sinh trưởng và ứng dụng của xạ khuan

19 257 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 20:52

Phân lập và tuyển chọn các nhóm vi sinh vật, xạ khuẩn có khả năng phân giải các chất phế thải có xenllulose, tinh bột……góp phần bảo vệ môi trườngTạo các chế phẩm sinh học ức chế lại xạ khuẩn gây bệnh cho người, động vật…Các biện pháp tối ưu để giảm sự xâm nhập của xạ khuẩn có hại trong vấn đề bảo quản lương thực thực phẩm. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC VI SINH VẬT XẠ KHUẨN Họ tên: Trần An Ninh Lớp:13DSH01 MSSV:1311518041 Mục lục I II III Đặt vấn đề Sơ lược xạ khuẩn Các vấn đề liên quan  Khuẩn ty vi khuẩn  Cấu tạo xạ khuẩn  Sinh sản  Phân loại  Tác dụng tác hại xạ khuẩn I Đặt vấn đề  Phân lập tuyển chọn nhóm vi sinh vật, xạ khuẩn có khả phân giải chất phế thải có xenllulose, tinh bột……góp phần bảo vệ môi trường  Tạo chế phẩm sinh học ức chế lại xạ khuẩn gây bệnh cho người, động vật…  Các biện pháp tối ưu để giảm xâm nhập xạ khuẩn có hại vấn đề bảo quản lương thực thực phẩm II Xạ khuẩn  Xạ khuẩn hay gọi nấm tia  Xạ khuẩn (Actinobacteria) nhóm vi sinh vật đơn bào phân bố rộng rãi tự nhiên Trước xếp vào Tản thực vật (tức nấm), ngày chúng xếp vào vi khuẩn Đặc điểm chung xạ khuẩn         kích thước tế bào nhỏ Nhân tế bào chưa phân hóa( màng nhân tiểu hạch) Màng tế bào không chứa xellulose hay cutin Phân chia tế bào giống với vi khuẩn (kiểu amitoz) Xạ khuẩn giới tính Sống ký sinh hoại sinh Xạ khuẩn sống đất, tham dự vào trình chuyển hóa tự nhiên nhiều hợp chất đất Đặc điểm quan trọng bậc xạ khuẩn khả hình thành chất kháng sinh III Khuẩn ty xạ khuẩn  khuẩn ty khí sinh (aerial mycelium) khuẩn ty chất (substrate mycelium)  Nhiều loại có khuẩn ty chất có loại (như chi Sporichthya) lại có khuẩn ty khí sinh  Đặc điểm nỗi bật khuẩn ty xạ Khuẩn ty xạ khuẩn khuẩn có kohl phân nhánh Cấu tạo tế bào xạ khuẩn       Cấu tạo tế bào xạ khuẩn gồm: Màng nhầy Thành tế bào Màng nguyên sinh Tế bào chất Thể nhân Các thể ẩn nhập nguyên sinh chất Bào tử hình thành bào tử  Bào tử xạ khuẩn hình thành nhánh phân hóa khuẩn ty khí sinh  Sự hình thành bào tử xạ khuẩn có kiểu: Theo kiểu kết đoạn Theo kiểu cắt khúc Phân loại xạ khuẩn Xạ khuẩn thuộc lớp Actinobacteria, Actinomycetales,35 họ, 110 chi 1000 loài Hiện nay, 478 loài công bố thuộc chi Streptomyces 500 loài thuộc tất chi lại xếp vào nhóm xạ khuẩn Mô tả số họ xạ khuẩn  Họ streptomycetacease  Họ nocardiaceae  Họ fradiaceae  Họ actinomyceaceae  Họ micromonosporaceae  Họ dermatophilaceae Họ streptomycetacease • khuẩn ty khí sinh thường phát triển mạnh, • Bào tử hình cầu, hình oval hình que, • Có nhiều màu sắc • khả di động khuẩn Streptomyces coelicolor Một số loài Streptomyces Họ nocardiaceae phân nhánh nhiều, đứt đoạn thành thể hình cầu hình que Khuẩn ty khí sinh dài, phân nhánh không đều, thẳng Gram dương, hiếu khí, kháng axít Nocardia- Khuẩn lạc khuẩn ty đứt đoạn Họ fradiaceae Cộng sinh nốt sần số họ đậu hình thành khuẩn ty thật Frankia cộng sinh rễ Phi lao Họ actinomyceaceae  Khuẩn ty chưa thật phát triển  Có thể sinh sợi phân nhánh  Không kháng axit cồn Actinomyces viscosus Họ micromonosporaceae  Khuẩn ty kí sinh phát triển  Bào tử sinh phân cắt đầu cuống sinh bào tử Micromonospora Họ dermatophilaceae  Có khuẩn ty thật phân cắt tạo khối tế bào giồn hình cầu  Di động  Bào tử không sinh nang Dermatophilus congolensis Vai trò xạ khuẩn • Xạ khuẩn nhóm vi sinh vật phân bố rộng rãi đất, chúng tham gia vào trình phân giải hợp chất hữu đất xenluloza, tinh bột v.v góp phần khép kín vòng tuần hoàn vật chất tự nhiên • Đặc tính ứng dụng trình chế biến phân huỷ rác v.v • Nhiều xạ khuẩn có khả sinh chất kháng sinh Đặc điểm sử dụng nghiên cứu sản xuất chất kháng sinh dùng y học, nông nghiệp bảo quản thực phẩm Tác hại xạ khuẩn  Một số xạ khuẩn sinh chất độc kìm hãm sinh trưởng thực vật  Một số gây bệnh cho người động vật THE END [...]... trình chế biến phân huỷ rác v.v • Nhiều xạ khuẩn có khả năng sinh chất kháng sinh Đặc điểm này được sử dụng trong nghiên cứu sản xuất các chất kháng sinh dùng trong y học, nông nghiệp và bảo quản thực phẩm Tác hại của xạ khuẩn  Một số xạ khuẩn sinh ra chất độc kìm hãm sự sinh trưởng của thực vật  Một số gây bệnh cho người và động vật THE END ... tử không sinh trong nang Dermatophilus congolensis Vai trò của xạ khuẩn • Xạ khuẩn là nhóm vi sinh vật phân bố rộng rãi trong đất, chúng tham gia vào các quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ trong đất như xenluloza, tinh bột v.v góp phần khép kín vòng tuần hoàn vật chất trong tự nhiên • Đặc tính này còn được ứng dụng trong quá trình chế biến phân huỷ rác v.v • Nhiều xạ khuẩn có khả năng sinh chất... đứt đoạn Họ fradiaceae Cộng sinh trong nốt sần một số cây không phải họ đậu đã hình thành khuẩn ty thật Frankia cộng sinh ở rễ cây Phi lao Họ actinomyceaceae  Khuẩn ty chưa thật sự phát triển  Có thể sinh những sợi phân nhánh  Không kháng axit và cồn Actinomyces viscosus Họ micromonosporaceae  Khuẩn ty kí sinh phát triển  Bào tử được sinh ra do sự phân cắt đầu cuống sinh bào tử Micromonospora Họ... streptomycetacease • khuẩn ty khí sinh thường phát triển mạnh, • Bào tử hình cầu, hình oval hoặc hình que, • Có nhiều màu sắc • không có khả năng di động khuẩn Streptomyces coelicolor Một số loài Streptomyces Họ nocardiaceae phân nhánh nhiều, có thể đứt đoạn thành các thể hình cầu và hình que Khuẩn ty khí sinh dài, phân nhánh không đều, thẳng Gram dương, hiếu khí, kháng axít Nocardia- Khuẩn lạc và khuẩn ty đứt đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: sinh trưởng và ứng dụng của xạ khuan, sinh trưởng và ứng dụng của xạ khuan, sinh trưởng và ứng dụng của xạ khuan, III. Khuẩn ty của xạ khuẩn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay