đề kiểm tra 1 tiết toán 8 hình học

6 493 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 20:47

KIỂM TRA Tiết – HÌNH HỌC CHƯƠNG I I) TRẮC NGHIỆM: ( 2đ) Hãy khoanh tròn chữ đứng trước kết 1/ Trong hình sau, hình tâm đối xứng là: A Hình vuông B Hình thang cân C Hình bình hành D Hình thoi 2/ Trong hình sau, hình trục đối xứng là: A Hình vuông B Hình thang cân C Hình bình hành D Hình thoi 3/ Một hình thang có đáy dài 6cm 4cm Độ dài đường trung bình hình thang là: A 10cm B 5cm C √10 cm D √5cm 4/ Tứ giác có hai cạnh đối song song hai đường chéo là: A Hình vuông B Hình thang cân C Hình bình hành D Hình chữ nhật 5/ Một hình thang có cặp góc đối là: 125 650 Cặp góc đối lại hình thang là: A 1050 ; 450 B 1050 ; 650 C 1150 ; 550 D 1150 ; 650 6/ Cho tứ giác ABCD, có ∠A = 800; ∠B =1200, ∠D = 500 Số đo góc C là? A 1000 , B 1500, C 1100, D 1150 7/ Góc kề cạnh bên hình thang có số đo 750, góc kề lại cạnh bên là: A 850 B 950 C 1050 D 1150 8/ Độ dài hai đường chéo hình thoi 16 cm 12 cm Độ dài cạnh hình thoi là: A 7cm, B 8cm, C 9cm, D 10 cm II/TỰ LUẬN (8đ) Bài 1: ( 2,5 đ) Cho tam giác ABC cân A, M trung điểm BC, Từ M kẻ đường ME song song với AC ( E ∈ AB ); MF song song với AB ( F ∈ AC ) Chứng minh Tứ giác BCEF hình thang cân Bài ( 5,5đ)Cho tam giác ABC góc A 90o Gọi E, G, F trung điểm AB, BC, AC Từ E kẻ đường song song với BF, đường thẳng cắt GF I a) Tứ giác AEGF hình ? b) Chứng minh tứ giac BEIF hình bình hành c) Chứng minh tứ giác AGCI hình thoi d) Tìm điều kiện để tứ giác AGCI hình vuông ——————- Hết ——————— ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC – CHƯƠNG I I TRẮC NGHIỆM : Mỗi lựa chọn + 0,25đ CÂU ĐÁP ÁN B C B B C C C D II TỰ LUẬN: Bài : Vẽ hình + Ghi GT-KL +0,5đ Ta có MB = MC ( gt) , ME // AC => E trung điểm AB ( đường thẳng qua trung điểm cạnh tam giác ) +0,5đ MB = MC ( gt) , MF // AB ⇒ F trung điểm AC ( đường thẳng qua trung điểm cạnh tam giác ) + 0,5đ ⇒ EF đường trung bình tam giác ABC ⇒ EF // BC Vậy tứ giác BCEF hình thang +0,5đ Mặt khác góc B = góc C ( tam giác ABC cân – gt) ⇒ Tứ giác BCEF hình thang cân Bài 2: +0,5đ Vẽ hình + Ghi GT + KL đúng: + 0,5đ a/ chứng minh tứ giác có cặp cạnh đối song song ( gt) nên AEGF hình bình hành tứ giác có góc A = 900 ( gt) +0,5đ Vậy AEGF hình chữ nhật +0,5đ +0,5đ b/ GF // AB ⇒ FI // EB +0,5đ EI // BF (gt) ⇒ BEIF hình bình hành ( cặp cạnh đối // ) c/ Vì AF = FC , GB = GC ( gt) +0,5đ ⇒ GF đường trung bình tam giác ABC ⇒ GF = BE = 1/2 AB ⇒ GF = FI ( FI = BE BEIF hình bình hành) +0,5đ ⇒ GF // AB mà AB ⊥ AC ⇒ GI ⊥ AC F +0,5đ Vậy AGCI hình thoi ( hai đ/chéo vuông góc trung điểm đường ) +0,5đ d/ Để AGCI hình vuông AC = GI mà GI = 2GF = EB = AB +0.5đ Vậy AGCI hình vuông AC = AB ⇒ Tam giác ABC vuông cân A +0,5đ LƯU Ý: HS trình bày cách khác điểm tối đa theo điểm thành phần trên! Đề Bài 1: (4 điểm) Cho hình vẽ a) Tính độ dài đoạn AM; AN (2 điểm) b) Tính chu vi diện tích tam giác AMN (2 điểm) Bài 2: (3 điểm) Cho hình vẽ Tính độ dài x, y ??? Hình Hình Bài 3:(3 điểm) Cho tam giác ABC vuông A M,N,P trung điểm AB, AC, BC a) Chứng minh : Tứ giác BMNP hình bình hành b) Chứng minh : Tứ giác AMPN hình chữ nhật c) Vẽ Q đối xứng với P qua N, R đối xứng với P qua M Chứng minh R,A,Q thẳng hàng ———Hết———– Đáp án hướng dẫn giải đề
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra 1 tiết toán 8 hình học, đề kiểm tra 1 tiết toán 8 hình học, đề kiểm tra 1 tiết toán 8 hình học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay