CHƯƠNG 2 ý TƯỞNG KINH DOANH KHỞI sự DOANH NGHIỆP

12 197 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 20:43

khởi sự doanh nghiệp và những vấn đề liên quan, những nội dung cốt yếu về khởi sự doanh nghiệp, những vấn đề cần nắm khi khởi sự doanh nghiệp, các dạng doanh nghiệp khi khởi sự doanh nghiệp, các mô hình kinh doanh khi khởi sự doanh nghiệp, các vấn đề cạnh tranh khi khởi sự doanh nghiệp, các luật cần biết khi khởi sự doanh nghiệp CHƯƠNG Ý TƯỞNG KINH DOANH Ths Sai Thi Le Thuy MỤC TIÊU CHƯƠNG  Những sai lầm ý tưởng kinh doanh  Các phương pháp hình thành ý tưởng kinh doanh, lựa chọn ý tưởng kinh doanh thử nghiệm ý tưởng kinh doanh Ths Sai Thi Le Thuy I NHỮNG SAI LẦM TRONG Ý TƯỞNG KINH DOANH Đừng cho ý tưởng nhất, chưa nghĩ Khi tính toán thị phần đừng tham vọng Đừng cho tự làm hết chuyện Đừng nghĩ bạn không cần nhiều vốn Đừng coi thường khả đối thủ cạnh tranh II HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG KINH DOANH Các nguồn hình thành ý tưởng kinh doanh - Nhu cầu thực tế sống - Các tổ chức kinh doanh - Nhượng quyền - Bằng sáng chế - Cấp phép cho sản phẩm - Các tập đoàn - Các viện nghiên cứu phi lợi nhuận - Các trường đại học - II HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG KINH DOANH Các phương pháp sáng tạo ý tưởng kinh doanh - Dựa vào kinh nghiệm - Tăng cường tư sáng tạo - Brainstorming - Điều tra - II HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG KINH DOANH Các phương pháp sáng tạo ý tưởng kinh doanh - Sáng tạo từ kết hợp - Sáng tạo cách giải vấn đề - Thay đổi thiết kế II HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG KINH DOANH Các phương pháp sáng tạo ý tưởng kinh doanh Radio + Cassette = Sáng tạo từ kết hợp Radio cassette II HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG KINH DOANH Các phương pháp sáng tạo ý tưởng kinh doanh Sáng tạo cách giải vấn đề II HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG KINH DOANH Các phương pháp sáng tạo ý tưởng kinh doanh Sáng tạo thay đổi thiết kế II LỰA CHỌN Ý TƯỞNG KINH DOANH Ý tưởng kinh doanh Kiến thức thân Kinh nghiệm thân Kỹ thân Khả thâm nhập thị trường Thang điểm 0-3 Sự độc đáo Tổng cộng 1…… 2…… 3……… 4… 5………  Loại ý tưởng có tổng điểm < 10  Loại ý tưởng không đạt điểm tiêu chí  Loại ý tưởng không đạt điểm tiêu chí “Sự độc đáo” III THỬ NGHIỆM Ý TƯỞNG KINH DOANH Đưa ý tưởng kinh doanh cho nhà đầu tư mạo hiểm Tạo sản phẩm mẫu gửi cho nhà bán lẻ Thử đăng ký bảo hộ ý tưởng Điều tra khách hàng [...]... CHỌN Ý TƯỞNG KINH DOANH Ý tưởng kinh doanh Kiến thức bản thân Kinh nghiệm bản thân Kỹ năng bản thân Khả năng thâm nhập thị trường Thang điểm 0-3 Sự độc đáo Tổng cộng 1…… 2 … 3……… 4… 5………  Loại ý tưởng có tổng điểm < 10  Loại ý tưởng không đạt được điểm 2 ở từng tiêu chí  Loại ý tưởng không đạt được ít nhất là điểm 3 ở tiêu chí Sự độc đáo” III THỬ NGHIỆM Ý TƯỞNG KINH DOANH Đưa ý tưởng kinh doanh. .. từng tiêu chí  Loại ý tưởng không đạt được ít nhất là điểm 3 ở tiêu chí Sự độc đáo” III THỬ NGHIỆM Ý TƯỞNG KINH DOANH Đưa ý tưởng kinh doanh cho nhà đầu tư mạo hiểm 1 4 2 Tạo sản phẩm mẫu và gửi cho nhà bán lẻ 3 Thử đăng ký bảo hộ ý tưởng Điều tra khách hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 2 ý TƯỞNG KINH DOANH KHỞI sự DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 2 ý TƯỞNG KINH DOANH KHỞI sự DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 2 ý TƯỞNG KINH DOANH KHỞI sự DOANH NGHIỆP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay