CHƯƠNG 3 lựa CHỌN mô HÌNH tổ CHỨC KINH DOANH KHỞI sự DOANH NGHIỆP

11 190 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 20:43

khởi sự doanh nghiệp và những vấn đề liên quan, những nội dung cốt yếu về khởi sự doanh nghiệp, những vấn đề cần nắm khi khởi sự doanh nghiệp, các dạng doanh nghiệp khi khởi sự doanh nghiệp, các mô hình kinh doanh khi khởi sự doanh nghiệp, các vấn đề cạnh tranh khi khởi sự doanh nghiệp, các luật cần biết khi khởi sự doanh nghiệp CHƯƠNG LỰA CHỌN MÔ HÌNH TỔ CHỨC KINH DOANH Ths Sai Thi Le Thuy MỤC TIÊU CHƯƠNG  Lựa chọn loại hình doanh nghiệp  Đặt tên doanh nghiệp Ths Sai Thi Le Thuy I CƠ SỞ LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP  Loại hình DN dàng tổ chức quản lý không ?  Loại hình DN công cụ tốt để bảo vệ vốn đầu tư ?  Liệu dàng rút vốn hay chuyển nhượng vốn đầu tư không ?  Loại hình DN thuận lợi trường hợp mở rộng đầu tư huy động vốn đầu tư ? II LỰA CHỌN TÊN DOANH NGHIỆP Tên doanh nghiệp = Loại hình DN + Lĩnh vực hoạt động + Tên riêng DN Công ty TNHH tư vấn & sáng tạo thương hiệu Bắc Đẩu Bac Dau Brand Creation and Consultancy Company Limited BDC II LỰA CHỌN TÊN DOANH NGHIỆP Yêu cầu việc đặt tên doanh nghiệp  Ngắn gọn, dễ nhớ  Có ý nghĩa  Đúng luật Tính pháp lý (để bảo hộ) Phù hợp với ngành nghề kinh doanh Phù hợp với hình ảnh doanh nghiệp Phù hợp với thị trường mà doanh nghiệp hướng đến Ấn tượng dễ chịu hay cảm giác suy nghĩ, tò mò… Tránh bị hiểu nhầm, ngăn cấm, phản cảm II LỰA CHỌN TÊN DOANH NGHIỆP Tiến trình lựa chọn tên doanh nghiệp Nghiên cứu thị trường & thương hiệu đối thủ cạnh tranh Huy động ý tưởng thành tên công ty Kiểm tra ý nghĩa tên gọi Kiểm tra tên gọi đăng ký II LỰA CHỌN TÊN DOANH NGHIỆP Tiến trình lựa chọn tên doanh nghiệp  Doanh nghiệp hoạt động ngành nào? Lĩnh vực nào?  Ai khách hàng tiềm doanh nghiệp?  Doanh nghiệp muốn truyền tải thông điệp đến khách hàng thông qua tên gọi?  Tên gọi gợi lên hình ảnh gì?  Tên gọi, thương hiệu đối thủ cạnh tranh hướng đến điều gì?  Điểm khác biệt sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh tại? II LỰA CHỌN TÊN DOANH NGHIỆP Tiến trình lựa chọn tên doanh nghiệp KHỞI ĐỘNG LỰA CHỌN II LỰA CHỌN TÊN DOANH NGHIỆP Tiến trình lựa chọn tên doanh nghiệp KHỞI ĐỘNG Khách hàng mục tiêu DN ai? Vấn đề họ gặp phải DN giúp khách hàng giải sao? Danh sách lợi ích lớn mà DN dành cho khách hàng? Tên đối thủ cạnh tranh DN ? Danh sách 3-5 điểm khác biệt DN so với đối thủ cạnh tranh? tính từ mô tả thương hiệu DN ? II LỰA CHỌN TÊN DOANH NGHIỆP Tiến trình lựa chọn tên doanh nghiệp LỰA CHỌN Tên đề xuất phát âm dàng không? Mọi người đọc nhanh dễ dàng không? Khi nói người hiểu mà không cần đánh vần? Tên đề xuất có phát âm giống viết không? Tên có dài không? (ít 11 ký tự âm tiết) Nó có chứa ý nghĩa tiêu cực không? II LỰA CHỌN TÊN DOANH NGHIỆP Tiến trình lựa chọn tên doanh nghiệp LỰA CHỌN Nó có độc đáo khơi gợi cảm xúc không? Nó có khuấy động quan tâm hay không? Có câu chuyện hấp dẫn đằng sau nó? 10 Nó có nói lên DN không? 11 Nó có truyền tải thông điệp mục tiêu thương hiệu không? 12 Bạn hỏi ý kiến nhân viên chưa? Họ có tự hào nhắc tới thương hiệu mà bạn đề xuất không? [...]...II LỰA CHỌN TÊN DOANH NGHIỆP 2 Tiến trình lựa chọn tên doanh nghiệp LỰA CHỌN 7 Nó có độc đáo và khơi gợi cảm xúc không? 8 Nó có khuấy động sự quan tâm hay không? 9 Có câu chuyện hấp dẫn nào đằng sau nó? 10 Nó có nói lên DN là ai không? 11 Nó có truyền tải được thông điệp
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 3 lựa CHỌN mô HÌNH tổ CHỨC KINH DOANH KHỞI sự DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 3 lựa CHỌN mô HÌNH tổ CHỨC KINH DOANH KHỞI sự DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 3 lựa CHỌN mô HÌNH tổ CHỨC KINH DOANH KHỞI sự DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay