dùng nông nghiệp chất thải từ ngành công nghiệp Sự ô nhiễm nước nitrat phosphat từ phân bón hóa học đáng lo ngại Khi phân bón sử dụng cách hợp lý làm tăng suất trồng chất lượng sản phẩm cải thiện rõ rệt Nhưng trồng sử dụng khoảng 30 - 40% lượng phân bón, lượng dư thừa vào dòng nước mặt nước ngầm, gây tượng phì nhiêu hoá sông hồ, gây yếm khí lớp nước Các loại nông dược sử dụng cho nông nghiệp nguồn gây ô nhiễm hóa học c) Ô nhiễm sinh học - Ô nhiễm nước sinh học nguồn thải đô thị hay kỹ nghệ có chất thải sinh hoạt, phân, nước rửa nhà máy đường, giấy Sự ô nhiễm mặt sinh học chủ yếu thải chất hữu lên men được: thải sinh hoạt kỹ nghệ có chứa chất cặn bã sinh hoạt, phân tiêu, nước rửa nhà máy đường, giấy, lò sát sinh d) Các nguyên nhân gây ô nhiễm nước Nguyên nhân tự nhiên: Bất tượng làm giảm chất lượng nước bị - coi nguyên nhân gây ô nhiễm nước.Ô nhiễm nước mưa, tuyết tan, lũ lụt, gió bão… sản phẩm hoạt động sống sinh vật, kể xác chết chúng Cây cối, sinh vật chết đi, chúng bị vi sinh vật phân hủy thành chất hữu Một phần ngấm vào lòng đất, sau ăn sâu vào nước ngầm, gây ô nhiễm, theo dòng nước ngầm hòa vào dòng lớn Lụt lội làm nước sạch, khuấy động chất dơ hệ thống cống rãnh, mang theo nhiều chất thải độc hại từ nơi đổ rác, theo loại hoá chất trước cất giữ Nước lụt bị ô nhiễm hoá chất dùng nông nghiệp, kỹ nghệ tác nhân độc hại khu phế thải Công nhân thu dọn lân cận công trường kỹ nghệ bị lụt bị tác hại nước ô nhiễm hoá chất - Ô nhiễm nước yếu tố tự nhiên (núi lửa, xói mòn, bão, lụt, ) nghiêm trọng, không thường xuyên, nguyên nhân gây suy thoái chất lượng nước toàn cầu - Sự suy giảm chất lượng nước đặc tính địa chất nguồn nước ví dụ như: nước đất phèn thường chứa nhiều sắt, nhôm nước lấy từ lòng đất thường chứa nhiều canxi… Nguyên nhân nhân tạo - Mỗi ngày có lượng lớn rác thải sinh hoạt thải môi trường mà không qua xử lý bên cạnh dân số ngày gia tăng dẫn đến lượng rác thải sinh hoạt tăng theo Ở nước phát triển, tỷ lệ gia tăng dân số khoảng % tỷ lệ gia tăng dân số nước phát triển % - Nước thải sinh hoạt (Domestic wastewater): nước thải phát sinh từ hộ gia đình, bệnh viện, khách sạn, quan trường học, chứa chất thải trình sinh hoạt, vệ sinh người Thành phần nước thải sinh hoạt chất hữu dễ bị phân hủy sinh học (cacbohydrat, protein, dầu mỡ), chất dinh dưỡng (photpho, nitơ), chất rắn Tùy theo mức sống lối sống mà lượng nước thải tải lượng chất có nước thải người ngày khác Nhìn chung mức sống cao lượng nước thải tải lượng thải cao - Trong trình sản xuất nông nghiệp, đa số nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gấp ba lần liều khuyến cáo Chẳng thế, nông dân sử dụng loại thuốc trừ sâu bị cấm Aldrin, Thiodol, Monitor Trong trình bón phân, phun xịt thuốc, người nông dân không trang bị bảo hộ lao động - Hiện việc sử dụng phân hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật tràn lan nông nghiệp làm cho nguồn nước bị ảnh hưởng Lượng hóa chất tồn dư ngấm xuống tầng nước ngầm gây ảnh hưởng tới chất lượng nước - Mỗi ngày, ô nhiễm nước gây xấp xỉ 14.000 cái chết toàn thế giới, chủ yếu ăn uống bằng nước bẩn chưa được xử lý Ở Thành Phố Hà Nội tổng lượng nước thải lên tới 300.000 – 400.000 m3 2.3 Ô nhiễm môi trường Không khí -Ô nhiễm không khí thay đổi lớn thành phần không khí, chủ yếu khói, bụi, mồ hóng, khí lạ làm cho không khí không sạch, có tỏa mùi, làm giảm tầm nhìn xa, gây biến đổi khí hậu, gây bệnh cho người sinh vật - Ô nhiễm không khí khiến triệu người chết sớm năm, đe dọa gần toàn cư dân thành phố lớn nước phát triển Theo đài Fox News 80% thành phố giới không đáp ứng tiêu chuẩn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chất lượng không khí, chủ yếu tập trung nước nghèo WHO cho biết mức độ ô nhiễm không khí đô thị toàn cầu tăng 8% bất chấp cải thiện số vùng Điều dẫn đến nguy đột quỵ, bệnh tim mạch, ung thư phổi hàng loạt vấn đề đường hô hấp a) Tự nhiên Do tượng tự nhiên gây ra: núi lửa, cháy rừng Tổng hợp yếu tố gâyô nhiễm có nguồn gốc tự nhiên lớn phân bố tương đối đồng toàn giới, không tập trung vùng Trong trình phát triển, người thích nghi với nguồn b) Công nghiệp Đây nguồn gây ô nhiễm lớn người Các trình gây ô nhiễm trình đốt nhiên liệu hóa thạch: than, dầu, khí đốt tạo ra: CO2, CO, SO2, NOx, chất hữu chưa cháy hết: muội than, bụi, trình thất thoát, rò rỉ dây chuyền công nghệ, trình vận chuyển hóa chất bay hơi, bụi Đặc điểm: nguồn công nghiệp có nồng độ chất độc hại cao, thường tập trung không gian nhỏ Tùy thuộc vào quy trình công nghệ, quy mô sản xuất nhiên liệu sử dụng lượng chất độc hại loại chất độc hại khác c) Giao thông vận tải Đây nguồn gây ô nhiễm lớn không khí đặc biệt khu đô thị khu đông dân cư Các trình tạo khí gây ô nhiễm trình đốt nhiên liệu động cơ: CO, CO2, SO2, NOx, Pb,CH4 Các bụi đất đá theo trình di chuyển Nếu xét phương tiện nồng độ ô nhiễm tương đối nhỏ mật độ giao thông lớn quy hoạch địa hình, đường sá không tốt gây ô nhiễm nặng cho hai bên đường d) Sinh hoạt Là nguồn gây ô nhiễm tương đối nhỏ, chủ yếu hoạt động đun nấu sử dụng nhiên liệu đặc biệt gây ô nhiễm cục hộ gia đình vài hộ xung quanh Tác nhân gây ô nhiễm chủ yếu: CO, bụi, khí thải từ máy móc gia dụng, xe cộ, e) Một số số liệu thống kê Mỗi năm người thải vào môi trường Trái Đất: - triệu tấn niken 900 tấn coban 600 000tấn khí độc 1.5 triệu tấn asen 20 tỉ tấn CO2 1.53 triệu tấn SiO2 700 triệu tấn bụi Lượng benzen không khí tại các trục giao thông chính của Tp.HCM đã lên đến mức báo động đỏ với nồng độ trung bình là 33.6 micro gam/m3, cao gấp 6.72 lần tiêu chuẩn của tổ chức Y tế Thế giới Việt Nam đứng thứ hạng thấp nhất số nước Đông Nam Á về các chỉ số môi trường ổn định Việt Nam có thành phố nằm thành phố bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới Hậu quả, ảnh hưởng ô nhiễm môi trường Tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng lớn đến hệ động thực vật trái đất Chúng ta có nhìn khác ô nhiễm môi trường đời sống thực vật động vật Mưa axit vấn đề lớn ảnh hưởng đến khu vực có mức độ gây ô nhiễm Như mưa axit ngấm vào đất, (đất) trở thành vô dụng để sinh trưởng Như loại đất không cung cấp dinh dưỡng cho mục đích tăng trưởng thực vật Sự diện khí ozone tầng lớp khí cần thiết để bảo vệ chúng sinh khỏi tia cực tím mặt trời Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm không khí từ khí ozone tầng khí thấp, chứng minh có hại cho phát triển thực vật Mô phổi động vật bị ảnh hưởng khí ozone, khí có mặt tầng lớp thấp bầu khí Ô nhiễm nước biển ảnh hưởng đến trình quang hợp thực vật thủy sinh Cá sinh vật thủy sản phụ thuộc vào nhà máy thức ăn Bất kỳ loại thiệt hại cho nhà máy có ảnh hưởng xấu đến cân hệ sinh thái đại dương Ô nhiễm đất dẫn đến bổ sung hóa chất độc hại Những hóa chất gây thay đổi trao đổi chất trồng; thay đổi có tác hại phát triển sản lượng loại trồng a) Đối với sức khỏe người[ Không khí ô nhiễm giết chết nhiều thể sống có người Ô nhiễm ozone gây bệnh đường hô hấp, bệnh tim mạch, viêm họng, đau ngực, tức thở Ô nhiễm nước gây xấp xỉ 14.000 chết ngày, chủ yếu ăn uống nước bẩn chưa xử lý nước phát triển Ước tính có khoảng 500 triệu người Ấn Độ nhà vệ sinh cách, khoảng 580 người Ấn Độ chết ngày ô nhiễm nước [11] Gần 500 triệu người Trung Quốc thiếu nguồn nước uống an toàn Một phân tích năm 2010 ước tính 1,2 triệu người chết sớm/yểu năm Trung Quốc ô nhiễm không khí Năm 2007, ước tính Ấn Độ, ô nhiễm không khí tin gây nên 527.700 ca tử vong Các nghiên cứu ước tính số người chết hàng năm Hoa Kỳ 50.000 Các chất hóa học kim loại nặng nhiễm thức ăn nước uống gây ung thư chữa trị b) Đối với hệ sinh thái • Lưu huỳnh điôxít ôxít nitơ gây mưa axít làm giảm độ pH đất • Đất bị ô nhiễm trở nên cằn cỗi, không thích hợp cho trồng Điều ảnh hưởng đến thể sống khác lưới thức ăn • Khói lẫn sương làm giảm ánh sáng mặt trời mà thực vật nhận để thực trình quang hợp • Các loài động vật xâm lấn,cạnh tranh chiếm môi trường sống làm nguy hại cho loài địa phương, từ làm giảm đa dạng sinh học Khí CO2 sinh từ nhà máy phương tiện qua lại làm tăng hiệu ứng nhà kính, làm Trái Đất ngày nóng dần lên, khu sinh thái sẵn có dần bị phá hủy Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường a) Trồng nhiều xanh Cây xanh nguồn cung cấp oxi cho bầu khí không khí nguồn hấp thụ khí cacbon,giảm sói mòn đất hệ sinh thái.Nên trồng nhiều xanh xung quanh nhà để hưởng không khí lành tạo nên giữ gìn không chặt phá bừa bãi b) Xử lý môi trường vệ sinh xung quanh Trong đời sống hàng ngày người động vật thải lượng chất thải rác thải lớn không thu gom xử lý gây ô nhiễm xung quanh nguồn nước ,không khi,và rác thải rơi xuống cống không thu gom gây lên tượng tắc cống ngầm gây tắc cống dẫn nước thải làm cho dòng chảy không lưu thông nước ứ đọng gây ô nhiễm.Để tránh điều nên xây dựng thu gon chất thải bể phốt thông tắc vệ sinh thường xuyên,bên cạnh hút bể phốt theo định kì tránh để tràn ứ c) Hạn chế sử dụng túi nilon Nilon vật khó phân hủy môi trường bình thường tồn hàng trăm năm.Nếu mà sử dụng nhiều túi nilon mà không xử lý gây lên hậu to lớn sau này.Để giảm thiểu túi nilon túi đựng nhựa lên thay túi giấy hay loại túi dễ phân hủy d) Tận dụng lượng mặt trời để sử dụng Năng lượng mặt trời nguồn lượng sạch,nguồn lượng tự nhiên vô hạn cho hiệu xuất sử dụng cao lâu.Nên lắp đặt thiết bị sử dụng lượng mặt trời để giảm thiểu ô nhiễm giảm thiểu tài nguyên thiên nhiên e) Áp dụng khoa học đại vào đời sống Trước khoa học chưa mở rộng phát triển áp dụng khoa học kĩ thuật vào nhiều hạn chế khoa học phát triển nhiều ,nhiều thiệt bị thân thiện môi trường làm giảm ô nhiễm.Như sử dụng thiết bị tiết kiệm điện làm giảm tiêu thụ điện giảm tiết kiệm nguồn tài nguyên sản xuất điện.Hay thiết bị tái chế sử dụng để giảm lượng rác thải cho môi trường sống người Trên biện pháp chung mà thực để giảm ô nhiễm đến mức Tuy nhiên vấn đề thực điều nhiều khó khăn.Để làm điều cần có kết hợp nhịp nhàng nhiều bên cá nhân tập thể f) Nguyên tắc Giảm sử dụng - tái sử dụng - sử dụng sản phẩm tái chế Giảm sử dụng - tái sử dụng - sử dụng sản phẩm tái chế, hãy đối mặt với thực tế là tiêu thụ nhiều cái mà thiên nhiên có thể cung cấp cho và mọi thứ dần cạn kiệt, kể cả nước! Vì vậy, trước hết hãy giảm thiểu nhu cầu tiêu dùng của bản thân là phải tái sử dụng và tái sử dụng tốt cho môi trường phải tái chế các sản phẩm đã vứt đi! g) Vận động tuyên truyền Thành lập đội tuyên truyền vấn đề bảo vệ môi trường, tạo triển lãm bước tranh bảo vệ môi trường, tạo hoạt động vui chơi giải trí nhằm mục đích bảo vệ môi trường h) Nhặt rác, thu gom giấy vụn Thành lập đội vệ sinh môi trường địa phương, nhặt rác, thu gom giấy vụn, cắt cỏ, vệ sinh ống nước ý nghĩa việc bảo vệ môi trường Môi trường có sức khoẻ, sống lâu dài bền vững Môi trường sống xung quanh cho ta sống, điều kiện để ta tồn phát triển Môi trường tình trạng bị ô nhiễm vô ý thức Có thực tế diễn là, sống ngày đại, phát triển, đời sống vật chất người dân nhiều cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường lại có diễn biến phức tạp kèm với bệnh nan y Ngoài bệnh nan y không nhắc đến dịch bệnh bùng phát cách mạnh mẽ thời gian qua dịch tả; sốt xuất huyết; bệnh tay chân miệng; bệnh lở mồm long móng Bảo vệ môi trường việc làm cấp bách cần thiết hết, nhiệm vụ không riêng Vậy học sinh cần phải làm để góp phần công sức việc bảo vệ môi trường mà học tâp, sinh hoạt: cần phải xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiến thức liên môn về vấn đề bảo vệ moi trường, Kiến thức liên môn về vấn đề bảo vệ moi trường, Kiến thức liên môn về vấn đề bảo vệ moi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay