CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN về KHỞI sự DOANH NGHIỆP

42 144 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 20:43

khởi sự doanh nghiệp và những vấn đề liên quan, những nội dung cốt yếu về khởi sự doanh nghiệp, những vấn đề cần nắm khi khởi sự doanh nghiệp, các dạng doanh nghiệp khi khởi sự doanh nghiệp, các mô hình kinh doanh khi khởi sự doanh nghiệp, các vấn đề cạnh tranh khi khởi sự doanh nghiệp, các luật cần biết khi khởi sự doanh nghiệp CHƯƠNG TỔNG QUANVỀ KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Ths Sai Thi Le Thuy MỤC TIÊU CHƯƠNG  Những vấn đề kinh doanh, doanh nghiệp doanh nhân  Khởi doanh nghiệp tiến trình khởi doanh nghiệp Ths Sai Thi Le Thuy I TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH Khái niệm Kinh doanh một, số tất công đoạn trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm (hàng hoá- dịch vụ) thị trường nhằm mục đích thu lợi nhuận Người tiêu dùng Nhà sản xuất I TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH Vai trò Thỏa mãn nhu cầu thiết yếu người  Cung ứng vật tư hàng hoá cần thiết cách đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, số lượng, chất lượng  Thúc đẩy việc áp dụng tiến khoa học, kỹ thuật công nghệ vào sản xuất  Thực việc dự trữ yếu tố sản xuất hàng hoá tiêu dùng  Bảo đảm điều hoà cung cầu II TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP Khái niệm Doanh nghiệp tổ chức kinh tế thành lập để thực hoạt động kinh doanh nhằm thoả mãn nhu cầu người xã hội, thông qua hoạt động hữu ích để kiếm lời Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh (Luật DN 2005) II TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP Vai trò  Tạo cải vật chất  Tạo việc làm  Tạo thu nhập  Sự phát triển kinh tế thể phát triển hệ thống doanh nghiệp  Thông qua hệ thống doanh nghiệp, Nhà nước thực chủ trương II TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP Phân loại Theo hình thức sở hữu Theo quy mô Theo mục tiêu hoạt động Theo ngành kinh tế kỹ thuật DN chủ sở hữu DN lớn DN hoạt động kinh doanh DN nông nghiệp DN nhiều chủ sở hữu DN vừa nhỏ DN hoạt động công ích DN công nghiệp DN siêu nhỏ DN thương mại DN dịch vụ II TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP Phân loại DN thành viên DN nhiều thành viên DN Nhà nước Công ty TNHH nhiều thành viên Công ty TNHH thành viên Công ty hợp danh DN tư nhân Công ty cổ phần Hộ kinh doanh cá thể Hợp tác xã Doanh nghiệp Nhà nước Doanh nghiệp Nhà nước tổ chức kinh tế Nhà nước đầu tư vốn thành lập tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoạt động công ích nhằm thực mục tiêu KT-XH Nhà nước giao  Là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước  Có thẩm quyền kinh tế bình đẳng so với DN khác, hạch toán độc lập phạm vi vốn điều lệ  Giữ vai trò chủ đạo kinh tế giao chức kinh doanh công ích  Có trụ sở đặt lãnh thổ Việt Nam Công ty TNHH thành viên Công ty TNHH thành viên doanh nghiệp tổ chức cá nhân làm chủ sở hữu  Chủ DN có quyền định vấn đề hoạt động SX-KD quy định Điều lệ công ty  Chủ sở hữu chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác phạm vi số vốn điều lệ  Chủ sở hữu có quyền chuyển nhượng phần toàn vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác  Có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  Không quyền phát hành cổ phần IV KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Những sai lầm phổ biến khởi doanh nghiệp Thành lập doanh nghiệp nhanh Không nghiên cứu thị trường Không chịu học hỏi không tìm kiếm trợ giúp Cố triển khai kinh doanh vốn Không có kế hoạch kinh doanh phù hợp IV KHỞI SỰ KINH DOANH Các hình thức khởi doanh nghiệp Thừa hưởng doanh nghiệp Mua lại doanh nghiệp Nhượng quyền kinh doanh Thành lập doanh nghiệp IV KHỞI SỰ KINH DOANH Thừa hưởng doanh nghiệp Có hội học hỏi kinh nghiệm người trước Thừa hưởng mối quan hệ cũ Tiếp nhận đội ngũ nhân viên Không bị ngắt quãng hoạt động kinh doanh …… Ths Sai Thi Le Thuy IV KHỞI SỰ KINH DOANH Thừa hưởng doanh nghiệp Dễ theo lối mòn Khó thay đổi phong cách quản lý …… Ths Sai Thi Le Thuy IV KHỞI SỰ KINH DOANH Mua lại doanh nghiệp  Tại phải bán doanh nghiệp ? -Do hoàn cảnh -Sự khó khăn tài -Yếu công nghệ, quản lý -Những lý khác  Điều tra doanh nghiệp định mua Ths Sai Thi Le Thuy IV KHỞI SỰ KINH DOANH Mua lại doanh nghiệp Vì người kinh doanh mua lại doanh nghiệp sẵn có ? Giảm bớt bất trắc Tránh tạo lập quan hệ Ít tốn Có sẵn yếu tố để vận hành IV KHỞI SỰ KINH DOANH Mua lại doanh nghiệp Khó khăn mua lại doanh nghiệp sẵn có ? Định giá Tái cấu trúc doanh nghiệp …… IV KHỞI SỰ KINH DOANH Định giá doanh nghiệp Định giá theo giá thị trường (P/E-Price to earning ratio) Định giá theo giá trị sổ sách (P/B-Price to book value) Định giá theo dòng tiền chiết khấu (DCF-Discounted Cash Flow) IV KHỞI SỰ KINH DOANH Tái cấu trúc doanh nghiệp CẤU TÁI CẤU TRÚC CHIẾN LƯỢC TRÚC TRÚC HIỆN TẠI CỦA TÁI CẤU TRÚC TỔ CHỨC TÁI CẤU TRÚC HOẠT ĐỘNG MỚI CỦA DOANH DOANH NGHIỆP CẤU TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH NGHIỆP IV KHỞI SỰ KINH DOANH Nhượng quyền kinh doanh Nhượng quyền kinh doanh loại hình kinh doanh mà bên nhượng quyền (franchisor) chuyển mô hình kinh doanh, nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ, bí kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo cho bên nhận quyền (franchisee) Bên nhận quyền sau ký hợp đồng nhượng quyền (uniform franchise offering circular – UFOC) phép khai thác không gian địa lý định phải trả phí nhượng quyền (franchise fee) tỷ lệ phần trăm doanh thu định kỳ (loyalty fee) cho bên nhượng quyền, khoảng thời gian định IV KHỞI SỰ KINH DOANH Nhượng quyền kinh doanh Sử dụng uy tín thương hiệu Quyền phân phối sản phẩm Ưu điểm Thừa hưởng số lượng khách hàng từ hệ thống Sự hỗ trợ, giúp đỡ từ bên nhượng quyền Được vay vốn ưu đãi, bảo lãnh vay vốn IV KHỞI SỰ KINH DOANH Nhượng quyền kinh doanh Tính độc lập kinh doanh Mất quyền kiểm soát Nhược điểm Hợp đồng bị ràng buộc Các vấn đề bên nhượng quyền vấn đề bên nhận quyền … IV KHỞI SỰ KINH DOANH Nhượng quyền kinh doanh Tìm kiếm thông tin lựa chọn nhãn hiệu Điều tra, đánh giá tính toán chi phí Gặp gỡ & đàm phán với bên nhượng quyền Tiến trình nhượng quyền kinh doanh Ký hợp đồng nhượng quyền Triển khai kinh doanh IV KHỞI SỰ KINH DOANH Thành lập doanh nghiệp Thiết lập mục tiêu Phân tích nguồn lực Phân tích hội thị trường Phát triển kế hoạch kinh doanh Lập dự án nhu cầu tài Quyết định hình thức sở hữu Nghiê n cứu nhu cầu vốn Nghiê n cứu nguồn lực khác Lựa chọn địa điểm Thiết lập phận DN Bảo đảm giấy phép kinh doanh Bắt đầu phục vụ khách hàng HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG KINH DOANH Lựa chọn mô hình tổ chức kinh doanh Phân tích môi trường kinh doanh Phân tích khả huy động vốn Phân tích nhu cầu thị trường Lập phương án kinh doanh Đăng ký kinh doanh Đăng ký thuế mua hóa đơn tài Làm thủ tục đất đai (nếu cần) VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP Xin giấy phép xây dựng (nếu cần) Làm thủ tục khắc dấu [...]... doanh khi quỏ ớt vn Khụng cú k hoch kinh doanh phự hp IV KHI S KINH DOANH 2 Cỏc hỡnh thc khi s doanh nghip Tha hng doanh nghip Mua li doanh nghip Nhng quyn kinh doanh Thnh lp doanh nghip mi IV KHI S KINH DOANH Tha hng doanh nghip Cú c hi hc hi c kinh nghim ca ngi i trc Tha hng c mi quan h c Tip nhn i ng nhõn viờn Khụng b ngt quóng hot ng kinh doanh Ths Sai Thi Le Thuy IV KHI S KINH DOANH Tha hng doanh. .. vo doanh CEO (Tng giỏm c, giỏm c iu hnh-Chief Executive Officer) l nh qun tr cp cao nht, chu trỏch nhim iu hnh mi hot ng sn xut kinh doanh trong mt doanh nghip, tp on, cụng ty hay t chc III TNG QUAN V DOANH NHN 1 Khỏi nim Doanh nhõn l c hiu l nhng ngi t b vn ra tin hnh sn xut kinh doanh v t iu hnh hot ng sn xut kinh doanh ca chớnh mỡnh 2004 19 90 Sau gii phúng Thc dõn Phong kin III TNG QUAN V DOANH. .. động Tổng vốn (TSản) Australia
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN về KHỞI sự DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN về KHỞI sự DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN về KHỞI sự DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay