cá nhân công pháp quốc tế

4 207 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:55

LỜI MỞ ĐẦU Điều ước quốc tế thỏa thuận ký kết văn quốc gia chủ thể khác luật quốc tế luật quốc tế điều chỉnh không phụ thuộc vào văn bẳn ghi nhận hai văn kiện khác không phụ thuộc vào tên gọi điều ước quốc tế Với điều ước quốc tể chủ thể quốc tế tự thỏa thuân xác lập quyền nghĩa vụ bên tham gia Tuy nhiên, quan hệ quốc tế xảy mâu thuẫn định tình ví dụ NỘI DUNG Một nguyên tắc luật quốc tế nguyên tắc Pacta sunt servanda – Tận tâm thực cam kết quốc tế (điều 26), ghi nhận Công ước viên 1969 quy định rằng: Mọi điều ước có hiệu lực ràng buộc bên tham gia điều ước phải bên thi hành với thiện ý bên viện dẫn quy định khác biệt pháp luật quốc gia làm lý để không thực điều ước quốc tế Như vậy, điều ước quốc tế song phương ký kết Sova Leta tháng 1/2010 Sova cho phép Leta khai thác 10 triệu cá năm vùng đặc quyền kinh tế Khi ký kết điều ước quốc tế ký kết hai nước có ràng buộc với quyền nghĩa vụ Sova phải tạo điều kiện cho Leta khai thác cá vùng đặc quyền kinh tế Leta có nghĩa vụ tuân thủ điều khoản ký khai thác cá vùng biển dặc quyền kinh tế Sova Tuy nhiên, tháng 2/2012 Sova đơn phương tuyên bố chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế ký với Leta Về phía Sova hành vi đơn phương tuyên bố chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế Tuy nhiên, theo điều 59 Công ước viên năm 1969 tuyên bố đưa phù hợp với quy định điều ước quốc tế, nghĩa điều ước cho phép thành viên có quyền đơn phương tuyên bố từ bỏ hiệu lực điều ước quốc tế hành vi Sova phù hợp Nếu điều ước ký Sova Leta quy định ghi nhận quyền đơn phương chấm dứt hiệu lực tuyên bố Sova không phù hợp Hơn nữa, Sova viện dẫn thay đổi tác động điều kiện tự nhiên khiến số lượng cá vùng đặc quyền kinh tế bị suy giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái sản lượng đánh bát Sova để tuyên bố chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế ký với Leta Bởi vì, thay đổi hoản cảnh (điều 62 công ước quốc tế 1969) Và viện dẫn pháp luật nước để không thực nghĩa vụ Về phía Leta, việc Leta phản đối tuyên bố Sova có hai lý mà Sova đưa không phù hợp với quy định luật quốc tế Bởi vì, Leta thấy việc viên dẫn pháp luật nước trái với nguyên tắc Pacta sunt vervenda luật quốc tế lý sản lượng cá suy giảm tác động điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến hệ sịnh thái sản lượng đánh bắt Sova không phù hợp Không thể lấy lý để chấm dứt hiệu lực điều ước Trường hợp hai nước giải đường ngoại giao Bởi vì, luật quốc tế cho phép chủ thể tự thỏa thuận nguyên tắc luật quốc tế Bằng đường tránh xung đột đáng tiếc đồng thời hai nước thỏa thuận tiếp tục chấm dứt hiệu lực điều ước ký KẾT LUẬN Các chủ thể luật quốc tế tham gia ký kết điều ước quốc tế phải tuân thủ quy định luật quốc tế, tận tâm thực điều ước ký không viện dẫn pháp luật quốc gia để trốn tránh việc thực nghĩa vụ Nếu mâu thuẫn xảy đường ngoại giao đường tốt để gìn giữ hòa bình bên DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật quốc tế, Nxb CAND, Hà Nội, 2007 Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật quốc tế, Nxb ĐHQG, Hà Nội, 1997 Lê Mai Anh & Trần Văn Thắng, Luật quốc tế - Lí luận thực tiễn, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2001 Công ước viên luật điều ước quốc tế 1969 Luật biển quốc tế 1982 LỜI MỞ ĐẦU Điều ước quốc tế thỏa thuận ký kết văn quốc gia chủ thể khác luật quốc tế luật quốc tế điều chỉnh không phụ thuộc vào văn bẳn ghi nhận hai văn kiện khác không phụ thuộc vào tên gọi điều ước quốc tế Với điều ước quốc tể chủ thể quốc tế tự thỏa thuân xác lập quyền nghĩa vụ bên tham gia Tuy nhiên, quan hệ quốc tế xảy mâu thuẫn định tình ví dụ
- Xem thêm -

Xem thêm: cá nhân công pháp quốc tế, cá nhân công pháp quốc tế, cá nhân công pháp quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay