THUYET TRINH MOI TRUONG DAI CUONG

47 226 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 20:16

Con người là một thành viên trong các hệ sinh thái tự nhiên quanh mình, có quan hệ tương hổ thông qua các mắt xích thức ăn, các hoạt động lao động sản xuất nhưng đặc biệt là hành vi cư xử của con người.Trong quá trình phát triển, con người đã tác động vào hệ sinh thái tự nhiên rất nhiều như khai thác sinh vật thủy sinh, chăn nuôi, trồng trọt, khai thác các sản phẩm của rừng…. Ngoài ra, con người còn tạo ra những hệ sinh thái nhân tạo như kết hợp trồng trọt, trồng rừng, chăn nuôi và con người tích cực tham gia bảo vệ môi trường, chống lại quá trình ô nhiễm môi sinh và quản lý các nguồn tài nguyên tự nhiên và môi trường.Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, con người đã để lại những tác động xấu đến môi trường gây những hậu quả khác nhau MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG GIẢNG VIÊN:PGS.TS PHAN THANH KIẾM THÀNH VIÊN NHÓM 3: 1.NGUYỄN PHƯỚ C THÀNH(NT) 2.TRẦN AN NINH 3.HUỲNH THỊ THANH SUNG 4.HOÀNG THỊ THANH 5.ĐẶNG THỊ THU THẢO 6.LÊ THỊ THÚY 7.NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 8.NGUYỄN THÀNH TRÍ 1.TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC QUẦN THỂ SINH VẬT 2.SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TIẾN HÓA CỦA CÁC HỆ SINH THÁI Sự phát triển trình tự nhiên thông thường xem xét theo nguyên lí nhiệt động 2.Trong hệ tự nhiên,các trình tự diễn biến trình tăng entropia(ds>=0),hay nói cách khác trình tăng trạng thái vô trật tự,phân bố lượng vật chất,ngược lại với trình trật tự hóa trình hình thành khác cấu trúc trật tự Sự phát triển hệ sinh thái tự nhiên tiến triển theo quy luật chung trì gia tăng độ trật tự cấu trúc hệ sinh thái.Từ hệ sinh thái có loài tiến tới hệ sinh thái có nhiều nhóm loài sinh vật,sắp theo cấu trúc nhiều tầng.Hệ sinh thái tự nhiên có mức độ phát triển cấu trúc trật tự cao ứng với điều kiện cụ thể môi trường,thường gọi hệ sinh thái đỉnh cực.Thí dụ cho cấu trúc nhiều tầng hệ sinh thái rừng rừng nguyên sinh nhiệt đới rừng quốc gia Cúc Phương Như vậy,sự phát triển rừng sinh thái tự nhiên có số khác biệt so với quy trình tự nhiên khác.Hệ sinh thái tự nhiên phát triển theo hướng tăng d ần đ ộ trật t ự giảm entropia(ds
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYET TRINH MOI TRUONG DAI CUONG, THUYET TRINH MOI TRUONG DAI CUONG, THUYET TRINH MOI TRUONG DAI CUONG, TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN HỆ SINH THÁI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay