GIÁO án SINH học lớp 6

78 209 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 20:44

GIÁO án SINH học lớp 7 , lịch học GIÁO án SINH học lớp 7 , bài học GIÁO án SINH học lớp 7 , bài tập GIÁO án SINH học lớp 7 , tiết giảng GIÁO án SINH học lớp 7 , nội dung dạy GIÁO án SINH học lớp 7, tổng hợp về GIÁO án SINH học lớp 7 , tất cả vấn đề lý thuyết về GIÁO án SINH học lớp 7 , nội dung cần ghi nhớ về GIÁO án SINH học lớp 7 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Tuần: Tiết 6: Ngày soạn : 10/09/2015 CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT I MỤC TIÊU: Học xong học sinh cần đạt mục tiêu sau: Kiến thức: Các quan thực vật cấu tạo tế bào Những thành phần cấu tạo chủ yếu tế bào Khái niệm mô Kỹ năng: Rèn kỹ quan sát hình vẽ Nhận biết kiến thức Thái độ: Yêu thích môn học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP Chuẩn bị giáo viên: Tranh phóng to hình 7.1 - 7.5Sgk Chuẩn bị học sinh: Sưu tầm tranh ảnh tế bào thực vật Phương pháp: - Hỏi đáp tìm tòi - Thảo luân nhóm Trọng tâm học: Cấu tạo chức tế bào III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Ổn định : Bài cũ : - Kiểm tra cũ: Giáo viên cho hs nhắc lại đặc điểm tế bào biểu bì vẩy hành 2' Bài : A Giới thiệu bài: - Giới thiệu mới: Sgk 2' B Các hoạt động: Hoạt động 1: Hình dạng kích thước tế bào 10' Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh a) Tìm hiểu hình dạng tế bào - Gviên yêu cầu hsinh đọc thông tín Sgk mục - Học sinh quan sát hình 7.1 - 7.3Sgk trả lời câu hỏi: t23 trả lời câu hỏi + Tìm điểm giống cấu tạo - Hs thấy điểm giống rễ, thân, lá? cấu tạo nhiều tế bào - Gv lưu ý hs nói ô nhỏ, giáo viên - Hs nghe giảng, lưu ý chỉnh ô nhỏ tế bào - Gv cho hs quan sát lại hình Sgk + tranh -> nhận xét hình dạng tế bào - Hs quan sát tranh đưa nhận xét: Trường THCS Lý Tự Trọng Trang Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Gv hỏi: Trong quan tế bào có giống không? b) Tìm hiểu kích thước tế bào: - Gv yêu cầu hs nghiên cứu Sgk rút nhận xét kích thước tế bào - Gv thông báo thêm số tế bào có kích thước nhỏ (mô phân sinh ngọn), tế bào sợi gai dài… - Gv yêu cầu hs rút kết luận tế bào có nhiều hình dạng - Trả lời: Giống - Hsinh đọc thông tin xem bảng kích thước tế bào Sgk T24 tự rút nhận xét - Hs trình bày, hs khác nhận xét, bổ sung - Kích thước tế bào khác * Kết luận 1: Cơ thể thực vật cấu tạo tế bào Các tế bào có hình dạng kích thước khác Hoạt động 2: Cấu tạo tế bào Hoạt động giáo viên - Giáo viên yêu cầu hs nghiên cứu độc lập nội dung SgkT24 - Gv treo tranh câm: Sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật - Gọi hs lên phận tế bào tranh - Gv nhận xét cho điểm - Gv mở rộng: lục lạp chất tế bào có chứa hầu hết có màu xanh góp phần vào trình quang hợp - Gv tóm tắt,hỏi: Vậy cấu tạo tế bào thực vật gồm thành phần nào? 15' Hoạt động học sinh - Học sinh đọc thông tin Sgk kết hợp quan sát hình 7.4sgk - Xác định phận tế bào ghi nhớ - Hs lên tranh nêu chức phận Hs khác nhận xét, bổ sung - Hs nghe giảng, lưu ý - Hs trả lời: Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân * Kết luận 2: Tế bào gồm: Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân Hoạt động 3: Mô 5' Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng Trang Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Giáo viên treo tranh loại mô yêu cầu hs quan sát, Gv hỏi: + Nhận xét cấu tạo, hình dạng tế bào loại mô, loại mô khác nhau? - Yêu cầu hs rút kết luận: Mô gì? - Gv bổ sung thêm vào kết luận hs: Chức tế bào mô mô phân sinh làm cho quan thực vật lớn lên - Học sinh quan sát tranh, trao đổi nhanh nhóm đưa nhận xét ngắn gọn - Hs trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung - Hs nghe giảng * Kết luận 3: Mô gồm nhóm tế bào giống thực chức 4.Tổng kết đánh giá: 5' - Học sinh đọc kết luận cuối - Kiểm tra đánh giá: Hs trả lời câu hỏi 1,2,3 Sgk Hs giải ô chữ nhanh Hướng dẫn nhà: 1' - Học bài, làm tập Đọc mục " Em có biết" * Rút kinh nghiêm : Trường THCS Lý Tự Trọng Trang Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Tuần 5: Tiết 7: Ngày soạn : 17/09/2015 SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA TẾ BÀO I MỤC TIÊU: Học xong học sinh cần đạt mục tiêu sau: Kiến thức: Trả lời câu hỏi: Tế bào lớn lên, phân chia nào? Hiểu ý nghĩa lớn lên phân chia tế bào thực vật Chỉ có tế bào mô phân sinh có khả phân chia Kỹ năng: Rèn kỹ quan sát hình vẽ tìm tòi kiến thức Thái độ: Yêu thích môn học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP Chuẩn bị giáo viên: Tranh phóng to H8.1,2 Sgk Chuẩn bị học sinh: Ôn lại khái niệm trao đổi chất xanh Phương pháp: - Hỏi đáp tìm tòi - Thảo luân nhóm - Thuyết trình Trọng tâm học: Sự lớn lên phân chia tế bào III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1, ổn định : Bài cũ : Bài A Giới thiệu bài: - Kiểm tra cũ: Nêu cấu tạo tế bào? 3' - Giới thiệu mới: Sgk 2' B Các hoạt động: Trường THCS Lý Tự Trọng Trang Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Hoạt động 1: Sự lớn lên tế bào 20' - Mục tiêu: Học sinh thấy tế bào lớn lên nhờ trao đổi chất - Cách tiến hành: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Giáo viên treo tranh yêu cầu học sinh - Học sinh đọc thông tin, kết hợp quan hoạt động nhóm, nghiên cứu Sgk, trả lời sát hình, trao đổi nhóm câu hỏi: - Hs trả lời: + Tế bào lớn lên nào? Tế bào tăng kích thước, vách tế bào + Nhờ đâu tế bào lớn lên được? lớn lên, chất tế bào nhiều lên, không - Gv gợi ý: bào to + Tế bào trưởng thành tế bào không lớn Tế bào lớn lên nhờ trao đổi chất thêm có khả sinh sản - hs lưu ý gợi ý giáo viên để trả + Khi tế bào lớn phận tăng kích lời thước, phận nhiều lên? + Màu vàng không bào - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác - Gv yêu cầu HS trả lời, rút kết luận nhận xét, bổ sung - Hs rút kết luận * Kết luận 1: Tế bào non có kích thước nhỏ, lớn dần thành tế bào trưởng thành nhờ trình trao đổi chất Hoạt động 2: Sự phân chia tế bào 15' - Mục tiêu: Nắm trình phân chia tế bào, tế bào mô phân sinh phân chia - Cách tiến hành: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng Trang Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Gviên yêu cầu hs nghiên cứu Sgk theo nhóm - Gv viết sơ đồ trình bày mối quan hệ lớn lên phân chia tế bào: Lớn dần + Tế bào non -> tế bào trưởng phân chia thành > tế bào non - Gv yêu cầu thảo luận nhóm trả lời câu hỏi Sgk - Gv gợi ý lớn lên quan thực vật hai trình: + Phân chia tế bào + Sự lớn lên tế bào - Gv tổng kết nội dung - Gv đưa câu hỏi: Sự lớn lên phân chia tế bào có ý nghĩa thực vật? - Học sinh đọc thông tin sgk, quan sát hình để nắm phân chia tế bào - Hs theo dõi sơ đồ nghe giảng - Hs thảo luận, trả lời: +Quá trình phân chia:Sgk +Tế bào mô phân sinh có khả phân chia + Các quan thực vật lớn lên nhờ tế bào phân chia - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung - Sự lớn lên phân chia tế bào giúp thực vật lớn lên( Sinh trưởng phát triển) * Kết luận 2: Sự lớn lên phân chia tế bào giúp thực vật lớn lên( Sinh trưởng phát triển) IV.Tổng kết đánh giá: 3' - Học sinh đọc kết luận cuối - Kiểm tra đánh giá: Học sinh trả lời câu hỏi Sgk V Hướng dẫn nhà: 2' - Học bài, làm tập - Chuẩn bị sau: Mỗi nhóm mang số có rễ rửa sạch: Cây rau cải, cam, nhãn, rau dền, hành, cỏ \* Rút kinh nghiêm : Tuần: Chương II: Rễ Tiết 8: Ngày soạn : 19/09/2015 Các loại rễ, miền rễ I Mục tiêu: Học xong học sinh cần đạt mục tiêu sau: Kiến thức: Nhận biết phân biệt loại rễ chính: Rễ cọc rễ chùm Phân biệt cấu tạo chức miền rễ Kỹ năng: Rèn kỹ quan sát, so sánh, kỹ hoạt động nhóm Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật II Đồ dùng dạy học phương pháp Trường THCS Lý Tự Trọng Trang Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Chuẩn bị giáo viên: số có rễ: rau cải, nhãn, rau dền, hành… Tranh phóng to H9.1, 9.2,9.3Sgk Miếng bìa ghi sẵn miền rễ, chức rễ, phiếu học tập mẫu Chuẩn bị học sinh: Cây có rễ: rau cải, mít, hành, cỏ dại, đậu Phương pháp: - Hỏi đáp tìm tòi - Thảo luân nhóm Trọng tâm học: Phân biệt loại rễ miền rễ III Hoạt động dạy học: 1.Ổn định : Bài cũ : Bài A Giới thiệu bài: 7' - Kiểm tra cũ: Trình bày trình phân chia tế bào? Nêu ý nghĩa lớn lên phân chia tế bào - Giới thiệu mới: Sgk B Các hoạt động: Hoạt động 1: Các loại rễ 17' - Mục tiêu: Học sinh tìm hiểu loại rễ nhận biết rễ - Cách tiến hành: Hoạt động giáo viên - Giáo viên phát phiếu học tập yêu cầu học sinh hoạt động nhóm, đặt rễ lên bàn, chia rễ thành nhóm, hoàn thành tập phiếu - Gv quan sát, giúp đỡ nhóm hs học lực trung bình yếu - Gv hướng dẫn ghi phiếu học tập( chưa chữa tập 1) - Gv yêu cầu hs tiếp tục làm tập 2, treo tranh câm H.9.1( sgk tr.29) để hs quan sát - Gv yêu cầu hs dọc btập làm cho hs khác nhận xét, bổ sung nhóm.Gv Trường THCS Lý Tự Trọng Hoạt động học sinh - Học sinh nhận phiếu học tập - Hs đặt tất có rễ nhóm lên bàn - Hs kiểm tra, quan sát thật kỹ, tìm rễ giống đặt vào nhóm - Hs nghe gv hướng dẫn, thống tên nhóm, ghi phiếu học tập bt - Bt2: hs quan sát kĩ rễ nhóm A ý kích thước rễ, cách mọc đất, kết hợp với tranh( có rễ to, nhiều rễ nhỏ) -> ghi lại phiếu tương tự với rễ nhóm B Trang Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc chữa, chọn nhóm hoàn chỉnh để nhắc lại cho lớp - Gv cho nhóm đối chiếu đặc điểm rễ với tên nhóm A, B bt phù hợp chưa?Nêu chưa chuyển nhóm cho - Gv yêu cầu hs làm bt3, gv gợi ý dựa vào đặc điểm rễ gọi tên rễ( nêu học sinh gọi nhóm A rễ thẳng gv chỉnh lại rễ cọc) - Gv hỏi: Đặc điểm rễ cọc rễ chùm? - G v yêu cầu hs làm nhanh bt số trang 29 * Nhận biết loại rễ: G v cho hs xem rễ rau dền nhãn yêu cầu hs hoàn thành câu hỏi - Gv cho hs theo dõi đáp án để hs sửa chỗ sai Gv cho điểm nhóm học tốt hay nhóm trung bình có tiến để khuyến khích - Đại diện 1-2 nhóm trình bày, nhóm khác nghe, bổ sung - Hs đối chiếu với kết để sửa chữa cần - Hs làm bt3-> nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, thống tên rễ nhóm rễ cọc rễ chùm - Hs đọc to phiếu chữa nhóm cho lớp nghe - Hs trả lời, làm bt, hs khác nhận xét, bổ sung - Hs hoạt động cá nhân: qs rễ Giáo viên, kết hợp với hình 9.2 Sgk trang 30, hoàn thành câu hỏi hình - Hs tự đánh giá câu trả lời - Qsát đáp án bảng để sửa chữa (nếu cần) * Kết luận 1: Nội dung phiếu học tập: Bài tập Nhóm A B Tên - Cây rau cải, mít, đậu - Cây hành, cỏ dại, ngô Đặc điểm - Có rễ to, khoẻ, đâm - Gồm nhiều rễ to, chung thẳng, nhiều rễ mọc xiên, dài gần nhau, từ rễ mọc nhiều rễ nhỏ mọc toả từ gốc thân thành chùm Đặt tên rễ Rễ cọc Rễ chùm Hoạt động 2: Các miền rễ 15' - Mục tiêu: Hs nắm miền rễ chức miền - Cách tiến hành: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Gviên cho hs tự nghiên cứu Sgk trang 30 - Học sinh làm việc độc lập, đọc nội dung + Vấn đề 1: Xác định miền rễ khung kết hợp với quan sát tranh Giáo viên treo tranh câm miền rễ, thích -> ghi nhớ đặt miếng bìa ghi sẵn miền rễ - Hs lên bảng dùng miếng bìa viết sẵn bàn-> hs chọn gắn vào tranh gắn lên tranh câm->xác định - Gv hỏi: Rễ có miền?Kể tên miền - Gv cho hs ghi - Hs khác theo dõi, nhận xét, sửa lỗi( Trường THCS Lý Tự Trọng Trang Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc + Vấn đề 2: Tìm hiểu chức miền rễ - Gv hỏi: Chức miền rễ? có) - Hs trả lời câu hỏi, lớp ghi nhớ miền rễ - hs lên gắn miếng bìa viết sẵn chức vào miền cho phù hợp - Hs khác theo dõi, nhận xét - Hs trả lời câu hỏi * Kết luận 2: Rễ có miền chính: Miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng, miền chóp rễ IV.Tổng kết đánh giá: 5' - Học sinh đọc kết luận cuối - Kiểm tra đánh giá: Kể tên 10 có rễ cọc, 10 có rễ chùm? Đánh dấu X vào ô trống cho câu trả lời đúng: Trong miền sau rễ, miền có chức dẫn truyền: a) Miền sinh trưởng b) Miền hút c) Miền trưởng thành d) Miền chóp rễ V Hướng dẫn nhà: 1' - Học bài, làm tập * Rút kinh nghiêm : \ Tuần Tiết 9: Ngày soạn : 24/09/2015 Cấu tạo miền hút rễ I Mục tiêu: Học xong học sinh cần đạt mục tiêu sau: Kiến thức: HIểu cấu tạo chức phận miền hút rễ Bằng quan sát nhận xét thấy đặc điểm cấu tạo phận phù hợp với chức Trường THCS Lý Tự Trọng Trang Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Biết sử dụng kiến thức học giải thích số tượng thực tế có liến quan đến rễ Kỹ năng: Rèn kỹ quan sát tranh, mẫu Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ II Đồ dùng dạy học phương pháp Chuẩn bị giáo viên: Tranh phóng to H10.1, 10.2, 7.4 Sgk Phóng to bảng cấu tạo chức miền hút miếng bìa ghi sẵn Chuẩn bị học sinh: Ôn lại kiến thức cấu tạo, chức miền rễ, lông hút, biểu bì, thịt vỏ Phương pháp: - Hỏi đáp tìm tòi - Thảo luân nhóm - Hê thống hóa kiến thức (sơ đồ) Trọng tâm học: cấu tạo miền hút rễ III Hoạt động dạy học: 1, ổn định : Bài cũ : Bài A Giới thiệu bài: 7' - Kiểm tra cũ: Nêu cấu tạo chức miền rễ? - Giới thiệu mới: Sgk B Các hoạt động: Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo miền hút rễ: 15' Hoạt động giáo viên - Giáo viên treo tranh phóng to H10.1 10.2 Sgk giới thiệu: + Lát cắt ngang qua miền hút tế bào lông hút + Miền hút gồm phần vỏ trụ - Gv yêu cầu hs nhắc lại - Gv ghi sơ đồ lên bảng cho hs điền phận: Hoạt động học sinh - Học sinh theo dõi tranh bảng ghi nhớ phần vỏ trụ - hs xem thích hình 10.1, sgk tr.32 ->ghi giấy phận phần vỏ trụ - 1->2 hs nhắc lại cấu tạo phần vỏ trụ hs khác nhận xét, bổ sung - Hs lên bảng điền nốt vào sơ đồ giáo viên, hs khác bổ sung - Hs đọc nội dung cột bảng "Cấu tạo chức miền hút" ghi nhớ nội dung cấu tạo biểu Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 10 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Tuần 15 Tiết 28: Ngày soạn : 26.11.2015 Thực hành - QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA LÁ I MỤC TIÊU: Học xong học sinh cần đạt mục tiêu sau: Kiến thức: Nêu đặc điểm hình thái chức số biến dạng, từ hiểu ý nghĩa biến dạng Kỹ năng: Rèn kỹ quan sát, nhận biết kiến thức từ mẫu, tranh Thái độ: Giáo dụcáy thức bảo vệ thực vật II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Chuẩn bị giáo viên: + Mẫu: mây, đậu Hà Lan, hành xanh, củ dong ta, cành xương rồng +Tranh nắp ấm, bèo đất + Chuẩn bị trò chơi sách giáo viên Chuẩn bị học sinh: Sưu tầm mẫu theo nhóm phân công III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1, ổn định : Bài cũ : Bài Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 64 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc A Giới thiệu bài: 5' - Kiểm tra cũ: Nêu điều kiện bên ảnh hưởng đến thoát nước qua lá? - Giới thiệu mới: Giáo viên treo tranh nắp ấm giới thiệu cho hs so sánh với bình thường để suy biến dạng nhằm thực chức khác B Các hoạt động: Hoạt động 1: Tìm hiểu số loại biến dạng 18' Hoạt động giáo viên - Giáo viên yêu cầu hs hoạt động nhóm: quan sát hình trả lời câu hỏi Sgk tr.83 - Giáo viên quan sát nhóm, giúp đỡ, động viên nhóm học yếu, nhóm học có kết nhanh - Giáo viên cho nhóm trao đổi kết - Giáo viên chữa cách cho chơi trò chơi" Thi điền bảng liệt kê" + Giáo viên treo bảng liệt kê lên bảng, gọi nhóm tham gia, bốc thăm xác định tên mẫu vật nhóm cần điền + yêu cầu nhóm nhặt mảnh bìa có ghi sẵn đặc điểm hình thái, chức năng…gài vào ô cho phù hợp + Giáo viên thông báo luật chơi: Thành viên nhóm chọn gài vào phần nhóm - Giáo viên nhận xét kết cho điểm nhóm làm tốt - Giáo viên thông báo đáp án để hs điều chỉnh - Giáo viên yêu cầu hs đọc mục " Em có biết" để biết thêm loại biến dạng ( hạt bí) Hoạt động học sinh - Hoạt động nhóm: + Hs nhóm quan sát mẫu kết hợp với hình 25.1,…25.7 SgkTr.84 + Hs tự đọc Sgk trả lời câu hỏi Sgk tr.83 + Trong nhóm thống ý kiến, cá nhân hoàn thành bảng sgktr.85 - Đại diện 1, nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét - Hs sau bốc thăm tên mẫu vật cử người lên chọn mảnh bìa để gắn vào vị trí Chú ý: Trước lên bảng hs nên quan sát lại mẫu, tranh để gắn bìa cho phù hợp - Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung - Hs nhắc lại loại biến dạng, đặc điểm, hình thái chức chủ yếu - Học sinh đọc sách giáo khoa, nhớ thêm loại biến dạng * Kết luận 1: STT Tên vật mẫu Xương rồng Lá đậu Hà Lan Đặc điểm hình thái Chức biến biến dạng dạng Lá có dạng gai nhọn Làm giảm thoát nước Lá có dạng tua Giúp leo lên cao Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 65 Tên biến dạng Lá biến thành gai Tua Giáo án sinh học Lá mây Củ dong ta Củ hành Cây bèo đất Cây nắp ấm GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lá có dạng tay móc GIúp bám để leo Tay móc lên cao Lá phủ lên thân rễ, có Che chở, bảo vệ cho Lá vảy dạng vảy mỏng, màu nâu chồi thân rễ nhạt Bẹ phình to thành vảy Chứa chất dự trữ cho Lá dự trữ dày, màu trắng Trên có nhiều lông Bắt tiêu hoá mồi Lá bắt mồi tuyến tiết chất dính thu ( ruồi) hút tiêu hoá mồi Gân phát triển thành Bắt tiêu hoá sâu bọ Lá bắt mồi bình có nắp đậy, thành chui vào bình bình có tuyến tiết chất dịch thu hút tiêu hoá sâu bọ Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa biến dạng Hoạt động giáo viên - Giáo viên yêu cầu hs xem lại bảng hoạt động 1, nêu ý nghĩa biến dạng - Giáo viên nên gợi ý: + Có nhận xét đặc điểm hình thái biến dạng so với thường? + Những đặc điểm biến dạng có tác dụng cây? 17' Hoạt động học sinh - Học sinh xem lại đặc điểm hình thái chức chủ yếu biến dạng hoạt động kết hợp với gợi ý giáo viên để thấy ý nghĩa biến dạng - Hs trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung - Học sinh rút kết luận * Kết luận 2: Lá số loại biến đổi hình thái phù hợp với chức điều kiện sống khác 44.Tổng kết đánh giá: 4' - Học sinh đọc kết luận cuối - Kiểm tra đánh giá: Học sinh trả lời câu hỏi cuối * Rút kinh nghiêm : Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 66 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Tuần 15 Tiết 29: Ngày soạn : 26.11.2015 BÀI TẬP I MỤC TIÊU: Học xong học sinh cần đạt mục tiêu sau: Kiến thức: Làm tập số tập nâng cao Kỹ năng: Rèn kỹ làm tập đúng, xác Thái độ: Giáo dục lòng say mê môn học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Chuẩn bị giáo viên: Các tập nâng cao sgk tập thêm Chuẩn bị học sinh: Hoàn thành tập tập III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1, ổn định : Bài cũ : Bài A Giới thiệu bài: 5' - Kiểm tra cũ: Sự chuẩn bị học sinh - Giới thiệu mới: Hôm làm tập nâng cao Sgk số tập thêm Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 67 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc B Các hoạt động: Hoạt động 1: Một số tập Hoạt động giáo viên -Giáo viên đưa tập, yêu cầu hs trả lời 1.Kể tên năm trồng làm lương thực, theo em lương thực thường năm hay lâu năm? Mô gì?Kể tên số loại mô thực vật? Theo em, giai đoạn cần nhiều nước muối khoáng? Vì rễ thường ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ nhiều? Cây xương rồng có đặc điểm thích nghi với môi trường sống khô hạn? Vì phải trồng nơi có đủ ánh sáng? Mỗi em làm để tham gia vào việc bảo vệ phát triển xanh địa phương? Hoạt động học sinh - Học sinh đọc tập, nghiên cứu, trả lời Yêu cầu: Lúa, gạo, ngô, khoai, sắn Những lương thực thường năm Mô nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, thực chức riêng 3.Giai đoạn sinh trưởng, phát triển mạnh Để tìm nguồn nước hút nhiều nước Lá biến thành gai, thân mọng nước Giúp thu nhận đủ ánh sáng để quang hợp Trồng cây, chăm sóc cho Tuyên truyền cho người bảo vệ * Kết luận 1: Câu trả lời học sinh Hoạt động 2: Một số tập nâng cao Hoạt động giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng 15' 20' Hoạt động học sinh Trang 68 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc -Giáo viên đưa tập, yêu cầu hs trả lời Có phải tất rễ có miền hút không?Tại sao? Tại phải thu hoạch có rễ củ trước chúng hoa? Người ta thường chọn phần gỗ để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt đường ray?Tại sao? Vì nhiều loại lá, mặt có màu sẫm mặt dưới?Hãy tìm ví dụ vài loại có hai mặt màu không khác nhau, cách mọc có khác với cách mọc đa số cácloại lá? Thân non có màu xanh, có tham gia quang hợp không?Vì sao?Cây lá rụng( xương rồng, cành giao) chức quang hợp phận đảm nhận?Vì em biết Vì hô hấp quang hợp trái ngược lại có quan hệ chặt chẽ với nhau? - Học sinh đọc tập, nghiên cứu, trả lời Yêu cầu: Không phải có số miền hút( thuỷ sinh) Vì hoa chất dinh dưỡng củ tập trung nuôi hoa -> củ bị giảm chất lượng khối lượng Người ta thường chọn phần ròng làm trụ cầu phần cứng, gỗ nhiều loại mặt có màu sẫm mặt phần tế bào thịt chứa nhiều lục lạp Một số có hai mặt giống nhau: Lá lúa, mía, sả… Thân non có màu xanh có tham gia quang hợp Một số xương rồng , thân quang hợp thân chúng có màu xanh Vì chúng cần cho hoạt động sống sản phẩm trình nguyênliệu trình * Kết luận 2: Phần trả lời học sinh 4.Tổng kết đánh giá: 4' - Học sinh xem sửa lại tập - Kiểm tra đánh giá: Gíáo viên chấm học sinh Hướng dẫn nhà: 1' - Học bài, làm tập - Chuẩn bị sau: Theo nhóm mẫu: Rau má, sài đất, củ gừng, củ nghệ có mầm, cỏ gấu, củ khoai lang có chồi, bỏng, hoa đá có mầm * Rút kinh nghiêm : CHƯƠNG V: SINH SẢN SINH DƯỠNG Tuần 16 Tiết 30: Ngày soạn : 29.11.2015 SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN I Mục tiêu: Học xong học sinh cần đạt mục tiêu sau: Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 69 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Kiến thức: Nắm khái niệm đơn giản sinh sản sinh dưỡng tự nhiên Tìm số ví dụ sinh sản sinh dưỡng tự nhiên Nắm biện pháp tiêu diệt cỏ dại hại trồng giải thích sở khoa học biện pháp Kỹ năng: Rèn kỹ quan sát, so sánh, phân tích mẫu Tập thiết kế thí nghiệm Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật II Đồ dùng dạy học: Chuẩn bị giáo viên: Tranh phóng to H.26.4, bảng phụ Mẫu: Rau má, sài đất, củ gừng, củ nghệ có mầm, cỏ gấu, củ khoai lang có chồi, bỏng, hoa đá có mầm Chuẩn bị học sinh: Chuẩn bị mẫu H.26.4Sgk Ôn lại kiến thức biến dạng thân rễ III Hoạt động dạy học: 1, ổn định : Bài cũ : Bài A Giới thiệu bài: 5' - Kiểm tra cũ: Kiểm tra tập hs xem hoàn thành hết tập chưa? - Giới thiệu mới: Giáo viên cho hs xem bỏng có chồi -> gọi tượng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên Vậy sinh sản sinh dưỡng gì? khác có không? B Các hoạt động: Hoạt động 1: Tìm hiển khả tạo thành từ rễ, thân, số có hoa 20' Hoạt động giáo viên - Giáo viên yêu cầu hoạt động nhóm: thực yêu cầu Sgktr.87 - Giáo viên cho nhóm trao đổi kết - Giáo viên yêu cầu hs hoàn thành bảng tập - Giáo viên chữa cách gọi hs lên tự điền vào mục bảng giáo viên chuẩn bị (giáo viên nên gọi nhiều hs tham gia) - Giáo viên theo dõi bảng, công bố kết (để hs sửa) kết chưa phù hợp hs khác bổ sung tiếp Hoạt động học sinh - Học sinh hoạt động nhóm: + Cá nhân: quan sát trao đổi mẫu kết hợp hinh 26Sgktr.87, trả lời câu hỏi Sgk + Trao đổi nhóm -> thống ý kiến trả lời - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung - Hs nhớ lại kiến thức loại rễ thân biến dạng kết hợp với câu trả lời nhóm, hoàn thành bảng tập - Một số hs lên bảng, hs khác quan sát, bổ sung * Kết luận 1: Một số điều kiện đất ẩm có khả tạo từ quan sinh dưỡng Bảng hoàn chỉnh Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 70 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Hoạt động 2: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên Hoạt động giáo viên - Giáo viên yêu cầu hs hoạt động độc lập, nghiên cứu Sgk, thực yêu cầu tr.88 - Giáo viên chữa cách cho vài hs đọc -> để nhận xét - giáo viên cho hs hình thành khái niệm sinh sản sinh dưỡng tự nhiên - Giáo viên hỏi: Tìm thực tế có khả sinh sản sinh dưỡng tự nhiên - giáo viên hỏi: Tại thực tế tiêu diệt cỏ dại khó (nhất cỏ gấu)?Vậy cần có biện pháp gì?Và dựa sở khoa học để diệt hết cỏ dại? - Nếu hs không trả lời giáo viên nên giải thích rõ 15' Hoạt động học sinh - Học sinh xem lại bảng tập hoàn thành yêu cầu tr.88: Điền từ vào chỗ trống câu sgk - Một vài hs đọc kết -> hs khác theo dõi nhận xét, bổ sung - hoa đá, cỏ tranh, cỏ gầu, sài đất… - Vì cỏ dại có khả sinh sản sinh dưỡng nên chúng sinh sản nhanh Vì cần phải có biện pháp tiêu diệt cỏ dại cách diệt tận gốc - Học sinh trả lời, học sinh khác nhận xét, bổ sung câu trả lời bạn chưa xác * Kết luận 2: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên khả tạo thành mời từ quan sinh dưỡng IV.Tổng kết đánh giá: 4' - Học sinh đọc kết luận cuối - Kiểm tra đánh giá: Học sinh trả lời câu hỏi 1,2,3 Sgk V Hướng dẫn nhà: 1' - Học bài, làm tập - Chuẩn bị sau: Theo nhóm: Cắm cành rau muống vào côc, bát đất ẩm Ôn lại " Vận chuyển chất thân" * Rút kinh nghiêm : Tuần 16 Ngày soạn : 03.12.2015 Tiết 31: Sinh sản sinh dưỡng người I Mục tiêu: Học xong học sinh cần đạt mục tiêu sau: Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 71 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Kiến thức: Hiểu giâm cành, chiết cành, ghép cây, nhân giống vô tính Biết ưu việt hình thức nhân giống vô tính ống nghiệm Kỹ năng: Rèn kỹ quan sát, so sánh, nhận biết Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thích môn, say mê tìm hiểu thông tin khoa học II Đồ dùng dạy học: Chuẩn bị giáo viên:Mẫu thật:Cành dâu, mía, rau muống giâm rễ Chuẩn bị học sinh: Cành rau muống cắm bát đất ẩm III Hoạt động dạy học: 1, ổn định : Bài cũ : Bài A Giới thiệu bài: 5' - Kiểm tra cũ: Thế sinh sản sinh dưỡng tự nhiên cây?Ví dụ - Giới thiệu mới: Như Sgk B Các hoạt động: Hoạt động 1: Tìm hiểu giâm cành 9' Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Giáo viên yêu cầu hs hoạt động độc lập, - Học sinh quan sát H 27.1 kết hợp với mẫu trả lời câu hỏi Sgk suy nghĩ trả lời câu hỏi - Giáo viên giới thiệu mắt cành sắn SgkTr.89 dọc cành, cành giâm phải cành bánh tẻ - Giáo viên cho hs lớp trao đổi kết yêu cầu nêu được: với + Cành sắn hút ẩm mọc rễ - Giáo viên lưu ý: câu hs không trả + Cắm cành xuống đất ẩm -> rễ -> lời giáo viên phải giải thích: Cành có khả rễ phụ - Hs trả lời, hs khác bổ sung nhanh - Hs rút kết luận - Hs rút kết luận - Giáo viên hỏi: Những loại thường áp dụng biện pháp này? - Sắn, khoai lang * Kết luận 1: Giâm cành cắt đoạn thân hay cành mẹ cắm xuống đất ẩm cho rễ -> phát triển thành Hoạt động 2: Tìm hiểu chiết cành Hoạt động giáo viên - Giáo viên cho hs hoạt động cá nhân: quan sát H.sgk trả lời câu hỏi - Giáo viên nghe nhận xét phần trao đổi Trường THCS Lý Tự Trọng Hoạt động học sinh - Học sinh quan sát H27.2 ý bước tiến hành để chiết, kết hs trả lời câu hỏi tr.90Sgk Trang 72 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc lớp giáo viên phả giải thích thêm kĩ thuật chiết cành cắt đoạn vỏ gồm mạch rây để trả lời câu hỏi - Giáo viên lưu ý hs không trả lời câu hỏi giáo viên phải giải thích: Cây chậm rễ nên phải chiết cành, giâm chết cành - Giáo viên cho hs định nghĩa chiết cành? - Giáo viên hỏi: Người ta chiết cành với loại nào? - Hs vận dụng kiến thức vận chuyển chất thân để trả lời câu - Trao đổi nhóm tìm câu đáp án - Hs trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung - Cam, chanh, quýt… * Kết luận 2: Chiết cành làm cho cành rễ -> đem trồng thành Hoạt động 3: Tìm hiểu ghép 9' Hoạt động giáo viên - Giáo viên cho hs nghiên cứu Sgk thực yêu cầu sách tr.90 trả lời câu hỏi: - Em hiểu ghép cây? - Có cách ghép cây? Hoạt động học sinh - Học sinh đọc Sgk, kết hợp quan sát H27.3 trả lời câu hỏi - Hs trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung - Rút kết luận * Kết luận 2: Ghép dùng mắt, chồi gắn vào khác cho tiếp tục phát triển Hoạt động 4: Nhân giống vô tính ống nghiệm 8' Hoạt động giáo viên - Giáo viên yêu cầu hs đọc Sgk trả lời câu hỏi: + Nhân giống vô tính gì? + Em cho biết thành tựu nhân giống vô tính mà em biết qua phương tiện thông tin? + Giáo viên lưu ý hs thành tựu nhân giống vô tính giáo viên giảng Ví dụ: từ củ khoai tây tháng ->2000 triệu mầm giống đủ trồng 40ha Hoạt động học sinh - Học sinh đọc sgk tr.90 kết hợp với quan sát H27.4 trả lời câu hỏi + Nhân giống vô tính phương pháp tạo nhiều từ mô - Hs khác nhận xét, bổ sung - Hs ý nghe giảng - Chú ý điều giáo viên lưu ý * Kết luận 2: Nhân giống vô tính phương pháp tạo nhiều từ mô IV.Tổng kết đánh giá: 4' - Học sinh đọc kết luận cuối - Kiểm tra đánh giá: Học sinh trả lời câu hỏi 1,2 Sgk Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 73 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc V Hướng dẫn nhà: 1' - Học bài, làm tập.Đọc "Em có biết" - Chuẩn bị sau: Hoa bưởi, hoa râm bụt, hoa loa kèn * Rút kinh nghiêm : Tuần 17 Chương VI: Hoa sinh sản hữu tính Ngày soạn : 06.12.2015 Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 74 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Tiết 32: Cấu tạo chức hoa I Mục tiêu: Học xong học sinh cần đạt mục tiêu sau: Kiến thức: Phân biệt phận hoa, đặc điểm cấu tạo chức phận Giải thích nhị nhuỵ phận sinh sản chủ yếu hoa Kỹ năng: Quan sát, so sánh, tách phận thực vật Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật II Đồ dùng dạy học: Chuẩn bị giáo viên: Tranh ghép phận hoa Mô hình Mẫu hoa: Râm bụt, bưởi, loa kèn to, cúc, hồng Chuẩn bị học sinh: Một số hoa Kính lúp, dao lam III Hoạt động dạy học: 1, ổn định : Bài cũ : Bài A Giới thiệu bài: 5' - Kiểm tra cũ: Thế chiết cành, ghép cây?Lấy ví dụ? - Giới thiệu mới: Giáo viên cho hs quan sát số loại hoa -> hoa thuộc loại quan nào?Cấu tạo phù hợp với chức ntn? B Các hoạt động: Hoạt động 1: Các phận hoa 20' Hoạt động giáo viên - Giáo viên cho hs quan sát hoa thật -> xác định phận hoa - Giáo viên yêu cầu hs đối chiếu H28.1tr94, ghi nhớ phận hoa - Giáo viên cho hs tách hoa để quan sát thao tác Hs giúp đỡ nhóm lúng túng hay làm chưa đúng, nhắc nhở nhoms xếp phận tách giấy cho gọn gàng - Giáo viên cho hs tìm đĩa mật( có) - giáo viên cho trao đổi kết nhóm chủ yếu phận nhị, nhuỵ - Giáo viên củng cố: Treo tranh Trường THCS Lý Tự Trọng Hoạt động học sinh - Học sinh nhóm quan sát hoa bưởi nở, kết hợp với hiểu biết vể hoa -> xác định phận hoa - Một vài hs cầm hoa nhóm trình bày, bổ sung - Hs nhóm tách hoa giấy đếm số cánh hoa, xác định màu sắc + quan sát nhị: đếm số nhị, tách riêng nhị dùng dao lam cắt ngang bao phấn, dầm nhẹ bao phấn, quan sát hạt phấn Trang 75 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Cho đại diện lên bảng làm lại - Quan sát nhuỵ, noãn - Đại diện trình bày, hs khác bổ sung * Kết luận 1: Hoa gồm phận: đài, tràng, nhị, nhuỵ + Nhị gồm: nhị bao phấn ( chứa hạt phấn) + Nhuỵ gồm: Đầu, vòi, bầu nhuỵ, noãn bầu nhuỵ Hoạt động 2: Chức phận hoa 15' Hoạt động giáo viên - Giáo viên yêu cầu hs hoạt động độc lập, nghiên cứu Sgk, trả lời câu hỏi - Giáo viên gợi ý: Tìm xem TB sinh dục đực TB sinh dục nằm đâu? Chúng thuộc phận hoa? Còn có phận hoa chứa TBSD không? - Giáo viên cho hs lớp trao đổi kết với -Giáo viên chốt lại kiến thức Sgv - Giải thích hoa hồng, hoa cúc Hoạt động học sinh - Học sinh đọc Sgktr.95, quan sát lại hoa trả lời câu hỏi Sgk - Yêu cầu xác định được: + Tế bào sinh dục đực nằm hạt phấn nhị + Tế bào sinh dục nằm noãn nhuỵ - Hs trao đổi kết với - Hs nghe giảng + Đài, tràng bảo vệ nhị, nhuỵ * Kết luận 2: - Đài, tràng -> bảo vệ phận bên - Nhị, nhuỵ -> sinh sản, trì nòi giống IV.Tổng kết đánh giá: 4' - Học sinh đọc kết luận cuối - Kiểm tra đánh giá: Giáo viên cho hs ghép hoa ghép nhị, nhuỵ Sau ghép xong cho hs nhóm nhận xét với V Hướng dẫn nhà: 1' - Học bài, làm tập - Chuẩn bị sau: Hoa bí, mướp, hoa râm bụt, hoa loa kèn, hoa huệ, tranh ảnh loại hoa khác nha Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 76 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Tuần 17 Tiết 33: Ngày soạn : 09.12.2015 Các loại hoa I Mục tiêu: Học xong học sinh cần đạt mục tiêu sau: Kiến thức: Phân biệt loại hoa: đơn tính lưỡng tính Phân biệt cách xếp hoa biết ý nghĩa sinh học cách xếp hoa thành cụm Kỹ năng: Quan sát, so sánh, hoạt động nhóm Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thích thực vật, bảo vệ hoa thực vật II Đồ dùng dạy học: Chuẩn bị giáo viên: Một số mẫu hoa đơn tính lưỡng tính, hoa mọc đơn độc, hoa mọc thành cụm, tranh ảnh hoa Chuẩn bị học sinh: Mang đủ hoa dặn dò tiết trước Xem lại kiến thức loại hoa III Hoạt động dạy học: 1, ổn định : Bài cũ : Bài A Giới thiệu bài: 5' - Kiểm tra cũ: Nêu cấu tạo chức phận hoa? - Giới thiệu mới: Sgk B Các hoạt động: Hoạt động 1: Phân chia nhóm hoa vào phận sinh sản chủ yếu hoa 20' Hoạt động giáo viên - Giáo viên yêu cầu nhóm đặt hoa lên bàn để quan sát, hoàn thành cột 1, 2,3 tập - Giáo viên yêu cầu hs chia hoa thành nhóm - Giáo viên cho hs lớp thảo luận kết - Giáo viên giúp hs sửa cách thống cách phân chia theo phận sinh sản chủ yếu hoa - Giáo viên yêu cầu hs làm tập Trường THCS Lý Tự Trọng Hoạt động học sinh - Từng hs quan sát hoa nhóm hoàn thành cột 1, 2,3 bảng tập - Hs tự phân chia hoa thành nhóm ->viết giấy - Một số hs đọc mình, hs khác ý bổ sung, đưa ý kiến riêng, thảo luận - Hs nêu được: Trang 77 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc bảng Sgk - Giáo viên cho hs hoàn thiện nốt bảng liệt kê - Giáo viên giúp hs điều chỉnh chỗ sai sót - Giáo viên đưa câu hỏi: Dựa vào phận sinh sản chia thành loại hoa?Thế hoa đơn tính hoa lưỡng tính? - Giáo viên yêu cầu hs lên bảng nhặt tren bàn để riêng hoa đơn tính hoa lưỡng tính + Nhóm 1: Có đủ nhị, nhuỵ + Nhóm 2: Có nhị có nhuỵ - Hs chọn từ thích hợp hoàn thành tập Sgk tr.97 - Hs tự điền nốt vào cột bảng tập - Một vài hs đọc kết cột 4, hs khác góp ý * Kết luận 1: Có hai loại hoa: Hoa đơn tính có nhị Hoa lưỡng tính có nhị nhuỵ Hoạt động 2: Phân chia nhóm hoa dựa vào cách xếp hoa 15' Hoạt động giáo viên - Giáo viên bổ sung thêm số ví dụ khác hoa mọc thành cụm như: Hoa ngâu, hoa huệ, hoa phượng…bằng mẫu thật hay tranh ( hoa cúc giáo viên nên tách hoa nhỏ để hs biết) - Giáo viên hỏi: Qua học em biết điều gì? Hoạt động học sinh - Học sinh đọc Sgk quan sát H29.2 tranh ảnh hoa sưu tầm để phân biệt cách xếp hoa nhận biết qua tranh, mẫu - Hs trình bày trước lớp -> học sinh khác bổ sung - Yêu cầu: Có nhóm hoa: hoa mọc đơn độc, hoa mọc thành cụm * Kết luận 2: Có hai cách mọc hoa: Mọc đơn độc Mọc thành cụm IV.Tổng kết đánh giá: 4' - Học sinh đọc kết luận cuối - Kiểm tra đánh giá: Học sinh trả lời câu hỏi 1,2,3 Sgk V Hướng dẫn nhà: 1' - Học bài, làm tập - Chuẩn bị sau: Chuẩn bị thi học kì * Rút kinh nghiêm : Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 78 [...]... trả lời - Giáo viên nhận xét, cho điểm hs có câu trả lời đúng * Kết luận 2: Rễ cây chỉ hấp thụ muối khoáng hoà tan trong đất Cây cần 3 loại muối khoáng: Đạm, lân, kali IV.Tổng kết đánh giá: 3' - Học sinh đọc kết luận cuối bài - Kiểm tra đánh giá: Học sinh trả lời câu hỏi Sgk V Hướng dẫn về nhà: 1' - Học bài, làm bài tập Đọc mục " Em có biết" Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 14 Giáo án sinh học 6 GV: Nguyễn... Trang 31 Giáo án sinh học 6 GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Làm thí nghiệm theo Sgk tr.54 * Rút kinh nghiêm : Tuần 10 Ngày soạn : 22/10/2015 Tiết 17 : Vận chuyển các chất trong thân I Mục tiêu: Học xong bài này học sinh cần đạt được mục tiêu sau: 1 Kiến thức: Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 32 Giáo án sinh học 6 GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Học sinh. .. loại nào? Trường THCS Lý Tự Trọng Hoạt động của học sinh - Học sinh đọc Sgk trả lời câu hỏi của giáo viên có 3 loại đất: + Đất đá ong: Nước và muối khoáng trong đất ít-> Sự hút của rễ khó khăn + Đất phù sa: Nước và muối khoáng nhiều -> Sự hút của rễ thuận lợi + Đất đỏ bazan Trang 16 Giáo án sinh học 6 GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc b) Khí hậu, thời tiết: - Giáo viên yêu cầu hs nghiên cứu Sgk, trả lời câu... cây lấy gỗ, lấy sợi IV.Tổng kết đánh giá: - Học sinh đọc kết luận cuối bài - Kiểm tra đánh giá: Học sinh làm bài tập trên bảng phụ: Trường THCS Lý Tự Trọng 15' Trang 25 8' Giáo án sinh học 6 GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Bài 1: Hãy đánh dấu X vào những cây được sử dụng biện pháp bấm ngọn: a) Rau muống b) Rau cải c) Đu đủ d) ổi e) Hoa hồng g) Mướp Đáp án: a,e,g Bài 2: Hãy đánh dấu X vào những cây không sử... kết đánh giá: 2' - Học sinh đọc kết luận cuối bài - Kiểm tra đánh giá: Học sinh trả lời câu hỏi Sgk V Hướng dẫn về nhà: 1' - Học bài, làm bài tập Đọc mục " Em có biết" - Chuẩn bị giờ sau: Theo Sgk hướng dẫn * Rút kinh nghiêm : Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 12 Giáo án sinh học 6 GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Tuần 6 Tiết 10: Ngày soạn: 26/ 09/2015... động của giáo viên Hoạt động của học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 30 10' Giáo án sinh học 6 - Giáo viên cho hs đọc Sgk, quan sát hình ->tập đếm vòng gỗ, thảo luận theo câu hỏi + Vòng gỗ hàng năm là gì? + Tại sao lại có vòng gỗ sẫm và vòng gỗ sáng màu? + Làm thế nào để đếm được tuổi cây? - Giáo viên gọi đại diện 1,2 nhóm mang miếng gỗ lên trước lớp rồi đếm số vòng gỗ và xác định tuổi cây - Giáo viên... cầu nước của cây 17' Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Thí nghiệm 1: - Học sinh hoạt động nhóm - Giáo viên cho hs nghiên cứu Sgk - Từng cá nhân trong nhóm đọc thí Thảo luận theo 2 câu hỏi thứ nhất nghiệm sgk chú ý tới: Điều kiện thí - Giáo viên bao quát lớp, nhắc nhở các nhóm, nghiệm, tiến hành thí nghiệm Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 13 Giáo án sinh học 6 GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc hướng... của thân 20' Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 24 Giáo án sinh học 6 GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Hoạt động của giáo viên - Giáo viên cho hs báo cáo kết quả thí nghiệm,ghi nhanh kết quả lên bảng - Giáo viên cho hs thảo luận theo 3 câu hỏi trong Sgktr. 46 - gọi 1, 2 nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung - Giáo viên gợi ý ở câu hỏi *: ở ngọn cây có mô phân sinh học + Treo tranh 13.1,giải thích thêm: + Khi... động: Hoạt động 1: Xác định tầng phát sinh 10' Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Giáo viên treo tranh H.15.1 và 16. 1 trả - Học sinh quan sát tranh trên bảng, trao lời câu hỏi cấu tạo trong của thân trưởng đổi nhóm, ghi vào giấy nhận xét thành khác thân non như thế nào? ( Yêu cầu: Phát hiện được tầng sinh vỏ và - Giáo viên lưu ý( vì ở H. 16. 1 không có tầng sinh trụ) phần biểu bì, nếu hs cho... lời nhanh: Chứa chất dự trữ… Thay nhau nhiều cặp trả lời Hs khác hận xét và bổ sung Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 19 Giáo án sinh học 6 GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc * Kết luận 2: Như nội dung bảng Sgk tr.40 IV.Tổng kết đánh giá: 8' - Học sinh đọc kết luận cuối bài - Kiểm tra đánh giá: Học sinh trả lời câu hỏi Sgk Gợi ý câu 2 Sgk: Phải thu hoạch các cây rễ củ trước khi ra hoa vì: Chất dự trữ của các củ dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án SINH học lớp 6, GIÁO án SINH học lớp 6, GIÁO án SINH học lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay